Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon"

Transkript

1 Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger

2 UNN Tromsø

3 Bakgrunn Brukerundersøkelse : 1.HLK pasienter har stor nytte av fysioterapeutens informasjon 2.Ønsker mer tid til informasjon fra fysioterapeut 3.Uforberedt på fysiske utfordringer de møtte hjemme

4 Hensikt med vår studie Å utforske om og i tilfelle hva i informasjon gitt av fysioterapeut personer som har gjennomgått åpen hjertekirurgi erfarer at de har nytte av i tidlig postoperative fase og i tiden etter hjemkomst

5 Litteratursøk Ingen funn av fysioterapifaglig forskning gjort i samme hensikt som vår (2008) Sykepleiere står bak de fleste studier som omhandler informasjon til pasienter (eks: Lie I et. al og Shepperd S et. al.)

6 Materiale Alle elektivt hjerteopererte i prosjektperioden fikk informasjon om studien og tilbud om å delta 8 informanter inkludert, alle menn (bare menn takket ja) Gjennomsnittsalder: 61 år Alle gjennomført bypass- eller klaffeoperasjon, eller en kombinasjon av de to Tre av deltakerne var i arbeidslivet, fire pensjonert og en arbeidsledig.

7 Gjennomføring Kvalitative intervju Intervju i informantens hjem 1-2 uker etter utskrivelse* Temaguide Åpne spørsmål Varte minutter Tatt opp på bånd *ett intervju gjennomført på UNN Tromsø etter informantens ønske

8 Dataanalyse Kvalitativ innholdsanalyse* Hermeneutisk prosess Alle intervjuene ble lest mange ganger og analysert *Graneheim og Lundman

9 Resultater To overordnede tema: Oppmerksomhet i relasjon til tid Kunnskapstilegnelse og kroppslige erfaringer

10 Oppmerksomhet i relasjon til tid Pasientenes oppmerksomhet endres i forhold til hvor i forløpet de befinner seg Informantenes eget ståsted og utgangspunkt syntes å være avgjørende for hvilken informasjon de satt igjen med i ettertid og hva de selv anså som viktig. Tydelig skille mellom før - og etter operasjonen

11 Oppmerksomhet i relasjon til tid Preoperativt Opptatt av overlevelse, det eksistensielle Legens informasjon fester seg best Av preoperativ informasjon var det instruksjon i bruk av mini-pep som ble trukket frem som sentral i informasjonen fra fysioterapeut.

12 Oppmerksomhet i relasjon til tid Postoperativt Informantene var opptatte av hva som skulle til for å komme tilbake til familie- og arbeidsliv Tydelig sammenheng mellom den informasjonen de etterspurte,deres mål for rehabilitering og det livet de ønsket å komme tilbake til Skille mellom hva de løftet frem til å ha vært i fokus umiddelbart etter operasjonen og hva som opptok de i forhold til hjemkomst.

13 Oppmerksomhet i relasjon til tid Postoperativt På sykehuset: Begynne å bruke kroppen igjen Mestre basale ADL Hjemkomst: Gledet seg til å reise hjem Utfordringer Tanker om å komme tilbake i jobb

14 Kunnskapstilegnelse og kroppslige erfaringer Kunnskap gjennom kroppslige erfaringer virket å ha større innflytelse enn muntlig og skriftlig informasjon, og denne kunnskapen syntes å bli husket best i etterkant Fremgang og tilbakegang beskrives gjennom kroppslige opplevelser Skille mellom tiden på sykehuset og etter hjemkomst

15 Kunnskapstilegnelse og kroppslige På sykehuset: erfaringer Hadde fått prøve mini-pep preoperativt og husket dette godt Informantene opplevde i større eller mindre grad kroppen sin som endret etter operasjonen Noen merket lite forskjell, mens andre rapporterte stor forandring og rask bedring postoperativt

16 Kunnskapstilegnelse og kroppslige erfaringer Etter hjemkomst: Det syntes som at informantene husket de positive erfaringene de hadde hatt med fysisk aktivitet på sykehuset Råd om gradvis opptrening ble tilsynelatende fulgt Informasjon fra fysioterapeut ble angivelig husket Rådet likevel noe usikkerhet i forhold til tålt belastning og noen holdt igjen pga. dette.

17 Oppsummering Det å være hjertesyk og gjennomgå hjerteoperasjon erfares av den enkelte som en alvorlig og kompleks tilstand hvor den enkeltes informasjonsbehov synes å endres underveis i behandlingsforløpet Det synes vesentlig at preoperativ informasjon fra fysioterapeut spisses mot forhold med betydning for å unngå komplikasjoner umiddelbart etter operasjonen (mini-pep og mobilisering) Postoperativt behov for informasjon tilpasset den enkeltes ståsted og krav i hverdagen Pasientenes egenaktivitet og begynnende utprøving av egen kroppslig kapasitet etter operasjonen i kombinasjon med muntlig informasjon synes vesentlig for hva pasientene husker og gjør seg nytte av de første ukene etter at de er utskrevet fra sykehuset

18 Betydning for praksis Tilpasning av preoperativ informasjon Tydeligere fordeling av oppgaver blant forskjellige faggrupper Økt fokus på å gi kunnskap ved læring gjennom egen kropp Individuell oppfølging mtp. utfordringer etter hjemkomst for den enkelte pasient Behov for videre studier

19 Prosjektet støttes økonomisk av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og arbeidsgiver har bidratt til å legge til rette for gjennomføring i en ellers travel hverdag.

20 Referanser Winther, A. Jørgensen, L. (2007) Har pasienter innlagt og operert på UNN nytte av den informasjonen de får av fysioterapeutene? En spørreundersøkelse. Thaagaard, T. Systematikk og innlevelse en innføring i kvalitativ metode Fagbokforlaget 2008 U.H. Graneheim, B. Lundman: Qualitative contens analysis in nursin research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, Nurse Education Today (2004) 24, Lie I et. al. Patients experiences with symptoms and needs in the early rehabilitation phase after coronary artery bypass grafting European Journal of Cardiovascular Nursing (2010), doi: /j.ejcnurse Shepperd S et. al. Discharge planning from hospital to home. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub3 Sørlie T, Sexton HC, Busund R, Sørlie D. Predictors of satisfaction with surgical treatment. Int J Qual Health Care 2000; 12: Bergvik S, Sørlie T, Wynn R. Approach and avoidance coping and regulatory focus in patients having coronary artery bypass graft surgery Journal of Health Psychology :915

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på

Sammendrag. I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på Sammendrag I denne forskningsrapporten har vi tatt for oss hvilke forventninger deltakerne på prosesslederkurset Playmaker har til utviklingen av arbeidsprosesser etter endt kurs. Vi gjennomførte semistrukturerte

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi

Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi Kontakt med egen kropp i psykomotorisk fysioterapi -kroppslige opplevelser, meningsdannelse og mestring Jane Gabrielsen Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Detaljer

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte forskning nr 4, 2012; 7: 380-387 doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158 ORIGINALARTIKKEL > Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Foto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger Lena Myhrberg, MSc., helsefremmende arbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HMS-rådgiver/fysioterapeut, HMS-avdelingen,

Detaljer

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Erfaringer med etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Kommunene skal som et ledd i samhandlingsreformen, Stortingsmelding 47 (2008-2009), ha opprettet et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson Sunnaas Sykehus HF Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson 2014 Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Pasientjournaler i fysioterapi en sykehusundersøkelse Del I

Pasientjournaler i fysioterapi en sykehusundersøkelse Del I Side 1 Fag og Forskning oktober 2010 Forskningsartikel Af fysioterapeut, dr. philos Eline Thornquist, professor ved Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi : fysio.dk/fafo/temaer// Pasientjournaler

Detaljer

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi

fag «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi fag vitenskapelig artikkel «Kan slankeoperasjon være noe for deg?» En studie av hvordan private klinikker informerer om fedmekirurgi Karen Synne Groven, postdoc, Institutt for Helse og Samfunn, Universitetet

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Er arbeid helsefremmende?

Er arbeid helsefremmende? Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Sammendrag: Artikkelen ser på menneskets grunnleggende behov for å være i aktivitet og arbeid. Er det sammenheng mellom aktivitet og

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene

Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene Ratib Lekhal Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) Epost: Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand Specialisering inom ögonsjukvården-oftalmologisk omvårdnad, 60 hp MAGISTERUPPSATS Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi Fredrik Husby Strand Examensarbete

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Hans Petter Solli Musikk fra hjertet Jeg har vondt i sjelen Jeg mestrer ingen ting Jeg tar opp munnspillet og begynner å spille

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET

UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET UTE FOR VÆR OG VIND PÅ HAVET Foreldres opplevelser når det nyfødte barnet må legges inn på sykehus 45studiepoeng Tove Bjørnland Vadset Desember 2012 Sammendrag Nyfødte barns sykdom og sykehusinnleggelse

Detaljer