Akutt behandling av hjerneslag hos eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akutt behandling av hjerneslag hos eldre"

Transkript

1 Akutt behandling av hjerneslag hos eldre B. Fure, geriater og nevrolog Forskningsleder dr med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Overlege Seksjon for hjerneslag Geriatrisk avdeling Oslo universitetssykehus

2 Agenda Slagdiagnosen Hyperakutt slagbehandling Reperfusjonsbehandling Slagenheten Tidlig støttet utskrivning Akutt slagbehandling for alle? Konklusjon

3 Hjerneslag og TIA KLINISKE DIAGNOSER * Hjerneslag: Fokalnevrologiske utfall som varer > 24 timer TIA: Fokalnevrologiske utfall som varer < 24 timer *I følge Verdens helseorganisasjon

4 HJERNE-ATAKK Begrepene hjerneslag og TIA er under diskusjon Ca 50 % av pasienter med TIA har iskemisk lesjon på MR av hjernen Hjerneslag og TIA befinner seg på samme kontinuum Radiologisk diagnostikk er blitt viktigere enn tidligere

5 Hva kjennetegner hjerneslag klinisk? 1. Fokalnevrologiske utfall Unilateral parese % Parese ben 75 % Parese arm 69 % Facialiparese 55 % Afasi 25 % Homonym hemianopsi 15 % Rathore SS et al, Stroke Vaskulær symptomdebut (raskt innsettende minutter til timer)

6 Slagdiagnosen FAST F: Fjes (ansiktslammelse) A: Arm (lammelse arm) FAST symptomene identifiserer ca 85 % av alle hjerneslag S: Språk (nedsatt språkfunksjon) T: Tale (utydelig tale) RING 113

7 TIA Definisjon: Forbigående nevrologisk utfall < 24 timer (WHO) I realiteten varer de fleste TIA < min Ca 50 % av alle TIA viser akutt lesjon på MR av hjernen (DWI-ADC) MR-funn er vanlig ved TIA

8 TIA og risiko for hjerneslag TIA medfører økt risiko for hjerneslag: TIA bør i prinsipp håndteres som hjerneslag: 4 % første 24 timer 10 % første 90 dager Rask utredning og oppstart av profylakse (ev. via TIApoliklinikk) Ev. ved innleggelse i slagenhet TIA og hjerneslag er samme sykdom Ved TIA ses forsinkelse både hos pasienter og helsepersonell

9 Hva skal vi anbefale pasienter med TIA? 1. Akutt innleggelse i sykehus (slagenhet, ev. medisinsk, geriatrisk, nevrologisk sengepost) 2. Hasteutredning ved sykehusets poliklinikk (f. eks slagpoliklinikk) 3. Poliklinisk CT og videre oppfølging hos fastlege

10 Når slagdiagnosen er feil Fra en fersk studie i Skottland: Hvilke diagnoser? 31 % (116/375) av de som var henvist med spørsmål om slag, hadde annen sykdom Spesielt vanlig hos yngre pasienter Ofte nevrologiske tilstander Reid JM et al, 2012 Migrene 22 % Somatoforme tilstander 14 % Synkope 12 % Epileptisk anfall 6 % Lignende resultater ble funnet i en studie ved Ahus (Rønning, Thommessen, 2006)

11 Akutt slagbehandling Prinsipper: 1. Reperfusjon 2. Nevroproteksjon Slagenheten inkl. diagnostikk, behandling, rehabilitering

12 Hva er reperfusjon? PENUMBRA: Skyggesone rundt en død infarktkjerne Kan overleve eller bli en del av infarktet Stor prognostisk betydning Hjerneiskemi med en død kjerne og omgivende penumbra Ved reperfusjon gjenopprettes blodstrømmen til penumbrasonen

13 Hvor mye iskemi tåler hjernen? Nevrologisk utfall oppstår ved blodstrøm < 20 ml/100g hjernevev/min, og kan bli bestående dersom iskemien vedvarer > ca 30 min

14 Reperfusjon i klinisk rutine Intravenøs reperfusjon Trombolyse (Actilyse) Skal finnes ved alle sykehus som behandler akutt hjerneslag Tidsvindu < 4.5 timer Alder i seg er ingen kontraindikasjon, men tenk biologisk alder Trombolyse kan åpne arterien ved å løse opp proppen

15 Trombolyse til eldre personer med akutt hjerneslag Finnes en øvre aldersgrense? år år år år 5. Øvre aldersgrense irrelevant

16 Tidsvinduets betydning ved trombolyse Number Needed to Treat* (NNT): 1 time: 2 3 timer: timer: 14 * For at en pasient skal bli uavhengig i personlig ADL

17 TIME IS BRAIN Hovedproblem: Pasientene kommer for sent! Tapte nerveceller Tapte synapser Tapte myeliniserte axoner Per slag 1.2 milliarder 8.3 trillioner 7140 km Per time 120 millioner 830 milliarder 714 km Per minutt 1.9 millioner 14 milliarder 12 km Saver JL, Time Is Brain-Quantified Stroke 2006 Jan: 263

18 Intervensjonell behandling ved hjerneslag Intraarteriell trombolyse I.a. trombolyse Trombektomi Stent Mekanisk propphenting (MERCI) Penumbra device ( støvsugeren ) Tidsvindu ved intervensjonell slagbehandling: Stenting av ICA el. MCA 6 timer fremre kretsløp 8 timer bakre kretsløp

19 Slagenheten Hva er en slagenhet? Personell i slagenheten: Et geografisk område i sykehuset Behandler bare eller nesten bare pasienter med hjerneslag Teambasert, tverrfaglig arbeidsmetode Pleiefaktor: Sykepleiere/pasienter: 1,5-2,0 Slagsykepleiere: 1 slagsykepleier/5 pasienter Leger: 1 lege/5 pasienter Fysioterapeuter: 1 fysioterapeut/5 pasienter Ergoterapeuter: 1 ergoterapeut/10 pasienter Sosionom: 1 slagenhet Logoped: 1 logoped/15 pasienter Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag, Helsedirektoratet

20 Slagenheten Hvilken effekt har slagenheten? Redder liv Redder nevrologisk funksjon Uavhengig av: Alder Slagets størrelse 16 systematiske oversikter vurderte effekten av slagenheter: Død: Signifikant effekt ved 12 mnd OR 0.82 (95% CI ) Signifikant effekt vedvarer etter 5 og 10 års oppfølging Bo hjemme: Signifikant effekt ved 12 mnd OR 0.81 (95% CI ) ADL funksjon: Signifikant effekt OR 0.79 (95% CI ) Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008

21 Slagenheten Intensiv-medisinsk versus tradisjonell, rehabiliteringsorientert slagenhet: Effekten evaluert i 8 RCTer: Død: Ingen effekt Bo hjemme: Ingen effekt ADL funksjon: Ingen effekt Intensiv-medisinsk slagenhet er ikke mer effektiv enn rehabiliteringsorientert slagenhet Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008

22 Slagenheten Hvorfor er slagenheten så effektiv? Ingen enkelt intervensjon kan forklare effekten Hele pakken er nødvendig for å oppnå effekt En sum av teambaserte, tverrfaglige tiltak Hver profesjon ser pasienten med sine egne briller

23 Paradokset Tidlig støttet utskrivning Early supported discharge (ESD): Hvem? Hjerneslag med mild og moderat funksjonssvikt Hvordan? Tidlig utskrivning fra sykehus til hjemmet Tett oppfølging fra tverrfaglig team hjemme Sykehusbasert 1.linjebasert Nært samarbeid sykehus og 1.linjetjenesten Kontroll slagpoliklinikk i sykehuset

24 Tidlig støttet utskrivning Tidlig støttet utskrivning versus sykehus-basert rehabilitering: Evaluert i 6 systematiske oversikter (11 RCTer) med 6 måneders oppfølging Død: Ingen effekt Bo hjemme Signifikant effekt OR 0.74 (95 % CI ) ADL funksjon Signifikant effekt OR 0.79 (95 % CI ) Helseøkonomi Tidlig støttet utskrivning % billigere Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008

25 Paradokset Tidlig støttet utskrivning Effektivt Trygt Kostnadseffektivt og billig Politisk korrekt (samhandling) MEN BRUKES IKKE!

26 Akutt slagbehandling for alle Finnes det unntak? Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag: Pasienter som er innlagt i langtidsinstitusjon/sykehjem pga svekket helse og/eller redusert fysisk eller kognitivt funksjonsnivå bør i utgangspunktet vurderes ut fra gjeldende hovedprinsipper for akutt sykehusinnleggelse (LES: RØD RESONS), da de har samme rett til helsehjelp som befolkningen for øvrig. Hos en del slike pasienter vil imidlertid nytten av akutte behandlingstiltak være begrenset.

27 Spesielle aspekter for sykehjemsbeboere Når kan pasienten ha det bedre på sykehjemmet? I utgangspunktet avhengig av hjelp i all P-ADL Det må finnes en ADLfunksjon å redde Det må på forhånd tas stilling til ev. sykehusinnleggelse i samråd med pårørende Fremskreden fase av: Demenssykdom Kreftsykdom

28 Spesielle aspekter for sykehjemsbeboere Når er det likevel viktig å sende pasienten til sykehus? Alder i seg er aldri en kontraindikasjon mot innleggelse i sykehus Viktig å skille mellom infarkt og blødning samt annen intrakraniell patologi Starte/seponere ASA el Marevan Viktig å vurdere/starte kunstig ernæring ved dysfagi Intravenøs næring (Kabiven) Intravenøs væske Nasogastrisk sonde PEG Rtg. oversikt sondeleie Nytte av tidlig rehabilitering Gange, overflytting, ev. ADLfunksjoner

29 Konklusjon FAST-symptomene identifiserer de fleste hjerneslag Hvert minutt er avgjørende for nevrologisk prognose Tidsvindu for reperfusjonsbehandling inntil 6-8 timer De aller fleste skal behandles i slagenhet Tidlig støttet utskrivning bør tilbys pasienter med hjerneslag i Norge

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS-1688 Nasjonale faglige retningslinjer Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Utgitt: 04/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende Norsk Forening for Slagrammede (NFS). HJERNESLAG En orientering til slagrammede og pårørende NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE Norsk forening for Slagrammede (NFS) ble etablert i 2007. Organisasjonen ønsker

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Kortversjon

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Kortversjon Nasjonale faglige retningslinjer IS-1801 Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Kortversjon Figur 1. Framstilling av behandlingskjeden ved hjerneslag/tia. Bredden på pilene antyder noe om andelen

Detaljer

Diagnostikk og behandlingsstrategier ved akutt hjerneslag

Diagnostikk og behandlingsstrategier ved akutt hjerneslag Diagnostikk og behandlingsstrategier ved akutt hjerneslag Hjerneslag i Norge 40 hver dag 2030: 50% økning 3. hyppigste dødsårsak 2-4% av helsebudsjettet http://www.vis.caltech.edu/stroke_v3.jpg Vanligste

Detaljer

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, har en slagenhet med 10 sengeplasser Befolkningsgrunnlaget

Detaljer

PINGVINEN. Kulturavdelinga pakker ut musikalske godbiter

PINGVINEN. Kulturavdelinga pakker ut musikalske godbiter PINGVINEN NYHETSBREV Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nr. 20, desember 2014 Håvard Hotvedt og Inger Lise Ebeltoft fra kulturavdelinga har mange pakker på lur i form av musikalske innslag til pasienter,

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1

IS-2321. Pakkeforløp for hjernekreft. Pakkeforløp for hjernekreft 1 IS-2321 Pakkeforløp for hjernekreft Pakkeforløp for hjernekreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hjernekreft Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2321 ISBN-nr. 978-82-8081-387-9 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. 22. juni 2012, Helse Vest

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. 22. juni 2012, Helse Vest Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest 22. juni 2012, Helse Vest 2 INNHALD 1 Innleiing... 5 1.1 Bakgrunn og mandat... 5 1.2 Grunnlagsdokument... 6 1.3 Ulike typar kunnskap... 8 1.4 Organisering

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser

Kartlegging av de regionale helseforetakenes. slagrammede med synsforstyrrelser ØF-rapport 04/2012 Saksnummer 11/4400 H-dir Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser av Anne Sofie Lofthus og Vigdis Mathisen Olsvik ØF-rapport nr.

Detaljer

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Hjerneslag; -hjerneinfarkt og hjerneblødning

Hjerneslag; -hjerneinfarkt og hjerneblødning Hjerneslag; -hjerneinfarkt og hjerneblødning Sykdomslære og sykepleie til pasienter med hjerneslag Parykkstativ.. Hva er hjerne? Nina, 5 år, sier at - Vi har hjerne for at håret skal ha noe å henge fast

Detaljer

Demensplan for Torsken kommune 2015 2030

Demensplan for Torsken kommune 2015 2030 Demensplan for Torsken kommune 2015 2030 Vedtatt i kommunestyre 16.09.14 1 FAKTA OM DEMENS Demens er en samlebetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder, og medfører blant

Detaljer

Helsetjenesten fra pasientens ståsted

Helsetjenesten fra pasientens ståsted Helsetjenesten fra pasientens ståsted Pasientforløp ved langvarige og komplekse behov i Troms- og Ofoten Gro Berntsen, Lege, dr med seniorforsker, Audhild Høyem, Ergoterapeut, Regional rådgiver rehabilitering

Detaljer

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012

OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING. Juni 2012 OMRÅDEPLAN 2012-2016 REHABILITERING Juni 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 DEL I... 4 1. BAKGRUNN, OVERORDNEDE FØRINGER... 4 1.2 OMRÅDEPLAN REHABILITERING... 4 2. GEOGRAFISKE OG DEMOGRAFISKE FORHOLD I OMRÅDET...

Detaljer

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Sammen mot kreft. Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Sammen mot kreft Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 Innhold Forord... 3 Bakgrunn... 4 Tidligere planer på kreftområdet... 4 Partnerskap mot kreft... 5 Sammendrag av de viktigste målene i strategien... 5

Detaljer

Forekomst av emosjonelle vansker etter hjerneslag Bente Thommessen Seksjon for akutt slagbehandling Nevroklinikken, Ahus

Forekomst av emosjonelle vansker etter hjerneslag Bente Thommessen Seksjon for akutt slagbehandling Nevroklinikken, Ahus Forekomst av emosjonelle vansker etter hjerneslag Bente Thommessen Seksjon for akutt slagbehandling Nevroklinikken, Ahus Emosjonelle utfall Depresjon Angst Krisereaksjoner Emosjonell labilitet Fatigue

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre

Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE. Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Temahefte FØRSTEHJELP VED SKADER OG SYKDOM HOS ELDRE Fagfordypning i vanlige skader og sykdommer hos eldre Eldrebølgen Som en følge av økt levestandard og bedre behandlingsmuligheter ved skader og sykdom

Detaljer

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.

Helsedirektoratet, avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet. Publikasjonens tittel: Mot lysere tider Rapport fra den tredje nasjonale utviklingskonferansen for den akuttmedisinske kjede. Trondheim, 5. og 6. mars 2014 Utgitt: November 2014 Bestillingsnummer: IS-0422

Detaljer

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): Sjelden sykdom med store utfordringer. Foredragsholder: Trygve Holmøy, overlege/professor, Nevrologisk avdeling

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS): Sjelden sykdom med store utfordringer. Foredragsholder: Trygve Holmøy, overlege/professor, Nevrologisk avdeling Med Fokus på fag og forskning - Velkommen til spennende foredrag om forskning på vanlige sykdommer, tirsdag 14. april 2015, auditoriet ved Akershus universitetssykehus Sammendrag: Amyotrofisk lateral sklerose

Detaljer