KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke andre dokumenter nyttige for semesteret som nå kommer i gang. Har bedt alle kvastmedlemmer om møter torsdag og fredag denne uken for å arbeide med handlingsplanens enkelte punkter. For fremtidige orienteringer vil jeg be om at den enkelte kvaster fast orienterer om de prosjektene de har under arbeid i henhold til handlingsplanen. Uttalt meg til Studvest mandag om hvordan det går med oppstarten på Kvarteret etter jul. Studvest lager sak om at det er mange studentorganisasjoner som sliter med rekruttering etter jul, deriblant Arme Riddere. Skal i kontaktutvalgsmøte mandag og har fulgt opp med pr-ansvarlig at plakatsaken ferdigstilles denne uken slik at jeg kan presentere denne til byråden. 2. ØKONOMIANSVARLIG Kort om november Underskudd på kr 7379,-. Lavere salgsinntekt enn budsjettert, 36% lavere iflg V&E. Oppfordrer til å lese novemberrapporten fra V&E, samt excelarket mitt. Prognosen for regnskapsår 2010 er res f.s. på nesten 1,2''. Prognosen er nok ganske optimistisk, men overskudd ser det ut til å bli. Dette tærer på FFU (fremførbart underskudd) fra tidligere år. Skjenkegruppen Informert pers.anser om hvordan og hvor mye man får dekket i telefonutgifter. Prøver å presse gjennom bedre rutiner for kassetelling ved skiftstart, bruk av KDR til internkaffe og - te, samt føring av svinn og brekkasje. Dessuten bedt skjenkeøko om å komme med anslag på antall skumpils pr mnd slik at dette kommer inn i budsjett. 3. EKSTERNANSVARLIG DORG Det viste seg vanskelig å få til et møte med alle dorgelederene før åpning. For å ikke kollidere med Glem slik vi gjorde hele forrige semester starter vi opp med møter fra neste tirsdag og annenhver uke fremover.

2 Monster/TV2/Norske Talenter Har jobbet mye med organiseringen av dette arrangementet og er på huset under hele perioden de er her som koordinator. Nå (tirsdag formiddag) er de godt i gang og virker fornøyd med både lokaler og service så langt. Resten av KvaSt har vært hjelpsomme til å bemanne Eldorado som brukes som oppholdsrom slik at vi har salg der, takk! Internasjonal uke Har hatt møte med Krisztina fra Internasjonal 4.januar. De skal ha sin åpning her på huset 17.januar og vi er nå kommet stort sett i mål med planleggingen av det. Inghild, Martin (ogsek) deltok også, noe som var hjelpsomt for å få alle detaljer på plass. Dugnad skjenke Deltok lørdag 8.januar på dugnad i regi av skjenkegruppen, godt tiltak! Jeg håper vi kan prøve å få til minst en dugnad på hele huset i løpet av våren da det er veldig sosialt og man får gjort unna mye småplukk. Rådsmøte Kraft Var på rådsmøte i Kraft sammen med prosjektansvarlig mandag 10.januar. De kom med mange innspill, for liste se Prosjektansvarligs orientering. Invitasjoner til årsfest Det ble en ubehagelig overraskelse at disse ikke var sendt ut før jul, men nå er det snart helt ordnet. Arkiveringssystem godkjente rombookinger Har laget nytt system for arkivering av godkjente rombookinger slik at vi lettere kan holde kontroll i papirene og lage statistikk. Dette er alle som har med rombooking orientert om. Kurs NRF Har vært i kontakt med Gry, undervisningsansvarlig i Norsk Rockforbund, og vi er sammen i gang med å skreddersy et kurs til oss. Det ser ut til å bli rundt temaene promotering, rekkrutering og internt miljø for å holde på medarbeidere. De fleste aktuelle datoer er i April. 4. INTERNANSVARLIG Rekruttering Har sammen med pr-ansvarlig skrevet tekst til flyer som vi skal bruke til rekruttering. Satser på å få denne ferdig i begynnelsen av neste uke. Sender også ut mail til alle argene der jeg oppfordrer dem til å stå på stand på de forskjellige fakultetene i neste uke. Personalsaker Har jobbet med et arkiv for personalsaken vi hadde i høst. Satser på at dette er ferdig i løpet av uken. GLEM Arbeider med en plan for å gjøre GLEM bedre i dette semesteret. Kontrakter og internkort Arbeider med å utarbeide retningslinjer for hvem som skal få internkort både i arger og dorger. Deltar på pg-møte i dag, der vi skal blant annet planlegge undersøkelser i arbeidsgrupper, rekruttering og trykking av internkort til dorgene.

3 5. PR-ANSVARLIG Plakatsak Held på å utarbeide eit skriv til kommunen om fleire plakatpunkt i byen. Grafisk Har bistått grafisk med produksjon av månadsprogram og annonse i Samfunnet sitt semesterprogram. Nettside Ny nettside er lansert. Det er framleis ein del utbetringar som må gjerast, og me set pris på innspel i fall det er noko me ikkje har tenkt på. Saman med nettsida har det og kome ein basisfungerande arrangementdatabase. Denne vil og bli utbetra noko. PR-forum På onsdag er det PR-forum, Har førebudd ein del saker til det. Munnleg orientering på møtetetetetet. 6. PROSJEKTANSVARLIG Sosialt - Fikk Kvarterets første solgte Hansa 2011 Fra Kraftmøte - Vil at skjenkere skal ta bedre vare på teknisk utstyr, Linn er orientert. - Kraft har ikke noe med AV utstyr å gjøre, men er villig til å gi Kraftere internkurs. - Ønsker utfyllende informasjon om forsikringer, personskade og utstyr. Skal ordne det med Thomas. - Ønsker at Kvarter og interne ikke tar Krafts driftsmateriell, som f.eks teip og strømpadder. - Skal få tilgang til bookingsystem, etttersom de hadde mistet passord. - Vil være mer involvert i avgjørelser om kommersielle arrangementer. - Ønsker sterkt at Speilsalen ikke blir brukt til konserter, men Dj`er. - Vil ha en deadline på konsert start/slutt grunnet nedrigg. Tar opp saken med intern. - div ting som jeg tar tak i. Fra Romvesenet - Får lite informasjon fra NKF, men skal forsøke videre med samarbeidet. 7. SKJENKEANSVARLIG Foreligger ikke

4 8. ADMINISTRASJONEN Uken etter ferien har gått til klargjøring av huset for oppstart. Bakdisk i Stjerne har blitt montert og ferdigstilt av håndverkere. Kvarterets åpne fordringer er gjennomgått og purringer er sendt ut til de som fortsatt skylder oss penger. Arbeidstøy er mottatt og sendt tilbake til leverandør med trykkfeil.

5 Fra Prosjektansvarlig Til Kvarterstyret AD: Nye dørlåser Det har kommet en forespørsel fra Kraftetaten om å bytte ut låser på dører til lager hvor dyrt teknisk utstyr oppbevares. Det er kommet frem at utstyr har forsvunnet ved flere anledninger. Låsene skal være med nøkler som hovedsakelig Kraftmedlemmer bruker, slik at ikke andre interne/personer kan låse seg inn på lageret. Kraft foreslo også at det skulle være smekklås. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

6 Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvast Som kjent er vedlegg 3 tilhørende dorgeavtale ikke signert selv om det foreligger en sedvane for store deler av avtaleinnholdet. Jeg har skissert opp et gjeldende situasjon med dorgene og et forslag som jeg har skissert under basert på hva vi har diskutert tidligere. Sender dette da til forhandlingsbordet med dorgene i uke 3 eller 4. Sist oppdatering fra dorgene var at prosentvis avslag var vanskelig for dem å imøtekomme grunnet forholdet til tredjeparten (agentene). Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Aktive Studenters Forening (ASF) ASF sine goder til DAK sine interne: 5 gjestelisteplasser på alle arrangementer. Gratis inngang på alle arrangementer under 100 kroner. Godene ovenfor gjelder kun ved fremvisning av DAKs gyldige internkort utstedt av Personalgruppen ved DAK DAK sitt forslag for ASF sine goder: Prosentvis avslag på alle billetter fra 10%-30%. DAK sine goder til ASF sine interne: Internpriser på lik linje med DAK sine interne. Rettigheten forutsetter gyldig internkort utstedt av Personalgruppen ved DAK DAK forbeholder seg retten til å regulere internprisen på lik linje med alle andre salgspriser ved DAK. Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Bergen Realistforening (RF) RF sine goder til DAK sine interne: 5 gjestelisteplasser på alle arrangementer. Gratis inngang på alle arrangementer under 100 kroner. Godene ovenfor gjelder kun ved fremvisning av DAKs gyldige internkort DAK sitt forslag for RF sine goder: Prosentvis avslag på alle billetter fra 10%-30%.

7 DAK sine goder til RF sine interne: Internpriser på lik linje med DAK sine interne. Rettigheten forutsetter gyldig internkort utstedt av Personalgruppen ved DAK DAK forbeholder seg retten til å regulere internprisen på lik linje med alle andre salgspriser ved DAK. Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Studentersamfunnet i Bergen Samfunnet sine goder til DAK sine interne: Gratis inngang mot medlemskap og DAKs gyldige internkort på regulære arrangementer på Kvarteret. Maks 20 plasser ved pågang. DAK sine goder til Samfunnet sine interne: Internpriser på lik linje med DAK sine interne. Rettigheten forutsetter gyldig internkort utstedt av Personalgruppen ved DAK DAK forbeholder seg retten til å regulere internprisen på lik linje med alle andre salgspriser ved DAK. Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Studentteateret Immaturus Immaturus sine goder til DAK sine interne 20% avslag på visninger mot visning av DAKs gyldige internkort. DAK sine goder til Samfunnet sine interne: Internpriser på lik linje med DAK sine interne. Rettigheten forutsetter gyldig internkort utstedt av Personalgruppen ved DAK DAK forbeholder seg retten til å regulere internprisen på lik linje med alle andre salgspriser ved DAK. Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Bergen Filmklubb Filmklubben sine goder til DAK sine interne: Må kjøpe medlemskort, ti gratis plasser på regulære visninger på Kvarteret mot fremvisning av DAKs gyldige internkort og Filmklubbens medlemskort. DAK sine goder til Filmklubben sine interne: Internpriser på lik linje med DAK sine interne. Rettigheten forutsetter gyldig internkort utstedt av Personalgruppen ved DAK DAK forbeholder seg retten til å regulere internprisen på lik linje med alle andre salgspriser ved DAK.

8 Fra Frode Realfsen, vervløs/gretten pingvin Til Skjønne Kvast AD: Skur til bakgården I forrige år så fikk vi endelig den etterlengtete bakgården med møbler slik at Kvarteret kan ta å kapitalisere maksimalt ut av de skjeldene varme sommerdagene. Det som har manglet er langringsmulighetene for disse møblene. Sånn som det er nå, så står de under en presenning som sikkert gjør sitt beste for å holde elementene ute. Beklagvis så er ikke det akkurat en den beste løsningen hvis intensjonen er å ikke måtte bytte ut møblene hvert 5. år. Forslaget mitt går ut på å børste støv av en ide som først ble lansert på slutten av 90-tallet. Bygge et lagringsskur i det som nå er bakgården. Plassering som jeg ser det for meg er i hjørnet der riggbitene nå (vedlagt er det en veldig dårlig tegning). Sånn ganske nøyaktig der muren står nå. Planen er å få det bygget slik at det er skikkelig fuktisolert. I tillegg så hadde det vært fint med en form for oppvarming som sørget for at temperaturen ikke faller under 5 grader. Det vil da være mulig å lagre alle slags møbler der i tillegg til kraftutstyr. Hvis man får installert oppvarming så kan bygget i tillegg brukes til verksted hvis man vil omprioritere romfordelingen på huset. Det jeg lurer på er om det vilje i fra Kvast sin side å la meg(eventuellt andre) bruke tid og penger på dette? Det som må gjøres for å kunne få søke om byggeløyve er; Fagmessig utførte tegninger, nabovarsling, utfylt basiskart samt å høre med kommunen om det lov å bygge noe i det hele tatt. For å komme dithen krever at man får bruke penger for å få et firma som driver med slikt til å få laget en tegning samt et kostnadsestimat. Hvis man får byggeløyve så er det gyldig i tre år. Så det er ingenting som sier at det bygget må settes opp i 2012 hvis man får byggeløyve i år. Dette skrivet er ment som en forespørsel om dette prosjektet er noe Kvarterstyret er interessert i å se på. Jeg kan gjerne sette i gang, men det er bare hvis det er mulig å få det gjennomført. Hvis jeg får et positivt svar, så setter jeg i gang med å finne ut hva en slik søknadsprosess koster. Hilsen Frode Realfsen Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen Nett

9 Fra Kjetil Lund Hansen, økonomiansvarlig, Kvarterstyret Til Kvarterstyret AD: Transportrefusjoner I budsjettpost 5995 Transportrefusjoner er det satt av kr 49601,- til å dekke hjemtransport for medlemmer av Skjenkegruppen, Vaktetaten, Kraftetaten og Sommerkvarteret. Midlene er ment til å dekke billigste transport hjem fra sisteskift når kollektivtilbudet er redusert og prisene høyere enn på dagtid, type nattbuss og drosje. I permen for godkjenning har jeg sett at flere refusjoner på slik transport blir liggende fordi de er avslått av den enkelte gruppes økoer. Da jeg selv var i tvil om hvilke vilkår for utgift og avstand som ligger til grunn for at man skal få dekket transport, har jeg spurt bl.a. Skjenkegruppens øko om hva som må til. Han har forespurt seg videre, og det virker som at det er motstridende svar blant de enkelte. Det som det er enighet om, er at det finnes en minimumsavstand og et maksimumsbeløp. De fleste mener at minimumsavstand er 3 km fra Kvarteret, mens maksimumsbeløpet strekker seg fra kr 200,- til kr 500,-. Mener det bør bli klarhet i hva som skal til for å få dekket hjemtransport etter sene kvelder for disse gruppemedlemmene. Jeg tar gjerne på meg oppgaven med å formidle informasjonen videre. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

10 Fra Adm. leder Til Kvast Vedtak: Endring av stillingsinstruks til kvastmedlemmer Etter ansvarsfordeling utført i V4406 på møte er ansvar for E-tjenesten gitt PR- Ansvarlig. Eksisterende stillingsbeskrivelse for Prosjektansvarlig har følgende siste setning: Prosjektansvarlig har et spesielt ansvar ovenfor frivillige tilknyttet E-tjenesten, Romvesenet og Kraftetaten. Samtidig har Skjenkeansvarlig (Driftsansvarlig), Internansvarlig og PR-ansvarlig tilsvarende siste setninger i sine instrukser. Øko, Ekstern og Leder har ikke slike setninger. Økonomiansvarlig har etter gjeldende ansvarsvedtak fått ansvar for KØR. Internansvarlig har samtidig fått ansvar også for GA. Det foreslås å endre setningen i de instrukser som inneholder denne, samt legge til setning i de som ikke har slik setning. Setningen som foreslås endret/lagt til er følgende: [Stilling] har gruppeansvar beskrevet i gjeldende vedtak om ansvarsfordeling. Dette for å gjenspeile endret ansvarsfordeling samt å gjøre stillingsinstruksene nøytrale i forhold til gruppeansvar. På slik måte slipper man tilsvarende småendringer hvis man i fremtiden vedtar nye endringer i ansvarsforhold. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å endre siste setning i stillingsinstruks til Prosjektansvarlig, Skjenkeansvarlig, Internansvarlig og PR-ansvarlig, samt legge til ny siste setning i stillingsinstruks til Leder, Eksternansvarlig og Økonomiansvarlig, til: [Stilling] har gruppeansvar beskrevet i gjeldende vedtak om ansvarsfordeling. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

11 Fra Hanne Brørs, Leder personalgruppen Til Kvast AD/Vedtak: Internpris på drikkevarer årsfesten I anledning Kvarterets årsfest 26. februar 2011 vil jeg be Kvast om tillatelse til å gi de eksterne gjestene internpris på drikkevarer denne kvelden. Huset vil i utgangspunktet være stengt for eksterne gjester. De eneste eksterne som vil bli gitt adgang denne kvelden er de som er spesielt invitert til å feire Kvarterets bursdag sammen med oss. Det vil derfor være naturlig å gi de eksterne gjestene samme pris på drikkevarer som vi gir de interne denne kvelden. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å gi de eksterne gjestene på årsfesten internpris på drikkevarer. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-10 Orienteringer 1. LEDER SKiBAS møte Denne uken er det SKiBAS møte 07-10 (05.10). På dette møtet tar vi opp kulturstøtte som en diskusjonssak for å høre SKiBAS

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-11 Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer