KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte torsdag 27.oktober. Halloween-internfesten på fredag 28.oktober var en artig kveld. En suksess jeg håper PG tar med seg noen triks fra til videre sosiale arrangementer. Forberedt SKiBAS-møtet som skal være fredag 4.november. Var på Velferdstingets budsjett-innstillings-pressekonferanse mandag 31.oktober. Desverre ikke en oppløftende innstilling, men vi håper på positiv utvikling når VT skal avgjøre saken 15.november. Har i ettertid blitt intervjuet av Studvest, BSTV og skal på Studentradioen. Skal kort innom dorgemøtet tirsdag 1.november for å delta i oppfølging av helhusmyldringen som foregår. Deltar også på julekort-dugnad og styrepils med Hulenstyret senere samme kveld. 2. ØKONOMIANSVARLIG September: Rapport foreligger endelig. Denne viser et overskudd på kr 318', noe som langt på vei er hjulpet av støtte fra PM og Raptus. Hittil i år er det fremdeles underskudd på kr 45'. Budsjett 2012: Korrigert for avskrivninger, og nytt budsjettert overskudd er økt til ca 100'. KDR: Fremdeles problemer med KDR, noe som forsinker kulturstøtten. Har igjen orientert DORG om dette. RS: Er generelt kritisk til hvordan RS omgår reglene som burde gjelde før en GF. At Kvarterets kontrollorgan selv omgår reglene for å mele egen kake og kunne drikke internpils om sommeren på Kvarterets regning bør ikke uten videre gå upåaktet hen i organisasjonen. Rettsvesenet: Deltok på kontraktskurs i regi av Rettsvesenet man Fikk diplom. Sosialpenger: Siste sosialpenger frigjøres snarest. Lindorff: Har bestridt kravet fra Lindorff ang leie av lift. Har ikke de store forventningene da

2 Kraft har drøyd dette for lenge. 3. EKSTERNANSVARLIG Rombooking Fristen for hovedfordelingen av rom våren 2012 går ut i dag, 1.nov, og mye av min tid fremover vil gå med til å fordele rommene. DORG Dorgemøte i dag. Muntlig orientering hvis nødvendig. KØR Faktura er gøy. 4. INTERNANSVARLIG Skal ha GLEM i dag. Muntlig orientering i morgen. Kontrakter: - sendt inn medlemstall til økonomiansvarlig. - Kraft har sendt forespørsel vedr. midlertidige kontrakter (muntlig orientering) Ymse: Skal ha møte/samtale med Expo og PG (muntlig orientering) Småhektiske hverdager på praksisplassen og jobb. Skal på ultralyd på KK, på torsdag - kan da få vite kjønn. Krysser fingrene mest for at barnet er sunn, frisk og har det bra! 5. PR-ANSVARLIG Vært utenbys, endelig kommet hjem. 6. PROSJEKTANSVARLIG Prosjekter Endelig fått igang prosjekt Jam i puben. Har laget plakater og reklamemateriell og responsen virker generelt positiv. Planlagt å avholdes hver onsdag. Vært støtte i møte med aktuell samarbeidspartner for Eksponeringsetaten. Sak kommer i eget skriv. Kraft Tas muntlig Romvesenet Venter enda i spenning på leveranser/montering fra A2G. 7. DRIFTSANSVARLIG Har ikke fått gjort mye forrige uke pga mye skole. Har jobbet et skift i eldorado for et BSIforedrag, og vert i kontakt meg NØ om tappetårn i pub, som blir satt opp i løpet av noen uker. Skal i møte med vaktvesen i dag.

3 8. ADMINISTRASJONEN Avsluttet overgangen til ny kassedagbok og system for månedsavslutning og har hatt opplæring av Kvartene i dette. Håndterer tyveri av projektor og erstatning for dette. Har hatt møte med NOKAS sammen med Driftsansvarlig og vil fortsette å sondere terrenget ovenfor eksterne aktører. Har startet med utregning av summer for kopimaskinbruk til dorgene som er oppdatert på grunnlag av ny maskin og serviceavtale.

4 INTERNNOTAT Fra Prosjektansvarlig Til Kvast AD: Plakatområder på Kvarteret Her er forslaget til nye områder for plakatoppheng, ekslusivt for Kvarterets arrangmenter. Murvegg i trappehus fra messanin til 2 etasje (6m2) Murvegg i trapper fra messanin til 1 etasje, mot garderoben (7,5m2) Innrammet område i Stjernesalen, ovenfor brosjyrehylle (2,3m2) Praktiske tiltak Kvarterets ansatte og frivillige skal i minst mulig grad få ekstra arbeid med plakatområdene. Den eneste oppgaven til Kvarten er å stemple/signere plakater som skal henges på områdene. Dorgenes plakatopphengere/pr-forumet har ansvaret for å vedlikeholde plakatsystemet. Hvorfor øke plakatområdet Den grunnleggende psykologiske plattformen for sponsing bygger på eksponeringseffekten. Det vil si å eksponere publikum for logo og organisasjonsprofil for å bygge en preferanse for produktet, som fremlyst av forskeren Robert Zajonc ved Stanford University. Ved å øke arrangøreksponeringen på huset vil en hjelpe til å med å forsterke publikums preferanse for å gå på Kvarteret.

5 Thjømøe og Arntsen har i sin undersøkelse konkludert med at plakatreklame som har en dominerende plassering i eksponeringsområde kan øke effekten med 65%, i motsetning til en plassering blant andre aktører. Ettersom dette viser seg å være et sterkt ønske fra de fleste Dorger, vil en økning kunne ha positiv virkning på fremtidig samarbeid. Argumentet som kom fra dorgerepresentater under møtet, var at huset vil virke mer som et studenthus. Potensielle ulemper En av de potensielle ulempene er at pr-forum, som får ansvaret for tilpass, ikke fullfører oppgavene de er pålagt. Dette vil i så tilfelle føre til medarbeid for driftsansvarlige eller evnt. frivillige. Ettersom plakatene henger i sterkt traffikerte områder finnes det også muligheten for at gjester river ned og hæverker plakater, som spesielt i helger fører til ekstraarbeid for vaktetaten. Det bør også tas til etteretning at dette er områder en kunne tilbudt sponsorer i fremtiden, og det kan ses på som et mulig økonomisk tap å gi disse bort gratis. Budsjett Ønsket fra dorger var at plakater skulle henges opp fritt, så det blir minimale kostnader for Kvarteret i denne saken. Eneste evnt. kostnad er en ramme for Stjernesalenområdet på 4 x 102 kr = 408 kr. Plakatreglementet Hvem kan henge opp plakater? Det Akademiske Kvarter. Driftsorganisasjoner. Brukerorganisasjoner (andre som arrangerer ved Kvarteret). Andre studentorganisasjoner. Utdanningsinstitusjoner under SiB. Hvor kan plakater henges opp? ALLE STUDENTORGANISASJONER Plakattavle utenfor hovedinngangen. ARRANGEMENT AVHOLDT PÅ KVARTERET Metallsøyler i lobby, 2. og 3. etasje. Plakattavle i 1. etasje. Ovenfor brosjyrehyllen i Stjernesalen KUN KVARTERET OG DRIFTSORGANISASJONER Plakatrammer utenfor hovedinngangen. Plakattavle mellom resepsjon og Stjernesalen.

6 Murvegg i trappehus fra messanin til 2. etasje. (begge sider) UNDER ARRANGEMENT Oppheng av plakater på umalte flater (m.a. dører) samt oppsetting av ymse promoteringsmateriale (banner, roll-up, o.l.) er tillatt under arrangementet. Disse skal fjernes etter endt arrangement. Særskilte tilfeller Langvarige avtaler om opphenging av plakater og liknende på umalte flater (t.d. dører/toalettdører) kan søkes om til Kvarterstyret. Gjennom en engangsavtale med Kvarteret (via Driftsleder) vil det være mulig å henge opp plakat, banner og annet promoteringsmateriale på malte flater. Dette må utføres på en slik måte at veggen ikke tar skade på noe vis. Opphenging av særskilt store plakater innendørs må godkjennes av Driftsleder. Oppheng av banner på fasaden av Kvarteret må godkjennes av Kvarterstyret. Følger av brudd på retningslinjer Opphenging av plakater på flater som ikke er nevnt ovenfor er ikke lov, og vil medføre følgende: o Første gang: skriftlig og/eller muntlig advarsel. o Andre gang: 200 kroner i bot. o Tredje gang: 200 kroner per plakat. Dette blir nullstilt hvert semester. Ved særskilte tilfelle der dette blir et vedvarende problem fra en organisasjon kan dette forlengas. Organisasjoner som ikke overholder disse retningslinjene kan pålegges forbud mot å henge opp plakater og annet promoteringsmateriale ved Det Akademiske Kvarter i et semeste Tilleggspunkt Det kan om ønskelig tas opp tilleggsforslag som har kommet Prosjektansvarlig til øret. Et av disse er en enkeltplakatmonter på innsiden av hver eneste toalettbås. Dette vil bli en kostnad på kr 9282,- (273 * 34). Eventuelt kan de også bare henges rett på døren.

7 INTERNNOTAT Fra Bjørn Aubert Hjall, RF Til Kvarterstyret Fasadebanner Hei! Bergen Realistforening arrangerer Helhus 17. mars med temaet "St. Patricks Day". Vi er i kontakt med band som passer svært godt til temaet, og vi er i prat med kjøkkenet om å arrangere nytt ølforedrag (á la 26. november) og tilhørende middag. Planer om utvidet ølassortement er også tatt opp med kjøkken. Arme Riddere er interessert i å stille med drikkeviser på spontanopptredner rundt omkring på huset. I forbindelse med denne glade festen har vi et ønske om å premiere alle våre gjester for deltagelse med internpris på øl ved samtlige skjenkepunkter på huset.

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-10 Orienteringer 1. LEDER SKiBAS møte Denne uken er det SKiBAS møte 07-10 (05.10). På dette møtet tar vi opp kulturstøtte som en diskusjonssak for å høre SKiBAS

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter ARRANGØRHEFTE Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter Introduksjon Hei, og velkommen som arrangør på Det Akademiske Kvarter i Bergen! Det Akademiske Kvarter ble åpnet av Kronprins Håkon i 1995 og er

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer