DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 - Stillhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet"

Transkript

1 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Organisasjonsendring Skriv fra diverse styremedlemmer VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat 06-07, 08-07, Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat 06-07, og PERSONALSAK Til grunn: Skriv deles ut på møte Refereres i eget referat SØKNAD FRA KRAFT Til grunn: Skriv fra kraftetaten v/leder Mona Haraldsen

2 Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innvilge inntil 3 000,- for transport av lysmikser SCENESHOW Til grunn: Skriv fra Realistforeningen v/capringkoordinator, Linn Frøkedal Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å gi band tillatelse å røyke, som en del av sceneshowet UTFLYTTINGSFEST-BUDSJETT Til grunn: Skriv fra SosKom Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å bruke inntil ,- på utflyttingsfesten, 22.april OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

3 SkibAs Kvast Administrasjon Skjenkestyre Personalgruppe Kulturkommite - E-T Adm. Leder GA Soskom - Rettsvesen Regnskap Stjerne Rek.kom - Vakt Logistikk/bookingansvarlig Skum Personal - Info/expo Resepsjon Sprit - Romvesenet - Gallkom Kvarterstyret: Leder Nestleder (vakt, rettsvesenet, personalgruppe,) Ekstern (kulturkomite, kraft) Skjenke (innkjøp av salgsvarer, skjenkegruppenes kontakt) Øko (investeringer, budsjett, regnkap) Info (info, e-tjenestes kontakt) Prosjekt (romvesen, gallkom, ansvarlig for små og store arrangementer og prosjekter)

4 Personalgruppe Leder, øko, 3 gruppeledere - nestleder/informasjon(rekkom), KK(personal), pers(sosial) Rekruttering 6 Personal 6 Sosial 6 -Mål: Alle grupper skal enhver tid ha -ansvar for åpeningsuke/ - Oversikt over hvem som -etablert Høstrekruttering jobber på kvarteret -rekruttering møter -kurs folk har/trenger -ansvar til å sjekke med - Studie og kompetanse folk har. gruppene om hvem trenger - Hvor lenge folk har jobbet/ hvor ekstra rekruttering. -osv Folk jobber - Alumni - Organisere kurs f.eks Brann, Føstehjelps.

5 Internnotat Fra Til Thomas Evensen Kvast Konseptpott Som nevnt under VEJUM har jeg et ønske om opprettelsen av en konseptpott som kan aktiveres etter utbygging. Hovedpoenget er et ønske om bruke Kvarteret som fødeplass for nye og spennende konseptideér; både innen konserter, klubb, kunst og lignende. En vellykket gjennomføring av noe slikt vil kunne gi Kvarteret rykte som startplassen til mange fremtidige vinnende konsepter, og samtidig gi Kvarteret en kontinuitet i konseptutviklingen når de eksisterende konsepter blir for store og forsvinner, eller har hatt sin storhetstid og dør. Tanken blir at Kvarteret setter av en pott penger, enten av egen kapital eller fra en enkelt sponsor. Ved slutten av hvert semester/skoleår utlyses det om en søknadsfrist for denne konseptpotten. De to beste søknadene/konseptene vil får tildelt halvparten av denne potten hver som kapital for å drifte dette konseptet på Kvarteret. Disse bør kanskje også få tildelt kontorplasser, samt tilgang til Kvarterets ressurser ellers. Disse konseptene kan bedrive (noe som vil være formmessig positivt for Kvarteret), egen profilering, men profileringen må selvsagt bære sterkt preg av at det avholdes og støttes av Kvarteret. Kulturkomiteen som Ingrid har tanker om kan godt fungere som avgjørende instans i denne søknadsprosessen. Det må samtidig hvert semester holdes av rom og tidspunkter som automatisk kan gis til de to beste søknadene. Disse tidene må være med i utlysningsteksten. Med vennlig hilsen Thomas Evensen Informasjonsansvarlig, Kvast Det Akademiske Kvarter Telefon E-post Olav Kyrresgate 49 / 53 Telefaks Bergen

6 KULTUR- STYRET Støttespiller Informasjonskanal KULTURKOMITE Skal sammen lage en helhetlig plan for aktivitet på Kvarteret over 2 semestre. Denne skal alle komme til enighet om, og binde seg til å følge og jobbe opp mot planen. Arbeidet gjøres ut i fra Kvarterets visjoner og mål for kultur. Prosjektansvarlig: Sikre at grupper og etater på huset blir representert, og at deres temauker og konsepter kommer inn. Informasjonsansvarlig: Skal i hovedsak bare holde seg oppdatert og jobbe med markedsføring av huste og arrangementene. KVAST Eksternansvarlig Prosjektansvarlig (Informasjonsansvarlig) Leder (for alle dorgene) Representant 1 Representant 2 Eksternansvarlig: - Leder gruppen, setter møter, dagsorden o.l. - Tono, Gramo, NRF - Arrangement i samarbeid med eller av eksterne aktører som BIFF, Phonofestivalen, Festspillene m.m - Bindeledd med Kulturstyret. - Videreføre informasjon til KRAFT, slik at de kan jobbe opp mot planen. - Ha kontakt med borger. DORG BORG Dorg: - Leder for de gjeldene gruppene skal få inn deres dager/bidrag i plane - Jobbe for samarbeid mell kulturarrangørene. - Bringe videre til medlemmene av gruppen. - Sikre at en gjennomfører planen. Borg: - Ha kontakt med de forskjellige borgene. (Sammen med eksternansvarlig.) - Få inn deres bidrag, små eller store. - Sikre et mangfold av borger.

7 SAMMENSLÅING AV SKJENKESTYRENE KNYTTET OPP MOT DAK II : KVAST Skjenkeansvarlig valgt av alle skjenkegr. Leder for skjenkestyre. SKJENKESTYRE Øko valgt av alle skjenkegruppene Nestleder valgt av alle skjenkegruppene Representant valgt av Stjernesalen. Representant valgt av Halvtimen Representant valgt av Grøndahls Felles representant som tar ansvar for de resterende barene. Gruppeledere Barsjef Gruppeledere Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer

8 Kjære Kvast! Søknad om penger til transport av lysmikser. Vi i kraft har undersøkt hva slags utstyr som er på markedet og prøver å gjøre grovarbeidet foran anbudet som skal ut etter hvert. For å gjøre denne prosessen så ferdig som mulig i denne omgangen, ønsker vi å få låne noe av det interessante utstyret hit til kvarteret. Det vil kanskje inspirere noen kraftere til å fortsette eller komme tilbake når vi åpner, samt øke kompetansen innad i Kraft. Vi har lånt noe utstyr allerede, og nå ønsker vi å få låne et lysbord som heter Jands Vista. Vi får låne dette gratis fra leverandør, men vi må betale frakt siden det står i Spydberg. Det er undersøkt litt priser og den billigste vi har funnet koster 1200 kr. Eks moms hver vei. Til sammen blir dette 3000 inkl. mva begge veier. Grunnen til at vi vil låne dette lysbordet, er at det er et veldig aktuelt bord i utstyrspakken til DAK2. Vi har lånt et lysbord (AVAB-CONGO) som er aktuelt, noe som ga oss et bedre innblikk i bordet enn vi kunne fått på en demonstrasjon. På demonstrasjoner av lysbord blir det ofte (eller alltid) fokusert på gode sider ved bordet. Siden dette er en veldig stor investering er det viktig at vi kan få testet aktuelt utstyr. Samtidig som vi også vil finne noen av de negative sidene, og om det fylle dets tenkte bruksområde. Vi har funnet ut at CONGO-bordet lever opp til sine kriterier, men det er uoversiktelig og vanskelig å lære seg. Dette gjør bordet til et lite rider-vennlig bord, noe som kan resultere i mye innleie, samt store utgifter. Heldigvis fikk vi testet bordet før vi brukte flere hundre tusen kroner på et lysbord som ikke lever helt opp til forventningene. Siden målet i DAK2 var å anskaffe en teatersal til kvarteret, vil vi presisere at CONGO en fortsatt er et veldig aktuelt alternativ, siden det er ypperlig til dette formålet. Det er på den andre siden ikke så enkelt å bruke til konsertavviklinger. Lysmat-vara i kraftetaten har vært på Bømlo for en liten demonstrasjon av det neste bordet vi vil teste, og mener dette er lettere å lære, og kan være mer aktuelt for nybygget. Vedtaksforslag Kvast vedtar å bruke 3000 kr inkl. mva for å teste en lysmikser til Dak2 Mvh. Thomas Bustnes og Steinar Øxseth, kraftetaten. Thomas Bustnes (lysmat) Mona Haraldsen (leder, kraftetaten)

9 Til Iselin Høle v/kvarterstyret Måndag, Søker med dette om tillating til sigarettrøyking på scenen i Teglverket under konsert med Vaiping laurdag, 31.mars Vaiping er eit band som legg stor vekt på sceneshow og det dramatiske. Live underbygger det visuelle det industrielle. Dei framstår som fyrbøtarar innsmurt i kull og olje, og sigarettrøyking er ein naturleg del av dette. Mvh. Linn Frøkedal Capringkoordinator v/bergen Realistforening

10 Til: KvaSt Fra: Sos.kom Midlertidig arbeidsbudsjett til Den store utflyttingsfesten Dette er kun et arbeidsbudsjett som er nødvendig å kunne iverksette arbeidet. Mest sannsynlig blir sluttsummen mindre enn summen her. Presiserer også at for dette blir det 10 forskjellige kulturelle innslag. (Se vedlagt foreløpig program). Budsjettet er ikke medberegnet velkomst i Stjernesalen. Hvis dette er ønskelig fra deres side, foreslår vi at dere står for utgiftene, mens vi står for gjennomføring. Mat dagtid 1a) 1150,- Mat kveldstid 1b) 1100,- Dekorasjoner 2) 2000,- Innleie band 3) 6000,- Innleie teknisk 3000,- Øl til artister 4)? Sum 13250,- 1) Mat på dagtid og kveldstid forventer vi å kunne ordne billigere, men det kommer til å være ekstremt mange mennesker på jobb denne dagen. 2) Dette er et ca.tall. Vi får forhåpentligvis dette ned til null. 3) Innleie av band går til en felles pott med ASF og RF. Vi vet foreløpig ikke hvor mye de stiller med. I tillegg inkluderer det eventuelle uforutsette utgifter i forhold til bl.a stand up. 4) Øl til artister har vi foreløpig ikke mulighet til å beregne.

11 Foreløpig program Den store utflyttingsfesten 1 sett Audiovisuell pangstart Velkommen v/ Harald & Marte Harmonien v/ Samfunnet H&M Tale: Rektor UiB H&m Stand Up (?) Lykke til v/ BSTV(?) H&M Kassegitar v/ Pål Einar ASF H&M Tilsammen min. 2 sett

12 Arme Riddere Immaturus Time of Your life H&M Tale: Iselin Høle H&M + Døden Avsløring av nytt navn v/kvast H&M om resten Villa People Tilsammen ca 70 min 3 sett Eksternt band H&M Overraskelse!

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

rekrutteringshefte Gjør det meste ut av studietiden din

rekrutteringshefte Gjør det meste ut av studietiden din rekrutteringshefte Gjør det meste ut av studietiden din Det Akademiske Kvarter Navnet Det Akademiske Kvarter spiller på en tradisjon om at akademikere hadde et kvarter over oppsatt tid til å møte presist.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer