DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret."

Transkript

1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas Calder PR-ansvarlig: Bendik Støren Prosjektansvarlig: Ingrid Norgren Skjenkeansvarlig: Sigrid Sundfjord Otterlei ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig GLEM: Bedre ordstyring enn tidligere. Viktig å stille konkrete spørsmål til konkrete saker. Viktig å ha et formål med diskusjonen/saken. DORG: Kalt inn til møte 3. juni. Mange har allerede reist. Hovedsaklig villa som vil bli diskutert og romfordeling rundt det. Ingen representanter til statuttkomite. Økonomirapport Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Vi går enda i minus (28000), men 6000 kr bedre enn forventet. Skibasrapport for neste måned kommer på neste kvarterstyremøte. Vi betaler for mye strøm fordi vi betaler 10 øre mer per KW pga. Leverandør (ventetariff). Dette kan bety at vi har betalt så mye som for mye til nå. Mulig at vi kan spare for resten av perioden for NG2. DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Jobbmat Meldt av Økonomiansvarlig (vedlegg 23-a) Noen må sende inn en liste til kjøkkensjef over hvem som skal ha jobbmat i siste skift istedenfor pizza. Skjenkeansvarlig kommer til å ta tak i dette.

2 Prispolitikk Meldt av Økonomiansvarlig (vedlegg 23-b) Intern-sangsjonsreglement. Meldt av Leder (vedlegg 23-c) Vi tar et arbeidsmøte på dette fredag kl Ansvarsoppgaver i kvarterstyret Meldt av Leder (vedlegg 23-d) - Referent per uke. Skrives i en helhetlig liste. - Grupper: Internansvarlig: PG, rettsvesenet Økonomiansvarlig: Ansvaret for å gjenopprette økogruppen som tidligere har eksistert Prosjektansvarlig: Romvesenet, kraft og E-tjenesten, oppfølging av vaffelgruppen PR-ansvarlig: Info og ekspo Skjenkeansvarlig: Skjenke og vakt og eventuelle undergrupper som kan oppstå i skjenkegruppa Eksternansvarlig: Dorger og Borger Leder: Anvar for oppfølging av andre kvastere - Mail: Sier for det meste seg selv. Leder delegerer mail som faller mellom stoler eller angår flere ting. Alle har ansvar for å gi tilbakemelding om noen andre i kvarterstyret spør. - Innboksansvarlig (informasjonsansvarlig): PR-ansvarlig Nyhetsbrev Meldt av Internansvarlig. (vedlegg 23-e) Det finnes allerede gamle slike nyhetsbrev på wikien. Et slikt nyhetsbrev må brukes enten internt eller eksternt. Det foreslås at det best bør være internt. Det blir tatt videre opp på arbeidsmøtet på fredag. VEDTAKSSAKER Godkjenning av referat Meldt av Leder (Vedtakssak 23-01)

3 VEDLEGG Orientering. Fra THOMAS CALDER, ØKONOMIANSVARLIG TIL KVARTERSTYRET A JOBBMAT DET BLIR EN NY ORDNING FOR JOBBMAT FRAMOVER: KOKKEN ORDNER BLINGS TIL DE SOM JOBBER SISTEVAKT PÅ TORSDAG OG FREDAG. DET BLIR 2 BLINGS PER PERSON. KVAST MÅ BLI ENIG OM HVEM SOM HAR ANSVAR FOR Å BESTILLE MAT FRA KJØKKENSJEFEN PÅ TORSDAGER OG FREDAGER. SIDEN DET ER INGEN KOKK PÅ LØRDAG BLIR DET KVARTEN SITT ANSVAR Å SMØRE OPP BLINGS TIL DE SOM ER PÅ JOBB. UTGIFTEN BLIR IKKE LENGRE DEKKET AV AKTIVITETSSTØTTEN FRA HANSA, DET SKAL FREMOVER FØRES PÅ POST 5990 (ANDRE PERSONAL KOSTNADER) OG DEKKES AV PENGER SOM VAR TIDLIGERE ØREMERKET TIL ORDENSVAKTKURSING TIL VAKTETATEN/KVARTER. HVIS VI TAR UTGANGSPUNKT I EN VANLIG HELG PÅ NG2 VIL MATUTGIFTEN PÅ EN KVELD LIGGE PÅ CA KR. DETTE ER BETRAKTELIG MYE MINDRE ENN DET MATUTGIFTEN LIGGER PÅ NÅ, SOM ER CA. 400 KR. THOMAS CALDER, ØKONOMIANSVARLIG Med vennlig hilsen THOMAS CALDER, ØKONOMIANSVARLIG I KVARTERSTYRET

4 ad-sak. Fra THOMAS CALDER, ØKONOMIANSVARLIG TIL KVARTERSTYRET B PRISPOLITIKK ETTER SOMMEREN MÅ KVARTERSTYRET REGNE MED EN ØKNING I PRIS PÅ INNKJØP AV ØL FRA HANSA PÅ 75 ØRE PER LITER OG 3% ØKNING PÅ AVGIFTEN. SALGET PÅ ØL DETTE SEMESTERET HAR VÆRT ALTFOR LAVT. HITTIL I ÅR HAR NG2 SOLGT KR MINDRE ENN BUDSJETTERT. PÅ GRUNN AV DETTE ER DET NØDVENDIG AT KVARTERSTYRET DISKUTERER PRISPOLITIKKEN PÅ NG2. Med vennlig hilsen THOMAS CALDER, ØKONOMIANSVARLIG I KVARTERSTYRET

5 Ad-sak. Fra ERIK ORAMAS, KVARTERSTYRELEDER. TIL KVARTERSTYRET C INTERN-SANGSJONSREGLEMENT. SOM ØVERSTE VALGTE LEDERE FOR KVARTERET HAR VI FÅTT EN TILLIT FRA GENERALFORSAMLINGEN TIL Å FORVALTE RESURSENE VÅRE FOR FELLESKAPETS BESTE. STILLINGEN VI HAR GIR OSS STOR FRIHET TIL Å FORME VÅR EGEN HVERDAG OG ARBEIDSOPPGAVER. MED DENNE FRIHETEN KOMMER DET IMIDLERTID ET STORT ANSVAR ETTERSOM JOBBEN VI GJØR HAR EN DIREKTE INNVIRKNING PÅ DRIFTEN AV KVARTERET. DET ER DERFOR VIKTIG AT VI SETTER HØYE KRAV TIL OSS SELV OG JOBBEN VI GJØR. JEG VIL DERFOR AT VI SKAL DISKUTERE HVILKE FORVENTNINGER VI STILLER TIL HVERANDRE OG HVORDAN VI VIL REAGERE NÅR TILLITEN BLIR BRUTT. DETTE VIL FORMALISERES I ET INTERNT SANGSJONSREGLEMENT SOM VI KAN VEDTA PÅ NESTE KVARTERSTYREMØTE. Med vennlig hilsen ERIK ORAMAS, KVARTERSTYRELEDER

6 Ad-sak Fra STIAN DAHLE, INTERNANSVARLIG. TIL KVARTERSTYRET D NYHETSBREV. HEI ALLE SAMMEN JEG HAR GÅTT RUNDT OG TENKT LITT I DET SISTE PÅ HVORDAN VI KAN INFORMERE ORGANISASJONEN LITT BEDRE OM HVILKET ARBEID VI DRIVER MED FOR TIDEN, OG HVA SOM ER AV RELEVANT INFORMASJON BÅDE FOR EKSTERNE OG INTERNE FOLK. DET JEG KOM FREM TIL ER AT DEN ENESTE FORMEN FOR EFFEKTIV INFORMASJONSSPREDNING PER DAGS DATO ER GLEM ELLER DIREKTE MAIL TIL PERSONENE ELLER GRUPPEN EN ØNSKER Å FÅ TAK I. JEG FORESLÅR DERFOR AT VI LAGER EN MÅNEDLIG OPPSUMMERING, SOM ER GRAFISK FIN (OG LETTVINT Å LAGE) SOM KAN SENDES TIL BÅDE GLEM OG EKSTERNE OG ANDRE INTERNE SOM F.EKS. IKKE SITTER I STYRER. DETTE KAN GJØRES VED Å LAGE EN LINK PÅ HJEMMESIDEN DER EN KAN MELDE SEG PÅ FOR Å FÅ NYHETSBREVET VÅRT. NYHETSBREVET KAN ELLER BØR INNEHOLDE FØLGENDE SAKER: - HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST - VELDIG KORT OVERSIKT OVER KVARTERETS ØKONOMISKE SITUASJON - HVA SOM SKJER DENNE MÅNEDEN I REGI AV KVARTERET/DORGENE (EVENTS, KURS, FESTER) - SPESIELLE TILBUD EN FÅR SOM INTERN PÅ KVARTERET. JOBBTILBUD, RABATT PÅ DNS, ANNET. + ANDRE TING SOM KAN VÆRE INTERESSANTE. F.EKS. OM UTBYGGINGSPROSESSEN, NYE SAMARBEIDSPARTNERE (BSTV), INFORMASJON OM VILLAEN ETC. ETC. VED Å LAGE F.EKS. "INTERNHJØRNET" ELLER NOE KAN VI KOMBINERE Å SENDE DET TIL BÅDE INTERNE OG EKSTERNE FOLK PÅ ETT OG SAMME TIDSPUNKT. Mail fra: STIAN DAHLE INTERNANSVARLIG I KVARTERSTYRET

7 Ad-sak. Fra ERIK ORAMAS, KVARTERSTYRELEDER. TIL KVARTERSTYRET E ANSVARSOPPGAVER I KVARTERSTYRET. I PERJODEN VÅR MED UNDERTALLIG STYRE SITTER ENKELTMENNESKER MED ANSVARET FOR VELDIG MANGE GRUPPER. FOR Å FÅ EN BEDRE KOMUNIKASJON MED GRUPPENE BØR VI DERFOR PRØVE Å FORDELE GRUPPE ANSVARET JEVNT I KVARTERSTYRET. DET ER OGSÅ EN DEL ANDRE ANSVARSOPPGAVER SOM MÅ FORDELES. JEG MENER BL.A. VI BØR HA: FAST REFERENT: JO MER TRENING JO LETTERE BLIR DET Å REFERERE. FAST INNBOKS ANSVARLIG: ANSVARET FOR Å SE GJENNOM INNBOKSEN TIL FASTAD- PUNKTET. FAST OPPSUMERINGSANSVARLIG: ANSVARLIG FOR Å NOTERE NED HVEM SOM FÅR ANSVAR FOR HVA PÅ MØTET OG SENDE EN MAIL MED PUNKTLISTER FOR HVA VI MÅ GJØRE I LØPET AV UKEN. FAST ORSTYRER: MEG HÅPER VI KAN KOMME FREM TIL FLERE ROLLER PÅ MØTET. Med vennlig hilsen ERIK ORAMAS, KVARTERSTYRELEDER

8 VEDTAKSSAKER Vedtaksforslag Fra Erik Oramas, Leder Til Kvast GODKJENNING AV REFERAT TIL GRUNN: REFERAT VEDTAKSFORSLAG: "KVARTERSTYRET VEDTAR Å GODKJENNE REFERAT » MVH. ERIK ALEXANDER ORAMAS (KVARTERSTYRELEDER)

9 OPPSUMMERING Marte følger representant fra dorger til statuttkomite Marte følger booking av krypten i ng2 for konstitueringsmøte for RS Thomas følger møte med Jørgen Skjellevik om fritak fra økonomi Thomas følger mail til karin om IKEA kort etc. Og snakker med Line Sigrid følger bestilling av mat til kjøkkensjef Thomas følger priser på øl på andre uteplasser Stian følger skriv til organisasjonen om ny ansvarsfordeling YMSE RIS & ROS ORIENTERINGER ORIENTERING LEDER Deltatt på Vaffel almøte. Møte med info angående PR-kampanje. Koordineringsmøte med Rektor. Begynnt å kalle inn til medarbeidersamtaler med styret. Avkonstitueringsmøte med RS ikke avholdt. SKJENKEANSVARLIG - Fått litt opplæring av Charlotte - X - X INTERNANSVARLIG Hatt møte med samfunnet om sponsorarbeid, kursing og samarbeid. Undersøker muligheten for at interne og eksterne kan melde seg på et (bi)ukentlig eller månedlig nyhetsbrev med oversikt over hva som skjer på kvarteret Hatt møte med Sindre Holm om å være med å skape en helhetlig Prplan løsning for gjenåpningen av kvarteret Møte om å lage en (gratis) rekrutteringsfilm om kvarteret som kan benyttes senere i semesteret, og ved senere semester Begynt å diskutere muligheter ved opprettelsen av en internportal på hjemmesidene våre Kvartet EKSTERNANSVARLIG - Kalt inn til dorgemøte og kulturkomitemøte - Hatt opplæring

10 - X ØKONOMIANSVARLIG - Behandlet faktura - Begynt på økonomirapporten - Fått en ordning på jobbmat - Sett på saken angående prispolitikk - Sendt ut søknader. Foreslår at det blir lagt inn i stillingsinstruksen til økonomiansvarlig. PR-ANSVARLIG - Hatt møte med info om PRprofil - Møte med Iselin angående rekruttering. Planlagt møte til imorgen - Rekruttert til info PROSJEKTANSVARLIG Hatt litt opplæring Fått masse vaffelpapirer og innkalt til møte Skattepliktighet for frivillige organisasjoner ADM. LEDER - Møter - Jobbet med mailstruktur - Jobbet med kortadministrasjon - Forberedt sakspapirer til koordineringsmøte - Funnet feil i strømpris RS V/AU - PRØVD Å AVHOLDE ET KONSTITUERINGSMØTE, UTEN HELL. - DET BLIR KALT INN TIL NYTT MØTE 10. KL PÅ NG2 - HAR AVHOLDT GALLA

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer