REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST"

Transkript

1 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET v/au REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant Espen Lehn-Nilsen Jens Tandstad IKKE TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen

2 DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjent. Ymse: Stian ORIENTERING LEDER Hjulpet til med årsfesten Jobbet med ansettelsesprosessen. Deltatt på ordensvaktkurs. Vert syk. Møte med gjenåpningskomiteen. Startet innsamlingen av mailadresser til alumninettverket. Hengt opp rekrutteringsplakat på BI SKJENKEANSVARLIG Vært på ordensvaktkurs Vært på Hansamøte med adm. leder Vært på årsfest, hatt mottakelse INTERNANSVARLIG siste GLEM før det nye prøveprosjektet jobbet med kontrakter for vår 09 jobbet med internkort for vår 09 delt ut noen av jobbklærne vi har fått fra hansa skrevet jobblister for mars jobber med oversikt over nøkler på ng2 og brakkene jobber med å få en oversikt over alle interne på kvarteret Møtt komite for gjenåpning for å diskutere arbeidet med DAK2 EKSTERNANSVARLIG Ikke til stede. ØKONOMIANSVARLIG - Bokført faktura - Har hatt opplæring med Aminata om hvordan det gjøres - Fordelt postene i budsjettet til kvast medlemmer - Undersøkt regning fra rødekors for Vasking av dukker pga. øl - Lest gjennom referater fra i fjor for å se om kvarter har fått lønnsøkning i Det ser ikke ut som det har vært vedtak på å øke lønnen til kvart i Mottatt og lagret retningslinjer for PG på fellesområdet på draugen - Begynt med økorapport for januar Kommer mest sannsynlig ikke på møte i dag siden jeg må vært kvart ADM. LEDER - Hatt opplæring med Aminata - Hun har vært syk og noe opplæring gjenstår - Oppfordret øko.ans. og skjenkeans. til å hjelpe til med opplæring etter at Hanna slutter. - Jobbet med avslutning av følgende regnskap: - Sommerkvarteret

3 - januar Prøver å rydde opp i gammel sak med imap der informasjonsansvarlig bestilte annonse som vi betalte for men ikke fikk - Fått undertegnet avtale med Bergens Tidende - Purrer på Engengruppen vedr. samarbeidsavtale - Rydder opp i saker før jeg slutter - Møte med internansvarlig vedr. adgangskontroll i Olav Kyrresgate etter gjenåpning - Kvalitetssikrer belysning i DAK2 - Rydder opp i gammel Storebrandkonto - Planlegger å dele opp bankinnskudd på to banker - Endrer disposisjonsrett for bankkontoer - Planlegger SKIBAS-seminar - Forsøker å få til samarbeid om Alumninettverk med UiB RS V/AU - Kommer til å ha AU møte klokken 17 nå på mandag RS møte neste mandag på studentsenteret, rom 207 eller 210, klokken Saker må innmeldes før onsdag. Kommet opp en god del saker, så viktig at Kvarterstyret kommer. - Har jobbet med Ungdommens Kulturmønstring hele uken, så det har derfor ikke vært så mye annet på tapetet. - Hyttetur avlyst pga. For få påmeldte - Fremdeles bare en som har vist interesse for å stille til Kvarterstyret FASTAD Glem/dorg Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Glem - Luftet ide om gjenåpningskomité. Positiv tilbakemelding. - Raidere må komme inn tidsnok, både til kraft, vakt og skjenke. - Fått arbeidsklær. - Fått internklistermerker for vår Alle må gi kontrakter til sine kontaktpersoner i Kvarterstyret så vi får oversikt over hvem som jobber på huset. Dorg - Anette ikke til stede, men det er dorgemøte neste onsdag. Økonomirapport Skriv fra adm. leder, økonomiansvarlig og leder - Neste møte blir det tre rapporter. Januar 2009, hele året 2008 og SommerKvarteret Fungerende rapporteringsmodell utviklet i samarbeid med Vassdal & Eriksen. Hvordan vi kan bruk den til å styre virksomheten. Hvordan gjøre det til noe som er interessant for både Kvast og rep. skapet. Hva kan man stille krav til når det gjelder økonomistyring? Ikke et regnskapskurs. DAK2 Muntlig orientering fra leder og adm. leder - Mye som foregår akkurat nå. Prøver å samle trådene. - Jobber med filmkonsulentene, vanskelige å forholde seg til. Kvalitetssikre og planlegge montering av utstyr sånn at det blir mest mulig effektivt. - Kraft og rådgiver på utstyr jobber med plassering av PA-høyttalere. Hvor kan det gjøres? Løsningen skal komme snart - Møte neste uke med prosjektledelsen angående forelesningsutstyr som Universitet skal bekoste. Enten Erik eller Thomas burde være med, og ny administrativ leder derom han/hun er på plass. - Jobber med å få arkitekter til å utvikle en 3D-modell. Bruke mer til synliggjøring av prosjektet. Bruke

4 tegningene til å fortelle studentene hva de kan forvente. - Utsmykning: Vi har fortsatt lagret en god del av det som ble brukt til utsmykning før vi stengte, men det burde også prosjekteres noen nye. - Møbler: Inventar er det ikke planlagt så mye enda. I teorien ligger det penger hos eiendomsavdelingen til Maos og Storlogen. Få pengene varme igjen og prøve å få planlagt hva de skal brukes til. - Bidra utover det vi får fra prosjektet med planleggingen. - Interiør/møbler. - Adm. leder: Kunstnerisk utsmykning: trenger kontaktperson. - Adm. leder: Inventar bør gjøres i samarbeid med arkitekt. - Espen: Lydrigg i teglverket: Funnet en modell som kan løses. Problem: Finanskrise og valuta gjør at den har blitt dobbelt så dyr som forespeilet. Oppheng i taket over hodet på folk. Fritthengende: Andre regler enn om den står på gulvet. - Espen: Befaring på tirsdag: Ventilasjonsanlegg i Teglverket. Målsetningen er å utarbeide en eller annen form for rettledning om hva brukerne ønsker i et teknisk fagspråk. Tilbakemelding forhåpentligvis ganske kjapt. - Erik: 3D-modell er en god idé. Viktig å visualisere prosjektet så vi kan presentere det både innad og utad. Hvor mye koster det for oss å ferdigstille tegningene arkitektene har fra før? - Adm. leder: Så godt som alle dører og låser kommer til å bli skiftet. Innboksen Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig - Klage vakt: Vaktetaten hadde ikke nok vakter. Flinkere til å bemanne. Skjenke snakker med vaktetaten, og sender beklagelsesmail til gjesten. - Skjenke sender ut mail om åpent/stengt frem mot sommeren. - Lost Weekend 2009: Henge opp plakater og legge ut flyers i NG2, så får vi annonseringsplass på hjemmesiden deres. AD Retningslinjer for PG Meldt av økonomiansvarlig - Retningslinjene er stort sett ok. Det står der hva de skal gjøre. Problemet er at de ikke alltid gjør det de skal. De gjør noe, men spesielt rekruttering mangler. - Bruker standardiserte rekrutteringsformer, men ikke nødvendigvis tilrettelagt for gruppene som har størst behov for nye medlemmer. - Man trenger også å beholde den kompetansen man har. - Sette opp en semesterbetont plan om hva de skal gjøre med rekruttering, sosialisering og å beholde den kompetansen vi allerede har. - Intern og skjenke følger denne saken. Orgsem 1 Meldt av leder. - Kattli er ledig, og Anette har funnet ut at vi kan leie en 30-seters buss og en 16-seters buss for å kjøre oss opp og hente oss. - Tidligere har vi ikke leid inn foredragsholdere. Det er vanlig å ha interne eller tidligere interne, eller andre med tilknytning til Kvarteret for å ta opp aktuelle - Har satt opp en plan for hva som skal gjennomgås. Kvarterstyret må ferdigstille denne. Vaskerutiner Meldt av leder. - Vaskingen av baren er fortsatt for dårlig. De er nødt til å følge sine egne rutiner, for rutinene er i utgangspunktet bra. - Vaselinolje kan brukes på baren. Skal bare smøres inn. - Skjenke tar det opp igjen på neste skjenkestyremøte.

5 - Viktig at kvarten går igjennom IK-skjemaet til skjenkerne, og spør de om de har gjort det de skal. Middagsbonger for vakt Skriftlig forespørsel fra Joakim Aadland - Øko og skjenke setter seg ned og ser på hva vi har brukt hittil i år. Kontooversikt Meldt av Økonomiansvarlig - Hver person i Kvarterstyret har fått sine egne poster de skal følge opp. - Når vi sitter og leser prognoser i budsjettrapportene, må vi reagere dersom budsjett avviker fra prognoser eller regnskap. Verneutstyr til befaring Meldt av internansvarlig - Kjøpe inn eget ustyr? Vi må ha hjelm og vernesko dersom vi skal være på befaring. - Erik har to par sko og hjelmer hjemme. Stian skal også se om han har noe hjemme i Stavanger. Info til nye studenter i Bergen Meldt av internansvarlig - Rekruttering og informasjon ut til studenter i Bergen. Når nye studenter kommer til Bergen, får de et skriv om at dette er det som skjer i Bergen, og dette kan du være med på. Dette kan være noe for oss. - Lokalaviser har ofte lyst på saker om mennesker som har flyttet ut fra bygden. - Skjenke finner ut om vi har noe ferdigprodusert rekrutteringsmateriell, og sender det til Jens (tekst og bilde). Utdanning i Bergen. - Grieghallen og infomøter: PG og Fritjof? Informasjonsmøte mandag/tirsdag i åpningsukene til UiB, opplæring på søndagen, sende de ut i jobb allerede fra mandag av. Gjøre det samme i åpningsuken til HiB. Begynne nå å snakke med fadderne for de forskjellige skolene, og engasjere de i å komme til NG2. Skjenke og intern - Kickoff i starten av semesteret, for eksempel gratis mat og 3D-presentasjon av nyhuset. - Gi noe til romvesenet som de kan klare å mestre. De har et nettverk som ikke er kvarteretsentrisk. Mat annonsering. Skriftlig forespørsel fra Inghild, Kjøkkensjef NG2 (se vedlegg) - Annonsere mat mer aktivt. Vi er flinke til å annonsere arrangementer. - Hvor kan vi reklamere for å nå ut til de vi vil? Henge opp plakater på studiesteder, dele ut flyers. - Vaktetaten deler allerede ut flyers, hva med at de tar med seg matflyers også? Fordeling av annonser Studvest Meldt av internansvarlig - Leder sender mail til info om hva de vil bruke Studvestannonsene til, og prøver å få til webannonsen så snart som mulig. Internett E-tjenesten gjennom Espen Lehn-Nilsen - Trond (gjennom Espen): Universitet har funnet midler og samarbeidspartner til å opprette eget kvarteret-internett, slik det var i gamle dager. Da slipper vi UiB-innlogging. VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat For: 4

6 Mot: 0 Avholdende: OPPRETTELSE AV GJENÅPNINGSKOMITÉ Til grunn: Forespørsel om å opprette en gjenåpningskomité Vedtaksforslag: "Kvarterstyret vedtar å opprette en planleggingskomité underlagt kvarterstyret for å assistere de i arbeidet med gjenåpningen. Kvarterstyret kan til enhver tid sette inn nye personer de finner skikket. Komiteen skal avhjelpe Kvarterstyret i planleggingsarbeidet vedrørende gjenåpning. Komiteen har ansvar for å utrede og presentere løsninger for de berørte arbeidsgruppene. Komiteen har ikke anledning til å fatte vedtak eller etablere forordninger som overstyrer arbeidsgruppenes rett til medbestemmelse, eller allerede etablerte arbeidsoppgaver. Arbeidsgrupper har rett på dagsorden og har møte- og talerett på komiteens møter. Komiteens tiltenkte funksjon er også å hjelpe arbeidsgruppene på huset i gang, slik at de kan gjennomføre de oppgaver som trengs under gjenåpningsarbeidet.» For: 4 Mot: 0 Avholdende: 0 Den nye gruppen skal jobbe med: Praktiske ting. Kort sikt bra, lang sikt dårlig. - adgangskontroll - alarmsoner - ansvarsfordeling (innstilling til kvarterstyret: hva som skal åpnes, nye kontorlokaler, fordeles, hovedlager for øl og vin, hvor skal kraft ha lager, bandrom, dusj) - rominndeling for gruppene, - arbeidsgrupper - inndeling nye arbeidsgrupper eller beholde de gamle (innstilling til oss og GF) Opplæringsrutiner for arger, dorger og borger, innføring i gamle og nye systemer og rutiner, overføring av ansvar, andre ting som Kvast ønsker hjelp til. Alle gruppene må involveres i prosessen. Innstillinger til Kvarterstyret/Oppdrag fra oss. OPPSUMMERING Charlotte følger vaktklage. Charlotte følger åpent/stengt mot sommeren. Charlotte følger vaskerutiner NG2 Charlotte følger rekrutteringsmateriell. Erik følger info/studvest. Stian og Charlotte følger PG. (retningslinjer/åpningsukene) Thomas og Charlotte følger middagsbonger og lignende. Erik og Stian følger verneutstyr. Erik eller Thomas følger møte med universitetsledelse. Alle følger budsjettet.

7 Alle følger kontrakter i gruppene. Lost Weekend. Org. sem 1 Matannonsering YMSE RIS & ROS

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer