TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE"

Transkript

1 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU Ordfører Varaordfører Espen Lehn-Nilsen Jan Fredrik Eliassen IKKE TIL STEDE Interansvarlig PR-ansvarlig Anne Kari Tinnesand Raymond Julin REFERENT Charlotte Hoem

2 FORSLAG TIL DAGSORDEN Innkalling og dagsorden godkjent. Ymse: Silje, Jan Fredrik. ORIENTERINGER LEDER - Fortsatt sjukmeldt frå kvart- og vaktjobbing, men satsar på å kome tilbake før jul. - Vore med på valgvake til studentpolitikken - Vore med på styretreff saman med blandt anna Kjernestyret + konsert på garage - Arbeida med budsjettpostane som er mitt ansvar - RS-møte - Prøvd å kalle inn til koordineringsmøte med UiB - Nesten ferdigstilt 2 søknadar til inventarposten i samband med OK49 - Elles mykje skulearbeid SKJENKEANSVARLIG - Vinmesse - Vaktstyremøte - Bemanningsmøte med vaktetaten, kraftetaten og skjenkegruppa - Juleølbranding - Vært med på studentstyretreff - Skjenkestyremøte - Kvartet - Jobbet med budsjettet INTERNANSVARLIG - Ferie EKSTERNANSVARLIG - Bemanningsmøte - Studentstyretreff - Kvartet - Jobber med budsjett-ting - Målkortmøte med Gustav - Samfunnet arr. USF - Holder på å jobbe med vårsemesteret - Dorgemøte ØKONOMIANSVARLIG - Lite å melde - Fått inn alle budsjett bortsett fra Romvesenet PR-ANSVARLIG - Ferie ADM. LEDER - Jobber fortsatt med alle målkort - Jobbet med rapport for september - Jobber med overføring av betalinger til Vassdal og Erikssen - Jobber med fakturering av kopikostnader - Forsøker å få informasjon om fakturering fra kraft

3 - Brukt mye tid på å rydde opp i tidligere feilbetalinger - Hatt kontakt med ordfører i RS og Erik Oramas angående Erik sitt forslag til endret visjon. - Skal ha møte med Erik Oramas om dette og forøker å få til en åpen prosess for å bearbeide visjonen frem mot GF våren Purret på manglende renhold på brakkene - Hatt møte med person som vil bidra til økonomiarbeidet - Jobber med budsjettet for 2009 og hjelper andre med dette - I møte med Elisabeth. Vil gjerne hjelpe oss med økonomistruktur. Hadde mest sannsynlig passet bra som økonomiansvarlig, men er ikke student. Vi trenger stort sett hjelp på alle områder. I første omgang hjelper hun oss med det vi ber om i forbindelse med budsjettarbeidet. Så hjelper hun oss med gode økonomirutiner nedover i systemet. Få opp igjen et godt system for rapportering. Få opp et godt system for budsjett- og regnskapsarbeid i gruppene. Mer interessert i å hjelpe oss med kontrollfunksjonene. Varekontrollrutiner. - Jobbet videre med økonomirapporten som KvaSt har mottatt. Ingen tall endret. - Jobber med å fakturer for ny bruk av kopimaskinen. RS V/AU - Sakspapirer til GF - Lov. kom-møte - AU-møte - Rep. skaps. møte - Rep. skapet vil ha et budsjett inn i papirene, ikke på skjerm. - Snakket med kulturstyret. Rart de ikke videresender mailer til brukerorganisasjoner automatisk. Burde kanskje heller kontaktet NSU? - Ta opp med UiB: Det er ikke røykvarslere på brakkene, og heller ingen manuell melder i 2. etasje. FASTAD Bemanning NG2 Muntlig orientering fra Skjenkestyret - Fra nå av er det ikke nødvendig å ha denne posten på Fastad. Glem/dorg Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Glem - Siden intern er bortreist, skal adm. leder ha møtet. - Dette skal tas opp: o Generalforsamling: Semestermelding og handlingsplan. Talerør torsdag klokken o Bemanning og bemanningsbehov. o Send mail til gruppene sine om at de må tilbakestille alarmen når den går. o Det er kommet låser på dørene. Nøkkelen fungerer også på kopirommet. o Mål for resten av semesteret. Dorg - Tatt opp på møte: o Julegalla o Budsjett o Tonoavgiften avklares mellom ekstern og øko. o Org. sem. 2 rotete. Avvikling lite effektiv, mye på grunn av oppropet. Noen likte standsene, men ikke alle. o Prøver å skaffe brannvakter til Emergenza-festivalen. o Snakket med samfunnet om tellekorps. o Felles plan på plakatområdet. Intensjonsavtalen fungerer ikke. - Litt styr med Samfunnet og valgvaken. - Ønsker for vårsemesteret: Ikke alle har sendt inn enda.

4 - Prøver å få opp en felles kulturkalender for dorgene. Kanskje få opp en for resten av semesteret, og for neste semesteret. - Ekstern sjekker hva PR gjør med nettsidene. - Øko sjekker opp i om Kvarteret skylder RF penger. - Dersom dorgene ikke vil betale gamle kopikostnader, kutter vi all kopidrift de har nå. Økonomirapport Skriv fra adm. leder, økonomiansvarlig og leder - Rapportering går normalt, både fra øko og regnskspasfører og adm. leder. - Manglende billettering for sommeren fortsatt ikke ryddet opp i. Øko sjekker det til fredag, så det kan komme med på - Barteravtaler skal ikke være med i budsjettet/regnskapet fra neste semester. - USF: Før fredag. - Mulig feil for tobakk siden org. sek. fant en kartong i puben. Vet ikke om det er telt eller ikke. - Ikke bokført, men kommet inn: Sykepenger for Gustav, BT. - Bedre rapport fra øko denne gangen, som ga mer mening. Hadde hjulpet med system med underøkoene. - Oppfølging av økoene må opp på fote igjen. Det må hele Kvarterstyret ta tak i. - Fordelaktige avvik på varekostnader, men skyldes mest sannsynlig for sen fakturabehandling. - Pass på å få alt av faktura og pakksedler inn i permen. - Driftsmateriell klarer vi stort sett å holde oss under budsjett. Det er bra! - Stort fordelaktig avvik forpleining artister, men kommer til å forsvinne. - Stort ufordelaktig regnskapshonorar, grunnet mye feil i sommer. - Mat: Riktig måneden etterpå. - Øl: Flytter seg fra måned til måned. DAK2 Muntlig orientering fra leder og adm. leder - Prøvd å få til koordineringsmøte, men de har ikke tid. - I morgen banker leder på døren til kontoret hennes, og prøver å få ordnet opp i dette. - Hva skjer med utbyggingen? Hvorfor er det forsinket? Sender ut mail i morgen. - Referansegruppen, stopper opp hos Ivar? - Leder sjekker opp hos Trond. Innboksen Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig - Rettsvesenet/galla: Søker om penger. Tar det på ettermøtet. - RS/galla: Søker om penger. Tar det på ettermøtet. - Nye varer/ikke pris: Ikke fått innkjøpsprisene - Budsjett fra skjenkeansvarlig - Personalpris/DJ: Vanlig praksis at DJer får personalpris på også brus. Svar er sendt av øko. - Oppbevaring av pengeskrin/asf: De kan få oppbevare pengeskrinet i NG2. Banneret kan få ligge på personaltoalettet på eget ansvar. Ekstern svarer. - RS/medlem av kvarteret: Mennesker som jobber på Kvarteret skal ikke fysisk betale penger, men det kreves at vedkommende er student for å kunne ha stemmerett og stille til valg ved GF. - Kraft/stifter: Har ikke råd til å bruke 3000 på kun to stifter. AD Naboklager Muntlig orientering fra leder - Nonnene: Folk går ut fra oss og tisser i hagen fordi de ikke orker å stå i dokø. På samme måte: folk som går av bussen går opp i hagen og gjør sitt fornødne. Ikke interessert i å klage til politiet, men interessert i en dialog. Dersom nonnene vil det, kan kanskje våre vakter gå opp i hagen og si at det ikke er lov å drikke der? Også snakke med Garage og høre om de vil være behjelpelig., - Naboene oppe i Ng2: Ikke dialog gjennom huseier, men gå direkte til oss. Passe på lydnivået

5 spesielt på torsdag med Lars Vaular. Ingen hadde sagt fra til oss (bare til kraft) om at de skulle ha DJ-konsept resten av kvelden. Sette grense for når konsertene skal være ferdig på torsdager: Arrangementet skal være ferdig klokken Nachspiel på brakkene Muntlig orientering fra leder - Folk forventer nachspiel på lørdag. - Minimumskrav fra Gustav: Klare enkle rutiner for hvem som låser hva. Kopirommet må være låst, handikapdoet må være låst. Springbrett/kontor-fløyen må være låst. - Jan Fredrik: Nødutgangen er åpen! Ikke bare ulåst, men må være lukket. Få tak i kopp. Pingvinorden Muntlig orientering fra leder - Høre med Anki når hun kommer tilbake. - Gjerne ta det opp etter GF. VEDTAKSSAKER SØKNAD OM PENGER TIL REKRUTTERINGSMATERIALE Til grunn: Skriv frå vaktetaten Vedtaksforslag: «Kvarterstyret vedtar å gi vaktetaten kroner 800,- til rekrutteringsmateriale.» For: 4 Mot: 0 Avholdende: PRIS PÅ JULEØL PÅ TAPP PRIS PÅ JULEBRUS PRIS PÅ RØD JULEØL På FLASKE PRIS På BAH HAMBUG SANKSJON Til grunn: Personalsak. Utsatt til neste gang. Involverte kalles inn til neste KvaSt-møte. OPPSUMMERING Silje følger referansegrupp Charlotte følger brannkopp brakkene Charlotte følger nattkort brakkene Alle følger budsjettposter!

6 YMSE RIS & ROS

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 Sted: Brokke Tidspunkt: 16:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse ok Styret behandler innkallelsen. Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer