DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?"

Transkript

1 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Profil, internprising og goder: Verftet og NG2 Muntlig orientering fra leder Sommer-Kvarteret Muntlig orientering fra leder 17. mai Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat KAMERA Til grunn: Skriv fra Økonomiansvarlig i Infoetaten Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å kjøpe inn kamera til Infoetaten for inntil 2 300,-."

2 OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

3 REFERAT KVARTERSTYRET , kl. 16:15 Nygårdsgaten 1b. Ymse og godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden er godkjendt. Iselin, Thomas og Ingrid har meldt sak til ymse. Orientering: Orientering fra styremedlemmer Thomas: Infomøte nye kort mye småting Ingrid: Verftet datoer Dorgemøte i morgen. Enighet ang. Helhusdatoer Phonofestivalen Hilser fra Stig Tatt bilde av Rikke og Halvard med 711 Rikke: Fått orden på skjenkekontoret Snakket med Vakt Skjenkestyret, kaffemaskin IK i nygårdsgaten Halvard: TB Jobbet med serverrom Iselin: 2 møter med Gustav Møte med verftet RF-Hyttetyr personalting skibasmøte Møte med Vakt på verftet Skjenkestyret på verftet Orientering fra Administrativ leder Administrativ leder var ikke til stede Orientering fra RS v/au

4 RS representat var ikke til stede Spørsmålsrunde Iselin spør Ingrid om det var dorgemøte? Ja. Iselin informerer at ho har snakket med StudVest. StudVest informerer at det er lite nytt å melde i saken. Gustav informerer om at han har papier på sist phonofestival. Thomas lurer på om vi har adresser til gamle kvarteret-medarbeidere. Iselin sier at det ikke finnes, men personalgruppen er en fin gruppe til å finne tak i de gamle adressene. Thomas lurer på om Kyrre (markedsgruppen) får en guidet tur i NG2. Iselin og Gustav sender de videre til Tommy. Gustav ønsker at Thomas skal få lese det som kommer i studvest før avisen kommer i trykk. FASTAD. DAK2 Avtalen mellom verftet og DAK er snart i mål. Gustav er i tvil på hvordan det slår ut på oss. Det er detaljer i kontrakten som står igjen. Dersom model 1 skal slå ut bra, så må de direkte driftskostnader dekkes av verftet. Lang økonomisk diskusjon. Det diskuteres mellom forskjellige modeller. Hva skal vi gjøre med øl'priser i NG2 i forhold til Verftet? Verftet kan tilby internpris på øl, den er ikke på samme nivå som nå. Målet vårt for verftet bør være at folk skal «henge» på verftet. Passe på at alle som bor på Nordnes henger på verftet som sin hengeplass. Vi må prøve å få flest mulig eksterne til NG2 og interne til Verftet. Det letes etter en plass interne kan henge på jobb/utenfor jobb som er adskildt fra andre gjester. Det er usikkerhet i hvordan vi skal legge oss prismessig, både internpris og ordinærpris. Prokomgruppen mener det er liten informasjon / dårlig kommunikasjon mellom Prokomgruppen og Tom/Tommy. Prokomgruppen mener at alt skal tas enten i felles møte eller over prokomlisten. Det påpekes at dersom kommunikasjon bør gå på prokoms premisser. Det påpekes også at Tommy, som er prosjektleder, bør informeres om dette. Det er flyttet en del utstyr og store deler av kraftetaten til verftet. Dette av praktiske årsaker. Det er bekreftet fra kontaktutvalget til kommunen at søknaden vår er mottat, og under behandling. Inboksen Immaturusprisene. Ingrid og Iselin skal kanskje på de. Ivar, RS's instilling til GF. Faktura fra Bjørn. Jude følger Prokom trenger penger tilgjengelig i sommer. Gustav og John følger. ASF ønsker eit møte sammen med hele eller deler av Kvast. Iselin følger. Teknikkerkroen. Iselin følger.

5 AD Kvartermestere gjennom utbyggingen. Klarer vi å holde drift uten driftsledere? Kan DA'er ta ansvarer? Vi ønsker å gå bort fra Org.Sek. Med tyngde på kassebeholdning/vareflyt. Det kan gis ansvar til KvaSt/DA(Hovmester) ved åpning og på dagtid. Det bør være en Kvart/Driftsleder/betalt medarbeider til å ta kontantbeholdningen på kveldstid. Det påpekes at det kan deponeres i nattsafer utenfor huset. Vi kan ha standard kassebeholdning kvar dag til start av dagen. Hvem skal bestille inn varer. En hovmester kan gjøre dette på dagtid. Hovedsaklig produktansvarlig i skjenkestyret. Det tas opp at det trenges hvertfall en (-1-) sivilarbeider til å gjøre forefallende arbeid. (snekre, hente post, vaske, koste). Iselin følger GF Hva skal vi ta opp. Misstillit bør nevnes. Det diskuteres vinklinger på hvordan vi skal framlegge vårt syn på saken. Det nevnes at det bør komme fram at det er forskjell på «litt misstillit» og «misstillit». Leder bør uttale seg om saken under GF. 17. Mai, køl og crokett Høres ut som en god plan. Bra for samhold. Vi skal prøve å ha det på verftet/nordnesparken. Rosesermoni og 35,- øl. Iselin og Ingrid følger Vedtakssaker Godkjenning av referat «Kvarterstyret vedtar å godkjenne referatet 16-07» For: Trådløs bedrift «Kvarterstyret vedtar å gå inn i en trådløs bedriftsavtale med Netcom, og si opp eksisterende telefonavtaler.» Ps. Vi går for alternativ 1 For: 5 Iselin, John og Halvard følger

6 17-04 Godkjenning av retningslinjer for romvesenet. «Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Romvesenet sine retningslinjer.» Forslaget ble stemt ned på grunnlag av ufullstendige/uforståelige retningslinjer. De oppfordres til å godkjenne retningslinjer med endringer ved neste Ting. For: 0 Mot: 5 Thomas følger Godkjenning av retningslinjer for personalgruppen «Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Personalgruppen, sitt ting.» For: 0 Mot: 5 Det tas opp at det kanskje burde endres på paragrafen over hvem som har stemmerett. Det dras slutting om at det bør være kun medlemmene av den midlertidige gruppen. Forslaget ble stemt ned. Det oppfordres personalgruppen å endre det som er påpekt fra KvaSt. Iselin følger Godkjenning av ting for Romvesenet «Kvarterstyret vetar å godkjenne den midlertidige gruppen Romvesenet, sitt ting. Retningslinjene er ikke godkjendt» For: 5 Thomas følger Godkjenning av ting for Personalgruppen Saken er trukket pga. Manglende referat. «Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Personalgruppen, sitt ting.» For: 0 Iselin følger Skibas representanter

7 «Kvarterstyret vedtar å innstille Gry Lytjohan og Martin Eike som styremedlemmer samt Stian Gundersen og Bjørge Solli varamedlemmer i SkiBAS.» For: 5 Iselin følger Sak til GF Saken er trukket. Men det diskuteres rundt det. KvaSt er ikke spessielt positive til å leie ut av huset. (Les: Verftet/NG2/kvarteret). KvaSt er positive til å låne/leie ut utstyr til Verftet, og dets brukere. Det diskuteres om en skal få kompensert personell som blir lånt ut til Verftet. Det påpekes at de som «blir lånt ut» gjør dette helt frivillig og veit at det går til en felles pengepott som styrende organ får råderett over. Det blir foreslått, med stor enighet, at de verdier som blir inntjent går til å kjøpe inn utstyr som settes opp på en ønskeliste vakt og kraft lager hver for seg. Det foreslås at de verdier som blir skapt av utleige av utstyr går tilbake til vedlikehold og avskrivninger på kvarterets fullstendige utstyrspakke. Rikke følger Vakt Iselin og Ingrid følger Kraft «Kvarterstyret vedtar å levere inn sak til GF ang. Utleie av personell og utstyr.» For: 0 OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

8 Hei! Vi i infoetaten ønsker oss tilskudd til et lite kamera til journalistgruppen og til en diktafon. Kamera vil koste oss kr 1399 og et minnekort på 300kr. Diktafon vil koste 600kr. Grunnen til at vi ønsker dette er fordi ekspo og info ikke ble slått sammen, derfor har ikke journalistgruppen noen kamera de kan bruke til å ta småbilder på huset, eller når de har 4 frivillig og av og til 4 fulle frivillige. Ved kjøp av kamera vil vi kunne heve kvaliteten på Kvartært og ikke være avhengige av ekspo sine private speilreflekskameraer (de vil sjelden være med på sånne småoppdra, fordi deres fokus er på å dekke de store arrangementene) Vi synes ikke det skal være nødvendig at et av kravene for å bli journalist hos oss skal være et eget kamera, og er helelr ikke fornøyd med dagens ordning om at bilder blir laget på pc'en istedenfor ordentlige bilder. Med et eget lite kamera vil vi og kunen ta litt egne bilder fra ting som skjer i dagliglivet på kvarteret. Og med nytt lokale i NG 2 blir det viktig å få et samlende Kvartært med bilder fra Verfet, fra ekspo og NG 2 fra info. Diktafon ønsker vi penger til fordi da blir det lettere å få skrevet enmer helhetlig artikkel, ut i fra hva folk har sagt enn å skrive ned i stikkordsform hva som blir sagt under intervjuet. Det er jurnalistspirer som skriver Kvartært og ikke rutinerte. Diktafon vil kunne lette arbeidet. Fordi budsjettet til info ikke er så stort ønsker vi penger fra Kvast, fordi vi mener vi må ha nok utstyr til å kunne lage ordentlige Kvartært utgaver. Dette semesteret har journalist gjort en kjempejobb, og laget mange, bra utgaver og vi ønsker å ha muligheten til at de kan fortsette med det og lage enda bedre til høsten. Vennlig hilsen Janne Bjørgan, journalist og Ingeborg Frank, øko.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig/Nestleder: Thomas Calder Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer