Helsing frå valkomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsing frå valkomiteen"

Transkript

1 Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015

2 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det var ei stor glede å gjennomføre intervjua, då samtlege av kandidatane gløda av kompetanse og iver då dei prata om Kvarteret. Innstillinga har de fått, men det var absolutt ikkje ei lett oppgåve å kome fram til ho. Me har henta lærdom frå årsmøtet til Brann, og minner om at det er Kvarteret si generalforsamling, og ikkje me i Valkomiteen som avgjer valet. Difor: Møt opp på GF, still spørsmål, gjer opp di meining og røyst! Med ynskje om ei strålande fin generalforsamling, Trond (parallellogram), Yri (pyramide) og Ingrid (rombe).

3 Kandidater til Kvarterstyret Alexander Vedvik Hopland Stiller til: Leder Alder: 24 (blir 25) Studerer: Musikk ved Kingston University Andre aktuelle verv: Hvis han ikke blir leder, stiller Alexander som PR ansvarlig. Kommer fra Måløy i Sogn og Fjordane. Har utdanning i markedsføring, og Bachelor i Reiselivsledelse fra BI Bergen. Har vært frivillig på Kvarteret siden 2010, hvor jeg startet i markedsgruppen i PR etaten. Ble senere Leder for markedsgruppen, før jeg i 2013 ble PR ansvarlig i Kvarterstyret, der satt jeg et år hvorav siste halvåret som Nestleder også. Selv om jeg har studert et år i utlandet har jeg fortsatt å være frivillig som Sosiale medier ansvarlig i PR etaten av den enkle grunn at jeg ikke ønsket å gi meg som frivillig på verdens beste studenthus! Jeg ønsker å sitte i Kvarterstyret igjen fordi jeg ikke føler meg helt ferdig med å være frivillig. Jeg er motivert til å gjøre en god jobb. Det har blitt gjort mye god jobb de siste årene, og det vil jeg fortsette å være med på. Det er alltid ting som kan bli bedre, og markedsføring/promoteringssiden vil jeg ha som et fokusområdet. Det er fortsatt en vei å gå for å få alle studentinstitusjoner og organisasjoner til å bruke huset mer aktivt og som tidligere PR ansvarlig har jeg opparbeidet meg et nettverk rundt omkring i Bergen, og det kan komme godt med til å for eksempel starte opp nye samarbeid med organisasjoner og institusjoner. Kommunikasjon mellom Kvarterstyret, frivillige og dorger er også et område jeg synes vi kan bli enda bedre på.

4 Simen Skaret Karlsen Stiller til: Leder Alder: 21 (blir 22) Studerer: Kognitiv vitenskap, UiB Andre aktuelle verv: Hvis han ikke blir leder, ønsker Simen å fortsette i sitt verv som Frivilligansvarlig Hei! Simen heter jeg, og jeg er vært en del av inventaret her på huset i tre år nå, i Kraftetaten og Personalgruppen, og det siste semesteret som Frivilligansvarlig i Kvarterstyret. Jeg er masterstudent fra høsten av, og håper å kunne være med å drive dette fantastiske huset vårt så lenge jeg er student i Bergen. Når jeg tenker på ledervervet, så tenker at det burde fylles av en med en offensiv person. En som tør å gjøre noen uortodokse og spennende avgjørelser. Vi er hele Bergens studenthus, og vi burde synes i byen. En leder burde kunne involvere og engasjere hele organisasjonen, og ikke minst få med alle våre samarbeidspartnere, og da spesielt driftsorganisasjonene, med på det engasjementet. Som leder vil jeg være engasjert og dedikert, og gjøre veien kort og døren åpen for alle som vil være med å gjøre en forskjell. Jeg vil sørge for at det neste året ikke bare går godt for kontantbeholdningen, men også for alle de som er med å skape det neste året, i Arbeidsgrupper og Driftsorganisasjoner, i styrer, i baren, på kjøkkenet, i døra, bak kamera, bak miksere og i kulissene, vil huske som deres beste år på Kvarteret. Godt valg!

5 Susanne Aase Stiller til: Produksjonsansvarlig Alder: 23 (blir 24) Studerer: Administrasjons og Organisasjonsvitenskap, UiB Andre aktuelle verv: Bookingansvarlig Jeg har vært frivillig i Bergen Realistforening siden høsten 2012, det siste semesteret har jeg også vært leder for Produksjonsavdelingen. Som produksjonsansvarlig ønsker jeg å styrke Produksjonsavdelingen ved å fungere som et bindeledd mellom Kvarterstyret, eksterne arrangører og gruppen selv. Jeg tror at tett kommunikasjon er viktig for at avdelingens konseptgruppe skal kunne utnytte sitt fulle potensial, og at vertskapsgruppen lettere skal kunne ivareta eksterne arrangører på huset. I tillegg ønsker jeg å fortsette med produksjonsmøter, slik at nødvendig informasjon kommer frem til de frivillige gruppene på Kvarteret. Jeg tror mine erfaringer fra ulike verv gjør meg til en passende kandidat til Kvarterstyret, og at disse kan bidra med viktig innsikt for videre utvikling av huset.

6 Ildrid Reither Børte Stiller til: Produksjonsansvarlig Alder: 23 Studerer: Kunsthistorie, UiB Kommer fra Kristiansand. Jeg har studert ved Universitetet i snart 4 år, og jobbet på Kvarteret i snart 3 av dem. I hele denne tiden har jeg vært skjenker i Skjenkegruppa, jobbet både her og der og blitt veldig godt kjent med huset fra den siden. Høsten 2013 ble jeg med i Skjenkestyret som Internkontroll, kurs og kompetanseansvarlig, et verv jeg hadde i tre semestre, før jeg ble valgt til leder for Stjernesalen før jul. Dette semesteret tok jeg også over vervet som Kurs og kompetanseansvarlig i PG, noe jeg syns jeg fikk bra til. Dessuten har jeg også jobbet som eventvert dette semesteret, og sett mye av det som går med på å gjennomføre et vellykket arrangement her på Kvarteret. Jeg stiller til Kvast fordi jeg er utrolig glad i og opptatt av Kvarteret, og fordi jeg tror jeg har erfaringen og egenskapene til å sitte i dette styret.

7 Anders Simensen Borgersrud Stiller til: Økonomiansvarlig Alder: 22 Studerer: Økonomi og Administrasjon, BI Mitt navn er Anders Borgersrud og jeg ble født i det høyeste tårnet på det høyeste fjellet på toppen Tjensvoll (red.anm.: i Stavanger). Jeg er Kvarterstyrets svar på Alexis Sanchez, bare mye tregere, ikke like pen og spiller ikke profesjonell fotball. Jeg vil gjerne fortsette å fortelle folk at alt de har lyst på koster for mye penger, for dette er noe jeg har blitt sjukt flink til de siste to semestrene. Dere husker meg kanskje også som han som satte opp prisene på internøl, men det er jo vann under broen nå, ikke sant? Bill.merk.: Søker kjæreste, helst en som kan sette opp budsjett.

8 SigridGausen Stillertil:Bookingansvarlig Alder:20 Studerer:Sammenlignendepolitikk, UiB Andreaktuelleverv: Produksjonsansvarlig Høsten2013snubletjegover kvarteretgjennomenvennsom halvveistvangmegtilåbegynnesom frivilligiskjenke.ogsidenharjegblitt påhuset.jegharjobbetfiresemestre iskjenke,hvoravjegharvært personalansvarligforgruppenitoavde.dettesemesteretharjegogsåjobbeti produksjonsavdelingenogværtfrivilligkoordinatorforjubileumsuken. Etterjegblepersonalansvarligetterbareåhajobbetetsemesterpåkvarteretbledetenbratt lærekurve,hvorjeginnhentetmangegodeegenskapersomjegersikkerpåkommertilå kommegodmedsombookingsansvarlig.jeglikergodtåhaetverv,ettersomjegeren personsomtrivesbestnårjegharminstmuligtidtilovers.jegkjennerogsåatjegerklarfor nyeutfordringer,ogikkeminst mermail.jegsavnerrettogslettåhalittansvarogå fordypemegiarbeidsoppgaverjegsergagnerstudentkulturen!jegerorganisertoglikerå drivemedadministrativeoppgaversådettevervetpasserbraformeg. Omjegblirvalgtinnviljegundersøkeomdetfinnesflerestudentorganisasjoner/gruppersom erinteressertiåoppholdesegmerpåkvarteret.jegtroratvimåfåflereaktørerfraflere utdanningsstederslikatkvarteretblirendamerpopulærtogkjentstedblantstudenter.også viljegselvfølgeligfortsetteåsørgeforengodkommunikasjonmeddorgerogborger!

9 Arlin Løver Stiller til: Frivilligansvarlig Alder: 28 Studerer: Biologi, UiB Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig Jeg studerer siste året ved biologi, er gammel nok, og har tenkt å bli værende i Bergen så lenge som mulig. Jeg stiller til valget som frivilligansvarlig, med bakgrunn i flere styreverv som bl.a PR ansvarlig og nesteleder i Biologisk Fagutvalg, PR koordinator i Bergen Realistforening, sosialansvarlig og etterhvert nestleder i Vaktetaten, og edru arrangement ansvarlig i Personalgruppen. Det siste semesteret har jeg jobbet hardt med å undersøke hva som får folk til å trives sosialt på Kvarteret og hvilke type arrangement folk ønsker. I sammenheng med dette har jeg jobbet sammen med samtlige sosialansvarlige for å få til flere gøyale sosiale arrangemet. Dette er noe som er viktig for meg, samarbeid, trivsel og det sosiale på hus, ikke bare innad i etater, men å samle flere etater sammen.

10 Silje P. Olsen Stiller til: Frivilligansvarlig Alder: 23 Studerer: Kunsthistorie, UiB Andre aktuelle verv: Produksjonsansvarlig eller Bookingansvarlig Jeg har arbeidet som frivillig på Kvarteret siden høsten 2012 og man kan trygt si at det har blitt mitt andre hjem! Av relevant erfaring til vervet kan jeg nevne at jeg har sittet som sosial og rekrutteringsansvarlig i Skjenkestyret i ett år, som rekrutteringsansvarlig i Personalgruppen i ett semester, før jeg ble valgt inn som leder i sistnevnte gruppe. Nå er jeg klar for flere utfordringer og mener at jeg har akkurat den erfaringen og det engasjementet som skal til for å gjøre en supergod jobb som frivilligansvarlig! Min hjertesak vil definitivt være rekruttering. Jeg har sett, spesielt dette semesteret, at mange grupper har slitt veldig med medlemstallet sitt. Med optimisme og pågangsmot vil jeg jobbe for at Kvarteret og alle gruppene skal få et skikkelig godt rekrutteringssemester til høsten. Stemmer du på meg lover jeg gjøre mitt ytterste for at alle dere frivillige skal ha det bra på Kvarteret og at kompetansenivå og rekruttering skal være noe som virkelig står i fokus!

11 KandidatertilKontrollkomiteenogValgkomiteen MartinBye Stillertil:Kontrollkomiteen Alder:22 Studerer:Jus,UiB Aktivtrønderav93 årgangmedmangejerni ilden.studererjusspåandrestudieår,ervakt påkvarteretogsitterivaktstyretforandre semester. Jegerenengasjertperson.Taransvarseriøst ogeristandtilåjobbemye.som juss studenterflesterjegunormaltgladiregler ogretningslinjer.kontrollkomiteensarbeidmed kontrollavretningslinjeneogatdisseblirfulgt, erdermedbådenoejegerveldiginteresserti samtnoejegmenerjegkangjørebra. Kontrollkomiteenvilværenoejegkanbidratil, samtidigsomengodmulighettilålæremerom Kvarteret. HelleGjertsen Stillertil:Valgkomiteen Alder:22 Studerer:Litteraturvitenskap,UiB JegharsnartværtpåKvarteretlittfor lenge,sådaviljegværemedpåå(forsøke å)passepåatkvarteretforblirigode hender.jegharværtfrivilligansvarligog medlemikontrollkomiteen,såjegvethva vervenebeståri,ogforhåpentligvisogsålitt omhvilkeegenskapersomkommergodt med.jegergladikvarteret,ogharlysttilå finnedemenneskenesomegnersegtilåpassepådettehusetframover.jegerogsåsykt girapååspresåmasseinformasjonsommuligomkommendevalgogfrister.ogikkeminst påålagekreativeintervjuspørsmål.

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti!

Kjære alle medlemmer! i Sandnes Arbeiderparti! Nr. 3-2006 Sommerens varme, lyse og late dager er i ferd med å forlate oss. Høstens vind, regne og travle tider overtar. Men det gjør jo godt med litt mer vann i magasinene og litt mer tid innendørs til

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Vår 2014

Referat. Generalforsamling. Vår 2014 Referat Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

FELLES PROSJEKT. Eksheroinist Ole Bernt Thomassen (til venstre) og den pensjonerte finansmannen Olaf Opland pusser opp en hytte sammen i Nordmarka.

FELLES PROSJEKT. Eksheroinist Ole Bernt Thomassen (til venstre) og den pensjonerte finansmannen Olaf Opland pusser opp en hytte sammen i Nordmarka. Likemenn De kunne reist til Spania og spilt golf. Men flere finansprofiler bruker pensjonisttilværelsen på å hjelpe tidligere straffedømte med å få et liv etter fengselet. JONAS FORSANG Foto: ALEXANDER

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Menneskeverd & Etikk. for undervisningsleder. Menneskeverds eget undervisningsopplegg!

Menneskeverd & Etikk. for undervisningsleder. Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Innhold: Del 1: Menneskeverd (15-20 min.) o Hvor mye er du verdt? Del 2: Gravid hva nå? (20-25 min.) o Et vanskelig

Detaljer

for undervisningsleder

for undervisningsleder Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Innhold: Del 1: Menneskeverd (15-20 min.) Del 2: Gravid hva nå? (20-25 min.) Del 3: Gruppearbeid (Anbefalt 20-30 min.)

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer