REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b"

Transkript

1 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Rikke Vestergaard Ingrid Solstrand Robin Sandborg Stephanie Farstad Magnus Øverli REPRESENTANTSKAPET V/AU Ordfører Ivar Strand ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE Stephanie Farstad REFERENT Rikke Vestergaard DAGSORDEN ÅPNINGSSAKER Godkjenning av innkalling og dagsorden ORIENTERINGER Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra Rs v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Driftsbudsjett og investeringsbudsjett til GF Skriv fra økonomiansvarlig NG2: Status, dugnader og regnskap/evaluering Skriv fra posjektansvarlig og Tommy Helland Opussing av kjelleren i NG2 Skriv fra internansvarlig AV utstyr Muntlig orientering fra leder Nye folk til kvarterstyret Muntlig orientering fra leder

2 VEDTAKSSAKER Godkjennelse av referat Merkevarestrategi Saker til GF Vervekonkurranse Representasjon OPPSUMMERING AVSLUTNINGSSAKER Ymse Ris og ros Refereres ikke Refereres ikke GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling godkjent Dagsorden godkjent ORIENTERINGER LEDER Vært litt handikappet grunnet mailproblemer Møte m/gustav(2 stk) Formøte med kontaktutvalg i forbindelse med kommune møte, som endelig er satt(for 3. gang). Rsmøte LedSem Møte med nye kvarter SKiBAS møte Arbeidet med kommunesøknad Møte med Christian og Gustav SKiBAS seminar SKJENKEANSVARLIG Ledsem Snakket med Strag Vinkurs, for meg sjølv Tenkt litt på styremiddag Snakket med Hansa ang utvd av dagens sortement EKSAMEN INTERNANSVARLIG Kvartmøte Møte med Gustav Snakket med Rettsvesenet om diverse ting Holder på å revidere kvart rutiner Hatt ferie! EKSTERNANSVARLIG Tatt tak i Phono og bonger UKEN-møte LedSem Kultur.kom-møte Club - faktura - bonger o.l. Laget fullstendig oversikt over alle borger/kul.kom - skal utbedres i samarbeid med kulturstyret. Rombooking Skjenkestyret-fest

3 ØKONOMIANSVARLIG Kontorarbeid LedSem Skibasmøte Budsjettering UKEN-møte PR-ANSVARLIG xxx PROSJEKTANSVARLIG xxx ADM. LEDER Har jobbet med presentasjon av BMS til ledsem Har forsøkt å ta tak i vareflyt og ansvarsområder i forbindelse med RMS sammen med orgsek og Anders Sagevik Har innført prøveordning med nye suppleringsrutiner Har vært på SKIBAS-møte Må ta tak i varekontroll Må rapportere på unaturlig høyt vareforbruk Sier opp telefonlinjer vi ikke bruker, og overfører ansvar og faktura for dorgene sine telefoner direkte til dem. Flytter kulturstyret m/borger sine linjer til kulturstyret. Har blitt invitert til møte med Uken sammen med eksternansvarlig Har laget utkast til stillingsinstruks for logistikkansvarlig Snakket med RF om en savnet deponeringspose, viser seg at de har brukt feil blankett. RS V/AU RS-møte i går, var ikke vedtaksdyktige Lov.kom har møte på lørdag ang statuttforslag, og felles dorgerepresentant Rikke : 20 kr fra sosialpengene til sos.kom? Møte i morgen, John går innom. Rikke : RS ; PG vil ha fadder Iselin : Referat fra Kulturkomiteen. Iselin vil ha dette. Iselin : Nett i NG2? Vet ikke hvor lang tid det tar. Iselin : Nettsidene, kan vi skrive at mailsystemet har vært nede. FASTAD GLEM/DORG Glem - Mat på jobb? John ser på budsjettet. - Kraft vil ha hjelp av de som arrangerer clubkonsepter. Blir lange dager om de skal tilrettelegge alt selv. Ingrid tar dette videre. Dorg - Ekko, Uken og festspillende - Dorgekontrakter - Rydding 1b ØKONOMIRAPPORT Er ferdig, men er ikke med i DO. Kommer neste gang. DAK2 Har ikke fått tak i de man trenger å få tak i. Så ingen status foreligger.

4 INNBOKSEN Regnskap fra NG2 : Kommer neste gang, mangler en del ting. PG : Skjenkere og vakter til internfester, dette må sos.kom ordne selv. Rikke følger. AD Driftsbudsjett og investeringsbudsjett til GF Til grunn : Skriv fra økonomiansvarlig Vi tar driftsbudsjettet til orientering, og lager sak til neste gang. Ang skriv fra Pro.Kom : Virker lite gjennomtenkt med tanke på gjennoføringshastighet på tidligere budsjetter. I tillegg går mye direkte på vedlikehold som UIB skal ta. Iselin foreslå at vi setter en sum på huset slik at de kan søke om penger når de har ett prosjekt, slik som alle andre må gjøre. Om man skal bygge om ett rom er det ikke noe man tar fra driftsbudsjettet, men investeringsbudsjettet. Virker som om det er umulig å få folk til å skjønne at prosjektet først starter når plan foreligger, ikke når de ber om penger. Iselin foreslår at man tar vekk alt som ikke tilhører Pro.Kom for så å sende det tilbake til de, slik at de kan lage en fullstendig plan med hva de har tenkt å kjøpe inn og prisen på dette. Bruke sponsormidler til ombygging av rom? KvaSt pleier ikke å sende forslag til investeringsplanen. Er det mulig å sette ting på investeringsbudsjettet etter GF? Budsjettet vedtas før statuttendringer på GFen. Dette kan dog endres slik at man kan behandle saker hensiktsmessig. Må legges ved 2 budsjettforslag. Ett med våre nye forslag, og ett uten. Alle arbeidsgrupper er en egen budsjettenhet. I tillegg bør man jobbe med ett balanse- og likviditetsbudsjett slik at huset blir styrt forsvarlig. Dette må legges frem for GF. Tidsfrist er derfor neste mandag, som er siste frist for saker til høring. John oppfordrer oss alle til å se på vårt budsjett, og undergruppenes budsjett til neste møte slik at man ser om alt stemmer. NG2 : Status, dugnader og regnskap/evaluering Til grunn : Skriv fra Prosjektansvarlig og Tommy Helland Regnskap : Regnskap og evaluering er ikke levert il tidsfristen, så dette kommer neste gang. Status NG2 : Snekkere : Har ventet på materialer til handikap-toalettet. Detter er nå montert. Bad : Nedvask er gjort, men mosaikk er begynt å løsne fra gulvet på ene båsen. Rørleggere : Magnus skal ringe ang vask. Dører : Midlertidige dører er på plass. Snekkerne skal fikse skikkelig dører. Bakgård : Kvartene og orgsek har vært flinke, mangler bare litt på sykkelstativet. Kontoret : Ser bra ut Dør til kontoret : Dette må fikses snart Tørrlageret : Ser bra ut. Anders org.sek har kontroll. Kjøledisken : Alt er montert, men den kan ikke senkes ned pga ølrør og diverse ledninger. Hyller under baren : Vet ikke hvordan det ligger ann Hyller til vin : Magnus tror ikke dette er noen god ide, siden det er gipsvegger. Hva med hyller som kan stå på baren? Fiskesnor fra taket slik at de kan henge? Hansa? Magnus snakker med skjenkestyret og pro.kom ang alt som har med hyller å gjøre. Listing, beslag og rekkverk : Snakke med Anders org.sek om å sette stolpene opp igjen...vi trenger ett rekkverk. Lysreklame : Robin har tenkt å ta kontakt med elektrikerne våre. Gustav påpeker at Driften kan ta det.

5 Teppene : Robin har snakket med Tom ang dette. Dugnader: Skjenkestyret vil holde stengt søndag og søndag for å avholde dugnad og ting. Skal man holde stengt til kl 17 hver søndag? Vil medfører en kostnad på 700 kr for fjerning av tidspunkt på døren. Fotballkamper på søndager, ikke noe problem. Vi vil oppfordrer skjenkestyret til å sende inn vedtak ang dette. Kan bli problematisk i forhold til andre grupper. Rikke påpeker at det går ann for andre grupper å stenge av kjelleren for å holde ting selv om det er åpent en søndag. Rikke ringer skjenkestyret, og sender ut mail til alle lederne. Magnus følger opp prosjektet på søndag. Oppussing av kjelleren i NG2 Til grunn : Skriv fra Internansvarlig En annen farge enn grønn? Møbler fra bestemors står enten i Speilsalen eller Maos, og da får man ikke hentet de. Vinduer blir skiftet, huseier skifter disse. Vet ikke hvordan disse blir seende ut. Fukt på veggen på ene siden i Kjelleren, kjøpe inn fargede tepper istedenfor. Vise prosjektet til Skjenkestyret og Pro.kom for å høre om de har innspill. Rikke følger. AV utstyr Til grunn : Muntlig orientering fra leder Noen må ha ansvaret for dette : Iselin foreslår en gruppe under Kraft. Magnus er uenig, siden de akkurat har lagt ned DJ-gruppen. Kraft ga fra gruppen seg i 2002 fordi de ikke hadde kapasitet til å drifte den, siden ble den lagt under Info. Dette kan man fortsatt gjøre Vi leier utstyr hver gang vi trenger det på verftet. Må kunne gå ann å bruke våre egne. Bruke våre på verftet? Hvem har ansvaret nå? Opprette en AV etat? AV gruppe under en annen etat? Hva med Filmklubben? Finne noen som har lyst til å gjøre dette, kan ikke dytte dette på noen som ikke har lyst eller tid. Eget lite arbeidsutvalg opprettes innad i KvaSt, de skal sette seg ned å snakke om det. Ingrid følger. Nye folk til Kvarterstyret Til grunn : Muntlig orientering fra leder Saken utsettes til middagen vi skal ha etter møtet. VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat For : 6 Mot : 0 Avholdene : 0

6 32-02 MERKEVARESTRATEGI Til grunn: Skriv fra Thomas Evensen Kvarterstyret vedtar merkevarestrategi, vedlagt For 2 Mot 3 Avholdende 1 Ikke vedtatt SAKER TIL GF Til grunn: Skriv fra leder, admn. Leder og internansvarlig Kvarterstyret vedtar å legge frem vedlagte saker for den 25. generalforsamling For 0 Mot 0 Avholdende 0 Vedtak utsettes til neste gang slik at skrivet kan revideres, og bli klar til høring VERVEKONKURRANSE Til grunn: Skriv fra RekkrutteringsKomiteen v/leder, Steinar Heldal Kvarterstyret vedtar å gi 19 middagsbonger i premie til vervekonkurranse i regi av Rekrutteringskomiteen. Middagsbongene har gyldighet høst 2007 og vår For 0 Mot 0 Avholdende 0 Saken utsettes. Rikke følger REPRESENTASJON Til grunn: Skriv fra Romvesenet v/leder, Berit Bye Kvarterstyret vedtar å dekke reisekostnader til Trondheim for leder av Romvesenet For 2 Mot 3 Avholdende 1 Ikke vedtatt OPPSUMMERING

7 AD sak : Pro.Kom kommunikasjon. Kommer i løpet av semesteret. AD sak : Kommersielle sponsore NG2 : Regnskap og evaluering, Iselin sørger for at dette er inne til tidsfristen. Ingrid : Send referat fra kulturstyrekomitee møter til Iselin.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 33-10 Orienteringer 1. LEDER Personalsaksreglement Jeg innkalte Kvast og Lovkom til arbeidsmøte 20.09 om personalsaksreglement etter at fristen for å komme med høringsvar

Detaljer

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling

Høringspapirer til. 30. Ordinære Generalforsamling Høringspapirer til 30. Ordinære Generalforsamling 22. Oktober 2009 Høringsrunde Høsten 2009 Dette heftet er laget for at saker som kommer opp på Generalforsamlingen skal få lufte seg litt og bli diskutert

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 11-2007 torsdag 06.12.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med RS om valgkomiteen Mandag (24.01) tok jeg inititativ til å møte de som sitter i GF komiteen i RS for å skape bevissthet rundt

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer