DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Sted ukjent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent"

Transkript

1 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Fordeler gjennom utbyggingen Kvartermestere gjennom utbyggingen GF 17.mai, køl og crokett Muntlig orientering fra leder Muntlig orientering fra leder Dagsorden til 25. Generalforsamling Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat PERSONALSAK Til grunn: Skriv deles ut på møtet

2 17-03 TRÅDLØS BEDRIFT Til grunn: Skriv fra Prosjektansvarlig, Halvard Løvik Vedtaksforslag 1: Kvarterstyret vedtar å gå inn i en trådløs bedriftsavtale med Netcom, og si opp eksisterende telefonavtaler." Vedtaksforslag 1: "Kvarterstyret vedtar å gå inn i en trådløs bedriftsavtale med Netcom, parralelt med eksisterende avtale. Her kommer det 200,- pr. vanlig telefonnummer vi skal ta med oss i månedsavgift."" GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR ROMVESENET Til grunn: Retningslinjer Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Romvesenet, sine retningslinjer GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR PERSONALGRUPPEN Til grunn: Retningslinjer Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Personalgruppen, sine retningslinjer GODKJENNING AV TING FOR ROMVESENET Til grunn: Referat fra ting Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Romvesenet, sitt ting GODKJENNING AV TING FOR PERSOANLGRUPPEN Til grunn: Referat fra ting Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Personalgruppen, sitt ting SKIBAS REPRESENTANTER Til grunn: Muntlig orientering Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille xx, xx, xx og xx som styremedlemmer i SKiBAS SAK TIL GF Til grunn: Skriv fra leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å levere inn sak til GF ang utleie av personell og utstyr

3 OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

4 Kvarter i forhold til NG2 og USF Verftet Vi har snakket en del rundt om vi skal ha kvarter eller ikke i NG2 eller ikke. I dag må vi ta et standpunkt i saken. Ettersom vi har diskutert saken før, så legger jeg kun ved en mailkorrespondanse mellom meg og Jørgen som muligens er greit å ha med i baktankene. De ulike lovene som gjelder arbeidstakere har ulike formuleringer for hvem de gjelder (arbeidsmiljøloven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, ferieloven gjelder enhver som utfører arbeid i annens tjeneste, folketrygdloven gjelder enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse). Felles for disse er at de vil gjelde for kvartene så lenge disse er underlagt kvarterstyrets instruksjonsmyndighet og får lønn for å jobbe. Som Erik nevnte gir SiB styrehonorar til styremedlemmer uten at disse er definert som ansatte, men det er fordi de ikke arbeider i en annens tjeneste og ikke er underlagt noens instruksjonsmyndighet. Lovene gjelder alle som får en form for godtgjørelse for sitt arbeid. Det vi kaller kompensasjon blir regnet for lønn, og lovene ville også gjelde dersom de fikk varer eller tjenester som godtgjørelse i stedet for pengeytelser. Det du nevner i notatet om å omdefinere kvartene til frivillige/idealistiske for å slippe å betale ut feriepenger etc. er dermed ikke lovlig. Dersom kvartene får noe høyere kompensasjon for å oppveie for at de ikke lenger får feriepenger, så vil det åpne for krav om feriepenger og lignende rettigheter i etterkant. Et slikt krav vil være enkelt å fremme for kvartene (for feriepenger er det nok å melde fra til arbeidstilsynet), og vi vil da bli pålagt å betale ut feriepenger i tillegg til den økte kompensasjonen. Det vi har mulighet til er å gjøre stillingen om til en faktisk frivillig stilling, dvs. at en ikke lenger mottar noen kompensasjon for arbeidet. Vi kan ikke erstatte kvartene med en sivilarbeider, men vi kan erstatte dem med frivillig arbeidskraft. Dersom det er noe dere vurderer for Nygårdsgaten 2 så har jeg et par momenter som er greit å ta med i diskusjonen: (1) Vi vil spare i hvert fall i løpet av et år. Mindre hvis kvartenes administrative oppgaver overtas av en annen ansatt. (2) Hovedgrunnen til at RS i sin tid vedtok at kvartene skulle være lønnet var pga kontantbeholdningen de har ansvar for. En frivillig vil ikke kunne holdes ansvarlig for kontantbeholdningen på samme måte som en ansatt, hvis en frivillig glemmer å låse en safe så er det ikke mye vi kan gjøre med det. Med kun frivillige i Ng2 så må de minimum deponere hele omsetningen i nattsafe når de tar oppgjøret, og tilgangen til ekstra veksel må være begrenset. De frivillige kan ikke ta seg av inn- og utbetalinger eller refusjoner. (3) Tilgangen til hovedlageret må også vurderes. Hvis det oppdages svinn på hovedlageret er det også lite vi kan gjøre i forhold til frivillige. Hovedlageret må enten holdes meget oversiktlig på en slik måte at enhver kan se om det mangler varer, eller så må de frivillige kun ha tilgang til et mindre lager som kun har nok varer for en dags forbruk.

5 (4) Jeg tviler på at det er mulig å drive OK49 uten ansatte kvarter. Det er derfor viktig å holde på kompetansen frem til gjenåpning. Ansatte kvarter i Ng2 vil sikre denne kompetansen, særlig dersom rutinene holdes så like som mulig som i OK49. Nyansatte kvarter vil bli opplært av kvarter som kjenner rutinene i OK49. Med frivillige i Ng2 må kompetansen sikres på andre måter. (5) En viktig grunn til at kvartene får betalt i dag er å sikre at vi faktisk har folk som er villige til å gjøre jobben. Å sitte med oppgjør til seks om morgenen i stedet for å være på nachspiel med alle de andre som var på jobb den dagen er det få eller ingen som gjør frivillig. Dette bør være et mindre problem i Ng2, særlig dersom en begrenser tiden de ansvarlige jobber etter stengetid. (6) En annen viktig grunn til å ha ansatte kvarter i dag er å sikre pålitelig arbeidskraft. Dagens ordning sikrer at det alltid er en kvart på jobb for å holde kvarteret åpent i den ordinære driftsperioden, selv ved sykdom. Hvis frivillige skal få ansvaret for åpning får vi samme problemer som med frivillige i arbeidsgruppene (de glemmer å komme på jobb, slutter, sier fra at de er syk/fyllesyk 5 minutt før åpning, kommer 2 timer for sent, prioriterer betalt jobb og overlater bytteansvaret til andre). Disse problemene får store konsekvenser når det kun er én person som skal åpne, i stedet for de 3-5 personene som skal åpne et skjenkepunkt i en arbeidsgruppe. Hvis frivillige skal åpne må vi derfor sikre at disse er ansvarlige nok. En løsning som Kvarteret vurderte i 95 var at et kvarterstyremedlem skulle være på jobb hver dag og gjøre jobben kvartene nå gjør. Den løsningen gikk en bort fra pga høyt arbeidspress, men det er mulig å vurdere en lignende løsning for Ng2. Kvarterstyret kan knytte åpning av Ng2 sammen med en fast kontortid, slik at de er i Ng2 til en annen ansvarlig tar over ansvaret. Hvis ingen ansvarlig kommer tar kvarterstyremedlemmet over. Det er også mulig å koble dette med ansvar for utlevering av veksel o.l. On 5/7/07, Iselin Høle wrote: Hei, tusen takk for et fint innspill, vi skal faktisk diskutere dette på møtet imorgen, så det var veldig fint å få et slikt innspill akkurat nå. Bare for å klare opp, så var ikke hensikten med å definere dem som frivillige å ikke måtte betale feriepenger, det var vel faktisk tvert imot snakk om å betale dem feriepenger uansett. Litt av tanken var simpelthen å slippe å inkludere kvarter i for eksempel OTP ordninger, som høyst sannsynlig vil få en betydelig kostnad for SKiBAS, og et minimalt utbytte for kvarten. Når det kommer til det du nevner angående å holde frivillige ansvarlig for ting som å glemme å lukke safen, så lurer jeg litt på hvor stor mulighet en har for å holde en ansatt ansvarlig. Ja selvsagt kan en holde en ansatt ansvarlig. Men realistisk sett, hvor ofte vil en få tilbakebetalt noe penger, ettersom kvarteretsystemet faktisk fungerer som det gjør. Selvsagt helt eig i at ideelt sett vil det være mest sikkerhet i det å ha en ansatt.

6 Mvh Iselin:) Siden du spør :) : Frivillige kan så vidt jeg husker kun holdes økonomisk ansvarlige for underslag eller lignende lovbrudd. Siden beløpene er små har erstatning i slike saker alltid blitt løst privat, enten ved tilbakebetaling over tid eller sanksjoner som utestengelse. Hvis beløpet er stort nok eller lovbruddet er utført av ansatte så kan forholdet anmeldes. Dersom vi oppgir at vi ønsker erstatning vil politiet ta seg av det ved en eventuell dom. Ansatte kan i tillegg holdes økonomisk ansvarlige for brudd på interne instrukser. Dette følger av arbeidsgivers styringsrett, der arbeidsgiver kan gi instrukser f.eks. om behandling og oppbevaring av kontanter. Hvis vi får et økonomisk tap pga. at slike instrukser brytes kan ansatte ha erstatningsansvar avhengig av om hvor uaktsomt, uforsiktig eller uforstandig bruddet var. Hvis beløpet er tilstrekkelig stort, eks. safebeholdningen forsvinner, kan det være aktuelt å gå til sivilt søksmål. Dersom forsikringen vår dekker tapet vårt kan det være aktuelt at forsikringsselskapet krever beløpet tilbake av den ansatte. Hvis de ansatte erkjenner at de handlet grovt uaktsomt og har et erstatningsansvar så kan vi trekke dem i lønn over en periode. Det viktige her er at ansatte har erstatningsansvar ved brudd på interne rutiner, frivillige har det ikke. Og det er først når rutinene brytes at det oppstår mulighet til at penger kan forsvinne. Hvis alle dagens rutiner følges er det nærmest umulig at penger forsvinner uten at vi vet hvem det skyldes. Hvis rutinene brytes kan penger forsvinne uten at man aner hvordan det skjedde. Og selv om vi ikke går til sivilt søksmål hvis det forsvinner noen hundrelapper så er det betryggende å vite at vi har muligheten til det, og jeg vil anta at det har en viss prevantiv virkning på hvordan kvartene behandler kontantbeholdningen. Når det gjelder å definere kvarter som frivillige så skjønner jeg at meningen var å gjøre ting enklere, men det kan fort skape mye bry i ettertid. En ting er at kvarter kan klage til diverse tilsyn dersom de ikke får det de har krav på. Hvis et tilsyn først blir koblet inn vil nok det skape masse ekstraarbeid, men det vil neppe ha store økonomiske konsekvenser. I OTP-saken f.eks. tviler jeg på at utgiftene blir særlig større enn tre-fire tusen kroner. En mye verre ting er dersom vi bevisst eller pga usikkerheten som har vært rundt kvartene sin status lar være å opprette diverse uføreforsikringer eller arbeidstakerforsikringer for kvartene. Hvis noen da i verste fall blir uføre uten å være forsikret så vil det kunne være snakk om krav i millionklassen. Skummelt altså.

7 AD: 17.mai.Køl og krokett Litt sen med å svare, men det får gå. Jeg har ikke vært aktiv på Kvarteret siden så jeg kan rett og slett ikke svare på hva dere har gjort i de siste 5 årene Uansett tradisjonen har vært at det er Mafia som arrangerer KK. Men som du nå sikkert har fått erfare, så dør og gjenopstår tradisjoner ganske mange ganger på Kvarteret. Opplegget var som følger Køl og Krokket arrangeres av Mafia Spel leik og moro er nøkkelord. Grilling - Uten mat og drikke... Pølser er viktig. OG av en eller annen grunn skulle vi altid ha egg. Gudene må vite hvorfor. Spel - Korkket(selvfølgelig) Hesteskokasting, sekkeløp, potetløp, trehjulsykler m.m. alt etter hva en klarer å raske sammen, Krokket må ha en dommer. En lett korrupt sådan. Lengste spill så langt var fra folketoget var slutt til ca 02:00 Krokket er forøvrig også et lagspill. ca 4 på hvert lag. Banen må være godt planlagt og preparert. Ingen god krokketbane er uten vanngrav, droppunkt og blueline. Grusing er et flittig brukt uttrykk. Det betyr rett og slett at du har lov til å kaste sand og småstein på kuler som er i spill. Vel og merke kun så lenge de er i bevegelse. Godkjent grusingsmiddel kan kjøpes i halvlitersbeger fra en dertil egnet og korrupt dommer. Diskodept./Kraft arrangerer som regel med underholding uten at det trengs så alt for mye administrasjon for det. Oppstart umiddelbart etter hovedprosesjonen er ferdig. Kan kun gjennomføres dersom det finnes ildsjeler med litt fantasi tilgjengelig. Tom

8 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:30 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid Solstrand Thomas Evensen Rikke Vestergaard Halvard Løvik REPRESENTANTSKAPET V/AU Ivar Strand ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE Ordfører Adm.leder Ivar Strand Gustav Birkeland EKSTERNE PERSONER REFERENT Rikke Vestergaard DAGSORDEN ÅPNINGSSAKER Godkjenning av innkalling og dagsorden ORIENTERINGER Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra Rs v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig

9 AD Espressomaskin Mailkorrespondanse Kontoravtale med Samfunnet Skriv fra leder av Samfunnet Svar på høring Svar på høring papirene Fordeler gjennom utbyggingen Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER Godkjenning av referat Personalsak Sosialpenger i sommer Avtale med USF Verftet SKiBAS representanter OPPSUMMERING AVSLUTNINGSSAKER Ymse Ris og ros Refereres ikke Refereres ikke GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling godkjent Dagsorden godkjent ORIENTERINGER Skjenkeansvarlig : Flyttet pittelitt Svinnet varer Jobbet Jobbet med Produktgruppe Prøver å få kontakt med Hansa Prosjektansvarlig : Ferdig med trådløs bedrift Venter fortsatt på inventarlister Taket Thomas i Brønnen i natt ϑ Internansvarlig: Flyttet masse Personalgruppeting på torsdag Informasjonsansvarlig : Ryddet, pakket, flyttet og bært Leder: Snakket med Rettsvesenet ang avtale med USF Verftet Vært i møte med faddere på UiB, sendt mail til NHH og Hib også, venter på svar

10 Snakket litt med Atle Verftet Snakket litt (tilfeldigvis) med øko i phonofestival ang phono på Verftet Ryddet og pakket Snakket med SKiBAS kandidater. Kan ikke huske mer.. Eksternansvarlig: Dorgemøte Verftet - bookingrutiner og lagringsplass Flytting Avtalt møte med Phonofestivalen Faddermøte med Iselin Begynt på arrangement årsplan Økonomiansvarlig : Skole Kpmg kurs Prosjektregnskap Administrativ leder : Er på fjelltur Spørsmål : Serveren har vært nede i ett par dager, men alle skal få mail nå. Kan vi ta tilbake HYPERLINK Alle mailadresser er eid så snart man får de, så vi kan ikke bare ta den tilbake. Må snakke med Kristian Molvik og Rettsvesenet ang hvilke rettigheter vi har i denne saken. Hvem administrerer HYPERLINK Thomas gjør det. Jude vil ha den over til Rekkom. FASTAD GLEM/DORG Glem Iselin skal ha møtet neste uke Dorg De fleste er positve til verftet, men ASF er litt kritisk. ASF (Øyvind) vil ha sine egne skjenkere på jobb pga det sosiale. Iselin skal snakke med Verftet. Underskuddsgarantien må utarbeides med datoer og slike ting for å unngå misforståelser. ØKONOMIRAPPORT Ingen rapport foreligger. DAK2 DAKII : Vi har fått kontorlokaler ϑ De begynner å grave i bakgården i løpet av Mai, alt er på stell ϑ

11 Naboene har fått nabovarsel sånn for lenge side(er vi nokså sikre på). Erstatningslokaler : Verftet avtale er ferdig utarbeidet Prøve ut hovmester planen på Verftet? NG 2 : Definere arrangementansvarlig i styret Ta med Håkon på ett dorgemøtet Kvarter i NG2? Kommer som sak på neste møte. INNBOKSEN Er død. Serverflytting : UiB sin feil at ingenting har fungert AD Espressomaskin : Til grunn : Mailkorrespondanse Vi står for vedtaket vi tok på forrige styremøte Skjenke følger Kontoravtale med Samfunnet : Til grunn : skriv fra leder av Samfunnet De vil ha samme kontor på Villaen når vi åpner i Vi bør ikke skrive under på en slik avtale pga de andre dorgene Lage intensjonsavtaler med alle slik at en har mulighet til å få samme kontor som nå? Ikke bruke første mann til mølla konseptet, heller dele ut etter behov? Kontorlokaler bør fordeles etter behov. Ikke lage noen avtaler, må være opp til fremtidige Kvast. Leder følger Fordeler gjennom utbyggingen : Til grunn : Muntlig orientering fra leder Trukket. Svar på høring : Til grunn : Svar på høring papirene Mistilliten : Anders Sagevik har sendt inn ett alternativ forslag om at RS må stille sine stillinger til disposisjon om Kvarterstyret blir kastet. Personlig liker vi det andre alternativet best, hvor han ber alle skjerpe seg og ta seg en pære. Men han har ett poeng i det han sier om Romvesenet og opprettelsen av NG komiteen. Vi vet at vi brøt stattuttene da vi ikke snakket med Romvesenet først, og vi vet at vi ikke alltid har fulgt rett saksgang. Dette beklager vi. Ellers har Sagevik

12 oppsummert det meste i sitt svar på høring. Investeringsbudsjettet : Stjerne stiller seg bak alt, men vil ha de billige fasadebokstavene. Dessuten stiller de seg skeptiske til hvorfor dette er på budsjettet nå og ikke neste semester. Vi mener at dette bør tas nå siden riggen skal inn på neste års investeringsbudsjett og summen er på kr ,-. Vi bør gjøre folk oppmerksomme på dette. Dimmerne kan brukes på Verftet og i NG2. Strategiplanen : Ett ledd i å gå i pluss på den økonomiske siden, vi må bare få folk til å skjønne dette. VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat Ingrid og Jude har ikke lest referatet, og grunnet mangel på printer er det ikke skrevet ut. For : 5 Mot : 0 Avholdene : PERSONALSAK Til grunn: Skriv deles ut på møte Utsettes til neste gang Leder følger SOSIALPENGER I SOMMER Til grunn: Skriv fra Pro.kom v/jens Tanstad Kvarterstyret vedtar å la ProKom, Gallkom og Hammarlauget rekruttere for høstsemesteret og bruke kontrakter for hausten 2007 fra dags dato. For alle kontrakter som signeres før 1.Juli 2007 gis ett tillegg på kr 200,- pr kontrakt i sosialpenger for ekstra innsats i sommermånedene. Sosialpengene for hausten 2007 kan brukes helt fra 1.juni og frem til utgangen av haustsemesteret Trekkes til fordel for nytt forslag : Kvarterstyret vedtar å gi ProKom, Gallkom og Hammarlauget kr 4000,- til disposisjon i sommermånedene til sosiale arrangement for de som er innvolvert i prosjektet : Nygårdsgaten 2, samt muligheten for å ta ut sosialpenger for signerte godkjente kontrakter for høstsemesteret 2007 For : 7 Avholdne : 0 Mot : 0

13 Øko følger AVTALE MED USF VERFTET Til grunn: Kontraktforslag - En del småendringer må gjøres Thomas forlot møtet 19:47 Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om å godta avtale om samarbeid med USF Verftet under forutsetning at man finner en fornuftig løsning 9.3 For : 6 Avholdne : 0 Mot : 0 Thomas ankommer møtet 19:49 Leder følger SKiBAS REPRESENTANTER : Til grunn : Muntlig orientering fra leder 3 personer er spurt og har sagt ja. Kvarterstyret vedtar å innstille xx, nn, yy og aa som styremedlemmer i SKiBAS Saken utsettes da vi mangler 1 person. Leder følger.

14 Jeg har tenkt at vi trenger telefoner til til alle styremedlemmer, K610i til oss vanlige og E65 eller S710 til de som trenger det. Ekstern og Gustav tenkte eg. Eg har også tenkt at vi kan tilby brukstelefon (med tilhørende bruksavtale) til de styremedlemmer som ønsker det. Det blir en sekundær-telefon med tanke på kvarteret-arbeid. Og vi kan sette sperre på hvor mye folk kan bruke pr. nummer. All intern kommunikasjon blir gratis og kommunikasjon til mobiltelefoner blir kraftig redusert i pris. I excelarket har eg tatt med i beregningene innkjøp av telefoner og 2 faste apparater i tillegg til oppmelding og forbruk. John har laget fin oversikt over hvor mye det koster første året og hvor mye det kommer til å koste videre. Ps. Vi har fått en god pris på HTC S710, det er under kost i min butikk hvertfall. ;-) On 5/3/07, Halvard Løvik wrote: Hei. Sender som sagt tilbudet eg har fått på utstyr. Slik planen er, handler vi utstyr/telefoner uten reduksjon i pris ved hjelp av bindingstid (og annet søppel). Til de fleste av oss tror eg Sony Ericsson K610i er det beste valget. Til de av oss som trenger litt orden på hverdagen, kallender, internettleser (tilgang til bookingssystemer), god epostleser. etc. er HTC S710 eller Nokia E65 mine klare favoritter. Anbefalles! Når det gjelder betalingsterminaler står prisene under. Eg har sagt til Kevin at han skal lete etter muligheter for å gi oss bedre priser der. Prisene for bruk er også opplyst. slik meg forstått blir det billigere pr. forbruk å gå over til GSM fra ISDN, men, eg har ikke oversikt over hva ISDN-biten koster. Når det gjelder "fasttelefoner" har eg tidligere fått eit tilbud på disse, eg skal spør om å få eit nytt. siden folk ytret ønske om "fasttelefoner". Med "fasttelefoner" menes det mobiltelefoner som bruker GSM-nettverket som *SER *ut som vanlige kontortelefoner. Legger samtidig med en prisplan med 28% rabatt gjennom Uninet avtalen. Jeg mâ fâ legge til at om det ikke blir TrÂdl s Bedrift, kan dere fremdeles fâ en vanlig bedriftsavtale pâ mobiltelefoner og ringe gratis dere imellom. (35 re i oppstart). Dere beholder fasttelefonene som i dag, men fâr likevel gunstige priser pâ en bedriftsavtale gjennom Uninet. Alternativ 1 Automatisk Sentralbord Gratis.- OpplÊring

15 Installasjon Alternativ 2 PC-Sentralbord OpplÊring Installasjon

16 Kundens rabattsats: 28 % Alle priser er ekslusiv mva. Prisene er gjeldene fra 1. mars 2006 Mobiltelefoni INNLANDSPRISER Abonnementstype BT / TB BASIC BusinessTalk Trådløs Bedrift 1) BusinessTalk prisplan tilbys for alle av Kundens abonnement under Avtalen. I tillegg tilbys abonnement av typen FamilyBusiness. Dette er et abonnement som er beregnet for familiemedlemmer til ansatte hos Kunden. Disse kan også velge BusinessTalk men da uten bedriftsinterne ringepriser Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt 2) Inkludert i BusinessTalk er NetCom Personsvar, NetCom ID, NetCom Dobbel, NetCom Konferanse og NetCom GPRS Oppstart 0,48 0,35 0,48 0,35 0,48 0,35 3) Inkludert i FamilyBusiness er NetCom ID, NetCom Dobbel og NetCom GPRS Til NetCom 0,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 4) Nordenpris er et valgfritt tilleggsprodukt som kun tilbys Kunden dersom denne har norsk organisasjonsnummer. Kunden kan utelukkende gi Brukere bosatt i Norge rett til å benytte produktet. Nordenprisen gjelder kun for taletrafikk. Nordenprisen gjelder ikke for datatrafikk og SMS. Til fastlinje, ,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 5) GPRS er aktivert på alle abonnement. Til fastlinje, ,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 6) Internpris/Trådløs Bedrift gis ikke de tilfeller hvor bruker er juridisk ansvarlig for abonnementet Til Telenor Mobil 0,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 7) BusinessTalk / Trådløs Bedrift Basic månedsavgift er uten mobiltelefon subsidier 8) Med utgangspunkt i antall aktive mobilabonnement registrert på Avtalen, vil Kunden gis rabatt. Rabatten beregnes månedlig og kommer til fratrekk på faktura. Oppstart internt 0,48 0,35 0,48 0,35 0,00 0,00 Rabatten gis på all mobil originert trafikk eksklusiv merverdiavgift. Det gis ikke rabatt på trafikk til spesialnummer (8xx- nummer, 5 sifrede nummer, opplysningstjenester), Til NetCom Internt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spesialtjenester (sett over fra opplysning, ring tilbake fra personsvar.), SMS/MMS innholdstjenester og trafikk originert fra indirekte aksess (fast forvalg) og liknende. SMS 0,59 0,42 0,59 0,42 0,59 0,42 Fast avgifter rabatteres med samme sats som trafikken, med unntak av fast avgiften på forsikring, Homerun 24 timers abonnement og NetCom Connect/Connect 20 som ikke rabatteres MMS 1,59 1,14 1,59 1,14 1,59 1,14 Mnd. avg. GSM 59,00 42,48 125,00 90,00 125,00 90,00 Innmeldingsavgift 161,30 0,00 161,30 161,30 161,30 0,00 Mnd. avg. TB* *forhandlingsbar ved 100 Trådløs Bedrift abonnement 130,00 0,00 Data Mnd. avg. viderekobling * på TB Basic er oppstart kr 0,- 50,00 0,00 Innmeldingsavgift kunde 5 000,00 0,00 Standard Innmeldingsavgift bruker 250,00 0,00 GPRS (standard i BusinessTalk) Pris Pris m/rabatt Bedriftsinterne priser fra mobil til NetCom Fast forvalg er 0,35 (oppstart) og 0,39 (minutt). Samme priser for Fast forvalg til mobil internt Pr. kbyte hver måned opp til 0,5 MB 0,016 0,012 Priser for FamilyBusiness finnes på netcom.no Deretter pr. kbyte 0,016 0,012 UTLANDSPRISER NetCom Connect NetCom Connect 20 Priser for å ringe i utland/hjem til Norge - se NetCom Connect Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris med rabatt Månedsavgift (fri bruk i Norge) 399,00 Fra Norge til: Til Mobil Til Fastlinje Til Mobil Til Fastlinje Månedsavgift (inkl 20 MB) 99,00 Norden 2,02 0,80 1,45 0,57 Deretter pr Megabyte 4,00 2,88 Europa - Vest 3,21 1,60 2,31 1,15 SMS 0,59 0,42 0,59 0,42 Europa - Øst 3,78 3,22 2,72 2,32 Kunder med NetCom Connect 20 vil maksimalt blir fakturert kr 699,- (eks mva) per måned uavhengig mengde bruk Nord Amerika 1,60 1,60 1,15 1,16 Sør Amerika 10,15 10,15 7,31 7,31 Afrika 9,67 9,67 6,96 6,96 Asia 8,62 8,62 6,21 6,21 Australia/Japan 3,38 2,41 2,43 1,74 Inmarsat 25,00 25,00 18,00 18,00 Inmarsat M - HSD 41,94 41,94 30,20 30,20 HomeRun (WLAN) Iridium/Globalstar 28,23 28,23 20,33 20,33 Oppstart 0,48 0,48 0,35 0,35 Small Medium Large HomeRun Office Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt NORDENPRIS Produkt - Pris med rabatt Månedlig linjeleie per lokasjon 3 990, , , , , ,80 Fra Mobil - Til Fastlinje Norge Sverige Danmark Finland Månedsavgift per bruker 60,00 43,20 60,00 43,20 60,00 43,20 Norge 0,54 0,54 0,54 Bruk HomeRun Office i hjemmesone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sverige 1,08 1,08 1,08 1,08 Bruk HomeRun Hotspot i Norden (pr/min) 1,50 1,08 1,50 1,08 1,50 1,08 Danmark 1,08 1,08 1,08 1,08 Bruk HomeRun Hotspot i Utland (pr/min) 3,50 2,52 3,50 2,52 3,50 2,52 Finland 1,08 1,08 1,08 1,08 HomeRun 24timers abonnement 120,00 Fra Mobil - Til Mobil Norge Sverige Danmark Finland Bruk av HomeRun i Norden inkluderer også Partner nettverk Norge 1,08 1,08 1,08 HomeRun 24 timers abonnement kan brukes i Norge og Norden. Hvis brukeren skal benytte tjenesten i Norden mer enn 80 minutter anbefales kjøp av Sverige 1,08 1,08 1,08 1,08 HomeRun 24timers abonnement Danmark 1,08 1,08 1,08 1,08 Finland 1,08 1,08 1,08 1,08 pcsms og SMS Bedrift Månedsavgift 10,80 Oppstart 0,35 pcsms ènbruker klient SMS Bedrift API SMS Trådløs Bedrift WAT Prisen forutsetter bruk av TeliaSonera nettverk utenfor Norge Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Månedsavgift 0,00 0,00 399,00 287,28 0,00 0,00 Fast Forvalg SMS fra pcsms/ API / TB WAT 0,59 0,42 0,59 0,42 0,59 0,42 Innmeldingsavgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fast Forvalg Pris Pris Oppstart 0,48 Fra Norge til: Til Mobil Til Fastlinje Telemetri Til NetCom 0,69 Norden 1,80 0,40 Til fastlinje, ,099 Europa - Vest 2,20 0,45 Telemetri Telemetri m/tale Til fastlinje, ,099 Europa - Øst 3,30 1,50 Telemetri Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Til Telenor Mobil 0,69 Nord Amerika 0,45 0,45 Oppstart 0,39 0,28 0,39 0,28 Oppstart internt 0,35 Sør Amerika 6,70 4,50 Til NetCom 0,56 0,40 4,02 2,89 Til NetCom Internt 0,39 Afrika 8,60 4,50 Til Telenor Mobil 1,94 1,40 4,02 2,89 Kundeaksess fast forvalg bestilles av NetCom på vegne av Asia 6,90 3,50 Til Fast 0,71 0,51 4,02 2,89 Kunden og legges inn uten kostnad for Kunden. Ved fast Australia/Japan 2,20 0,45 SMS 0,81 0,58 0,81 0,58 forvalg vil Kunden motta faktura fra Telenor Nett for linjeleie (abonnementsavgift), mens trafikken vil bli fakturert av Inmarsat/Satellitt 41,94 41,94 Månedsavgift 20,00 14,40 25,00 18,00 NetCom Iridium/Satellitt 28,23 28,23 Innmeldingsavgift 100,00 72,00 100,00 72,00 Oppstart 0,48 0,48

17 Retningslinjer for Romvesenet 1 Formål Romvesenet er opprettet av Kvarterstyret og godkjent av Det Akademiske Kvarters generalforsamling. Gruppen er en sammenslåing av arbeidsgruppene Prosjekteringskomiteen, Hammerlauget og Gallerikomiteen. Disse gruppene vil fortsette å eksistere som undergrupper i Romvesenet med et felles styre (se 2). Undergruppenes formål og arbeidsfelt er henholdsvis: a). Prosjekteringskomiteens (heretter omtalt som ProKom) primære arbeidsoppgave er prosjektering og oppfølging av byggtekniske prosjekter ved Det Akademiske Kvarter. Dette omfatter nybygg, endring av bygg, innredning og arkitektonisk miljø. Endringer som fører til skade på, gjør utilgjengelige eller flytter faste installasjoner, er også ProKoms område. ProKoms virksomhet medfører at ProKom har direkte kontakt med leverandører av inventar til bygningsmasse og huseier UiB i saker som faller inn under ProKoms ansvarsområde. ProKom står dessuten ansvarlig for anbudsrunder vedrørende prosjektering. Det overordnede prinsipp for innredning av Kvarteret er at det skal skapes fleksible bruksarealer av høy kvalitet i tråd med en overordnet plan som tilfredsstiller flest mulige bruksformål. b) Hammerlauget skal drive løpende vedlikeholdsarbeid og installasjoner etc. ved Det Akademiske Kvarter. Hammarlauget skal fortløpende påta seg oppgaver fra Kvarterstyret og gjennomføre disse innen rimelig tid. c) Gallerikomitéen skal fungere som et styringsorgan for benyttelse av Det Akademiske Kvarters (Husets) lokaler for visning av kunst. Gallerikomitéen skal i regelen ikke høre inn under deres arbeidsfelt. Gallerikomitéens skal arbeide for at Det Akademiske Kvarter i størst mulig grad skal fungere som en kanal for formidling av ung samtidig kunst. Gallerikomitéen vil primært vise arbeider av Kunstnere som befinner seg i en utdanningssituasjon, men dette er ikke noe vilkår. Alle kan i prinsippet stille ut sin kunst på Kvarteret. Gallerikomitéen skal søke å oppnå bredest mulig kontaktflate mellom Huset og kunstnere. Komitéen skal aktivt søke kontakt med utdanningsinstitusjoner og galleri som det synes naturlig å samarbeide med. Gallerikomitéen vil også arbeide for å koordinere utstillingsvirksomhet under store arrangement på Huset. Gallerikomitéen kan arrangere salgsutstillinger, men skal ikke på noe tidspunkt ha økonomisk fortjeneste som et mål for sin aktivitet. Alle som skal stille ut på arealer tilhørende Det Akademiske Kvarter skal underskrive en standardisert kontrakt godkjent av Kvarterstyret. Fullmakt til å signere kontrakter ligger hos medlemmer av Gallerikomitéen. Forøvrig skal Romvesenet bidra til å realisere Det Akademiske Kvarters formål. Romvesenets retningslinjer er underlagt Det Akademiske Kvarters til enhver tid gjeldende statutter.

18 Eventuelt overskudd av Romvesenets drift skal benyttes til å finansiere løpende drift av Det Akademiske Kvarter 2 Romstyret Romvesenet ledes av et styre som består av 4-7 medlemmer. Antall styremedlemmer avgjøres av Romvesenet. Romstyret er ansvarlig for å drive Romstyret i henhold til offentlige forskrifter, avtaler med leverandører og UiB, gjeldende arbeidsinstrukser, retningslinjene, Det Akademiske Kvarter statutter og de krav som stilles fra bevillingshaver. Romstyrets medlemmer velges av Romtinget (se 5). Det er et mål å ha stor grad av kontinuitet. Det valgte styret skal godkjennes av Kvarterstyret i henhold til statuttenes 5.2, 3. ledd. Med valg menes følgelig; innstilling til godkjenning av Kvarterstyret. Romstyret består av følgende faste verv: Leder og Økonomiansvarlig. Romstyret kan i tillegg konstituere seg med andre funksjoner etter behov som for eksempel; Utstillingsansvarlig, Prosjekteringsansvarlig, Hammerlaugsansvarlig, m.v. Hvert enkelt styremedlems stillingsinstruks kan forandres av Romstyret ved behov. Det kan i tillegg være 3 løse varamedlemmer med møterett, talerett og forslagsrett i Romstyret. Romstyret skal hvert semester legge fram semestermelding, budsjett/regnskap og handlingsplan for det Akademiske Kvarters Generalforsamling. Romstyrets kontakt med Kvarterstyret skal være i henhold til de gjeldene regler som er vedtatt av Kvarterstyret. Romstyret er vedtaksdyktige når minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Leders dobbeltstemme overføres til økonomiansvarlig i leders fravær. 3 Romvesenets medlemmer Romvesenets medlemmer er de som til enhver tid er tilknyttet gruppen, jamfør bindingskontrakt. Romvesenets medlemmer fungerer som deltakere i drift av Romvesenets i Det Akademiske Kvarter, og deltar i organisasjonsarbeid knyttet til dette. Antall medlemmer må være slik at gruppen blir drevet i henhold til Romvesenets formål. Romvesenets er selvrekrutterende og rekruttering av disse skjer etter behov, men i hovedsak i slutten av hvert semester. Romstyret avgjør behovet for antall medlemmer. Kvarterstyret har anledning til å sette en øvre grense på antall medlemmer i gruppen i henhold til statuttenes ledd. Alle medlemmer av Romvesenet skal følge gjeldende stillingsinstrukser/bindingskontrakter. Ved unnlatelse av dette skal Romstyret handle i forhold til gjeldende sanksjoner vedtatt av Kvarterstyret. Slike vedtak skal fattes ved 3/4 flertall i Romstyret. En slik avgjørelse kan ankes inn for Kvarterstyret, deretter eventuelt Representantskapet.

19 4 Haveutvalget Haveutvalget er Romvesenets ressursgruppe. Medlemmer rekrutteres fra Romvesenets pensjonister. Dette fordi Romvesenet ser det nødvendig å holde på kompetansen lengst mulig. Haveutvalgets oppgave er å bistå Romvesenet med rådgivende virksomhet, ros, og dessuten formgiving og stelling av Haveområdet. I tillegg skal de gjennomgå og revidere hvert regnskap, og sørge for kaffe og kaker til Romvesenets møter. De skal også ha ansvaret for Romvesenets annuelle banquett. 5 Romtinget Romtinget er Romvesenets øverste organ. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Innkalling skal offentliggjøres senest en uke før. Semestermøtet avholdes minst en gang hvert semester. Avholdelse bør skje i slutten av hvert semester og minimum 3 uker før Det Akademiske Kvarters ordinære Generalforsamling. Semestermøtet er kun beslutningsdyktig når det foreligger lovlig innkallelse og minst 2/3 av medlemmene er tilstede. I særlige tilfeller kan Kvarterstyret likevel godkjenne semestermøtet. Semestermøtet skal behandle semesterrapport, regnskap, handlingsplan for neste semester, endringsforslag til retningslinjer, samt eventuelle saker. Vedtak fattes ved simpelt flertall. 6 Ansvar og plikter Medlemmer av Romvesenet plikter å kjenne innholdet av og overholde: - skjenkebestemmelser og offentlige forskrifter/lover - branninstruks - Kvarterets statutter - Romvesenets retningslinjer og instrukser. Medlemmer av Romvesenet disponerer nøkler etter nøkkelinstruks, og har i forbindelse med arbeid adgang til fellesrom samt deres kontor i Villaen og til tilviste rom i Hovedhuset. Romvesenets virksomhet skal rettes mot: - studenter i Bergen - husets organisasjoner - byens øvrige befolkning 7 Økonomi og regnskap

20 Romstyret har ansvar for å utrede Romvesenets drifts- og investeringsbudsjett i samråd med Kvarterstyret. Romstyret plikter å holde fortløpende kontroll med regnskapet i forhold til budsjettet. Alle avvik skal rapporteres til Kvarterstyret. Omdisponering på budsjett skal godkjennes av Kvarterstyret. Romvesenet plikter å følge innkjøpsrutiner vedtatt av Kvarterstyret. Økonomiansvarlig plikter å gjøre nye medlemmer i Romvesenet kjent med disse innkjøpsrutinene Romvesenets leder er ansvarlig overfor Kvarterstyret. 8 Godtgjørelse og rettigheter Romvesenets medlemmer har rett til enhver tid gjeldene forpleining som er vedtatt av Kvarterstyret, Generalforsamlingen og det Akademiske Kvarters statutter. Romvesenets medlemmer har rett til å delta i felles internarrangementer i Det Akademiske Kvarter. 9 Endringer av retningslinjene Retningslinjene kan med minimum 2/3 flertall endres på ordinært Romvesenet-møte. Endringer kan og foretas etter forslag av Kvarterstyret. Endringer skal godkjennes av Kvarterstyret. Endringer trer i kraft umiddelbart etter at slik godkjennelse foreligger, hvis ikke annet bestemmes. 10 Oppløsning Oppløsning av Romvesenet kan kun gjennomføres av Generalforsamlingen i henhold til statuttenes 5.1, 4. ledd.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b Referat KVARTERSTYREMØTE 05-08 05.02.2008, kl 18:00 NG1 b TIL STEDE KVAST Internansvarlig Anne K. Tinnesand Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (ankom kl. 19:20) ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth (kom kl 17:50) Internansvarlig Rikke Vestergaard Eksternansvarlig Ingrid Solstrand

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 08-07 27.02.2007, kl 16:00 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Jude Reczek

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-07 06.11.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-09 21.10.2009, kl 18:00 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig /Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig MINISTRATIV LEDER

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Dagsorden for ordinært møte 13-08 i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl 18.15 Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Rekonstruert av Espen Lehn-Nilsen 28. Januar fordi det aldri kom noen

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-09 06.10.2009, kl 17:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig Ingrid

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

Ymse og godkjenning av innkalling og dagsorden. Orientering: Innkalling og dagsorden er godkjendt. Iselin, Thomas og Ingrid har meldt sak til ymse.

Ymse og godkjenning av innkalling og dagsorden. Orientering: Innkalling og dagsorden er godkjendt. Iselin, Thomas og Ingrid har meldt sak til ymse. REFERAT KVARTERSTYRET 17-07 08.04.2007, kl. 16:15 Nygårdsgaten 1b. Ymse og godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden er godkjendt. Iselin, Thomas og Ingrid har meldt sak til ymse.

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-07 28.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 13-09 24.3.2009, kl. 16.15, NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling

Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Protokoll til Det Akademiske Kvarters 28. Ordinære Generalforsamling Søndag 23. november 2008 klokken 14:00 Egget, Studentsenteret SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE OG INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet. Inger Berit Hagen

Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet. Inger Berit Hagen Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Tommy Torset

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 33-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 22.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Ingrid Andre deltakere - Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET

INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET INTERNKONTRAKT FOR RUSSEBUSSPROSJEKTET Utarbeidetav Innhold 1. Generelt... 2 2. Finansiering... 2 3. Møter... 4 4. Plikter... 5 5. Ordensregler... 6 6. Avskaffelse av prosjektet... 6 7. Signering... 7

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer