DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Sted ukjent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent"

Transkript

1 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Fordeler gjennom utbyggingen Kvartermestere gjennom utbyggingen GF 17.mai, køl og crokett Muntlig orientering fra leder Muntlig orientering fra leder Dagsorden til 25. Generalforsamling Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat PERSONALSAK Til grunn: Skriv deles ut på møtet

2 17-03 TRÅDLØS BEDRIFT Til grunn: Skriv fra Prosjektansvarlig, Halvard Løvik Vedtaksforslag 1: Kvarterstyret vedtar å gå inn i en trådløs bedriftsavtale med Netcom, og si opp eksisterende telefonavtaler." Vedtaksforslag 1: "Kvarterstyret vedtar å gå inn i en trådløs bedriftsavtale med Netcom, parralelt med eksisterende avtale. Her kommer det 200,- pr. vanlig telefonnummer vi skal ta med oss i månedsavgift."" GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR ROMVESENET Til grunn: Retningslinjer Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Romvesenet, sine retningslinjer GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR PERSONALGRUPPEN Til grunn: Retningslinjer Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Personalgruppen, sine retningslinjer GODKJENNING AV TING FOR ROMVESENET Til grunn: Referat fra ting Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Romvesenet, sitt ting GODKJENNING AV TING FOR PERSOANLGRUPPEN Til grunn: Referat fra ting Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne den midlertidige gruppen Personalgruppen, sitt ting SKIBAS REPRESENTANTER Til grunn: Muntlig orientering Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å innstille xx, xx, xx og xx som styremedlemmer i SKiBAS SAK TIL GF Til grunn: Skriv fra leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å levere inn sak til GF ang utleie av personell og utstyr

3 OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

4 Kvarter i forhold til NG2 og USF Verftet Vi har snakket en del rundt om vi skal ha kvarter eller ikke i NG2 eller ikke. I dag må vi ta et standpunkt i saken. Ettersom vi har diskutert saken før, så legger jeg kun ved en mailkorrespondanse mellom meg og Jørgen som muligens er greit å ha med i baktankene. De ulike lovene som gjelder arbeidstakere har ulike formuleringer for hvem de gjelder (arbeidsmiljøloven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, ferieloven gjelder enhver som utfører arbeid i annens tjeneste, folketrygdloven gjelder enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse). Felles for disse er at de vil gjelde for kvartene så lenge disse er underlagt kvarterstyrets instruksjonsmyndighet og får lønn for å jobbe. Som Erik nevnte gir SiB styrehonorar til styremedlemmer uten at disse er definert som ansatte, men det er fordi de ikke arbeider i en annens tjeneste og ikke er underlagt noens instruksjonsmyndighet. Lovene gjelder alle som får en form for godtgjørelse for sitt arbeid. Det vi kaller kompensasjon blir regnet for lønn, og lovene ville også gjelde dersom de fikk varer eller tjenester som godtgjørelse i stedet for pengeytelser. Det du nevner i notatet om å omdefinere kvartene til frivillige/idealistiske for å slippe å betale ut feriepenger etc. er dermed ikke lovlig. Dersom kvartene får noe høyere kompensasjon for å oppveie for at de ikke lenger får feriepenger, så vil det åpne for krav om feriepenger og lignende rettigheter i etterkant. Et slikt krav vil være enkelt å fremme for kvartene (for feriepenger er det nok å melde fra til arbeidstilsynet), og vi vil da bli pålagt å betale ut feriepenger i tillegg til den økte kompensasjonen. Det vi har mulighet til er å gjøre stillingen om til en faktisk frivillig stilling, dvs. at en ikke lenger mottar noen kompensasjon for arbeidet. Vi kan ikke erstatte kvartene med en sivilarbeider, men vi kan erstatte dem med frivillig arbeidskraft. Dersom det er noe dere vurderer for Nygårdsgaten 2 så har jeg et par momenter som er greit å ta med i diskusjonen: (1) Vi vil spare i hvert fall i løpet av et år. Mindre hvis kvartenes administrative oppgaver overtas av en annen ansatt. (2) Hovedgrunnen til at RS i sin tid vedtok at kvartene skulle være lønnet var pga kontantbeholdningen de har ansvar for. En frivillig vil ikke kunne holdes ansvarlig for kontantbeholdningen på samme måte som en ansatt, hvis en frivillig glemmer å låse en safe så er det ikke mye vi kan gjøre med det. Med kun frivillige i Ng2 så må de minimum deponere hele omsetningen i nattsafe når de tar oppgjøret, og tilgangen til ekstra veksel må være begrenset. De frivillige kan ikke ta seg av inn- og utbetalinger eller refusjoner. (3) Tilgangen til hovedlageret må også vurderes. Hvis det oppdages svinn på hovedlageret er det også lite vi kan gjøre i forhold til frivillige. Hovedlageret må enten holdes meget oversiktlig på en slik måte at enhver kan se om det mangler varer, eller så må de frivillige kun ha tilgang til et mindre lager som kun har nok varer for en dags forbruk.

5 (4) Jeg tviler på at det er mulig å drive OK49 uten ansatte kvarter. Det er derfor viktig å holde på kompetansen frem til gjenåpning. Ansatte kvarter i Ng2 vil sikre denne kompetansen, særlig dersom rutinene holdes så like som mulig som i OK49. Nyansatte kvarter vil bli opplært av kvarter som kjenner rutinene i OK49. Med frivillige i Ng2 må kompetansen sikres på andre måter. (5) En viktig grunn til at kvartene får betalt i dag er å sikre at vi faktisk har folk som er villige til å gjøre jobben. Å sitte med oppgjør til seks om morgenen i stedet for å være på nachspiel med alle de andre som var på jobb den dagen er det få eller ingen som gjør frivillig. Dette bør være et mindre problem i Ng2, særlig dersom en begrenser tiden de ansvarlige jobber etter stengetid. (6) En annen viktig grunn til å ha ansatte kvarter i dag er å sikre pålitelig arbeidskraft. Dagens ordning sikrer at det alltid er en kvart på jobb for å holde kvarteret åpent i den ordinære driftsperioden, selv ved sykdom. Hvis frivillige skal få ansvaret for åpning får vi samme problemer som med frivillige i arbeidsgruppene (de glemmer å komme på jobb, slutter, sier fra at de er syk/fyllesyk 5 minutt før åpning, kommer 2 timer for sent, prioriterer betalt jobb og overlater bytteansvaret til andre). Disse problemene får store konsekvenser når det kun er én person som skal åpne, i stedet for de 3-5 personene som skal åpne et skjenkepunkt i en arbeidsgruppe. Hvis frivillige skal åpne må vi derfor sikre at disse er ansvarlige nok. En løsning som Kvarteret vurderte i 95 var at et kvarterstyremedlem skulle være på jobb hver dag og gjøre jobben kvartene nå gjør. Den løsningen gikk en bort fra pga høyt arbeidspress, men det er mulig å vurdere en lignende løsning for Ng2. Kvarterstyret kan knytte åpning av Ng2 sammen med en fast kontortid, slik at de er i Ng2 til en annen ansvarlig tar over ansvaret. Hvis ingen ansvarlig kommer tar kvarterstyremedlemmet over. Det er også mulig å koble dette med ansvar for utlevering av veksel o.l. On 5/7/07, Iselin Høle wrote: Hei, tusen takk for et fint innspill, vi skal faktisk diskutere dette på møtet imorgen, så det var veldig fint å få et slikt innspill akkurat nå. Bare for å klare opp, så var ikke hensikten med å definere dem som frivillige å ikke måtte betale feriepenger, det var vel faktisk tvert imot snakk om å betale dem feriepenger uansett. Litt av tanken var simpelthen å slippe å inkludere kvarter i for eksempel OTP ordninger, som høyst sannsynlig vil få en betydelig kostnad for SKiBAS, og et minimalt utbytte for kvarten. Når det kommer til det du nevner angående å holde frivillige ansvarlig for ting som å glemme å lukke safen, så lurer jeg litt på hvor stor mulighet en har for å holde en ansatt ansvarlig. Ja selvsagt kan en holde en ansatt ansvarlig. Men realistisk sett, hvor ofte vil en få tilbakebetalt noe penger, ettersom kvarteretsystemet faktisk fungerer som det gjør. Selvsagt helt eig i at ideelt sett vil det være mest sikkerhet i det å ha en ansatt.

6 Mvh Iselin:) Siden du spør :) : Frivillige kan så vidt jeg husker kun holdes økonomisk ansvarlige for underslag eller lignende lovbrudd. Siden beløpene er små har erstatning i slike saker alltid blitt løst privat, enten ved tilbakebetaling over tid eller sanksjoner som utestengelse. Hvis beløpet er stort nok eller lovbruddet er utført av ansatte så kan forholdet anmeldes. Dersom vi oppgir at vi ønsker erstatning vil politiet ta seg av det ved en eventuell dom. Ansatte kan i tillegg holdes økonomisk ansvarlige for brudd på interne instrukser. Dette følger av arbeidsgivers styringsrett, der arbeidsgiver kan gi instrukser f.eks. om behandling og oppbevaring av kontanter. Hvis vi får et økonomisk tap pga. at slike instrukser brytes kan ansatte ha erstatningsansvar avhengig av om hvor uaktsomt, uforsiktig eller uforstandig bruddet var. Hvis beløpet er tilstrekkelig stort, eks. safebeholdningen forsvinner, kan det være aktuelt å gå til sivilt søksmål. Dersom forsikringen vår dekker tapet vårt kan det være aktuelt at forsikringsselskapet krever beløpet tilbake av den ansatte. Hvis de ansatte erkjenner at de handlet grovt uaktsomt og har et erstatningsansvar så kan vi trekke dem i lønn over en periode. Det viktige her er at ansatte har erstatningsansvar ved brudd på interne rutiner, frivillige har det ikke. Og det er først når rutinene brytes at det oppstår mulighet til at penger kan forsvinne. Hvis alle dagens rutiner følges er det nærmest umulig at penger forsvinner uten at vi vet hvem det skyldes. Hvis rutinene brytes kan penger forsvinne uten at man aner hvordan det skjedde. Og selv om vi ikke går til sivilt søksmål hvis det forsvinner noen hundrelapper så er det betryggende å vite at vi har muligheten til det, og jeg vil anta at det har en viss prevantiv virkning på hvordan kvartene behandler kontantbeholdningen. Når det gjelder å definere kvarter som frivillige så skjønner jeg at meningen var å gjøre ting enklere, men det kan fort skape mye bry i ettertid. En ting er at kvarter kan klage til diverse tilsyn dersom de ikke får det de har krav på. Hvis et tilsyn først blir koblet inn vil nok det skape masse ekstraarbeid, men det vil neppe ha store økonomiske konsekvenser. I OTP-saken f.eks. tviler jeg på at utgiftene blir særlig større enn tre-fire tusen kroner. En mye verre ting er dersom vi bevisst eller pga usikkerheten som har vært rundt kvartene sin status lar være å opprette diverse uføreforsikringer eller arbeidstakerforsikringer for kvartene. Hvis noen da i verste fall blir uføre uten å være forsikret så vil det kunne være snakk om krav i millionklassen. Skummelt altså.

7 AD: 17.mai.Køl og krokett Litt sen med å svare, men det får gå. Jeg har ikke vært aktiv på Kvarteret siden så jeg kan rett og slett ikke svare på hva dere har gjort i de siste 5 årene Uansett tradisjonen har vært at det er Mafia som arrangerer KK. Men som du nå sikkert har fått erfare, så dør og gjenopstår tradisjoner ganske mange ganger på Kvarteret. Opplegget var som følger Køl og Krokket arrangeres av Mafia Spel leik og moro er nøkkelord. Grilling - Uten mat og drikke... Pølser er viktig. OG av en eller annen grunn skulle vi altid ha egg. Gudene må vite hvorfor. Spel - Korkket(selvfølgelig) Hesteskokasting, sekkeløp, potetløp, trehjulsykler m.m. alt etter hva en klarer å raske sammen, Krokket må ha en dommer. En lett korrupt sådan. Lengste spill så langt var fra folketoget var slutt til ca 02:00 Krokket er forøvrig også et lagspill. ca 4 på hvert lag. Banen må være godt planlagt og preparert. Ingen god krokketbane er uten vanngrav, droppunkt og blueline. Grusing er et flittig brukt uttrykk. Det betyr rett og slett at du har lov til å kaste sand og småstein på kuler som er i spill. Vel og merke kun så lenge de er i bevegelse. Godkjent grusingsmiddel kan kjøpes i halvlitersbeger fra en dertil egnet og korrupt dommer. Diskodept./Kraft arrangerer som regel med underholding uten at det trengs så alt for mye administrasjon for det. Oppstart umiddelbart etter hovedprosesjonen er ferdig. Kan kun gjennomføres dersom det finnes ildsjeler med litt fantasi tilgjengelig. Tom

8 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:30 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid Solstrand Thomas Evensen Rikke Vestergaard Halvard Løvik REPRESENTANTSKAPET V/AU Ivar Strand ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE Ordfører Adm.leder Ivar Strand Gustav Birkeland EKSTERNE PERSONER REFERENT Rikke Vestergaard DAGSORDEN ÅPNINGSSAKER Godkjenning av innkalling og dagsorden ORIENTERINGER Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra Rs v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig

9 AD Espressomaskin Mailkorrespondanse Kontoravtale med Samfunnet Skriv fra leder av Samfunnet Svar på høring Svar på høring papirene Fordeler gjennom utbyggingen Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER Godkjenning av referat Personalsak Sosialpenger i sommer Avtale med USF Verftet SKiBAS representanter OPPSUMMERING AVSLUTNINGSSAKER Ymse Ris og ros Refereres ikke Refereres ikke GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling godkjent Dagsorden godkjent ORIENTERINGER Skjenkeansvarlig : Flyttet pittelitt Svinnet varer Jobbet Jobbet med Produktgruppe Prøver å få kontakt med Hansa Prosjektansvarlig : Ferdig med trådløs bedrift Venter fortsatt på inventarlister Taket Thomas i Brønnen i natt ϑ Internansvarlig: Flyttet masse Personalgruppeting på torsdag Informasjonsansvarlig : Ryddet, pakket, flyttet og bært Leder: Snakket med Rettsvesenet ang avtale med USF Verftet Vært i møte med faddere på UiB, sendt mail til NHH og Hib også, venter på svar

10 Snakket litt med Atle Verftet Snakket litt (tilfeldigvis) med øko i phonofestival ang phono på Verftet Ryddet og pakket Snakket med SKiBAS kandidater. Kan ikke huske mer.. Eksternansvarlig: Dorgemøte Verftet - bookingrutiner og lagringsplass Flytting Avtalt møte med Phonofestivalen Faddermøte med Iselin Begynt på arrangement årsplan Økonomiansvarlig : Skole Kpmg kurs Prosjektregnskap Administrativ leder : Er på fjelltur Spørsmål : Serveren har vært nede i ett par dager, men alle skal få mail nå. Kan vi ta tilbake HYPERLINK Alle mailadresser er eid så snart man får de, så vi kan ikke bare ta den tilbake. Må snakke med Kristian Molvik og Rettsvesenet ang hvilke rettigheter vi har i denne saken. Hvem administrerer HYPERLINK Thomas gjør det. Jude vil ha den over til Rekkom. FASTAD GLEM/DORG Glem Iselin skal ha møtet neste uke Dorg De fleste er positve til verftet, men ASF er litt kritisk. ASF (Øyvind) vil ha sine egne skjenkere på jobb pga det sosiale. Iselin skal snakke med Verftet. Underskuddsgarantien må utarbeides med datoer og slike ting for å unngå misforståelser. ØKONOMIRAPPORT Ingen rapport foreligger. DAK2 DAKII : Vi har fått kontorlokaler ϑ De begynner å grave i bakgården i løpet av Mai, alt er på stell ϑ

11 Naboene har fått nabovarsel sånn for lenge side(er vi nokså sikre på). Erstatningslokaler : Verftet avtale er ferdig utarbeidet Prøve ut hovmester planen på Verftet? NG 2 : Definere arrangementansvarlig i styret Ta med Håkon på ett dorgemøtet Kvarter i NG2? Kommer som sak på neste møte. INNBOKSEN Er død. Serverflytting : UiB sin feil at ingenting har fungert AD Espressomaskin : Til grunn : Mailkorrespondanse Vi står for vedtaket vi tok på forrige styremøte Skjenke følger Kontoravtale med Samfunnet : Til grunn : skriv fra leder av Samfunnet De vil ha samme kontor på Villaen når vi åpner i Vi bør ikke skrive under på en slik avtale pga de andre dorgene Lage intensjonsavtaler med alle slik at en har mulighet til å få samme kontor som nå? Ikke bruke første mann til mølla konseptet, heller dele ut etter behov? Kontorlokaler bør fordeles etter behov. Ikke lage noen avtaler, må være opp til fremtidige Kvast. Leder følger Fordeler gjennom utbyggingen : Til grunn : Muntlig orientering fra leder Trukket. Svar på høring : Til grunn : Svar på høring papirene Mistilliten : Anders Sagevik har sendt inn ett alternativ forslag om at RS må stille sine stillinger til disposisjon om Kvarterstyret blir kastet. Personlig liker vi det andre alternativet best, hvor han ber alle skjerpe seg og ta seg en pære. Men han har ett poeng i det han sier om Romvesenet og opprettelsen av NG komiteen. Vi vet at vi brøt stattuttene da vi ikke snakket med Romvesenet først, og vi vet at vi ikke alltid har fulgt rett saksgang. Dette beklager vi. Ellers har Sagevik

12 oppsummert det meste i sitt svar på høring. Investeringsbudsjettet : Stjerne stiller seg bak alt, men vil ha de billige fasadebokstavene. Dessuten stiller de seg skeptiske til hvorfor dette er på budsjettet nå og ikke neste semester. Vi mener at dette bør tas nå siden riggen skal inn på neste års investeringsbudsjett og summen er på kr ,-. Vi bør gjøre folk oppmerksomme på dette. Dimmerne kan brukes på Verftet og i NG2. Strategiplanen : Ett ledd i å gå i pluss på den økonomiske siden, vi må bare få folk til å skjønne dette. VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat Ingrid og Jude har ikke lest referatet, og grunnet mangel på printer er det ikke skrevet ut. For : 5 Mot : 0 Avholdene : PERSONALSAK Til grunn: Skriv deles ut på møte Utsettes til neste gang Leder følger SOSIALPENGER I SOMMER Til grunn: Skriv fra Pro.kom v/jens Tanstad Kvarterstyret vedtar å la ProKom, Gallkom og Hammarlauget rekruttere for høstsemesteret og bruke kontrakter for hausten 2007 fra dags dato. For alle kontrakter som signeres før 1.Juli 2007 gis ett tillegg på kr 200,- pr kontrakt i sosialpenger for ekstra innsats i sommermånedene. Sosialpengene for hausten 2007 kan brukes helt fra 1.juni og frem til utgangen av haustsemesteret Trekkes til fordel for nytt forslag : Kvarterstyret vedtar å gi ProKom, Gallkom og Hammarlauget kr 4000,- til disposisjon i sommermånedene til sosiale arrangement for de som er innvolvert i prosjektet : Nygårdsgaten 2, samt muligheten for å ta ut sosialpenger for signerte godkjente kontrakter for høstsemesteret 2007 For : 7 Avholdne : 0 Mot : 0

13 Øko følger AVTALE MED USF VERFTET Til grunn: Kontraktforslag - En del småendringer må gjøres Thomas forlot møtet 19:47 Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om å godta avtale om samarbeid med USF Verftet under forutsetning at man finner en fornuftig løsning 9.3 For : 6 Avholdne : 0 Mot : 0 Thomas ankommer møtet 19:49 Leder følger SKiBAS REPRESENTANTER : Til grunn : Muntlig orientering fra leder 3 personer er spurt og har sagt ja. Kvarterstyret vedtar å innstille xx, nn, yy og aa som styremedlemmer i SKiBAS Saken utsettes da vi mangler 1 person. Leder følger.

14 Jeg har tenkt at vi trenger telefoner til til alle styremedlemmer, K610i til oss vanlige og E65 eller S710 til de som trenger det. Ekstern og Gustav tenkte eg. Eg har også tenkt at vi kan tilby brukstelefon (med tilhørende bruksavtale) til de styremedlemmer som ønsker det. Det blir en sekundær-telefon med tanke på kvarteret-arbeid. Og vi kan sette sperre på hvor mye folk kan bruke pr. nummer. All intern kommunikasjon blir gratis og kommunikasjon til mobiltelefoner blir kraftig redusert i pris. I excelarket har eg tatt med i beregningene innkjøp av telefoner og 2 faste apparater i tillegg til oppmelding og forbruk. John har laget fin oversikt over hvor mye det koster første året og hvor mye det kommer til å koste videre. Ps. Vi har fått en god pris på HTC S710, det er under kost i min butikk hvertfall. ;-) On 5/3/07, Halvard Løvik wrote: Hei. Sender som sagt tilbudet eg har fått på utstyr. Slik planen er, handler vi utstyr/telefoner uten reduksjon i pris ved hjelp av bindingstid (og annet søppel). Til de fleste av oss tror eg Sony Ericsson K610i er det beste valget. Til de av oss som trenger litt orden på hverdagen, kallender, internettleser (tilgang til bookingssystemer), god epostleser. etc. er HTC S710 eller Nokia E65 mine klare favoritter. Anbefalles! Når det gjelder betalingsterminaler står prisene under. Eg har sagt til Kevin at han skal lete etter muligheter for å gi oss bedre priser der. Prisene for bruk er også opplyst. slik meg forstått blir det billigere pr. forbruk å gå over til GSM fra ISDN, men, eg har ikke oversikt over hva ISDN-biten koster. Når det gjelder "fasttelefoner" har eg tidligere fått eit tilbud på disse, eg skal spør om å få eit nytt. siden folk ytret ønske om "fasttelefoner". Med "fasttelefoner" menes det mobiltelefoner som bruker GSM-nettverket som *SER *ut som vanlige kontortelefoner. Legger samtidig med en prisplan med 28% rabatt gjennom Uninet avtalen. Jeg mâ fâ legge til at om det ikke blir TrÂdl s Bedrift, kan dere fremdeles fâ en vanlig bedriftsavtale pâ mobiltelefoner og ringe gratis dere imellom. (35 re i oppstart). Dere beholder fasttelefonene som i dag, men fâr likevel gunstige priser pâ en bedriftsavtale gjennom Uninet. Alternativ 1 Automatisk Sentralbord Gratis.- OpplÊring

15 Installasjon Alternativ 2 PC-Sentralbord OpplÊring Installasjon

16 Kundens rabattsats: 28 % Alle priser er ekslusiv mva. Prisene er gjeldene fra 1. mars 2006 Mobiltelefoni INNLANDSPRISER Abonnementstype BT / TB BASIC BusinessTalk Trådløs Bedrift 1) BusinessTalk prisplan tilbys for alle av Kundens abonnement under Avtalen. I tillegg tilbys abonnement av typen FamilyBusiness. Dette er et abonnement som er beregnet for familiemedlemmer til ansatte hos Kunden. Disse kan også velge BusinessTalk men da uten bedriftsinterne ringepriser Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt 2) Inkludert i BusinessTalk er NetCom Personsvar, NetCom ID, NetCom Dobbel, NetCom Konferanse og NetCom GPRS Oppstart 0,48 0,35 0,48 0,35 0,48 0,35 3) Inkludert i FamilyBusiness er NetCom ID, NetCom Dobbel og NetCom GPRS Til NetCom 0,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 4) Nordenpris er et valgfritt tilleggsprodukt som kun tilbys Kunden dersom denne har norsk organisasjonsnummer. Kunden kan utelukkende gi Brukere bosatt i Norge rett til å benytte produktet. Nordenprisen gjelder kun for taletrafikk. Nordenprisen gjelder ikke for datatrafikk og SMS. Til fastlinje, ,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 5) GPRS er aktivert på alle abonnement. Til fastlinje, ,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 6) Internpris/Trådløs Bedrift gis ikke de tilfeller hvor bruker er juridisk ansvarlig for abonnementet Til Telenor Mobil 0,59 0,42 0,69 0,50 0,69 0,50 7) BusinessTalk / Trådløs Bedrift Basic månedsavgift er uten mobiltelefon subsidier 8) Med utgangspunkt i antall aktive mobilabonnement registrert på Avtalen, vil Kunden gis rabatt. Rabatten beregnes månedlig og kommer til fratrekk på faktura. Oppstart internt 0,48 0,35 0,48 0,35 0,00 0,00 Rabatten gis på all mobil originert trafikk eksklusiv merverdiavgift. Det gis ikke rabatt på trafikk til spesialnummer (8xx- nummer, 5 sifrede nummer, opplysningstjenester), Til NetCom Internt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spesialtjenester (sett over fra opplysning, ring tilbake fra personsvar.), SMS/MMS innholdstjenester og trafikk originert fra indirekte aksess (fast forvalg) og liknende. SMS 0,59 0,42 0,59 0,42 0,59 0,42 Fast avgifter rabatteres med samme sats som trafikken, med unntak av fast avgiften på forsikring, Homerun 24 timers abonnement og NetCom Connect/Connect 20 som ikke rabatteres MMS 1,59 1,14 1,59 1,14 1,59 1,14 Mnd. avg. GSM 59,00 42,48 125,00 90,00 125,00 90,00 Innmeldingsavgift 161,30 0,00 161,30 161,30 161,30 0,00 Mnd. avg. TB* *forhandlingsbar ved 100 Trådløs Bedrift abonnement 130,00 0,00 Data Mnd. avg. viderekobling * på TB Basic er oppstart kr 0,- 50,00 0,00 Innmeldingsavgift kunde 5 000,00 0,00 Standard Innmeldingsavgift bruker 250,00 0,00 GPRS (standard i BusinessTalk) Pris Pris m/rabatt Bedriftsinterne priser fra mobil til NetCom Fast forvalg er 0,35 (oppstart) og 0,39 (minutt). Samme priser for Fast forvalg til mobil internt Pr. kbyte hver måned opp til 0,5 MB 0,016 0,012 Priser for FamilyBusiness finnes på netcom.no Deretter pr. kbyte 0,016 0,012 UTLANDSPRISER NetCom Connect NetCom Connect 20 Priser for å ringe i utland/hjem til Norge - se NetCom Connect Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris med rabatt Månedsavgift (fri bruk i Norge) 399,00 Fra Norge til: Til Mobil Til Fastlinje Til Mobil Til Fastlinje Månedsavgift (inkl 20 MB) 99,00 Norden 2,02 0,80 1,45 0,57 Deretter pr Megabyte 4,00 2,88 Europa - Vest 3,21 1,60 2,31 1,15 SMS 0,59 0,42 0,59 0,42 Europa - Øst 3,78 3,22 2,72 2,32 Kunder med NetCom Connect 20 vil maksimalt blir fakturert kr 699,- (eks mva) per måned uavhengig mengde bruk Nord Amerika 1,60 1,60 1,15 1,16 Sør Amerika 10,15 10,15 7,31 7,31 Afrika 9,67 9,67 6,96 6,96 Asia 8,62 8,62 6,21 6,21 Australia/Japan 3,38 2,41 2,43 1,74 Inmarsat 25,00 25,00 18,00 18,00 Inmarsat M - HSD 41,94 41,94 30,20 30,20 HomeRun (WLAN) Iridium/Globalstar 28,23 28,23 20,33 20,33 Oppstart 0,48 0,48 0,35 0,35 Small Medium Large HomeRun Office Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt NORDENPRIS Produkt - Pris med rabatt Månedlig linjeleie per lokasjon 3 990, , , , , ,80 Fra Mobil - Til Fastlinje Norge Sverige Danmark Finland Månedsavgift per bruker 60,00 43,20 60,00 43,20 60,00 43,20 Norge 0,54 0,54 0,54 Bruk HomeRun Office i hjemmesone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sverige 1,08 1,08 1,08 1,08 Bruk HomeRun Hotspot i Norden (pr/min) 1,50 1,08 1,50 1,08 1,50 1,08 Danmark 1,08 1,08 1,08 1,08 Bruk HomeRun Hotspot i Utland (pr/min) 3,50 2,52 3,50 2,52 3,50 2,52 Finland 1,08 1,08 1,08 1,08 HomeRun 24timers abonnement 120,00 Fra Mobil - Til Mobil Norge Sverige Danmark Finland Bruk av HomeRun i Norden inkluderer også Partner nettverk Norge 1,08 1,08 1,08 HomeRun 24 timers abonnement kan brukes i Norge og Norden. Hvis brukeren skal benytte tjenesten i Norden mer enn 80 minutter anbefales kjøp av Sverige 1,08 1,08 1,08 1,08 HomeRun 24timers abonnement Danmark 1,08 1,08 1,08 1,08 Finland 1,08 1,08 1,08 1,08 pcsms og SMS Bedrift Månedsavgift 10,80 Oppstart 0,35 pcsms ènbruker klient SMS Bedrift API SMS Trådløs Bedrift WAT Prisen forutsetter bruk av TeliaSonera nettverk utenfor Norge Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Månedsavgift 0,00 0,00 399,00 287,28 0,00 0,00 Fast Forvalg SMS fra pcsms/ API / TB WAT 0,59 0,42 0,59 0,42 0,59 0,42 Innmeldingsavgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fast Forvalg Pris Pris Oppstart 0,48 Fra Norge til: Til Mobil Til Fastlinje Telemetri Til NetCom 0,69 Norden 1,80 0,40 Til fastlinje, ,099 Europa - Vest 2,20 0,45 Telemetri Telemetri m/tale Til fastlinje, ,099 Europa - Øst 3,30 1,50 Telemetri Pris Pris m/rabatt Pris Pris m/rabatt Til Telenor Mobil 0,69 Nord Amerika 0,45 0,45 Oppstart 0,39 0,28 0,39 0,28 Oppstart internt 0,35 Sør Amerika 6,70 4,50 Til NetCom 0,56 0,40 4,02 2,89 Til NetCom Internt 0,39 Afrika 8,60 4,50 Til Telenor Mobil 1,94 1,40 4,02 2,89 Kundeaksess fast forvalg bestilles av NetCom på vegne av Asia 6,90 3,50 Til Fast 0,71 0,51 4,02 2,89 Kunden og legges inn uten kostnad for Kunden. Ved fast Australia/Japan 2,20 0,45 SMS 0,81 0,58 0,81 0,58 forvalg vil Kunden motta faktura fra Telenor Nett for linjeleie (abonnementsavgift), mens trafikken vil bli fakturert av Inmarsat/Satellitt 41,94 41,94 Månedsavgift 20,00 14,40 25,00 18,00 NetCom Iridium/Satellitt 28,23 28,23 Innmeldingsavgift 100,00 72,00 100,00 72,00 Oppstart 0,48 0,48

17 Retningslinjer for Romvesenet 1 Formål Romvesenet er opprettet av Kvarterstyret og godkjent av Det Akademiske Kvarters generalforsamling. Gruppen er en sammenslåing av arbeidsgruppene Prosjekteringskomiteen, Hammerlauget og Gallerikomiteen. Disse gruppene vil fortsette å eksistere som undergrupper i Romvesenet med et felles styre (se 2). Undergruppenes formål og arbeidsfelt er henholdsvis: a). Prosjekteringskomiteens (heretter omtalt som ProKom) primære arbeidsoppgave er prosjektering og oppfølging av byggtekniske prosjekter ved Det Akademiske Kvarter. Dette omfatter nybygg, endring av bygg, innredning og arkitektonisk miljø. Endringer som fører til skade på, gjør utilgjengelige eller flytter faste installasjoner, er også ProKoms område. ProKoms virksomhet medfører at ProKom har direkte kontakt med leverandører av inventar til bygningsmasse og huseier UiB i saker som faller inn under ProKoms ansvarsområde. ProKom står dessuten ansvarlig for anbudsrunder vedrørende prosjektering. Det overordnede prinsipp for innredning av Kvarteret er at det skal skapes fleksible bruksarealer av høy kvalitet i tråd med en overordnet plan som tilfredsstiller flest mulige bruksformål. b) Hammerlauget skal drive løpende vedlikeholdsarbeid og installasjoner etc. ved Det Akademiske Kvarter. Hammarlauget skal fortløpende påta seg oppgaver fra Kvarterstyret og gjennomføre disse innen rimelig tid. c) Gallerikomitéen skal fungere som et styringsorgan for benyttelse av Det Akademiske Kvarters (Husets) lokaler for visning av kunst. Gallerikomitéen skal i regelen ikke høre inn under deres arbeidsfelt. Gallerikomitéens skal arbeide for at Det Akademiske Kvarter i størst mulig grad skal fungere som en kanal for formidling av ung samtidig kunst. Gallerikomitéen vil primært vise arbeider av Kunstnere som befinner seg i en utdanningssituasjon, men dette er ikke noe vilkår. Alle kan i prinsippet stille ut sin kunst på Kvarteret. Gallerikomitéen skal søke å oppnå bredest mulig kontaktflate mellom Huset og kunstnere. Komitéen skal aktivt søke kontakt med utdanningsinstitusjoner og galleri som det synes naturlig å samarbeide med. Gallerikomitéen vil også arbeide for å koordinere utstillingsvirksomhet under store arrangement på Huset. Gallerikomitéen kan arrangere salgsutstillinger, men skal ikke på noe tidspunkt ha økonomisk fortjeneste som et mål for sin aktivitet. Alle som skal stille ut på arealer tilhørende Det Akademiske Kvarter skal underskrive en standardisert kontrakt godkjent av Kvarterstyret. Fullmakt til å signere kontrakter ligger hos medlemmer av Gallerikomitéen. Forøvrig skal Romvesenet bidra til å realisere Det Akademiske Kvarters formål. Romvesenets retningslinjer er underlagt Det Akademiske Kvarters til enhver tid gjeldende statutter.

18 Eventuelt overskudd av Romvesenets drift skal benyttes til å finansiere løpende drift av Det Akademiske Kvarter 2 Romstyret Romvesenet ledes av et styre som består av 4-7 medlemmer. Antall styremedlemmer avgjøres av Romvesenet. Romstyret er ansvarlig for å drive Romstyret i henhold til offentlige forskrifter, avtaler med leverandører og UiB, gjeldende arbeidsinstrukser, retningslinjene, Det Akademiske Kvarter statutter og de krav som stilles fra bevillingshaver. Romstyrets medlemmer velges av Romtinget (se 5). Det er et mål å ha stor grad av kontinuitet. Det valgte styret skal godkjennes av Kvarterstyret i henhold til statuttenes 5.2, 3. ledd. Med valg menes følgelig; innstilling til godkjenning av Kvarterstyret. Romstyret består av følgende faste verv: Leder og Økonomiansvarlig. Romstyret kan i tillegg konstituere seg med andre funksjoner etter behov som for eksempel; Utstillingsansvarlig, Prosjekteringsansvarlig, Hammerlaugsansvarlig, m.v. Hvert enkelt styremedlems stillingsinstruks kan forandres av Romstyret ved behov. Det kan i tillegg være 3 løse varamedlemmer med møterett, talerett og forslagsrett i Romstyret. Romstyret skal hvert semester legge fram semestermelding, budsjett/regnskap og handlingsplan for det Akademiske Kvarters Generalforsamling. Romstyrets kontakt med Kvarterstyret skal være i henhold til de gjeldene regler som er vedtatt av Kvarterstyret. Romstyret er vedtaksdyktige når minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Leders dobbeltstemme overføres til økonomiansvarlig i leders fravær. 3 Romvesenets medlemmer Romvesenets medlemmer er de som til enhver tid er tilknyttet gruppen, jamfør bindingskontrakt. Romvesenets medlemmer fungerer som deltakere i drift av Romvesenets i Det Akademiske Kvarter, og deltar i organisasjonsarbeid knyttet til dette. Antall medlemmer må være slik at gruppen blir drevet i henhold til Romvesenets formål. Romvesenets er selvrekrutterende og rekruttering av disse skjer etter behov, men i hovedsak i slutten av hvert semester. Romstyret avgjør behovet for antall medlemmer. Kvarterstyret har anledning til å sette en øvre grense på antall medlemmer i gruppen i henhold til statuttenes ledd. Alle medlemmer av Romvesenet skal følge gjeldende stillingsinstrukser/bindingskontrakter. Ved unnlatelse av dette skal Romstyret handle i forhold til gjeldende sanksjoner vedtatt av Kvarterstyret. Slike vedtak skal fattes ved 3/4 flertall i Romstyret. En slik avgjørelse kan ankes inn for Kvarterstyret, deretter eventuelt Representantskapet.

19 4 Haveutvalget Haveutvalget er Romvesenets ressursgruppe. Medlemmer rekrutteres fra Romvesenets pensjonister. Dette fordi Romvesenet ser det nødvendig å holde på kompetansen lengst mulig. Haveutvalgets oppgave er å bistå Romvesenet med rådgivende virksomhet, ros, og dessuten formgiving og stelling av Haveområdet. I tillegg skal de gjennomgå og revidere hvert regnskap, og sørge for kaffe og kaker til Romvesenets møter. De skal også ha ansvaret for Romvesenets annuelle banquett. 5 Romtinget Romtinget er Romvesenets øverste organ. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Innkalling skal offentliggjøres senest en uke før. Semestermøtet avholdes minst en gang hvert semester. Avholdelse bør skje i slutten av hvert semester og minimum 3 uker før Det Akademiske Kvarters ordinære Generalforsamling. Semestermøtet er kun beslutningsdyktig når det foreligger lovlig innkallelse og minst 2/3 av medlemmene er tilstede. I særlige tilfeller kan Kvarterstyret likevel godkjenne semestermøtet. Semestermøtet skal behandle semesterrapport, regnskap, handlingsplan for neste semester, endringsforslag til retningslinjer, samt eventuelle saker. Vedtak fattes ved simpelt flertall. 6 Ansvar og plikter Medlemmer av Romvesenet plikter å kjenne innholdet av og overholde: - skjenkebestemmelser og offentlige forskrifter/lover - branninstruks - Kvarterets statutter - Romvesenets retningslinjer og instrukser. Medlemmer av Romvesenet disponerer nøkler etter nøkkelinstruks, og har i forbindelse med arbeid adgang til fellesrom samt deres kontor i Villaen og til tilviste rom i Hovedhuset. Romvesenets virksomhet skal rettes mot: - studenter i Bergen - husets organisasjoner - byens øvrige befolkning 7 Økonomi og regnskap

20 Romstyret har ansvar for å utrede Romvesenets drifts- og investeringsbudsjett i samråd med Kvarterstyret. Romstyret plikter å holde fortløpende kontroll med regnskapet i forhold til budsjettet. Alle avvik skal rapporteres til Kvarterstyret. Omdisponering på budsjett skal godkjennes av Kvarterstyret. Romvesenet plikter å følge innkjøpsrutiner vedtatt av Kvarterstyret. Økonomiansvarlig plikter å gjøre nye medlemmer i Romvesenet kjent med disse innkjøpsrutinene Romvesenets leder er ansvarlig overfor Kvarterstyret. 8 Godtgjørelse og rettigheter Romvesenets medlemmer har rett til enhver tid gjeldene forpleining som er vedtatt av Kvarterstyret, Generalforsamlingen og det Akademiske Kvarters statutter. Romvesenets medlemmer har rett til å delta i felles internarrangementer i Det Akademiske Kvarter. 9 Endringer av retningslinjene Retningslinjene kan med minimum 2/3 flertall endres på ordinært Romvesenet-møte. Endringer kan og foretas etter forslag av Kvarterstyret. Endringer skal godkjennes av Kvarterstyret. Endringer trer i kraft umiddelbart etter at slik godkjennelse foreligger, hvis ikke annet bestemmes. 10 Oppløsning Oppløsning av Romvesenet kan kun gjennomføres av Generalforsamlingen i henhold til statuttenes 5.1, 4. ledd.

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer