Styremøte Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00"

Transkript

1 SAKSPAPIRER Styremøte Kl

2 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak: Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak: Oppføring av Eventuelt saker Sak: Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS Styret/Ledelsen Sak: Til Behandling: Forlengning av avtale med Adecco Sak: Diskusjonssak: Opprettelse av sparekonto Sak: Orienteringssak: Reiser som blir dekket av BIS Stavanger Sak: Til Behandling: Generalforsamling Høst Sak: Til Behandling: Lokalt vedtektsett for Stavanger Sak: Til Behandling: Avvikling linje GF Sak Eventuelt Saker.

3 Sak: Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden Enstemmig godkjent Sak: Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder V/Erik T som ordstyrer, og HR v/hege referent. Enstemmig godkjent Sak: Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Referat fra styremøte Godkjennes Enstemmig godkjent Sak: Oppføring av Eventuelt saker Sak: Orienteringssak: Redegjørelse fra BIS Styret/Ledelsen ØA: Jeg har bookført juni og vært på NSF. Har også hatt møte med banken med leder. SA: Har vært på NSF. Alf &Werner ønsker å bli bedre samarbeidspartner. Har planlagt Back2school og er veldig imponert over så mange deltakere som står på skal. Har hatt møte med linjeforeningene og Fag ansvarlig. LIM Har stått på stand,. Har også hatt et møte med Lim der vi kom fram til å et stort arrangement som dekke faglig og sosialt, i stedet for flere små. ØAF: Har hatt møte med undergruppen. Har også vært på møte med SA. Gullkalkulatoren denne måneden. HR1: Har fått satt alle klassekontaktene. Vært på NSF. Begynt å planlegge GF. Lyst ut Faddersjef vervet og HR vervet. Har også stått på stand for å rekruttere nye studenter. Irene: Promotert undergruppene og lyst ut vervene på Facebook. Har også redigert og lagt ut en del på Jens: Har deltatt på NSF. Møte med Adecco og fornyet avtalen kr for å promotere av Nordic Marked. Har også hatt et møte med Econa HR3: Gjort det samme som HR1. Har laget sakspapirene til GF. Ryddet i vedtakene. Leder: NSF. Hatt møte med styringsgruppen der saken om NSO medlemskap ble tatt opp. Vi fikk en presentasjon av NSO. Slik det ser ut til nå; er vi ikke interessert i medlemskap i NSO. Slik vi ser det taper kr for å bli med og det vi får ut av det er å si meningene våres. Diskuterte også om vi skulle fortsatte bruken av Ticketpro. Vi kom fram til at vi skulle fortsette og at de var verdt de kronene. Har også hatt medarbeidersamtaler denne uken. Var på velferdstingmøte i går. Der gikk det i studentpolitiske saker. Utenom det har det vært en del mail. Har stått litt på stand med HRene.

4 HR2: Skal ha 14 intervjuer i morgen og workshop med NLD på fredag. Veldig med fornøyd med alle søknadene vi har fått i år. Har lyst ut Faddersjef og HR. Var også på velferdstinget i går. Sak: Til Behandling: Forlengning av avtale med Adecco Bakgrunn: Adecco vil forlenge varigheten av avtale med BIS til 2 år om gangen MA redegjør: Adecco er super fornøyd med oss. Bis Bergen har fått veldig god avtale med det(mye penger). Vi ønsker å presse litt på de. Leder: De fikk en gratis avtale med oss i fjor, siden de hadde en veldig bra avtale med UiS. Har anbefalt MA å presse prisen litt høyt. SA: Er det mulighet for å ha avtale med to bemanningsbyråer? MA: Det er mulig. Men vi ønsker å presse prisen opp, derfor fokuserer vi på et. Forslag til vedtak: Styre gir MA rett til å signere avtale med bemanningsbyrå uten å ta det tilbake til styre om prisen er mer eller lik kr i semesteret og ikke lenger en to år. Enstemmig godkjent Sak: Diskusjonssak: Opprettelse av sparekonto Bakgrunn: ØA ønsker å opprette en sparekonto til deler av pengene til BIS. ØA orienterer om de ulike kontoene som er aktuelle å opprette: Vi har bare hatt en vanlig driftskontor. Vil være mer praktisk å ha en sparekonto med høyere renter. Slik jeg ser det har vi bare kastet ut penger med å ikke ha sparekonto. Førstealternativet er en Sparekonto som har en rente på 2%. Det andre alternativet er Smartkapital som har en rente på 2,9%. Ulempen med smartkapital er at den er låst. Smart kapitalkonto er et fastrenteinnskudd som starter den 25. hver måned og utløper den 15. i påfølgende måned. I perioden fra og med 15. til og med 25. hver måned (uttaksperioden) disponerer vi kontoen fritt. LIM: Ville bare legge til at det koster 10% å ta ut fra sparekontoen utenom den perioden. Leder: Det hender at vi må ta ut penger utenom disse datoene. For eksempel av og til har vi fått en regning som må betales innen 10 dager. ØA: Det går en del penger ut før NLD og vi får ikke disse før etter NLD. Dette kan være problematiske siden det er nødt å være minimum kr innpå hele tiden. Det er ikke sikkert at vi klarer å ha et slikt beløp innpå under NLD. Jeg er i samtale med banken og ser etter andre alternativer. MA: Lurte på om det kostet å betale regninger fra sparekontoen? ØA: Ikke vis man overfører til driftskontoen.

5 Sak: Orienteringssak: Reiser som blir dekket av BIS Stavanger Bakgrunn: MA og NLD deltar på Karrieredagen 25. september i Oslo. Vil forklare hva BIS Stavanger dekker, og hvorfor vi velger å dekke denne turen. ØA reiser til Bergen 30 september til 3 oktober, legger også frem en forklaring på dette slik det ikke blir noen misforståelser. ØA redegjør: Må bare være klar på hvorfor vi dekker disse turene, slik at det ikke oppstår noen misforståelser. Leder for NLD og MA ble oppfordret til å dra på Karrieredagene i Oslo når vi var på NSF. Det var flere av de andre NLD lederne og MA som skulle dit. Vi har valgt å dekke turen fordi vi ser at dette er noe de får igjen for. Man kan for eksempel få inn mer penger til NLD. LEDer: De dekker en del selv, men vi dekker flybilletter til Oslo. ØA: Jeg reiser selv til Bergen og det blir dekket av sentralt. Det som eventuelt LA Stavanger dekker er bevertning. Jeg fikser bosted, men ønsker å høre med de andre lokal avdelingene om hva de dekker. Dekker de også mat, ønsker jeg også dette. Dekker de ikke mat, vil jeg betale selv for dette. Leder: Disse turene bli bedømt etter kostnaden og hva som man får ut av det. Både Leder og ØA diskuterte disse sakene, så det er ikke bare ØA som står for disse beslutningene. Sak: Til Behandling: Generalforsamling Høst Bakgrunn: Innkallelse må sendes ut og dato bli satt. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen settes den 30.sep. kl.12:00. HR3: For å kalle inn til GF må dette bestemmes på et styremøte. ØA: Jeg kommer ikke på GF. Dermed tar Erik ansvar for presentasjon av budsjettet. SA: Skal jeg gå igjennom budsjettet? HR3: Nei, men du skal skrive redegjørelse til GF. Enstemmig godkjent. Sak: Til Behandling: Lokalt vedtektsett for Stavanger Bakgrunn: HR3 har utarbeidet et samlet vedtektsett for lokale vedtekter Stavanger. Vedtektsettet inneholder kroas vedtekter, felles konsentrerte retningslinjer for linjeforeningene, linjeforeningenes stillingsinstrukser og generelle tillegg i Stavanger. Forslag til vedtak: Styret godkjenner vedtektsettet med endringsforslag som fremkommer på møtet, og saken meldes opp til generalforsamling Vedlegg: Presenteres på styremøte

6 HR3: Jeg har samlet alle vedtektene til et dokument. Slik det blir mer oversiktlig og vi ikke trenger å forholde oss til flere dokumenter enn vi trenger. Dette gjør at det er enklere å lete frem i vedtektene. Vi inkluderte det nye mailvedtaket. Leder: Mailvedtaket er at styremedlemmer kan stemme over mail. Dette gjelder bare hastesaker og ikke økonomisksaker som har stor påvirkningsgrad. Hvis ikke en av styremedlemmene svarer blir det ikke godkjent. Det vil si at det må bli enstemmig godkjent. Er enda i samtaler med leder i Sentralt om Mailvedtaket. Vi legger det opp som en sak på GF. HR2: Alle får det på mail ikke bare styremedlemmene? Leder: Ja, alle får det på mail. Det er bare styremedlemmer som har stemmerett. Ledelsen kan komme med kommentarer til vedtaket innen to dager. Det vil også bli satt en frist på å svare innen 2 dager for styremedlemmene. Hvis noen er uenige om at en sak blir tatt opp på den måten, bør de si i fra. Mailvedtaket skal sendes ut til hele ledelsen. HR3: Stillingsinstrukser for Kro ansvarlige. Ikke behov for vedtektene for DJ. Linjeforeningene side 5. Vedtektene for linjeforeningene er kortet ned og har begrenset dem litt. De skal følge vedtektene til BIS og GF. Ønsker at de skal ha faste verv som leder, nestleder og Økonomi Ansvarlig. Ikke behov for andre faste verv fra oss, dette bestemmer de selv. Alle samarbeids avtaler går gjennom MA. Leder: Greit å ha de faste vervene. Dere får mulighet til å utvide linjeforeningen med mer verv. Kan vi endre FA til styre? SA: Er greit å få informasjon. Ekstra rapport til SA. Enig med å bytte FA med Styre. HR3: Ønsker at dere i linjeforeningene skriver en erfaringsrapport fra perioden deres til neste styre, slik de kan lære fra tidligere erfaringer. LIM: Skal de stå noe i vedtektene med søknadsprosessen? LEDER: Har valgt å fjerne linjeforeningenes GF og så lyser vi ut linjeforenings ledere og tar det under vår GF. Bare lederne skal bli valgt inn på GF. Så velger leder sin gruppe, likt som undergruppene. Du lyser ut de vervene du trenger HR3: Dette dokumentet er ikke fullstendig. LIM. Ønsker ikke vennegjeng linjeforeninger. Der det er bare valgt inn en venneflokk. Leder: Legger til et punk at de velger undergrupper på lik linje som BIS. Enstemmig godkjent. Sak: Til Behandling: Avvikling linje GF Bakgrunn: Fusjon av GF og vedtekter Forutsatt at sak Godkjennes:

7 Forslag til vedtak: Styret godkjenner at linjeforeningene kan avvikle linje. Generalforsamlingene der hovedsakene fusjoneres med BIS Stavanger sin GF, og vedtektene fjernes for å så bli inkludert i konsentrert format i Stavangers lokale vedtektsett. HR3: Ønsker å ta dette bare formelt. Leder: Egentlig er det ikke styremedlemmene som bestemmer. Linjeforeningene må godkjenne dette på sin egen GF. Hvis det går igjennom deres GF, må vi stemme dette inn på vår GF. HR3: De kan ikke fjerne GF sin uten styre. LIM: Hva skjer Hvis vi er uenige? Leder: Da kan vi ikke løse det slik. Da vil linjeforeningene fortsette slik de gjør. ØAF: Skal vi gjør det sammen? Leder: Vi tar alle linjeforeningene under en Ekstraordinær General Forsamling for linjeforeningene. Vi ønsker at hver linjeforeningene har sin egen farge. Når vi da går til avstemming har for eksempel de som går under LIM et gul kort og da viser de det når noe som LIM skal stemme på. Hver linjeforening får sin egen farge. Enstemmig godkjent Sak Eventuelt Saker. Eventuelt sak 1: ØA: Mange er nok klar over dette, men kom med kvitteringene på et ark. Har du flere kvitteringer så plusser du alt sammen. Kontonummer og navn skriver du også på dette arket. Dette gjør det enklere for meg å ha kontroll over regningene. MA: Når jeg reiser rundt for å skaffe avtaler: Dekker dere transporten da? ØA. Har ikke diskutert dette før. Kan ta en samtale med Erik eller Tommy. Eventuelt 2: Leder: Kro ansvarlig spør om BIS kan komme før kl. 23:00. Anbefaler BIS å møte opp litt tidlig, slik at kroen ikke står tom så lenge før det kommer folk. SA: Det er to for en mellom 20:00-21:30. MA: Gjelder dette shots? SA: Det gjelder øl, vin og cider Eventuelt 3: Leder: Vi hadde en grunder som snakket på styremøtet i fjor. De samme har åpnet et kontor bak skolen. De skal ha en åpningsfest på fredag 19.september og har invitert oss. Greit å få de med på arrangement vi arrangerer. Møtet heves

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE. 11.04.2015 Gardermoen REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE 11.04.2015 Gardermoen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 19-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 20-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 21-15 Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer