DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b"

Transkript

1 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra RS v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig AD Åpningsuken-tiltaksplan NG2 praktiske ting i sommer Internfester Månedshefte KvaSt neste semester Muntlig orientering fra administrativ leder Muntlig orientering fra leder Muntlig orientering fra eksternansvarlig Skriftlig orientering fra informasjonsansvarlig Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat SAMARBEID MED USF VERFTET Til grunn: Skriv fra leder Vedtaksforslag:

2 Kvarterstyret vedtar å inngå et samarbeid med USF Verftet i perioden H07, i henholod til vedlegg GODKJENNING AV PERSONALGRUPPE-TING Til grunn: Referat fra ting Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne tinget til personalgruppen GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR PERSONALGRUPPEN Til grunn: Referat fra ting Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar å godkjenne retningslinjene til personalgruppen PROGRAMVARE INNKJØP Til grunn: Skriv fra admn. leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret vedtar godkjenne innkjøp av programvare til adm. leders datamaskin for inntil kr. 1000,- inkl. mva REGNSKAPSFØRERSTILLINGEN Til grunn: Skriv fra admn. leder Vedtaksforslag: Kvarterstyret innstiller SKIBAS om å gi administrativ leder i samråd med leder mandat til å finne en løsning for å få dekket regnskapsførers arbeidsområder innenfor alternativene skissert i notat av OPPSUMMERING YMSE RIS & ROS

3 Orientering fra administrativ leder 04. juni 2007 Har fullført arbeidet med å få klargjort Olav Kyrres gate 49 til byggearbeid. Begge bygg inkl uterarealer er nå byggeplass, og vi har kun tilgang til pub og teglverk o Tildeling av alarmkoder mangler fortsatt, dette før følges av en skriftlig kontrakt Jobber fortsatt med en del utfordringer I byggeperioden o Transport o Forsikring o Oppbevaring av kunstverk Jobber med strategiarbeidet og med å sette i gang veiledning fra eksterne konsulenter Har vært på kurs om trådløs bedrift sammen med prosjektansvarlig o Har implementert løsningen Jobber med å finne ny løsning for regnskapsfører o Vært på møte med regnskapsbyrå Bruker mye tid på å bistå regnskapsfører som nå tar unna alt arbeid som ikke har vært gjort i eksamens- og flytteperiode Tatt tak i sponsoravtaler og samarbeidspartnere med pr-ansvarlig Jobber med programvare for prosjektstyring Informasjonsansvarlig: Har vært på møte med evy Styrt med plan b annonse. Forberedt to saker til i morgen, månedsprogram og planb annonse Leder: Hatt eksamen og derfor ikke helt oversikten enda Pushet på Rettsvesenet for å få kontrakt i forhold til kontrakt m/ USF Verftet Forberedt SKiBASmøte Prøvd å få orden i juridiske aspekter ved kvartsituasjon Sendt permisjonsvarsel til kvarter Forberedt og avtalt møter for resten av uken før hjemreise Møte om praktiske sidene ved USF Verftet arrangement Møter o.l. ang NG2 Møte med utdanning i Bergen Møter med Gustav og Ingrid

4 Tiltaksplan for semesterstart høsten /06/ :25:00 Strakstiltak for å ro i land semesterstart Ansvar Tidsfrist Fremdrift Status 1 Aktører/samarbeidspartnere Ekstern 1.1 Faddere Ekstern Oppstartet Goder/personaltpris på Verftet NYG2 for fadderledere -> snakk med Verftet Ekstern Ikke påbegynt 1.2 NHH/HiB Ekstern Ikke påbegynt Pubrunder Ikke påbegynt 1.3 Dorger Ekstern Ikke påbegynt Koordinert innats - oppstart kulturkomité Ekstern Ikke påbegynt 1.4 Phonofestivalen Ekstern Oppstartet 1.5 BIFF Ekstern Oppstartet 1.6 Utdanning i Bergen?? Ikke påbegynt 2 Søknader, tillatelser og avtaler 2.1 Finansiering Leder 01/07/2007 Oppstartet Venter på tilbakemelding ang behandlingstid Begynne arbeid mot UiB dersom kommunen ikke stiller opp Oppstartet 2.2 Kommunale tillatelser PR-ansvarlig Ikke påbegynt Stand på Torgalmenning PR-ansvarlig Oppstartet Skilt PR-ansvarlig Ikke påbegynt 2.3 Skjenkebevilgning Intern Oppstartet 3 Bemanning 3.1 Opplæring på Verftet Skjenke Ikke påbegynt Må være avtalt for åpningsuken før fellesferien 01/07/2007 Ikke påbegynt 3.2 Rekrutteringsarbeid må være i rute Intern Ikke påbegynt 3.3 Kursing Intern Ikke påbegynt 3.4 Kvarter Intern Ikke påbegynt 3.5 Arbeidslister for åpningsuken Skjenke/Ekstern 01/08/2007 Ikke påbegynt Kriseplan dersom dette ikke funker Skjenke Ikke påbegynt 3.6 Verter på USF 01/08/2007 Ikke påbegynt 4 Markedsføring og informasjon 4.1 Startpakke for nye kvarteretmedarbeidere Intern Ikke påbegynt 4.2 Synliggjøring og reklame PR-ansvarlig Ikke påbegynt 4.3 Ordne opp i mailkaos PR-ansvarlig Ikke påbegynt 4.4 Program som kan publiseres PR-ansvarlig Ikke påbegynt 4.5 Intern - TV - Flatskjermer PR-ansvarlig Ikke påbegynt Software PR-ansvarlig Ikke påbegynt Erstatte den som er stjålet Ikke påbegynt 4.6 Nettsidene ferdig PR-ansvarlig Oppstartet 4.7 Få inn semesterstart i Studentportalen PR-ansvarlig Ikke påbegynt 4.8 Åpningsukeavis PR-ansvarlig Ikke påbegynt 4.9 Rekrutteringsprogram PR-ansvarlig Ikke påbegynt 4.10 Åpningsukeprogram/plakaterflyers PR-ansvarlig Ikke påbegynt 4.11 Ta i bruk alle kanaler på USF PR-ansvarlig Oppstartet Få overlappet arbeid fra tidligere infoans Ikke påbegynt 5 Events Adm. leder 5.1 Samarbeidsprosjekt mer BT/Hansa Adm. leder Ikke påbegynt Skal i møter i juni 5.2 Mer fadderarrangement i samarbeid med NHH og HIB Leder/Ekstern Ikke påbegynt 5.3 Grieghallen? Ikke påbegynt 6 Komersiell samarbeidspartner 6.1 Få egen sponsor for åpningsuken? Adm. leder/pransvarlig Ikke påbegynt 6.2 Utnytte gjeldende samarbeidsavtaler mest mulig frem mot åpningsuken PR-ansvarlig Ikke påbegynt 6.3 Involvere BT på arrangement mot faddere/nye studenter PR-ansvarlig Ikke påbegynt 6.4 Involvere Hansa på stunt mot studenter/faddere Adm. leder/ Ikke påbegynt skjenke Tur/kurs i "ølkultur" måtehold etc. Ikke påbegynt 7 Reklamemateriell PR-ansvarlig 8 Alle gruppene må ha klare rutiner for nye frivillige som skal involveres 8.1 Kvarter Intern Ikke påbegynt 8.2 Skjenkere Skjenke Ikke påbegynt USF Skjenke Ikke påbegynt NG2 Skjenke Ikke påbegynt 8.3 Vakter Skjenke Ikke påbegynt 9 NYG2 må være ferdig Prosjekt/ Adm.leder 9.1 Vareutvalg Skjenke Oppstartet 9.2 Priser Skjenke Ikke påbegynt 9.3 Faste arrangementer Skjenke/Ekstern Oppstartet 9.4 Leieavtale Adm.leder Fullført Tok med disse for å vise fullført statusen 9.5 Finansiering Leder Fullført Fjerner de når noe annet er fullført 10 Bussforbindelser og båter Leder 10.1 Buss til USF? Oppstartet 10.2 Båt fra NHH og HiB? Ikke påbegynt Evaluerin g Side 1av1

5 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth (kom kl 17:50) Internansvarlig Rikke Vestergaard Eksternansvarlig Ingrid Solstrand Informasjonsansvarlig Robin Sandborg Skjenkeansvarlig Stephanie Farstad Prosjektansvarlig Magnus Øverli REPRESENTANTSKAPET V/AU Ordfører Ivar Strand ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE Ivar Strand REFERENT Rikke Vestergaard DAGSORDEN ÅPNINGSSAKER Godkjenning av innkalling og dagsorden ORIENTERINGER Orientering fra Økonomiansvarlig Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ leder Orientering fra Rs v/au FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen Spørsmålsrunden AD Styrearbeid Åpningsuken-tiltaksplan Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig Spørsmål fra alle Muntlig orientering fra leder Muntlig orientering fra administrativ leder

6 Praktisk gjennomføring på USF Verftet Månedshefte Merkevarestrategi NG2 Muntlig orientering fra leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER Godkjennelse av referat Kontanthåndtering i sommer Samarbeid med USF Verftet Stillingsinnstruks for PR-ansvarlig Godkjenning av personalgruppeting Godkjenning av retningslinjer for personalgruppen Navneskifte Batteri Programvareinnkjøp OPPSUMMERING AVSLUTNINGSSAKER Ymse Ris og ros Refereres ikke Refereres ikke GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling godkjent Dagsorden godkjent ORIENTERINGER LEDER - Møte med USF Verftet - RF styremøte - RS møte - Ryddet kontoret til Gustav - Orienterer om at Gustav skal sitte i styret for Tour de Force fra og med 13. juni SKJENKEANSVARLIG - Uten nett - Eksamensmodus - Jobbet på Veftet - Snakket med produktgruppen - Innom NG2 og pratet med Jens INTERNANSVARLIG - Vært på PG-ting - Vært på PG-møte - Prøvd å få tak i tegninger som trengs til skjenkebevillingen - Sett på T-skjorter - Sendt mail til Hansa ang betaling av T-skjorter - Ryddet kontoret til Gustav - Vært i Kvammen

7 - Hatt eksamen EKSTERNANSVARLIG - Jobbet masse på Nattjazzen. - Hatt møte med fadderkoordinator. - Booket rom på USF. - Hatt eksamen. - Jobbet med åpningsuke og arrangementsavtaler for nyg2. ØKONOMIANSVARLIG - Godkjent fakturaer - Lest pensum. - Påminnet økoer/glem om kontantrutiner INFORMASJONSANSVARLIG - Vært på infostyremøte og startet arbeidet med åpningsuka - Venter på tilbud om trykking av materiell til åpningsuka fra Steen, har fått fra Bodoni. - Vært på rettsvesenet-ting - Prøvd å ha møte med Øyvind, han glemte det - Fortsatt arbeidet med PR-ansvarlig instruks PROSJEKTANSVARLIG - Snakket med Jens om NG2 - Fortsatt ingen nett i NG1b ADM. LEDER - Har forsøkt å ta tak i kunstnerisk utsmykning av nybygg under DAK2 - Har vært i avsluttende møte med USF Kafédrift - Har vært i møte med BIFF om evt. samarbeid høsten 2007 samt om mulighetene som ligger i den nye salen høsten 2008 o BIFF kommer til å ta kontakt med eksternansvarlig for konkrete arrangementer - Har vært på seminar om samarbeid mellom kultur og næringsliv med Forum for Kultur og Næringsliv o Har her fått noen idéer til nye samarbeidspartnere - Har jobbet med å få klargjort Olav Kyrres gate 49 til byggearbeid o Utvasking o Ommlegging av alarm o Tømming av rot o Rydding etter innbrudd - Jobber med strategiarbeidet og med å sette i gang veiledning fra eksterne konsulenter - Jobber med tilpasning av forsikring til byggeperioden - Har laget ny vurdering av samarbeidsalternativer med USF RS V/AU - Foreligger ikke Spørsmål : RS-Galla :

8 Hvem skal være med : Alle utenom Magnus og Gustav. Siste Kvastmøte : Neste tirsdag. FASTAD GLEM/DORG Glem - Ingen møter før etter sommeren Dorg - Blir tatt en del på mail i løpet av sommeren - Problemer i forhold til Quiz og konsert-billetter til USF Verftet (trenger innspill) ØKONOMIRAPPORT Ligger høyere enn forventet i mars måned. Første kvartal er gått mye bedre enn forventet. Ligger kr ,- bedre enn budsjettert. Budsjett : Forventet omsetning, samt utgifter og kostnader. Vedtas av GFen. Prognosen : Forteller oss om det er positive eller negative avvik. Brukes til å forutsi hva man tror vil bli årsresultatet. Ufordelaktige avvik på intern arrangement. Er kontroll på kostnadsbruken, men ikke på alle kontoene. DAK2 Samarbeidsløsninger mellom USF Kafèdrift og DAK : - Begynner å bli enige - Det eneste som gjenstår er den økonomiske fordelingen - 2 modeller - 1) partnermodellen : - Opprettholder samarbeidet med Hansa - Får en prosentandel utover en satt grense - Får en prosentandel til kulturpott - Drift av lokaler og teknisk utstyr faktureres DAK etter priser fra ) Arrangørmodellen : - Provisjonsavtale - Gir en økende prosentandel av omsetningen i de lokalene DAK har arrangementer - Er jobbet mest mulig med partnermodellen, da arrangørmodellen er en typisk dorgeavtale (typen avtale dorger ville fått om de hadde gått til verftet alene) Goder på USF Verftet : - Alltid internpriser på øl og vin til kr 35,- - Den dagen du er på jobb, får du 50% rabatt på mat. - Gratis kaffe og te når man er på jobb. Gjelder også dugnad kr for kaffe når man ikke er på jobb, 7 kr for påfyll. - Nachspiel : Snakke med medieverkstedet. - Studentrom og internbar : Internbar ikke nødvendig, lille Røkeriet kan brukes til studentrom. Avhengig av skjenkegruppen, og deres kapasitet. Kan brukes til Studentbar om kvelden.

9 - Kan grille i åpningsuka Samarbeidsavtalen, endre følgende paragrafer : 1.4 (Få inn filmklubben) 3.6 (Endre ansvarlig teknikker) 6.1 (Få inn lokale) 6.3 (Få inn huskort) 7.2 (trenger ikke endres om man endre vaktetaten sin praksis ihht nye vakter) 9.5 (Få inn studentprisen) - Byggeprosessen på DAK er fortsatt i rute ϑ INNBOKSEN Thomas Caldar fra RF : Gravølsuke budsjett. John skal se på saken. Tommy Torset Helland : Åpningsuke programmet. Dorgene er ikke sikker på hva som skjer, så er vanskelig å si noe sikkert. Ingrid er på saken. Thomas Evensen : Merkevarestrategi Marte Strømme : Studentmugger istendenfor 0,6 øl. Stephanie følger. Romvesenet : Rom på USF Verftet i sommer? De kan bli i NG2, men det blir ingen fester o.l der pga skjenkebevilling. AD Styrearbeid Til grunn : Muntlig orientering fra leder - Prioritere Kvastmøter på tirsdager - Overlapping av verv - Møte opp forberedt (les dagsorden, frist for saker er kl 16 på mandager) - Få inn AD sakene skriftlig - Møte opp på allmøter og sosiale arrangement - Gjøre det man har sagt man skal gjøre - Sette seg inn i økonomien - Gå på en del gruppe-styremøter - Være imøtekommende, evt henvis de til andre Kvastere - Kunne statuttene - Være ett ansikt utad - Overholde tidsfrister - Stå samlet som ett styre utad Åpningsuken-tiltaksplan Til grunn : Muntlig orientering fra Adm.leder Se eget vedlegg - Faddermøte 12.aug - En ansvarlig fra KvaSt hver dag - Bruke samarbeidspartnere - Kriseplan må utarbeides - Startpakke til alle, eller bare våre nye interne?

10 Praktisk gjennomføring på USF Verftet Til grunn : Muntlig orientering fra leder - Interne arrangement Ikke bruke ekstern støtte til å betale leie for interne arrangement. Lage romoversikt over hvilke rom som kan brukes og til hvilke priser. Gruppene kan velge hvilke dager de vil ha arrangement? Rikke følger. - Hovmester Vert på Verftet : Litt de samme oppgaver som en kvart / HA. Vil kreve mye av Skjenkegruppen og dens medlemmer. - Nachspiel - Forretningsmessig kommunikasjon Hvordan kommunisere avtalen uten å bryte taushetsplikten : Vi må tjene en viss sum for å tjene penger, om vi når summen tjener vi en prosentandel av årsresultatet. 1/6 av dette går til kulturpotten. Rikke følger. - Profilering av USF Verftet : Billig øl, gode arbeidsforhold, nachspiel, interne er der hvor andre interne befinner seg. - Antall folk som trengs : Brannvakter, glassvakter o.l Har alltid vært ett dorgeansvar. Vi skjenker, vi har teknikkere, dorgene har billett og USF har garderoben. - Åpningsuken Festival : Ikke sikkert at alle fra KvaSt kan jobbe i åpningsuken. Kan bruke folk fra festivalkomiteen, gamle kvarter, Sos.Kom, PG o.l. Festivalpass kan bli vanskelig, men vi bør promotere oss som en festival. Kanskje med festivalarmbånd. Ingrid følger. - Kvast, NG 2 og Verftet, hvem skal ha mest å si og hvor? - Tilgang på rom og utstyr : Kraft trenger å ha tilgang til Røkeriet hver mandag kl 18. Ingrid sjekker om de kan få nøkkel. Månedshefte Til grunn : Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig Utsettes til neste gang Merkevarestrategi Til grunn : Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig Utsatt til etter sommeren NG2 Til grunn : Muntlig orientering fra leder - Skjenkekontoret sier at det tar ca 3 mnd å få skjenkebevilling - Iselin snakker med de - Fortsatt problemer med Pro.Kom og NG2. Vi er skeptiske til en del av tingene som er blitt nevnt i en del mailer som er blitt sendt i det siste. - Prosjektansvarlig vil innvolvere seg i prosjektet slik at vi får ett overblikk over situasjonen - Magnus kaller inn til møte mellom han, iselin og Tommy John forlater møtet kl 20:20 VEDTAKSSAKER GODKJENNELSE AV REFERAT Til grunn : Referat 20-07

11 Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat For 6 Mot 0 Avholdende KONTANTHÅNDTERING I SOMMER Til grunn : Muntlig orientering fra leder - Kan ikke ha penger liggende i NG1b - Trenger diverse ting i NG2 i sommer - Gå til anskaffelse av ett Visakort som kan brukes i sommer Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å gå til anskaffelse av visakort, som kan disponeres sommeren 2007, av Tommy Torset Helland, i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av NG2 prosjektet For 6 Mot 0 Avholdende 0 Iselin følger SAMARBEID MED USF VERFTET Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å inngå ett samarbeid med USF Verftet i perioden H07, i henhold til vedlegg For 0 Mot 0 Avholdende 0 Saken utsettes til neste gang. Iselin følger STILLINGSINNSTRUKS FOR PR-ANSVARLIG Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å endre tittelen på informasjonsansvarlig til PR-ansvarlig, og godkjenner samtidig ny stillingsinnstruks og oppretter som ny mailadresse For 6 Mot 0 Avholdende 0 PR-ansvarlig følger GODKJENNING AV PERSONALGRUPPETING Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å godkjenne tinget til personalgruppen

12 For 0 Mot 0 Avholdende 0 Saken utsettes. Rikke følger GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR PERSONALGRUPPEN Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å godkjenne retningslinjene til personalgruppen For 0 Mot 0 Avholdende 0 Saken utsettes. Rikke følger NAVNESKIFTE - Endre fra Studentkulturhus til kulturhus - Studentenes kulturhus i Bergen istedenfor Studentkulturhuset i Bergen - Hvordan ønsker vi å promotere oss selv? Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om endring av navnet Studentkulturhuset i Bergen AS til Studentenes Kulturhus i Bergen AS For 4 Mot 1 Avholdende 1 Iselin følger BATTERI - Gustav trenger nytt batteri til laptoppen - Vedtaksforslag 1 Kvarterstyret vedtar å gå til innkjøp av batteri til adm.leders datamaskin for inntil kr 1 800,- inkl mva Vedtaksforslag 2 : Kvarterstyret vedtar å gå til innkjøp av batteri til adm.leders datamaskin for inntil kr 1 300,- inkl mva Vedtaksforslag 2 trekkes. Det stemmes over vedtaksforslag 1. For 6 Mot 0 Avholdende 0 Gustav følger

13 21-09 PROGRAMVARE INNKJØP - KvaSt trenger programvare til planlegging av prosjekter - Funker bare med Mac - Vi har jo allerede e-groupware, hvor det finnes prosjektstyringsverktøy. Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å gå til innkjøp av programvare til adm.leders datamaskin for inntil kr 1 000,- inkl mva For 0 Mot 0 Avholdende 0 Utsettes til neste gang Iselin og Gustav følger

14 Referat fra 1. ordinære Personalgruppeting Onsdag 30.mai 2007, kl Seminarrom 202, SV-fakultetet Tilstede: Judith Reczek, Rikke Vestergaard, Tore Friestad, Kyrre Sørensen, Kjersti-Lill Sørgård, Guro Hoftaniska, Trine Tjørholm, Anne Kari Tinnesand, Vegard Storaunet, Hege Huseby, Marin Eike, Anders Myren, Steinar Heldal, Silje D. Sjursen, Eva Skårn. 1. Valg av ordstyrer og referent Forslag: Steinar Heldal som ordstyrer og referent. Valgt med akklamasjon 2. Godkjenning av dagsorden og innkalling Godkjent med akklamasjon 3. Semesterrapport fra sosialkomiteen Skriftlig orientering delt ut, Anne-Kari supplerte muntlig Semesterrapporten godkjent med akklamasjon 4. Endring av retningslinjene til Personalgruppen Endringsforslag fra Kyrre Sørensen (a-g) a) dobblestemme endres til dobbeltstemme VEDTATT enstemmig b) fjerne som mål å ha fra 4-2 VEDTATT enstemmig c) fjerne og i samråd med internansvarlig i Kvarterstyret fra 4-3 VEDTATT enstemmig d) endre alle medlemmer har stemme- og møterett til enten 1) alle medlemmer på Det Akademiske Kvarter har møte- og stemmerett eller til 2) alle kvarterets medarbeidere har stemmerett i valget av leder i 5-1 Det ble først stemt mellom de to alternative endringsforslagene: Forslag 1: 9 stemmer Forslag 2: 2 stemmer Avholdende: 4 De foreløpige retningslinjene ble så lagt til grunn, og det ble stemt over om man ønsket endringsforslaget (nr.2). For: 6 Mot: 9 Avholdende: 0 Ingen endring vedtatt

15 e) Endring av 5-1, om Personaltinget For: 13 Mot: 0 Avholdende: 2 VEDTATT f) Fjerne 5-4 VEDTATT enstemmig g) Endre 9-1 fra retningslinjene kan endres ved 2/3-flertall på ordinært Personalgruppemøte til kan endres ved 2/3-flertall på ordinært personalting. VEDTATT enstemmig (Kyrre Sørensen forlater tinget, antall stemmeberettigede er nå 14) 5. Godkjenning av retningslinjene til Personalgruppen Godkjent med akklamasjon 6. Godkjenning av Handlingsplan for høst 2007 Tilleggsforslag 1: Vedtas ikke (enstemmig) Tilleggsforslag 2: Vedtatt (For: 7, Mot: 5, Avholdende: 2) Tilleggsforslag 3: Vedtatt (For: 13, Mot: 1, Avholdende: 1) Tilleggsforslag 4: Vedtas ikke (enstemmig) Tilleggsforslag 5: Vedtas ikke (enstemmig) Handlingsplan for høst 2007 ble godkjent med akklamasjon 7. Valg av leder: Forhåndsinnstilt kandidat: Jude Reczek VALGT MED AKKLAMASJON 8. Valg av gruppeleder: Forhåndsinnstilte kandidater: Anne Kari Tinnesand (Sos.kom), Steinar Heldal (Rek.kom), og Martin Eike (Pers.kom) ALLE VALGT MED AKKLAMASJON 9. Valg av varamedlemmer: Forhåndsinnstilte kandidater: Silje D. Sjursen (Sos.kom), Hege Huseby (Pers.kom) og Tore Friestad (Rek.kom). ALLE VALGT MED AKKLAMASJON

16 internnotat Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Innkjøp av personlig datautstyr Batteri til datamaskin Da jeg ble ansatt i 2005 betalte UiB for oppstartskostnadene knyttet til innkjøp av kontor- og datautstyr til meg. Nå begynner batteriet på den bærbare datamaskinen jeg bruker å bli dårlig. Jeg jobber ofte når jeg er på reise, enten fordi tog og bussreiser gir gode muligheter til å jobbe i fred, eller fordi en kort tidsfrist gjør det helt nødvendig at jeg fortsetter arbeidet mens jeg reiser til helgetur. Jeg ønsker derfor å ha muligheten til å kjøpe et nytt batteri i løpet av sommeren ved behov. Dette koster kr. 1225,- inkl. mva. for originalbatteri, og kr. 1725,- for et batteri med mye bedre kapasitet. Jeg ønsker selvsagt det med lengst kapasitet, da jeg ofte sitter og skriver om kapp med batteriet. Jeg kommer trolig til å kjøpe dette gjennom UiB sin avtale, noe som vil gi en viss rabatt (har ikke eksakt tall). vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar godkjenne innkjøp av batteri til adm. leders datamaskin for inntil kr. 1800,- inkl. mva. Alternativt: Kvarterstyret vedtar godkjenne innkjøp av batteri til adm. leders datamaskin for inntil kr. 1300,- inkl. mva. Prosjektstyringsverktøy Jeg har siden jeg begynte i jobben vært på jakt etter et godt prosjektstyringsverktøy. Her har det vært flere alternativer tilgjengelig, men ingen som jeg syntes vill fungere fullgodt til mitt behov. Jeg bruker hver dag programmer fra The Omnigroup (Omnioutliner Professional og OmniGraffle Professional) i mitt arbeid, blant annet til huskelister, organisasjonskart, strategikart, idémyldringer, tiltaksplaner og strategiarbeid generelt. Nå har denne leverandøren laget et godt verktøy for prosjektstyring som kommuniserer med de andre programmene på markedet (f.eks Microsoft Project og FastTrack Schedule i tillegg til å skrive til andre formater som excel mm. Programmet heter OmiPlan. Det jeg først og fremst savner for å kunne jobbe mer effektivt er verktøy som hjelper meg å holde oversikt over kompliserte prosjekter og som hjelper meg å prioritere i alle de daglige gjøremålene. Særlig ønsker jeg å bruke dette til implementeringen av den strategiske handlingsplanen. I første omgang vil jeg prøve ut en redusert gratisversjon og dersom dette programmet er godt nok ønsker jeg å ha muligheten til å kjøpe det inn og ta det i bruk i løpet av sommeren. Programmet koster $ 150 eller med dagens kurs kr. 930,-. Jeg vil også forsøke å kjøpe dette billigere gjennom UiB sin avtale. vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar godkjenne innkjøp av programvare til adm. leders datamaskin for inntil kr. 1000,- inkl. mva. Batteriet og programvaren vil da høre til datamaskinen som igjen tilhører Kvarteret (dette er ikke mitt private utstyr). Med vennlig hilsen Gustav Birkeland Administrativ leder besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

17 internnotat Fra Administrativ leder Til SKIBAS, KVAST Videreføring av regnskapsfunksjonen i byggeperioden Som nevnt tidligere er regnskapsfører, Morten Fauske, nå ferdig med etterutdanning og skal forhåpentlig vis begynne å jobbe som lærer til høsten. Det er mulig han kan jobbe noe deltid for SKIBAS fra og med høsten, men dette er usikkert. I sommer kan han jobbe fullt. Dette medfører at vi må ha klart et alternativ for å fylle regnskapsfunksjonen fra og med august. Jeg vil nedenfor foreslå tre mulige alternativer og samtidig be styrene gi meg, i samråd med styrets leder, mandat til å finne en løsning for SKIBAS regnskapsfunksjon. Morten Fauske kommer til å levere meg en skriftlig oppsigelse denne uken for å ikke være forpliktet til å jobbe til høsten. Perioden for DAK2-ombyggingen medfører redusert aktivitet på regnskapssiden, da det primært vil være aktivitetene i Nygårdsgaten 2 som genererer bilag. Samarbeid med USF Kafédrift vil for regnskapsfører innebære mest overføringer og fakturering, men ikke mange bilag for hver dag. Byggeperioden er også risikabel med hensyn til driftskostnader som skal dekkes inn av usikre inntekter fra ny virksomhet. Dette innebærer at det kan være hensiktsmessig å unngå et høyt nivå på faste lønnskostnader. Samtidig er dette en periode da vi må forberede og styrke alle driftsfunksjoner som skal tre fullt i kraft fra semesterstart høsten Nyansettelse Nyansettelse av regnskapsfører i lik stilling som Morten Fauske vil innebære et tilnærmet likt nivå på faste personalkostnader 1 i tillegg til kostnader knyttet til nyansettelse. Dette siste har jeg ikke et kostnadsoverslag da jeg er den siste som i praksis ble ansatt av SKIBAS. Det er usikkert hvorvidt vi finner regnskapsførere med nok erfaring og kompetanse som ønsker å jobbe deltid. Morten Fauske (som selv er utdannet revisor) anbefaler at vi ansetter en med erfaring grunnet arbeidets omfang og kompleksitet. Leie av vikar Da tidligere regnskapsfører sluttet leide vi inn Morten Fauske fra Manpower. Dette kostet den gang kr. 235,- eks. mva. pr. time og har nå trolig steget. Adecco oppga til økonomiansvarlig en pris for i år på kr ,- pr. time. Dette er en løsning som relativt raskt kan iverksettes og gir muligheten til kostnadsreduksjon ved lav aktivitet. Innkjøp av regnskapstjenester Sammen med regnskapsfører har jeg vært på et møte hos Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS. Dette for å forsøke å finne ut om det kunne la seg gjøre for SKIBAS å kjøpe inn regnskapstjenester fra et byrå. Grunnen til at jeg tok kontakt med nettopp dette kontoret først er at de er det eneste regnskaps- og rådgivningskontor i landet med utpekt satsning mot kulturnæringen. Jeg kjenner mange som benytter deres tjenester og som er veldig fornøyd med dette. Jeg må også informere om at en venn av meg er ansatt i firmaet, men ikke involvert i samtalene med Kvarteret. Vassdal og Eriksen 1 Legg merke til at Morten Fauske ikke har jobbet fullt ut 50% slik han har kunnet kreve, men kun skrevet timer for den tiden det var nødvendig at han jobbet. besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

18 befinner seg 50m. fra Olav Kyrresgate 49, noe som er praktisk ved et samarbeid. Jeg venter med å ta kontakt med andre byråer før jeg får signaler fra styrene om dette kan være en løsning å gå videre med. Prisen for tradisjonelle regnskapstjenester er kr. 450,- eks. mva. pr. time. For rådgivning er timeprisen kr. 850,- eks. mva. Opplæringskostnadene vil trolig være noe lavere enn de to andre alternativene grunnet bruken av erfarne regnskapsførere med støtteapparat. Før kvarterstyremøtet 12. Juni vil jeg få en tilbakemelding fra Vassdal & Eriksen på hvorvidt de foreløpig er interessert i oppdraget. Kombinasjon av regnskapsbyrå og redusert deltidsarbeid for regnskapsfører Morten Fauske har ytret interesse om å jobbe noe også ut over høsten dersom han ikke går rett ut i full jobb. Dette kan benyttes til opplæring, men også til å eventuelt avlaste regnskapsbyrå. Totalostnadene for vår regnskapsfører er mellom kr per time. En kombinasjon vil derfor både være kostnadsbesparende samt gi en god overlapping av ansvaret. Det kan derfor være en god løsning å beholde Morten Fauske som deltidsansatt så lenge som mulig og samtidig få inn et regnskapsbyrå til å overta det overordnete ansvaret. Vassdal & Eriksen var positive til en slik løsning. Vurdering av alternativer Under møtet med Vassdal og Eriksen vektla de sin kompetanse innen næringen og mulighetene til å benytte dette for å styrke Kvarterets økonomifunksjoner og rutiner i den perioden de eventuelt arbeider for oss. Denne muligheten ligger, slik jeg ser det, ikke i like stor grad i de to andre alternativene ettersom en ny ansatt eller en vikar fullt og helt vil jobbe for oss og dermed stå svakere i forsøk på å ta tak i upopulære utfordringer. Morten Fauske har sammen med administrativ leder forsøkt å styrke rutiner og ta tak i utfordringer ved driften. Her har hans omfattende kompetanse innen regnskapsføring og revisjon vært meget nyttig. Mye av dette har vi klart å gjennomføre, men det gjenstår fortsatt en del arbeid som er tungt å få til da det er lite motivasjon å spore i hele organisasjonen for å skjerpe rutiner ytterligere. Slik jeg ser det vil dette lettere la seg gjøre dersom en ekstern tredjepart kan være pådriver for endring uten å være i et direkte ansettelsesforhold til de som får skjerpede krav til dokumentasjon og rutiner. Regnskapsbyrået sin erfaring fra bransjen kan også være veldig verdifull for Kvarteret i en periode hvor vi skal bygge opp ny organisasjon og nye rutiner frem mot gjenåpning. Bruk av byrå vil dermed kunne øke totalkostnadene for regnskapsfunksjonen men gi en økonomisk gevinst totalt sett gjennom styrkede og mer effektive rutiner. Dersom vi velger en vikar eller velger å kjøpe tjenester fra et byrå vil vi kun betale for den tiden det tar å føre regnskap. Dersom vi ansetter en ny regnskapsfører i 50% stilling er det ikke sikkert det er mulig å redusere arbeidsmengden ved lav aktivitet og dermed også lønnskostnadene. Dersom vi ansetter en ny regnskapsfører eller leier inn en vikar vil vi få dekket behovet for de konkrete oppgavene knyttet til regnskapsføringen. Dersom vi kjøper inn tjenester fra et byrå er det trolig også mulig å benytte deres ressurser og rådgivningsfunksjon til å styrke kvarterets økonomirutiner. Jeg håper på en konstruktiv diskusjon på møtene, tilbakemeldinger fra styrene og et mandat til å velge og iverksette en løsning i løpet av sommeren. vedtaksforslag Kvarterstyret innstiller SKIBAS om å gi administrativ leder i samråd med leder mandat til å finne en løsning for å få dekket regnskapsførers arbeidsområder innenfor alternativene skissert i notat av Med vennlig hilsen Gustav Birkeland Administrativ leder besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth (kom kl 17:50) Internansvarlig Rikke Vestergaard Eksternansvarlig Ingrid Solstrand

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-07 11.09.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 21-07 05.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 08-07 27.02.2007, kl 16:00 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Jude Reczek

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. IKKE TILSTEDE Stephanie farstad REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-07 28.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 05-2007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 052007 onsdag 14.06.07 kl 14.00, Møterom 3.55, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Jan Fredrik Eliassen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 31-08 07.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet. Inger Berit Hagen

Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet. Inger Berit Hagen Referat KVARTERSTYREMØTE 43-06 21.11.2006, kl 16:00 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Tommy Torset

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-07 07.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-09 06.10.2009, kl 17:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig Ingrid

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45)

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene. KVART Silje Dyngeland Sjursen (gikk 16:45) Mona Haraldsen (gikk 16:45) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 26-08 02.09.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Skrevet semesteraport Skrevet statuttendringsforslag Møter: Skibasmøte Webmøte REFERAT KVARTERSTYREMØTE 36-09 21.10.2009, kl 18:00 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig /Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig MINISTRATIV LEDER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE KVAST FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-09 21.04.2009, kl 18:00 seminarrm B (studentsenteret). TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Øknmiansvarlig Leder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet TIL STEDE Kvarterstyret Leder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig Administrasjonen Thomas Evensen Representantskapet

Detaljer

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det.

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det. 33"13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harlagetforslagtillangsiktiginvesteringsstrategi. Synes selv det er et utmerket dokument som vil sørgeforenuforbeholdenvekstdekommende10årene.minst. SkrevetleserinnleggtilStudvest,svarpåArneogdesittinnleggiforrigeuke.Vetikkeomdetkommer

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 10-2007 torsdag 01.11.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 10-2007 torsdag 01.11.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 10-2007 torsdag 01.11.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

Ymse og godkjenning av innkalling og dagsorden. Orientering: Innkalling og dagsorden er godkjendt. Iselin, Thomas og Ingrid har meldt sak til ymse.

Ymse og godkjenning av innkalling og dagsorden. Orientering: Innkalling og dagsorden er godkjendt. Iselin, Thomas og Ingrid har meldt sak til ymse. REFERAT KVARTERSTYRET 17-07 08.04.2007, kl. 16:15 Nygårdsgaten 1b. Ymse og godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden er godkjendt. Iselin, Thomas og Ingrid har meldt sak til ymse.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer