TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig"

Transkript

1 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus Øverli REPRESENTANTSKAPET V/AU Ordfører Ivar Strand ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE Robin Sandborg Rikke Vestergaard Stephanie Farstad REFERENT John Houth Fjellseth GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling godkjent Dagsorden godkjent ORIENTERINGER Administrativ leder Har fullført arbeidet med å få klargjort Olav Kyrres gate 49 til byggearbeid. Begge bygg inkl uterarealer er nå byggeplass, og vi har kun tilgang til pub og teglverk o Tildeling av alarmkoder mangler fortsatt, dette før følges av en skriftlig kontrakt Jobber fortsatt med en del utfordringer I byggeperioden o Transport o Forsikring o Oppbevaring av kunstverk Jobber med strategiarbeidet og med å sette i gang veiledning fra eksterne konsulenter Har vært på kurs om trådløs bedrift sammen med prosjektansvarlig o Har implementert løsningen

2 Jobber med å finne ny løsning for regnskapsfører o Vært på møte med regnskapsbyrå Bruker mye tid på å bistå regnskapsfører som nå tar unna alt arbeid som ikke har vært gjort i eksamens- og flytteperiode Tatt tak i sponsoravtaler og samarbeidspartnere med pr-ansvarlig Jobber med programvare for prosjektstyring Prosjektansvarlig: Klargjort telefoni Pushet på draugen her i NG1b, skal jobbe videre Informasjonsansvarlig: Har vært på møte med evy Styrt med planb annonse. Forberedt to saker til i morgen, månedsprogram og planb annonse Leder: Hatt eksamen og derfor ikke helt oversikten enda Pushet på Rettsvesenet for å få kontrakt i forhold til kontrakt m/ USF Verftet Forberedt SKiBASmøte Prøvd å få orden i juridiske aspekter ved kvartsituasjon Sendt permisjonsvarsel til kvarter Forberedt og avtalt møter for resten av uken før hjemreise Møte om praktiske sidene ved USF Verftet arrangement Møter o.l. ang NG2 Møte med utdanning i Bergen Møter med Gustav og Ingrid Økonimiansvarlig Sjekket opp priser på buss i åpningsuken Lest enda mer eksamen RS-galla Startet å periodisere revidert budsjett Eksternansvarlig: Jobbet med å få i orden en quiz-avtale Kontaktet Akks om øvingslokale for V.P Gjennomført fadderarrangement sammen med en del andre kvastere. Tatt opp dialog med studentradioen om DJ/Club-konsepter i nygårdsgaten 2 Fått laget en ca oversikt over personell på arrangement på USF, spesielt i forhold til brannvakter. Gjort en del endelig booking/avtaler rundt phonofestivalen, blant annet kontakt med cinemateket. (Det skal brukes på torsdagen) Sendt ut gammel dorgeavtale, og venter på innspill fra dorgene. Jobbet med ny dorgeavtale, og hatt møte med Iselin om dorgeavtale Hatt møte med utdanning i bergen (kontaktet samfunnet om arrangement i forbindelse med det, venter på svar.) Gjort booking-avtale med Springbrett og satt opp møte. Jobbet på USF. Prøvd å få åpningsuke arrangement i studentkalender, men mangler mange arrangement. Møte med skjenkestyre, vakt og kraft. RS Styret er dekonstituert Sommer AU er Ivar, Glenn og Inger-Berit

3 Gjennomført vellykket RS-galla. Spørsmål Iselin: Anja, spør om det bør være trådløst nett i NG2 for gjestene? Jo, bred enighet om å ha nett i NG2. FASTAD Glem/dorg Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Lite kommunikasjon på mail, og vanskelig å få svar og få bekreftet booking. Dorgene er delt i spørsmål om arrangement og konserter i NG2, og man vil ha kontroll over arrangementene sine. -- Gustav: ASF bør ikke tape egenkapital på hulen. Det vil stride mot statuttene om at det ikke skal tas penger ut av huset. RS bør kanskje ta tak i det? Ingrid: Slik statuttene tolkes er det greit dersom pengene går til studentkultur. Både RF og samfunnet har arrangert utenfor Kvarteret i lang tid. Ivar: Grunnen til at det står i statuttene er fordi det står i aksjonæravtalen. Det bør komme en uttalelse av Skibas. Det vil bli lettere for RS og behandle det da. Iselin: Skal ta det opp på kommende Skibasmøte. -- Ingrid skal ta et lite oppgjør med dorgene som ikke klarer å samarbeide i planleggingen. Økonomirapport Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Regnskapsføring klar i går og er derfor ikke rukket å utarbeide rapport. DAK2 Muntlig orientering fra leder og adm.leder Møte med romvesenet i morgen om DAK2 og inventar ved oppstart høst Innkjøp av møbler -Skilting -Image. -Med mer. Det skal utarbeides budsjett, prisoverslag, og planer iløpet av det nærmeste året. Ivar, Gustav, Magnus, Prokom, Skjenkestyret begynner arbeidet med planlegging sammen med arkitekter. Innboksen Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig Morten har fått datter, og blir nødt til å begrense arbeidsmendgen framover. Inghild har fått det ærefulle oppdrag å kjøpe blomster. ϑ AD Åpningsuken-tiltaksplan Muntlig orientering fra administrativ leder Tiltaksplanen dreier seg kun om åpningsuken. Ingrid: Vi burde ha en langsiktig plan for å promotere høstsemesteret. Iselin: Ja, det hadde vært bra, men vi trenger denne tiltaksplanen for å få åpningsuken i boks.

4 Frister: Refereres i tiltaksplanen. Robin ankommer møtet Robin: Hei. Robin forlater møtet Robin: Ha det bra. NG2 praktiske ting i sommer Muntlig orientering fra leder Vi må avklare med romvesenet og tommy klare rammer for oppussingen i sommer. Mandatet for arbeidet er gitt til Tommy, som erstatter for Kvast, som ikke er vil være tilgjengelige til enhvertid i sommer. Møte i morgen kl med romvesenet for å klargjøre roller. Det er konflikter mellom romvesenet og skjenkestyrets utforming av bl.a. baren. Gustav: Husk å prioritere oppstart i august ,- som er søkt om og innvilget fra eiendomsavdelingen til UiB til bruk på Kvarteret. Det er ikke rom for å bruke disse pengene i NG2. Tommy har mandat til å bruke i samarbeid med håndverkere innleid av Sib. Romvesenet kan søke om ,- fra Kvast til bar, inventar, pynt osv. Tommy og Magnus signerer fakturaer i fellesskap, Anders kontrollerer og fører regnskap. Internfester Muntlig orientering fra eksternansvarlig Ingrid sjekker ut hvor mye det koster å leie USF for arrangementer. Summen må ikke overstige det vi har fått tildelt av UiB. Det vi evnt har til overs kan brukes til interne fester. Vamoose er utelukket som offisielt internfest sted. Månedshefte Skriftlig orientering fra informasjonsansvarlig Skal ASF få promotere sin Onsdagshulen i vårt månedshefte? Det diskuteres positive og negative sider ved annonseringen. Men havner på at det bringer lite tilbake til Kvarteret for et slikt samarbeid, og vi takker nei forespørselen. KvaSt neste semester Muntlig orientering fra leder Det er bekymringsfullt at en tendens fra styret at man ikke har tid til å delta på møter og arbeidsoppgaver. Det bør ikke være slik at noens arbeidsoppgaver oppfattes som viktigere enn andres. Men har forståelse for at folk må jobbe. Ingrid: Man må kunne ta på seg ansvar utenfor sine opprinnelige arbeidsoppgaver. Magnus: Det bør kunne forventes å gjøre Kvastoppgaver, og takke nei til for eksempel ekstravakter. Ivar: Kvast har ansvar ovenfor Skibas, og har et kollektivt styreansvar og egentlig ikke egne ansvarområder. Iselin: Tenk på om man har tid, det påfører mye ekstraarbeid for de som er tilstede dersom enkelte ikke kan sette av nok tid til sitt verv. -- Iforhold til telefoner/sommerferie: Hvor tilgjengelige skal Kvast være? Gustav: Alle må jobbe mot tiltaksplanen. Sjekk mail 1-2 ganger i uka, og gi beskjed om man reiser på ferie. VEDTAKSSAKER

5 21-01 GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat SAMARBEID MED USF VERFTET Til grunn: Skriv fra leder Kvarterstyret vedtar å inngå et samarbeid med USF Verftet i perioden H07, og gir leder og økonomiansvarlig mandat til å gjøre mindre endringer i kontrakten 3 for 1 avholdende Iselin og gustav følger GODKJENNING AV PERSONALGRUPPE-TING Til grunn: Referat fra ting Kvarterstyret vedtar å godkjenne tinget til personalgruppen. Magnus følger GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR PERSONALGRUPPEN Til grunn: Referat fra ting Kvarterstyret vedtar å godkjenne retningslinjene til personalgruppen. Saken utsettes i mangel av retningslinjer PROGRAMVARE INNKJØP Til grunn: Skriv fra adm. leder Kvarterstyret vedtar å godkjenne innkjøp av programvare til adm. leders datamaskin for inntil kr. 1500,- inkl. mva REGNSKAPSFØRERSTILLINGEN Til grunn: Skriv fra adm. leder Kvarterstyret innstiller SKIBAS om å gi administrativ leder i samråd med leder mandat til å finne en løsning for å få dekket regnskapsførers arbeidsområder innenfor alternativene skissert i notat av PlanB Til grunn: Skriv fra Robin Vedtaksforslag Kvarterstyret vedtar å bruke inntil 6250,- inkl mva på en helsides annonse i PlanB, forutsatt at dorgene godtar 50% av utgiften

6 For 4 Mot 0 Avholdende 0

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b

KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 24-07 14.08.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.04.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 34-07 23.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 40-07 4.12.2007, kl 16:15 Ng1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Godkjennelse av innkalling Forslag til ymse meldes her ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering fra Administrativ

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 37-07 13.11.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Har prioritert skole Jobbet litt med mail som vanlig Referat KVARTERSTYREMØTE 37-09 28.10.2009, kl 18:00 10:45 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REP.SKAPET, v/romvesenrepresentant IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 09-09 26.02.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Charlotte Hoem Stian Dahle Thomas Calder ADMINISTRATIV LEDER

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REPRESENTANTSKAPET V/AU IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-08 04.11.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Mustafa Duale ADMINISTRATIV

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. sept. 2009, kl 18:00 seminarrom C, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig/Nestleder: Thomas Calder Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer