REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 - Stillhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet"

Transkript

1 REFERAT KVARTERSTYREMØTE , kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid Solstrand Thomas Evensen REPRESENTANTSKAPET V/AU Ivar Strand ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE Prosjektansvarlig Skjenkeansvarlig Halvard Løvik Rikke Vestergaard EKSTERNE PERSONER REFERENT John Houth Fjellseth DAGSORDEN ÅPNINGSSAKER Godkjenning av innkalling og dagsorden FASTAD Glem/dorg Økonomirapport DAK2 Innboksen AD NG2(Hansa, bar osv) Muntlig orientering fra intern- og eksternansvarlig Skriv fra adm.leder, økonomiansvarlig og leder Muntlig orientering fra leder og adm.leder Muntlig orientering fra informasjonsansvarlig Muntlig orientering fra leder VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT FORANDRING AV NAVN

2 14-03 FORANDRING AV NAVN FLYTTEBUDSJETT GODKJENNING AV EKSPOTING LEIE AV EKSPRESSOMASKIN INVESTERINGSBUDSJETT STATUTTFORANDRING MIDLERTIDIG PRISENDRING STATUTTFORANDRING OPPSUMMERING AVSLUTNINGSSAKER Ymse Ris og ros Refereres ikke Refereres ikke GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling godkjent Dagsorden godkjent ORIENTERINGER Infoans - vondt å tenke Intern Skjenketing Strategi Øko - Ekstern - BRAK årsmøte Administrativ leder - DAK2, vært på befaring i NG - I samtaler om kontorlokaler - Funnet serverplass på eiendomsavdelingen - Strategimøte med Kvast - Vært på møte med universitetsdirektøren - Hatt kontakt med revisor som hadde noen anmerkninger på regnskap FASTAD GLEM/DORG Glem

3 Dorg Verftet: Alle dorger blir med, uavhengig av andre aktiviteter. Gustav: OCE printeren skal ikke lenger stå på Villaen. Bør avtaleforholdet fryses. Er dette ønskelig? Det vil bety at ingen lenger får printe hos DAK. Ingrid tar det med dorgene. Vi er sannsynligvis avhengig av å ha en printer i utbyggingsperioden. I førsteomgang forsøker vi å fryse avtalen til vi er inne i kontorlokaler ØKONOMIRAPPORT Det skal skrives rapport til Skibas og Gustav og John trenger tilbakemeldinger til rapporten basert på Thomas: sjekker opp i annonseinntekter Ingrid: Sjekker opp i tonoavgift DAK2 Iselin sender ut info om flytteprosess og mellomlagring til alle. Ivar: Bør legges ut info om DAK2 på internett. Thomas: Følger. Gustav har vært i kontakt med arkitekter, og skal begynne å gå løs på inventar i løpet av mai. Mellomlagring skal skje i teglverket og kanskje i puben. Muligens også på toalettene nede. INNBOKSEN Tippeliga i Pub John følger Spørsmål om internfesten på søndag. Slipper gamle frivillige inn? Ja Tøm tanker? Ja fra Pyro? Nei Anki, Kvart, skjenkere osv til internfesten? Jude tar kontakt med alternativer, Hulen, NHH ol. Hulen spør etter sjenkere på 17.mai? Ingrid følger AD NG2(Hansa, bar osv) Bar i NG2 vil komme på Hvor tas de fra? Romvesenet må lage sitt budsjett, som Kvast må finne penger til. Kvast er positiv til bruk av Villaen til 22. April, til kveldsaktivitet.

4 Jude spør om hva som skal med fra Villaen under flytting. Papirer og viktige ting kan legges på kontoret til Gustav. Alt av Borgers utstyr må tas med før flytting, i verste fall kastes alt av ting ved byggestart. En AD sak legges til dagsorden, GF. GF Filmklupp som dorg: Ja, Kvast stiller seg bak filmklubbens søknad. Semestermelding: Innspill sendes til Iselin, dersom de vil endre. Jude: Innstilling fra Personalgruppen er klar til høring på fredag. RS: Handlingsplanen trenger ikke legges med til høring. Strategisk handlingsplan: Skal ut på høring, og vi bør bearbeide planen slik at den er best mulig for fredag. Gustav og Thomas har allerede planer om å arbeide med planen. Punktene må konkretiseres. Gustav: Semestermeldingene må inneholde hva konkret har alle gjort. VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REFERAT Til grunn: Referat og Kvarterstyret vedtar å godkjenne referat FORANDRING AV NAVN Til grunn: Muntlig orientering fra leder Kvarterstyret vedtar å skifte navnet på den midlertidige arbeidsgruppen SosKom til Personalgruppen". Jude følger FORANDRING AV NAVN Til grunn: Muntlig orientering fra leder Kvarterstyret vedtar å skifte navnet på den midlertidige arbeidsgruppen ProGal til Romvesenet". Jude følger FLYTTEBUDSJETT Til grunn: Skriv fra økonomiansvarlig, John Houth Fjellseth

5 Kvarterstyret vedtar å innvile inntil ,- til flytteprosessen for Kvarteret, disse pengene skal disponers av Jan-Fredrik. Bruken av disse pengene skal ettersees av adm. leder John følger GODKJENNING AV EKSPOTING Til grunn: Referat fra ekspoting Kvarterstyret vedtar å godkjenne ekspotinget våren 07". Thomas følger LEIE AV ESPRESSOMASKIN Til grunn: Skriv fra stjernestyret v/maria Svanøe Kvarterstyret vedtar å innvilge inntil 5 500,- + mva i årlig til leie av espressomaskinen. Utsettes til man får uttalelse fra Skjenkeans INVESTERINGSBUDSJETT Til grunn: Skriv fra økonomiansvarlig, John Houth Fjellseth Kvarterstyret vedtar å innstille generalforsamlingen om vedlagte investeringsbudsjett og revidert budsjett for 2007 John følger STATUTTFORANDRING Til grunn: Skriv fra informasjonsansvarlig, Thomas Evensen Kvarterstyret vedtar å stille seg bak forslag om statuttendring av paragraf 6-3 For:0 Mot:5 Thomas følger MIDLERTIDIG PRISENDRING Til grunn: Muntlig orientering fra skjenkeansvarlig, Rikke Vestergaard Vedtaksforslag 1 "Kvarterstyret vedtar å selge øl til interne i puben for kr 25, i hele gravølsuken" Vedtaksforslag 2 "Kvarterstyret vedtar å selge øl til interne i puben for kr 30, i hele gravølsuken" Vedtak 1: 4 Vedtak 2: 1 Avholdende: 0 Det stemmes over vedtaksforslag 1. For:4 Mot:1

6 Jude følger Til grunn: Skriv fra administrativ leder, Gustav Birkeland "Kvarterstyret instiller SKIBAS om å stille en ramme på kr ,- i henhold til budsjett for 2007 for konsulentbruk til rådighet for strategiarbeidet, ledet av administrativ leder." For: 5 Mot: 0 Avholdende: 0 Iselin følger