Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr torsdag kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr. 10-2007 torsdag 01.11.07 kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt."

Transkript

1 Studentkulturhuset i Bergen A/S Innkalling til ordinært A/S styremøte, nr torsdag kl 16.00, Møterom 3.56, Christies gt. 18 Forslag til dagsorden: Orienteringssaker: Orientering fra Kvarterstyret Muntlig orientering ved Iselin Høle Økonomiorientering Muntlig orientering ved John H. Fjellseth og Gustav Birkeland Oppdatering på SKiBAS seminar Muntlig orientering Sven-Egil Bøe og Gustav Birkeland Regnskap for NG2 Skriv fra prosjektleder Tommy Holen Helland Vedtakssaker: Vedtak om åpningstider og skjenking Til grunn: Skriv fra skjenkestyret "Skibas vedtar å å innvilge ønsket fra skjenkestyret om åpningstider og skjenking på USF Verftet." Vedtak om Mac Til grunn: Innstilling fra Kvarterstyret "Skibas vedtar å å frigjøre midler for mac til xx,- inkl mva,-" Vedtak om protokoll Til grunn: Protokoll "Skibas vedtar protokoll " Vedtak om kontrakt til administrativ leder Til grunn: Kontrakt "Skibas vedtar kontrakt for administrativ leder" Ymse.... Med vennlig hilsen Iselin Høle Styreleder

2 Nygårdsgaten 2 Regnskap Budsjett Differanse Byggmester , , ,82 Elektro , , ,10 VVS , , ,00 Hovedrom , , ,50 Kjøkkenutstyr , ,00 0,00 Lys 4 387, , ,80 Ekstraordinært , ,00 Ymse 6 764, ,58 Totalt , , ,20

3 Skjenkestyret vel å foreslå nye opningstider i Ng2 og kutt i arbeid på Verftet. Dette er grunna overarbeida medlemmer i båe skjenkestyret og skjenkegruppa me ynskjer desse endringane. Det har vore ei rovdrift av arbeidarar som ikkje er forsvarlig. Dette har ført til at skjenkegruppa har mista mange medlemar, og har ikkje kapasitet til å fortsette med den arbeidsmengda me no har. Det er viktig å ta omsyn til dei arbeidarane me har og kutte ned på arbeidsmengda snarast. Skjenkestyret som skulle vera eit om lag 100% administrativt styre har måtta arbeide mellom 2-4 gangar i veka i tillegg til styrearbeid. Denne arbeidsmengda har medført at skjenkestyret har måtta nedprioritera styrearbeid for å få plassen til å gå rundt. Det er ein stor mangel i DAer i skjenkegruppa, og ikkje minst menneske som ynskjer å bli DA. Me kan sikta til episodar der folk har måtta jobba mellom 2-8 skift i løpet av ei veke, jobba doble skift og jobba aleine bak baren i Ng2. Dette forslaget vil og minske arbeidsmengda til grupper som vakt og kraft. Dette er grupper som og har slitt med bemanningsproblematikk dette semesteret. Me har tatt omsyn til det økonomiske aspektet ved drifta, me har då valt å halde opent når det er størst omsetning. Me har og tatt omsyn til Inghild sitt arbeid på kjøkkenet, og ynskjer difor ikkje kutte ned på skifta med matserveringa på vekedagane. Me i sittande skjenkestyret ser desse endringane som naudsynte for at skjenkegruppa skal ha moglegheit til å fungere dei resterande vekene av semesteret. Dette er ikkje naudsynt eit forslag som er permanent, men i den nedbrotne tilstanden som skjenkestyret/skjenkegruppa no er i er det viktig å minske arbeidsmengda. Dei endringane i opningstidene me ynskjer er: Måndag 12:00 21:00 DA 2 Skjenker 4 Tysdag 12:00 21:00 DA 2 Skjenker 4 Onsdag 12:00 21:00 DA 2 Skjenker 4 Torsdag 12:00 01:00 DA 3 Skjenker - 6 Fredag 12:00 03:00 DA 3 Skjenker 6 Laurdag 18:00 03:00 DA 2 Skjenker 4 Søndag 19:00 00:00 DA 1 Skjenker 1 Uke DA 15 Skjenkere 31 + Verftet Dette kjem til å påverke en del arrangement som har tatt sted i Ng2: Fotball pub og jam forsvinner. Evnt. Dj konsept onsdagar vert ramma. Quiz vert ikkje påverka på anna måte enn at tidene må endras.

4 Me ynskjer og å kutte ut skjenking på samfunnet sine arrangement på Verftet. Dette er grunna lite sal av alkohol på arrangementet, som medfører at me bruker 1 DA og 1 skjenker på ingenting 3 gangar i veka. Dette har vist seg å bli eit irritasjonsmoment innad i dei forskjellige gruppene. Me er villige til å fortsette å skjenke på dei store arrangementa slik som heilhus og konsertar. Inghild stiller seg bak dette forslaget 100% Vaktstyret stiller seg bak forslaget 100% Dette har blitt tatt opp på skjenketing den 21 oktober 2007, der gruppa som satt i lokalet stilte seg bak forslaget. Om ikkje dette går igjennom med umiddelbar verking, kjem sittande og påtroppande skjenkestyre til å trekke seg. (Med mulig unntak av Irlin Søvde som ikkje er mulig å nå grunna opphald i Kina.) Mvh Marte Strømme, Leder skjenkestyret Tove K. Haugsbø, Nestleder/personalansvarlig skjenkestyret Marit Utnes, Økonomiansvarlig skjenkestyret Haakon Hoff Jørgensen, Arrangementansvarlig skjenkestyret Thine Gjersem, Kurs- & kompetanseansvarlig skjenkestyret Bjarte W. Helgesen, Innkjøpsansvarlig skjenkestyret Pia Katrin Haugen, Sosialansvarlig skjenkestyret Kristin Bergval, PR & Quizansvarlig skjenkestyret Karin Røste, Kokkeansvarlig skjenkestyret

5 STYREPROTOKOLL Studentkulturhuset i Bergen AS Møtenummer: Dato: Sted / møteform Møterom, Christies gt. 18 Deltakere Iselin Høle (styreleder/ daglig leder SKIBAS), Stig Hauge Bendiksen (varamedlem), Sven Egil Bøe(styremedlem), Martin Eike(styremedlem), Gry Lytjohan(styremedlem), Gustav Birkeland (administrativ leder), John Fjellseth (Øko Kvarterstyret) Forfall: Ingen Referent: Iselin Høle Møteleder: Iselin Høle Da 5 av styrets 5 medlemmer deltok er styret beslutningsdyktig. Sak Anmerkninger / Beslutning Ansv. Frist Orientering Kvast, v/ Iselin Høle - Revisor vil ikke lenger ha oss som kunde, styremedlemmer lurer på hvorfor. Sier at det er fordi de har mangel på personell, og dropper mindre kunder. I.H undersøker. - Snakker om utløsning av obligasjoner. - Informerer om nye priser - Store tekniske problemer, med mail som er nede o.l. - Rutiner faller på plass, og humør bedrer seg i organisasjonen.jobber med strategi og forandring av statutter mot neste GF. - Phonofestivalen er avviklet, gikk som det alltid gikk. Varierende, men ok alt tatt i betraktning. - Vi jobber mot Helhus 20.okt. - Har hatt evaluering av åpningsuken med fadderkoordinator, og av semesteret med USF Verftet. - Snakker om bruk av Hansamidler - Har mye clubkonsepter på gang, og videreutvikler stadig. - InternTV ligger dødt, NKF ville ikke ta på seg prosjektet allikevel. Økonomiorientering v/ John Fjellseth og Gustav Birkeland - Snakker om likviditet. Må begynne å styre etter et likviditetsbudsjett. - Ettersom varetelling ikke ble gjennomført ordentelig, så vil ikke rapporten gjenspeile virkeligheten før i rapport for oktober. - Må ha bedre kontroll på svinn, er det dårlig kontroll eller stjeler noen? G.B sjekker opp til neste møte. - Styret krever at en får samme kontrollnivå som en hadde i OK49. - G.B. advarer om at overgangen fra regnskapsfører til regnskapsbyrå kan føre til forsinket rapport til neste møte. 1

6 Kontrakt til admn. leder v/ Iselin Høle - Utsettes til slutten av møtet. - Diskuteres på møtet, blir enig om innhold i kontrakt, skal presenteres for Gustav før neste SKiBASmøte, og deretter tas opp som vedtak på førstkommende SKiBASmøte SKiBAS seminar - Ble enig om at vi går for temaet 10årsplan. - Sven-Egil og Gustav skal sette seg ned å lage en plan Dorgeavtale ogstatuttendringer til orientering Sak Vedtak om eltemaskin Sak Vedtak om protokoll Sak Vedtak om espressomamskin Sak Vedtak om protokoll Sak Vedtak om Mac - Foreligger ikke SKIBAS vedtar å ansette Mona Wika Haraldsen, Judith Reczek og Bjarte Wathne Helgesen som driftsledere For: 5 av 5 stemmeberettigede SKIBAS vedtar protkoll For: 5 av 5 stemmeberettigede SKIBAS vedtar protokoll for av 5 stemmeberettigede SKIBAS vedtar protkoll For: 5 av 5 stemmeberettigede SKIBAS vedtar å frigjøre midler for mac til xx,- inkl mva. Utsettes grunnet at pris ikke foreligger Iselin Høle Erik Næsgaard Sven Egil Bøe Martin Eike Gry Lytjohan 2

7 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS A R B E I D S A V T A L E FAST TILSETTINGSFORHOLD Navn : Gustav Birkeland... P.ident. : har inngått følgende arbeidsavtale med Studentkulturhuset i Bergen AS Tilsettingsvilkår ved tiltredelse (jfr. også evt. utlysingstekst) Stillingstittel: Administrativ leder... Stillingsprosent: 100 %... Lønn : kroner pr år... Arbeidstid: 08:00 16:00 Fleksitid avtales særskilt Tiltredelsesdato: 25. juli 2005 Lønn utbetales den 15. hver måned. Ferie og feriepenger tilstås i henhold til Ferieloven. Oppsigelsesfrister er nedfelt i Lov om arbeidsmiljø 58. Reforhandling: Arbeidsavlaten skal ikke reforhandles før høsten Generelle rammebetingelser for tilsettingsforholdet er for øvrig regulert i: Arbeidsmiljøloven, Folketrygdloven og Lov om aldersgrenser Arbeidstaker må ikke inneha bistilling, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse Dato Dato for Studentkulturhuset i Bergen AS Gustav Birkeland Iselin Høle

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer