Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat"

Transkript

1 Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden godkjent, enstemmig vedtatt Valg av møteleder: Holger Johansen valgt som møteleder, enstemmig vedtatt Valg av referenter til protokoll (2 personer): Johanne Bergkvist og Maria Karlsen, enstemmig vedtatt Valg av tellekorps (2 personer): Shmuel Vigardt og Roland Gustavsen Nordstrøm, enstemmig vedtatt. I overkant av 30 fremmøtte, hvorav antall stemmeberettigete er: 27 personer Sak 1 Årsrapport for 2013 Styreleder Jim Karlsen leste opp årsberetningen. Enstemmig vedtatt ved akklamasjon Årsregnskap for 2013 Monika Johansen la fram årsregnskapet for Monika Johansen understreket hvor viktig det er at medlemmene betaler medlemskontingenten. Holger Johansen leste revisors beretning. Aktivitetsplan for 2014 Holger Johansen la fram plan for Under punktet om gjenfinning av familie og slekt ble det applaudert for Shmuel Vigardts innsats i arbeidet for gjenfinning av slekt.

2 Budsjett for 2014 Monika Johansen la fram budsjett for Enstemmig vedtatt ved akklamasjon Sak 2 Innkomne forslag Ett forslag var kommet inn før fristen for forslag til årsmøtet 21. mars 2014 om vedtektsendring 3. Forslagsstiller Jim Karlsen. I styremøte 28.mars ga styret enstemmig sin tilslutning til fremlagt forslag om følgende tillegg i vedtekt 3: såvidt ikke organisasjonen er skapt og stiftet med hjelp av RRF, eller er en paraplyorganisasjon som RRF har organisasjonsmedlemskap i og derved representantplikt i styret dersom valgt. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer. Ny vedtekt 3 lyder slik etter vedtak i årsmøtet. 3 STYRET Foreningen ledes av et styre bestående av fem til syv medlemmer og tre vara-medlemmer. Styret velges av årsmøtet hvorpå styret konstituerer seg selv. Det avholdes minimum seks styremøter i løpet av året. Det skal føres referat fra styremøtene. Styret representerer foreningen utad. Foreningen forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer, hvorav den ene skal være leder. Styret kan meddele prokura. Styret er ansvarlig for foreningens drift og økonomi, herunder tilsetting av personal. Gjeldende vedtekter og årsmøtevedtak er grunnlaget for styrets arbeid. Styremedlemmene velges for to år og kan stille til gjenvalg. Varamedlemmer velges i nummerert rekkefølge for ett år og kan stille til gjenvalg. Medlemmer av styret kan ikke være medlem i valgkomiteen. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styremøtet har rett til å dimittere et styremedlem i en enkelt sak når dette er nødvendig av habilitets eller andre grunner. Dersom styremedlemmer fratrer permanent, trer vara-medlemmer inn som ordinære styremedlemmer etter rekkefølgen valgt av årsmøtet. Vara-medlemmer kan delta på styremøter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett. Personer som innehar styreverv/ tillitsverv i andre Romani organisasjoner vil ikke kunne innta et styreverv i Romanifolkets Riksforbund, såvidt ikke organisasjonen er skapt og stiftet med hjelp av RRF, eller er en paraplyorganisasjon som RRF har organisasjonsmedlemskap i og derved representantplikt i styret dersom valgt.

3 Regnskapsfører/ revisor har rett til, men ikke plikt til å være til stede på styremøter, uten stemmerett men med tale- og forslagsrett. Innkalling til styremøtet gjøres overfor alle styremedlemmer med varamedlemmer og regnskapsfører / revisor. Sak 3 Valg Valgkomiteen ved Monika Johansen orienterte om valget. Det skal velges følgende: a) 4 Styremedlemmer (periode på 2 år) b) 3 Varamedlemmer (periode på 1 år) c) 1 Regnskapsfører (periode på 1 år) d) 1 Revisor (periode på 1 år) Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmer velges for 2 år, varamedlemmer for 1 år. Følgende personer i styret er derfor ikke på gjenvalg i år: Jim Karlsen, Rebecca Askevold og Shmuel Vigardt. Det er innstilt på 4 nye styremedlemmer. 6 personer stiller til valg. a) Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer i RRF: Nordstrøm, Glenn D., stiller til gjenvalg Fredriksson, Morgen, stiller til gjenvalg Larsen, Edith K, stiller til gjenvalg Larsen-Ross, Wigdis, stiller til valg I tillegg er følgende kandidater foreslått: Johansen, Monika Rosenberg, Lasse Ved skriftlig avstemming ble følgende styrerepresentanter valgt: Johansen, Monika med 23 stemmer Rosenberg, Lasse med 23 stemmer Fredriksson, Morgen med 21 stemmer Larsen-Ross, Wigdis med 18 stemmer b) Valgkomiteen ved Monika Johansen la fram følgende innstilling til vara til styret i RRF: Hartmann, Jim R., stiller til gjenvalg Lindberg, Jan Steffan, stiller til gjenvalg Larsen, Geir Einar, stiller til gjenvalg Det ble av Shmuel Vigardt stilt benkeforslag på Nordstrøm, Glenn D. Ved skriftlig avstemming ble følgende vararepresentanter til styret valgt: Lindberg, Jan Steffan med 23 stemmer Hartmann, Jim R. med 22 stemmer Nordstrøm, Glenn D. med 22 stemmer c) Følgende ble foreslått som regnskapsfører: VVS Regnskap AS, Vormsund (gjenvalg)

4 Forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning d) Følgende ble foreslått som revisor: Statsautorisert revisor Lars Kristian Nygaard v/ BDO (gjenvalg) Forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning e) Styret ved Holger Johansen la fram forslag til valg av 2 til valgkomiteen (periode på 2 år): Bergkvist, Johanne, stiller til valg Karlsen, Ann Louise, stiller til valg Forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning Valg til RT-fondet Styret ved Holger Johansen orienterte om valg til Romanifolkets / taternes kulturfond: f) 3 Styremedlemmer til RT fondet g) 2 varamedlemmer til RT fondet h) 3 Representanter til årsmøtet for RT fondet i) 1 medhjelper til veiledertjenesten Ettersom Romanifolkets Riksforbund har fått innvilget grunnstøtte for 2014 skal det velges styremedlemmer og varamedlemmer til styret for Romanifolkets / taternes kulturfond (www.rtfondet.no), samt representanter som deltagere i årsmøtet. Iht. vedtak fattet i fjorårets årsmøte i RRF blir de valgt for en periode på 2 år. f) Styret fremla følgende innstilling på styremedlemmer i RT Fondet: Karlsen, Jim, stiller til gjenvalg Johansen, Holger, stiller til gjenvalg Nordstrøm, Mette, stiller til valg I tillegg stiller Larsen-Ross, Wigdis til gjenvalg Mette Nordstrøm ba om en avklaring på styrets innstilling. Styreleder Jim Karlsen orienterte om styrets innstilling og bekreftet for årsmøtet, og at den som får færrest stemmer automatisk innstilles til valg som vara. Ved skriftlig avstemming ble følgende styrerepresentanter til RT Fondet valgt: Johansen, Holger med 24 stemmer Karlsen, Jim med 23 stemmer Larsen-Ross, Wigdis med 18 stemmer g) Styret fremla følgende innstilling på vara til styret i RT Fondet: Larsen, Edith K., stiller til gjenvalg Nordstrøm, Mette, stiller til valg (den med færrest stemmer ble valgbar som vara /se ovenfor) Ved skriftlig avstemming ble følgende vararepresentanter valgt i rekkefølge, til styret i RT Fondet:

5 1. vara: Nordstrøm, Mette med 17 stemmer 2. vara: Larsen, Edith K. med 8 stemmer h) Styret fremla følgende innstilling på delegater til årsmøtet i RT Fondet: Eriksen, Anita, stiller til gjenvalg Rydberg, Robert, stiller til gjenvalg Hartmann, Jim R., stiller til gjenvalg Det ble ytret ønske om å fremme andre kandidater, men da fristen for å fremme dette var 21. mars var det kun styrets forslag som var gjeldende. Forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning. i) Styret fremlegga følgende innstilling på en medhjelper til veiledningstjenesten: Larsen-Ross, Wigdis, stiller til gjenvalg. Forslaget ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning. Orientering: Styreleder Jim Karlsen redegjorde deretter for det av RT-fondet nye vedtatte kompetansesenteret. Det er opprettet et interimsstyre som virker til ordinært styre er på plass. Det ble stilt spørsmål ved mangel på informasjon til medlemmene i RRF. De fremmøtte ga tydelig signal om at de ønsker mer informasjon og henstilte til styreleder å ta med denne beskjeden til RT fondets styre og styret i kompetansesenteret. Kaffe, vafler og rundstykker ble servert, styreleder sang og spilte til glede for de fremmøtte. Det ble delt ut temabrosjyre som er utarbeidet etter besøk til Sjømannskirken i Rotterdam, dokumentasjonsprosjekt av håndverksarbeid utført av Godin H. Nikolaisen. Møtet ble avsluttet og Romanifolkets Riksforbunds Ungdom samlet seg til årsmøte for medlemmene mellom 13 og 30. Johanne Bergkvist Referent Maria Karlsen Signert protokoll

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015

LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 LOVER FOR NFS FORSLAG TIL ENDRINGER 2015 Foreslåtte endringer markert med gult i forslaget til nye lover. Se nedenfor. Generelt Språklig oppdatering og konsekvent bruk av forkortelser 1 Formål Utvidelse

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer