KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også en kommentar fra en av Studvests kulturjournalister. På søndag sendte jeg inn en kronikk som respons på denne utgaven, da uvitende om at fristen for innsendelse er allerede på fredag kl. 15:00. Kronikk kommer i neste utgave, da jeg fikk valget mellom å sende inn innlegg denne uken eller vente til neste uke med å få hele kronikken på trykk. Vedr. Samfunnets misnøye Tok en prat med leder av Samfunnet torsdag 10. februar om deres misnøye med Kraft sitt engasjement på huset, bl.a. at det ikke var noe oppsett på onsdagens arrangement. De tok opp saken videre med styret sitt på mandag 14.02, og tilbakemeldingen er at forbedringer bør skje innen utløpet av februar. Forbedringer henviser til innstallering av anlegg som muliggjør arrangement av elementær lyd-og lysoppsett uten assistanse fra Kraft i Tivoli. By:Larm Store deler av uke 7 tilbringes i hovedstaden på by:larm i lag med adm. leder, nestleder og eksternansvarlig. 2. ØKONOMIANSVARLIG Dorgepott. Utregnet. Gjenstår arbeid med selve fordelingen. Fordelingsmodell januar. Utbetalt. Kvartene er blitt flinkere til å føre oppgjørslogg. Sosialpenger. Utregnet og fordelt ut i organisasjonen. Fått negative tilbakemeldinger ang UB-tillegg. SK 2010 Venter på informasjon fra Astrid Istad. Kommer til å sende ut beskjed til alle ansatte ved SK2010 om at alle gjenstående krav må rettes innen en viss frist, før jeg foretar en realitetssjekk og betaler ut. Backstagepris. Foreløpig finnes ingen egne backstage-priser. Alt backstage-salg skal bli ført gjennom menyen "Backstage" på KDR, hvor vi setter en liten beskatning. KØR. Har opplæring av alle arg-øko i dag (onsdag). Satt i gang arbeid om organisering av SK2011.

2 KDR. Nytt lagersystem implementert. Fått en liten innføring i hvordan dette fungerer. Økonomien. KØR holder presentasjon på GLEM. Gleder meg til regnskapsrappport for januar. Sosialt. Deltar på jubileet til Arme Riddere. 3. EKSTERNANSVARLIG Borgene Oppdatert maillisten som går til Borgene. Har lagt til alle som er aktive arrangører denne våren og orientert borgenes Helhusstyre om dette. De kunne forøvrig melde om at BorgeHelhuset (5.mars) var nær fulltegnet og at alle gleder seg der i leiren! BORG Har hatt en liten mailutveksling med Ole som er leder av Studentforeningen BORG for å få en oppdatering på organisasjonen. Tilbakemeldingene var at de er ferdige med booking for våren, men fortsatt sliter noe på medlemssiden. Påsken Har oppdatert skifttider og åpningstider. Venter også på en tilbakemelding på utsendte forespørsler anngående mat, har purret men vil gi det litt mer tid. Håper å ha full pakkeløsning til neste møte. Diverse andre aktiviteter måtte desverre avlyses pga sykdom i slutten av uka. 4. INTERNANSVARLIG Dorgekort: Fristen for å sende inn informasjon går ut i dag, dvs. at Dorgene i teorien ikke får interngoder fra og med i dag. Det er kun RF sine som er ferdige, og ASF har ikke sendt inn informasjon enda, men de andre Dorgene sine er under produksjon. Medarbeiderundersøkelse: er ute nå, og den er veldig bra. Håper alle tar seg tid til å svare på den. Har samarbeidet med Driftsansvarlig om KO49 på søndag 20.februar, vi skal da ha siste skjenkekurs, og Hanne Brørs skal presentere styrene på huset. Også skal vi ha forkost. Det er kun meg Kjetil, Anders og Linn som er her, så vi må samarbeide om å få det til. Har jobbet personalsaker og evaluring av GLEM. 5. PR-ANSVARLIG Møte i info 22 medlemmer, jobbar med sitt. Møte med E-tjenesten og fribyte Saman med prosjektansvarleg. AD-sak til møtet. Må få klarlagt kundeforhold, økonomien og praktiske løysingar med kvar serverane skal stå. PR-forum Gjorde dorgane oppmerksomme på diverse småting med arrangementdatabasen. Hadde ein

3 samtale med ASF om helhuspromotering framover, men det var ingen frå RF på møtet i dag, så me fekk ikkje avgjort noko. 6. PROSJEKTANSVARLIG Foreligger ikke 7. DRIFTSANSVARLIG Foreligger ikke 8. ADMINISTRASJONEN Har bestilt nye kasseapparater fra KDR. Jobbet med umiddelbare tiltak for Tivoli og andre rom i sammenheng med behov for enklere bruk av lyd og AV. Startet arbeid sammen med PR og Kulturstyret ang. forhandling om trykkavtale for studentkulturen. Ferdigstilt nettskjemaer og gitt opplæring til Kvarter/Orgsek. Venter på at webgruppen plasserer disse på nettsidene.

4 INTERNNOTAT Fra Anders Endresen Til Kvarterstyret 10.februar.2011 AD: FriByte I sammenheng med sammenslåingen av E-tjenesten og FriByte må vi gjennomgå de eksisterende kundekontraktene som Fribyte bruker. Det bør diskuteres: - Pris (som er nå satt av hvor mye kunden kan betale) - Betingelser (rettsvesen vurdering?) Er også spørsmål om hvordan inntekter fra E-tjenesten skal disponeres. Det ønskes at disse pengene øremerkes til diverse server/it-utstyr. Se vedlegg for kontrakter. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

5 Til : Kvarterstyret Fra : RS v/au Dato : Høringssvar minimum normal arbeidstid AU ser en rekke problemer ved forslaget og vil på den bakgrunn anbefale at det ikke vedtas. Forskjellsbehandling av funksjonærer i forskjellige grupper når det gjelder hvilke goder de får har vært diskutert tidligere. RS sin tolkning da var at goder vedtas av Kvarterstyret for samtlige funksjonærer, og at det ikke kan forskjellsbehandles mellom funksjonærer basert på hvilken arbeidsgruppe de tilhører, hvem Kvarterstyret liker eller andre kriterier. Det er mulig å forskjellsbehandle mellom de kategoriene statuttene nevner, f.eks. mellom funksjonærer og tillitsvalgte, men dette ble frarådt for å fremme samhold i organisasjonen. Det kan derfor ikke fattes et vedtak som innebærer at funksjonærer får forskjellige goder avhengig av hvilken arbeidsgruppe de tilhører. AU vurderer at en fordeling av sosialpenger basert på gjennomsnittlig arbeidstid i arbeidsgruppene ikke er en slik forskjellsbehandling, og at det derfor kan vedtas. Vedtaket må imidlertid omformuleres slik at virkningen (sosialpenger reguleres etter gjennomsnittlig arbeidstid i gruppen) går frem, og at andre goder ikke berøres. Forslagsstiller er uklar på om han mener forslaget skal omhandle sosialpenger, andre goder eller ingenting. I begrunnelsen sies det at arbeidsgruppene ikke bør ha de samme godene. I svar til AU skriver han at forslaget ikke skal gjelde andre goder enn sosialpenger. Samtidig sier han at vedtaket har potensielt andre anvendelser enn utregning av sosialpenger. Uavhengig av hva forslagsstiller mener går dette ikke klart frem av vedtaksforslaget, og dette bør derfor formuleres slik at meningen går klart frem. Behovet for et slikt vedtak og hvordan det skal gjennomføres i praksis går ikke klart frem. Forslaget synes å være at de enkelte arbeidsgruppene skal vedta hvor mange timer deres medlemmer teoretisk skal jobbe per uke, og dersom dette er likt Kvarterstyrets minimum får de fullt utbetalt sosialpenger, og dersom det er lavere får de utbetalt forholdsvis lavere sosialpenger. Det legges ikke opp til at tiden gruppemedlemmene faktisk jobber verken skal måles eller føres regnskap over. Kvarterstyret og mange av arbeidsgruppene har allerede en norm for hvor mye gruppemedlemmer bør jobbe per uke. Denne følger blant annet av gruppenes arbeidsansvar, maksimalt medlemstall i gruppene, idealtallene for hver gruppe, og for enkelte grupper av kontrakter og retningslinjer. Forslaget synes overflødig siden idealtallene allerede setter et maksimalt tak på sosialpenger per gruppe. Det kan dessuten virke som om virkningen av idealtallene som allerede er innført og den foreslåtte virkningen av dette forslaget vil få dobbelt utslag (Arg A har 50 medlemmer/50 idealtall/4 timer/100% sosialpenger. Arg B har 100 medlemmer/50 idealtall/2 timer/25% sosialpenger). Praktisk gjennomføring av forslaget synes enten fraværende eller håpløst byråkratisk. Forslagsstiller mener tiden gruppemedlemmene faktisk jobber ikke skal måles eller føre regnskap over. Det er nærliggende å tro at gruppene dermed vil vedta en arbeidstid lik minimum normal arbeidstid og få 100% sosialpenger, og at vedtaket deretter mister betydning og snart vil bli glemt. Dersom vedtaket skal følges opp slik at man kartlegger hvor mye medlemmene faktisk jobber per uke, kan nok dette gjennomføres for grupper som kun jobber ut fra arbeidslister, dvs skjenkegruppen og vaktetaten. For de øvrige gruppene må medlemmene rapportere om tidsbruk for alt slags arbeid de gjør i gruppen, noe som garantert vil oppfattes som unødvendig byråkrati. Kvarteret er bedre tjent med å la arbeidsgruppene gjøre de oppgavene de skal, i stedet for å føre regnskap over tiden de bruker på å gjøre disse oppgavene. Med hilsen Jørgen Skjellevik Ordfører Representantskapet besøksadresse Olav Kyrresgate 49 telefon postadresse PB 1822 Håkonsgaten telefaks Bergen e-post nett

6 INTERNNOTAT Fra Kvast Til Kraftetaten Vedtak: Umiddelbare utbedringer i Tivoli Følgende 3 utbedringsforslag er for å umiddelbart lette hverdagen til Studentersamfunnet, Filmklubben, Kraftetaten og andre arrangører av mindre arrangementer i Tivoli. Arrangører vi i større grad kunne ordne det tekniske på sine arrangementer selv på en enklere måte og Kraft vil kunne redusere kapasitetsproblemene noe ved å slippe å ha teknikere tilstede på vanlige arrangementer til Studentersamfunnet. 1. Multikabel for mikrofoner Dette vil sørge for at det ved enkle debatter, foredrag og andre arrangementer med mikrofonbruk for tale er lagt opp til at arrangører (evt. med veiledning fra Kvarter/Orgsek) selv kan sette opp dette. Planen er å lage til en boks som går på eksisterende multisystemet (panel på bakvegg i Tivoli) hvor arrangører kan plugge inn normale mikrofoner. Dette vil deretter kjøres direkte ut til forelesningshøytalerne. Kraft har ikke verktøy til å lage multikontaktene på denne boksen, men vil kunne klare resten selv. Kostnad: Opptil kr ,- eks. mva. 2. Lampeoppheng Dette vil sørge for at det på enkle arrangementer vil være langt opp en permanent og enkel kontrollerbar spotlys mot scene. Dette gjøres ved å montere lysspotter bakerst på hver skinne i taket i Tivoli. Disse vil ikke være i veien for filmvisning eller annen lyskilde fra maskinrom. Her må en borre til innfestning i taket, og så skjøte innfestningen gjennom takplaten. dette gjør at en i prinsippet bare ser ett rør som henger fra taket som det er montert 2 og 2 lamper i. For å gjennomføre dette er tanken å montere en dimmer på kinomaskinrommet som forsyner disse med strøm. Dette kan fjernstyres fra lyspanelene i rommet ved å få dette programmert for styring opp mot dimmer. Kostnad: Opptil kr ,- eks. mva. 3. Permanent festing av senterhøytaler Planen er å henge senterhøytaler som blir brukt under filmvisninger permanent i tak så langt bak som mulig. Ved justering av hornet i høyttaler vil man oppnå spredning til publikum lik eller bedre enn dagens løsning. Dette vil frigjøre plass på teknisk lager samt forenkle forarbeidet til Bergen Filmklubb og andre arrangører som skal benytte filmanlegget. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

7 Høytaleren vil ved feste i tak bygge ned 60 cm. Dette er ca det samme som taljene i trosseriggen gjør per dags dato. Festemekanismen vil ikke være lite synlig. Alt er bergegnet med i litt overkant av en 12.1 sikkerhetsfaktor og er derfor innenfor det nye EU-reglementet som vil kreve et minimum av 1:10 sikkerhetsfaktor på ting på scener som henger over mennesker. Kraft har det meste av installasjonsmateriale tilgjengelig, men har behov for sjakler, øyemuttere og andre småting. Kostnad: Opptil kr ,- eks. mva. Andre kostnader Til dette arbeidet trengs det samtidig innleie av sakselift og løftestativ. Dette vil kunne koste opptil kr ,- pr. dag. I tillegg vil det medkomme ca kr for frakt av lift. Det vil også bli nødvendig med innleie av slagborr. Dette kan leies inn fra ekstern part eller evt. skaffes fra driften ved UiB hvis de her slikt tilgjengelig. Kostnad på leie av dette er ca. kr. 200,- pr. dag. Arbeidet vil ta om lag 5 virkedager. Kostnad: Opptil kr ,- Total kostnad: Opptil kr ,- VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å bruke opptil kr ,- på umiddelbare forbedringstiltak i Tivoli. Kraftetaten er ansvarlig for praktisk gjennomføring skal presentere prosjektregnskap etter ferdigstilling. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag

Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag INTERNNOTAT Fra Økonomiansvarlig Til Generalforsamlingen 19.04.2012 Investeringsbudsjett: Oversikt over forslag Følgende forslag er registrert innsendt til økonomiansvarlig i forbindelse med investeringsbudsjett

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole RAPPORT FOR EVALUERING AV OPPTAKSPRØVER System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Deltagere... 3 1.2 Spørreskjemaene... 4 2 Resultater...

Detaljer

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 11. september 2014 kl. 16:30 Sted: UKAs møterom 2. etg Trafoen Pizza kl. 16:00

FINANSSTYREMØTE. Torsdag 11. september 2014 kl. 16:30 Sted: UKAs møterom 2. etg Trafoen Pizza kl. 16:00 FINANSSTYREMØTE SAKSLISTE kl. 16:30 kl. Torsdag 11. september 2014 kl. 16:30 Sted: UKAs møterom 2. etg Trafoen Pizza kl. 16:00 1. Protokoll fra Finansstyremøte 14. august 2014 v/dh 2. Innkalling og saksliste

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer