KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Orienteringer 1. LEDER Svar på høring Kvast innstilte endelig svar på høring sist onsdag (27.10) og sendte dette inn fredag (29.10), og justert budsjett lørdag (28.10). Møte med BSTV Jeg hadde møte med BSTV torsdag (28.10) der vi gikk gjennom et avtaleutkast som de skal sende oss når de har gått gjennom de små endringene vi fant. Sender dette som en sak når jeg får tilbakemelding fra BSTV. Kurs med Kulturstyret Jeg har vært på kurs med Kulturstyret på fredag og lørdag sammen med eksternansvarlig. Dorgeforhandlinger Dorgene ble tilsendt mail torsdag (28.10) om at vi innstilte på fordelingmodellen onsdag (27.10). Satt opp et møte med dem på onsdag (03.11), kan orientere om resultatet av dette møte på Kvastmøte. Intervju med radioen Ble intervjuet av radioen mandag (01.11) vedr. Vaktsaken. Studententes kontaktutvalg mandag (01.11) En gang i semesteret blir vi innkalt til byråden sammen med representanter fra Utdanning i Bergen, SiB, KS og Sp. Vi tok opp typiske saker som studentene er opptatt av, og av interesse for oss plakattavler og vaktvirksomhetslov. Mæland lover å støtte oss videre i arbeidet med Vaktvirksomhetsloven. KS vil samarbeide mer om plakatskap, og utarbeide en plan for hvor i byen vi ønsker slike skap. Fant det også ønskelig at vi kommer bedre frem i informasjonsmaterialet til Utdanning i Bergen, og vil snakke videre med Greene (leder) om dette. Heldig om pr-ansvarlig blir med i denne prosessen. Samtaler med Kvastmedlemmer Før generalforsamling 16. november vil jeg gjerne ha individuelle oppfølgingsmøter med alle kvastmedlemmer for en evaulering av semesteret og planer videre (det siste mest aktuelt for de som skal fortsette neste semester). Ser det hensiktsmessig at vi begynner å jobbe med handlingsplan 2011 allerede nå. Tenker å sette opp disse møtene i uke 45 fra mandag til onsdag. Sommerkvarteret Har sendt inn ad-sak vedr. sommerkvarteret 2011.

2 2. ØKONOMIANSVARLIG Budsjett 2011 Har ferdigstilt budsjettforslag for 2011 som svar på høyring. Vart gjort ein del endringar som budsjettering med fordelingsmodell, endra renteinntekter og ei stor endring av den potensielle skattesmellen. Det er budsjettert for 2011 med kr i overskot før skattetrekk. Mesteparten av tida mi dei siste vekene har gått med til dette. Garderobelappar Att og fram med trykkeri o.l.. Sommarkvarteret Budsjettet til Sommarkvarteret har endå ikkje vorte ferdigstilt grunna manglande talgrunnlag. Det kjem framleis purringar, rekningar frå artistar som ikkje har fått det dei skal ha. Dei skal ha sendt fleire faktura o.l. Framleis er det mange som ikkje har fått løna si for sommaren, men eg har no fått ei oversikt over kven, kva og kor mykje frå Vassdal&Eriksen og arbeider no med å få restløna ut. Vonleg blir alt med SK ferdigstilt før jul. Ymse Alltid. Møter, etc. 3. EKSTERNANSVARLIG BORG Hadde møte med leder av Studentforeningen BORG torsdag Det var både oppklarende og spennende å høre om planene deres fremover. De vil satse noe mer på egne arrangementer og på å bygge seg opp til å bli en mer stabil organisasjon igjen. Har snakket noe med NKF om samarbeid og håper å avtale et møte med dem neste uke. DORG Skal i møte med DORGene i dag (tirsdag 2.11), muntlig orientering gis på møtet. Evaluering av BIFF I etterkant av DORGemøtet skal vi ha en liten evaluering med BIFF, dette kan jeg også gi muntlig orientering om på møtet. Rømsøknader vår 2011 Det er kommet inn mange romsøknader for våren 2011, de fleste klarte til og med å holde fristen (som var 1.november). Jobben med fordeling er godt i gang og jeg håper å kunne være ferdig med innen utgangen av neste uke. Kurs med Kulturstyret Deltok fredag 29. og lørdag på kurs i regi av Kulturstyret. Hold fredag et lite innlegg om hvordan man går frem for å låne rom på Kvarteret. Lærte også endel spennende ting om blant annet markedsføring og konflikthåndtering.

3 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke. 5. PR-ANSVARLIG Infoting På torsdag var det infoting, og Marita Vikingstad vart ny infoleiar. Skal møte med ho denne veka og finne ut av korleis me skal jobbe framover. Møte med NHHS På tirsdag var eg i eit lite møte med eksternansvarleg i NHHS saman med ny markedsansvarleg i Infoetaten, John Kristian Fredagsvik. Me diskuterte moglegheiter for profilering, og moglegheit for stand på NHH før GF. 6. PROSJEKTANSVARLIG Stilling ikke besatt 7. SKJENKEANSVARLIG Møter Skjenkestyret: Over mail. Dugnad samt fotballpub. Utvidede åpningstider Lørdag: fra klokken 13:30->03.00 Søndag: fra klokken > NB! mulig stjerne stenger førsteskift grunnet manglende skjenkere samt ingen matservering. Dette er ikke bekreftet. Michael pers.ans i Stjerne har tatt initiativ til å følge opp studentradioen og spillelister, da han hadde et brennende ønske om dette og han kjenner Hanna i studentradioen som driver dette. Han skal i møte med henne i løpet av uken (torsdag). Mail Inghild Brun Kjøkkensjef har fått endelige prisoverslag for kjøkkenbenk til Stjerne. Legger dette ved. Korrespondanse mellom meg og Nordea samt DNB har gått smålig treigt. Da saken ble sendt over til en sekundærpart og venter på tilbakemelding.tok kontakt per.telefon og fikk beskjed at den var sendt over på mandag og jeg ville nok kunne forvente meg en tilbakemelding løpet av de nermeste dagene. Tar igjen kontakt på onsdag om inget mer har skjedd. Blir det eventuellt mote kunne jeg sett for meg at adm.leder ble med på dette om mulig. tar dette om og når det skjer.* Diverse annet God del misforståelser vedrørende raidere. Dette er nå ordnet opp i. Bekreftet ansvarlig vertskapskurs for 17.november fra Dette er noe jeg ser veldig frem til.

4 8. ADMINISTRASJONEN Har hjulpet internansvarlig med ferdigstilling av arbeidstøybestilling. Har hatt møte med leder for samskipnaden i Vestfold hvor vi diskuterte mulige driftsmodeller for deres påtenke studenthus. Har også i den sammenheng hatt omvisning og presentasjon av Kvarteret for den samlede troppen av deltakere på kommunikasjonskonferansen SiB avholdt for alle samskipnader i landet. Det var mye lovord om bygget og organisasjonen fra disse. Har hatt flere møter ang. rutineoppdateringer inkl. to timer langt møte med KØR om arbeidsfordeling og videre fremgang, KØR vil ta en koordinerende rolle i prosessen mens administrasjonen og skjenkegruppen skal ha fortløpende samtaler og møter frem mot nye rutiner til Dette inkluderer vareflyt, kontantflyt, oppgjør, tellinger, faktureringsrutiner etc. Har også hatt gjennomgang av hovedlageret med innkjøpsansvarlig, tillitsvalgt Kvart og orgsek om bedre organisering av lageret. Sakthi hadde sin siste dag forrige fredag. Ny praktikant, Tove, hadde første opplæringsdag på mandag og vil komme to onsdager fremover frem til hun starter for fullt. Har brukt tid på å følge opp fakturaer som ikke er innbetalt oss. 9. REPRESENTANTSKAPET Foreligger ikke

5 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Åpningstider, søndag 2011 Kvarterstyrets forslag til budsjett 2011 forutsetter kutt av to kvartskift. Det ene er K1 på fredag hvor adm. leder og kjøkkensjef vil ta over ansvar for vekselsleveringer og/eller deponeringer. Den andre er foreslått på søndag slik at vi har kun ett skift denne dagen. Det Kvast må ta stilling til er når dette skiftet skal være. Skiftet kan være maksimalt 9,5 timer. Dette betyr ikke nødvendigvis at åpningstider for publikum kan være 9,5 timer da Kvarten trenger å ankomme, åpne huset og sørge for at evt. barer kan åpnes. Samtidig må også barpersonell ankomme og gjøre lokalet klar til åpning. Det samme gjelder ved stenging da alt over 9,5 timer vil bety overtidsbetaling. Dette medfører at baren må åpne og stenge senest 30 minutter før/etter skiftslutt/skiftstart. I slikt tilfelle må man være ytterst effektiv med oppgjør og rydding. Slikk jeg har sett oppsettet virker det som om søndag vil primært være dekket av filmvisning i Tivoli m/ Bergen Filmklubb og fotballpub i Grøndahls. Dette betyr at det potensielt vil være 2 åpne barer på søndager. Dette betyr at resten huset kan sperres av (via trappehus i 2. og 3. etg) hvis det ikke skjer andre ting på huset den dagen. Åpningstidene må ta høyde for når fotballkamper starter og slutter samt når Filmklubben skal ha visning. I utkast av vedlegg til fordeling av rom i dorgeavtalen er det satt opp at Filmklubben har Tivoli frem til midnatt. Kvast bør innhente informasjon fra Skjenkegruppen og Bergen Filmklubb om hva de tenker om tidsbruk og komme frem til endelig vedtak om åpningstider og skifttider for søndager Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

6 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret AD: Bergen kommunes budsjett 2011 Bergen kommune sin komité for kultur, idrett og næring har møte om budsjettet for og 10. november. Man har mulighet til å komme med innspill, gitt at det er sendt inn skriftlig til kommunen innen kl. 12 dagen før. Det er et mål for Kvarteret å komme med på Bergen kommune sitt budsjett med et fast tilskudd. Vi skal nok ikke ha ambisjoner om å komme med på budsjett for 2011, som er veldig stramt for Bergen, men det å presentere dette som en sak setter vårt behov på dagsorden og gjør det mer aktuelt for kommende år. Jeg ønsker innspill fra Kvarterstyret på hvordan vi best kan presentere en sak foran komiteen, altså en god begrunnelse for at vi fortjener tilskudd. Gitt innspill i møte kan jeg forme et skriv og sende dette inn innen mandag 8. november kl. 12:00. Så langt ser jeg følgende argumentasjon. Vi er et kulturtilbud for hele byen, og ønsker også å nå ut til hele byen og alle lærestedene. Den eneste som gir oss faste tilskudd per dags dato er UiB. Dette er uheldig i og med at vi ønsker å være et naturlig tilholdssted for alle studenter, og for så vidt alle andre kulturinteresserte i Bergen. Vi representerer en betydelig arena for utfoldelse av amatørkultur i Bergen, på lik linje som Ungdomshuset 1880 og BIKS (Bergen Internasjonale Kultursenter), som begge får kommunal støtte i dag. Jeg mener Kvarteret, selv om det i stor grad forbindes med studentliv, er vel så åpent som U1880 og BIKS, som et naturlig tilbud for også den ikke-studerende delen av befolkningen. Et ankepunkt kan selvfølgelig være at vi serverer alkohol, og at vi dermed for det første bidrar med bråk og fyll i Bergen sentrum, samtidig som vi bør tjene nok penger som det er gjennom salget vårt. Økt tilskudd øker derimot potensialet ytterliggere for at vi kan åpne dørene for et enda bredere kulturtilbud, også kulturuttrykk som ikke nødvendigvis er forbundet med høyt ølkonsum. Film, debatt, teater og festivaler som Raptus og Eggstock er gode eksempler. Kom gjerne med andre argumentasjonsrekker som kan vinne kommunen. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

7 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret AD: Avtale med BSTV Etter møte med BSTV har vi nå kommet frem til avtaleutkastet under. Slik jeg ser det er det ikke noen store problemer med avtaleutkastet slik det foreligger nå, men jeg har sendt dette ut på for kommentarer, og sender det nå til Kvast for diskusjon. Ved mindre kontroverser sender jeg dette til vedtak til Kvast neste uke, og ved vedtak har vi da endelig en avtale med BSTV. Verdt å nevne at det også skal utformes et standardkontrakt som tilbys artister som ønsker å spille på huset. Dette skal BSTV sende oss så fort de har det klart.

8 Avtale mellom Det Akademiske Kvarter/ Studentkulturhuset i Bergen AS og Bergen Student-TV

9 Denne avtalen beskriver de rettigheter og ansvar de inkluderte organisasjonene har overfor hverandre i forbindelse med Bergen Student-TVs flerkameraprosjekte i Olav Kyrresgt. 49, Det Akademiske Kvarter. 1. Avtalens parter Avtalen regulerer forholdet mellom Bergen StudentTV (heretter kalt BSTV) Det Akademiske Kvarter / Studentkulturhuset i Bergen (heretter kalt Kvarteret) 2. Kvarterets ansvar og rettigheter 2.1 Kvarteret plikter å stille følgende lokaler til disposisjon. - Kongelosjen, fra kl til husets stenger. Kvarteret står for vanlig vask og vedlikehold av lokalet. Driftsleder ved Kvarteret forbeholder seg retten til instruksjonsmyndighet overfor brukere av Kongelosjen. BSTV plikter å følge instruksjoner fra dritsleder og organisasjonsekretær Dersom BSTV har en pågående produksjon, som utføres i tråd med avtalte retningslinjer, kan ikke Kvarteret stoppe/endre dette. 2.2 Kvarterets og BSTVs logo skal alltid være synlig på start eller slutt av alle produksjoner fra Kvarteret som BSTV legger ut på sine nettsteder eller via annet medium. Dette gjelder ikke kommersielt materiale som brukes av en tredjepart. 2.3 BSTVs utstyr som befinner seg på Kvarteret kan ikke benyttes av andre med mindre dette er avtalt med teknisk sjef i BSTV. 3. BSTVs ansvar og rettigheter 3.1 BSTV står ansvarlig for vedlikehold utover vanlig vedlikehold som skyldes BSTVs bruk av Kongelosjen. 3.2 BSTV har rett til å bortvise personer fra Kongelosjen ved behov. 3.3 BSTV er ikke ansvarlig for lokaldistribusjon av video- og lydsignal på Kvarteret. 3.4 BSTV plikter å informere Kraftetaten 2 uker i forveien om hvilke arrangementer BSTV skal gjøre opptak av.

10 3.5 BSTV-medarbeidere som jobber på produksjon skal ikke betale for inngang på husets arrangementeter den kvelden arrangementet finner sted. 3.6 BSTV gis disposisjon til nøkler for bruk og tilgang til Kongelosjen. 3.7 BSTV er selv ansvarlig for utstyret som er plassert på Kvarteret. Ved eventuelle skader, tyveri eller lignende som blir påført BSTVs utstyr på Kvarteres eiendom står Kvarteret ikke ansvarlig, med mindre Kvarterets ansatte er direkte skyld i BSTVs tap. 4. Inntekter og bruksrettigheter 4.1 Ved inntekter fra videresalg av BSTVs opptak eller tjenester gjort fra Det Akademiske Kvarter, skal 25% av overskuddet tilfalle arrangør, mens 75% av overskuddet skal tilfalle BSTV. 4.2 Bergen Student-TV eier alt videomateriale produsert av organisasjonsmedarbeidere på Kvarteret, med mindre annet er spesifisert i arrangementsavtalen. Det Akademisk Kvarter har rett til å vise materiale på egne nettsider eller i egne lokaler, med mindre annet er spesifisert i arrangementsavtalen. 5. Opphør av avtalen 5.1 Avtalen er ikke tidsbegrenset, og løper på ubestemt tid fra tidspunkt for inngåelse. Avtalen kan ensidig sies opp med 6 -seks- måneders varsel. Ved vesentlig mislighold kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. 5.2 Dersom en av partene krever det, skal avtalen reforhandles. Reforhandling skal startes innen en måned etter at kravet er meldt. Bergen: (dato) (navn) Kvarterstyret Det Akademiske Kvarter (navn) Bergen Student- TV

11 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret AD: Plan for Sommerkvarteret 2011 All erfaring fra sommerkvarteret 2011 tyder på at det kan være en lur ting å være tidlig ute med et såpass stort prosjekt som Sommerkvarteret. Jeg sender derfor inn sak allerede nå med en forslag til datoplan. Første dato har jeg satt allerede denne onsdagen (03.11). Påsken er så vidt jeg kan se april og det er ikke lagt opp noe i selve denne uken annet enn at intervjuprosessen kan foregå da dersom ønskelig. 1. Datoplan 03. november 2010 første møte der Sommerkvarteret blir tatt opp Diskusjon rundt hva vi vil med Sommerkvarteret. Formålet er å sette en målsetning for hva Sommerkvarteret 2011 skal være. Innen 11. november Utforming av utlysningsnotat 16. november Utlysning og kortfattet informasjon om Sommerkvarteret I forbindelse med Generalforsamlingen vil vi reklamere for Sommerkvarteret 2011, utlyse vervene til styret og invitere til et infomøte for interesserte. 17. november gjennomgå avtaleutkast og retningslinjer for intervjukomité Sommeravtalen 2010 gjennomgås og det foreslås eventuelt endringer. Disse endringene sendes til neste SKiBAS møte for godkjenning. Vi utarbeider også retningslinjer for intervjukomiteen, og velger en intervjukomité 7. desember SKiBAS møte Sommeravtalen 2011 sendes til SKiBAS for behandling. 12. januar reklame i StudVest 17. januar 18:00 Infomøte Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

12 På dette møte vil vi dele ut et kortfattet skriv om Sommerkvarteret (flyer) og dele våre erfaringer. Det bør delta folk fra styret i Sommerkvarteret 2010, samt medarbeidere og Kvarterstyremedlemmer. 20. januar 18:00 Infomøte 1. februar Søknadsfrist for styret 2. februar -13. februar intervjukomiteens arbeid Intervjukomiteen avtaler intervjuer med alle interesserte. 14. februar intervjukomiteen sender innstilling til Kvast 16. februar Kvast behandler innstilling februar Daglig leder Kvast behandler Sommeravtalen 2011 med det innstilte styret. 21. februar Daglig leder sender avtale til behandling i Kvast 23. februar Kvast vedtar Sommeravtalen 2011 med det innstilte styret 9. mars Reklame i StudVest for medarbeidere Det reklameres for medarbeidere til Sommerkvarteret internt og eksternt 1. april Frist for medarbeidere å søke Sommerkvarteret 1. april 17. april Intervjuprosess av medarbeidere 18. april Utvalgte medarbeidere blir tilbudt jobb 18. april-25. april Ansettelseskontrakt med medarbeidere undertegnes Innen 25. april Det innstilte Sommerkvarterstyre presenterer en plan for implementering av Sommerkvarteret 2011, med strategi og handlingsplan. Fastsetter også en dag for planlegningsmøte med alle på Sommerkvarteret. 25. april Sommeravtalen 2011 innstilt styre og medarbeidere sendes til Kvast 27. april Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

13 Sommerkvarteret 2011 endelig vedtak av Kvast 3. mai Sommerkvarteret 2011 endelig vedtak SKiBAS 2. Konsept og målsetning Jeg ønsker en liten diskusjon i dette møte om Kvarterstyrets ønske om konsept og målsetning for Sommerkvarteret. Hva poenget for Kvarteret med å ha Sommerkvarteret? Hva ønsker vi å oppnå og hva ønsker vi å unngå? For det første. Hva mener vi gikk galt ved Sommerkvarteret 2010 som vi ønsker å rette på? For det andre. Hva vil vi oppnå med å ha Sommerkvarteret 2011? Jeg vil ikke legge noe mer struktur på diskusjonen i så tidlig fase, men at det skal være rom for alle å komme med sine tanker. Fint om folk gjør seg opp noen tanker i forkant av møte om hvorfor vi skal ha Sommerkvarteret, og da hva som bør være målsetningen til Sommerkvarteret. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

14 INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret AD: Vedleggene til Dorgeavtalen Jeg legger ved vedleggene i dorgeavtalen for at vi skal ha fått en god anledning til å diskutere dette i Kvarterstyret. Vedlegg 3 Interngoder er det foreslåtte alternativet fra dorgene. Ønsker innspill dersom det er ting vi bør ta med oss videre til dorgene i forhandling om disse vedleggene.

15 Vedlegg 3 Interngoder Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Aktive Studenters Forening (ASF) 5 gjestelisteplasser på alle arrangementer, reserveres på Gratis inngang på alle arrangementer under 100 kroner. Godene ovenfor gjelder kun ved fremvisning av DAKs gyldige internkort. For Det Akademiske Kvarter For Aktive Studenters Forening Lars Arnesen Daglig leder Gøran Thengs

16 Vedlegg 3 Interngoder Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Bergen Realistforening (RF) 5 gjestelisteplasser på alle arrangementer. Gratis inngang på alle arrangementer under 100 kroner. Godene ovenfor gjelder kun ved fremvisning av DAKs gyldige internkort For Det Akademiske Kvarter For Bergen Realistforening Lars Arnesen Daglig leder Vegard Tryti

17 Vedlegg 3 Interngoder Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Studentersamfunnet i Bergen Gratis inngang mot medlemskap og DAKs gyldige internkort på regulære arrangementer på Kvarteret. Maks 20 plasser. For Det Akademiske Kvarter For Aktive Studenters Forening Lars Arnesen Daglig leder Pål Andreas Sætre

18 Vedlegg 3 Interngoder Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Studenteateret Immaturus 20% avslag på visninger mot visning av DAKs gyldige internkort. For Det Akademiske Kvarter For Studentteateret Immaturus Lars Arnesen Daglig leder Millan Persdotter Persson

19 Vedlegg 3 Interngoder Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK) og Bergen Filmklubb Må kjøpe medlemskort, ti gratis plasser på regulære visninger på Kvarteret mot fremvisning av DAKs gyldige internkort og Filmklubbens medlemskort. For Det Akademiske Kvarter For Bergen Filmklubb Lars Arnesen Daglig leder Aksel Kielland

20 Vedlegg 1 Romfordeling Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK), Aktive Studenter Forening (ASF), Bergen Realistforening (RF), Studentersamfunnet i Bergen (Samfunnet), Studenteateret Immaturus (Immaturus) og Bergen Fillmklubb (Filmklubben) Aktive Studenters Forening Dag Tidspunkt Lokale Fredag 16:00 02:30 Teglverket Bergen Filmklubb Dag Tidspunkt Lokale Onsdag 18:00 24:00 Tivoli Kinomatografer Søndag 18:00 24:00 Tivoli Kinomatografer Bergen Realistforening Dag Tidspunkt Lokale Torsdag 16:00 02:30 Teglverket Studentersamfunnet i Bergen Dag Tidspunkt Lokale Tirsdag 17:00 22:00 Teglverket Onsdag 17:00 22:00 Teglverket Torsdag 17:00 22:00 Tivoli Kinomatografer Studentteateret Immaturus DAK stiller Tivoli Kinomatografer til disposisjon til hovedproduksjoner, også på de dager der Studentersamfunnet og Bergen Filmklubb vanligvis disponerer lokalet. Dette gjelder normalt sett to produksjonsperioder à 14 dager. Aktivitet utover dette avtales i samråd med eksternansvarlig og representanter for Bergen filmklubb og Studentersamfunnet. Datoer for neste semesters produksjoner må være klare innen frist spesifisert nedenfor. Immaturus gis fortrinn på leie av Storelogen, forutsatt at Immaturus har søkt om dette innen første romfordeling. Er rommet reservert ved senere søknad har Immaturus ikke fortrinnsrett. Immaturus kan søke om bruk av lokaler til øving. I forkant av hovedproduksjoner vil søknad om øvingslokaler være prioritert, med unntak av dager og lokaler tildelt andre driftsorganisasjoner. UiB UiB har forelesninger mellom 08:00 og 16:00 i Tivoli Kinomatografer alle hverdager med unntak av hovedproduksjonene til Immaturus. Søknadsfrister Frister for søknad om rom er: - 1. mai for høstsemesteret

21 - 1. november for vårsemesteret Frister for søknad om Tivoli på ukedager mellom 08:00 og 16:00 er (gjelder primært Immaturus): - 1. april for høstsemesteret oktober for vårsemesteret Søknader sendes skriftlig til DAKs eksternansvarlig Frist for å søke om lørdager (helhus): - 1.april - 1. oktober For Det Akademiske Kvarter For Aktive Studenters Forening Lars Arnesen Daglig leder Gøran Thengs For Bergen Realistforening For Studentersamfunnet i Bergen Vegard Tryti Pål Andreas Sætre For Studentteateret Immaturus For Bergen Filmklubb Millan Persdotter Persson Aksel Kielland

22 Vedlegg 2: Rutiner Avtale mellom Det Akademiske Kvarter (DAK), Aktive Studenter Forening (ASF), Bergen Realistforening (RF), Studentersamfunnet i Bergen (Samfunnet), Studentteateret Immaturus (Immaturus) og Bergen Fillmklubb (Filmklubben) Kvarterets ansvarsrekke DAKs ansvarsrekke er i synkende rekkefølge: Hovedansvarlig for huset Organisasjonssekretær / Kvartermester (representerer Kvarterstyret) Etter dette følger de ansvarlige for de forskjellige rom. Rom Husets gang og vrimleareale Skjenkepunkter For andre rom Ansvarlig Vaktansvarlig Dagsansvarlig Dagsansvarlig, hovedansvarlig eller romansvarlig for gjeldende rom De ulike romansvarlige har ansvar for at lover og interne regler blir overholdt i sitt ansvarsområde. DAKs hovedansvarlig kan til enhver tid fatte de beslutninger som er nødvendige for å opprettholde sikkerhet og orden. Ved brann vil vaktansvarlig m/ vakter tre inn som ledd mellom hovedansvarlig og de ulike romansvarlige. DORGs hovedansvarlig er ansvarlig for at DORGs medarbeidere overholder rutiner og de instrukser som blir gitt fra DAKs hovedansvarlig eller vaktansvarlig. DORGs hovedansvarlig plikter å ikke innta alkohol eller andre rusmidler før og under arrangementet. Forkant Overholde gjeldende rutiner for bestilling av rom, teknisk utstyr, personell og mat. Teknisk rider og nødvendig informasjon for vakthold skal leveres senest fredag kl.16:00 uken før arrangementet. All mat som skal serveres eller nytes på huset må godkjennes av DAKs kjøkkensjef. Mat fra kjøkkenet skal bestilles senest én uke i forkant. Ankomst

23 Ved overtagelse av rom skal DORGs hovedansvarlig går runde med DAKs hovedansvarlig og sørge for at lokalet er ryddet og i henhold til romplan og husordensreglene. Påpekte mangler kan kreves utbedret fra DAK. Dersom rommene ikke blir utbedret kan DORG kreveryddegebyr på opptil 500,-. DAKs hovedansvarlig skal åpne lokalet og DORGs hovedansvarlig skal kvittere ut nøkkelmot den til enhver tid gjeldende depositum. Ved manglende innlevering av nøkkel etter avsluttet arrangement skal DAK beholde depositum og fakurerere DORG for ny nøkkel. Lydsjekk skal avholdes innen kl. 19:00. Evt. avvik fra dette skal klareres med eksternansvarlig ved DAK. Gjennomføring DAKs vaktansvarlig og hovedansvarlig har myndighet ovenfor maksimalt tillatte gjester i lokalet. Ved uenighet er det Kvartermesteren som tar endelig beslutning. Personer som serverer alkohol og/eller utfører vakthold (inkludert brannvakter) skal ikke ha inntatt alkohol eller andre rusmidler. Mindreårige skal ikke slippes inn i lokalet. Kvarterstyret eller Vaktansvarlig kan i enkelttilfeller gi dispensasjon fra forbudet, den mindreårige må i så fall være i følge med en edru, voksen person. Åpenbart berusede personer skal straks bes om å forlate lokalet, arrangør kan kontakte Kvarterets vakter for assistanse. Søl, oppkast, knust glass og lignende skal straks tørkes opp. Rømmingsveier må ikke sperres med bord, dekorasjoner o.l. Det er ikke tillatt å benytte brennbare materialer som dekorasjoner. Plakatopphenging på Kvarteret er forbudt. Kvartermesteren kan likevel godkjenne opphenging på tilviste plakattavler. Etter Arrangementet og alt salg skal være avsluttes senest ved skjenkestopp. Alle glass skal vaskes. Tallerkener, kaffekopper o.l. leveres til Stjernesalen eller Puben. Lokalet skal tilbakeføres og ryddes til i henhold til romplan og husordensreglene. Søppel skal ryddes og kastes i søppelspann i bakgården. Når lokalet er ferdig ryddet skal DORGs hovedansvarlig kontakte DAKS hovedansvarlig for godkjenning og låsing av lokalet. Lokalet skal være ryddet og tømt, og oppgjør for salg klart, innen en time etter skjenkestopp. DORGs hovedansvarlig er ansvarlig for rydding etter arrangementsslutt, og DAKs hovedansvarlig skal godkjenne rom før arrangementet anerkjennes som ferdig. DAK kan pålegge ryddegebyr opptil kr. 500,- ved mangelfull rydding og lukking av lokale uten godkjennelse. Ryddegebyr skal pålegges samme dag og må dokumenteres. DORGs hovedansvarlig kan pålegges å tørke opp søl, oppkast, knust glass o.l. i lokalets tilliggende toaletter og fellesareal. DORGs hovedansvarlig skal ikke forlate Kvarteret før DAKs

24 hovedansvarlig gir tillatelse til dette. For Det Akademiske Kvarter For Aktive Studenters Forening Lars Arnesen Daglig leder Gøran Thengs For Bergen Realistforening For Studentersamfunnet i Bergen Vegard Tryti Pål Andreas Sætre For Studentteateret Immaturus For Bergen Filmklubb Millan Persdotter Persson Aksel Kielland

25 INTERNNOTAT Fra Administrativ leder Til Kvarterstyret Innstilling av driftsleder Etter intervju onsdag anbefales følgende person innstilt ansatt av SKiBAS som driftsleder. Anders Ohma VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS om ansettelse av følgende driftsleder: Anders Ohma. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 44-10 Orienteringer 1. LEDER Sosiale begivenheter RS galla (Studenparalamentetets julebord) Mistillitssaken Har hatt møte med anklager og kontaktet anklagde uten

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 40-10 Orienteringer 1. LEDER BSTV Da det er noen tekniske påpekninger fra Kraft i forhold til BSTV avtalen foreslår jeg et møte med BSTV der en rep. fra Kraft er

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan

AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan INTERNNOTAT Fra Lars Arnesen, daglig leder, Kvarterstyret Til Kvarterstyret 03.08.2010 AD 2601 Plan for fastsetting av handlingsplan Formål: Bli enig om en overordnet plan, slik at hver enkelt kan utarbeide

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 11-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret Internansvarlig Stands i Speilsalen til åpningsuken PR-ansvarlig Menymal til barene Brann Økonomiansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 28-10 Orienteringer 1. LEDER Støy og utservering Jeg har vært i møte med en leverandør av markiseløsninger (16.08) for å ta en titt på uteserveringen vår. Jeg fikk

Detaljer

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk.

Fredag&var&jeg&på&Samfunnet#åpning&og&mottakelse&og&nachspiel&i&forbindelse&med&det.&Var&gøy,&fikk& snakket&med&en&del&interessante&folk. 04#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Deltokpåarbeidsmøteangåendedorgavtalenepåtorsdag.Derettervarjegpåførsteparlamentsmøte for nyvalgte SP#HiB og holdt en presentasjon om Kvarteret # gikk bra. I

Detaljer

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte.

Skal0ha0møte0med0organisasjonsseminarkomiteen0på0onsdag0før0styremøtet.0. Avklart0vårens0annonseplan0hos0Studvest.0Videre0orientering0gis0ved0møte. 1#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING DRIFTSANSVARLIG&EKSTERNANSVARLIG Vaktsituasjonen ORIENTERINGER LEDER Jobbetmedålageensemesterplanforkvarterstyret. Jobberogsåmedforarbeidtilnoenavsakenesomstårpådenneplanen.

Detaljer

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken %

Skrevet% Retningslinjer%for%booking%av%rom%ved%Det%akademiske%Kvarter%til%Vil#Vite%boken % 15#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Harferdigstiltdokumentomrevideringavorganisasjonsstruktur. Har hatt møte med driftsorganisasjoner og andre studentkulturorganisasjoner om utforming av 1.etaje

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 37-10 Orienteringer 1. LEDER Grunnavtale signert Grunnavtalen til dorgene er signert 12.10, og det er enighet om de to første vedleggene. Det tredje vedlegget om

Detaljer

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT

KVARTERSTYREMØTE. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Orienteringer Her refereres tillegg til skriftlig orientering (vedlegg) REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 20-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent 26.05.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, medlem av

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Referat KVARTERSTYREMØTE 19.05.2009 19.05.2009, kl 18:00 Studentsenteret, seminarrom B. TIL STEDE: Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Internansvarlig: Stian Dahle Leder: Erik

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER EKSTERNANSVARLIG Var på møte med Vibber på torsdag sammen med andre arrangører som skal være med på arrangementet. Hadde møte med SALT på fredag, sammen med Kamilla.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Kommet tilbake fra juleferie søndag 9. januar. Over jul har jeg kost meg med å lese over handlingsplanen, budsjettet vårt og en rekke

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 03-11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 26.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder og medlem fra RS Kay-Ole Aren Ullebø Andre deltakere Fraværende

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING LEDER SKJENKEANSVARLIG. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 41-09 02.12.2009, kl 17:45 Nygårdsgaten 1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 43-09 16.12.2009, kl 15.00 Fosswinkels gate 7 TIL STEDE KVAST Leder Stian Dahle Skjenkeansvarlig Lars Arnesen Eksternansvarlig Marte Tobro Pransvarlig Bendik Nagel Støren Prosjektansvarlig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder SommerKvarteret KO49 Semesterrapport/Handlingsplan Adm. leder Støy Samarbeidspartnere PR-ansvarlig Mediehåndtering Bergen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 10-09 3.3.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik A. Oramas Eksternansvarlig/Nestleder Anette B. Moen (gikk 20.00) Skjenkeansvarlig Charlotte Hoem Internansvarlig Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 29-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 25.08.2010, kl. 16:20 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Jørgen Skjellevik og Jan Fredrik Eliassen Andre deltakere

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det.

Skrevet$leserinnlegg$til$Studvest,$svar$på$Arne$og$de$sitt$innlegg$i$forrige$uke.$Vet$ikke$om$det$kommer$ på$trykk,$men$vi$får$satse$på$det. 33"13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harlagetforslagtillangsiktiginvesteringsstrategi. Synes selv det er et utmerket dokument som vil sørgeforenuforbeholdenvekstdekommende10årene.minst. SkrevetleserinnleggtilStudvest,svarpåArneogdesittinnleggiforrigeuke.Vetikkeomdetkommer

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 31-09 09. september 2009, kl 17:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Erik Oramas Økonomiansvarlig/Skjenkeansvarlig/Nestleder Thomas Calder Eksternansvarlig Marte Tobro Internansvarlig

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 12-11 Oppfølging fra forrige møte Leder GF-innspill fra KØR Planleggingsfase, SommerKvarteret Prosjektansvarlig Påskedugnad KLR Bergen Challenge Økonomiansvarlig

Detaljer

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014!

!!! Fra Til! Regnskapsanalyse,!sommer!2014! 08.09.2014 Fra Økonomiansvarlig Til Styremøtet Regnskapsanalyse,sommer2014 Kvarteretberegnerikkeenvanligdriftisommermånedene,deharistedenforSommerkvarteretsom driver driften. En endelig rapport for Sommerkvarteret

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet. Administrasjonen Thomas Evensen. Representantskapet Øyvind Kinsey REFERAT KVARTERSTYREMØTE 17-10 05.05.2010, kl 16:15 Stillhet TIL STEDE Kvarterstyret Leder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Pr-ansvarlig Prosjektansvarlig Administrasjonen Thomas Evensen Representantskapet

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-11 Oppfølging fra forrige møte PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Deltok på orienteringsrunden på Representantskapets innstillingsmøte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 07-11 Orienteringer 1. LEDER Har tilbrukt den største delen av tiden siden sist møte i Oslo. Ankom ByLarm torsdag morgen med festivitas og forholdsvis informative

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-09 10.11.2009, kl 17:00 NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig ADMINISTRATIV LEDER REPRESENTANTSKAPET

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 33-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke Det har over det meste av dette semesteret vært en pågående konflikt mellom Vaktetaten

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 33-09 30.09.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Eksternansvarlig Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b KVAST DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 38-09 04.11.2009, kl 18:00 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder: Erik Aleksander Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Peter Calder Eksternansvarlig: Anne Marte Lunde Tobro Internansvarlig:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 33-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 22.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Ingrid Andre deltakere - Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

PG&har&begynt&planlegging&av&årsfesten,&og&jeg&skal&på&møte&om&dette&på&fredag.&

PG&har&begynt&planlegging&av&årsfesten,&og&jeg&skal&på&møte&om&dette&på&fredag.& 42#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER VarpåekstraordinærtSKiBAS#møteforrigeonsdag. Ellerserdeteksamenstid. EKSTERNANSVARLIG HarfåttsendtutdeallerflestesvarenepåsøknadeneforV14.Holdernåpååbookedesøknadene

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.%

Onsdag%3.%oktober%holdt%jeg%presentasjon%om%Kvarteret%for%kulturredaksjonen%i%Studvest.% 29#12 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Fultfokuspåinnspurtentilfristforåsendesakertilhøring.Fårgodhjelpfraintern#Hannetilåskrive semesterrapporten. Hadde møte med øko#marius fredag 5. oktober om budsjettet.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 04-09 27.01.2009, kl 16:15 NG1b Til stede: Kvast: Leder: Erik Oramas Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Charlotte Hoem Eksternansvarlig: Anette B. Moen Internansvarlig:

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-07 17.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Iselin Høle John Fjellseth Jude Reczek Ingrid

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./ 03#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Sommerkvarteret Organisasjonsseminar Spritbar MikromandagHåkonsgaten Vindag Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Møtemedstudentimpulser. LagetforslagtilmøteplanforSKiBAS.

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 3308 21.10.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PRansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-07 27.03.2007, kl 16:30 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 35-10 Orienteringer 1. LEDER SKiBAS møte Denne uken er det SKiBAS møte 07-10 (05.10). På dette møtet tar vi opp kulturstøtte som en diskusjonssak for å høre SKiBAS

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter ARRANGØRHEFTE Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter Introduksjon Hei, og velkommen som arrangør på Det Akademiske Kvarter i Bergen! Det Akademiske Kvarter ble åpnet av Kronprins Håkon i 1995 og er

Detaljer

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b

Referat KVARTERSTYREMØTE , kl 18:00 NG1 b Referat KVARTERSTYREMØTE 05-08 05.02.2008, kl 18:00 NG1 b TIL STEDE KVAST Internansvarlig Anne K. Tinnesand Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (ankom kl. 19:20) ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 36-10 Dato/Tid/Sted Til stede Møtt fra RS 13.10.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret og administrativ leder Jørgen Skjellevik Andre deltakere - Fraværende - Ordstyrer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 01-09 05.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Stian Dahle Thomas

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00)

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland (fra 17:00) REFERAT KVARTERSTYREMØTE 29-08 22.9.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen Charlotte Hoem Raymond

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 25-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Studentparlamentsmøte Driftsansvarlig Utvidelse av åpningstid på valgdagen Internansvarlig Container Orienteringer 1. LEDER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 05-11 Orienteringer 1. LEDER Møte med adm. leder, økonomiansvarlig, pr-ansvarlig, mardkesjef og Tom Tveita om mulige samarbeidspartnere fredag 4. februar. Anser

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST. IKKE TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 03-09 20.01.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle Trond

Detaljer

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen.

TIL STEDE FORSLAG TIL DAGSORDEN ORIENTERING. LEDER Møte velferdsting. Møte med økogr. Talerør Deltatt GF Eksamen. Referat KVARTERSTYREMØTE 40-09 25.11.2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Eksternansvarlig Internansvarlig Pransvarlig Prosjektansvarlig

Detaljer

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

TIL STEDE KVAST. Silje Hildrestrand. Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland REFERAT KVARTERSTYREMØTE 28-08 16.9.2008, kl 16:15 Brakkene TIL STEDE KVAST Leder Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Silje Hildrestrand Anette Moen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 26-11 Oppfølging fra forrige møte Leder Statuttkomitémedlem fra Kvast Eksternansvarlig NHHS-Helhus Administrativ Leder Kultur Vest Orienteringer 1. LEDER Søknad

Detaljer

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas

ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Erik A. Oramas ffe REFERAT KVARTERSTYREMØTE 02-09 13.1.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Prosjektansvarlig Erik A. Oramas Anette B.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 17-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig 5-årsplan Internansvarlig / Prosjektansvarlig 16. mai Internansvarlig Retningslinjer for arbeidsgrupper Orienteringer

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen

TIL STEDE. KVAST Eksteransvarlig/Nestleder. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland. REPRESENTANTSKAPET V/AU Espen Lehn-Nilsen REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-08 14.10.2008, kl 16:45 Brakkene TIL STEDE KVAST Eksteransvarlig/Nestleder Interansvarlig Skjenkeansvarlig PR-ansvarlig Økonomiansvarlig Anette Moen Anne Kari Tinnesand Charlotte

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 26-09

KVARTERSTYREMØTE 26-09 Referat KVARTERSTYREMØTE 26-09 9. juni 2009, kl 16:15 NG1b. Møtedeltakere: KVAST Leder: Erik Oramas PR-ansvarlig: Bendik Nagel Støren Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Internansvarlig: Stian Dahle Økonomiansvarlig:

Detaljer

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%%

Har%skrevet%om%annen%kulturvirksomhet%til%årsmeldingen%i%samarbeid%med%tidl.%Eksternansvarlig.%% 15#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Ermidtieksamensinnspurt.Prøversamtidigåhåndteredorgeforhandlingerogsaksforberedelsertil GF. Har utformet utkast til semesterrapport. Manglende evne til å forholde

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 11-07 20.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 08-11 Orienteringer 1. LEDER Fredag 25.02 var markedsleder, pr-ansvarlig og jeg på møte hos Brann for å høre om mulige samarbeidsmuligheter. Dette er sendt inn til

Detaljer

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro

TIL STEDE. KVAST Erik Alexander Oramas. NYE KVASTMEDLEMMER Bendik Nagel Støren Sigrid Sundfjord Otterlei Ingrid Norgren Marte Lunde Tobro REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-09 26.5.2009, kl 16:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Økonomiansvarlig Internansvarlig Erik Alexander Oramas Anette B. Moen Charlotte

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 32-07 09.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT

TIL STEDE DAGSORDEN KVAST REPRESENTANTSKAPET V/AU. ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland IKKE TILSTEDE REFERENT REFERAT KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 14:30 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utleie av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 21-10 Orienteringer 1. LEDER Konflikt mellom arbeidsgruppene vakt og skjenke 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE , kl , NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 13-09 24.3.2009, kl. 16.15, NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie!

!!! Fra Til! Nye!retningslinjer!for!leie! !!! 05.10.2014 Fra Bookingansvarlig Til! Kvarterstyret Nye!retningslinjer!for!leie! Kvarteretharperdagsdatonoeuklareretningslinjerforleie.Dethariårblittvedtattretningslinjer somgjelderforstørreeksternearrangementer,ogdissefungerergodttilsittbruk,menertilpasset

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas IKKE TIL STEDE KVAST REFERAT KVARTERSTYREMØTE 06-09 10.2.2009, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem ADMINISTRATIV LEDER Gustav Birkeland

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b?

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b? FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 19-07 22.05.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Økonomi Veke 36 har vore ei veke der det har gått betre i forhold til budsjettet, og den har vore

Detaljer