ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN"

Transkript

1 ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN GENERELLE, FYSISKE, PSYKISKE, PRAKTISKE OG TEORETISKE KRAV, SAMT KRAV OM GODE LOKALKUNNSKAPER VED ANSETTELSE SOM BRANNASPIRANT ELLER SOM BRANNKONSTABEL I ABBV. Generelle krav: - Plettfri vandel, som dokumenteres med politiattest - Snakker et godt forståelig skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk - God skriftlighet i norsk, samt god i matematikk - Svært gode praktiske evner og bred erfaring i bruk av ulike verktøy - Svært god fysisk form. - Meget gode lokalkunnskaper i Asker og Bærum. - Førerkort klasse CE, eventuelt forplikter seg til å ta dette innen prøvetidens utløp på egen regning - Førerkort for utrykningskjøretøy kode 160, eventuelt forplikter seg til å ta det innen prøvetidens utløp på egen regning - Bør ha gjennomført militærtjeneste eller siviltjeneste (gjelder menn) Generelt vedrørende behandling av søknadene, innkalling til tester og ansettelsesforbehold Asker og Bærum brannvesen vil kun behandle søknader som blir registrert elektronisk. Søknader som blir sendt på papir vil ikke bli tatt til vurdering. Vi forventer at vi vil få svært mange søknader på våre utlyste stillinger. Det anbefales at man vedlegger bilde med sin søknad. Når søknadsfristen er utløpt vil de som innfrir de generelle kravene bli innkalt til løpetest. De som innfrir fastsatte krav på løping går videre til teoretiske tester. De som består de teoretiske testene vil gjennomføre en rekke fysiske tester, praktiske tester, høydetest, klaustrofobitest og kjøretest med innlagte kjentmannselementer. Hvis man består alle testene går man videre til intervju. De mest aktuelle søkerne for ansettelse vil gjennomføre 2 intervjuer. De som blir innstilt for ansettelse må gjennomføre en utvidet helsekontroll og må innfri alle helsemessige krav som forutsetning for ansettelse. Kort om ansettelsesprosessen Hvis man ikke innfrir kravene som er satt i en enkelt test, går ikke søkeren videre i ansettelsesprosessen. For eksempel hvis søkeren ikke innfrir tidskravet på løpetesten som er under 21 minutter og 30 sekunder rundt Semsvannet eller meter på bane under 21 minutter, går ikke kandidaten videre til påfølgende tester. En tid på 21 minutter og 31 sekunder rundt Semsvannet eller 21 minutter og 1 sekund på meter på bane, medfører at søkeren ikke går videre. Derimot vil en tid på 21 minutter og 29 sekunder rundt Semsvannet eller 20 minutter og 59 sekunder på meter på bane innebære at kandidaten går videre i ansettelsesprosessen.

2 Teoretiske tester: De teoretiske testene er innenfor områdene gjenfortelling, rettskriving og matematikk. Gjenfortellingstesten består i at kandidaten skal lese en tekst i 60 sekunder (personer med dysleksi får 6 sekunders tillegg). Etter 60 sekunder skal de skrive ned teksten slik de husker den. Teksten som blir nedskrevet vurderes etter ortografi (rettskriving, stavemåte, tegnsetting og uttrykksform), orden (oppsett, skrivemåte, overstrykninger, avsnitt etc.) og hukommelse (historiens utvikling og hovedinnhold- det flettes inn både tallverdier og stedsnavn/veinavn). Rettskrivningstesten innebærer at søkeren skal avdekke ortografiske feil og tegnsettingsfeil i en skrevet tekst. Matematikkoppgavene er innenfor områdene multiplikasjon, divisjon, subtraksjon, addisjon, prosentregning, brøk, mål/flate/volum, mål/flate/prosent og diverse praktiske matematiske oppgaver. Kandidatene har totalt 60 minutter til disposisjon på teoritestene (personer med lese/skrivevansker har 6 minutter ekstra-tid.). Det er liten tid til oppgavene og hensikten med dette er også å se hvordan søkerne takler å arbeide under press. Det er mange søkere som ikke får tilfredsstillende karakter på de teoretiske testene. Dette gjelder særlig innenfor matematikk. Søkerne oppfordres derfor til å øve på matematiske oppgaver på ungdomsskolenivå. Kjentmannsprøven innebærer at søkerne skal gi kjørebeskrivelse med utgangspunkt fra Asker brannstasjon, Bekkestua brannstasjon og Gjettum brannstasjon. I tillegg skal man gi kjørbeskrivelse fra og til andre aktuelle distrikter og veier i Asker og Bærum. Prøven avdekker hvor gode lokalkunnskaper søkeren har. Mangelfulle eller utilfredsstillende lokalkunnskaper medfører at søkeren ikke går videre i ansettelsesprosessen. Krav til fysisk prestasjon - Løpe Semsvannet rundt (4.7 kilometer) på under 21 minutter og 30 sekunder eller meter løping på bane på under 21 minutter. - Koordinasjons- og sirkeltest i gymsalen. Egen test hvor man må klare minimum 15 runder i løpet av 12 minutter for å få bestått. Testen gir et meget godt inntrykk av den testedes fysiske form, styrke og evne til/motivasjon for å ta seg ut fysisk. - Tauklatring til tak, hvor man kan benytte bena under klatringen. - Bestått røykdykkertest hvor man er iført undertøy som ved utrykning (eller treningstøy), joggesko (for å spare rullebåndet), utrykningsbukse, utrykningsjakke (uten hjelm) og flaskepakke. Samlet skal utrykningstøyet og flaskepakken veie 23 kilo. Opplever testpersonen uvelbefinnende under noen av de fysiske testene, skal testingen umiddelbart avbrytes.

3 Nærmere beskrivelse av røykdykkertesten som utføres på tredemølle Demonstrasjon av øvelse på tredemølle De som skal testes, skal ha på seg undertøy som ved utrykning (eller treningstøy), joggesko (for å spare rullebåndet), utrykningsbukse, utrykningsjakke (uten hjelm) og flaskepakke. Samlet skal utrykningstøyet og flaskepakken veie 23 kilo. Der moderne utstyr samlet blir lettere enn 23 kg, må det legges på vekter slik at 23 kg nås. Testpersonen skal gå på tredemøllen i romtemperatur (16-24 C), uten å holde seg i rekkverket, og båndet skal ha konstant hastighet på 5,6 km/time (10,40 min/km). Minimumskrav 12 minutter for menn og 11 minutter for kvinner. Fra start til ett minutt skal båndet ha en vinkel på 2,5 grader fra vater (ca. 4 prosent stigning) Fra ett til to minutter skal båndet ha en vinkel på 4,0 grader fra vater (ca. 7 prosent stigning) Fra to til tolv minutter for menn/elleve minutter for jenter skal båndet ha en vinkel på 7,0 grader fra vater (ca. 12 prosent stigning) Testpersonene må klare å gå på båndet i alle de tolv (for menn)/elleve (for kvinner) minuttene for å passere testen. Hvis testen må avbrytes før minimumskravet er innfridd, går søkeren ikke videre i ansettelsesprosessen. Krav til muskelstyrke Testlederen styrer gjennomføringen av testen og anviser og kontrollerer at øvelsene gjøres riktig. Testpersonen skal føle seg frisk, uten helseplager som kan redusere prestasjonen når testen gjennomføres. Opplever testpersonen uvelbefinnende under testen (annet enn muskeltretthet), avbryter en testingen umiddelbart. Testpersonen skal ha på samme bekledning som i testen for fysisk utholdenhet, og i to av øvelsene også med en røykdykkerflaske (18 kg) på ryggen. Testen for armens strekkmuskler er den vanlige "push up"-testen (armhevinger). Røyk- og kjemikaliedykkeren utfører så mange repetisjoner av øvelsen i testen som han/hun klarer. Repetisjonene gjøres fortløpende i jevn hastighet. Det er ingen hvilepause mellom repetisjonene. Det er imidlertid ingen tidsbegrensning i testen. De aller fleste vil ha brukt opp sin muskekraft i testen i løpet av ca. ett minutt. Tallet for utførte repetisjoner noteres og

4 oppbevares. Resultatene kan røyk- og kjemikaliedykkeren bruke til å måle egen fremgang i testene. Testresultatene graderes i "for svakt", "brukbart" og "meget bra". Testen er bestått ved "brukbart" eller "meget bra" resultat. Standardtest for muskelstyrke 1. Test av ben- og hofteleddsstrekkere Demonstrasjon av øvelse for ben- og hofteleddsstrekkere 1 Øvelsesbeskrivelse: Testpersonen har på joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse, vernejakke og en 18 kilo tung røykdykkerflaske på ryggen. Han/hun stiller seg med front mot ribbeveggen. Avstand fra ribbeveggens forkant til tåspiss av skoene skal være ca. én skoavstand. Hendene festes i ribbeveggen i navlehøyde, med en skulderbreddes avstand mellom hendene. Testlederen plasserer hånden sin ca. ti cm over røyk- og kjemikaliedykkerens hode mens denne står oppreist. Testpersonen utfører fra denne stillingen dype knebøyninger med påfølgende rask utstrekking og et lite hopp, slik at personen letter fra gulvet og stanger hodet i testleders hånd. Den enkelte repetisjon av øvelsen er godkjent når hodet berører testleders hånd. Demonstrasjon av øvelse for ben- og hofteleddsstrekkere 2 Følgende forhold må passes på: Testpersonen skal gå så dypt i knebøyingene at hofteleddet kommer lavere enn kneleddet. Ryggen skal hele tiden under utførelsen være tilnærmet loddrett. Armene er bare til støtte. De skal hele tiden være så strake som mulig og bidra til å holde balansen, og kroppen rett.

5 Testresultater: 50 eller flere repetisjoner = Meget bra Fra 25 til 49 repetisjoner = Brukbart 24 eller færre repetisjoner = For svakt kandidaten går ikke videre i ansettelsesprosessen 2. Test av armstrekkere og brystmuskulatur (push-ups) Øvelsesbeskrivelse: Testpersonen har joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse, vernejakke og en 18 kilo tung røykdykkerflaske på ryggen. Utgangsstilling for push-ups Han eller hun legger seg ned på gulvet i fot-håndstående. Håndflatene plasseres i gulvet med skulderbreddes avstand med fingertuppene pekende fremover. Kroppen skal være helt strak. Fra denne posisjonen retter røyk- og kjemikaliedykkeren ut armene og hever kroppen fra gulvet. Deretter senkes kroppen ned slik at brystet berører testleders håndbak. Øvelsen gjentas. Følgende forhold må passes på: Kroppen skal under utførelsen hele tiden være strak. Det tillates ingen svai eller knekk i hoften. Testlederen legger hånden på gulvet (med håndflaten ned) under testpersonens bryst. Selve brystet (og ikke en løsthengende vernejakke) skal berøre testleders håndbak hver gang kroppen senkes for at øvelsen skal bli godkjent. Testresultater for menn: 18 eller flere repetisjoner = Meget bra Fra 13 til 17 repetisjoner = Brukbart 12 eller færre repetisjoner = For svakt kandidaten går ikke videre i ansettelsesprosessen Testresultater for kvinner: 16 eller flere repetisjoner = Meget bra Fra 11 til 15 repetisjoner = Brukbart 10 eller færre repetisjoner = For svakt kandidaten går ikke videre i ansettelsesprosessen 3. Test av armbøyere og skuldermuskulatur (på ryggsiden) Øvelsesbeskrivelse: Testpersonen har på joggesko/turnsko og bærer utrykningsundertøy, vernebukse og vernejakke. Han/hun henger under en bom med undertak (håndflatene mot ansiktet). Håndfestene er i skulderbreddes avstand. Bommen er plassert slik at når armene er strake og kroppen holdes rett, så vil hodet og skuldrene henge litt lavere enn hælene når disse blir plassert på kanten av et stolsete (på en høy benk eller lignende). Testpersonen bøyer armene slik at brystet berører bommen og slipper seg så forsiktig ned igjen til utgangsstillingen med strake armer.

6 Demonstrasjon av øvelse for armbøyere og skuldermuskulatur 1 Demonstrasjon av øvelse for armbøyere og skuldermuskulatur 2 Følgende forhold må passes på: Kroppen skal være helt strak under utførelsen. Testen skal utføres kontrollert (rolig) uten kippebevegelser i hoftene. Testresultater for menn: 18 eller flere repetisjoner = Meget bra Fra 13 til 17 repetisjoner = Brukbart 12 eller færre repetisjoner = For svakt kandidaten går ikke videre i ansettelsesprosessen Testresultater for kvinner: 16 eller flere repetisjoner = Meget bra Fra 11 til 15 repetisjoner = Brukbart 10 eller færre repetisjoner = For svakt kandidaten går ikke videre i ansettelsesprosessen Praktisk test I den praktiske testen må søkeren vise at vedkommende kan betjene ulike håndverktøy, samt viser gode praktiske ferdigheter. Hvis søkeren ikke viser tilstrekkelige kunnskaper i å betjene og bruke ulike håndverktøy, samt ikke viser tilfredsstillende praktiske ferdigheter, medfører dette at søkeren ikke går videre i ansettelsesprosessen. Klaustrofobitest: Ved denne testen er søkerende har full røykdykkerbekledning og blendet maske. En fysisk krevende test, hvor personer med klaustrofobi blir raskt avslørt. En søker som viser tegn til klaustrofobi går ikke videre i ansettelsesprosessen. Høydetest: Testen innebærer at man skal gå i stigen på brannliften til en fastsatt høyde. Stigen har graders stigning. Det er alltid en som følger rett etter den som blir testet. For å få bestått test må testpersonen gå uavbrutt og uten reservasjon til toppen av stigen.

7 Tårntest: Tårntesten er en praktisk arbeidstest med stressrelaterte elementer. Testen gir indikasjon om stressmestring, hvordan man arbeider, evne til å tenke, samt mestre flere ting samtidig og praktiske evner. Kjøretest med innlagte kjentmannselementer Kjøretesten innbeærer at søkeren skal kjøre ett av ABBVs utrykningskjøretøy, avhengig av førerkortklassene som kandidaten har. En intern sensor fra ABBV gir vurdering om kjøreferdighetene. Søkeren må kjøre til veier som sensor ber om. Man må bestå kjøretesten for å gå videre i ansettelsesprosessen. Intervju(er): Søkere som har bestått alle ovenfor nevnte tester går videre til intervju. Andre gangs intervju gjennomføres for de søkerne som vurderes som mest aktuelle. Innstilling for ansettelse Før innstilling for ansettelse foretas, eller som vilkår for ansettelse skal ABBVs lege godkjenne søkerens helsemessige skikkethet. Ved undersøkelsen vurderer ABBVs lege først helseskjemaet som søkeren har vedlagt sin søknad. I tillegg skal ABBVs lege foreta en egen undersøkelse, og den endelige vurdering av om søkeren fyller de helsemessige krav for ansettelse. Dersom søkeren ikke innehar utrykningsførerkort (kode 160) skal ABBVs lege undersøke om søkeren oppfyller helsekravene for utrykningskjøring og anmerke dette på legeerklæringen. ABBVs lege benytter eget skjema i sin undersøkelse.

8 ASKER OG BÆRUM HELSE MILJØ OG SIKKERHET Utarb.dato/ av: Rev.dato/init: BRANNVESEN A / SGU/SNJ / JRØ HELSEKONTROLL EGENERKLÆRING Godkjent: Rev.nr: 1 Side: 8 av: 1 HELSEKONTROLL, EGENERKLÆRING Navn... Fødselsnr: (11 siffer)... Postadresse... Har du vært behandlet for eller hatt noen av de sykdommene som er beskrevet nedenfor? Ja _ Nei _ Lungetuberkulose. Annen form for tuberkulose. Brysthinnebetennelse. Astma, høysnue eller andre allergiske sykdommer. Kronisk bronkitt. Lunge- betennelse. Sinnslidelse. Nervøsitet. Epilepsi. Svimmelhetsanfall. Hjerne- rystelse. Hjertesykdom. Større skader. Kjønnssykdom. Sukkersyke. Giktfeber. Alkoholisme. Hudsykdommer. Mage/tarmsykdommer. Urinveislidelser. Brokk. Åreknuter. Hemoroider. Stamming eller annen form for taleforstyrrelser. Andre alvorlige sykdommer. Hvis "ja" oppgi hvilken sykdom, tidspunkt, samt behandlende leges navn: Har du ligget på sykehus? Ja _ Nei _ Hvis "ja" oppgi når, hvor og for hva: Bruker du regelmessig medisin? Ja _ Nei _ Hvis "Ja" oppgi hvilken medisin og for hvilken sykdom: Har tjenesten vært forbundet med skader eller sykdom? Ja _ Nei _ Hvis "ja" oppgi hvilken: Har du vært syk siden forrige undersøkelse? Ja _ Nei _ Hvis "ja" oppgi hvilken sykdom, dennes varighet og navnet til behandlende lege eller sykehus: Jeg samtykker i at undersøkende lege/sykepleier innhenter supplerende opplysninger om min helse hos andre leger, sykehus, trygdekasser mv.

9 Jeg er kjent med at undersøkende lege/sykepleier orienterer arbeidsgiver om eventuelle helsemessige forhold som har betydning for min funksjon i vakttjeneste. Jeg erklærer at de ovenstående opplysninger er riktige og fullstendige. Sted...Dato...Underskrift.

10 ASKER OG BÆRUM HELSE MILJØ OG SIKKERHET Utarb.dato/ av: Rev.dato/init: BRANNVESEN A / SNJ / JRØ HELSEUNDERSØKELSE VAKTPERSONELL Godkjent: Rev.nr: 4 Side: 10 av: 3 HELSEUNDERSØKELSE, VAKTPERSONELL Dato:. Navn... Fødselsnr.(11siffer) Høyde... Vekt... Kroppsbygning... Almentilstand Er det noen alvorlige medfødte eller ervervede legemsfeil? 3. Virker han/hun psykisk vel avbalansert? 4. Foreligger stamming eller andre uttalte taleforstyrrelser? 5. Er det tegn til hudlidelse? 6. Briller/linser: :.. Samsyn: Høyre:.Venstre:. 7. Audiometri/hørsel: 8. Er eventuell protese vel tilpasset? Plager i munnhulen? 9. Spirometri:

11 ASKER OG BÆRUM HELSE MILJØ OG SIKKERHET Utarb.dato/ av: Rev.dato/init: BRANNVESEN A / SNJ / JRØ HELSEUNDERSØKELSE VAKTPERSONELL Godkjent: Rev.nr: 4 Side: 11 av: 3 FVC:.ml FEV1:.ml PEF:.l/s 10. Hjertefunn: Puls.. Regelmessig?. BT. Arbeids-EKG: Dato: 11. Er det tegn på sykdommer i abdomen (brokk)? 12. Urinen: Eggehvite:. Puss:. Blod:. Sukker:. 13. Blodet: HGB:....g/dl SR:...mm Glykose:.. mmol/l Kolestrol.mmol/l HDL:.mmol/L ALAT.E/L Gamma GT.E/L Kontrolleres ved behov. 14. Kan vedkommende holde pusten i mer enn 45 sekunder? 15. Supplerende opplysninger:

12 ASKER OG BÆRUM HELSE MILJØ OG SIKKERHET Utarb.dato/ av: Rev.dato/init: BRANNVESEN A / SNJ / JRØ HELSEUNDERSØKELSE VAKTPERSONELL Godkjent: Rev.nr: 4 Side: 12 av: Er det ved undersøkelsen fremkommet andre opplysninger eller funn til vurdering av vedkommendes helse? Undersøkelsen er utført av: Legens vurdering av undersøkelsen: A. At det medisinsk sett ikke skulle være noe til hinder for at den undersøkte utfører røykdykkerarbeid. B. At det medisinsk sett er grunn til å fraråde røykdykkerarbeid, men ikke vakttjeneste. C. At det medisinsk sett er grunn til å fraråde røykdykkerarbeid, men ikke vakttjeneste inntil det er foretatt behandling med tilfredsstillende resultat av påvist sykdom. D. At det medisinsk sett er grunn til å fraråde vakttjeneste (sjåfør på beredskapskjøretøy, tjeneste i alarmsentralen, tjeneste på trygghetsalarmbil)....den (legens underskrift og stempel)

Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre.

Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre. f STYRKETRENING TUNGE LØFT =STERK KROPP Smidige bevegelser, en flott kropp og en god helse. Det finnes ingen snarveier, men noen metoder er mer effektive enn andre. Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Anne

Detaljer

Kjentmann i kraftforsyningen

Kjentmann i kraftforsyningen Foto: Hanstadfoto Kjentmann i kraftforsyningen Innledning av Arbeidstilsynet Foto: Jarle Nyttingnes Foto: Jarle Nyttingnes Denne veilederen er utarbeidet av Energi Norge, og er viktig for å sikre at den

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Stephen.Seiler@agderforskning.no Tlf: 38142208 Serviceboks 415 N-4604 Kristiansand Rapportens tittel: FoU-informasjon

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi

seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi illustrasjonsfoto: Momentum veiledning til deg som har amputert et ben informasjon fra fysioterapeutene seksjon for fysioterapi. medisinsk klinikk. oslo universitetssykehus sophies minde ortopedi Informasjon

Detaljer

Ironman Testbatteriene

Ironman Testbatteriene Ironman Testbatteriene Versjon 5.0, 14. aug 2014 Norges Skiforbund Olympiatoppen Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON...2 BAKGRUNN...2 NY TIL VERSJON 5.0...2 TESTBATTERIENE...3 TEST REKKEFØLGE...4 3000 M...4

Detaljer

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON

TRENINGSPLAN FREM MOT FELLES OPPTAK OG SELEKSJON For å bli tatt opp som elev ved Forsvarets befalsskoler stilles det krav til din fysiske form gjennom tester, både under opptak, seleksjon og elevperioden. Fysisk fostring er et viktig virkemiddel og del

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Innholdsliste. Målskjema: Sittende alpint 15

Innholdsliste. Målskjema: Sittende alpint 15 Innholdsliste 1.0 Målgruppe 2 2.0 Generell beskrivelse av sittende alpinutstyr 2 3.0 Kartlegging 2 3.1 Utøvers mål 2 4.0 Sittende alpint 3 4.1 Beskrivelse av sittende alpint, en ski: 3 4.1.1 Bruksområde

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

The International Powerlifting Federation Tekniske regler

The International Powerlifting Federation Tekniske regler The International Powerlifting Federation Tekniske regler 2014 De offisielle tekniske reglene vedlikeholdes av IPF og publiseres på engelsk. Ved konflikter mellom den engelske versjonen og versjoner på

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

IS-1816. Rapport. Fysisk form blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2009-2010

IS-1816. Rapport. Fysisk form blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2009-2010 IS-1816 Rapport Fysisk form blant voksne og eldre i Norge Resultater fra en kartlegging i 2009-2010 Heftets tittel: Fysisk form blant voksne og eldre i Norge - Resultater fra en kartlegging i 2009-2010

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Trening før og etter fødsel

Trening før og etter fødsel Trening før og etter fødsel Vi hører ekstremhistorier om hun som trener den dagen hun føder, og om hun som løper konkurranse to dager etter fødselen. Men hva med «alle» andre? Hvordan bør kvinner forholde

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

En god holdning er ditt vakreste smykke

En god holdning er ditt vakreste smykke Brosjyren inneholder øvelser Et liv i bevegelse En god holdning er ditt vakreste smykke Bevegelse er den beste medisin Norsk Kiropraktorforening Et liv i bevegelse En god helse er avhengig av en aktiv

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer