Kjentmann i kraftforsyningen. En veileder om bruk av kjentmenn i bedriftens brannberedskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjentmann i kraftforsyningen. En veileder om bruk av kjentmenn i bedriftens brannberedskap"

Transkript

1 Kjentmann i kraftforsyningen En veileder om bruk av kjentmenn i bedriftens brannberedskap Brannforum, Trondheim, 7. februar 2012

2 Om prosjektet ( ) Bakgrunn Initiativ fra Hydro (Geir) om å starte et arbeid om røykdykkerberedskap i bransjen, gjennom Energi Norge Oppstartsmøte Geir Skyvulstad, Hydro Kraftproduksjon Dag Henning Larsen, EB Kraftproduksjon Tor Høglo, Eidsiva Energi Even Berg, E-CO Per Olav Hetland, Statkraft Energi AS Hallgeir Kleiv, Statkraft Energi AS Vidar Riber, Statkraft Energi AS Olav Mandt, Agder Energi Kari Jensen, DSB Øystein Gåserud, DSB Bjørnar Brattbakk, EBL Kompetanse Kjersti Sundbø, EBL Utfordringer Stor usikkerhet omkring regelverket Ulike kraftverk (plassering, geografi, tekniske forhold osv.) ulike beredskapsbehov Bedriftens ansvar vs. brannvesenets ansvar Sterkt varierende kompetanse og kapasitet hos lokale brannvesen Samarbeid og trening av lokalt brannvesen og egne ansatte Ofte lang innsatstid Ekstremsituasjoner vs. vanlige hendelser, ulike tiltak Risikovurdering krever kunnskapsgrunnlag Røykdykking vs. innsats med åndedrettsvern

3 Hvilke utfordringer har kraftbransjen? Drift og vedlikehold er en hovedaktivitet Beredskapsoppgaver kommer i tillegg til ordinært arbeid Helsekrav og fysiske for kvalifisert røykdykker er vanskelig å oppnå.

4 Regelverk for kraftbransjen Arbeidsmiljøloven Brann- og eksplosjonsvernloven Forskrift om beredskap i kraftforsyningen Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) Kjemikalieforskriften AML 3-2, nr 3: Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

5 Underlag til instrukser Definerte arbeidsoppgaver: 1. Faglige arbeidsoppgaver 2. Veileder for brannvesenet 3. Assistert evakuering

6 1.Faglig arbeidsoppgaver Aktuelle arbeidsoppgaver Vurdere egen sikkerhet Kontroll av alarm/deteksjon i brannalarmanlegg og vern Nullstilling og resetting av brannalarmanlegg, ventilasjon og vern Enkel slokking med slokkeutstyr Begrensing av oppgaver Ingen søk etter personer Kun enkel feilretting, re-setting av vern Kun slokking av tilløp/ulming med slokkeutstyr Ved fullt utviklet brann kun verifisering og retrett

7 2. Veileder for brannvesen Aktuelle arbeidsoppgaver Vurdere egensikkerhet og risikovurdere innsats i samråd med brannvesen Vurdere innsats i forhold til krav i FSE. Veilede brannvesenets røykdykkere i brannrøyk. Begrensing av oppgaver: Kun veilederfunksjon for brannvesenet i brannrøyk. Gjøre hele stasjonen tilgjengelig.

8 3. Assistert evakuering Aktuelle arbeidsoppgaver Vurdere egensikkerhet og risikovurdere innsats i samråd med brannvesen Søk etter, og evakuering av personell Dra, løft av forulykkede mot nærmeste redningsrom, evakueringskjøretøy Begrensing av oppgaver Enkle søk etter personell i stasjon Søk og veiledning i tett brannrøyk sammen med brannvesen

9 Arbeidsbelastning og utstyr Samlet arbeidsbelastning 1,5-2 km rask gange, 4-8 etasjer opp/ned Løfte, dra operasjoner i grupper Personlig utstyr Flaskepakke Arbeidsbekledning, hjelm og vernesko Avhengig av situasjon Røykdykkerbekledning Kommunikasjon Førstehjelpsutstyr Båre/båreduk

10 Helsemessige undersøkelse og fysiske krav Jevnlige helseundersøkelser (35, 40, 42, 44,46, 48, 50 og deretter årlig) Yrkeshistorien kartlegges Lungefunksjonstest Hvile EKG Blodtrykksmåling Måling av kolesterol Sykehistorier kartlegges - diabetes - hjerte- og karsykdommer - lungesykdommer - nevrologiske sykdommer - ortopedisk sykdom - svekkelser av muskler og koordineringsevne - hørsel og balanse - syn - psykisk helse - medisinbruk - misbruk

11 Helsemessige undersøkelse og fysiske krav Utstyr fysisk utholdenhetstest Tredemølle Personlig verneutstyr Pulsklokke Utstyr styrketest Personlig verneutstyr Ribbevegg

12 Krav til utholdenhet Tredemølleinnstillinger Varighet 8 min. Hastighet 5.6 km/time (10.40 min/km). 0-1 min 2.5 grader (4 %). 1-2 min grader (7 %). 2-8 min 7.0 grader (12 %).

13 Krav til muskelstyrke Knebøy: Arbeidsklær med flaske på ryggen. Armer plassert en skulderbredde fra hverandre på ribbevegg. Knebøy til hofteledd er lavere enn kneledd. Rask utstrekning. (Ikke hoppe over gulv). Min 10 ganger. Armhevninger Arbeidsklær med flaske på ryggen. Strak kropp. Min 5 ganger.

14 Praktisk øvelse i røyk Gjennomføres årlig Øvelsene skal være relevante for kraftstasjonen Anbefales gjennomført sammen med lokalt brannvesenet Ikke fokus på slokking, varmeeksponering må være formålstjenelig Tørre øvelser 1-2 ganger årlig Trening med utstyr Oppdatere sin kjentmannskap

15 Tiltak for effektiv og sikker beredskap Kontinuerlig kommunikasjon I stasjoner i fjell bør man ha kontinuerlig sambandsforbindelse mellom de som er inne og en andrepart som er ute (evt. driftsentral). Etterfyllingsmulighet av luft Dersom man har røykdykkerutstyr, kan man ha flaskebanker i stasjonen slik at man kan fylle røykdykkerutstyret med luft uten å måtte ta av seg utstyret. IR-kamera Dette kan være til hjelp ved søk i mørke/røykfylte områder. IR-kamera kan også kobles opp med overføring, slik at personell på utsiden kan følge med.

16 Organisering i bedriftene Krav som bedriften må sørge for i forbindelse med etablering av en ordning med kjentmenn: Kjentmenn må bestå helsemessig undersøkelse og fysiske krav. Ordne bedriftshelsetjeneste og forsikringer for kjentmenn. Utarbeide instrukser og beredskapsplaner for de oppgavene som kan utføres. Instruksene skal lages på bakgrunn av en risikovurdering. Viktige element er; Brannbelastning i de forskjellige områdene, Sannsynlighet for brannspredning, røykspredning Sannsynlig eskalering av risikobildet. Utarbeide en samarbeidsplan mellom lokalt brannvesen og bedrift på innsatsledernivå. Kjentmannsbemanning tilstrekkelig for ønsket beredskap. Personlig verneutstyr tilstrekkelig for de definerte arbeidsoppgavene. Tilstrekkelige hjelpemidler til utføring av definerte arbeidsoppgaver. Tilrettelegging, kompensasjon for utføring av definerte arbeidsoppgaver. Klare begrensninger for når situasjonen tilsier at de definerte arbeidsoppgavene ikke kan utføres. Utarbeide frivillighetsklausul for kjentmann i egen bedrift der kjentmannsoppgaven er basert på frivillighet. Samarbeid med lokalt brannvesen og mulighet for felles opplæring for kjentmenn.

17 Organisering i bedriftene Krav som bedriften må sørge for i forbindelse med etablering av en ordning med kjentmenn: Kjentmenn må bestå helsemessig undersøkelse og fysiske krav. Ordne bedriftshelsetjeneste og forsikringer for kjentmenn. Utarbeide instrukser og beredskapsplaner for de oppgavene som kan utføres. Instruksene skal lages på bakgrunn av en risikovurdering. Viktige element er; Brannbelastning i de forskjellige områdene, Sannsynlighet for brannspredning, røykspredning Sannsynlig eskalering av risikobildet. Utarbeide en samarbeidsplan mellom lokalt brannvesen og bedrift på innsatsledernivå. Kjentmannsbemanning tilstrekkelig for ønsket beredskap. Personlig verneutstyr tilstrekkelig for de definerte arbeidsoppgavene. Tilstrekkelige hjelpemidler til utføring av definerte arbeidsoppgaver. Tilrettelegging, kompensasjon for utføring av definerte arbeidsoppgaver. Klare begrensninger for når situasjonen tilsier at de definerte arbeidsoppgavene ikke kan utføres. Utarbeide frivillighetsklausul for kjentmann i egen bedrift der kjentmannsoppgaven er basert på frivillighet. Samarbeid med lokalt brannvesen og mulighet for felles opplæring for kjentmenn.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Security I Safety I Crisis Management I HSE Services

Security I Safety I Crisis Management I HSE Services Security I Safety I Crisis Management I HSE Services Oslo I Bergen I Trondheim I Stavanger Risikoanalyse 2014 Sikkerhet og beredskap Tribe Hotels 2 Risikoanalyse Tribe Hotels Innholdsfortegnelse Oppsummering

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bruk av assistenter i skolen

Bruk av assistenter i skolen Bruk av assistenter i skolen Innstilling fra arbeidsgruppe bestående av: Lillian Breivik; Enhetsleder/rektor/ gruppas leder Rune Voldseth; PPT Jens-Syver Løvli; Lærer/hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer