Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi?"

Transkript

1 Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? 1

2 Integreringskonferansen 2014 Introduksjonsordningen 10 år hvor står vi? Fra myter til fakta om integreringsarbeidet i Agder og Telemark Innhold Målsettingen med Integreringskonferansen 2014 er å synliggjøre kunnskapsproduksjonen på integreringsfeltet i Agder og Telemark. I tillegg markerer vi at introduksjonsordningen er 10 år i Introduksjonsordningen er det mest sentrale virkemiddelet for å sikre kvalifisering og integrering av nyankomne flyktninger. Innhold...3 Samarbeidspartnere: Program dag Program dag Intro en voksen tiåring...6 Statsminister Erna Solberg og introduksjonsloven i 2004 og i Foredragsholdere...9 Foredragsholdere parallellseminarer deltakere i introduksjons programmet Resultater fra introduksjons programmet Kulturelle innslag Refugee Alliance

3 Program dag 1 Mandag 1.Mandag september 1. september Program dag Registrering :00og lett Registrering måltid mingling og lett imåltid foajeen mingling i foajeen Tirsdag 2.Tirsdag september 2. september 09:00-11:00 Parallellseminarer 09:00-11:00 Parallellseminarer (De to første går fra(de 09-10; to første de togår siste fra fra 09-10; 10-11) de to siste fra 10-11) I Dansesalen: I Dansesalen: Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger v/bjørn Notto Eppeland, v/bjørn Husbanken Notto Eppeland, RegionHusbanken sør Region sør Veien til arbeidslivet: Veien Sysselsetting til arbeidslivet: av flyktninger, Sysselsetting fra arbeidsgivers av flyktninger,ståsted fra arbeidsgivers ståsted v/harald Bjøran, Lillesand v/haraldvoksenopplæring Bjøran, Lillesand voksenopplæring 12:00-14:40til integreringskonferansen Velkommen Velkommen til integreringskonferansen Videohilsen fra statsminister VideohilsenErna fra statsminister Solberg Erna Solberg Sivilisering i en velferdsambisiøs Sivilisering i enstat velferdsambisiøs stat v/marianne Rugkåsa, v/marianne HiOA Rugkåsa, HiOA I Multisalen: I Multisalen: Læreres hjelperroller Læreres i voksenopplæringen hjelperroller i voksenopplæringen v/eugene Guribye,v/Eugene Agderforskning Guribye, Agderforskning Fellesskap og utenforskap. Fellesskap Etnografiske og utenforskap. innganger Etnografiske til integreringsfeltet innganger til integreringsfeltet kvinner og arbeid kvinner o v/hege Wallevik ogv/hege HanneWallevik Haaland,og Universitetet Hanne Haaland, i Agder Universitetet i Agder 10 år med Introduksjonsordningen 10 år med Introduksjonsordningen hvor står kommunene hvoristår Agder kommunene og Telemark? i Agder og Telemark? Funn fra IMDi Sørs Funn spørreundersøkelse. fra IMDi Sørs spørreundersøkelse. v/pernille Baardsonv/Pernille og AstridBaardson Espegren, ogimdi Astrid Espegren, IMDi Bosetting og integrering Bosetting i Agder og integrering og Telemarki Agder en analyse og Telemark en analyse v/ Kristian Rose Tronstad, v/ Kristian NIBR Rose Tronstad, NIBR Underskudd i bosettingen: Underskudd Hvorfor i bosettingen: tar ikke kommunene Hvorfor tarimot ikke flere kommunene flyktninger? imot flere flyktninger? v/eugene Guribye,v/Eugene Agderforskning Guribye, Agderforskning :15-12:00 Kaffe/te 14:40-15:10 og kake/frukt Kaffe/te og kake/frukt Refleksjoner 11:15-12:00og avslutning Refleksjoner og avslutning (May-Linda Magnussen, (May-Linda Agderforskning, Magnussen, Joseph Agderforskning, Salomonsen, Joseph IMDi Salomonsen, og Marit Aamodt IMDiNilsen, og Marit Aamodt Universitetet i Agder) Universitetet i Agder) Hvilke kunnskapsgap Hvilke peker kunnskapsgap seg ut i integreringsfeltet? peker seg ut i integreringsfeltet? Temaer og innspill Temaer til mulige ogmastergrader innspill til mulige om integreringsfeltet mastergrader om integreringsfeltet 15:10-17:00 menerhvordan hverdagen, skal men kommunen hvordan bevege skal kommunen seg fra dugnad bevege til drift? seg fra dugnad til drift? Mangfold er hverdagen, Mangfold v/joseph Salomonsen, v/joseph IMDi Salomonsen, IMDi Likestillingsintegrering Likestillingsintegrering i Kristiansand i Kristiansand v/toril Hogstad, Kristiansand v/toril Hogstad, kommune Kristiansand kommune Innlegg om likestilling, Innlegg inkludering om likestilling, og mangfoldsplanen inkludering og (LIM-planen) mangfoldsplanen i Agder (LIM-planen) i Agder v/kristin Tofte Andresen, v/kristin Vest-Agder Tofte Andresen, fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune 4 Veien videre: Integreringskonferansen Veien videre: Integreringskonferansen :00-13:00 Lunsj 12:00-13:00 og vel hjem Lunsj og vel hjem Kulturelle innslag ved Kulturelle Igor Dunderovic innslag ved Igor Dunderovic Lydspor ved Erik Gunvaldsen Lydspor ved og Erik Cecilie Gunvaldsen Dahle og Cecilie Dahle 5

4 Intro en voksen tiåring Av Geir Barvik, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Det er grunn til å feire at introduksjonsordningen er 10 år! Den er det viktigste virkemiddelet for å kvalifisere nyankomne flyktninger til arbeid og utdanning, og bidra til at de blir økonomisk selvstendige. Gjennom tett samarbeid med kommunene skal IMDi bidra til at flyktningene får like muligheter og levekår. Vi arbeider kontinuerlig med å dokumentere, analysere og utvikle introduksjonsordningen. Utdanning og arbeid er viktig for å styrke menneskers muligheter for deltakelse i samfunnslivet, og her har introduksjonsordningen spilt en viktig rolle. Gratulerer med jubileet! Introduksjonsprogrammet tilbys av kommunene og er obligatorisk for nyankomne flyktninger. Antallet deltakere har steget fra personer i 2005 til i Det er et mål at 55 prosent av deltakerne skal gå over til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene når det gjelder måloppnåelse, og i 2013 oppnådde en tredel regjeringens målsetting. Det er flere årsaker til dette. En undersøkelse fra SSB viser at kommunenes arbeid med introduksjonsordningen har mye å si for disse forskjellene, mer enn regionalt arbeidsmarked og kjennetegn ved individuelle deltakere. For deltakere som mangler grunnskole kan veien til arbeidsmarkedet være lang. 34 prosent av deltakerne i introduksjonsordningen i 2013 gikk over til grunnskoleopplæring eller andre kvalifiseringstiltak etter endt program. 6 7

5 Statsminister Erna Solberg og introduksjonsloven i 2004 og i 2014 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)ble fremmet for Stortinget av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg i Bondevik II-regjeringen. Loven ble vedtatt den 4. juli 2003 og trådte i kraft for nøyaktig 10 år siden den 1. september I forordet til det aller første rundskrivet til introduksjonsloven skrev Erna Solberg: Introduksjonsloven innebærer en stor reform for kommunenes arbeid med nyankomne innvandrere. Allerede da loven kom var den historisk fordi den er den første loven som regulerer integreringsarbeidet i Norge. Statsminister Erna Solberg (H) Erna Solberg uttalte i 2004 følgende om målsettingen med loven: Regjeringen legger opp til å vri inntektssikringen fra passiv sosialhjelp til godtgjøring for aktiv deltakelse. Det er en viktig målsetting for Regjeringen å redusere arbeidsledigheten, øke sysselsettingen og forhindre at innvandrere utvikler seg til en ny underklasse. Dette er bakgrunnen for denne første milepælen i integreringsarbeidet. Foredragsholdere Marianne Rugkåsa er sosialantropolog og ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Fakultetet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forsknings- og undervisningsområder er velferdsstat, integrasjon, barnevern og migrasjon. Marianne har blant annet utgitt boka Likhetens dilemma. Om sivilisering og integrasjon i en velferdsambisiøs norsk stat. Pernille Baardson er utdannet sosialantropolog og ansatt som utrednings leder i Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi). Hun arbeider med analyse- og rapporteringsoppgaver, kompetanseheving og faglig utvikling, med hovedfokus på problemstillinger knyttet til introduksjonsordningen. Pernille har tidligere erfaring fra oppdragsforskning og undervisning. I dag, nøyaktig 10 år etterpå, er vi samlet i Kristiansand for å markere denne store reformen i kommunenes integreringsarbeid. Vi gleder oss til å høre videohilsen fra vår tidligere kommunal- og regionalminister nå statsminister Erna Solberg i anledning dagen. 8 9

6 Astrid Espegren er statsviter fra Universitet i Oslo og ansatt som seniorrådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun jobber blant annet med IMDi Sørs årlige spørreundersøkelse og med å fremskaffe fakta om integrering på kommunenivå. Astrid har tidligere jobbet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Kristian Rose Tronstad er ansatt som forsker ved Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR), hvor han blant annet er koordinator for Migration and Integration Research (MIR). Kristian er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo, og har mange års erfaring fra Fafo og Statistisk sentralbyrå. I 2009 var han på utlån til OECD, International Migration Division, hvor han bisto med de norske analysene i prosjektet Jobs for immigrants. I var han SSBs representant i Eurostats Task Force on Equality Statistics. 10 Eugene Guribye er seniorforsker ved Agderforskning og leder for Avdelingen for velferdsforskning. Han er sosialantropolog med doktorgrad fra Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Eugene har også hatt en post doc stilling ved Folkehelseinstituttet og har bakgrunn som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse og Antro Kulturkompetanse. Tematisk har forskningen hans fokusert på minoriteter og marginaliserte grupper. Toril Hogstad jobber i Kristiansand kommunes by-og samfunnsenhet, hvor hun koordinerer kommunens innsats for likestilling, inkludering og mangfold. Toril er cand.mag fra UiO med sosiologi, statsvitenskap og fransk, og pedagogikk. Hun har jobbet i skolen, i FNsambandets Agder/Telemarksavdeling, på Innvandrerkontoret i Kristiansand kommune, og i UDI Region sør på 90-tallet. 11

7 Foredragsholdere parallellseminarer Joseph Salomonsen er statsviter og jobber nå med kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling i Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi). Joseph har vært leder for Kristiansand Innvandrerråd og styremedlem i Stiftelsen Arkivet og Europabevegelsen. Han har publisert flere artikler, bl.a. en om folkeavstemminger som vant Europarådets artikkelkonkurranse Kristin Tofte Andresen er konstituert Fylkesrådmann i Vest-Agder. Hun er ansvarlig for arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold i Agder , LIM-planen. Kristin har tidligere hatt flere lederstillinger i Kristiansand og Songdalen kommune. Bjørn Notto Eppeland, seniorrådgiver i Husbanken Region sør. Harald Bjøran, rektor ved Lillesand voksen opplæring. Hanne Sortevik Haaland, instituttleder for Institutt for utviklingsstudier ved Universitetet i Agder. 12 Hege Wallevik, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, forsker/stipendiat ved Agderforskning. 13

8 2014-deltakere i introduksjons programmet Hva mener deltakerne om introduksjonsprogrammet. Her representert ved fire fra Kongsgård skolesenter i Kristiansand. 1. Hva er det beste med introduksjonsprogrammet? 2. Hva er din drøm etter introduksjonsprogrammet? Abdihakin Mohammed Alder: 22 Nasjonalitet: Somalia Tid i introduksjonsprogrammet: 9 måneder Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i Idrettsetaten i Kristiansand kommune. 1. Det er mange ting! Det beste er å lære norsk, men praksis er også veldig viktig. Hvis du har praksis kan du få jobb og tjene egne penger. Det er viktig. Det er også viktig med introduksjons programmet for å bli integrert. De som jobber på skolen er flinke. 2. Jeg vil finne en god jobb. Jeg vil enten jobbe i butikk eller bli taxisjåfør. Jeg går på trafikkskole nå og skal ta førerkortet. Jeg liker veldig godt å kjøre bil, så taxisjåfør passer meg fint. 14 Saba Welday Alder: 41 Nasjonalitet: Eritrea Tid i introduksjonsprogrammet: 2 år Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i barnehage 1. Det beste med introduksjons programmet er å lære språk. Jeg har hatt en veldig flink lærer, Christina, i to år. Det har hjulpet meg masse. Jeg lærer også mye norsk når jeg har praksis. Jeg har hatt praksis på sykehjem og det var bra, men nå skal jeg i barnehage og da får jeg snakket enda mer. Vi lærer også mye om arbeidslivet og det er viktig når vi skal ut i jobb. 2. Min plan er å jobbe. Jeg vil gjerne jobbe i barnehage. Da lærer jeg også mye norsk når jeg snakker med barna. Jeg har selv barn og det er viktig å ha en jobb. Abubakar Jeylani Mohamed Alder: 29 Nasjonalitet: Somalia Tid i introduksjonsprogrammet: 1 år Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i barnehage 1. Det beste er å lære språk på skolen og være i praksis. Språk er nøkkelen til Norge. Skolen er veldig bra og jeg er fornøyd med lærerne. Det eneste som ikke er bra er vinteren i Norge. Men denne vinteren gikk vi på ski med skolen. Det var gøy og jeg fikk det til. Så neste vinter blir veldig bra! 15

9 2. Jeg håper veldig jeg får jobb. Jeg ønsker å jobbe i barnehage, helst med barn som er fra 3-5 år. Da får jeg snakket masse norsk. Jeg liker livet i Norge og er glad det er demokrati og et fritt land. Livet i Norge er godt. 1. Hva er det beste med introduksjonsprogrammet? 2. Hva er din drøm etter introduksjonsprogrammet? Mutula Honda Alder: 26 Nasjonalitet: Kongo Tid i introduksjonsprogrammet: 6 måneder Hovedaktivitet i introduksjons programmet: norskopplæring og arbeidspraksis i kantine 1. Det er mange ting. Jeg kan starte med språk. Jeg har lært språket på skolen og det hjelper meg med å prate med andre folk; naboer og folk i byen. Jeg har fått renholdssertifikat og nå jobber jeg i kantina. Det er veldig bra å få masse praksis slik at jeg får erfaring og lettere kan få jobb. Introduksjonsprogrammet hjelper meg å bli integrert i Norge. Vi lærer mye om hvordan livet er i Norge og hva vi trenger for å leve livet vårt her. Resultater fra introduksjons programmet 2013 Målet med introduksjonsordningen er at deltakerne skal komme raskt over i arbeid eller utdanning. Utdanning defineres som skolegang på fulltid (videregående skole eller høyere utdanning). 47 prosent direkte over i arbeid eller utdanning gikk 47 prosent av deltakerne over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. En tredjedel av kommunene nådde regjeringens målsetting på 55 prosent. Til sammen 3132 personer var i 2013 ferdige med introduksjonsprogrammet på landsbasis. Det er det høyeste antallet siden programmet ble innført i Ved Arendal voksen opplæring kan deltakerne i introduksjons programmet bruke nettbrett i lese og skriveopplæring. Foto: Arendal voksenopplæring 2. Godt spørsmål! Jeg har veldig lyst til å bli rørlegger. Jeg liker å fikse ting og vil bli rørlegger når jeg kan enda mer norsk. Jeg vil ha et godt liv og skal gjøre det bra. Jeg ser positivt på fremtiden! 16 17

10 introduksjonsprogram. En tredjedel av kommunene nådde regjeringens målsetting på 55 prosent. Til sammen 3132 personer var i 2013 ferdige med introduksjonsprogrammet på landsbasis. Det er det høyeste antallet siden programmet ble innført i Grafen under viser overgang til arbeid eller utdanning etter Her er en graf som viser overgang til arbeid eller utdanning etter avsluttet avsluttet introduksjonsprogram, etter avslutningsår. introduksjonsprogram, etter avslutningsår. Tabellen nedenfor viser hvor mange prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet i kommunene i Agder og Telemark som gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program i De oransje søylene viser overgang til arbeid eller utdanning dersom man inkluderer overgang til grunnskoleopplæring i måloppnåelsen. Tallene i parentes viser hvor mange deltakere som avsluttet introduksjonsprogrammet i kommunene i Kommuner med færre enn 5 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2013 er ikke med i statistikken av personvernhensyn. 100 % 80 % 68 % 60 % 40 % 54 % Direkte etter avsluttet introduksjonsprogram (Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister) 63 % 60 % 61 % 63 % 50 % 53 % 44 % 42 % 46 % 47 % 47 % 20 % 0% Ett år etter avsluttet introduksjonsnprogram (Kilde: Statistisk sentralbyrå) Resultater fra introduksjonsprogrammet i kommuner i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder i 2013 Flere over i andre kvalifiseringstiltak 1% Arbeid og utdanning (vidregående skole eller høyere) 11 % Kvalifiseringstiltak i regi av NAV 63% (8) Evje og Hornnes 60% (5) Lillesand i Søgne 57% (7) Vennesla 55% (11) Kristiansand 55% (75) 55% (11) Bø (Telemark) 49% (41) Arendal 1% 63% (8) Lyngdal grunnskoleopplæring. Aldri før har denne andelen vært så høy. Dette gikkdeltakerne deltakerne til direkte etter avsluttet Dette gikk over over til direkte etter avsluttet introduksjonsprogram 2013: introduksjons program i 2013: 81% (16) Grimstad I tillegg til de 47 prosent av flyktningene som startet i Flere over i andre kvalifiseringstiltak yrkeslivet eller utdanning, begynte 34 prosent i andre kvalifiserings t iltak, som tiltak gjennom NAV og grunn I tillegg til de 47 prosent av flyktningene som startet i yrkeslivet eller utdanning, begynte 34 prosent Aldri i andre som tiltak gjennom NAV og skoleopplæring. førkvalifiseringstiltak, har denne andelen vært så høy. 34% (102) Skien 33% (6) Tinn 33% (21) Notodden Songdalen 31% (13) Bamble 30% (20) 47 % Andre avslutningsårsaker (flyttet, sosialstønad, svangerskap, andre trygdeytelser m.m.) Grunnskoleopplæring Kvalifiseringstiltak i regi av andre enn NAV 21 % Arbeid med lønnstilskudd 25% (8) Risør 22% (9) Sauherad 22% (9) Gjerstad Porsgrunn 21% (14) Lindesnes 20% (5) Seljord 20% (5) Kragerø 19% (16) 17% (6) Drangedal 8% (12) Tvedestrand Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 47% Landsgjennomsnitt 55% Regjeringens måltall 0% 18 Stor variasjon i kommunenes resultater Resultat inkl. overgang til grunnskole 25% (32) Mandal 19 % Resultat 20% 40% 60% 80% 100% 19

11 Kulturelle innslag Igor Dunderovic er utdannet M.Sc. i Produksjon og Produktutvikling fra NTNU. Han har skrevet og produsert teater for barn og voksne og er selv utøvende artist og humorist. Igor har spilt klassisk gitar siden 1987 og har komponert og utgitt musikk til teater, visesang og lettere politiske ytringer om integrering og norsk kultur. Mange vil kjenne igjen Igor fra duoen Igor og Elvis som deltok i Norske Talenter på TV2 i

12 Notater 22

13 24

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN

INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN INTEGRERINGSKONFERANSEN 2014 KRISTIANSAND BOSETTING AV FLYKTNINGER - VED SENIORRÅDGIVER BJØRN NOTTO EPPELAND, HUSBANKEN Disposisjon Bolig og dens betydning Boligsosialt arbeid Ny boligsosial strategi Segmenteringsmodellen

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Kristian Rose Tronstad Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder NOTAT 2014:107 Tittel: Forfatter: Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet Hanne C. Kavli Foto: Bax Lindhardt, NTB scanpix Disposisjon Hva vet vi om hvor mye utdanning flyktningene har? Hva slags tilbud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen

Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Etterutdanningskurs for lærere i samfunnskunnskap 17.-19. april 2015 Bergen Introduksjonsloven lov av 4.juli 2003 nr. 80 Styrke mulighet for: Økonomisk selvstendighet Deltakelse i arbeid eller videre utdanning

Detaljer

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014

Rett til utdanning? Hedda Haakestad. Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram 04.11.2014 Rett til utdanning? Faktorer som påvirker kommunal bruk av grunnskole i introduksjonsprogram Hedda Haakestad 04.11.2014 Hva er introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere? «Det viktigste virkemiddelet

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

i n Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram i p s

i n Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram i p s i n tr Hvordan oppnå gode resultater for deltakere i introduksjonsprogram o t i p s Forord Siden introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere ble innført i 2004, har det vært interesse for programmets

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 09.03.16 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid

Detaljer

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Statssekretær Hanne Caroline S. Iversen Voksenåsen, 8. juni 2016 Integrering for fremtiden Den norske velferdsmodellen

Detaljer

10 nye boenheter står klare til bruk fra oktober

10 nye boenheter står klare til bruk fra oktober 10 nye boenheter står klare til bruk fra oktober 22300 innbyggere 6,1% innvandrere Bosetter 45 + familiegjenforente 4 ansatte ved Flyktningtjeneste Over 70 deltakere i intro Gode intro-resultat i Stjørdal

Detaljer

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet Seminar Imdi 05.12.11 Grünerløkka Introduksjonsprogrammet Disposisjon NAV Grünerløkka Introduksjonsprogrammet 2011 Bakgrunn Historisk tilbakeblikk Introduksjonsprogrammets innhold Introduksjonsprogrammet

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

Innst. 191 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:3 (2010 2011)

Innst. 191 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:3 (2010 2011) Innst. 191 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:3 (2010 2011) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland..

utgangspunktet: surt liv på det blide Sørland.. Folkehelsesamlingen Revsnes hotell 16 september 2011 Agder 2011 En region i vekst Økende industri, men konkurranseutsatt 13000 nye arbeidsplasser Økende deltakelse i arbeidslivet Total avhengighet av arbeidsmarkedet

Detaljer

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser

Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Hvordan finne, utvikle og anvende digitalisert, kartbasert informasjon fra Askeladden, Naturbasen, Skog og landskap - og andre baser Gunnar Ridderström Strategistaben Region sør 1 Min målsetting: Gi en

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Flyktningtjenesten i Molde K+ Molde kommune har som en av 11 kommuner i Midt-Norge inngått en langsiktig og forpliktende avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Detaljer

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd TRONDHEINI KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd Det kongelige barne-, likestillings. og inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere

EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere EN DØR INN EN VEI UT? - NAVs muligheter og begrensninger i samarbeid med kommunen om kvalifisering av innvandrere Elisabeth Holen, NAV-direktør i Buskerud NAV, 07.11.2014 Side 1 Utfordringene 2 600 000

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli Disposisjon Implementering Resultater Brukererfaringer Kunnskapshull Kunnskapsstatus

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 12/1340 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2013 Rådmannens innstilling: Herøy kommune kan ikke imøtekomme Integrerings-

Detaljer

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013

NYTT FRA IMDi 2013. Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 04.03.2013 NYTT FRA IMDi 2013 Catrine Bangum Ass. Regiondirektør IMDi Øst Integrerings og mangfoldsdirektoratet 1 Stortingsmelding 6 en helhetlig integreringspolitikk Behov for mer grunnleggende kvalifisering. Kombinasjon

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

JobbAktiv 11. november 2015. Løsninger for innvandrere med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet

JobbAktiv 11. november 2015. Løsninger for innvandrere med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet JobbAktiv 11. november 2015 Løsninger for innvandrere med svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet Velkommen til Stange Litt om kommunen Fristende info. Resultater av introduksjonsordningen Side 1

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 1003/2015 2014/4864 X63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/5 Komitè for levekår 27.01.2015 15/9 Formannskapet 28.01.2015 Endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli

Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Hva er problemet? Ideologi og styringsutfordringer i integreringssektoren Hanne C. Kavli Disposisjon Kvalifiseringsprogrammet og innvandrere Ideologi: hva tror vi er årsaken til at noen ikke jobber? Styringsutfordringer:

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Skien kommune November 2015 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger Dokument 3:3 (2010 2011)

Detaljer

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012

Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Notat lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: NIR superbrukere Dato: 15.08.2012 Fra: IMDi Øst v/vibeke Bugge Møllhausen Tilbakemelding på spørsmål i forbindelse med NIR opplæringen for superbrukere

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

Foto: Dag Langfjæran. v/ Hildegunn Andreassen og Dag Langfjæran

Foto: Dag Langfjæran. v/ Hildegunn Andreassen og Dag Langfjæran Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og inkludering av innvandrere. Sør-Trøndelag Første nettverkssamling, 15.-16. mars 2016 Scandic Hell hotel, Værnes Foto: Dag Langfjæran v/ Hildegunn Andreassen

Detaljer

Velkommen til faglig forum. Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg

Velkommen til faglig forum. Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg Velkommen til faglig forum Onsdag 2.mars 2016 Quality Sarpsborg Program Kl. 12.30-13.30 Velkommen Introduksjonsloven v/karianne Åsheim, Fylkesmannen i Østfold o Refleksjon og erfaringsutveksling ved bordene

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap

Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap Gran og Lunner voksenopplæring Ny start, nye muligheter! Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap Roa, 20.4.2015 Flyktningtjenesten og voksenopplæring for Gran og Lunner, til sammen 35 ansatte,

Detaljer

Et steg nærmere sysselsetting

Et steg nærmere sysselsetting Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september 2013 1 Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune Innhold 2 Voksenopplæringssenteret

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

Rikets tilstand i vannbransjen

Rikets tilstand i vannbransjen VA-dagene på Sørlandet 26. og 27. mars 2014 Rikets tilstand i vannbransjen Nasjonalt Agder og Telemark Einar Melheim 1 Norsk Vann 2 3 Fag - interessearbeid 4 Hvordan står det egentlig til? 5 6 bedreva

Detaljer

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Saksframlegg Arkivsak: 11/1850 2 Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN 2012 2014 K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015)

Innst. 45 L. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 130 L (2014 2015) Innst. 45 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 130 L (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i introduksjonsloven (tiltak

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet

Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM. Utlendingsdirektoratet Til deg som skal begynne på INTRODUKSJONSPROGRAM Utlendingsdirektoratet INTRODUKSJONSPROGRAM Gir deg nye muligheter i Norge Jeg heter Sayed Salih Nasir og er kurder fra Mosel i Irak. Jeg er 33 år, gift

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Rådhuset, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 24.05.2011 kl. 17:00 MERK: Det er møte med politikerne i Rådhuset, Formannskapssalen kl 15.00. Eventuelle

Detaljer

Tilbud om opplæring og oppfølging i introarbeidet for kommunene i perioden 1. september til 31. desember

Tilbud om opplæring og oppfølging i introarbeidet for kommunene i perioden 1. september til 31. desember Hva skjer i høst? Tilbud om opplæring og oppfølging i introarbeidet for kommunene i perioden 1. til 31. desember Region Nord (kontaktperson IMDi Nord: Steinar Ure, sur@imdi.no, tlf. 76965759) 19. og 20.

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 1 2 Mandat Evaluering av resultatet av flyktningarbeidet i kommunen i forhold til vellykket integrering i lokalsamfunnet.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 09.03.15 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer