Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet"

Transkript

1 Norge Begrepene interkulturell og flerkulturell pedagogikk brukes om hverandre i Norge. Dette ligger innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet. Ved institutter som arbeider med dette innenfor det utdanningsvitenskapelige feltet er det gjerne flerfaglige miljøer der det arbeider pedagoger, filologer, religionshistorikere, lingvister etc. Det er noen pedagogiske studier som eksplisitt tematiserer interkulturell og flerkulturell undervisning og læring, se nedenfor. Forskning om voksnes læring i en interkulturell relasjon finnes spredt i ulike miljøer. Det finnes ikke ett miljø som arbeider spesielt med dette. Forskningen er i særlig grad knyttet til kvalifisering av innvandrere og andrespråksbrukere i norsk som andrespråk og opplæring på arbeidsmarkedet, for eksempel introduksjonsprogrammet for innvandrere. Videre finnes det forskning om interkulturelt arbeid i samhandling med innvandrere og minoriteter. Det er en rekkeforskningsmiljøer og forskere som arbeider med interkulturelle problemstillinger i tilknytning til arbeidslivet, forvaltningen, sosialt arbeid, helsesektoren, barnevern etc. Forskningen er gjerne flerfaglig eller tverrvitenskapelig. Det dreier seg om interkulturell kompetanse og kommunikasjon, samhandling, kvalifisering og læring. Forskningen bidrar til å høyne kompetansen blant norske profesjonsutøvere i samhandling med flyktninger, innvandrere og minoriteter. Forskningen utvikler samtidig kunnskap om kvalifisering og læring blant flyktninger, innvandrere og minoriteter i interaksjon med norsk arbeidsliv og forvaltning og tematiserer fenomener som marginalisering, rasisme og inkluderende prosesser i yrkesliv og utdanning. Det finnes ingen lærerutdanning i Norge som spesifikt kvalifiserer for arbeid med voksnes læring. Sentrale pedagogiske forskningsmiljøer, personer og publikasjoner ved høgskoler og universitet Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) Masterstudiet i Flerkulturell og Internasjonal utdanning: og internasjonal utdanning/(language)/nor NO 1

2 Professor Joron Pihl: Førsteamanuensis Kristin Skinstad van der Kooij: Forskningsgruppen Teaching and learning in Multicultural Societies (TALMUS) og utvikling/hva forsker HiOA paa/fou LUI/FoU fellesskap ved LUI/TALMUS Flerkulturell forståelse, HiOA: Per Inge Båtnes, Tone Horntvedt, Inger Daae Qvale Tolkeutdanningen ved HiOA: (Tolking i offentlig sektor) (Tolkens kommunikative kompetanse) (Tolking av monologer) (Flerkulturell forståelse i tolking) og oversetterfagets historie (Tolke og oversetterfagets historie) Professor Hanne Skaaden Førsteamanuensis Tatjana R. Felberg Institutt for barnehagelærerutdanning Dosent Ann Merete Otterstad, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), HiOA HiOA/NAFO/Om NAFO Institutt for Grunnskole og faglærerutdanning, HiOA Førsteamanuensis Finn Aarsæther Førsteamanuensis Ingebjørg Tonne 2

3 Mangfold i pedagogisk praksis og voksnes læring, HiOA Marit Greek og Kari Mari Jonsmoen driver to nettverk ved HiOA; Skriftnett og Mentornettverket. De som er med i disse nettverkene har en interesse for flerkulturell pedagogikk og har eller har hatt ulike FoU prosjekter knyttet til flerkulturell pedagogikk og voksnes læring. https://www.cristin.no/as/webobjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=63014&la=no&action=sok Universitetet i Oslo (UiO) Institutt for pedagogikk: Professor Kamil Øzerk: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Professor Rita Hvistendal, Institutt for lingvistikk og nordiske språk Norsk som andrespråk Professor Anne Golden: Norsk Lærerakademi (NLA) Høgskolen i Bergen NLA høgskolen arbeider både med interkulturell pedagogikk og med utvikling av flerkulturell forståelse. Professor Line Alice Ytrehus oss/sok etter ansatt/?&displayitem=130&module=admin Frederique Børhaug NLA Interkulturell forståelse: forstaelse 1/interkulturell forstaelse 3

4 Høgskolen i Østfold Professor Åse Røthing: i ostfold/diverse/alleansatte/?&displayitem=29127&module=admin Førstelektor Anne Skumsnes: sok Universitet i Stavanger Elisabeth Egeli, NTNU Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap, NTNU, Trondheim: Perly Folstad Nordberg: Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Professor Berit Berg: 4

5 INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING (ISF) Forskergruppe vedr. Likestilling, inkludering, migrasjon forsker paa/forskningsgrupper/likestilling inkluderingmigrasjon Hilde Lidén: forsker paa/forskningsgrupper/likestilling inkluderingmigrasjon/medarbeidere/liden Hilde/(language)/nor NO Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Anders Bakken: Working Group on Migration and Transnationality Marie Louise Seeberg: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVT) Primærmedisinsk verksted Lege Eldar Evang arbeider mer flyktninger og papirløses helsesituasjon 5

6 UiBergen Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) Nordisk tidsskrift for migrasjonsforskning Statistisk sentralbyrå (SSB) Har en rekke databaser og artikler om innvandrere og utdanning og arbeid etc. Institutter og personer som forsker på problemstillinger i forbindelse med interkulturelt arbeid Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) videreutdanning og jobb bytte gir okt inntekt ogyrkesstatus/ Norsk språktest Folkeuniversitetet spraktest/side id 10068/ 6

7 VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk: Norsk forening for interkulturell kompetanse (NOFIK) Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) laering Voksnes læring er et stort område som favner både formell og uformell læring. Internasjonalt samarbeid åpner for nye perspektiver og muligheter innenfor området, finansiert gjennom ulike programmer og ordninger. Veiledning for voksenopplæring Alle i norsk skole skal utdannes til å virke i et flerkulturelt samfunn og i en flerspråklig globalisert verden. laering/veiledning for voksenopplaering 7

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014

Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006 2014 Margareth Sandvik, Nina Gram Garmann og Elena Tkachenko Om forfatterne Margareth Sandvik er dosent

Detaljer

Et yrkesliv for det felleskulturelle Om An-Magritt Hauge NAFOs leder gjennom 10 år

Et yrkesliv for det felleskulturelle Om An-Magritt Hauge NAFOs leder gjennom 10 år Et yrkesliv for det felleskulturelle Om An-Magritt Hauge NAFOs leder gjennom 10 år Gro Standnes. NAFO feirer i 2014 sitt tiårsårsjubileum, og senteret har i alle ti årene vært stødig ledet av An-Magritt

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartmentet postmottak@kd.dep.no Vår dato: 29.09.2010 Vår ref.: KA-7310 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kjersti Ø. Tveit Høringssvar til Kunnskapsdepartementet: Mangfold og mestring. Flerspråklige

Detaljer

Veiviser til mer kunnskap:

Veiviser til mer kunnskap: Veiviser til mer kunnskap: Litteraturliste Berntsen, Harry: (1999?) Rekruttering uten bomskudd. En praktisk håndbok. Adekvat Info AS. 42 sider, samt ca. 50 sider med vedlegg. ISBN 82-7691-028-9 Dette er

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Utdanningsvitenskap som forskningsområde Vetenskapsrådets støtte til utdanningsforskning

Utdanningsvitenskap som forskningsområde Vetenskapsrådets støtte til utdanningsforskning Pedagogisk Forskning i Sverige 2006 årg 11 nr 1 s 59 63 issn 1401-6788 Utdanningsvitenskap som forskningsområde Vetenskapsrådets støtte til utdanningsforskning PETTER AASEN Norsk institutt for studier

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre a r?

Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre a r? Høgskolen i Oslo og Akershus Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre a r? En forskningsoversikt Elisabeth Bjørnestad og Ingrid Pramling Samuelsson (red.) Berit Bae, Lars Gulbrandsen, Jan-Erik Johansson,

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo

Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo 19. Mars, 2009 Religion i skole og utdanning: Et bidrag til dialog Utdanningspolitiske retningslinjer og anbefalinger fra forskningsprosjektet REDCo Fra: REDCo (Religion in Education. A contribution to

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet

Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet Debatt Svanaug Fjær Den flerfaglige rusmiddelforskningen i Norden utfordringer til det nordiske forskerfellesskapet Fellesskapet mellom fag og politikk i det nordiske rusmiddelfeltet er lagt merke til

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Kvalitet og bedre læring

Kvalitet og bedre læring Ungdomsskolekonferansen 2014 15. og 16. september 2014 Gardermoen Kvalitet og bedre læring i ungdomsskolen Forventninger til framtidens skole. Verktøy for bedre læring. To dager med faglig oppdatering

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

Tolking for barn en statusrapport

Tolking for barn en statusrapport HiO-rapport 2010 nr 20 Tolking for barn en statusrapport Tonje Raddum Hitching og Anne Birgitta Nilsen (red.) Høgskolen i Oslo Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier November 2010 Høgskolen

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer