Kompetanseutvikling i utdanningene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetanseutvikling i utdanningene."

Transkript

1 Kompetanseutvikling i utdanningene. Utfordringer knytta til kompetansebygging og involvering I flerkulturelle problemstillinger. Høgskolen i Bergen Elisabeth Egeli Universitetet i Stavanger

2 Utfordringer på ulike nivåer Ansatte Studenter Det flerkulturelle og flerspråklige perspektivet i fag Forskning Implementering 2

3 Ansattkurs utviklet ved UiS. Å undervise i det internasjonale og flerkulturelle klasserommet Målgruppe: Vitenskapelig ansatte som underviser studentgrupper med sammensatt språklig og kulturell bakgrunn. Mål for kurset: - skape et positivt læringsmiljø - stimulere til læringsengasjement - utnytte mulighetene i et flerkulturelt læringsmiljø - forbedre læringsmulighetene for minoritetsspråklige studenter - bli kjent med metoder og verktøy som kan medvirke til å styrke studentenes læring 3

4 Strategi for det humanistiske fakultet Mål og strategiske føringer: Utdanning og læringsmiljø. Mål: Internasjonalisering Fakultetet vil styrke internasjonalisering ved å: Styrke kompetanse i å undervise studenter med en annen kulturell og språklig bakgrunn enn norsk. 4

5 «Det lille ekstra», nettverk for pedagogisk støtte til minoritetsspråklige studenter ved UiS Nettverk for lærere på sosionomutdanning, barnevern, sykepleie og førskolelærerutdanningen. Nettverkets formål: å utveksle erfaringer og igangsette tiltak for å fremme integrering av minoritetsspråklige studenter, samt legge til rette for bedre gjennomføring av studiet på en tilfredsstillende måte for disse. 5

6 Tiltak som ble prøvd ut Skriveverksted Kurs i studiemestring Studentmentorer Studentassistenter Utvikling av kurs for studentmentorer Skriveveiledning( oppgaver) Informasjonsskriv 6

7 Nettverket er i tråd med Østbergutvalget forslag til tiltak. 13.5Utvalgets forslag til tiltak: Ulike former for rådgiving/veiledning og studentstøtte må styrkes og videreutvikles. Dette kan omfatte tiltak som studieteknikk, fagspråk og oppgaveskriving, IKT, individuell veiledning, mentor- og fadderordninger blant studenter. Mangfold og Mestring NOU:2010:7 7

8 Tilbakemelding fra student Hei, Jeg vil gjennom den en gi tilbakemelding om din ordning i forhold til minoritet studenter. Det er en program som jeg veldig setter pris på. Jeg er så glad at universitetet tar hensyn til oss. Før jeg ble informert om programmet så har jeg vært mye i tvil i forhold til språkvansker, i tillegg har jeg spurt meg hele veien om det var aktuelt å forsette studium. Den enkleste måte jeg hadde tenkt å løse mitt problem var å gjøre det slutt med studium. Men i dag, etter å ha vært flere ganger i dine forskjellige ordninger så har jeg en helt annen vinkel av situasjonnen. Gjennom din program ( kurs og mentor ordning) føler jeg at jeg gjør mer og mer fremskritt. Og dessuten føler jeg meg mer og mer inkludert ikke bare i miljøet men i samfunnet. Jeg håper at det er noe som virkelig komme til å forsette. Jeg ønsker å forsette med mentoren og studentassistanten. Jeg vil takke deg for det Med vennlig hilsen XXX 8

9 Andre prosjekter for å fremme flerkulturell kompetanse ved UiS. Mangfold og flerspråklighet i utdanning. Kompetanseteam ved Humanistisk fakultet. Kompetanseteam for mangfold og flerkultur i opplæring ønsker å være partner i kompetanseutvikling lokalt og regionalt. Teamet vil også kunne bidra til å utvikle det flerkulturelle/ mangfoldsperspektivet internt ved UiS. Språk-og kulturveildere. Hensikten var at lærerstudentene skulle få kompetanse både i norsk som andrespråk og i interkulturell kommunikasjon. Lærerstudentene fikk forelesninger i norsk som andrespråk i forkant av møtene med de internasjonale studentene. Studentene i norskkursene fikk på sin side hjelp til å forstå norsk språk og kultur i møte med lærerstudentene. UiS har vært med å bidra til opprettelsen av et nasjonalt nettverk for flerspråklighet og pedagogisk støtte. Utfordringer Ildsjelarbeid Det er vanskelig å implementere prosjektene i organisasjonen. 9

10 Forskning Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole( ) Forskningsspørsmål Hvordan utvikler lærerstudenter kompetanse på det flerspråklige og flerkulturelle området? Hvilken kunnskap og kompetanse bygger vi på i dag? Hvordan kan vi fremme utvikling av kompetanse om flerkultur og flerspråklighet som vil styrke elevers læring i skolen? Forskningsprosjektet er også del av et større Prakutprosjekt Teachers as students ( ) 10

11 Pilotprosjekt i forkant av hovedprosjektet: Internasjonal forskningsoversikt og intervjuer med lærerutdannere ved 6 lærerutdanningsinstitusjoner i Vest- Norge. Resultater fra pilotprosjektet kan indikere at det er en utfordring for lærerutdanningsinstitusjoner i Vest- Norge å legge til rette for god læring for det flerspråklige klasserommet. Mangel på kompetanse hos lærerutdannere, fragmentert undervisning og studentenes manglende grammatiske kompetanse i norsk nevnes som noen viktige faktorer. Både studenter og lærerutdannere ønsker å styrke det flerkulturelle og flerspråklige perspektivet i utdanningen. (Egeli; Thomassen og Munthe, 2010) Funnene stemmer godt overens med den internasjonale forskningen: lærerutdanningsinstitusjoner er ikke godt nok forberedt på det flerkulturelle og flerspråklige mangfoldet i dagens skoler. Det er behov for mer kompetanse og mer forskning. (Premier og Miller, 2010; Watson, 2011; Melnic,1998; Boyd,2008; Lindberg,2000; Watson, 2011; Menchaca, 1996) 11

12 Implementering Prosjektarbeid er ofte ildsjelarbeid og er vanskelig å implementere. Lite er nedfelt i strategi- og handlingsplaner Det flerkulturelle perspektivet i forskningsprosjekter havner lett på siden. 12

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Flerspråklighet en ressurs eller et problem???

Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Flerspråklighet en ressurs eller et problem??? Noe å tenke over : Hvorfor var det slik at fransktalende barn var stolte over sitt morsmål mens barn med arabisk ønsket å skjule? Er det slik at flerspråklighet

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor?

Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæring. Er det på tide å ta ressursperspektivet på alvor? I løpet av de ti siste årene har vi stadig blitt møtt med at mangfold er en ressurs. I diverse meldinger

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning?

Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? Hvordan kan jeg med dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning? I høst fulgte jeg felleskurset og project management, og jeg lærte mye om digitale verktøy jeg ikke hadde brukt før. Begge

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer