Norske Landbrukstenester. Årsmelding Med årsmøtereferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat"

Transkript

1 Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat

2 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til orientering Noter til budsjett Innstilling valkomité Kandidater til verv Referat

3 sakliste 3 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP OG EVENTUELLE FULLMAKTER - møteleiar Johan Arnt Gjeten 5) ÅRSMELDING FOR styreleiar Harald Lie 6) REKNESKAP FOR dagleg leiar Frode Alfarnes REVISJONSMELDING - styremedlem Gjermund Stuve 7) FASTSETJING AV KONTINGENT FOR styremedlem Bodil Mannsverk 8) ARBEIDSPLAN FOR styremedlem Jorulf Refsnes 9) BUDSJETT FOR 2014, TIL ORIENTERING - styremedlem Finn Egil Adolfsen 10) VAL ETTER VEDTEKTENE - valnemnd A. Leiar for 1 år B. C. To styremedlem for 2 år Nestleiar for 1 år D. Tre nummererte varamedlemer til styret for 1 år E. Val av revisor F. Møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte G. Ein medlem til valnemnda for 3 år Eit varamedlem til valnemnda for 1 år H. Godtgjersle til tillitsvalde

4 4 utsendingar og gjester Akershus Tor Arne Karterud Tillitsvald Lt. Akershus Gunnar Mathisen Tillitsvald Lt. Akershus Aust-Agder Knut Retterholt Tillitsvald Lt. Sør Øyvind Aakhus Tillitsvald Lt. Sør Buskerud Magne Lindtvedt Kari Bøhn Tillitsvald Tilsett Lt. Buskerud Lt. Buskerud Finnmark Tore Karlstrøm Tillitsvald Finnmark Landbruksrådgiving Roar Haug Tilsett Finnmark Landbruksrådgiving Hedmark Henning Mangset Tillitsvald Lt. Solør Odal Kristian Haug Tillitsvald Lt. Hedemarken Jan Ove Lyseggen Tillitsvald Lt. Øst Jan Klemmetvold Tilsett Lt. Nord-Østerdal Hordaland Knut Erik Berget Tillitsvald Lt. Folgefonna Arne Presthus Tillitsvald Lt. Folgefonna Lars Ove Rimmereide Tillitsvald Lt. Sunnhordland Nils Mossefinn Tillitsvald NLT Voss Njål Forthun Tilsett NLT Voss Frå Årsmøte 2013 Foto: NLT

5 utsendingar og gjester 5 Møre og Romsdal Endre Roaldset Tillitsvald Indre Nordmøre Lt. Leidulf Tafjord Tillitsvald Storfjord Lt. Sigurd Rovde Tillitsvald Vanylven Avl. Grete Misfjord Tillitsvald Landbruk Nordvest Nord-Trøndelag Kristine Altin Tillitsvald Namdal Lt. Paul Olav Bjerken Tillitsvald Namdal Lt. Stig Fossum Halvor Prestvik Tillitsvald Tilsett Innherad Lt. Ytre Namdal Lt. Nordland Tove Berre Tillitsvald Lt. Salten Torgeir Løkås Tillitsvald Lt. Salten Einar Åbergsjord Tillitsvald Lt. Midtre Hålogaland Wenche M L Husby Tilsett Helgeland Lt. Oppland Per Erik Stutlien Tillitsvald Lt. Hadeland-Toten Ola Norvald Hagen Tillitsvald Vang Avl. Øyvind Sandvold Tillitsvald Fron Avl. Tove Grethe Kolstad Tillitsvald Valdres Avl. Anita Ødegård Tilsett Lt. Hadeland-Toten

6 6 utsendingar og gjester Rogaland Ruedi Huber Tillitsvald Haugaland Avl. Noralf Herikstad Tillitsvald Eigersund Avl. Liv Haukås Tillitsvald Haugaland Avl. Merita Øvrebø Tillitsvald Haugaland Avl. Reidun Bjaanes Hov Tilsett Avl. Nord-Jæren Sogn og Fjordane Salvatore Ligia Tillitsvald Vest Lt. Knut Anfinn Horne Linda Kristin Oppedal Tillitsvald Tillitsvald Sunnfjord Lt. Gaular Avl. Leidulf Bogstad Tillitsvald Gloppen Avl. Aud Fossøy Tilsett Lt. Sogn Sør-Trøndelag John Leirvik Tillitsvald Ørland/Bjugn Avl. Roar Grøtting Tillitsvald Åfjord Avl. Line Ølstøren Tillitsvald Agdenes Avl. Ola Vasseljen Tillitsvald Trondheim og Omegn Avl. Åse Torevik Tilsett Lt. i Sør-Trøndelag Telemark Regina Brackovic Tillitsvald Lt. Telemark Carl Norman Namløs Tillitsvald Lt. Telemark Troms Tor Sivertsen Tillitsvald Landbruk Nord Hilde Nyland Tillitsvald Landbruk Nord Anne Kariin Staff Tilsett Landbruk Nord Vest-Agder Oddgeir Bryggeså Tillitsvald Lt. Sør Elisabeth S. Johnsen Tilsett Lt. Sør Vestfold Jon Hermann Wold Hansen Tillitsvald Vestfold Lt. Runar Wold Tilsett Vestfold Lt. Østfold Trygve Eivind Dahl Tillitsvald Lt. Østfold Marit Hegglund Strøm Tilsett Indre Østfold Avl.

7 utsendingar og gjester 7 Møteleiar Johan Arnt Gjeten Sør-Trøndelag Styret Harald Lie Leiar Vestfold Jorulf Refsnes Nestleiar Rogaland Bodil Mannsverk Medlem Finnmark Gjermund Stuve Medlem Hordaland Finn Egil Adolfsen Medlem Nord-Trøndelag Elin R. Haugen 1. vara Oppland Valnemnd Liv Lian Kosberg Medlem Sør-Trøndelag Gjester Bjørn Gimming Erik Yggeseth Nikolai Astrup Westlie Mette Hågensen Per Joleik Obrestad Line Silberg Van der Velde Christian Theodorsen Ivar Aae Marianne Hagen lie Ola Mjølhus Jan Egil Skjørestad Toralv Huse Norges Bondelag NHO Mat og Landbruk NHO Mat og Landbruk Norsk Landbruksrådgiving - HMS Norsk Landbruksrådgiving - HMS Statens Lndbruksforvaltning Willis Landbruk Nordvest Lillehammer Avl. Hjelmeland Avl. Avl. Nord-Jæren NLT Hordaland Administrasjon Frode Alfarnes Romar Skeie Olsen Tor Skeie Olsen Dagleg leiar Møteleiar Johan Arnt Gjeten Foto: NLT

8 8 driftsåret ÅRSMØTE 2012 Årsmøte 2012 var halde på Quality Airport Hotel Gardermoen april Frammøte: 56 valde utsendingar, 5 frå styret, 3 frå valnemda, 6 gjester, 2 frå administrasjonen og møteleiar. Årsmøtet vart opna av leiar i styret Finn Hoff. Då både møteleiar og varamøteleiar hadde meldt forfall, vart Johan Arnt Gjeten frå Sør-Trøndelag føreslått som møteleiar og samrøysta valt. Alle punkt på saklista vart godkjent utan merknad. Val: Leiar for 1. år: To Styremedlemmer for 2 år: Harald Lie, Vestfold - ny Jorulf Refsnes, Rogaland attval Finn Egil Adolfsen, Nord-Trøndelag ny 1 styremedlem for 1 år: Bodil Mannsverk, Finnmark ny Gjermund Stuve, Hordaland ikkje på val Nestleiar for 1 år: Tre vara til styret for 1. år: Valnemd: Varamedlem valkomite for 1 år: Jorulf Refsnes, Rogaland - ny Elin R.Haugen, Oppland attval Wenche M. Lamo Husby, Nordland attval Ivar Aae, Møre og Romsdal ny Siri Klovning Fuglestad, Rogaland leiar Einar Kristiansen, Nordland Trond Ellingsbø, Oppland ny Liv Lian Kosberg, Sør-Trøndelag ny

9 driftsåret 9 DRIFTA AV NLT Styret - Administrasjon Styret har i 2013 hatt 7 styremøte og handsama 74 saker. Dei fleste møta har gått over to dagar. Desse arbeidde på hovudkontoret i Rosendal i 2013: Frode Alfarnes, dagleg leiar Romar Skeie Olsen Tor Skeie Olsen ( frå 1. august) Medlemsutvikling NLT hadde ved årsskiftet 100 medlemslag, ein nedgang på 3 lag frå i fjor. Dette skuldast fusjonar. Total lønsomsetnad i medlemslaga er på kr ,- som er ein auke på ca. 34 millionar eller 2,6 % Årets lag 2013, NLT- Hordaland her representert med (f.v.) Toralv Huse og Gjermund Stuve Foto: NLT

10 10 driftsåret Økonomi Årets drift syner eit underskot på kr ,- etter skatt som er foreslått dekka av eigenkapital. Det var budsjettert med eit underskot på kr ,- Viktigaste årsak til differansen er; Lågare driftsinntekter på kr ,- Auka varekostnader på kr ,- Lågare lønnskostnader på kr ,- Ein skal tidleg krøkast for å verte ein god bonde! Foto: NLT

11 driftsåret 11 ARBEIDSOPPGÅVER Velferdsordningane Arbeidet med å få betre velferdsordningar for bonden er ei kontinuerleg oppgåve. Dialogen med faglaga er god og dei fleste av innspela våre er med i jordbruket sitt krav. Av erfaring ser vi at det er viktig å setja fokus på få, men viktige saker i forhandlingane. For 2013 vart det fokusert på desse oppgåvene: Landbruksvikarordninga Administrasjonstilskotet Fordeling av overskot/underskot Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga Sjukdom Krav til næringsinntekt for nyetablerte Avkorting mot andre lønsinntekter Tilskottet må følgje kostnadsutviklinga Nedre aldersgrense arbeidskraft Ferie/fritid Tidlegare utbetaling av tilskot ferie/fritid Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga Nedre aldersgrense arbeidskraft Tidleg pensjon Pensjonsbeløp må følgje kostnadsutviklinga Inntekt utanom næringsinntekt frå bruket Tidlegpensjonsalder for bonden bør reduserast frå 62 til 60 år Resultatet av årets forhandlingar gav ei auke i tilskottet ferie/fritid med kr ,- til kr ,-, ei auke i tilskott sjukdom med kr. 100,- til kr ,- frå og reduksjon i nedre aldersgrense frå 16 til 15 år ved ferie/fritid og sjukdom frå Auken i dagsats til kr ,- under sjukdom vil og gjelda som ny eigendel for betaling av landbruksvikar. Organisasjon Strategisk plan saman med Marknads- og kommunikasjonsplan dannar grunnlaget for mykje av arbeidet i NLT. Eit overordna mål er å hjelpa laga til å bli så profesjonelle som råd. Oppnåing av mål Det er satt ein del mål med arbeidet vårt i strategisk plan. Oppfylling av desse måla er noko som er med å pregar mykje av arbeidet i løpet av året. Følgjande hovudpunkt er definert; NLT skal forvalte velferdsmidlane i landbruket og vere norsk faglag for velferdsordningane. Profesjonelle medlemslag. 90 % av bøndene med rett til tilskot skal vera aktive medlemar. NLT skal dekke minst 80 % av leigd arbeidskraft i landbruket. Styrkje inntektsgrunnlaget Nokre mål er nådd, men her er enno mykje arbeid å gjera. For å oppnå måla er det viktigare enn nokon gong å arbeide ilag i heile organisasjonen. I år er det satt ekstra fokus på vervekampanjen. Vi har hatt eit omfattande salskurs, og det er viktig at ein brukar aktivt det som er investert i medlemslaga, vi forventar at vi får igjen for investeringa etter kvart.

12 12 driftsåret Nemnder/ utval Møter Landbrukets HMS-Utval; Jorulf Refsnes frå styret i NLT er nestleiar i utvalet. Utvalet skal med anna arbeide for betre registreringar og meir påliteleg statistikk når det gjeld skader, ulykker og yrkeslidingar i landbruket. Styret i NHO Mat og Landbruk; Styreleiar Harald Lie i NLT er styremedlem i NHO Mat og Landbruk og bidreg til å utforma arbeidet i arbeidsgjevarorganisasjonen. Nasjonalt samarbeidsforum; Forumet vart vedteke oppretta etter vedtak i jordbruksforhandlingane for å gjennomgå utviklinga på HMS- området, vurdere effekten av gjennomførte tiltak og fremma forslag til nye tiltak, koordinere aktiviteten på området og sikre eit godt samarbeid mellom aktørane. Jorulf Refsnes frå styret i NLT representerar gjennom Landbrukets HMS- utval. Utanom faste kontaktmøter med faglag og stat/forvaltning i samband med jordbruksforhandlingar har NLT i 2013 deltek på/i; Styre-/årsmøte i medlemslag Kurs/samlingar i medlemslag Mat og Landbruk - Norsk Landbrukssamvirke Årsmøte - Norges Bondelag Generalforsamling - NHO Mat og Landbruk Årsmøte - EMR Årsmøte - Studieforbundet næring og samfunn Tariffkonferanse - NHO Mat og Landbruk Kampanjen trygghet og helse i landbruket Konferanse - Kompetanse for framtida Arbeidsmøte - NHO Mat og Landbruk Bioforsk-konferansen Møter i samarbeid med Willis - forsikringar Frå NLT og LHMS sin stand på Agrivisjon i Stavanger. Foto: NLT

13 driftsåret 13 Haustsamlingane Det vart arrangert to haustsamlingar; i nord på Rica Hell Hotel Værnes, og i sør på Quality Airport Hotel Gardermoen. På samlingane deltok: 253 representatar frå medlemslag ( 242 i fjor) 82 lag var representerte (84 i fjor) 18 medlemslag møtte ikkje ( 19 i fjor) Rogaland var også i år flytta til samlinga i nord, då samlinga i sør var i største laget. Då fekk vi to samlingar med om lag likt tal på deltakarar. Eit av hovudtema i år var vervekampanjen som vart skoten i gong på samlingane. Kurs Det er nytta kr ,- til kurssamlingar for kontortilsette og tillitsvalde, med totalt 292 deltakarar. Vårsamlinga vart arrangert på Rica Hell Hotel, Værnes 93 deltakarar. Kurs i samband med haustsamling på Quality Airport Hotel og Rica Hell Hotel, 169 deltakarar. Salskurs, 30 deltakarer Medlemslag har fått til saman kr ,- i støtte frå opplæringsfondet Aktivitet i medlemslaga Regionale kurs for Landbruksvikar Kurs for avløysarar Fylkesvise samlingar for daglege leiarar Andre saker Arbeidd for å informere om velferdsordningane i samband med regjeringsskifte. I samarbeid med NHO Mat og Landbruk og NLT Hordaland utarbeidd oppdragsavtale for bruk ved utleige av arbeidskraft mot eksterne kundar. I samarbeid med Norges Bondelag, NHO Mat og Landbruk og lokallag arbeidd for å få avklaring på HMS-ansvar ute på bruk. I samarbeid med NHO Mat og Landbruk avklare kva ny forskrift for bemanningsforetak vil seia for medlemslaga. Få på plass ny heimesideløysing for medlemslaga Innarbeiding av Webtemp i organisasjonen Medlemsskap NLT har i løpet av 2013 meldt seg inn i følgjande organisasjonar; Studieforbundet næring og samfunn Samvirkesenteret

14 14 driftsåret Medlemslaga NLT si viktigaste oppgåve er å gjera medlemslaga til profesjonelle bedrifter til det beste for sine medlemar. Vi har fokus på å få utarbeidd rutinar, løysingar med meir som gjer kvardagen enklare for alle. Det er eit mål å få fleire til å nytta laga til utlønning. I år står medlemar i NLT-lag for 58 % av tilskotet, 62 % av utbetalte midlar går gjennom lag. NLT har som mål at 90 % av føretaka som har rett på avløysartilskot skal vera aktive medlemmer i lag, i dag er denne delen 59 %. Verveaksjon Verveaksjonen starta med eit smell på haustsamlinga. NLT ynskjer alle bønder som aktive brukarar av tenestene som laga tilbyr. Eit av våre strategiske mål er at 90 % av bøndene skal vera aktive medlemer i eit av medlemslaga. Det er oppretta eit verveutval som består av følgjande personar; Gjermund Stuve, NLT-styret Finn Egil Adolfsen, NLT-styret Ellen A. Svarstad, Helgeland Landbrukstjenester Jan Egil Skjørestad, Avløysarlaget Nord-Jæren Tor Skeie Olsen, NLT Salskurset er vel gjennomført, og det er ein motivert gjeng som no er klare for å setja i gong aksjonen. Det er viktig at ein no framover motiverer kvarandre og nyttar/deler all den kunnskapen og motivasjonen kursdeltakarane har fått til arbeidet vidare. Rekruttering- og etterutdanningsutval Det er oppretta eit rekruttering- og etterutdanningsutval som består av fylgjande personar; Bodil Mannsverk, NLT-styret Tove Berre, Landbrukstjenester Salten Ellen A. Svarstad, Helgeland Landbrukstjenester Romar Skeie Olsen, NLT Utvalet skal arbeide for å synleggjere den viktige rolla landbruksvikarane, avløysarane og andre tilsette i NLT-laga har for å tilby kvalifisert arbeidskraft til landbruket og andre aktuelle oppdragsgjevarar ved å; Bygge tillit til landbruksvikarordninga. Ved å legge til rette for regionale samlingar og standardisering og systematisering av ordninga. Fremme NLT si aktiv rolle som naturleg partnar innan etter- og vidareutdanning i landbruket. Styrke samarbeidet mellom NLT og det offentlege innan skule, valfag og lærlingordningar. Legge til rette for rekruttering, først og fremst av norsk arbeidskraft, men og arbeidskraft frå utlandet. Profilere NLT og kva moglegheiter som finnes i organisasjonen.

15 driftsåret 15 Kåring / markering Årets avløysar Frå Hedmark Øyvind Nytrøen Landbrukstjenester Nord-Østerdal- Frå Akershus Irene Kaupang Tangen Landbrukstjenester Akershus Frå Aust-Agder Lene Hoksrud Landbrukstjenester Sør Frå Østfold Ann-Marlen Hagen Landbrukstjenester Østfold Frå Vest-Agder Arkadiusz Josef Cichy Landbrukstjenester Sør Frå Sogn og Fjordane Stein Roar Haugen Landbrukstenester Sogn Frå Oppland Frank Reidar Larsson Landbrukstjenester Hadeland-Toten Frå Nord-Trøndelag Erling Hanssen Steinkjer og Omegn Avløserlag Frå Møre og Romsdal Lars Jakob Løset Indre Nordmøre Landbrukstenester Frå Rogaland Morten Tunge Avløysarlaget Nord-Jæren Tilsette med lang fartstid, 25 års teneste Olav Larsen Landbrukstenester Jæren Årets avløysarar, Haustsamling Sør, frå venstre Øyvind Nytrøen, Irene Kaupang Tangen, Lene Hoksrud, Ann-Marlen Hagen, Arkadiusz Josef Cichy, Stein Roar Haugen, Frank Reidar Larsson. Foto: NLT Årets avløysarar Haustsamling Nord, frå venstre: Morten Tunge, Erling Hanssen, Lars Jakob Løset. Foto: NLT

16 16 driftsåret Økonomi Tilskot til fusjonering I 2013 vart det utbetalt tilskot til to fusjonar med totalt kr ,00 Tilskot til opplæring Retningslinene for bruk av opplæringsfondet gjev høve til tilskot for opplæring i laga. Det vart i 2013 utbetalt kr ,- til opplæring i medlemslaga. Sluttord Året som gjekk gav oss ei ny regjering og ein Landbruk- og matminister frå Frp. Dette har medført stort fokus på landbruket, noko som er positivt. Signala som foreløpig er kome syner at rammevilkåra sannsynlegvis ikkje gjer arbeid innan næringa enklare framover. Eit av nøkkelorda er forenkling, noko som vår organisasjon og kjem til å merke. Det er store sjansar at dokumentasjonsordninga ved ferie/fritid vil verta vurdert som ein del av prosessen. Det er difor viktigare enn nokon gong at vi er budd på framtida. Vår oppgåve er å arbeide for stadig utvikling av NLT-laga, slik at vi og kan vera budd på endringar. Ein del av denne prosessen er fokus på profesjonalitet i alle ledd, vervekampanje og tilretteleiing for å yte tenester til andre utanfor næringa. Vi må vera klar til å ta imot dei utfordringar som kjem. Ei politisk omlegging kan medføre større ansvar for næringa sjølv. Takk for godt samarbeid i året! Med helsing styret Mellom bakkar og berg Foto: NLT

17 årsmelding 17 NORSKE LANDBRUKSTENESTER er ein landsdekkjande medlemsorganisasjon, som skal arbeide for medlemslaga sine interesser for å betre bøndene sin arbeidssituasjon, velferd og økonomi. Organisasjonen har vekslande medlemstal og kapital. Organisasjonen vart starta i 1991 og hovudkontoret ligg i Kvinnherad Kommune i Hordaland. Styret kjenne ikkje til noko viktige forhold, for å bedømme selskapet si stilling og resultat, som ikkje kjem fram av resultatrekneskap og balanse med noter. Det har heller ikkje etter rekneskapsåret gjekk ut skjedd ting som etter styret si meining har betyding ved bedømming av rekneskapet. Forutsetjing for vidare drift er lagt til grunn i årsrekneskapen. Etter styret si meining vil denne forutsetjinga også vera tilstade i tida framover. I meldingsåret løna organisasjonen ut 3 tilsette. Løn og godtgjersle til dagleg leiar er utbetalt med kr ,-. Det er betalt ut styrehonorar med kr ,-. Dei tilsette utgjer i dag 3 menn. I styret set det 1 kvinne og 4 menn. Styret arbeider for å fremja likestilling og lik handsaming av dei tilsette og tillitsvalde etter lov om likestilling mellom kjønn. Det er oppretta kollektiv pensjonsordning for dei tilsette i administrasjonen. Styret meinar at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillande. Det har ikkje vært skader eller ulykker i 2013, heller ikkje noko unormalt sjukefråvær. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø. Rosendal, den Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes nestleiar Gjermund Stuve Bodil Mannsverk Finn Egil Adolfsen Frode Alfarnes

18 18 rekneskap Driftsinntekter: Sal (Note 4) , ,94 Kursinntekter (Note 5) , ,38 Medlemskontingent , ,90 Forsikringspakke (Note 6) , ,68 Andre driftsinntekter 0,00 4,00 Sum driftsinntekter , ,90 Driftskostnader: Kjøp (Note 7) , ,67 Kurskostnader (Note 5) , ,00 Varekostnad , ,67 Lønskostnader styret/adm (Note 8) , ,39 Lønskostnader årsmøtet (Note 9) , ,95 Lønskostnad , ,34 Avskrivingar (Note 12) , ,00 Kontorhald (Note 10) , ,76 Reiser , ,07 Møter styret/adm , ,06 Årsmøte (Note 9) , ,92 Marknadsføring , ,65 Støtte/hjelp , ,00 Haustsamlingar (Note 5) , ,83 Andre kostnader , ,51 Andre driftskostnader , ,80 Sum driftskostnader , ,81 Driftsresultat , ,91 Finansposter , ,00 Ordinært resultat før skatt , ,91 Skattekostnad (Note 11) , ,00 Årsresultat , ,91 Overført frå marknadsføringsfond , ,00 Overføring opplæringsfond ,00 0 Overføring eigenkapital , ,09 Sum disponert , ,91

19 balanse 19 Eiga: Terminalserver , ,10 Firmabil , ,30 Kjølepumpe , ,80 Anleggsmidlar (Note 12) , ,20 Kundefordringar , ,99 Andre fordringar , ,99 Forskottsbetalt kostnad , ,25 Sum fordringar , ,23 Bankinnskot - driftskonto , ,92 Bankinnskot - skattekonto (Note 13) , ,00 Sum bankinnskot , ,92 Sum eiga , ,35 Eigenkapital: Anna eigenkapital (Note 14) , ,38 Sum eigenkapital , ,38 Gjeld: Leverandørgjeld , ,26 Betalbar skatt (Note 11) , ,00 Skuldig skattetrekk (Note 13) , ,00 Skuldig arb.gj.avgift , ,54 Skuldig arb.gj.avgift av feriepengar , ,34 Skuldige feriepengar , ,92 Anna kortsiktig gjeld , ,91 Sum gjeld , ,97 Sum gjeld og eigenkapital , ,35 Rosendal, 6. februar 2014 Harald Lie styreleiar Jorulf Refsnes - nestleiar Gjermund Stuve Bodil Mannsverk Finn Egil Adolfsen BDO AS Revisjon Frode Alfarnes Dagleg leiar

20 20 noter til rekneskap NOTE 1: REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er satt opp i samsvar med rekneskapsloven og god rekneskapsskikk for små føretak. Det er utarbeidd etter norske rekneskapsstandardar. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter oppteningsprinsippet som normalt vil vera tidspunkt for levering av varer og tenester. Kostnad vert teke med etter samanstillingsprinsippet dvs. at kostnader vert teke med i same periode som tilhøyrande inntekter vert inntektsførd. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigenlutar og gjeld Eigenlutar som er vurdert til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigenlutar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal betalast tilbake innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffingskost, men vert skreve ned til verkleg verdi når verdifall ikkje er venta å vera forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskreve planmessig. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på tidspunkt for etablering. Omløpsmidlar vert vurdert til lågaste av anskaffingskost og verkleg verdi. Kortsiktig gjeld vert balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar vert avskreve over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er i hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert ført opp med pålydande etter frådrag for avsetting til forventa tap. Avsetting til tap vert gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. Skatt Skattekostnaden i resultatrekneskap omfattar perioden si betalbare skatt på inntekter og formue. Grunnlag for utsett skatt er negativ. Det er valt å ikkje balanseføre utsett skattefordel. NOTE 2: PENSJONSFORSIKRING NLT har plikt til å ha pensjonsordning. NLT har kollektiv pensjonsforsikring gjennom DNB Liv som stetter minstekrava i lov om OTP. NOTE 3: MEIRVERDIAVGIFT På bakgrunn av arbeidsfordeling i administrasjonen brukar NLT ei forholdsmessig fordeling på 50 % av inngåande avgift på felleskostnader som vert brukt under eitt i verksemda, dvs. vanlege driftsutgifter. NOTE 4: SAL Sal dataprogram/lisensar Sal tenester/arbeid 850, ,52 0, ,45 Abonnementsinntekter , ,00 Anna varesal 7.556, , , ,94

21 noter til rekneskap 21 NOTE 5: KURS/SAMLINGAR Totale kostnader for kurs i 2013 er kr ,-. Det er i år arrangert salskurs dekka av NLT i tillegg til kurs i samband med Vårsamling og Haustsamling. Total tal på deltakarar er 292. Det er betalt ut kr ,- i støtte til opplæring i medlemslag. NOTE 6: FORSIKRINGSPAKKE NLT driv formidling av forsikringstenester. Tidlegare har forsikringsåret omfatta perioden 1.5 til Kostnaden og inntektene har vore ført i årsrekneskapen utan å ha vorte periodisert. På denne måten har det i rekneskapen vorte inntektsført og kostnadsført forsikring for 12 månader. Dette har medført at resultatpostar i det einskilde året har vært korrekt, men balansen har ikkje vore riktig. No er forsikringsåret endra til å omfatta perioden 1.10 til Selskapet vil ved dette høvet retta opp den feilperiodisering som har vore gjort tidlegare. Dette medfører ein netto kostnad i året på kr ,-. NOTE 7: KJØP Kjøp dataprogram/lisensar , ,00 Kjøp tenester/arbeid , , , ,67 NOTE 8: LØNSKOSTNADER STYRET/ADM Administrasjon , ,20 Tillitsvalde , ,00 Kjøregodtgjersle , ,50 Feriepengar , ,85 Arbeidsgjevaravgift , ,64 Forsikring pensjon , ,68 Forsikringar , ,52 Andre lønskostnader , , , ,39 Det er tilsett 3 årsverk i administrasjonen. Utgifter til dagleg leiar; kr ,- i løn, kr ,- i godtgjersle og kr ,- i pensjonskostnader. Utgifter til styret; kr ,- i løn og kr ,- i godtgjersle. Kostnadsførd lovpålagt revisjonshonorar for rekneskapsåret 2013 utgjer kr ,- eksl. mva. NOTE 9: ÅRSMØTE Årsmøtekostnader , ,50 Møtegodtgjersle , ,00 Kjøregodtgjersle , ,75 Reiseoppgjer , ,42 Arbeidsgjevaravgift , , , ,87

22 22 noter til rekneskap NOTE 10: KONTORHALD Husleige , ,47 Elektrisk kraft , ,24 Datautstyr , ,08 Kontorutstyr 4.510, ,82 Programvare 0, ,00 Revisjon , ,50 Kontorrekvisita 2.763, ,90 Kopiering/trykking , ,97 Aviser, tidsskrifter mv , ,50 Telefon , ,50 Porto , ,74 Gebyr , , , ,76 NOTE 11: SKATTEKOSTNAD Med eit negativt driftsresultat og ein formue på kr ,- vert årets skatt kr ,-. Med manglande avsett tidlegare år på kr ,- vert årets skattekostnad kr ,-. NOTE 12: VARIGE DRIFTSMIDLAR Varige driftsmiddel er terminalserverløysing, kjølepumpe og firmabil. Driftsløysøyre Transportmidlar Bokførd verdi Tilgang i året Akkumulerte avskrivingar pr Bokførd verdi Avskriving i året NOTE 13: BUNDNE MIDLAR I posten inngår bundne bankinnskott med kr ,50 i skuldig skattetrekk for 6. termin NOTE 14: ANNA EIGENKAPITAL Oppspart eigenkapital , ,47 Avsett til forsikringsfond , ,00 Avsett til opplæringsfond , ,91 Avsett til årsmøtekostnader , ,00 Avsett til marknadsføring , ,00 Sum eigenkapital , ,38

23 revisjonsmelding 23

24 24 revisjonsmelding

25 kontingent 25 Vedtak på førre årsmøte; Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor rette tidsfristar. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,16%. INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Det vert sett ein grunnkontingent pr. lag på kr ,-. Alle lag vil kunne redusere denne til kr ,- dersom dei rapporterar til NLT innanfor tidsfrist. Kontingent av den delen som går på omsetning vert på 0,18%. KONTINGENT 2014: 100 lag à kr ,-: ,- Kr ,- x 0,18%: ,- Samla kontingent ,- BANG! Startskotet på verveaksjonen frå haustsamlinga i Nord Foto: NLT

26 26 arbeidsplan STRATEGI Det er i år siste året med gjeldande strategiplan. Denne legg føringar for arbeidsplanen for året. Styret vil i løpet av 2014 utarbeide ein ny strategiplan. Ein viktig del av dette arbeidet vil vera ei vurdering av organisasjonen, for å vera førebudd for framtida.. VELFERDSORDNINGANE Grunnlaget for drifta i NLT og medlemslaga er velferdsordningane som fungerer. Arbeidet for best moglege velferdsordningar er ei viktig oppgåva. For 2014 vert det fokusert på desse sakene i prioritert rekkefølgje: Ferie/fritid Dokumentasjonskravet. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Landbruksvikarordninga Evaluering av ordninga for å sjå om denne fungerer etter intensjonen. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. Sjukdom Evaluering av refusjonsordninga med tanke på forenkling. Tilskottet må følgja kostnadsutviklinga. ORGANISASJON Vi vil fortsette med kontaktmøter med avtalepartane både i forbindelse med jordbruksoppgjeret og elles i året. Eit tettare samarbeid med andre landbruksorganisasjonar er og prioritet. NLT skal vera fagorganisasjon for velferdsordningane i landbruket og vera ein premissleverandør i saker som gjeld landbruket generelt. Dette er prioriterte oppgåver i år: Oppfølging i nemnder og utval vi er representerte i. Selje NLT. Det er viktig at arbeidet med kjennskap og kunnskap om NLT vert gjort både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kontaktar i landbruksfamilien, både formelle og uformelle møte vil bli lagt stor vekt på. Salskurs; Oppstart 30. januar, Rica Hell Hotel, Værnes Nytt kurs Oppfølging av deltakare frå fjorårets kurs Utviklingsprogram for tillitsvalde; Oppstart på haustsamlingane 2014 Vere seg bevisst si rolle som tillitsvald i eit samvirkeføretak Tenke strategisk og bidra til å utvikle verksemda Oppnå personleg utvikling og motivasjon Få grunnlag til å gå vidare i organisasjonen Bli bevisst på eigen kommunikasjon Administrasjonshandbok Halda kurs og samlingar for tillitsvalde og tilsette. Vårsamling; mai, Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurs- og haustsamling; Sør oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen. Kurs- og haustsamling; Nord november, Rica Hell Hotel, Værnes. Vidare oppfølging og heidring av trufaste medarbeidarar i administrasjonen i laga (25-års heidring). Kåring av årets avløysarar. Kåring av årets lag.

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae.

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Referat frå styremøte 29. april kl. 12:00 på hovudkontoret i Rosendal. Til stades: Forfall: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Bodil

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2)

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Referat Frå Styremøte 3.- 4. desember Thon Hotel Opera - Oslo -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2014. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2014. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2014 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen

Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen Referat Frå styremøte 5. april 2016, Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades:harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 4.- 5. februar, Jotktaelva Fjellstue - Alta -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent.

Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte 30.11 1.12. 2010 på Gardermoen er godkjent. Protokoll Frå styremøte 8. 10 februar 2011 på First Marin, Bergen Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Ola Thune og Liv Julie Wågan. Frå adm. møtte Frode Alfarnes,

Detaljer

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta

Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Referat -- Frå styremøte 1-2. februar, Jotka fjellstue - Alta Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Aud Fossøy og Tor Inge Eidesen Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Nina Vangen Ranøien 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow

Frå styremøte 23. september Hotell Santi, Krakow Referat Frå styremøte 23. september 2016 - Hotell Santi, Krakow Dato.: 3. november 2016 Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen. Linda Kristin Oppedal. Frå Administrasjonen:

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 1. og 2. februar 2012 på Thon Hotel Opera, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes,

Detaljer

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø

Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Referat -- Frå styremøte 7-8. februar, Thon Hotel Polar - Tromsø Til stades: Styreleiar Harald Lie, nestleiar Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Tor Inge Eidesen, Aud Fossøy. Fråfall: Dagleg leiar Frode

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2011 Norske Landbrukstenester Årsmelding 2011 2 innhald sakliste 3 Sakliste...3 Utsendingar...4 Driftsåret...6 Årsmelding...16 Rekneskap...17 Balanse...18 Noter til rekneskap...19 Revisjonsmelding...22 Kontingent...24

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen.

Referat. Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 21. og 22. mai 2012 på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde (ikkje til stades under handsaming av sak 33/12), Jorulf

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen.

Referat. Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes og Romar Skeie Olsen. Referat frå styremøte 6. og 7. februar 2013 på Rica Nidelven - Trondheim. Til stades: Forfall: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan Frå adm: Frode

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy.

-- Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Referat Frå styremøte 6. september 2015, Hotel Novotel Paris, Paris. -- Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Linda Kristin Oppedal, Tor Inge Eidesen og Aud Fossøy. Frå adm: Frode

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time.

REFERAT. Per Skorge, Norges Bondelag, skal halde eit innlegg om velferdsordningane. Innlegget er på ca ein halv time. frå styremøte i Bergen, 8. og 9. februar 2010 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes, Finn Hoff og Ingrid Løset. Frå administrasjonen møtte Frode Alfarnes

Detaljer

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. "Informasjon har ingen verdi før den er distribuert" Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal

Årsmelding 2008. Med årsmøtereferat. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester. Postboks 21 5486 Rosendal Årsmelding 2008 Med årsmøtereferat "Informasjonharingenverdiførdenerdistribuert" Norske Landbrukstenester Postboks21 5486Rosendal Telefon:53482280 Telefaks:53482281 Epost:post@nlt.no www.landbrukstenester.no

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen

Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen Referat Frå styremøte 25. og 26. mai 2016 Quality Airport Hotel, Gardermoen -- Til stades : Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Tor Inge Eidesen, Marianne Hagen Lie, Einar Åbergsjord

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester

Strategisk plan. For Norske Landbr ukstenester Strategisk plan 2010-2015 For Norske Landbr ukstenester Vedteken i styremøte 09.02.2010 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ

Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ Vakttelefonen er betjent 24 timar i døgeret 9908 ÅÅÅ 2013 ÅÅÅÅ 1 Årsmøte 2013 for Lt.Folgefonna vert halde på Park Hotel Vossevangen, Voss tysdag 8. april kl 1345 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av

Detaljer

Vedtak Rekneskap per 30. november er teke til etterretting med stipulert årsresultat.

Vedtak Rekneskap per 30. november er teke til etterretting med stipulert årsresultat. Referat -- Styremøte 6-7. desember Thon Hotel Opera - Oslo Til stades: Harald Lie, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Tor Inge Eidesen og Linda Kristin Oppedal Frå Administrasjonen : Frode

Detaljer

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal

Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal Styret Dykkar ref.: Styret Vår ref.: Klikk her for vår ref.] Dato.: tysdag, 20. september 2011 Referat frå styremøte 10.-11. mai 2010 i Rosendal - Til stades: Liv-Julie Wågan, Jorulf Refsnes, Jørn Haugli

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan

Norske Landbrukstenester. Strategisk plan Norske Landbrukstenester Strategisk plan 2015-2018 2 strategisk plan 2015-2018 Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom Landbrukets Maskinringar og Norske Avløysarlag.

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013

Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Invitasjon til kurs og haustsamling 2013 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 22., 23. og 24. oktober Rica Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. oktober! Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert

Årsmelding 2009. Med årsmøtereferat. Norske Landbrukstenester. Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Årsmelding 2009 Med årsmøtereferat Informasjon har ingen verdi før den er distribuert Norske Landbrukstenester INNHALD Leiaren har ordet... 3 Sakliste... 4 Utsendingar... 5 Forretningsorden... 7 Driftsåret...

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene.

Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei første av varamedlemene. GENERALFORSAMLING I KVINNHERAD ENERGI AS Side 1 vert halde i Rådhuset i Rosendal. Torsdag, kl 1500. Varamedlemer møter berre dersom dei vert særskild innkalla. Saksdokumenta vert likevel utsendt til dei

Detaljer

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde Etne E-lag Etne E-lag held vanleg årsmøte på Etne E-lag sitt møtelokale på Nyvoll, onsdag 01. juni 2016 kl. 19.00. Medlemmer som ynskjer å delta på årsmøte må registrera seg til kontoret på telefon 53771155,

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016

Invitasjon til kurs og haustsamling oktober 2016 Invitasjon til kurs og haustsamling 25.-27. oktober 2016 Stad: Thon Hotel Oslo Airport. Påmeldingsfrist 26. september! 25.-26.oktober Kurs : lunsj 25.oktober klokka 11:30. Kursstart klokka 12:30. 26.-27.

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r

Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6. F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r Strategisk plan 2 0 1 1-2 0 1 6 F o r H e l g e l a n d L a n d b r u k s t j e n e s t e r V e d t a t t i s t y r e m ø t e... Forord Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i 1991 ved fusjon mellom

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIGAR /ÅRSMØTE I SKOGEIGARLAGET SKOGEIGARLAG: SØRE SUNNMØRE STAD: EIDSÅTUN DATO: MANDAG 13. MARS KLOKKESLETT: KL 19.00 Andelseigar/års møte er arena for ALLSKOG sine andelseigarar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2014 Stad: Tysnes bedehus Tid: Måndag 5. mai kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemer til å skriva under møteboka

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Nina Vangen Ranøien 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Nina Vangen Ranøien 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 18.2.14

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2015 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016 SAKSVEDLEGG TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGA I INDRE SOGN SPAREBANK 30.03.2017 Sak 5.2017 Årsoppgjer for 2016 Delårsrapport 4. kvartal 2016 og førebels årsrekneskap 2016 presentert på Oslo Børs 14.02.2017.

Detaljer