Årsmelding Steinkjer vgs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs"

Transkript

1 Til: Arnhild Opdahl, Videregående opplæring Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/ Harald Morten Steen Årsmelding Steinkjer vgs Årsmelding 2012 fra Steinkjer videregående skole Rapportering knyttet til omtale av personalsituasjonen Antall ansatte/antall årsverk/fordeling kvinner og menn/gjennomsnittsalder Arb.sted Gj.snittsalder Antall Årsverk Steinkjer vg skole Kvinne ,06 Mann ,52 Sykefravær/Dagsverk totalt Fraværsprosent 6,10 Dagsverk totalt Utfyllende opplysninger Rapport om målrettede tiltak på likestilling o Skolen har en jevn fordeling av kvinner og menn - totalt. Vi finner variasjoner innad i avdelinger og innenfor ulike stillingskategorier.

2 o Skolens ledergruppe bestod i 2012 av 20 personer, hvorav 7 er kvinner. o Vi tilstreber å rekruttere begge kjønn i de ulike stillingskategorier, men må ta tilbørlig hensyn til begrensinger i lov- og avtaleverk. o Deltidsproblematikk har blitt høyt prioritert ved skolen. Der det er mulig å utvide deltidsstillingen opp til til full stilling er det en klar policy på å gjøre det. o Skolen ansatte i 2012 én lærer med annen nasjonalitet/innvandrerbakgrunn. Dessuten har skolen innvandrere/asylsøkere på arbeidstrening innenfor renhold og kantinevirksomhet. o Skolen har hvert år flere personer med nedsatt funksjonsevne på arbeidstreningstiltak gjennom kontakt med NAV, også i For én av dem resulterte tiltaket i fast tilsetting ved skolen, etter ekstern utlysning og i konkurranse med andre søkere.

3 Kompetansetiltak for egne ansatte Som i tidligere år har sentrale føringer, fylkeskommunens satsingsområder og skolens utviklingsplan vært styrende for våre prioriteringer innenfor området i Alle ansatte har fått tilbud om kompetanseheving, og nesten alle har deltatt i kompetansehevende tiltak i en eller annen form. Mange pedagogisk ansatte har deltatt på de faglige nettverkskursene som ble arrangert i To av skolens ansatte deltok/deltar i den statlige stipendordningen. Andre tar kompetansehevende til tak på egen hånd, enkelte uten noen form for støtte. Mange lærere på yrkesfaglige programområder har deltatt på hospiteringsordninger organisert av sentraladministrasjonen. Alle skolens pedagogisk ansatte har deltatt på internt, felles kompetanseutviklingstilbud innen områdene klasseledelse og vurdering, med kursholder fra Bro Aschehaug. Ledere har deltatt på skolens interne ledelsesopplæring og individuelt på høyskole- og universitetsnivå opp til masternivå. To av skolens ledere avla i 2012 master-eksamen innen ledelse. Ansatte kurses jevnlig innenfor de administrative verktøy fylkeskommunen bruker. «Nye» Steinkjer videregående skole. Nå er alle byggetrinnene ferdige, og til skolestart i høst kunne vi ønske velkommen i moderne og attraktive undervisningslokaler og fellesrom. Vi har arbeidet med skolesammenslåing i over fem år og byggeaktiviteter siden 2004, og vi benyttet sommeren til å flytte fra lokalene på Egge til nye lokaler på Guldbergaunet. Både elever og ansatte er godt fornøyde med nybyggene, de neste årene skal vi høste fruktene av den jobben som er gjort. Under den offisielle åpningen var det fylkesråd Anne Marit Mevassvik som klippet snora foran elever, ansatte og gjester. Selve snorklippingen bar preg av mye symbolikk. En elev fra hvert av våre ti utdanningsprogram holdt i snora mens Anne Marit Mevassvik klippet. Til juleavslutningen for elevene var det samlet 1300 personer i Origo, der vi blant annet hadde konsert med artisten Marion Ravn. Russen hadde et eget kor, som også var med

4 og sang sammen med Marion Ravn på avslutningsnummeret. Juleavslutningen ble en flott fellesopplevelse for alle ved «nye» Steinkjer videregående skole (Foto: Per Magne Midjo) (Foto: Stein Anders Larsen) (Foto: Stein Anders Larsen) Klasseledelse På planleggingsdager og team-/ seksjonsmøter har det pedagogiske personalet arbeidet med klasseledelse. Temaene har vært: - Hva er god klasseledelse for deg som lærer? - Hva legger du i begrepene klasseledelse og læringsledelse? - Å sette en standard for undervisningen. Hva er en god standard for deg? Hvordan setter du som lærer en standard for undervisningen i dag? - Hvilken verktøykasse har du som lærer når du skal lede din klasse på en god måte? - Hvilke kaosfaktorer/opprettholdende faktorer har du i dine timer/ eller dere på deres skole?

5 - Elevsamtalen læringssamtalen og relasjonssamtalen. Hvilken nytteverdi ligger i samtalene med elevene? - Den selvregulerte elev og lærerens modellering. Hva legger du / dere i begrepet den selvregulerte elev? Drøft denne påstanden: Hva læreren mener betyr ingenting. Hva hun sier betyr lite. Hva hun gjør betyr alt. - Hva er den gode timen? Hva har effekten vært/ hva har vi oppnådd? Det er blitt en mer bevissthet på oppstart av timer, innramming av undervisningen og læreren som leder i klasserommet. Ny Giv Steinkjer videregående skole er i skoleåret med i Ny Giv Overgangsprosjektet, Fase Ny Giv-elever på VG1 og 31 på Vg 2 startet hos oss høsten For fase 2 er det flere lærere involvert. Det var to forrige skoleår, nå er det seks lærere med 5 % hver. Elevene får tilbud om å møte før skolestart til lunsj, informasjon og omvisning, og vi gjennomfører en bli-kjent-tur/ teatertur relatert til norsk- faget ved skolestart. Vi har et møte med elever og foresatte rett etter skolestart (dialogmøte), og i begynnelsen av 2. termin. Rådgiver/koordinator har ressurs på tett oppfølging, karriereveiledning og organiseringen. Vi iverksetter tiltak i samarbeid med kontaktlærer og avdelingsledere, og samarbeidsmøter med lærerne i prosjektet. Det kan blant annet være to-lærer i matematikk og norsk på vg1, ekstra ressurs i programfag på vg1, lærer følger opp ekstra i forkant av prøver, vg1 og vg2 og intensive kurs for elever med 1 eller IV i fag, høst og vår. Vi benytter Vitensenteret som læringsarena tre halvdager i hver termin. Korte økter med variert opplegg i begge fag på vg1. Vi får gode tilbakemeldinger fra elevene, og vi har godt oppmøte på vitensenteret. Vi har et godt samarbeid internt, men utfordringene er fortsatt at vi er en stor skole med NG elever fordelt på mange utdanningsprogram, elevutvelgelsen fra ungdomstrinnet, nok og god nok informasjon til nye involverte i prosjektet, tid nok til informasjon og involvering av foresatte. Økt gjennomføring Skolen er i skoleåret 2012/13 tildelt midler til Økt gjennomføring. Disse brukes til: Deling av klasser i fellesfag på yrkesfag Intensive kurs Prosjekt Gymlab; Avdekke hvilke faktorer som gjør at eleven ikke deltar i kroppsøving, og prøve ut individuelt tilpasset kroppsøving for disse elevene, for slik å hindre drop-out fra kroppsøving og redusert fysisk/psykisk helse. Pageturner Et lesetreningsprogram som gjennomføres for alle vg1-klassene og påbyggingsklassene Skolens pott tildeling av ressurser etter behov ved sykdom, for grupper med elever som trenger tettere oppfølging etc.

6 Vennlig hilsen Harald Morten Steen Rektor

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV OVERGANGEN FRA GRUNNSKOLE TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SOLA KOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Versjon 5.10.2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅL / MANDAT FOR PROSJEKTET 3 1.3 MÅLGRUPPE 4 1.4 RAMMER FOR PROSJEKTET 4 2 ORGANISERING 5 2.1 ORGANISASJONSKART FASE 2 5 2.2 OVERSIKTSKART

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører:

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV

INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV FORVALTNINGSREVISJON AV INTENSIVOPPLÆRING I REGI AV NY GIV STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer