Skolens årsmelding for 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolens årsmelding for 2010"

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 Skolens årsmelding for 2010 a) Personalområdet: Ant kvinner 42 stk Antall menn 44 stk Sum ansatte 86 stk Sum årsverk 68,55 Gj.sn.alder 48 år HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, HMS-senteret i Namdal. Skolen leverer egen årsrapport over verne-/miljøarbeid hvert år. AMU setter opp en handlingsplan for HMS arbeidet ved skolen. Skolen er fremdeles en inkluderende arbeidslivsbedrift. Vikariater/vakanser Vi har hatt behov for å skaffe vikarer både til kort- og langtidssykmeldte, og har lyktes bra i å skaffe kvalifiserte vikarer. Sykefravær 7,84% Likestillingsområdet 42 kvinner og 44 menn er ansatt ved Grong videregående skole. I skoleadministrasjonen (ledergruppa) er det 5 kvinner og 2 menn. Det er i løpet av året ikke planlagt eller iverksatt tiltak i fht likestilling ved rekruttering av medarbeidere. Skolen ser ikke behov for å iverksette ekstra tiltak for å fremme likestilling mellom kjønnene, jfr. likestilingsloven. Fylkesrådets plattform/forventninger. Det er ei klar forankring til utdanningssektorens årsplan i det arbeidet vi har vektlagt dette året. Som eksempel kan nevnes at vi har hatt stort fokus på økt gjennomføring av opplæringa, faglig framgang, klasseledelse og mobbefri skole. Vi er glad for at den politiske plattforma spesielt nevner at fylkeskommunen vil arbeide for ei positiv utvikling av landslinja i sportsfiske. Det er både artig og utfordrende å innarbeide et helt nytt opplæringstilbud, og responsen på elevsøknaden gleder oss mye. Utfordringa framover noen år vil klart være å utvikle den videre. Her trenger vi både økonomisk handlingsrom og god kvalitet på eget arbeid. Disponering av årsramme. Skolen har en utadvendt og aktiv kurs- og utviklingsavdeling. Med utgangspunkt i grunnfinansiering fra RUA bruker avdelinga mye tid i alle de seks kommunene i inntaksområdet. Etterspørsel og forventninger fra både privat- og offentlig sektor, gjør at skolen er med i mange samarbeidsprosjekt og utviklingsoppgaver for å øke kompetansebehovet i regionen. Her nevnes: etablering av Namdal studiesenter drift og utvikling av ungdomsledernettverk satsing på ungdomsdemokrati samiske prosjekt førerskoleprosjekt

3 småkurs på etterspørsel fra næringen tiltak for økt arrangementskunnskaps i samarbeid med kulturlivet Rekruttering Spesialundervisning. Skolen mangler spesialpedagoger. Siste vår ble det søkt etter lærere med spesialpedagogikk i tillegg til andre fag. Vi fikk ikke kvalifiserte søkere. Kvalifiserte vikarlærere, spesielt i realfag og kroppsøving, har det også vært vanskelig å skaffe. Etterutdanning/kompetanseheving Tre avdelingsledere tar videreutdanning innen ledelse. Vernepleier tar pedagogikk. En lærer fra idrettsfag har starta på master. En lærer fra HS har tatt veiledningspedagogikk. En lærer tar videreutdanning i media/ikt. Deltakelse på Stiklestadkonferansen, Namdalskonferansen (psykisk helse), Sørsamisk konferanse Trondheim, samarbeid innenfor Namdalsregionen, kurs i CD-ord og kurs i Nord- Trøndelag. Nettverk som skolen arbeider tett sammen med: Fagnettverka i fylket oppleves som verdifulle nettverk. Skolen har lederne i fagnettverka norsk og idrettsfag. Studiespesialisering Namdal. Prosjektet som de tre videregående skolene i Namdal er sammen om for å få økt fokus på programområdet studiespesialisering. Det ser så langt ut til å gi ønsket måloppnåelse. Prosjektet har bl.a. som mål at det kommende skoleår utprøves formidling av ett skolefag ved bruk av digitale medier mellom de tre skolene. Campus Indre Namdal er inne i sitt 2. prosjektår. Skolen knytter seg tettere og mer forpliktende opp til samarbeid med idrettslag/idrettskrets og kommuner gjennom dette prosjektet. Det oppleves positivt. Nettverk grunnskole/videregående skole. På skolesida deltar vi i flere nettverk sammen med grunnskolene. Som eksempel nevnes skoleledernettverk, rådgivernettverk og fagnettverk. Felles koordinatorstilling grunnskolen i Midtre- og Indre Namdal sammen med Olav Duun vgs og oss har gitt oss et godt løft i samarbeidet med grunnskolene. 9A og status mobbeplaner Skolen har ny oppdatert sosial handlingsplan der mobbeplan er en del av denne. Vi og livet Handlingsplan ved sorg, kriser og ulykker er revidert. Vurdering Alle lærere legger inn sine vurderinger i vurderingsmodulen i Skolearena. Det har vært opplæring på bruk av modulen i flere omganger. Disponering av årsramme Generelt stor utfordring å tilby godt tilrettelagt opplæring innenfor den ressursramma. Ressursene tildelt elever som er tatt inn særskilt, strekker ikke til for å få et forsvarlig opplegg til disse elevene. Skolen bruker vesentlig mer ressurser på denne målgruppa enn hva som ligger i ressursmodellen og ressurs øremerket særskiltsøkere. Regnskapsresultatet pr viser et mindreforbruk på 0,56 mill. kroner for skolen. Ca. 0,5 mill. kroner av dette gjelder øremerkede midler av ulike slag som skal gjenbevilges i Dvs. at det reelle overskuddet / mindreforbruket for skolen er på ca ,- kroner.

4 Det vil si at skolen har kommet ut omtrent i balanse ved årets slutt i forhold til revidert budsjett Comenius prosjektet Skolen avsluttet et samarbeidsprosjekt mellom VG 2 studiespesialisering og en klasse i Mellila, en spansk by i Afrika. De har utvekslet fabler fra sør og eventyr fra nord som de har oversatt til engelsk for å lære om hverandres tradisjonelle folklore og kultur gjennom disse tekstene. I april drog 20 elever og 4 lærere til Mellilla i Nord-Afrika. De hadde et fantastisk og lærerikt opphold hos sine spanske venner. Russerevy Alle VG 3 elever på skolen kan velge russerevy som særemne i norskfaget. Årets kull gjennomførte ei flott revyforestilling!!! Landslinja Sportsfiske som næring og hobby : Fin utvikling i søkertall og stor interesse fra elever og næring for tilbudet. Fra prøvefiske i høst! Her får vg1-elevene demonstrert fluestangteknikk av Steiner Skogmo, en av Norges fremste fluestangkaster. Besøk på Bjørøya fiskeoppdrettsanlegg: Naturbruk: Her lærer elever å fiske sik med garn under isen fra en sjø i Sørli.

5 Elgjakt i Snåsa.