Årsmelding 2011 Mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 Mars 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Mars 2012

2 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk Steinkjer vg skole 51 Menn ,4 49 Kvinner ,5 50 Totalt ,9 Sykefravær Fraværsprosent Dagsverk totalt 5, ,70 Utfyllende opplysninger Rekruttering ansettelse/oppsigelser/vikariater/vakanser o Skolen opplevde nok et år med behov for mange endringer i ansatteporteføljen. Bakgrunnen er at elevsøkning kan påvirke fagtilbudet ved en skole. Dette vil dermed kunne få effekt på behovet for kompetanse hos ansatte, som igjen påvirker størrelsen på de ulike utdanningsprogram. Som i 2010, økte Helse- og sosialfag (HS) også i Størrelsen på andre programområder, for eksempel Teknikk og industriell produksjon (TIP), gikk derimot ned. Skolen opplevde også en sterk søkning til Idrettsfag, men på grunn av politiske signaler økte ikke antall elevplasser. Før oppstart av skoleåret satt derfor skolen med en noe skjev kompetanse i forhold til behovet. Av ulike grunner hadde skolen stor avgang i fjor, mye på grunn av alder, men også at det sluttet ansatte av andre grunner. Noen til andre stillinger, andre i permisjoner av forskjellig type. Vi hadde derfor et stort behov for nyansettelser. Søkning var tilfredsstillende for de fleste stillinger som ble lyst ut i god tid før skoleåret startet. Vakanser som oppstod i løpet av skoleåret, har, som normalt ikke hatt like tilfredsstillende respons. Skolen slet også i 2011med å få tak i kvalifiserte vikarer, og har tilsatt vikarer med en kompetanse som ligger lavere enn de formelle kvalifikasjonskrav. Skolen har pr ingen vakanser. Det så en stund ut til at vi ville få en viss overtallighet innenfor TIP, men har klart å unngå dette ved å flytte noe på enkeltansatte.

3 o Skolen omstrukturerte ledelsen noe i 2011, ved en sammenslåing av to avdelinger. Årsakene var at én leder pensjonerte seg, og en annen ble med Fagskolen inn i en omstrukturert og sentralisert tilværelse. o Turn over er lav. Det er få som slutter av andre årsaker enn pensjonering eller innvilges permisjon. De aller fleste returnerer til skolen etter endt permisjon. o Skolen er inne i en periode med økende utskifting på grunn av alder. Ledelsen har økt fokus på nyrekruttering, og har systematisert arbeid med veiledning av nytilsatte. Sykefravær o Skolen har lavere sykefravær i 2011 enn i 2010, og ligger under gjennomsnittet blant skolene i fylkeskommunen. Fraværsprosenten varierer sterkt mellom ulike aldersgrupper og mellom kjønn. Korttidsfraværet er gjennomgående lavt. For enkelte grupper trekker langtidssykemeldinger opp prosenten ganske kraftig i Den høyere prosenten er delvis et resultat av prosesser med avvikling av arbeidsforhold mot pensjonering, i tett samarbeid med NAV, og gjelder 3-4 ansatte. Kompetansetiltak o Sentrale føringer, fylkeskommunens satsingsområder og skolens utviklingsplan har vært retningsgivende for våre prioriteringer innenfor området i o Alle ansatte har fått tilbud om kompetanseheving, og så å si alle ansatte har deltatt i kompetansehevende tiltak i en eller annen form. o Mange av skolens ansatte ble tildelt stipend eller deltok i hospiteringsordninger organisert av sentraladministrasjonen. o Skolens ansatte har deltatt på kompetanseutviklingstilbud innen ulike pedagogiske IKT-programmer internt og gjennom fellestiltak i NTFK. o Ledere har deltatt på skolens interne ledelsesopplæring, samt på felles ledelsesopplæring arrangert av NTFK og individuelt på høyskole- og universitetsnivå opp til masternivå. o Ansatte kurses jevnlig innenfor administrative verktøy som Extens, Public 360, Agresso og SkoleArena. HMS-arbeid o Skolen har arbeidet aktivt med innføring av ny IA-avtale. Gjennom samarbeid med skolens AMU og representanter for de faglige organisasjonene er det laget lokale målsettinger og tiltak innenfor de tre delmålene i IA-avtalen. o Med mal fra privat næringsliv har skolen utarbeidet nye nærværsrutiner. Bakgrunnen er sentrale endringer i sykefraværsoppfølging, samt et opplevd behov for å lage oversiktlige og kjente rutiner for å kunne følge opp egne ansatte godt, via dialog mellom leder og medarbeidere. o Ansatte som av ulike årsaker sliter, får tilbud om tiltak gjennom NAV og fylkeskommunens personalpolitiske virkemidler, både som forebyggende tiltak og som restitusjontiltak. o Skolen har fokus på forebyggende tiltak (helsefremmede livsstil, sosiale velferdstiltak).

4 o Skolen har ivaretatt oppfølging av lærer - og elevundersøkelsen (våren 2010) gjennom avdelingsvise tiltak og skolens SEG. Likestillingsområdet o Som i tidligere år har skolen en jevn fordeling av kvinner og menn - totalt. Men også som normalt varierer derimot noe innad i avdelinger og stillingskategorier, jf. utdanningsprogrammene Helse- og sosialfag med svært stor overvekt av kvinner, og Teknikk og industriell produksjon, samt Bygg- og anleggsteknikk som kun har menn. o Skolens ledergruppe bestod i 2011 av 19 personer, hvorav 6 er kvinner. o Vi tilstreber å rekruttere begge kjønn i de ulike stillingskategorier, men er avhengig av søkere av det underrepresenterte kjønn med tilstrekkelig kompetanse. o Skolen arbeider aktivt med deltidsproblematikk. Skolen har færre fast ansatte deltidstilsatte pr. 31. desember enn pr. 1. januar, da flere ufrivillig deltidstilsatte har fått fylt opp stillingene sine utover året. o Heller ikke i 2011 hadde skolen fast ansatte med annen nasjonalitet/innvandrerbakgrunn. Men gjennom samarbeid med NAV har skolen innvandrere/asylsøkere på arbeidstrening innenfor renhold og kantinevirksomhet. Til enkelte ledige stillinger var det søkere med den type bakgrunn, men ingen fullt kvalifiserte eller aktuelle av andre grunner. Høydepunkt besøk av statsministeren Statsminister Jens Stoltenberg besøkte Steinkjer videregående skole 6. september. Det var aller første gangen i skolens historie at statsministeren besøkte skolen. Stoltenberg ønsket å formidle verdien av demokrati og demokratiforståelse til elevene. Stoltenberg understreket at den tragiske hendelsen 22.juli forsterker betydningen av et sterkt demokrati i Norge. Både elever og ansatte satte stor pris på at statsministeren satte av en hel time i nykantina på Guldbergaunet.

5

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs

Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Til: Arnhild Opdahl, Videregående opplæring Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/15892-8 Harald Morten 04.02.2013 Steen Årsmelding 2012 - Steinkjer vgs Årsmelding 2012 fra Steinkjer videregående

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 1. Personalsituasjonen Nøkkelopplysninger Nøkkelopplysninger for personalet følger av tabellen nedenfor. Antall ansatte 44 Antall årsverk 38,89 Kvinner 17 13,48 årsverk Menn 27

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget 08.04.2014 46/14 Formannskapet 23.04.2014 Søgne kommune Arkiv: 006 Saksmappe: 2005/1344-11306/2014 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Mangfold- og likestillingsmelding 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Årsrapport for Barnehageenheten 2010

Årsrapport for Barnehageenheten 2010 Årsrapport for Barnehageenheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Brukere / innbyggere 2 2.1. Tiltak / handlingsplan 4 3. Medarbeidere 4 3.1. Resultat i forhold til mål 4 3.2. Tiltak

Detaljer

Rekrutteringsplan. Bardu kommune

Rekrutteringsplan. Bardu kommune Rekrutteringsplan for Bardu kommune 2010-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPSUMMERING 4 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET 4 2.2 AVGRENSNING 4 2.3 FORHOLD TIL ANDRE PLANER OG TILTAK 5 2.4 UTARBEIDELSE

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN SANDNES KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011

LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 LIKESTILLINGSRAPPORT 2010 MED HANDLINGSPLAN FOR 2011 Konstituert Personal- og organisasjonssjef Ingvild Helene H. Syversten Sørum kommune Likestillingsrapport 2010 med handlingsplan for 2011 Side 1 Innhold

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7

Innholdsfortegnelse. A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 Innholdsfortegnelse A Innledning 4 A 1 Bakgrunn 4 A 2 Målsetting for kvalitetsarbeidet 6 A 3 System og metoder i bruk 7 B Resultater sektornivå 2014 22 B 1 Virksomhetsevalueringer 2014 25 B 2 Elevundersøkelsen

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer