Det første året som lærer. Steinkjer videregående skoles veiledningsordninger for nyansatte før og etter sommeren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det første året som lærer. Steinkjer videregående skoles veiledningsordninger for nyansatte før og etter sommeren 2011 13.02."

Transkript

1 Det første året som lærer Steinkjer videregående skoles veiledningsordninger for nyansatte før og etter sommeren

2 Disposisjon Hvorfor ble veiledning en prioritert utfordring? Hva var status hos oss? Hvordan tok vi mot nye lærere på skolen vår? Hvordan ville vi ha det og hva gjorde vi for å få det bedre? Hva har vi lært?

3 Rammeverk veiledning Alle skoler skal fra høsten 2010 ha en struktur og et system for veiledning av nye lærere. Stortingsmelding 11 ( ). Enighet mellom KD og KS om etablering av system for veiledning av nytilsatte og nyutdannede lærere. Kommunene/Fylkeskommunene bestemmer selv struktur og form. Norge «1. generasjonsland» i forhold til oppfølging av ferske lærere. Jf. Skottland/England, USA og Australia «2. generasjonsland»

4 Steinkjer videregående skole Faktaopplysninger Ca ordinærelever. I tillegg VO, fagskole, fengselsundervisning, kursvirksomhet 245 ansatte pr. januar flere kulturer Fordelt på to hovedskolesteder, Guldbergaunet og Egge samlokaliseres på Guldbergaunet ved skolestart høsten utdanningsprogram, ca. 50 % av elevene innenfor studieforberedende programområder

5 Utgangspunkt Vår skole ansetter hvert år mellom 5 og 15 nye lærere, flere av dem helt ferske fra utdanningsinstitusjoner eller fra annen del av arbeidslivet. De ferske fra PPU har bestått grunnopplæring og skal ut i skolens virkelige verden og klare seg på egen hånd. De som kommer fra annen del av arbeidslivet skal stort sett over til en helt annen rolle og andre arbeidsoppgaver enn før. Praksissjokket eller oktoberkrisen ansvar for alt i forbindelse med opplæringen uten å ha nødvendig oversikt

6 Tidligere praksis Undersøkelse ved egen skole: Ulik praksis Noe skriftlig noe muntlig avdelingsleder kultur Gode rutiner personalteknisk mottak God vilje, men tilfeldig for skolen som helhet

7 Revurdering skoleåret «Sentralt press» - jf. rammeverket Avdekket behov gjennom skolens kvalitetsutviklingsarbeid Nyansettelser er investeringer vi vil gjerne at de skal bli vellykkede vi har ikke råd til å mislykkes! Spørsmålet ble: Hvordan lage en god ordning som kan settes i gang raskt og som vi har råd til å gjennomføre med våre nåværende ressurser?

8 Arbeidet for å lage nyordning Flere lærere hadde eller i gang med veilederutdanning Den som skulle lede arbeidet: Studium på NTNU Veiledning av nye lærere høst -10 og vår -11 Særlig modulenheten med «Skolens plan for veiledning av nye lærere» og Moduleheten som omhandlet «Forsknings og utviklingsarbeid (FoU) eller aksjonslæring som metodisk tilnærming for utvikling av praksis»

9 Interne prosesser - Ledergruppa - Faglig-pedagogiske ledere (lærere med funksjoner) - Tillitsvalgte - AMU - Rektor

10 Mål og konsekvenser Skolen skal bidra til at de ferske lærerne «blir lærere» De skal utvikle sin profesjonelle identitet. For å få til dette må skolen: Lage struktur og plan for at en nyutdannet skal kunne lykkes i rollen sin. Legge til rette for en aktiv opplæring og veiledning av vesentlige oppgaver eller dilemma som en lærer vil ha eller komme opp i. Gevinstene: Dette vil resultere i bedre læringsmiljø for elevene, et bedre læringsutbytte og en større sjanse for at læreren vil trives og ønsker å bli værende i læreryrket. Nye lærere bringer med seg viktig kompetanse impulser og teorier oppdatert kunnskap praktiske erfaringer andre perspektiv

11 Elementer i planarbeid Kompetanseutvikling ved skolen: utvikle/videreutvikle en delingskultur. Nye lærere med «ny» kompetanse: oppdatert kunnskap og praksis, nye impulser, andre arbeidsmåter. Hvordan bringe denne kompetansen inn i kollegiet? Differensiering av opplegg/bruk av ressurser ut fra utdannings- og erfaringsbakgrunn. Interne eller eksterne veiledere. Krav til veileder faglig og menneskelig. Antall veiledere

12 Innhold i plan Mål Struktur med rolleavklaring Tidsperspektiv Informasjon om skolen (introduksjonsmappe) Kontrakt Inndeling veiledning: - Oppstartsamtale med personalleder, avdelingsleder, veileder og den ferske læreren - Individuelt to reflekterende samtaler høst og tre vår - Felles tre fellessamlinger

13

14

15 Innhold i introduksjonsmappe : Velkommen til skolen - rektor Skolens katalog for skoleåret (skolens infohefte enten Guldbergaunet eller Egge) Skolens organisasjonsplan Organisasjonskart for NTFK (Nord-Trøndelag fylkeskommune) Styringsgrunnlag for utdanningssektor i NTFK Personalpolitiske retningslinjer Etiske retningslinjer Permisjonsreglement Skolerute Skolens utviklingsplan med tiltaksdel Mal for timeplan IHMS bedriftshelsetjeneste Intern telefonliste Kart over skolen (begge skolesteder), brannsikkerhet og rømningsveier Skjema: o Adm. rutiner ved nytilsetting o Anmodning om politiattest (leveres på politi-/lennsmannskontor) o Taushetserklæring NTFK o Fravær ved sykdom o Permisjonsskjema

16 Skolens plan for veiledning av nytilsatte lærere : Skolens mål med planen: ansatte som trives og vokser i jobben Mottak og oppfølging av nytilsatte struktureres i to hoveddeler: felles samlinger og individuell oppfølging. I den individuelle delen bygger skolen opp et veilederkorps, med utdannede veiledere i alle avdelinger. Det opprettes en lokal funksjonsordning som veileder, der veileder godtgjøres ut fra antatt behov for tidsbruk. Tidsperspektiv: ordningen starter aug. 2011, og utvikles skoleåret

17 o Individuelt Struktur: Nyansatte og ferske lærere får tildelt veileder ved tilsetting Rolleavklaring og kontrakt mellom veileder og veisøker Nytilsatt og veileder møtes i forbindelse med planlegging ved skolestart. Mål: bli kjent med skolen og i tillegg få bistand med å planlegge skoleåret Månedlige (inkl. fellesmøtene) møter mellom veileder og veisøker

18 Felles: Felles mottak i løpet av første uke. Deltakere er rektor/avdelingsledere/personalleder og alle nye lærere. Mål: å få en relasjon til rektor, bli kjent med skolen og andre nye lærere. Fellesmøte i løpet av høsten. Deltakere er rektor/avdelingsledere/personalleder og alle veiledere og nye lærere (veisøkere). Mål: å bli bedre kjent, få økt sin kompetanse gjennom et faglig tema (for eksempel vurdering) og kunne gi skoleledelsen noe tilbakemelding om det å være ny ved skolen Fellesmøte før skoleslutt. Deltakere som over Mål: å gi en mer samlet tilbakemelding til skolen om hvordan de har opplevd det første året og råd om forbedringer av opplegg både veiledere og veisøkere

19 Samling høst 2011 for nye lærere ved Steinkjer videregående skole Invitasjon til nye lærere, veiledere og ledelsen ved skolen Dato: onsdag 23. november 2011, kl Sted: Bistroen på Guldbergaunet Vi ønsker at alle nyansatte skal få en god start ved skolen, og vil gjerne samle alle de nyansatte for å bidra til at denne oppstarten blir best mulig. Samtidig inviterer vi alle veiledere, avdelingsledere med nyansatte lærere og andre sentrale medlemmer i ledergruppen som har anledning til å komme til samlingen. Tema for samlingen: - Sosialt/varm mat - Skolens utviklingsplan hva vil vi med den? - Vegard - Vurdering vanskelig? Hvordan bli sikrere til å vurdere/evaluere elevene? Mads - Erfaringer fra min første høst ved Steinkjer vgs inntrykk og spørsmål (runde med ca. 3-5 minutter på hver) - Tidsramme 2-2 ½ time På grunn av matbestilling ønsker vi tilbakemelding på om det er noen som ikke har anledning til å komme på samlingen. Velkommen!

20 Plan for gjennomføring Skoleåret : oversikt vår 2011 over hvem som har passende utdanning og som egner seg. Behovet for et nærmere samarbeid med høyskole/universitet utredes. Alle avdelinger skal i løpet av skoleåret ha minst én som har veilederutdanning (eller tilsvarende) og som skolens ledelse mener egner seg som veileder. Veiledere får avsatt 2 % stillingsstørrelse, tilsvarende ca 34 timer på årsbasis. Oppretting av ny, lokal funksjon drøftes med organisasjonene i løpet av skoleåret

21 Erfaringer Fem par er involvert i veiledning. Antall og innhold i fellessamlinger. Innhold i de individuelle møtene mellom veileder og veisøker jf. eksamensbesvarelse i veiledning fra en av skolens lærere høsten Progresjon i utdanning av veiledere ved skolen færre har startet/fullført veilederutdanning enn skolen forutsatte så langt. Merverdi for veisøkerne hva skulle veiledningen gi dem ut fra plan og intensjoner, og hva har den faktisk gitt dem så langt? - jf. intervju med rektor, to veiledere og to veisøkere (jf. eksamensbesvarelsen over) - Ønsker de å fortsette som lærere?

22 Videreutvikling Evaluering i vår: hva vil den fortelle oss? Utvelgelse: hvor mange veiledere, fordeling fag/avdeling, utdanning, egenskaper. Ressursavsetning: veileder og veisøker. Innhold i og antall individuelle møter og fellessamlinger. Egen samling for veiledere før oppstart og med veiledere som utpekes utover i skoleåret. Programmet må fronte de profesjonsetiske spørsmål og hva som er skolens ethos (hva står vi for og kjennetegnes av) som ledd i de ansattes felles kompetanseheving

23 Et forsøk på en konklusjon En grei start, men ordningen må videreutvikles veilederne og veisøkerne har ikke så langt en klar og felles forståelse av sin rolle og sine oppgaver Kostnadene til veiledning ses på som en investering Skolen ønsker et samarbeid både regionalt og nasjonalt

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole

Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Rapport fra ekstern vurdering ved Røyken videregående skole Hvordan organiseres og gjennomføres spesialundervisningen til det beste for elevenes opplæring ved Røyken vgs? Eksterne vurderere: Elisabeth

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Østfold. Tidsbruk i skolen debatthefte for pedagogisk personale

Østfold. Tidsbruk i skolen debatthefte for pedagogisk personale Østfold Tidsbruk i skolen debatthefte for pedagogisk personale Innledning Tidsbrukutvalgets rapport viser at lærere bruker for mye tid på oppgaver som ikke er direkte relatert til undervisning. Samtidig

Detaljer

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning

Sluttrapport Brua-prosjektet. 1.0 Innledning Sluttrapport Brua-prosjektet 1.0 Innledning Mosjøen videregående skole, st.sted Kippermoen, har nå tilbakelagt tre år med prosjekt Brua. Prosjektet er etablert med bakgrunn i studiestedets helhetstenkning

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i språkfag Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i språkfag Studieåret 2015-2016 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2015-2016 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere

Detaljer

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.02.2013 12652/2013 2012/90 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/7 Komitè for levekår 07.03.2013 Tilsyn med skolene 2012 - samlet rapport

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Våren 2005 forberedelser og pilotprosjekt... 4 Interne diskusjoner...

Detaljer

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte Masteroppgave i skoleledelse Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte En fenomenologisk studie av hvordan lærere opplever skoleleders rolle i arbeidet med vurdering for læring Ann-Rose Dahl Vurdering

Detaljer

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING

Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Studietilbud 2014 TILBUD OM ETTERUTDANNING, VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Frist for å søke videreutdanning er 15. mars 2014. Se studietilbudene på side 19 23. UTGITT AV UTDANNINGSDIREKTORATET 2014

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Kunnskapsledelse ved videregående skoler. Ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattform

RAPPORT RAPPORT. Kunnskapsledelse ved videregående skoler. Ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattform R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 57 RAPPORT RAPPORT Kunnskapsledelse ved videregående skoler Ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattform

Detaljer

VIRKELIGHETENS STUDIESTED

VIRKELIGHETENS STUDIESTED VIRKELIGHETENS STUDIESTED Sluttrapport PIL prosjektet v/høgskolen i Akershus (Nå HiOA) v/olav Eikeland, Elisabeth Flaata, Grete Haaland og Vigdis Hult September 2011 Det vi må lære før vi kan gjøre det,

Detaljer

Når kunnskap gir resultater--- ITU. Evaluering av skolelederprogrammet IKT-ABC. Sluttrapport

Når kunnskap gir resultater--- ITU. Evaluering av skolelederprogrammet IKT-ABC. Sluttrapport Når kunnskap gir resultater--- ITU Evaluering av skolelederprogrammet IKT-ABC Sluttrapport August 2007 ITU Evaluering av skolelederprogrammet IKT-ABC Sluttrapport Juni 2007 Innholdsfortegnelse 1. Hovedkonklusjoner

Detaljer

Fra ide til ny praksis, er lederne hekta på? Om skoleutvikling og ledelse. av Siss Ragnhild Pedersen

Fra ide til ny praksis, er lederne hekta på? Om skoleutvikling og ledelse. av Siss Ragnhild Pedersen Fra ide til ny praksis, er lederne hekta på? Om skoleutvikling og ledelse av Siss Ragnhild Pedersen Master i skoleledelse NTNU 1 Forord: Så er timen og dagen kommet, der min masteroppgave i skoleutvikling

Detaljer

HÅNDBOK. for videregående skoler

HÅNDBOK. for videregående skoler HÅNDBOK for videregående skoler Denne håndboken er utarbeidet for å gi deg som skolekoordinator en innføring i hva Global Dignity Day er og hva ditt ansvar som skolekoordinator innebærer. Håndboken, vedleggene

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Innledning Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer