Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret"

Transkript

1 Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Otto Schnell Husby, Dr. med., Seksjonsoverlege Proteseseksjonen, St.Olavs Hospital 1

2 Fast-track bygger på Lean Principles Utviklet av Toyota Motor Compani (Taiichi Ohno 1950): Focused on manufacturing highest quality product on the market by reducing waste in their manufacturing process. Simply put, lean means using less to do more. 2

3 Fast-track; formål Optimalisering av det postoperative rehabiliteringsforløpet 3

4 Fast-track: Redusert hospitaliseringstid (LOS) Redusert morbiditet Økonomisk besparelse Uten økt forekomst av reinnleggelse 4

5 Fast-track; elementer 1. Organisering av poliklinikk 2. Pasientskolering 3. Postoperativ smertebehandling 4. Mobilisering 5. Anemi 6. Tromboseprofylakse 7. Kognitiv svikt 8. Tverrfaglighet 9. Utskrivningskriterier 10. Lokaliteter 5

6 Postoperativ smertebehandling Spinalanestesi / epidural (Perifere nerveblokkader) Lokal infiltrasjon (Kne) Cox2>>NSAID Paracetamol Opioider (Peroperativ bruk av Glucocorticoider, Gavapentoider, Duloitin, Ketamin kan redusere opioidbruken) 6

7 Mobilisering Tidlig start av styrketrening bedrer postoperativ muskelstyrke (Brandholm 2002, Husby 2009) 7

8 Utskrivningskriterier Må være kjent for hele staben Smerte: VAS score < 5 (Hustedt 2012) (NRS <3) Funksjonelle kriterier: Selvhjulpen pas i ADL NB: Skal pas skives ut før 48 timer, må en ha kontroll på SMERTER, SVIMMELHET, MUSKELSTYRKE. 8

9 Operasjoner Antall operasjoner (sept 2010-mai 2013) hofte kne totalprotese kne uniprotese primæroperasjon

10 MATERIALE: 269 pasienter (26 mndr) 177hofterevisjoner 3 mndr: mndr: knerevisjoner 10

11 Døgn LIGGETID primære & revisjoner Liggetid Primære hofter Revisjoner hofte Primære knær Revisjoner knær Primære hofter Revisjoner hofte Primære knær Revisjoner knær 11

12 REOPERASJONER, hofte; 177pasienter: Dyp infeksjon 6 (3%) (8,4%) Luksasjon 7 Protesenær fraktur 2 (Primær 4,7%) 12

13 REOPERASJONER, knær; 92 pasienter: Dyp infeksjon 3 (3%) (7,6 %) Aksefeil 2 Red. bev. 2 (Primære 4,6%) 13

14 14 Numeric Rating Scale (NRS)

15 NRS NRS Smerte, NRS, Hofte Revisjon hofte Smerte hvile Smerte mobilisering Smerteskår primære hofter 12 mnd Smerte hvile Smerte mobilisering 0 Preoperativt 3 mnd 12 mnd mnd 15

16 NRS NRS Smerte, NRS, Kne 10 8 Knerevisjon - smerteskår Smerte hvile Smerte mobilisering 6 Smerteskår primære knær 12 mnd Smerte hvile Smerte mobilisering Preoperativt 2 mnd 12 mnd 2 0 Smerte hvile Smerte mobilisering 16

17 Andre Registreringer EQ5D Harris Hip Score KOOS (Knee Injuri and Osteoarthritis Outcome Score) 17

18 EQ-5D; selvrapportert helsetilstand skala fra for den verst tenkelige helsetilstanden - til 1.0. for en perfekt helsetilstand. Fem dimensjoner: mobilitet egenomsorg dagligdagse aktiviteter smerte/ubehag angst/depresjon Hver dimensjon har tre nivå Ingen, noen, ekstreme problemer representerer the state of being dead. Negative skår beskriver helsetilstanden som worse than being dead. Studie fra Karolinska inst , elektive op, n=2 444, 56 ± 18 år preoperativ skår: 0.54, postoperativ skår (12 mnd): Jansson, K. Acta Orthop February; 82(1): P. Kind, G. Hardman and S. Macran. UK Population norms for EQ-5D York Centre for Health Economics Discussion Paper pp Nov. 18

19 EQ 5D, Hofter revisjon EQ 5D, revisjoner hofte Preopr 3 mnd 12 mnd Preopr 3 mnd 12 mnd 0,54 0,72 19

20 EQ 5D, Kne revisjoner EQ 5D, revisjoner kne Preopr 3 mnd 12 mnd Preopr 3 mnd 12 mnd 20

21 Harris Hip Score Fysioterapeut administrert Smerte Bruk av ganghjelpemiddel Bevegelighet Mobilitet Halting HHS, revisjoner (70-79 bra) 0 Preopr 3 mnd 12 mnd 21

22 Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score- Short Form (KOOS-PS) Fysisk funksjon grad av vanskelighet med å utføre daglige aktiviteter den siste uken 0 = ingen vanskelighet 100 = umulig å utføre 7 spørsmål KOOS-PS, revisjoner Preopr 2 mnd 12 mnd Studie i Toronto Canada, n =248, 65 ± 10 år Preoperativ skår:55.3 ± 13.2 postoperativ skår (6 mnd): 36.9 ± 14.1 Davis AM. Osteoarthritis and Cartilage Volume 17, Issue 7 July 2009, Pages

23 % HOFTE: Hvordan fungerer det opererte leddet nå? Revisjon og primær, hofte - hvordan fungerer du nå? Bedre Samme Dårligere Vet ikke Revisjoner Primære 23

24 % HOFTE: Vil du la deg operere på nytt? Revisjon og primære, hofte - latt seg operere på nytt ja Nei Vet ikke Hofte revisjon Hofte primær 24

25 % KNE: Hvordan fungerer det opererte leddet nå? Revisjon og primær, kne - hvordan fungerer du nå? Bedre Samme Dårligere Vet ikke Revisjoner Primære 25

26 % KNE: Ville du latt deg operere på nytt? Kne primær og revisjon- latt seg operere på nytt ja Nei Vet ikke Kne revisjon Kne primær 26

27 Pasienttilfredshet revisjoner Muntlig info polikl. Skriftlig info polikl. Sammenh. muntlig/skriftlig Mottakelse opr. Støy u/opr. Bedøvelse Overvåkning Info mobl. sengepost Dialog pleiepersonal Smertebehandling Legekontakt Fysioterapi Varighet innl. Forløpet i sin helhet 27

28 Konklusjon, revisjonskirurgi: Fast-track behandlingsforløp har redusert liggetiden for våre hofte- og kne- protesepasienter som gjennomgår revisjonskirurgi Infeksjonsforekomsten er mindre enn 3 % etter 1 år. Forekomst av reoperasjoner < 9 % >78 % av kne-pas &> 72 % av hofte-pas angir å være bedre i det opererte leddet etter ett år. Pasientene angir fornøydhetsgrad 9/10 med behandlingsforløpet 28

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte

Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte forskning nr 4, 2012; 7: 380-387 doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0158 ORIGINALARTIKKEL > Hvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling? Foto: Erik M. Sundt sammendrag

Detaljer

ICOAP in Norwegian, knee

ICOAP in Norwegian, knee ICOAP in Norwegian, knee Evalueringsverktøy for smerter ved artrose, ICOAP: KNE Folk opplever forskjellige typer smerte (inkludert verking eller ubehag) i kneet. For å skaffe oss et bedre innblikk i de

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL H

HELSE MØRE OG ROMSDAL H HELSE MØRE OG ROMSDAL H Ålesund sjukehus Informasjon til deg som skal få innsatt hofteprotese eller kneprotese 1 Dette er en informasjonsbrosjyre til deg som skal legges inn ved ortopedisk avdeling Ålesund

Detaljer

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol

Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol Kneprotese Gonartrose 1 Dine forberedelser til operasjon 2 Trening 2 Hjelpemidler 2 Forebygging av infeksjon 2 Hud 2 Tannstatus 2 Urinprøve 3 Røyking og alkohol 3 Kosthold 3 Praktiske ting 3 Forberedelser

Detaljer

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Forebygging og behandling av arthrose Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Jeg ønsker i denne forelesningen å si litt om Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og Forebygging g av arthrose

Detaljer

Pasientguide. Kneprotesekirurgi

Pasientguide. Kneprotesekirurgi Pasientguide Kneprotesekirurgi Velkommen Velkommen til Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver hele forløpet fra

Detaljer

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd?

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Den 6. Internasjonale kongressen om dagkirurgi er nylig avviklet i Sevilla. En stor del av dette nyhetsbrevet er viet kongressen med rapporter,

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske

Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske - Støtte til gjennomføring av lokale brukerundersøkelser ved dagkirurgiske sentre Notat fra Kunnskapssenteret juni 2010 Bakgrunn og formål: Det gjøres mange lokale brukerundersøkelser i det norske helsevesenet.

Detaljer

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital

Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital 1936 Informasjon til deg som skal få hofteprotese ved Martina Hansens Hospital Martina Hansens Hospital Sykehuset ligger i stille, landlige omgivelser ved siden av Sykehuset Asker og Bærum HF. Martina

Detaljer

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor.

Det er en fordel at sensor gjør seg kjent med kapitlene det er henvist til ovenfor. SENSORVEILEDER TIL EKSAMEN I SYKEPLEIE 3, kull S08 VÅR 2010 Kilder: Almås, H. (2001) Klinisk sykepleie 1, 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk. kap.2, 5, 8. Grønseth, R. & Markestad, T. (2005) Pediatri og

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Short Physical Performance Battery (SPPB)

Short Physical Performance Battery (SPPB) Short Physical Performance Battery (SPPB) Oversatt til norsk april 2013 v/sverre Bergh 1, Heidi Lyshol 2, Geir Selbæk 1, Bjørn Heine Strand 2, Kristin Taraldsen 3, Pernille Thingstad 3 1. Alderspsykiatrisk

Detaljer

Pasientguide. Nytt kne

Pasientguide. Nytt kne Pasientguide Nytt kne Velkommen Velkommen til kirurgisk/ortopedisk sengepost ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest. Dette heftet inneholder informasjon til deg som skal få et kunstig kne. Det beskriver

Detaljer

Vår/sommer 2011. Innhold Dagkirurgisk Forum nr 1 2011 S 18 Dagkrirugiske DRG-takster og incentiver

Vår/sommer 2011. Innhold Dagkirurgisk Forum nr 1 2011 S 18 Dagkrirugiske DRG-takster og incentiver Vår/sommer 2011 Innhold Dagkirurgisk Forum nr 1 2011 S 2 Leder S 18 Dagkrirugiske DRG-takster og incentiver S 3 Vintermøtet S 22 Dagkirurgi for (næsten) alle S 5 Ref fra Generalforsamlingen S 27 Reisebrev

Detaljer

etter lukket fremføring av palatinalt retinerte hjørnetenner,

etter lukket fremføring av palatinalt retinerte hjørnetenner, V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2014; 124: 200 6 Kristine Eidal Tanem, Janicke Liaaen Jensen, Tore Bjørnland Lukket fremføring av palatinalt retinerte hjørnetenner En retrospektiv studie

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Reidun Jahnsen Fysioterapeut Dr Philos Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus Arve Opheim Fagsjef fysioterapi, Sunnaas

Detaljer

Internt pasienthotell, et alternativ til sengepost ved innleggelse i sengepost?

Internt pasienthotell, et alternativ til sengepost ved innleggelse i sengepost? Internt pasienthotell, et alternativ til sengepost ved innleggelse i sengepost? Nina Føreland Master of Public Health MPH 2009:10 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Internt pasienthotell, et alternativ

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Bruk av tredemølle med seleoppheng i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader

Bruk av tredemølle med seleoppheng i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader Bruk av tredemølle med seleoppheng i rehabilitering av pasienter med nevrologiske skader Ellen Høyer, fysioterapeut og cand. san, ellen.hoyer@sunnaas.no Arve Opheim, fysioterapeut og cand. san. Reidun

Detaljer

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand

MAGISTERUPPSATS. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi. Fredrik Husby Strand Specialisering inom ögonsjukvården-oftalmologisk omvårdnad, 60 hp MAGISTERUPPSATS Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi Fredrik Husby Strand Examensarbete

Detaljer