Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers -"

Transkript

1 Hop Klassifisering av kne funksjon etter ACL skade - Copers eller non-copers - Norsk Artroskopiforening Hafjellkurset 2007 May Arna Risberg, dr.philos og fysioterapeut NAR, Ortopedisk senter, UUS, NIMI og Norges Idrettshøgskole

2 Research program for Active Rehabilitation (NAR), Orthopedic Center, Ullevaal University Hospital, NIMI and NIH

3 ACL injury! ACL injury - instability! Always leads to increased knee joint laxity! Often leads to Dynamic Instability- changes in neuromuscular control! No correlation between dynamic instability and knee joint laxity! Mechanical stability does not guarantee dynamic stability

4 Responderer alle likt på skaden?! the rule of thirds Noyes et al 1983! 1/3 ikke ADL! 1/3 ADL men ikke sports aktiviteter! 1/3 sports aktiviteter! Copers og Non-copers! Rudolph 1998, 2000! Fitzgerald 2000! Chmielewski 2001, 2005

5 Klassifikasjon av aktiv funksjon etter ACL skade "#Symptomatisk / non-copers! Dynamisk instabilitet under aktivitet $#Asymptomatiske / copers! Dynamisk stabilitet under aktivitet Fitzgerald GK, 2000

6 Dynamic knee stability the ability of the knee joint to remain stable when subjected to the rapid changing loads it withstands during activity Williams GN, JOSPT 2001

7 Hvordan kan vi identifisere dynamisk instabilitet etter kneskader "#Kliniske tester! Funksjonstester - Screeningtester $#Karakteristika ved bevegelsesmønsteret til individer som har utviklet dynamisk instabilitet vs stabilitet i kneet

8 Funksjonstester! Hoppetester Noyes 1991, Risberg 1995, 1999! Funksjonsscore! Screening tester - for å kunne klassifisere pasientenes knefunksjon! Rudolph KS 1998! Fitzgerald GK 2000! Rudolph KS 2001! Fitzgerald GK 2001! Chmielewski T 2001! Lewek M 2003

9 Screeningtest Copers / Non-copers 40% potential copers 60 % Noncopers Fitzgerald et al 2000

10 Utvikling av screeningtester i USA! For å skille ut rehabiliteringskandidater som kunne fullføre sesongen! Alle non-copers rett til kirurgi! Langtidsoppfølging av non-copers har ikke vært mulig i USA

11 Screeningtester for vurdering av knefunksjon hos pasienter med fremre korsbåndsruptur Moksnes H, Risberg MA NAR, Ortopedisk Senter, Ullevål universitetssykehus og NIMI, Oslo

12 Hensikt "#Klassifisere potensielle copers og non-copers etter ACL skade ved hjelp av en veletablert screeningundersøkelse $#Evaluere knefunksjonen hos copers og noncopers! 1 år etter screeningtest (Test 1)! 1 år etter kirurgi %#Evaluere knefunksjonen hos opererte og ikke opererte pasienter med ACL skade

13 Design - kohort studie Screening test: Test 1 ACL skade n=125 Rehabilitering Kirurgi Konservativ Behandling Utfall? n=50 Test 2: 1 års oppfølging Utfall? n=52

14 Inklusjonskriterier! Mindre enn 6 måneder etter ACL skade! Isolert ACL skade! 14 år til 60 år! Ingen hevelse og full ROM! I stand til å hinke uten smerter

15 Metoder Test 1 "#Fire hinketester $#Knee Outcome Score Activities of Daily Living (KOS ADL) %#Visuell Analog Skala (VAS) for egenvurdering av knefunksjon &#Antall svikt med hevelse! IKDC 2000! Kne instabilitet med KT1000! Aktivitetsnivå Noyes et al 1991, Risberg et al 1999, Irrgang 1998,2000

16 Ett hink Start

17 Tre hink Start

18 Tre hink sikk-sakk Start Høyre kne

19 6 meter hink på tid Start Mål

20 2. Knefunksjons spørreskjema (KOS-ADL) "#Symptomer:! Smerter! Stivhet (stiffness)! Hevelse! Sviktfølelse/instabilitet! Svakhet (weakness)! Halting

21 2.Knefunksjons spørreskjema (KOS-ADL) $#Funksjonssvikt! Gange! Trappegang opp! Trappegang ned! Stående! Stå på knærne (knele)! Knebøy! Sitte med kneet bøyd! Reise seg fra stol

22 3. Global rating - VAS - Hvordan vil du vurdere din knefunksjon på en skala fra ? Normal knefunksjon 100 mm Svært dårlig ESSKA 1998,Risberg MAR 1999

23 Kriterier for potensielle copers "#! 80% på alle funksjonstester $#! 80% på KOS-ADL %#! 60 på VAS &#" en svikt episode med hevelse

24 1 års kontroll Test 2! Kriterier for sann copers:!! 90 % på alle hoppe tester! Tilbake på samme aktivitetsnivå uten glipp Er disse kriteriene for strenge?

25 Oppfølgingstidspunkt Test 2! Ikke-opererte pasienter! re-testet 1 år etter Test 1! Opererte pasienter! re-testet 1 år etter rekonstruksjon

26 Test 1 Resultater! 102 pasienter med verifisert isolert ACL ruptur! 28 år (± 10 år)! 51% menn, 49% kvinner! Test 1! 82 dager (± 37 dager) etter skade

27 Test 1 Resultater! 30 potensielle copers! 72 non-copers

28 Test 1 Resultater 100 ** Potensielle copers (n=30) Non-copers (n=72) ** ** ** ** ** p<0,01 80 ** ** KOS ADL VAS One hop Triple jump Crossover 6 meter IKDC 2000

29 Test 2 Resultater 1 års oppfølging Ikke-opererte (n=52) Opererte (n=50) 44 % sanne copers 56 % non-copers 42 % sanne copers 58 % non-copers! 90 % på alle hoppe tester Tilbake på samme aktivitetsnivå uten glipp

30 Operert vs ikke-operert Operert Ikkeoperert p-verdi Alder (år) 26,5 30,0 p<0,05 Aktivitetsnivå før skade p<0,05 Aktivitetsnivå 1 års oppfølging ns KT1000 (mm) 3,2 6,4 p<0,001

31 Test 2 Resultater 1 års oppfølging 100 Ikke-opererte (n=52) Opererte (n=50) * * ** * * * p<0,05 ** p<0, KOS ADL VAS One hop Triple jump Crossover 6 meter IKDC 2000

32 Ikke-opererte Test 1 og Test Test 1 ikke-opererte (n=52) Test 2 ikke-opererte (n=52) ** ** ** ** ** * ** * p<0,05 ** p<0, KOS ADL VAS One hop Triple jump Crossover 6 meter IKDC 2000

33 Opererte Test 1 og Test ** Test 1 opererte (n=50) Test 2 opererte (n=50) ** ** ** ** ** ** * p<0,05 ** p<0, KOS ADL VAS One hop Triple jump Crossover 6 meter IKDC 2000

34 Begrensinger ved studien! Ingen RCT! Mangler muskelstyrkedata! Rehabilitering - compliance! Identifisering av brusk, meniskskader! Preoperative data!..

35 Konklusjon! Screening undersøkelsen skiller mellom potensielle copers og non-copers! Ikke-opererte pasienter! signifikant bedring av sin knefunksjon det første året etter skade! Ikke-opererte pasienter! signifikant bedre knefunksjon ved 1 års kontroll! Ikke opererte pasienter hadde et sign lavere aktivitetsnivå ved Test 1

36 Hvordan kan vi identifisere dynamisk instabilitet etter kneskader "#Kliniske tester! Funksjonstester - Screeningtester $#Karakteristika ved bevegelsesmønsteret til individer som har utviklet dynamisk instabilitet vs stabilitet i kneet

37 Motion analysis "#Eight cameras, 3D motion analysis system (240Hz) ' Hip, knee, and ankle joint motions $#Force plate (960 Hz) ' Hip, knee, and ankle joint moments %#EMG (960Hz)

38 Walking! NON-COPERS! *less flexion on the involved side during weight acceptance (p=0.034)! related to quadriceps weakness! unrelated to passive joint laxity! COPERS! normal joint motion Rudolph KS 2001 Flexion Extension Angle (degrees) Extension Flexion Angle (degrees) Extension Angle (degrees) Flexion Coper INVOLVED UNINVOLVED % Stance * Non-coper ** INVOLVED UNINVOLVED % Stance Uninjured LEFT RIGHT % Stance

39 Reduced knee extension moment - walking! NON-COPERS! reduced knee extension moment on involved side (p=0.034)! related to quadriceps weakness! COPERS! normal knee extension moment Rudolph KS 2001 Moment (N*m/kg) Moment (N*m/kg) Moment (N*m/kg) Peak Knee Flexion Coper INVOLVED UNINVOLVED * Peak Knee Flexion % Stance Non-coper INVOLVED UNINVOLVED Peak Knee Flexion % Stance Uninjured LEFT RIGHT % Stance

40 Copers! No quadriceps weakness! Normal joint motion and moments! knee extension moment during stance! related to rapid onset-to-peak vastus lateralis and lateral hamstring muscles Rudolph KS 2001

41 Non-copers! reduced knee motions and moments! related to quadriceps weakness! quadriceps activity normal (EMG)! unrelated to passive joint laxity! reduced knee extension! longer duration lateral hamstring and medial gastrocnemius muscles Stiffening strategy Rudolph KS 2001

42 Oppsummering! Screeningtesten kan benyttes for klassifikasjon av knefunksjon! Copers og non-copers! Noen ACL pasienter har endret biomekanikk og muskelaktiveringsmønster under gange! copers / non-copers! Mange non-copers har rehabiliteringspotensiale! Ikke opererte pasienter hadde signifikant bedre knefunksjon, men lavere aktivitetsnivå! Hva er best og for hvem?

43 Oppsummering videre arbeid! Det ser ut til å være et stort potensiale for noncopers til å bli copers! Det ser ut til å være for tidlig å avgjøre om en pasient har behov for ACL rekonstruksjon 3 måneder etter skade! Vi trenger å utvikle bedre og standardiserte kriterier for success! Vi trenger å evaluere prediktive faktorer for success

44 Takk for oppmerksomheten!

Rehabilitering etter ACL rekonstruksjon

Rehabilitering etter ACL rekonstruksjon Rehabilitering etter ACL rekonstruksjon Norsk Artroskopiforening Hafjellkurset 2007 May Arna Risberg, dr.philos og fysioterapeut NAR, Ortopedisk senter, UUS, NIMI og Norges Idrettshøgskole Innhold! ACL

Detaljer

Konsekvenser av du skal bare gå hjem og ta det med ro et par uker på muskelskjelttskader

Konsekvenser av du skal bare gå hjem og ta det med ro et par uker på muskelskjelttskader MST seminar: Opp av sofaen Fysisk aktivitet som årsak til og tiltak mot muskel- og skjelettlidelser Oslo University Hospital Norwegian School Sport Sciences Hjelp24 NIMI Konsekvenser av du skal bare gå

Detaljer

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1

FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Prisforedrag Bankettsalen, søndag 10.30 12.00 FÆRRE ARM-MOT-HODE HENDELSER I TIPPELIGAEN ETTER INNFØRING AV STRENGERE REGELFORTOLKNING Bjørneboe J1, Bahr R1, Dvorak J2, Andersen TE1 1 Senter for idrettsskadeforskning,

Detaljer

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 2-2015 30. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Nevromuskulær kontroll etter ACL-rekonstruksjon Trening av forutsetninger

Detaljer

Gange som målevariabel ved ortopediske lidelser

Gange som målevariabel ved ortopediske lidelser Gange som målevariabel ved ortopediske lidelser Bård Bogen, fysioterapeut, MSc Haraldsplass Diakonale Sykehus GANGE Appropriate mobility assessment represents a futuristic view of modern geriatrics whose

Detaljer

Nr 2/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 2/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 2/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Innhold Leder PFF-kongressen 2014...4 Biomekanisk vurdering av tre hoppetester og testenes betydning for ACL-forskning

Detaljer

and Dental University Hospital, Tokyo, Japan, 3 Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Oslo

and Dental University Hospital, Tokyo, Japan, 3 Seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole, Oslo Andersen, Eivind REDUKSJON I INAKTIV TID VAR ASSOSIERT MED REDUKSJON I INSULIN OG GLUKOSE, UAVHENGIG AV ENDRINGER I MODERAT FYSISK AKTIVITET Andersen E 1,2 og Anderssen SA 1 1 Idrettsmedisinsk seksjon,

Detaljer

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Organ for Norsk Idrettsmedisinsk Forening/DNLF og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Risiko for skader i tippeligaen Opptrening etter bakre korsbåndskade

Detaljer

HVILKEN ØVELSE AV KNEBØY, BULGARSK

HVILKEN ØVELSE AV KNEBØY, BULGARSK HVILKEN ØVELSE AV KNEBØY, BULGARSK SPLITTKNEBØY OG HIP-THRUST AKTIVERER M.GLUTEUS MAXIMUS MEST? En observasjonsstudie Ole- Kristen Jacobsen og Benjamin Christensen EXAMENSARBETE Naprapathögskolans rapportserie,

Detaljer

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Oppvarmingsprogram forebygger skader. Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening. Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2005 20. ÅRGANG Oppvarmingsprogram forebygger skader Idrettshjerte Psykisk helse Mental trening Slanking Dopinglisten Bokanmeldelse

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

A pathomechanical paradigm for treating the injured runner

A pathomechanical paradigm for treating the injured runner NUMMER 3-03 8. ÅRGANG A pathomechanical paradigm for treating the injured runner Bildediagnostikk: Kilde til forvirring eller nyttig hjelpemiddel? Norske radiologer ønsker å bli viktige innen idrettsmedisin

Detaljer

Nr 8/2013 Årgang 22. i Privat Praksis

Nr 8/2013 Årgang 22. i Privat Praksis Nr 8/2013 Årgang 22 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Formthotics Den ultimate fotkomfort. Formthotics kan hjelpe ved belastningslidelser i underekstremitetene som

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere!

Nr 8/2014 Årgang 23. i Privat Praksis. God jul til alle våre lesere! Nr 8/2014 Årgang 23 i Privat Praksis God jul til alle våre lesere! www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi AlfaCare Kurskalender 2015 23.-24. januar Kinesio Taping KT 1 Oslo 13.-14. februar

Detaljer

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen muskel skjelett Nummer 2/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen 2007 til Even Lærum Side 8 Frisk

Detaljer

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI

Forebygging og behandling av arthrose. Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Forebygging og behandling av arthrose Sverre Mæhlum Sjeflege professor dr med Hjelp24/NIMI Jeg ønsker i denne forelesningen å si litt om Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og Forebygging g av arthrose

Detaljer

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen

Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere. Idrettsskader diagnostikk og behandling Sammendrag til Høstkongressen Organ for Norsk Idrettsmedisinsk forening/dnlf og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 3-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Skader og risikofaktorer blant norske kvinnelige fotballspillere Bokanmeldelse:

Detaljer

Inter-rater reliabilitet av den norske versjonen av The Amputee Mobility Predictor

Inter-rater reliabilitet av den norske versjonen av The Amputee Mobility Predictor Inter-rater reliabilitet av den norske versjonen av The Amputee Mobility Predictor Øyvind Bernhardsen Mastergradsoppgave i helsefag, tverrfaglig studieretning Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskaplige

Detaljer

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17 muskel skjelett Nummer 4/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Regjeringen vil redusere refusjonstakstene, side 10 Fullt hus på NTNU Side 7 Fysisk eller bare psykisk? Manuellterapeuter

Detaljer

fag Kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis. Når skal vi henvise? fagartikkel

fag Kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis. Når skal vi henvise? fagartikkel fag fagartikkel Kirurgisk behandling av medfødt muskulær torticollis. Når skal vi henvise? Anja Medbø, spesialfysioterapeut, Oslo Universitetssykehus. amedboe@gmail.com Anita Hoddevik Dagsgard, Spesialist

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino. Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino. Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 2-2006 21. ÅRGANG Skleroseringsbehandling Gendoping OL Torino Høstkongressen Helsearbeid i særforbund Evidens basert praksis

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter. fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter Bjørg Fallang, MPT, Dr. Philos, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Idrettsmedisinsk høstkongress

Idrettsmedisinsk høstkongress Idrettsmedisinsk høstkongress 5. - 8. november 009 Royal Garden Hotel, Trondheim NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI MICE Meetings

Detaljer

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 4/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 4/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi ASPIT AS Steinsrudvegen 1, 3840 SELJORD Tlf.: 35 05 79 10 Epost: post@physica.no www.physica.no Innhold Leder

Detaljer