Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU"

Transkript

1 Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

2 Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering Kort om Hoftebruddsregisteret Veien videre

3 Bakgrunn 1. Innføring av nytt pasientforløp 2. Krav til behandlingsdokumentasjon Internkontroll kravet ihht tilsynslovens 3, innebærer at sykehus skal kunne dokumentere egne resultater Plikten til ågjennomføre internkontroll lyder; Enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift

4 Bakgrunn Videre Sykehuseier, sykehusledelse og avdelingsledelse skal sikre at sykehuset gjennom oppnådde resultater kan dokumentere egen praksis i forhold til beste evidensbaserte praksis innenfor sitt område 3. Database for fremtidige forskningsprosjekter Forskning og utvikling er lovpålagte oppgaver fra helseforetaket Danner grunnlag for forskning og videreutvikling av beste behandlingspraksis

5 Kvalitetsregister for Leddproteser ved St. Olavs hospital

6 Overordnede mål Kvalitetsforbedring av klinisk virksomhet Systematisere informasjon om prosess og resultat Dokumentere behandlingskvalitet Utvikling av database som grunnlag for forskning og utviklingsarbeid

7 Organisering Juridisk Samtykkebasert Registreringsforløp Prepoliklinikk Innleggelse Etterkontroller Registrering Sykepleiere Fysioterapeuter Sekretærer Verktøy Manuelle skjema Skanning SPSS

8 Hvilke pasienter inkluderes? ASA klasse 1 2 (3) Primære Fast track pasienter Hofteproteser Kneproteser Alle primærproteser Hofteproteser Kneproteser Revisjoner (unntatt infeksjoner) Hofteproteser Kneproteser Unikondylære kneproteser På sikt Alle leddproteser Alle revisjoner 821 pasienter pr. 31 august 2012

9 Registreringen i Fast track forløpet Poliklinikk Innleggelse Etterkontroller 8/12 uker 1 år 7 år Utgangspunkt tilstand Struktur/prosess Logistikk Behandling Resultat Funksjonalitet Tilfredshet

10 Pasientrelaterte kvalitetsmål Hvordan det går med pasienten vi behandler; Opplevd smerte Bevegelighet Livskvalitet Symptomscore Komplikasjonshyppighet Funksjonsnivå i dagliglivet

11 Registreringen i Fast track forløpet Poliklinikk Innleggelse Etterkontroller 8/12 uker 1 år 7 år Utgangspunkt tilstand Struktur/prosess Logistikk Behandling Resultat Funksjonalitet Tilfredshet

12 Innhold; ca 170 variabler Preoperativt Alder/kjønn Høyde/vekt Medisinering Smerte Generiske og sykdomsspesifikke skjema Innleggelse Logistikk Behandling Mobilisering Smerte Kvalme Medisinering Komplikasjoner Tilfredshet Postoperativt Komplikasjoner Smerte Tilfredshet Generiske og sykdomsspesifikke skjema

13 Datainnsamling kvalitetsregisteret Leddproteser Felles på prepoliklinikken EQ-5D Tilfredshetsskjema Prepoliklinikk Pasientskole Hoftepasienter Harris Hip Score HOOS-PS * Felles ved Pasientskole Tilfredshetsskjema Knepasienter Knee Society Score KOOS-PS * Innleggelse Etterkontroller 8 uker/ 3 mnd. kne/hofte 1 år 7 år Felles under Innleggelse Registreringsskjema Tilfredshetsskjema Data til Leddregisteret Felles ved etterkontroller Etterkontrollskjema EQ-5D Hoftepasienter Harris Hip Score HOOS-PS * Knepasienter Knee Society Score KOOS-PS * * HOOS-PS; Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) Physical Function Short form (PS) * KOOS-PS; Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) Physical Function Short form (PS)

14

15

16

17

18 Rapportering i prosjektperioden Månedlig Fast track prosjektgruppen Kvartalsvis til styringsgruppen Liggetid Pasienttilfredshet Komplikasjoner Smerter Kvalme Antall operasjoner Tid fra henvisning til operasjon Liggetid Komplikasjoner Andel som reiser rett hjem Pasienttilfredshet Årsrapport med alle variabler

19 Kvalitetsregister for hoftebrudd Oppstart høsten 2011 Samme organisering Inkluder alle pasienter med brudd i øvre femur ende Registrering under innleggelse Innholder Ca 105 variabler 233 pasienter pr juli 2012 Rapportering Antall timer fra pasienten kommer til avdelingen til operasjonen starter Andel som får femoralisblokade ved innleggelsen Antall timer mobilisert de fire første dager dag for dag Gjennomsnitt smerte dag og kveld fire dager Andel som har delirium ila de fire første dager Liggetid Pasienttilfredshet med forløpet i sin helhet

20 Veien videre Inn i ordinær drift Hver enhet får fortløpende tilbakemelding på sine resultater Dokumentere behandlingsresultater Kvalitetssikring Forskningsdatabase Grunnlag for kliniske studier

21 Registerforskning Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

22 Skal snakke om... Studiedesign Ulike forskningsmetoder Kvalitetsregister Definisjon Hensikt Registerstudier Fordeler/ulemper

23 Studiedesign Eksperimentelle studier Randomiserte kontrollerte forsøk Ikke randomiserte kontrollerte forsøk Observasjonsstudier Deskriptiv studie Analytisk studie Tverrsnittstudie Kasus kontroll studie Kohortstudie Grimes & Schulz, 2002

24 Eksperimentelle studier Undersøker effekten av en påvirkning Randomiserte kontrollerte studier (RCT) Eksperimentgruppe aktiv behandling Kontrollgruppe konvensjonell/ingen behandling Strenge inklusjons/eksklusjonskriterier Få endepunkt

25 Observasjonsstudier Deskriptiv; beskriver forekomst av sykdom og dødsårsak i et definert tidsrom Analytisk; undersøker mulige årsaker til sykdom Kasus control studie; Hensikten er å finne sammenhengen mellom eksponering og sykdom kohort undersøkelse; Følger en gruppe mennesker og undersøker sykdomsutvikling over tid Tverrsnittstudie; Påvirkningen og utfallet måles samtidig

26 Evidens pyramiden Medical Research Library of Brooklyn

27 Forskningsspørsmålet bestemmer studiedesignet Kunskapssenteret

28 Kvalitetsregister definisjon «Et kvalitetsregister er en nedtegnelse av opplysninger som kjennetegnes ved at en eller flere opplysninger kan fungere som kvalitetsindikatorer for helsetjenesten. Observasjonsenheten til registrene er pasienter som gjennomgår et behandlingsforløp, som regel avgrenset til en sykdom eller en type behandling. Det er en forutsetning at opplysningene kan knyttes til behandlende enheter» Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

29 Betydningen av kvalitetsregistre Systematisk bruk av gode kvalitetsregistre innebærer en mulighet til evaluering av prosess og resultat i pasientbehandling over tid. Dokumentasjon fra kvalitetsregistre skal kunne gi beslutningsgrunnlag for bedre kvalitet og riktigere prioritering i helsetjenesten, og slik kunne bidra til en bedre helsetjeneste Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

30 Bruk og nytte av registre Genererer nyttig kunnskap Bedre pasientbehandling Viktig helseøkonomisk bidrag Viktig bidrag til medisinsk forskning Sammenligning

31 Bruk og nytte av registre Nasjonalt register for leddproteser Måler suksess ut ifra proteseoverlevelse Lokalt kvalitetsregister Måler en rekke kvalitetsindikatorer utover proteseoverlevelse For åfået fullverdig bilde av funksjonaliteten til en protese bør man også ha radiografiske analyser samt analyser av funksjonalitet, pasienttilfredshet og livskvalitet Hulleberg m.fl. 2008

32 Registerstudier Styrker Stort antall pasienter Ingen intervensjon Bredt inklusjonskriterie Svakheter Informasjonsskjevhet Seleksjonsskjevhet Konfunderende faktorer Pasienter fra ordinær klinisk praksis Muligheter for langtidsoppfølging Relativ lav kostnad

33 RCT på pasienter som inngår i register Kombinerer det beste fra begge Randomisering reduserer feil som kan påvirke resultatet Uselektert populasjon generaliserbart til alle pasienter Klinisk viktige endepunkt Relativ lav kostnad Hurtig inkludering Ideell for studier med enkle hypoteser som har konkrete endepunkt

34

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård, SKDE Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100 Utgitt Oktober 2011

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Ergoterapeutintervensjon hos pasienter med hoftebrudd. Anbefalt: Vigleik Jessen og Lise Støylen Dato: 06.01.12

PROSJEKTPLAN: Ergoterapeutintervensjon hos pasienter med hoftebrudd. Anbefalt: Vigleik Jessen og Lise Støylen Dato: 06.01.12 PROSJEKTPLAN: Ergoterapeutintervensjon hos pasienter med hoftebrudd Anbefalt: Vigleik Jessen og Lise Støylen Dato: 06.01.12 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 STRATEGISK FORANKRING... 3 3 MÅL... 3 3.1 RESULTATMÅL...

Detaljer

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister Introduksjon Bakgrunn Coxartrose og andre hoftelidelser er et betydelig folkehelseproblem og behovet for hofteprotese er 140 per 100.000 personer per

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen

REFERAT. Komitémøte REK sør-øst D. 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen REFERAT Komitémøte REK sør-øst D 25. februar 2015 09-16 Møterom, Gullhaugveien 1-3, Nydalen Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Torgeir Sørensen Helsemyndighet Komitémedlem Finn Wisløff

Detaljer

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk gynekologisk endoskopiregister Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Andreas Putz Sykehus i Vestfold HF, Tønsberg PB 2168, 3103 Tønsberg NGER@siv.no 15. Oktober 2013 Innhold I Årsrapport...4

Detaljer

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014]

Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Årsrapport [2013] Plan for forbedringstiltak [2014] Tore K Solberg og Lena Ringstad Olsen Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), SKDE, Tromsø 20. oktober

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236 Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Heftets tittel: Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Utgitt: 2014

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner

Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner Statens helsetilsyn og Folkehelsa IK-2532 Oktober 1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes av Statens folkehelseinstitutt.

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø

Norsk Rheumabulletin. NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning på Nordlandssjukhuset i Bodø Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 2 2014 NorArtritt er i gang Har det blitt flere overlegestillinger siden 2011? Revmatologisk avdelning

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

SLUTTRAPPORT Nasjonal IKT Tiltak 48 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring

SLUTTRAPPORT Nasjonal IKT Tiltak 48 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring 1 1 SLUTTRAPPORT Nasjonal IKT Tiltak 48 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Atle Sandal Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer