Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim"

Transkript

1 Forskning og kvalitetsregistre hvilke muligheter finnes? Kaare Harald BønaaB Trondheim Gardermoen

2 «No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.» Winston Churchill

3 Helseregistre har levert data til norsk forskning i internasjonal frontlinje

4 Helsefaglig forskning Basalforskning - anatomi, cellebiologi, fysiologi, kjemi, genetikk, ofte studier på dyr. Klinisk forskning på pasienter - pasientserier, observasjonsstudier (inkludert registerstudier), randomiserte kliniske forsøk. Samfunnsmedisinsk forskning folkehelse, økonomiske og epidemiologiske studier (inkludert registerstudier).

5 Hva kan registerdata brukes til? 1. Gir et tverrsnittsbilde av kliniske og demografiske aspekter ved sykdommen. 2. Studere endringer over tid og regionale forskjeller i pasientkarakteristika og behandlingspraksis. 3. I hvilken grad følges evidens-baserte retningslinjer for diagnostikk og behandling? 4. Studere endringer i sykdomsinsidens og letalitet over tid. 5. Studere uventede bivirkninger/komplikasjoner av behandling 6. Gir kunnskap som kan brukes ved design av kliniske forsøk (hypotese-genererende). 7. Genererer data som kan brukes som effektmål («endepunkt») i randomiserte forsøk. 8. Økt fokus på diagnostiske kriterier standardisering.

6 Har pasienten hjerteinfarkt?

7 Hvorfor er registerforskning viktig Fordi randomiserte forsøk ikke alltid kan benyttes Fordi randomiserte kliniske forsøk nesten ikke gjøres innenfor områder der lovregulering krever det («medical devices»: hofte/kne-proteser, hjertestartere, hjerteklaffer etc). Fordi legemiddelforsøk ikke er dimensjonert for å påvise bivirkninger. Forskning bedrer datakvalitet Gir oversikt over helsetilstand i befolkningen Viktig bidrag til medisinsk forskning i Norge og Norden

8 Register vs randomiserte kliniske forsøk (RCT) RCT REGISTER Fordeler Definerer behandlingseffekt Inkluderer alle pasientkategorier Definerer sikkerhet Viser rutine behandlingspraksis Svakheter Kort varighet Ikke-målte konfunderende forhold Usikker generaliserbarhet Usikkerhet om hva som er Kostbar behandlingseffekter Mange pasiengrupper Lavere datakvalitet blir aldri inkludert

9 EKSEMPLER

10

11

12 Medikamentstenter (DES) og risiko for død: det svenske SCAAR-registeret

13 Medikamentstenter (DES) og risiko for død: det svenske SCAAR-registeret 2007: DES er farlig DES BMS RR 1.18 ( ) N Engl J Med 2007;356:1009-

14 Medikamentstenter (DES) og risiko for død: det svenske SCAAR-registeret 2007: 2009: DES er farlig DES er OK DES BMS RR 1.18 ( ) N Engl J Med 2007;356:1009- RR 0.96 ( ) N Engl J Med 2009;360:1933-

15 Medikamentstenter (DES) og risiko for død: det svenske SCAAR-registeret 2007: 2009: 2012: DES er farlig DES er OK DES er bra DES BMS RR 1.18 ( ) N Engl J Med 2007;356:1009- RR 0.96 ( ) N Engl J Med 2009;360:1933- RR 0.72 ( ) Eur Heart J 2012;33:606

16 Meta-analyser analyser av randomiserte studier viser ingen forskjell i dødelighet d delighet mellom DES og BMS Kirtane AJ et al. Circulation 2009;119:

17 Medikamentstenter (DES) og risiko for død: det svenske SCAAR-registeret 2007: 2009: 2012: DES er farlig DES er OK DES er bra DES BMS RR 1.18 ( ) N Engl J Med 2007;356:1009- RR 0.96 ( ) N Engl J Med 2009;360:1933- RR 0.72 ( ) Eur Heart J 2012;33:606

18 «Bias by indication» Det er vanskelig (umulig??) å sammenligne effekten av alternative behandlinger i registre fordi det som regel (forhåpentligvis) var en årsak til at legen valgte behandling x til pasient a, og behandling y til pasient b.

19 Pasientkarakteristika SCAAR-registeret BMS DES Antall Diabetes % Tidligere PCI/CABG % STEMI % Flerkarsykdom % LAD % Restenose % 1 6 Regionale forskjeller % Store

20 Pasientkarakteristika SCAAR-registeret NorStent - RCT BMS DES BMS DES Antall Diabetes % Tidligere PCI/CABG % STEMI % Flerkarsykdom % LAD % Restenose % Regionale forskjeller % Store Ingen

21 Et register kan fortelle oss HVORDAN det går med pasientene, men ikke uten videre HVORFOR det går som det går.

22 Evidence based?

23 Hjerteinfarktepidemien i Norge

24 Insidens av hjerteinfarkt Tromsø-undersøkelsens endepunktregister years p=0.001(men) p=0.179(women) per 1000 person-years Mannsverk J year

25 Mannsverk J Insidens av STEMI og NSTEMI Tromsø-undersøkelsens endepunktregister

26 Endringer i alvorlighet og behandling av hjerteinfarkt. Tromsø-undersøkelsens endepunktregister Mannsverk J et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehab 2011

27 28 dagers letalitet (%) etter 1.hjerteinfarkt Tromsø-undersøkelsens endepunktregister År Menn Kvinner Mannsverk J. 2011

28 % Statiner ved utskrivelse < 80 år Stolav KRS Levanger Namsos OSS Volda Ålesund Molde Statin Helse- Midt

29 % STEMI Helse-Midt < 80 år Stolav KRS Levanger Namsos OSS Volda Ålesund Molde STEMI Helse-Midt

30 Kunnskapsmangel «Halvparten av hva leger vet er feil» Vi har overraskende lite kunnskap om årsaker til sykdom og effekt av behandling Når kunnskap øker, øker uvitenheten i enda større takt fordi ny teknologi og ny kunnskap utløser nye ubesvarte spørsmål Vi ønsker å kunne generere nyttig kunnskap uten intervensjon på pasienter (registerforskning kan være slik skånsom forskning) Vi plikter å lære av erfaring registre kan hjelpe

31 Utfordringer Datakvalitet Korrekt registrering Komplett registrering

32 Hvorfor er forskning fra helseregistre viktig? Bedre pasientbehandling Bedre datakvalitet i helsevesenet Bedre oversikt over folkehelsen Medisinsk forskning i internasjonal klasse

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6 Originalartikkel Hjerteinfarkt i Norge i 20384 6 BAKGRUNN Norsk hjerteinfarktregister ble i 202 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter,

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

Primærkoding nytte utover finansiering

Primærkoding nytte utover finansiering Primærkoding nytte utover finansiering Ole-Fredrik Melleby olem@kith.no siv.ing., MD 24/9-08, HelsIT Disposisjon Prosessen rundt ( gangen i ) medisinsk koding Viktige typer medisinske spørsmål. Epidemiologi,

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård, SKDE Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100 Utgitt Oktober 2011

Detaljer

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering

Detaljer

Personentydig NPR og forskning

Personentydig NPR og forskning Personentydig NPR og forskning Camilla Stoltenberg Divisjon for epidemiologi Folkehelseinstituttet NPR-dagen 2004-10-18 Personentydige NPR-data som nasjonal forskningsressurs Beskrive helsetilstanden i

Detaljer

Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov. 2009Mars 2009

Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov. 2009Mars 2009 Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov 2009Mars 2009 Tittel Bruk av informasjon fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov Institusjon Nasjonalt

Detaljer

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.

Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi. Hjerte-karregisteret HKR Hjerte-karregisteret Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi.no/registre Nasjonalt, personidentifiserbart, uten krav til samtykke fra den registrerte Fellesregister (basis + kvalitetsregistre)

Detaljer

Prioriteringsgapet. Relativ økning BNP. Tid. Forventninger. Medisinske muligheter. Penger til sykehus

Prioriteringsgapet. Relativ økning BNP. Tid. Forventninger. Medisinske muligheter. Penger til sykehus Prioriteringsgapet Forventninger Relativ økning 1 Medisinske muligheter? Penger til sykehus BNP Tid I. Nordavind fra alle kanter Demografi - sykelighet Økende befolkning Flere aller eldste eldre Tallmessig

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007 Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-forum, 6. mars 2007 Informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister.

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Hva slags spørsmål er det?

Hva slags spørsmål er det? Spørsmål Design Grunnleggende epidemiologi -forsøksutforming (design) Kåre Birger Hagen Spørsmålet bestemmer hvilket design eller forskningsopplegg som bør benyttes Det er umulig å tenke klart om et uklart

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering. Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Kvalitetsbasert finansiering. Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Kvalitetsbasert finansiering Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1) Bakgrunn Evalueringene av «kvalitetsbasert finansiering» (KBF) viser ikke entydige effekter på kvalitet Nordvest-England:

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Gode helseregistre - Bedre helse

Gode helseregistre - Bedre helse Gode helseregistre - Bedre helse Forslag til strategi- og handlingsplan Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt LMI 2010-05-25 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon

Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon Pasientmedvirkning og oppfølging av diabetes på mobiltelefon Betraktninger med bakgrunn fra flere forsknings- og utviklingsprosjekter ved NST Astrid Grøttland Innhold 1. Utvikling av selvhjelpsverktøy

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Finansiering av kreftlegemidler - en avd.leders og klinikers synspunkt

Finansiering av kreftlegemidler - en avd.leders og klinikers synspunkt Finansiering av kreftlegemidler - en avd.leders og klinikers synspunkt Kjell Magne Tveit Avdeling for kreftbehandling Oslo universitetssykehus Bakgrunn Avd.leder Avdeling for kreftbehandling, OUS Professor

Detaljer

Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål

Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål Fysioterapeuten nr. 2/2000 Kunnskapsbasert fysioterapi Første trinn er å formulere gode spørsmål Gunvor Hilde Gro Jamtvedt Dette er andre artikkel i serien om kunnskapsbasert fysioterapi. I forrige artikkel

Detaljer

Prioriteringsgapet. Relativ økning BNP. Tid. Forventninger. Medisinske muligheter. Penger til sykehus

Prioriteringsgapet. Relativ økning BNP. Tid. Forventninger. Medisinske muligheter. Penger til sykehus Prioriteringsgapet Forventninger Relativ økning 1 Medisinske muligheter Penger til sykehus BNP Tid I. Nordavind fra alle kanter Demografi - sykelighet Økende befolkning Flere aller eldste eldre Tallmessig

Detaljer

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk!

For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! For mye av det gode er ikke alltid helt fantastisk! 6 Denne artikkelen handler om hvorfor kunnskap kan gjøre vondt og forklarer blant annet hvorfor Mae West tok feil når hun hevdet at for mye av det gode

Detaljer