Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?"

Transkript

1 hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo,

2 Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister (NPR) NPR: sentralt helseregister med egen forskrift Kvalitetssikring av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre (KR) ved sammenstilling med opplysninger fra NPR Analysere kompletthet og praksis i medisinsk koding Sammenstille registrene ved hjelp av kryptert fødselsnummer Gratis tjeneste for KR Nettsider: 2

3 Status Medisinsk kvalitetsregister Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt barnehofteregister Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Norsk gynekologisk endoskopiregister Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi + oppdatering Cerebral pareseregisteret i Norge, inkl ny analyse med validerte data etter dokumentkontroll Nasjonalt register for leddproteser, hofteproteser + oppdatering Nasjonalt register for leddproteser, kneproteser Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Korsbåndregister Status Under arbeid Under arbeid Under arbeid Under arbeid Søknad mottatt, ikke startet Klar til å starte Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig 3

4 Fase 1: Søknad og hjemmelsgrunnlag Type register Egen forskrift? Samtykkebasert. Dekker samtykket kobling med NPR? Hvis ikke: søke Helsedirektoratet om fritak fra taushetsplikt Søknad om dekningsgradsanalyse sendes til SKDE som videreformidler til NPR Søknaden vurderes deretter selvstendig av NPR Sammenstilling og utlevering med hjemmel i NPR-forskriften 1-2b. Danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre 3-7 Behandling av opplysninger i NPR knyttet til sykdoms- og kvalitetsregistre. NPR kan tilrettelegge og utlevere relevante og nødvendige opplysninger til sykdoms- og kvalitetsregistre for etablering og kvalitetskontroll. 4

5 Fase 2. Separat innsending av fødselsnummer og aktivitet Fødselsnummer og løpenummer (CD, evt. elektronisk via Norsk helsenett) Sendes til NPRs IKT-gruppe Fødselsnummer krypteres (NPRid) Kliniske data og løpenummer (CD, evt. elektronisk via Norsk helsenett) Sendes til saksbehandler NPRid legges til kliniske data vha løpenummer 5

6 Fødselsnummer i NPR Avgjørende for gode dekningsgradsanalyser Oppbevares separat fra aktivitetsdata Kun et fåtall autoriserte personer har tilgang til fødselsnummer Fødselsnummer krypteres før det kan brukes i analyser Økt kompletthet fra 2008 til Andel somatisk aktivitet koblet med fødselsnummer

7 Fase 3: Uttrekk fra NPR Selekterer opphold (innleggelser og kontakter) vha kodespesifikasjon fra KR (Mange) kombinasjoner av ICD-10, NCSP, (NCMP), som for Kneproteseregisteret Eller få, som for CP-registeret (ICD-10: G80.x) Andre kriterier: år, fødselsår, avdeling, institusjon, kjønn, omsorgsnivå, kohort, etc. 7

8 Fase 4. Slår sammen data Kilde 1: Data fra KR - Kryptert fnr - Kliniske data Kilde 2: Data fra NPR - Kryptert fnr - Aktivitetsdata Koblet analysefil 8

9 Fase 5: Datakobling Analyseverktøy: SPSS To hovedtyper: Prosedyrebasert kobling Dataenhet = prosedyre Kobler vha. fødselsnummer, datoer og ICD-10/NCSP/NCMP fra NPR, dato for prosedyre og type prosedyre fra KR Evt. ved institusjon, kjønn, alder, etc. om fødselsnummer mangler Eks. Hoftebrudd, Ryggkirurgi Diagnosebasert kobling Dataenhet = pasient/individ Kobler vha. fødselsnummer i tillegg til ICD-10-kode Eks. CP, Barnediabetes Andre varianter? Gjennom hele sammenstillingsprosessen blir normalt alle opphold/dataenheter fra NPR og KR beholdt 9

10 Mer om prosedyrebasert kobling Starter gjerne med følgende SPSS-kommando: IF NPRid=LAG(NPRid,1) & kilde NE LAG(kilde,1) & (datediff(inndato,lag(inndato,1),'days') LE LAG(liggetid,1)) kobling=1. Løsner på kravet etter første sjekk I dette tilfellet er KRs operasjonsdato døpt om til inndato, slik at datakildene kan sammenlignes Eksempel på kategorisering av resultater fra kobling: 1 'Fødselsnummer og eksakte datoer' 2 'Fødselsnummer og inntil én uke avvik' 3 'Fødselsnummer og 7-31 dager avvik' 4 'Institusjon, kjønn, fødselsår og eksakte datoer' 5 'Institusjon, kjønn, fødselsår og inntil én uke avvik' 6 'Institusjon, kjønn, fødselsår og 7-31 dager avvik'. 10

11 Datamatrise, fiktivt eksempel fra kobling med Hoftebruddregisteret NPRid Kilde Inndato Utdato NCSP ICD-10 Operasjon Fødselsår Kjønn Institusjon Kobling 1111 NPR 2012/08/ /09/06 NFB 12 S K OUS 1 Fnr og eksakte datoer 1111 NHBR 2012/08/ Primær 1930 K OUS 1 Fnr og eksakte datoer 2222 NPR 2011/03/ /03/23 NFB 12 S M UNN 2 Fnr og inntil én uke avvik 2222 NHBR 2011/03/ Primær 1960 M UNN 2 Fnr og inntil én uke avvik 3333 NPR 2011/05/ /05/30 NFB 10 S K HUS Kun i NPR 3333 NHBR 2013/03/ Primær 1950 K HUS Kun i NHBR Ikke koblet NPR 2012/08/ /09/07 NFB 12 S K AHUS 4 Inst, kjønn, fødselsår og eksakte datoer 4444 NHBR 2012/08/ Primær 1940 K AHUS 4 Inst, kjønn, fødselsår og eksakte datoer 11

12 Datamatrise, fiktivt eksempel fra kobling med CPRN NPRid Kilde CPDIAG Antall ICD-10, ICD-10 (kodet til 3 tegn) Kobling 1111 NPR - 52 G80 1 Begge registre 1111 CPRN G Begge registre 2222 NPR - 2 G80 2 Kun NPR 3333 CPRN G Kun CPRN Pasientene har gjerne mange opphold med aktuell ICD-10-kode i NPR Aggregerer til en rad per pasient i perioden I diagnosebasert kobling brukes ikke datoer, kun kryptert fødselsnummer og tilstandskoder 12

13 Fase 6. Utregning av dekningsgrad Formel for NPRs dekningsgrad: Formel for KRs dekningsgrad: kun NPR+begge registre kun NPR+kun KR+begge registre kun KR+begge registre kun NPR+kun KR+begge registre Varierer mellom 0 og 100 Regnes vanligvis ut per institusjon for prosedyrebaserte registre 13

14 Fase 7. Rapport fra analysen NPR dokumenterer seleksjoner, omkoding, resultater, også per institusjon Viktig med hyppig dialog med KR KR leser rapportutkast før publisering Vurderinger av kodepraksis og resultater må gjøres av fagmiljøene/kr Publiseres på Helsedirektoratets nettsider 14

15 Fase 8. Oppfølging av resultater Fagmiljøet kan presisere/gi nye retningslinjer for koding, f.eks. av revisjoner Dokumentkontroll/validering av resultater. NPR har hjemmel til å utføre kontroll av journaler ved rapporteringsenhetene Resultatene kan brukes til å lage kvalitetskontroller i NPRs datamottak 15

16 Utfordringer NPR har ikke privatfinansiert behandling. Det gir konsekvenser for dekningsgrad, f.eks. for Nasjonalt korsbåndregister Papirbaserte registreringsskjemaer hos KR. Kristiansand blir Kristiansund, Kongsvinger blir Kongsberg, osv. Ulike betegnelser og ulikt detaljeringsnivå for sykehus Problemer med rapportering av revisjonskoder i NCSP Ulike dataenheter i prosedyrebaserte registre og NPR En rad per operasjon i KR En rad per opphold i NPR Forholdet mellom avdelingsopphold og aggregerte sykehusopphold i NPR 16

17 NPR kan bidra ytterligere til kompletthet i kvalitetsregistrene Regelmessig oversendelse av statistikk om det enkelte registers pasientgruppe Vil gi registrene grunnlag for å følge opp sykehus med lav innrapporteringsgrad Regelmessig oversendelse av personidentifiserbare opplysninger om pasienter som har samtykket til kvalitetsregistrene Krever tilgang til oppdaterte samtykkeopplysninger Vil kunne gi redusert rapporteringsbyrde for sykehusene Vil være arbeidsbesparende for kvalitetsregistrene Vil også gjøre registrene mer komplette 17

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister

Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Rapport IS-2222 Dekningsgradsanalyse for Nasjonalt Korsbåndregister 2008-2012 Sammenstilling av data fra Nasjonalt Korsbåndregister og Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Dekningsgradsanalyse

Detaljer

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp

Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013. Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser. Åp Åp Åp ÅpÅrsrapport Årsrapport 2013 Nasjonalt system for validering Å. og dekningsgradsanalyser Åp Åp Åp Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom: Norsk pasientregister, som er drevet av Helsedirektoratet,

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon

Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister. Introduksjon Registerprotokoll for Nasjonalt Barnehofteregister Introduksjon Bakgrunn Coxartrose og andre hoftelidelser er et betydelig folkehelseproblem og behovet for hofteprotese er 140 per 100.000 personer per

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Sammendrag årsrapporter

Sammendrag årsrapporter Sammendrag årsrapporter Side Norsk diabetesregister for voksne 2 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 4 Norsk MS register og biobank 6 Norsk intensivregister 8 Nasjonalt register for leddproteser

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning.

Det må etableres gode og fremtidsrettede helseregistre som gir formålstjenlig dokumentasjon til kvalitetsforbedrende arbeid og forskning. Policydokument nr. 3/2011 Etablering og bruk av helseregistre Legeforeningen arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten og for en helsetjeneste som er mest mulig lik for alle. Bruk av valide og kvalitetssikrede

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. 1. oktober 2014. Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte 1. oktober 2014 Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Innhold I Årsrapport 1 1 Sammendrag 2 2 Registerbeskrivelse 3 2.1 Bakgrunn og forma

Detaljer

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth

rapport 2010:3 Psykisk helsevern for voksne Pasientstatistikk 2003-2006 Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth rapport 2010:3 Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk helsevern for voksne Finn Gjertsen Inger Nybrodahl Christine Roth Rapport 2010:3 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Pasientstatistikk 2003-2006 Psykisk

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014

Nasjonalt kvalitetsregister for. brystkreft. Årsrapport 2014 Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Kreftregisteret FORORD Denne rapporten representerer et samarbeid mellom Kreftregisteret og representanter fra de kliniske fagmiljøene.

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister Mars 2012 Heftets tittel: Veileder for registrering i tverrfaglig

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007

Personidentifiserbart Norsk pasientregister. DRG-forum, 6. mars 2007 Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-forum, 6. mars 2007 Informasjon om kvalitet i sykehusenes pasientbehandling skal styrkes gjennom etablering av et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister.

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet

Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse. Medisinsk koding Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst Teknologi og ehelse Medisinsk

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Registerbeskrivelse og veileder

Registerbeskrivelse og veileder Registerbeskrivelse og veileder Illustrasjonsfoto: Colourbox Design / layout Gøril Nordgård, SKDE Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Opplag 100 Utgitt Oktober 2011

Detaljer

Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004.

Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004. Forord Dette dokumentet gir viktig informasjon om innsatsstyrt finansiering (ISF) gjeldende for 2004. beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer