Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien?"

Transkript

1 Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Fagdag 19. november 2010 Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver Fagavdelingen

2 Standarder i klinisk sykepleie - et bidrag i kvalitetsutviklingen? Hovedprogram for forbedring Pasientsikkerhet Kvalitetsindikatorer sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer - og bedre skal det bli - strategi Lover og forskrifter Faglig forsvarlighet

3 Indikator målbare variabler som anvendes i det praksisnære feltet for å registrere om de oppfyller tjenesteyternes egendefinerte kvalitetsmål Indirekte mål en pekepinn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

4 Bakgrunn for arbeidet med sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer ved St. Olavs Hospital Endringer innen sykepleietjenesten siste 5 år omstilling og nye arbeidsprosesser nedbemanning endring av turnus høy andel deltid reduksjon/fjerning av postvertfunksjoner og hjelpepleierstillinger redusert service fra laboratorier, renhold og portørtjeneste redusert støtte til videreutdanning og masterutdanning Det er ikke dokumentert hvorvidt endringene har medført bedre eller dårligere kvalitet på sykepleien.

5 Problemstillingen kan være: Konsekvensene ved St. Olav kan være redusert kvalitet på sykepleien til pasientene dårlig omdømme og problemer med å beholde og rekruttere kompetente sykepleiere Prinsippet om rett person på rett plass er satt på prøve vi risikerer å ikke bruke sykepleiekompetansen der den trengs mest en viktig motivasjonsfaktor, nemlig muligheten til å utvikle seg faglig, er redusert.

6 Om ledelse og kvalitet Ledere som kun er opptatt av budsjetter og volum, får organisasjoner som fokuserer på kostnadskutt og liggedøgn Ledere som oppnår gode forbedringsresultater er flinke til å dokumentere helheten i sine tjenester En evaluerende praksis Dvs. man etterspør et helhetlig sett av kvalitetsdata (Fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten og bedre skal det bli ) Sikkerhet og kvalitet på pasientresultater er viktigere enn noen gang

7 Drøfting: Hvordan dokumentere, overvåke og sikre kvaliteten på sykepleien? Kvalitet i sykepleien kommer til uttrykk gjennom tilbakemeldinger fra pasienter Klager og andre former for tilbakemeldinger St. Olavs egenutviklede brukerundersøkelse basert på kjerneverdiene Pasienttilfredshetsundersøkelser (Pasopp) Pasientombudets årsrapport (mangelfull informasjon og dårlig kommunikasjon går igjen) Oversikt over NPE-saker og hvordan disse er imøtekommet eller avvist

8 Dagens indikatorer Liggetid Korridorbelegg Strykninger på operasjonsprogrammet Reinnleggelser (registreres kun i Psykisk helsevern) Andre?

9 Kvalitet i den direkte pasientrettede sykepleien gir utslag på mange målbare parametere, som i dag ikke registreres regelmessig Infeksjoner Liggesår Fall Postoperative komplikasjoner Bruk av sovemedisin Ernæringstilstand Langtidsplanlegging ift utskriving Dokumentasjon (EPJ) Strukturert pasient- og pårørende opplæring Registrering av selvmordsfare Fastvakt hos døende

10 Patient Outcomes Sensitive to Nursing Care Von Heede et al. (2007). Joural of Nursing Scholarship Fall Decubitus Embolier Aspirasjonspneumoni Postoperative luftveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner Sjokk og hjertestans Medisineringsfeil Smerte Lengde på sykehusoppholdet Mortalitet

11 Kvalitet på sykepleien i forhold til utdanning og utvikling Veiledning og evaluering av studenter Opplæring og oppfølging av nytilsatte Prosedyreutvikling/bruk av EQS Implementering av nye prosedyrer og metoder Ajourføring og kompetanseutvikling gjennom kurs, fagstiger og annet Mulighet til veiledning og refleksjon over egen praksis Tilrettelegging for prosjekter og muligheter til å evaluere og forbedre praksis Antall dr.grader og mastergrader Andel spesialsykepleiere i forhold til autoriserte sykepleiere

12 Kvalitet i sykepleie i forhold til sikkerhet Opplæring og utsjekk medisinsk teknisk utstyr Bruk av ufaglært/ikke kompetent personell Avviksmeldinger (ulik meldekultur, usikkerhet omkring når og hvordan melde) De hyppigste avvikene som meldes ved sengepostene er Fall Feilmedisinering Brudd på informasjons- og dokumentasjonsplikt Brudd på taushetsplikt

13 Forslag til tiltak Identifisere noen indikatorer som følges fra måned til måned, evt. kvartalsvis. kan sammenholdes med sykefravær, innleie av personell evt. annet. Norm på hva som er akseptabelt nivå diskusjon og konklusjon Fokus på meldekultur lære av feil i de avdelingsvise kvalitets/hms-grupper eller lignende fora Indikatorer, kvalitetsnormer og avvik diskuteres videre: Kvalitetsutvalg, kvalitetsrådgivernettverk og sykepleiefaglig nettverk. Man forsøker å komme fram til noen felles og sammenlignbare indikatorer for å overvåke kvaliteten på sykepleien ved St. Olavs Hospital. Brukererfaringsundersøkelser, inkl kjerneverdiene Hva sier de og hvordan drar vi nytte av kunnskapen?

14 Oppsummering Kunnskapsbasert praksis er viktig fordi det gir god kvalitet gode beslutninger og prioriteringer Kunnskapsbasert praksis = økonomisk praksis Særlig ansvar og gode forutsetninger som integrert universitetssykehus Høgskolegruppenes stiller relevante forskningsspørsmål og beriker forskningsteam Både leder og medarbeider har ansvar for at praksis er kunnskapsbasert Dette innebærer også å bidra til å utvikle redskaper for å overvåke og utvikle kvaliteten i sykepleien

15 Kunnskapsbasert praksis

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St.

Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Rapport Framtidig sammensetning av kompetanse i sykepleietjenesten - et delprosjekt i arbeidet med en overordnet kompetanseplan ved St. Olavs Hospital Oktober 2012 Innholdsfortegnelse 1 Fremtidig sammensetting

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Keywords: nursing management, competence, quality

Keywords: nursing management, competence, quality 22 Kopiering ikke tilladt Munksgaard Danmark 19. årgang nr. 1 februar 2005 KLINISK SYGEPLEJE DIALOG: SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE Grete Wærriø Sykepleiefaglig ledelse gammeldags eller moderne og nytenkende?

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Til Helse- og omsorgsdepartementet, innspill til stortingsmelding om KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Norsk Sykepleierforbund Juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236 Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Heftets tittel: Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Utgitt: 2014

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

IS-xxxx. [Tittel] [Undertittel]

IS-xxxx. [Tittel] [Undertittel] IS-xxxx [Tittel] [Undertittel] 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet, tlf. 24 16 33 68] ISBN-nr. xx-xxxx-xxx-x [fås av Trykksaksteamet]

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fysioterapitjenesten

Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fysioterapitjenesten Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten fysioterapitjenesten Notat Oktober 2010 Bakgrunn: Kunnskapssenteret har fått oppdrag å bidra i utviklingen av et nasjonalt kvalitetssystem

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin

Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Kvalitetsindikatorer i norsk allmennmedisin Prosjektleder: Randi Kasin, allmennpraktiker, medlem av KUP Veileder: Signe Flottorp, allmennpraktiker, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15 DET DU BØR VITE OM FAGLIG FORSVARLIGHET 1 INNHOLD SIDE Lovgrunnlag 4 Forsvarlighetskravet 5 Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse Arbeidsgivers/leders ansvar 12 Sykepleierledernes

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Nasjonal helse-og sykehusplan

Nasjonal helse-og sykehusplan Nasjonal helse-og sykehusplan Helse Midt-Norge Nøkkeltall Vårt hovedfokus nå Utfordringer vi ønsker å adressere 12. Juni 2014 Daniel Haga Direktør for samhandling Velkommen til det nye Midt-Norge Prosjekt

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg

Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Rapport for prosjektet: Symptomlindring innen lindrende omsorg Om implementering og opplæring i bruk av medikamentskrin Utviklingssenter for sjukeheimar, Buskerud i samarbeid med Palliativ enhet, Drammen

Detaljer

1. Hvordan klare å skape entusiasme for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet hos ledere på alle nivåer og hos alle ansatte

1. Hvordan klare å skape entusiasme for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet hos ledere på alle nivåer og hos alle ansatte Dato: 28. august 2012 Innspill til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 1. Hvordan klare å skape entusiasme for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet hos ledere på

Detaljer

Kvalitet i våre egne tjenester hva er det? Eva Male Davidsen, Avd.sjef, Avdeling voksenhabilitering

Kvalitet i våre egne tjenester hva er det? Eva Male Davidsen, Avd.sjef, Avdeling voksenhabilitering Kvalitet i våre egne tjenester hva er det? Eva Male Davidsen, Avd.sjef, Avdeling voksenhabilitering Hva er kvalitet? Kompetanse? (jo flere yrkesgrupper, jo større kvalitet?) Administrative rutiner og pasientsikkerhet?

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer