Regnskap pr. 4. kvartal Foreløpig årsregnskap Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013"

Transkript

1 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Forslag til disponering av overskudd 2012 Egenkapitalbevis Fremtiden side 2

3 Om Sparebanken Møre Totalleverandør av finansielle tjenester Finansiering Innskudd Betalingsformidling Risikoavdekking Valuta- og rentehandel Leasingfinansiering Økonomisk rådgivning Aksjehandel Kapitalrådgivning Aktiv Forvaltning Eiendomsmegling Verdivurderinger Engasjert - Nær Solid side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 410 årsverk 52 milliarder i forvaltningskapital Den største banken i Møre og Romsdal Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 Om Sparebanken Møre 2012 et spennende år God vekst og godt resultat Forvaltningskapitalen passerer 50 mrd kroner Sparebanken Møre styrker soliditeten gjennom utstedelse av fondsobligasjonslån, som ble godt mottatt i markedet Regulatoriske endringer kommer hyppig og følges tett Finanstilsynet er i sluttfasen med å behandle konsernets IRB-søknad Sparebanken Møre tar i bruk sosiale medier med stort hell Stolt hovedsponsor av både serievinner og cupvinner i fotball for menn Sparebanken Møre har i 2012 satt av 74 millioner kroner til gode, samfunnsnyttige formål og prosjekter side 5

6 Om Sparebanken Møre Sparebanken Møre satser videre inn i 2013 Ny organisasjonsstruktur i Sparebanken Møre vedtatt kunden i fokus! Effektiviserer organisasjonen og øker ressursene tilknyttet rådgivning og nærheten til kundene Enda sterkere fokus inn mot næringslivssegmentet vekstgrunnlaget i fylket er godt Bransjekompetanse i Sparebanken Møre skal vises for kundene og beslutningsveiene skal bli kortere Divisjonalisering av personmarkedsområdet større ansvar til den enkelte banksjef ute i lokalsamfunnene Ytterligere strømlinjeforming og kompetansesamling av stabs- og støttefunksjoner side 6

7 Om Sparebanken Møre Ny organisasjonsstruktur fra 2. kvartal 2013 Adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand Økonomi, Risikostyring og Personal Idar Vattøy Informasjon og Compliance Kjetil Hauge Kreditt og Juridisk Utlyses NL Sunnmøre NL Søre Sunnmøre NL Romsdal og Nordmøre Treasury og Markets Forretningsutvikling Divisjon Personmarked Terje Krøvel Kjell Brudevoll Utlyses Runar Sandanger Perdy Karin Lunde Trond Lars Nydal side 7

8 Om Sparebanken Møre Forsterket bransjeorientering side 8

9 Godt resultat i 2012

10 Resultat Godt resultat i 2012 Mill. kroner side 10

11 Resultat Hovedtall for 4. kv og 4. kv kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 238 1, ,90 7 0,00 3,0 Netto avkastning. fin. inv. 25 0,21 4 0, ,18 Andre inntekter 55 0, ,42 5 0,01 10,0 Sum inntekter 318 2, , ,19 11,6 Personalkostnader 94 0, , ,10 22,1 Planendring pensjon , ,32 Andre kostnader 64 0, , ,04-1,5 Sum driftskostnader -8-0, , ,26-105,6 Resultat før tap 326 2, , ,44 128,0 Tap på utlån og garantier 11 0, , ,13-59,3 Resultat før skattekostnad 315 2, , ,58 171,6 Skattekostnad 91 0, , ,46 203,3 Resultat etter skattekostnad 224 1, , ,12 160,5 Egenkapitalrentabilitet % 27,3 10,6 Egenkapitalrentabilitet % ekskl. planendring pensjon 12,8 10,6 Kostnader i % av inntekter -2,6 49,8 Kostnader i % av inntekter ekskl. planendring pensjon 49,3 49,8 side 11

12 Resultat Hovedtall 2012 og Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 936 1, , ,03 3,0 Netto avkastning fin. inv , , ,14 168,3 Andre inntekter 180 0, ,38 7-0,01 4,0 Sum inntekter , , ,10 9,2 Personalkostnader 342 0, , ,03 8,6 Planendring pensjon , ,34 Andre kostnader 262 0, , ,01 7,4 Sum driftskostnader 438 0, , ,30-21,6 Resultat før tap 788 1, , ,40 39,7 Tap på utlån og garantier 47 0, ,09 7 0,01 17,5 Resultat før skattekostnad 741 1, , ,39 41,4 Skattekostnad 209 0, , ,12 44,5 Resultat etter skattekostnad 532 1, , ,27 40,2 Balanse Forvaltningskapital ,4 Netto utlån ,8 Innskudd ,9 Ansvarlig kapital % , , ,7 Kjernekapital 13,70 12,01 Ren kjernekapital 10,65 10,40 Egenkapitalrentabilitet % 16,4 12,2 Egenkapitalrentabilitet % korr. pensjon 12,6 12,2 Kostnader i % av inntekter 35,3 49,5 Kostnader i % av inntekter korr. pensjon 48,8 49,5 Fortjeneste pr. EKB (morbank, kr) 27,80 23,27 side 12

13 Egenkapitalavkastning Avkastningen er fremdeles svært god % 20 15,6 16,0 16, ,5 14,0 13,4 12,8 14,1 12,2 12, ,1 10,2 5 0 * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 13

14 Stabile inntekter

15 Utvikling i rentenetto Stabil og god rentenetto % av GFK 2,50 2,17 2,00 1,97 2,03 1,96 1,93 1,50 1,00 0,50 0,00 side 15

16 Rentenetto kvartalsvis Rentenettoen øker i kr og opprettholdes i % Mill. kr % av GFK , ,00 2,10 1,99 1,93 2,02 1,90 1,87 1,98 1,96 1, , , ,50 0 0,00 side 16

17 Andre inntekter Andre inntekter påvirkes av engangseffekter % av GFK 0,80 0,70 0,63 0,72 0,64 0,60 0,50 0,52 0,47 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 side 17

18 Andre inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis Mill. kr. % ,6 0,4 0,41 0,44 0,65 0,45 0,51 0,64 0,60 0, , , ,0 side 18

19 Andre inntekter Andre inntekter Pr. 4. kv Pr. 4. kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Skadeforsikring Aktiv forvaltning Tinglysing/purregebyr Fond/ordrehandel Butikkterminaler Andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Netto avkastning på finansielle inv Sum andre inntekter side 19

20 Utvikling i inntekter Inntektene viser positiv utvikling kvartalsvis Mill. kr. % 350 3, ,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,51 2,43 2,58 2,34 2,35 2,38 2,62 2,56 2,54 2, ,0 1, ,6 1,4 1, ,0 0,8 50 0,6 0,4 0 0,2 0,0 side 20

21 Vedvarende fokus gir kontroll på kostnadene

22 Kostnader Stabile og lave kostnader % av GFK 1,50 1,25 1,25 1,23 1,20 1,24 1,00 0,55 0,57 0,54 0,53 0,90 0,54 0,54 0,50 0,70 0,68 0,69 0,67 0,70 0,00 0,36 *Planendring pensjon utgjør inntektsføring av 166 mill. kroner i 4. kvartal 2012, noe som medfører en reduksjon i personalkostnader på 0,34 %-enheter på årsbasis Andre Personal side 22

23 Kostnader Balanseføring av pensjoner - endring av IAS 19R Sparebanken Møre har benyttet utsatt regnskapsføring korridormetoden ved føring av pensjonsforpliktelser tidligere år. Gjennom de nye reglene i IAS 19R er adgangen til å benytte denne regnskapsføringsmetoden fjernet fra 1. januar 2013 Banken har gjort vedtak om tidliganvendelse av de nye reglene som medfører at estimatavviket i balansen 1. januar 2012 er nullstilt og har redusert egenkapitalen med 161 mill. kroner etter skatt Forstanderskapet i Sparebanken Møre har besluttet en planendring som medfører at de årlige pensjonsutbetalingene reguleres i henhold til pensjonistenes andel av overskuddsfondet. De økonomiske konsekvensene av dette medfører en inntektsføring (reduksjon av personalkostnader) i fjerde kvartal 2012 med 166 mill. kroner før skatt side 23

24 Planendring pensjon Balanseføring av pensjoner - endring i diskonteringsrenten I henhold til IAS 19 skal diskonteringsrenten på balansedagen settes til renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet, eller til statsobligasjonsrenten dersom det ikke finnes et dypt marked for foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten De økonomiske konsekvensene av dette er en inntektsføring over utvidet resultatregnskap med 143 mill. kroner før skatt side 24

25 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr % 1,35 1,10 1,17 1,25 1,23 1,18 1,19 1,25 1,26 1,21 1, , , , ,10-0, ,15 side 25

26 Kostnader Endringer siste 12 måneder Pr. 4.kv Pr. 4.kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Planendring pensjon Pensjonskostnader øvrig Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 26

27 Kostnader Forvaltning og årsverk - ny milepæl nådd i 2012 Årsverk Mrd. kr , , ,8 41, ,8 35, ,8 21,4 21,8 23,2 24,4 19, ,3 17, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 8,0 12,2 13,5 10,5 9,4 8, side 27

28 Kostnader i % av inntekter Vi lykkes med å ligge under 50 % % av inntekter ,4 46,7 45,3 49,5 48, , * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 28

29 Resultat Svært godt resultat før tap i 4. kvartal Mill. kr % 2,50 2, , ,50 1,00 1,34 1,18 1,35 1,16 1,16 1,13 1,36 1,35 1, , ,00 * Korrigert for engangseffekt fra endret pensjonsplan side 29

30 Vedvarende lave tap og lavt mislighold

31 Tap og mislighold Lave tap Mill. kr % av forv.kap 0, ,20 0, , , ,10 0,07 0,09 0, , , ,05 side 31

32 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr % av forv.kap , , ,12 0, ,10 0,08 0,08 0, ,04 2 0, ,10-0,04-0,05 side 32

33 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Mill. kr % av utlån , , ,00 Mill. kroner ,50 Prosent , , ,00 side 33

34 Tap og mislighold Mislighold over 3 måneder Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold over 3 mnd i % av brutto utlån er økt fra 0,40 til 0,43 i perioden. side 34

35 Tap og mislighold Reduksjon i brutto mislighold over 3 mnd. Mill. kroner I % av bto. utlån ,40 1,40 1,20 1, ,00 0,80 0,60 0,40 0,40 0,32 0,37 0,51 0,41 0,47 0,93 0,83 0,64 0,59 0,43 0,45 0,74 0,33 0,59 0,25 0,20 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 35

36 Tap og mislighold Færre ikke-misligholdte engasjement med tapsnedskrivning Mill. kroner I % av bto. utlån , , ,00 5, ,00 4, ,00 3, ,00 2,00 2,70 2,19 2,36 1,77 2,68 1, ,00 0,00 1,20 0,45 0,45 0,48 0,39 0,30 0,75 0,16 NL PM NL PM SUM side 36

37 Tap og mislighold Sum tapsutsatte engasjement (misligholdte over 3 mnd og ikke-misligholdte engasjement m/tapsnedskriving) Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 6,00 6,53 6, ,00 4,00 5,13 4,91 4, ,00 3,08 2,66 2,95 2,41 2, ,00 1,00 0,85 0,96 0,91 0,84 1,95 0,63 1,34 0,41 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 37

38 Tap og mislighold Reduserte totale tapsnedskrivninger - fremdeles betryggende avsetningsstørrelser Mill. kroner I % av bto. utlån 1, ,00 1,14 1,15 0,04 0,07 0,14 1,10 0,10 0, Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,50 0,66 0,67 0,71 0,67 0,33 0,32 0,70 0,16 0, ,44 0,41 0,38 0,33 0,32 0,32 0 0,00 side 38

39 Banken vokser jevnt

40 Innskudd, utlån og balanse Stabil og jevn volumvekst Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 6,4 % Utlån (netto) 7,8 % Innskudd 6,9 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 40

41 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst ,7 % ,6 % ,1 % ,0 % ,8 % Brutto utlånsvekst siste 12 md Personmarked 9,3 % Næringsliv 4,4 % Offentlig - Utlånsfordeling mellom PM og NL har vært stabil over tid, og er 63,2 % PM og 36,8 % NL pr Offentlig Personkunder Næringsliv side 41

42 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling Annet 12,7 % Eiendomsdrift 13,0 % Supply 3,7 % Fiskeri 7,4 % Personmarked 63,2 % Annet (12,7 %) inneholder: Privat /Off.tj.yt. 3,5 Handel 1,3 Ann. industri 0,9 Restaurant/ Hotell 0,2 Bygg/ Anlegg 1,6 Fiskeindustri 1,2 Diverse 0,7 Møbelindustri 0,1 Fin.tj.yt. 1,6 Jordbruk 1,1 Verft 0,6 side 42

43 Innskudd, utlån og balanse Innskudd er den viktigste finansieringskilden Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 3,2 % 2012: 6,9 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 6,4 % Næringsliv 8,0 % Offentlig 1,6 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 43

44 Høy andel langsiktig finansiering med god kvalitet

45 Finansiering Margininngangen på langsiktig markedsfinansiering fortsetter Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) utstedt av Møre Boligkreditt AS har erstattet seniorobligasjoner som viktigste kilde for langsiktig markedsfinansiering Bankens innlånskostnad i markedet falt nesten kontinuerlig gjennom 2012 etter at marginene lå på sitt høyeste i januar (3 mnd. NIBOR + 1,90 p.e. for fem års seniorlån). Ved utgangen av året endte denne innlånsmarginen på sitt laveste i 2012 med 1,23 p.e. For obligasjoner utstedt av Møre Boligkreditt AS med fem års løpetid ble marginene i løpet av 2012 redusert fra 0,90 p.e til 0,45 p.e. over 3 mnd. NIBOR De første ukene av 2013 har marginene spesielt for seniorlån i bank blitt kraftig redusert, i Europa og i Norge Sparebanken Møre er ratet A3 (stable) og OmF utstedt av Møre Boligkreditt AS er ratet Aaa av Moody s. Banken møter god etterspørsel både etter seniorlån og OmF i markedet side 45

46 Finansiering Innskudd og OmF særdeles viktig fremover Innskudd fra kunder er konsernets viktigste finansieringskilde Banken har høy innskuddsdekning (62,3 % i konsernet) og har vektlagt langsiktighet i markedsfinansieringen Total markedsfinansiering på om lag NOK 18,3 mrd nær 75 % med restløpetid ut over ett år (20-30 % av markedsfinansieringen fornyes årlig) Kundeinnskudd Obligasjoner Ansvarlig obligasjoner Annet Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) Banksertifikater Valutaavtaler Seniorobligasjonene har vektet gjenstående løpetid på 2,03 år OmF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS har vektet gjenstående løpetid på 3,90 år side 46

47 Finansiering Langsiktig finansiering langt over målsetting 110 % Siden har langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler vært viktigste målstørrelse i bankens finansieringsstrategi 105 % Siden etableringen har nøkkeltallet ligget over målsettingen på 100 % 100 % Sparebanken Møre har siden 2011 rapportert til Finanstilsynet i forhold til de nye likviditetskravene. Det er etablert en opptrappingsplan ift å skulle oppfylle nye krav senest ved tidspunktet for innføring: 95 % Status pr :* 90 % LCR: 87,7 NSFR: 105,9 LBI: 136,2 85 % Indikator Minimum Interne styringsmål pr :* LCR >80 NSFR >100 * Basert på Finanstilsynets gjeldende definisjon for beregningen side 47

48 Finansiering God kvalitet på likviditetsporteføljen Rating Markedsverdi Land Markedsverdi AAA Norge AA Sverige AA Tyskland AA Finland A Luxembourg A Danmark A Storbritannia BBB Internasj.Org BBB Østerrike BBB Nederland Totalt Totalt og ingen eksponering mot de mest utsatte europeiske økonomiene side 48

49 Kapitaldekning Soliditeten i konsernet er god - og godt tilpasset risikonivået Mill. kr. % ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB ,60 13,72 0,27 13,35 13,57 0,26 0,90 0,16 0,18 1,67 1,56 1,75 3,06 10,81 1,68 1,60 1,70 1,69 0,71 5,27 5,45 5,52 5,60 4,80 1,43 1,27 1,57 1,81 1,13 0,65 0,68 0,60 0,57 0,44 2,09 2,36 2,74 2,54 2,39 Mål kjernekapital: 11,0 % 4.kv. 2012: 13,70 % Krav til ren kjernekapital: 9,0 % 4. kv. 2012: 10,65 % side 49

50 Kjernekapital Kjernekapitalen er økt gjennom 2012 % 15,00 13,70 11,55 12,03 12,01 3,05 10,00 9,12 0,72 1,71 1,65 1,61 Ren kjernekapital ligger godt over de regulatoriske kravene 5,00 8,40 9,84 10,38 10,40 10,65 Beregnet i henhold til standardmetoden i Basel II IRB-søknadsprosessen er på oppløpssiden 0,00 Fondsobligasjoner Ren kjernekapital side 50

51 Kjernekapital Ren kjernekapital ved IRB-rapportering 16 Ren kjernekapital (CT1) Regelverket for kapitaldekning er i stadig endring Sparebanken Møre er godt innenfor dagens krav til ren kjernekapital (9 %) ,65 11,05 11,85 14,45 En endring av kravet til ren kjernekapital til 12,5 % samtidig med en endring av gulvet for boligvekting til 35 % vil gi dramatiske endringer i bankenes rammebetingelser 0 Standardmetoden IRB (35 % vekting boliglån) IRB med gulv IRB (15 % vekting boliglån) side 51

52 Forslag til disponering av overskudd 2012 Egenkapitalbevis

53 Disponering av overskudd Forslag til resultatdisponering 2012 (morbank) Utbytte for 2012: Overskudd 474 mill Grunnfondets andel av overskuddet 256 mill. (representerer 54,0 % av egenkapitalen) 110 mill. i samfunnsutbytte (ca. 43 % av grunnfondets resultatandel) 146 mill. til grunnfondet - styrker soliditeten Eierbrøk forblir uendret på 46,0 % Eierne av egenkapitalbevis sin andel av overskuddet 218 mill. 94 mill. i kontantutbytte (ca. 43 % av EKB-eiernes resultatandel) (representerer 46,0 % av egenkapitalen) 124 mill til utjevningsfondet - styrker soliditeten side 53

54 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26,80 27, ,21 18,13 18,70 23,03 21, ,64 23,18 20, ,60 17, , ,42 22,98 23, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 54

55 Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis og tilhørende fond Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. side 55

56 Egenkapitalbevis Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap side 56

57 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (10,51 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaas-Gruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Verdipapirfondet Pareto Verdi Sparebanken Møre Stiftelsen Kjell Holm Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 53,9 48,9 side 57

58 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Odd Slyngstad FLPS Princ All Sec Leif-Arne Langøy Tonsenhagen Forretningssentrum AS Verdipapirfondet Terra Utbytte U. Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice J.E. Devold AS Sparebankstiftelsen DNB NOR Brage Invest AS Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 52,4 48,2 side 58

59 Fremtiden Oppsummering og utsiktene fremover Tiltagende vekst på utlån og fortsatt sterk konkurranse på innskudd Kostnader lavere enn 50 % av inntekter er fortsatt et sentralt styringsmål Lave tap og lavt mislighold. Tapsnivået vil være moderat fremover God soliditet og likviditet. Høy fokus på disse områdene også fremover side 59

60 Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 60

61 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal

62 Norsk og internasjonal økonomi situasjonen nå Produksjonen i Norge har vokst kraftig side 62

63 Norsk og internasjonal økonomi situasjonen nå Dette gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet side 63

64 Utsiktene for internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien fortsetter - veksten i år blir om lag 3 ½ prosent Anslag for BNP-vekst i 2013/14: Fremvoksende økonomier: 5 6 prosent USA: 2 ½ prosent Kina og India: 6-8 prosent Japan: 1 prosent Eurosonen: -1/2-1 prosent Alle risikofaktorer er på nedsiden: Forbruksetterspørselen og finanspolitikken i USA Deflasjonen i Japan Den politiske og økonomiske situasjonen i Eurosonen Boligmarkedet i Kina side 64

65 Utsiktene for norsk økonomi Det samme gjør konjunkturoppgangen i Norge - BNP-veksten blir 2 ½ - 3 prosent i 2013/14 Situasjonen i Norsk økonomi: Lav arbeidsledighet Rekordhøye boligpriser Økende privat forbruk Høy aktivitet i oljesektoren Økt aktivitet i offentlig sektor Lav inflasjon og lave renter Årsaker til den sterke veksten: Vekst i verdenshandelen Høye oljepriser Ekspansiv finanspolitikk Lave renter En solid finansnæring side 65

66 Norsk industris konkurranseevne Kraftig forverring de siste 10 årene Relative timelønnskostnader i industrien Nasjonal valuta Felles valuta Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Indeks 2001 = 100 side 66

67 Utsiktene for inflasjonen globalt Inflasjonen globalt er under kontroll side 67

68 Utsiktene for det globale rentenivået Lav vekst ute og lav inflasjon - betyr at det er utsikter til lave styringsrenter i flere år fremover side 68

69 Utsiktene for kortsiktige norske renter De kortsiktige rentene i Norge - vil følgelig holde seg lave i overskuelig fremtid side 69

70 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Industrifylket Møre og Romsdal - et fylke med store og små industrinæringer Transportmiddelindustri 15 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Maskinreparasjon og installasjon 6 % Møbelindustri 11 % Maskin og motorkjøretøyindustri 14 % Konsumvareindustri 18 % Metallindustri 5 % Metallvareindustri Data og elektroteknisk 11 % industri 4 % Tekstil og bekledning 3 % Trelast-, trevare- og papirindustri 3 % Grafisk industri 1 % Kjemisk og farmasøytisk industri 3 % Gummivare- og plast 3 % Mineralproduktindustri 3 % side 70

71 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Veksten innenfor industrien blir moderat Industrien i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering)* Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100 )* Hele Norge side 71

72 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Tjenestesektoren i fylket er stor Helse og sosialtjenester og varehandel dominerer Personlig tjenesteyting 5 % Varehandel 19 % Helse og sosialtjenester 29 % Transport 10 % Undervisning 11 % Offentlig administrasjon 6 % Overnatting og servering 4 % Informasjon og kommunikasjon 2 % Finansiering og forsikring 2 % Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift 6 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Forretningsmessig tjenesteyting 6 % side 72

73 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Sterk vekst innenfor privat tjenesteyting 115 Privat tjenesteyting i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100. side 73

74 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Det samme gjelder offentlig tjenesteyting 115 Offentlig forvaltning i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100 side 74

75 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal - oppsummering Utsiktene for fylket er altså svært positive - utviklingen vil imidlertid være noe forskjellig i de ulike sektorer Oppgang i industriproduksjonen Solid vekst i privat tjenesteyting Økt aktivitet i offentlig sektor Høyere produksjon i bygg og anlegg Høy aktivitet innenfor, kraftforsyning, skipsbygging og oljevirksomhet Høy produksjon i primærnæringene Fortsatt lav arbeidsledighet Mest åpenbare risikofaktorer: Internasjonal økonomi Oljeprisen Kronekursen Gjeld og boligpriser side 75

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal oktober 2012

Regnskap 3. kvartal oktober 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 25. oktober 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis Fremtiden side

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Ansvarlig kapital Finansiering

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2013

Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 24. oktober 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Regnskap 2011 Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd

Detaljer

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte Regnskap 2010 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt AS Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

Småkraftseminar Stranda. Sveinung Klakegg 21. januar 2015

Småkraftseminar Stranda. Sveinung Klakegg 21. januar 2015 Småkraftseminar Stranda Sveinung Klakegg 21. januar 2015 Om Sparebanken Møre Visjon «Møre 2018» side 2 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 386 årsverk 55,4 milliarder kroner

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010 SPAREBANKEN MØRE Regnskap 3. kvartal 21 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Oslo 27. april kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør

Oslo 27. april kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør 1. kvartal REGNSKAP Oslo 27. april Trond Lars Nydal Administrerende direktør Den største banken i Møre og Romsdal - Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet 30 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 371 ÅRSVERK 63 MILLIARDER

Detaljer

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør 2. kvartal REGNSKAP Oslo 10. august Trond Lars Nydal Administrerende direktør Den største banken i Møre og Romsdal Sterk lokal tilstedeværelse 30 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 364 ÅRSVERK 66 MILLIARDER KR.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2014

Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 23. oktober 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og

Detaljer

Regnskap pr 2. kvartal 2015

Regnskap pr 2. kvartal 2015 Regnskap pr 2. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 6. august 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør 3. kvartal REGNSKAP Oslo 19. oktober Trond Lars Nydal administrerende direktør God vekst og bedrede økonomiske rammebetingelser - Hovedtrekk fra 3. kvartal 2 Ruster banken for fremtiden - Ny organisasjonsstruktur

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Regnskap pr 3. kvartal 2015

Regnskap pr 3. kvartal 2015 Regnskap pr 3. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 20. oktober 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Regnskapspresentasjon

Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjon 4. KVARTAL FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Oslo 25. januar 2018 Trond Lars Nydal Adm. direktør Den største banken i Møre og Romsdal Sterk lokal tilstedeværelse 28 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 359

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer