Regnskap pr. 4. kvartal Foreløpig årsregnskap Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013"

Transkript

1 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Forslag til disponering av overskudd 2012 Egenkapitalbevis Fremtiden side 2

3 Om Sparebanken Møre Totalleverandør av finansielle tjenester Finansiering Innskudd Betalingsformidling Risikoavdekking Valuta- og rentehandel Leasingfinansiering Økonomisk rådgivning Aksjehandel Kapitalrådgivning Aktiv Forvaltning Eiendomsmegling Verdivurderinger Engasjert - Nær Solid side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 410 årsverk 52 milliarder i forvaltningskapital Den største banken i Møre og Romsdal Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 Om Sparebanken Møre 2012 et spennende år God vekst og godt resultat Forvaltningskapitalen passerer 50 mrd kroner Sparebanken Møre styrker soliditeten gjennom utstedelse av fondsobligasjonslån, som ble godt mottatt i markedet Regulatoriske endringer kommer hyppig og følges tett Finanstilsynet er i sluttfasen med å behandle konsernets IRB-søknad Sparebanken Møre tar i bruk sosiale medier med stort hell Stolt hovedsponsor av både serievinner og cupvinner i fotball for menn Sparebanken Møre har i 2012 satt av 74 millioner kroner til gode, samfunnsnyttige formål og prosjekter side 5

6 Om Sparebanken Møre Sparebanken Møre satser videre inn i 2013 Ny organisasjonsstruktur i Sparebanken Møre vedtatt kunden i fokus! Effektiviserer organisasjonen og øker ressursene tilknyttet rådgivning og nærheten til kundene Enda sterkere fokus inn mot næringslivssegmentet vekstgrunnlaget i fylket er godt Bransjekompetanse i Sparebanken Møre skal vises for kundene og beslutningsveiene skal bli kortere Divisjonalisering av personmarkedsområdet større ansvar til den enkelte banksjef ute i lokalsamfunnene Ytterligere strømlinjeforming og kompetansesamling av stabs- og støttefunksjoner side 6

7 Om Sparebanken Møre Ny organisasjonsstruktur fra 2. kvartal 2013 Adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand Økonomi, Risikostyring og Personal Idar Vattøy Informasjon og Compliance Kjetil Hauge Kreditt og Juridisk Utlyses NL Sunnmøre NL Søre Sunnmøre NL Romsdal og Nordmøre Treasury og Markets Forretningsutvikling Divisjon Personmarked Terje Krøvel Kjell Brudevoll Utlyses Runar Sandanger Perdy Karin Lunde Trond Lars Nydal side 7

8 Om Sparebanken Møre Forsterket bransjeorientering side 8

9 Godt resultat i 2012

10 Resultat Godt resultat i 2012 Mill. kroner side 10

11 Resultat Hovedtall for 4. kv og 4. kv kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 238 1, ,90 7 0,00 3,0 Netto avkastning. fin. inv. 25 0,21 4 0, ,18 Andre inntekter 55 0, ,42 5 0,01 10,0 Sum inntekter 318 2, , ,19 11,6 Personalkostnader 94 0, , ,10 22,1 Planendring pensjon , ,32 Andre kostnader 64 0, , ,04-1,5 Sum driftskostnader -8-0, , ,26-105,6 Resultat før tap 326 2, , ,44 128,0 Tap på utlån og garantier 11 0, , ,13-59,3 Resultat før skattekostnad 315 2, , ,58 171,6 Skattekostnad 91 0, , ,46 203,3 Resultat etter skattekostnad 224 1, , ,12 160,5 Egenkapitalrentabilitet % 27,3 10,6 Egenkapitalrentabilitet % ekskl. planendring pensjon 12,8 10,6 Kostnader i % av inntekter -2,6 49,8 Kostnader i % av inntekter ekskl. planendring pensjon 49,3 49,8 side 11

12 Resultat Hovedtall 2012 og Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 936 1, , ,03 3,0 Netto avkastning fin. inv , , ,14 168,3 Andre inntekter 180 0, ,38 7-0,01 4,0 Sum inntekter , , ,10 9,2 Personalkostnader 342 0, , ,03 8,6 Planendring pensjon , ,34 Andre kostnader 262 0, , ,01 7,4 Sum driftskostnader 438 0, , ,30-21,6 Resultat før tap 788 1, , ,40 39,7 Tap på utlån og garantier 47 0, ,09 7 0,01 17,5 Resultat før skattekostnad 741 1, , ,39 41,4 Skattekostnad 209 0, , ,12 44,5 Resultat etter skattekostnad 532 1, , ,27 40,2 Balanse Forvaltningskapital ,4 Netto utlån ,8 Innskudd ,9 Ansvarlig kapital % , , ,7 Kjernekapital 13,70 12,01 Ren kjernekapital 10,65 10,40 Egenkapitalrentabilitet % 16,4 12,2 Egenkapitalrentabilitet % korr. pensjon 12,6 12,2 Kostnader i % av inntekter 35,3 49,5 Kostnader i % av inntekter korr. pensjon 48,8 49,5 Fortjeneste pr. EKB (morbank, kr) 27,80 23,27 side 12

13 Egenkapitalavkastning Avkastningen er fremdeles svært god % 20 15,6 16,0 16, ,5 14,0 13,4 12,8 14,1 12,2 12, ,1 10,2 5 0 * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 13

14 Stabile inntekter

15 Utvikling i rentenetto Stabil og god rentenetto % av GFK 2,50 2,17 2,00 1,97 2,03 1,96 1,93 1,50 1,00 0,50 0,00 side 15

16 Rentenetto kvartalsvis Rentenettoen øker i kr og opprettholdes i % Mill. kr % av GFK , ,00 2,10 1,99 1,93 2,02 1,90 1,87 1,98 1,96 1, , , ,50 0 0,00 side 16

17 Andre inntekter Andre inntekter påvirkes av engangseffekter % av GFK 0,80 0,70 0,63 0,72 0,64 0,60 0,50 0,52 0,47 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 side 17

18 Andre inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis Mill. kr. % ,6 0,4 0,41 0,44 0,65 0,45 0,51 0,64 0,60 0, , , ,0 side 18

19 Andre inntekter Andre inntekter Pr. 4. kv Pr. 4. kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Skadeforsikring Aktiv forvaltning Tinglysing/purregebyr Fond/ordrehandel Butikkterminaler Andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Netto avkastning på finansielle inv Sum andre inntekter side 19

20 Utvikling i inntekter Inntektene viser positiv utvikling kvartalsvis Mill. kr. % 350 3, ,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,51 2,43 2,58 2,34 2,35 2,38 2,62 2,56 2,54 2, ,0 1, ,6 1,4 1, ,0 0,8 50 0,6 0,4 0 0,2 0,0 side 20

21 Vedvarende fokus gir kontroll på kostnadene

22 Kostnader Stabile og lave kostnader % av GFK 1,50 1,25 1,25 1,23 1,20 1,24 1,00 0,55 0,57 0,54 0,53 0,90 0,54 0,54 0,50 0,70 0,68 0,69 0,67 0,70 0,00 0,36 *Planendring pensjon utgjør inntektsføring av 166 mill. kroner i 4. kvartal 2012, noe som medfører en reduksjon i personalkostnader på 0,34 %-enheter på årsbasis Andre Personal side 22

23 Kostnader Balanseføring av pensjoner - endring av IAS 19R Sparebanken Møre har benyttet utsatt regnskapsføring korridormetoden ved føring av pensjonsforpliktelser tidligere år. Gjennom de nye reglene i IAS 19R er adgangen til å benytte denne regnskapsføringsmetoden fjernet fra 1. januar 2013 Banken har gjort vedtak om tidliganvendelse av de nye reglene som medfører at estimatavviket i balansen 1. januar 2012 er nullstilt og har redusert egenkapitalen med 161 mill. kroner etter skatt Forstanderskapet i Sparebanken Møre har besluttet en planendring som medfører at de årlige pensjonsutbetalingene reguleres i henhold til pensjonistenes andel av overskuddsfondet. De økonomiske konsekvensene av dette medfører en inntektsføring (reduksjon av personalkostnader) i fjerde kvartal 2012 med 166 mill. kroner før skatt side 23

24 Planendring pensjon Balanseføring av pensjoner - endring i diskonteringsrenten I henhold til IAS 19 skal diskonteringsrenten på balansedagen settes til renten på foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet, eller til statsobligasjonsrenten dersom det ikke finnes et dypt marked for foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet Det norske markedet for obligasjoner med fortrinnsrett vurderes å inneha de egenskaper som tilsier at det kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten De økonomiske konsekvensene av dette er en inntektsføring over utvidet resultatregnskap med 143 mill. kroner før skatt side 24

25 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr % 1,35 1,10 1,17 1,25 1,23 1,18 1,19 1,25 1,26 1,21 1, , , , ,10-0, ,15 side 25

26 Kostnader Endringer siste 12 måneder Pr. 4.kv Pr. 4.kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Planendring pensjon Pensjonskostnader øvrig Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 26

27 Kostnader Forvaltning og årsverk - ny milepæl nådd i 2012 Årsverk Mrd. kr , , ,8 41, ,8 35, ,8 21,4 21,8 23,2 24,4 19, ,3 17, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 8,0 12,2 13,5 10,5 9,4 8, side 27

28 Kostnader i % av inntekter Vi lykkes med å ligge under 50 % % av inntekter ,4 46,7 45,3 49,5 48, , * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 28

29 Resultat Svært godt resultat før tap i 4. kvartal Mill. kr % 2,50 2, , ,50 1,00 1,34 1,18 1,35 1,16 1,16 1,13 1,36 1,35 1, , ,00 * Korrigert for engangseffekt fra endret pensjonsplan side 29

30 Vedvarende lave tap og lavt mislighold

31 Tap og mislighold Lave tap Mill. kr % av forv.kap 0, ,20 0, , , ,10 0,07 0,09 0, , , ,05 side 31

32 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr % av forv.kap , , ,12 0, ,10 0,08 0,08 0, ,04 2 0, ,10-0,04-0,05 side 32

33 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Mill. kr % av utlån , , ,00 Mill. kroner ,50 Prosent , , ,00 side 33

34 Tap og mislighold Mislighold over 3 måneder Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold over 3 mnd i % av brutto utlån er økt fra 0,40 til 0,43 i perioden. side 34

35 Tap og mislighold Reduksjon i brutto mislighold over 3 mnd. Mill. kroner I % av bto. utlån ,40 1,40 1,20 1, ,00 0,80 0,60 0,40 0,40 0,32 0,37 0,51 0,41 0,47 0,93 0,83 0,64 0,59 0,43 0,45 0,74 0,33 0,59 0,25 0,20 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 35

36 Tap og mislighold Færre ikke-misligholdte engasjement med tapsnedskrivning Mill. kroner I % av bto. utlån , , ,00 5, ,00 4, ,00 3, ,00 2,00 2,70 2,19 2,36 1,77 2,68 1, ,00 0,00 1,20 0,45 0,45 0,48 0,39 0,30 0,75 0,16 NL PM NL PM SUM side 36

37 Tap og mislighold Sum tapsutsatte engasjement (misligholdte over 3 mnd og ikke-misligholdte engasjement m/tapsnedskriving) Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 6,00 6,53 6, ,00 4,00 5,13 4,91 4, ,00 3,08 2,66 2,95 2,41 2, ,00 1,00 0,85 0,96 0,91 0,84 1,95 0,63 1,34 0,41 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 37

38 Tap og mislighold Reduserte totale tapsnedskrivninger - fremdeles betryggende avsetningsstørrelser Mill. kroner I % av bto. utlån 1, ,00 1,14 1,15 0,04 0,07 0,14 1,10 0,10 0, Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,50 0,66 0,67 0,71 0,67 0,33 0,32 0,70 0,16 0, ,44 0,41 0,38 0,33 0,32 0,32 0 0,00 side 38

39 Banken vokser jevnt

40 Innskudd, utlån og balanse Stabil og jevn volumvekst Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 6,4 % Utlån (netto) 7,8 % Innskudd 6,9 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 40

41 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst ,7 % ,6 % ,1 % ,0 % ,8 % Brutto utlånsvekst siste 12 md Personmarked 9,3 % Næringsliv 4,4 % Offentlig - Utlånsfordeling mellom PM og NL har vært stabil over tid, og er 63,2 % PM og 36,8 % NL pr Offentlig Personkunder Næringsliv side 41

42 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling Annet 12,7 % Eiendomsdrift 13,0 % Supply 3,7 % Fiskeri 7,4 % Personmarked 63,2 % Annet (12,7 %) inneholder: Privat /Off.tj.yt. 3,5 Handel 1,3 Ann. industri 0,9 Restaurant/ Hotell 0,2 Bygg/ Anlegg 1,6 Fiskeindustri 1,2 Diverse 0,7 Møbelindustri 0,1 Fin.tj.yt. 1,6 Jordbruk 1,1 Verft 0,6 side 42

43 Innskudd, utlån og balanse Innskudd er den viktigste finansieringskilden Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 3,2 % 2012: 6,9 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 6,4 % Næringsliv 8,0 % Offentlig 1,6 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 43

44 Høy andel langsiktig finansiering med god kvalitet

45 Finansiering Margininngangen på langsiktig markedsfinansiering fortsetter Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) utstedt av Møre Boligkreditt AS har erstattet seniorobligasjoner som viktigste kilde for langsiktig markedsfinansiering Bankens innlånskostnad i markedet falt nesten kontinuerlig gjennom 2012 etter at marginene lå på sitt høyeste i januar (3 mnd. NIBOR + 1,90 p.e. for fem års seniorlån). Ved utgangen av året endte denne innlånsmarginen på sitt laveste i 2012 med 1,23 p.e. For obligasjoner utstedt av Møre Boligkreditt AS med fem års løpetid ble marginene i løpet av 2012 redusert fra 0,90 p.e til 0,45 p.e. over 3 mnd. NIBOR De første ukene av 2013 har marginene spesielt for seniorlån i bank blitt kraftig redusert, i Europa og i Norge Sparebanken Møre er ratet A3 (stable) og OmF utstedt av Møre Boligkreditt AS er ratet Aaa av Moody s. Banken møter god etterspørsel både etter seniorlån og OmF i markedet side 45

46 Finansiering Innskudd og OmF særdeles viktig fremover Innskudd fra kunder er konsernets viktigste finansieringskilde Banken har høy innskuddsdekning (62,3 % i konsernet) og har vektlagt langsiktighet i markedsfinansieringen Total markedsfinansiering på om lag NOK 18,3 mrd nær 75 % med restløpetid ut over ett år (20-30 % av markedsfinansieringen fornyes årlig) Kundeinnskudd Obligasjoner Ansvarlig obligasjoner Annet Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) Banksertifikater Valutaavtaler Seniorobligasjonene har vektet gjenstående løpetid på 2,03 år OmF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS har vektet gjenstående løpetid på 3,90 år side 46

47 Finansiering Langsiktig finansiering langt over målsetting 110 % Siden har langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler vært viktigste målstørrelse i bankens finansieringsstrategi 105 % Siden etableringen har nøkkeltallet ligget over målsettingen på 100 % 100 % Sparebanken Møre har siden 2011 rapportert til Finanstilsynet i forhold til de nye likviditetskravene. Det er etablert en opptrappingsplan ift å skulle oppfylle nye krav senest ved tidspunktet for innføring: 95 % Status pr :* 90 % LCR: 87,7 NSFR: 105,9 LBI: 136,2 85 % Indikator Minimum Interne styringsmål pr :* LCR >80 NSFR >100 * Basert på Finanstilsynets gjeldende definisjon for beregningen side 47

48 Finansiering God kvalitet på likviditetsporteføljen Rating Markedsverdi Land Markedsverdi AAA Norge AA Sverige AA Tyskland AA Finland A Luxembourg A Danmark A Storbritannia BBB Internasj.Org BBB Østerrike BBB Nederland Totalt Totalt og ingen eksponering mot de mest utsatte europeiske økonomiene side 48

49 Kapitaldekning Soliditeten i konsernet er god - og godt tilpasset risikonivået Mill. kr. % ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB ,60 13,72 0,27 13,35 13,57 0,26 0,90 0,16 0,18 1,67 1,56 1,75 3,06 10,81 1,68 1,60 1,70 1,69 0,71 5,27 5,45 5,52 5,60 4,80 1,43 1,27 1,57 1,81 1,13 0,65 0,68 0,60 0,57 0,44 2,09 2,36 2,74 2,54 2,39 Mål kjernekapital: 11,0 % 4.kv. 2012: 13,70 % Krav til ren kjernekapital: 9,0 % 4. kv. 2012: 10,65 % side 49

50 Kjernekapital Kjernekapitalen er økt gjennom 2012 % 15,00 13,70 11,55 12,03 12,01 3,05 10,00 9,12 0,72 1,71 1,65 1,61 Ren kjernekapital ligger godt over de regulatoriske kravene 5,00 8,40 9,84 10,38 10,40 10,65 Beregnet i henhold til standardmetoden i Basel II IRB-søknadsprosessen er på oppløpssiden 0,00 Fondsobligasjoner Ren kjernekapital side 50

51 Kjernekapital Ren kjernekapital ved IRB-rapportering 16 Ren kjernekapital (CT1) Regelverket for kapitaldekning er i stadig endring Sparebanken Møre er godt innenfor dagens krav til ren kjernekapital (9 %) ,65 11,05 11,85 14,45 En endring av kravet til ren kjernekapital til 12,5 % samtidig med en endring av gulvet for boligvekting til 35 % vil gi dramatiske endringer i bankenes rammebetingelser 0 Standardmetoden IRB (35 % vekting boliglån) IRB med gulv IRB (15 % vekting boliglån) side 51

52 Forslag til disponering av overskudd 2012 Egenkapitalbevis

53 Disponering av overskudd Forslag til resultatdisponering 2012 (morbank) Utbytte for 2012: Overskudd 474 mill Grunnfondets andel av overskuddet 256 mill. (representerer 54,0 % av egenkapitalen) 110 mill. i samfunnsutbytte (ca. 43 % av grunnfondets resultatandel) 146 mill. til grunnfondet - styrker soliditeten Eierbrøk forblir uendret på 46,0 % Eierne av egenkapitalbevis sin andel av overskuddet 218 mill. 94 mill. i kontantutbytte (ca. 43 % av EKB-eiernes resultatandel) (representerer 46,0 % av egenkapitalen) 124 mill til utjevningsfondet - styrker soliditeten side 53

54 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26,80 27, ,21 18,13 18,70 23,03 21, ,64 23,18 20, ,60 17, , ,42 22,98 23, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 54

55 Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis og tilhørende fond Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. side 55

56 Egenkapitalbevis Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap side 56

57 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (10,51 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaas-Gruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Verdipapirfondet Pareto Verdi Sparebanken Møre Stiftelsen Kjell Holm Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 53,9 48,9 side 57

58 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Odd Slyngstad FLPS Princ All Sec Leif-Arne Langøy Tonsenhagen Forretningssentrum AS Verdipapirfondet Terra Utbytte U. Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice J.E. Devold AS Sparebankstiftelsen DNB NOR Brage Invest AS Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 52,4 48,2 side 58

59 Fremtiden Oppsummering og utsiktene fremover Tiltagende vekst på utlån og fortsatt sterk konkurranse på innskudd Kostnader lavere enn 50 % av inntekter er fortsatt et sentralt styringsmål Lave tap og lavt mislighold. Tapsnivået vil være moderat fremover God soliditet og likviditet. Høy fokus på disse områdene også fremover side 59

60 Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 60

61 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal

62 Norsk og internasjonal økonomi situasjonen nå Produksjonen i Norge har vokst kraftig side 62

63 Norsk og internasjonal økonomi situasjonen nå Dette gjenspeiler seg i arbeidsmarkedet side 63

64 Utsiktene for internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien fortsetter - veksten i år blir om lag 3 ½ prosent Anslag for BNP-vekst i 2013/14: Fremvoksende økonomier: 5 6 prosent USA: 2 ½ prosent Kina og India: 6-8 prosent Japan: 1 prosent Eurosonen: -1/2-1 prosent Alle risikofaktorer er på nedsiden: Forbruksetterspørselen og finanspolitikken i USA Deflasjonen i Japan Den politiske og økonomiske situasjonen i Eurosonen Boligmarkedet i Kina side 64

65 Utsiktene for norsk økonomi Det samme gjør konjunkturoppgangen i Norge - BNP-veksten blir 2 ½ - 3 prosent i 2013/14 Situasjonen i Norsk økonomi: Lav arbeidsledighet Rekordhøye boligpriser Økende privat forbruk Høy aktivitet i oljesektoren Økt aktivitet i offentlig sektor Lav inflasjon og lave renter Årsaker til den sterke veksten: Vekst i verdenshandelen Høye oljepriser Ekspansiv finanspolitikk Lave renter En solid finansnæring side 65

66 Norsk industris konkurranseevne Kraftig forverring de siste 10 årene Relative timelønnskostnader i industrien Nasjonal valuta Felles valuta Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. Indeks 2001 = 100 side 66

67 Utsiktene for inflasjonen globalt Inflasjonen globalt er under kontroll side 67

68 Utsiktene for det globale rentenivået Lav vekst ute og lav inflasjon - betyr at det er utsikter til lave styringsrenter i flere år fremover side 68

69 Utsiktene for kortsiktige norske renter De kortsiktige rentene i Norge - vil følgelig holde seg lave i overskuelig fremtid side 69

70 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Industrifylket Møre og Romsdal - et fylke med store og små industrinæringer Transportmiddelindustri 15 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Maskinreparasjon og installasjon 6 % Møbelindustri 11 % Maskin og motorkjøretøyindustri 14 % Konsumvareindustri 18 % Metallindustri 5 % Metallvareindustri Data og elektroteknisk 11 % industri 4 % Tekstil og bekledning 3 % Trelast-, trevare- og papirindustri 3 % Grafisk industri 1 % Kjemisk og farmasøytisk industri 3 % Gummivare- og plast 3 % Mineralproduktindustri 3 % side 70

71 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Veksten innenfor industrien blir moderat Industrien i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering)* Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100 )* Hele Norge side 71

72 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Tjenestesektoren i fylket er stor Helse og sosialtjenester og varehandel dominerer Personlig tjenesteyting 5 % Varehandel 19 % Helse og sosialtjenester 29 % Transport 10 % Undervisning 11 % Offentlig administrasjon 6 % Overnatting og servering 4 % Informasjon og kommunikasjon 2 % Finansiering og forsikring 2 % Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift 6 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Forretningsmessig tjenesteyting 6 % side 72

73 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Sterk vekst innenfor privat tjenesteyting 115 Privat tjenesteyting i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100. side 73

74 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal Det samme gjelder offentlig tjenesteyting 115 Offentlig forvaltning i M & R Bruttoprodukt Sysselsetting Bruttoinvestering Kilde: Statistisk sentralbyrå. Volumindeks 2011 = 100 side 74

75 Konjunkturtendensene for Møre og Romsdal - oppsummering Utsiktene for fylket er altså svært positive - utviklingen vil imidlertid være noe forskjellig i de ulike sektorer Oppgang i industriproduksjonen Solid vekst i privat tjenesteyting Økt aktivitet i offentlig sektor Høyere produksjon i bygg og anlegg Høy aktivitet innenfor, kraftforsyning, skipsbygging og oljevirksomhet Høy produksjon i primærnæringene Fortsatt lav arbeidsledighet Mest åpenbare risikofaktorer: Internasjonal økonomi Oljeprisen Kronekursen Gjeld og boligpriser side 75

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Regnskap 2011 Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Regnskap pr 2. kvartal 2015

Regnskap pr 2. kvartal 2015 Regnskap pr 2. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 6. august 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Regnskap pr 3. kvartal 2015

Regnskap pr 3. kvartal 2015 Regnskap pr 3. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 20. oktober 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 4. kvartal 2014 Sparebanken Sør 4. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015

Sparebanken Sør. 1. halvår 2015 Sparebanken Sør 1. halvår 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2015 Sparebanken Sør 3. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015

Sparebanken Sør. 1. kvartal 2015 Sparebanken Sør 1. kvartal 2015 Informasjon Fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fulgte reglene i IFRS 3 og ble gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Sparebanken Sør ble innregnet

Detaljer