Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011"

Transkript

1 Regnskap 3. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

2 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Ansvarlig kapital Finansiering Egenkapitalbevis Fremtiden side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Forretningsstøtte Stab Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 413 årsverk 48 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Attraktiv partner for større bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 God soliditet

6 Resultat Resultat etter skatt Mill. kroner side 6

7 Resultat Hovedtall pr. 3. kvartal 2011 og 2010 Pr. 3. kv Pr. 3. kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 678 1, , ,02 6,9 Andre inntekter 160 0, , ,35-38,2 Sum inntekter 838 2, , ,37-6,2 Personalkostnader 237 0, , ,01 7,2 Andre kostnader 177 0, ,55 2-0,03 1,1 Sum driftskostnader 414 1, , ,04 4,5 Resultat før tap 424 1, , ,33-14,7 Tap på utlån og garantier 13 0, , ,07-62,9 Resultat før skattekostnad 411 1, , ,26-11,0 Skattekostnad 118 0, ,35 8 0,00 7,3 Resultat etter skattekostnad 293 0, , ,26-16,8 Balanse Forvaltningskapital ,9 Netto utlån ,0 Innskudd ,9 Ansvarlig kapital ,3 Kapitaldekning % 12,60 12,85 Kjernekapital % Kjernekapital % inkl. 50 % av resultatet 11,10 11,55 11,05 11,70 Egenkapitalrentabilitet % 12,9 16,5 Kostnader i % av inntekter 49,1 44,3 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kr) 18,78 18,95 side 7

8 Resultat Hovedtall i 3. kvartal 2011 og kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 235 2, , ,01 10,8 Andre inntekter 37 0, , ,32-44,8 Sum inntekter 272 2, , ,31-2,5 Personalkostnader 81 0, ,70 7-0,02 9,5 Andre kostnader 55 0, , ,04-1,8 Sum driftskostnader 136 1, ,23 6-0,06 4,6 Resultat før tap 136 1, , ,25-8,7 Tap på utlån og garantier 14 0,12 8 0,08 6 0,04 75,0 Resultat før skattekostnad 122 1, , ,29-13,5 Skattekostnad 35 0, , ,05-5,4 Resultat etter skattekostnad 87 0, , ,24-16,3 Egenkapitalrentabilitet 11,1 14,3 Kostnader i % av inntekter 50,0 46,6 side 8

9 Resultat Egenkapitalforrentning % 25, , ,0 14,0 20,2 16,5 17,7 14,9 15,0 17,1 16,4 19,2 17,3 11,5 10,1 10,2 14,0 13,4 15,6 14,1 12,8 16,0 12,9 5 5,3 0 0, ,5 side 9

10 Resultat Resultatutvikling Mill. kroner 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 1,44 1,401,41 1,27 1,35 1,15 1,57 1,52 1,45 1,46 1,24 1,20 Resultat før tap 424 mill. kroner i mill. kroner i 2010 Resultat før skatt 411 mill. kroner i mill. kroner i ,2 0 Res før tap Res. før skatt side 10

11 Stabil inntjening - fokus på kunderettet bankdrift

12 Inntekter Utvikling i rentenetto % 2,50 2,00 2,09 2,17 1,97 2,03 2,00 1,98 1,50 1,00 0,50 Rentenettoen er 678 mill. kroner i 2011, 44 mill. kroner høyere enn i Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0,02 prosentenheter lavere enn i ,00 side 12

13 Inntekter Rentenetto kvartalsvis Mill. Kr % ,50 2,00 2,09 2,17 1,96 2,11 1,97 2,03 1,99 2,01 2,10 2,03 1,99 1,93 2, , , ,50 0 0,00 side 13

14 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter % 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,67 0,52 0,63 0,72 0,82 0,47 Andre driftsinntekter er 160 mill. kroner i 2011, 99 mill. kroner lavere enn i Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter 0,35 prosentenheter lavere enn i fjor. 0,10 0,00 side 14

15 Andre driftsinntekter kvartalsvis Inntekter 0,67 0,52 0,68 0,54 0,63 0,56 1,27 0,64 0,41 0,72 0,44 0,65 0,32 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 % Mill. kr. side 15

16 Inntekter Andre inntekter 2011 og kv.11 3.kv.10 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Andre inntekter Sum andre inntekter side 16

17 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,00 2,50 2,76 2,69 2,60 2,75 2,82 2,45 2,00 1,50 1,00 0,50 0, kv.10 3.kv.11 side 17

18 Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr % 3,50 3, ,00 2,50 2,76 2,69 2,64 2,65 2,60 2,59 2,65 2,51 2,75 2,43 2,58 2, , , , ,50 0 0,00 side 18

19 Lavt kostnadsnivå - god inntjeningseffektivitet

20 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,50 1,36 1,25 1,25 1,23 1,25 1,21 1,00 0,62 0,55 0,57 0,54 0,55 0,52 Kostnadene er 18 mill. kroner og 4,5 % høyere enn pr. 3. kvartal ,50 0,00 0,74 0,70 0,68 0,69 0,70 0,69 Andre Personal Antall årsverk var 413 ved utgangen av 3. kvartal 2011, 5 flere enn 3. kvartal trainee-stillinger er inkludert fra side 20

21 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr % 1,50 1, ,25 1,25 1,21 1,26 1,25 1,26 1,27 1,23 1,17 1,23 1,24 1,22 1, , ,75 side 21

22 Kostnader Kostnader 2011 og kv.11 3.kv.10 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Kostnader varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 22

23 Kostnader Forvaltning og årsverk Årsverk Mrd. kr ,8 44, ,8 41, , , ,8 21,4 21,8 23,2 24,4 19, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 15,3 17,0 12,2 13,5 10,5 9,4 8,0 8, side 23

24 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter % ,3 46,4 46,7 44,8 44,3 49, side 24

25 Resultat før tap Resultat før tap kvartalsvis Mill. kr. % ,00 1, ,50 1,44 1,43 1,40 1,39 1,35 1,33 1,52 1,42 1,34 1,19 1,36 1, , , ,00 side 25

26 Lavt mislighold lavt tapsnivå

27 Tap og mislighold Tapsutvikling Mill. kr ,25 % ,20 0,17 0, , ,10 0,07 0, ,05 0, , ,01-0,05 side 27

28 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr % 39 0, ,20 0, , ,15 0, ,05 0,09 0,11 0,08 0,07 0,04 0, , ,05-0,04-0,05 side 28

29 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Pr Mill. kr side 29

30 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Pr I % av bto. utlån ,92 1,50 0,75 0,50 0,05 0,00 0,01 0,12 0,00 0,40 0,49 0,19 0,00-0,50-0,01-0,39-0,21-1,50-2,50-2,17 side 30

31 Tap og mislighold Misligholdte engasjement over 1 mnd Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra 0,89 til 0,57 i perioden. side 31

32 Tap og mislighold Misligholdte engasjement over 3 mnd Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra 0,49 til 0,41 i perioden. side 32

33 Tap og mislighold Netto mislighold over 3 mnd Mill. kroner I % av bto. utlån 203 0, , , ,40 0,38 0,40 0,44 0,41 0, ,30 0, ,10 0 0,00 side 33

34 Tap og mislighold Brutto mislighold over 3 mnd Næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån 1,40 1,20 1, ,00 0, ,80 0,60 0,40 0,20 0,30 0,53 0,32 0,40 0,41 0,51 0,83 0,43 0,45 0,40 0 0,00 NL PM NL PM side 34

35 Tap og mislighold Brutto tapsutsatt (ikke-misligholdt m/tapsnedskrivning) Næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 6,00 6, ,00 4,00 4,70 4,72 5,33 3, ,00 2, , ,00 0,51 0,45 0,45 0,48 0,39 0,26 0 0,00 NL PM NL PM side 35

36 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>90dg Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0 side 36

37 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 1,5 1,40 0,07 1,23 1 0,77 1,14 1,15 0,04 0,07 0,14 1,10 0,10 0,93 0,66 0,67 0,71 0,67 0,31 0,5 0,31 0,57 0,44 0,41 0,38 0,33 0,31 Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. 0 Gruppenedskr. side 37

38 Resultat før skatt Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr. % ,0 1, ,5 1,41 1,27 1,34 1,20 1,15 1,22 1,34 1,38 1,45 1,15 1,41 1, , , ,0 side 38

39 God innskuddsvekst

40 Innskudd, utlån og balanse Balanseutvikling Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 12,9 % Utlån (nto.) 9,0 % Innskudd 8,9 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 40

41 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst 2007: 14,2 % 2008: 12,7 % 2009: 1,6 % 2010: 5,1 % 2011: 9,0 % Brutto utlånsvekst siste 12 md Personmarked 6,5 % Næringsliv 12,6 % Offentlig - 0 Offentlig Personkunder Næringsliv side 41

42 Innskudd, utlån og balanse Fordeling av brutto utlån 100 % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 90 % 80 % 70 % 61,1 59,5 61,1 62,1 60,8 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 38,9 40,4 38,9 37,9 39,1 10 % 0 % Offentlig Personkunder Næringsliv side 42

43 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling næringsliv (%-andel) Etter næring Priv/Off.tj.yt/Transp 8,6 Utlandet NL 0,1 Fin.tj.yt 4,2 Annet 0,5 Off. forv 0,4 Jordbruk 2,9 Fiskeri 22,0 Aqua 0,1 Verft 3,1 Fiskeind 4,1 Eiendomsdrift 29,8 Supply 11,2 Rest/Hotell 0,5 Handel 4,6 Møbel 0,3 Annen Industri 2,9 Bygg/Anlegg 4,7 side 43

44 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsutvikling Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2007: 15,1 % 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 8,9 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 7,1 % Næringsliv 10,3 % Offentlig 16,3 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 44

45 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsfordeling 100 % 90 % 8,3 7,5 7,6 6,2 7,2 80 % 70 % 60 % 55,2 57,3 57,9 54,1 55,3 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 36,5 35,2 34,5 39,7 37,5 Offentlig Personkunder 0 % Næringsliv side 45

46 Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital Basel II standardmetode f.o.m % Mill. kr ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB ,68 11,60 1,51 1,44 0,91 0,87 5,12 5,36 1,39 1,34 0,36 0,35 10,81 1,69 0,71 4,8 1,13 0,44 13,35 13,72 0,26 12,60 0,16 1,67 1,75 0,17 1,54 1,70 1,68 1,59 5,27 5,45 5,01 1,43 1,27 1,17 0,65 0,68 0,6 2,50 2,39 2,09 2,36 2,74 2,52 Mål ansvarlig kapital: 12,0 % 3.kv.11: 12,60 % - Mål kjernekapital: 11,0 % 3.kv.11: 11,10 % (11,55 % inkl. 50 % av res.)

47 Høy andel langsiktig finansiering

48 Finansiering Marginalfinansiering pr Obligasjoner (minus egenbeholdning) Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto) Bilateral NOK F-lån Valutaavtaler Banksertifikater Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig (Kfs - Tingvoll) FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 76,8 % REST EKSPORTFINANSAVTALE: 722 MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 500 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: MILL. KRONER 84,1 % Side 48

49 Finansiering Finansiering pr Kundeinnskudd Obligasjoner Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) F-lån Bilateral NOK Valutaavtaler Banksertifikater Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig KUNDEINNSKUDD ,3 % TOTAL MARGINALFINANSIERING ,7 % SUM FINANSIERING ,0 % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,4 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST 722 1,7 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER ,1 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,2 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 500 1,2 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING UT OVER TREKKRETTIGHETER ,2 % Side 49

50 Finansiering Langsiktige finansieringskilder pr beløp og forfallsstruktur (NOK tusen) Obligasjoner Forfall Beløp NOK tusen Tingvoll MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG SUM Møre Boligkreditt Forfall Beløp MOBK MOBK MOBK MOBK MOBK MOBK MOBK MOBK MOBK SUM Ansv. Lån Forfall NO NO SUM Låneavtaler Forfall Beløp Termloan mv. Eksportfinans ASA LB Rheinland Pfalz SUM Bytteordn. og F-lån Forfall Beløp F-lån Bytteordning Bytteordning Bytteordning Bytteordning SUM Side 50

51 des.07 mar.08 jun.08 sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 mar.10 jun.10 sep.10 des.10 mar.11 jun.11 sep.11 Finansiering Langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler 110 % 105 % 100 % 95 % 90 % 85 % Indikator Minimum Langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler (slik det er definert av Finanstilsynet) har siden vært viktigste kvantitative målstørrelse i Sparebanken Møres finansieringsstrategi Målsetting minimum 100 % Siden etablering av denne målstørrelsen har den ligget på nivåer over målsettingen Ved utgangen av tredje kvartal ligger indikatoren på 101,0 Side 51

52 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre

53 Egenkapitalbevis Fordeling Årstall Antall EKB-eiere Antall EKB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 20 største ,1 30,7 55, ,1 30,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 60, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, ,0 49,0 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36,0 25, ,8 40,6 30, ,0 42,6 30, ,9 43,8 30, ,4 47,4 36, ,5 46,8 39, ,2 51,2 39,4 side 53

54 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (10,20 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaasgruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Verdipapirfondet Pareto Verdi Fidelity Low-Priced Stiftelsen Kjell Holm Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 49,9 35,3 side 54

55 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Odd Slyngstad Tonsenhagen Forretningssentrum Leif-Arne Langøy Nordea Bank Norge AS U Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice Sparebanken Møre Terra Utbytte VPF J.E. Devold Sparebankstiftelsen DnBNOR Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 50,6 36,9 side 55

56 Egenkapitalbevis Utbyttepolitikk Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultat som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling. side 56

57 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26, ,21 18,13 23,03 21,82 18, ,64 23,18 20, ,60 17, , ,42 22, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 57

58 Egenkapitalbevis Historisk utvikling Kursutvikling side 58

59 Egenkapitalbevis Historisk utvikling og kontantutbytte Emisjoner og utbytte Tidspunkt Emisjon Beløp Desember 1988 Emisjon Kr 100 mill. Desember 1993 Emisjon Kr 100 mill. Desember 1994 Emisjon Kr 150 mill. Mai 1996 Emisjon Kr 102 mill. September 1998 Emisjon Kr 101 mill. April 2008 Utbytteemisjon Kr 42 mill. November 2009 Rettet emisjon Kr 59 mill. Mars 2010 Fondsemisjon Kr 131 mill. År Utbytte % Andel kont. utb. i % side 59

60 Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis og tilhørende fond Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. side 60

61 Egenkapitalbevis Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap side 61

62 Fremtiden Utsiktene fremover Stabile inntekter i % Fallende kostnader i % Moderat tapsnivå i % Moderat utlånsvekst God innskuddsdekning God likviditet Høy soliditet side 62

63 Fremtiden Utsiktene fremover side 63

64 Fremtiden Vi hører til her! Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 64

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene

Detaljer

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte Regnskap 2010 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt AS Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010 SPAREBANKEN MØRE Regnskap 3. kvartal 21 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal oktober 2012

Regnskap 3. kvartal oktober 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 25. oktober 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis Fremtiden side

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2006 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene fremover

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2013

Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 24. oktober 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning

Detaljer

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Regnskap 2011 Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2014

Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 23. oktober 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør 3. kvartal REGNSKAP Oslo 19. oktober Trond Lars Nydal administrerende direktør God vekst og bedrede økonomiske rammebetingelser - Hovedtrekk fra 3. kvartal 2 Ruster banken for fremtiden - Ny organisasjonsstruktur

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør 2. kvartal REGNSKAP Oslo 10. august Trond Lars Nydal Administrerende direktør Den største banken i Møre og Romsdal Sterk lokal tilstedeværelse 30 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 364 ÅRSVERK 66 MILLIARDER KR.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

IR - presentasjon Sparebanken Møre. Desember 2014

IR - presentasjon Sparebanken Møre. Desember 2014 IR - presentasjon Sparebanken Møre Desember 2014 Innhold Visjon og verdier Bakgrunn og organisasjon Resultat og balanse Finansiering og soliditet Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre og utsiktene fremover

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer