SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP"

Transkript

1 SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2009

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Disponering av overskudd Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Fremtiden Fondsemisjon Side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning

4 Om Sparebanken Møre Virkeområde 32 kontorer i Møre og Romsdal 454 ansatte årsverk 41,4 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet Side 4

5 Stabil utvikling Side 5

6 Resultatutvikling Resultat etter skatt NOK million Side

7 Resultatutvikling Hovedtall 2009 og Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 802 1, , ,20-2,2 Andre inntekter 256 0, , ,11 30,6 Sum inntekter , , ,09 4,1 Personalkostnader 276 0, , ,02 4,5 Andre kostnader 232 0, , ,02 12,1 Sum driftskostnader 508 1, , ,00 7,9 Resultat før tap 550 1, ,44 5-0,09 0,9 Tap på utlån og garantier 82 0, , ,03 26,2 Resultat før skattekostnad 468 1, , ,12-2,5 Skattekostnad 133 0, , ,04-6,3 Resultat etter skattekostnad 335 0, , ,08-0,9 Balanse Forvaltningskapital ,5 Netto utlån ,6 Innskudd ,4 Ansvarlig kapital ,7 Kapitaldekning 13,35 10,81 Kjernekapital 11,55 9,12 Egenkapitalrentabilitet % 14,1 12,8 Kostnader i % av inntekter 46,7 46, Side 7 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis 24,35 21,66

8 Resultatutvikling Hovedtall for 4. kvartal 2009 og kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 219 2, , ,07-0,5 Andre inntekter 56 0, , ,06-8,2 Sum inntekter 275 2, , ,13-2,1 Personalkostnader 65 0, , ,12-12,2 Andre kostnader 66 0, , ,14 29,4 Sum ord. driftskostnader 131 1, ,24 6 0,02 4,8 Resultat før tap 144 1, , ,15-7,7 Tap på utlån og garantier 20 0, , ,19-47,4 Resultat før skattekostnad 124 1, ,16 6 0,04 5,1 Skattekostnad 32 0, , ,06-15,8 Resultat etter skattekostnad 92 0, , ,10 15,0 Egenkapital rentabilitet % 15,0 12,9 Kostnader i % av inntekter 45,3 44, Side 8

9 Side 9 Egenkapitalforrentning ,5 0,2 17,7 15,0 17,1 19,2 17,3 10,2 11,5 14,0 15,6 12,8 14,1 14,9 16,4 10,1 13,4 20,2 16,5 23,9 21,0 25,7 14,0 5, % Resultatutvikling

10 Resultatutvikling Resultatutvikling 1,6 1,54 1,4 1,44 1,32 1,32 1,40 1,41 1,44 1,27 1,35 1,2 1 0,8 0,6 0,4 1,15 Resultat før tap på 550 mill. kroner i 2009, 545 mill. kroner i 2008 Resultat før skatt på 468 mill. kroner i 2009, 480 mill. kroner i , Res før tap Res. før skatt Side 10

11 Stabil inntjening fokus på kunderettet bankdrift" Side 11

12 Inntekter Utvikling i rentenetto % 2,50 2,38 2,00 2,14 2,09 2,17 1,97 1,50 1,00 0,50 Rentenettoen er 802 mill. kroner i 2009, 18 mill. kroner lavere enn i 2008 Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0,20 prosentenheter lavere enn i , Side 12

13 Inntekter Mill. kr. Rentenetto kvartalsvis I % ,50 2,38 2,27 2,14 2,16 2,18 2,13 2,17 2,092,08 2,11 1,98 1,96 1,97 2,00 1,84 1, , ,50 0 0,00 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv Side 13

14 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter % 0,80 0,75 0,70 0,60 0,50 0,66 0,67 0,52 0,63 Andre driftsinntekter er 256 mill. kroner i 2009, 60 mill. kroner høyere enn i ,40 0,30 0,20 Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter 0,11 prosentenheter høyere enn i fjor 0,10 0, Side 14

15 Inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis I % Mill. kr. 0,8 0,75 0, ,68 0,66 0,66 0,67 0,63 0,60 0,6 0,55 0,53 0,54 0,52 0,49 0,45 0,4 30 0, ,0 0 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv Side 15

16 Inntekter Andre inntekter 2009 og Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap fin. der. IFSR Kursgevinst/tap fin. der. IFSR FVO Kursgevinst./tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Tinglysing/purregebyr Eiendomsmegling Andre inntekter Sum andre inntekter p Side 16

17 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,50 3,13 3,00 2,80 2,76 2,69 2,60 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Side 17

18 Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr ,00 2,50 I % 3,13 2,80 2,82 2,76 2,53 2,66 2,76 2,78 2,69 2,59 2,53 2,64 2,65 2, , ,50 1, ,50 0 0,00 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv Side 18

19 Lavt kostnadsnivå - god inntjeningseffektivitet Side 19

20 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,50 1,00 1,59 0,74 1,48 0,68 1,36 0,62 1,25 1,25 0,55 0,57 Andre Personal Kostnadene er 37 mill. kroner og 7,9 % høyere enn i Antall årsverk var 412 ved utgangen av året, 7 flere enn i ,50 0,85 0,80 0,74 0,70 0,68 0, Side 20

21 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis I % Mill. kr. 1, ,50 1, ,35 1, ,30 1, ,27 1,18 1,28 1,24 1,25 1,26 1,25 1,24 1, , ,75 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv Side 21

22 Kostnader Forvaltning og årsverk ÅRSVERK ,2 5,3 6,3 7, , ,1 8, ,0 8,8 9,4 10, ,5 12, ,0 15, ,2 21,8 21,4 19, , ,6 31,8 26,8 MRDR. KR 45 41,4 40,

23 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter I % ,9 52,8 49,3 46,4 46, Side 23

24 Side kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 Mill. kr. 1,39 1,35 1,58 1,35 1,39 1,43 1,25 1,54 1,44 1,32 1,54 1,47 1,40 1,23 0,00 0,50 1,00 1, kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv % Resultat før tap kvartalsvis Resultatutvikling

25 Lavt mislighold moderat tapsnivå Side 25

26 Tap og mislighold Tapsutvikling Mill. kroner I % av bto. utlån ,25 0,20 0,17 0, ,15 0,10 0, , ,00-0,05 0, , Side 26

27 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr I % 0, , , , ,25 0,21 0,20 0,20 0,17 0,15 0,14 0,10 0,10 0,09 0,05 0,05 0,03 0,00 0-0,01-0,05 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv Side 27

28 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 2009 Mill. kroner Gruppenedskr. Sum tap Pers.k. Fiskeri Aqua Jordbruk Annet Næringsliv Utlandet Transp/Tj.yt Inv/Eiendo.dr Hotell/rest. Handel Bygg/Anl Industri Side 28

29 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 2009 I % av bto. utlån ,75 2,50 2,15 1,50 1,47 1,34 1,53 0,73 0,50 0,35 0,23 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00-0,03-0,06-0,50 Næringsliv Pers.k. Gruppenedskr. Sum tap Aqua Jordbruk Annet Bygg/Anl Industri Fiskeri Utlandet Transp/Tj.yt Inv/Eiendo.dr Hotell/rest. Handel Side 29

30 Tap og mislighold Misligholdte engasjement - Netto mislighold i % av brutto utlån er økt fra 0,40 til 0,42 i perioden Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Side 30

31 Tap og mislighold Netto mislighold Mill. kroner I % av bto. utlån ,80 0,70 0, ,60 0,50 0,40 0,41 0,38 0,34 0,40 0, , , , , Side 31

32 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>90dg Øvrige nedskr. Gruppenedskr Side 32

33 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 2 1,77 0,16 1,5 1 0,89 1,40 0,07 0,77 1,14 0,04 1,15 0,07 1,23 0,14 Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,66 0,67 0,71 0,5 0,72 0,57 0,44 0,41 0, Side 33

34 Resultatutvikling Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr ,5 1,0 I % 1,44 1,32 1,41 1,44 1,18 1,29 1,44 1,34 1,27 1,20 1,16 1,15 1,03 1, , ,0 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 2.kv.09 3.kv.09 4.kv Side 34

35 Lavere utlånsvekst" Side 35

36 Innskudd, utlån og balanse Balanseutvikling Mill. kroner Vekst siste 12 mnd. Forv.kap. 1,5 % Utlån (nto.) 1,6 % Innskudd 5,4 % Side 36 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd

37 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling Mill. kr Årlig netto utlånsvekst 2005: 10,0 % : 14,9 % 2007: 14,2 % 2008: 12,7 % 2009: 1,6 % Utlånsvekst siste 12 mnd. Brutto personmarked 4,4 % Brutto næringsliv -2,3 % Brutto offentlig Næringsliv Personkunder Offentlig Side 37

38 Innskudd, utlån og balanse Fordeling av utlån 100 % 90 % 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 80 % 70 % 62,1 61,8 61,1 59,5 61,1 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 37,8 38,2 38,9 40,4 38,9 0 % Næringsliv Personkunder Offentlig Side 38

39 Innskudd, utlån og balanse Utlån etter næring NL pr Priv/Off.tj.yt/Transp 7,1 Eiendomsdrift 26,6 Utlandet NL 0,2 Fin.tj.yt; 4,5 Supply 14,9 Annet 2,5 Off. forv 0,1 Jordbruk 3,4 Rest/Hotell 0,6 Handel 4,8 Fiskeri 19,4 Aqua 0,7 Verftsind 1,8 Fiskeind. 3,1 Møbelind 0,4 Ind ellers 5 Bygg/Anl. 4, Side 39

40 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsutvikling Mill. kr Årlig innskuddsvekst 2005: 12,3 % 2006: 17,3 % 2007: 15,1 % 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % Innskuddsvekst siste 12 md. Personmarked 6,6 % Næringslivsmarked 3,4 % Offentlig 5,9 % Næringsliv Personkunder Offentlig Side 40

41 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsfordeling 100 % 90 % 5,4 6,6 8,3 7,5 7,6 80 % 70 % 60 % 60,3 56,6 55,2 57,3 57,9 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 34,3 36,8 36,5 35,2 34,5 0 % Næringsliv Personkunder Offentlig Side 41

42 Høy andel langsiktig finansiering Side 42

43 Finansiering Marginalfinansiering pr Obligasjoner (min. egenbeholdning) Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto) Bilateral NOK F-lån Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Banksertifikater Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig (Kfs - Tingvoll) FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 84,5 % LANGSIKTIG TREKKRETTIGHETER REST: MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 500 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: MILL. KRONER 96,2 % Side 43

44 Finansiering Finansiering pr Kundeinnskudd Obligasjoner Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) F-lån Bilateral NOK Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Banksertifikat Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig KUNDEINNSKUDD ,0 % TOTAL MARGINALFINANSIERING ,0 % SUM FINANSIERING ,0 % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,5 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST ,5 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) ,0 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,5 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 500 1,4 % KORTSIKTIG MARGINALFIN. UT OVER TREKKRETTIGHETER 583 1,6 % Side 44

45 Finansiering Langsiktig finansiering pr Obligasjoner (ISIN) Beløp NOK (tusen) Forfall Tabell Akkumulert for hraf forfall (inkl langs. innlån valuta) MORG År Forfall pr år Akkum. forfall Nøytral refinansering MORG NOK (tusen) MORG Tingvoll MORG MORG MORG MORG Tingvoll MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG SUM Andre langsiktige låneavtaler F-lån Bytteordning Bytteordning Bytteordning Bytteordning Bytteordning Bytteordning SUM Ansvarlig lånekapital NO NO SUM Langsiktig valuta Trekkfasilitet DnBN/Lloyds/Swedb EUR 75 M Termloan mv 0 Lloyds/Intesa SanPaolo NIB EUR 35 M DnBN/Lloyds/Swedb EUR 75 M Eksportfinans ASA NOK 350 M Akkum. forfall Nøytral refinansering LB Rheinland Pfalz EUR 20 M ca SUM omr NOK (tusen) Side 45

46 Finansiering Møre Boligkreditt AS (1) Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre hvis vedtektsfestede formål er "å yte og/eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlige lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett" Møre Boligkreditt AS mottok konsesjon som kredittforetak fra Kredittilsynet Sparebanken Møre har et ønske om at en så stor andel som mulig av bankens finansieringsbehov dekkes av Møre Boligkreditt AS. De første lånene ble ervervet i mars 2009, og kredittforetaket hadde en låneportefølje på NOK 3,6 milliarder pr Møre Boligkreditt AS har som mål å øke sin låneportefølje til rundt NOK 8 milliarder i løpet av de par neste årene Hovedtyngden av de utstedte obligasjonene med fortrinnsrett (OmF) er hittil kjøpt av Sparebanken Møre og benyttet i bytteordningen Side 46

47 Finansiering Møre Boligkreditt AS (2) Sikkerhetsmassen pr Type eiendom 100 % eiendommer for boligformål Antall lån/kreditter Gjennomsnitt lånebeløp NOK Gjennomsnitt LTV* 42,0 % (basert på saldo) Porteføljestatus 100 % betjente lån pr * LTV står for loan-to-value og er det samme som et låns sikkerhetsdekning Verdipapirgjeld (utstedte OmF) pr ISIN Valuta Trukket beløp Forfall NO NOK NO NOK NO NOK Regnskap og balanse pr Resultat Mill. kr % Balanse Mill. kr % Rentenetto og sum inntekter 35,6 1,47 Netto utlån Sum driftskostnader 7,2 0,30 Verdipapirgjeld (utstedte OmF) Resultat før tap og skatt 28,4 1,17 Egenkapital 400 Skattekostnad 8,0 0,33 Resultat etter skattekostnad 20,4 0,84 Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 116, Side 47

48 Finansiering Møre Boligkreditt AS (3) Portefølje og LTV-fordeling Portefølje og risikoklassefordeling NOK mill NOK mill < 20% 20%-30% 30%-40% 40%-60% 60%-75% > 75% LTV A B C D E F - Risikoklasse Boliglån fordelt på fylke (etter lånebeløp) Boliglån fordelt på kommuner i Møre og Romsdal (etter lånebeløp) 1 % 3 % 2 % 4 % 8 % Møre og Romsdal Oslo Akershus Hordaland Rogaland Andre 3 % 3 % 3 % Ålesund 5 % Molde 5 % Andre 38 % Giske 5 % Sykkylven 6 % Sula Herøy 7 % Haram Vestnes 82 % 11 % 14 % Skodje Ulstein Side 48

49 Disponering av overskudd Overskuddsdeling konsernet 2009 Overskudd 335 mill Grunnfondet m.m 93 mill Egenkapitalbeviseiere 148 mill Utbyttemidler 94 mill 12 % kontantutbytte 73 mill Utjevningsfondet 75 mill Side 49

50 Disponering av overskudd Utbyttefordeling MORG geografisk 2009 Utbytte egenkapitalbevis 73 mill Oslo 25,7 Møre og Romsdal 31,3 Norge ellers 12,7 Utlandet 2,8 Ålesund/Sula 13,3 Vestre 3,9 Romsdal/Nordmøre 7,0 Nordre 3,7 Indre 3,0 Søre 0,4

51 Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital (Basel II Standardmetode f.o.m. 2007) Mill. kr ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB I % 14 13, , ,74 1,06 5,37 1,52 0,42 2,91 11,68 11,60 1,51 1,44 0,91 0,87 5,12 5,36 1,39 1,34 0,36 0,35 13,35 0,16 1,75 10,81 1,70 1,69 0,71 5,27 4,8 1,43 1,13 0,68 0,44 2,50 2,39 2,09 2, Side 51 Mål ansvarlig kapital: 12,0 % 2009: 13,35 % - Mål kjernekapital: 10,0 % 2009: 11,55 %

52 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Side 52

53 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis - fordeling Antall EKB-eiere Antall EKB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 20 største ,1 30,7 55, ,1 30,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 60, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, ,0 49,0 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36,0 25, ,8 40,6 30, ,0 42,6 30, ,9 43,8 30, ,4 47,4 29, Side 53

54 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr 1-10 Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (9,47 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Verdipapirfondet Pareto Aktiv Grunnfond Invest Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Brown Brothers Harriman & Co Stiftelsen Kjell Holm Odd Slyngstad Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 43,8 31, Side 54

55 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr Eier Antall egenkapitalbevis Sparebanken Møre Pareto Verdi Verdipapirfond Tonsenhagen Forretningssentrum AS U Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice J.E. Devold AS Sparebankstiftelsen DnBNOR Leif Arne Langøy Sparebanken Hedmark Euroclear Bank Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 43,9 33, Side 55

56 Egenkapitalbevis og grunnfond i Sparebanken Møre Utbyttepolitikk Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling Side 56

57 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Historisk utvikling og kontantutbytte KURSUTVIKLING Utbytte År Utbytte-% Andel kont.utb. i % (av tot.res.) (av tot.res.) (av tot.res.) Emisjon desember 1988 Emisjon desember 1993 Emisjon desember 1994 Emisjon mai 1996 Emisjon september 1998 Emisjon april 2008 Emisjon november 2009 kr 100 mill. kr 100 mill. kr 150 mill. kr 102 mill. kr 101 mill. kr 42 mill. kr 59 mill.

58 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Kursutvikling på MORG siste 5 år , , , , , Jan.-04 Mars Mai Juli Sep Nov. Jan.-05 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-06 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-07 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan,-08 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-09 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan Side 58

59 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26,80 24,35 21,82 23,03 23, ,18 22,98 20,58 20, ,70 18,13 16,60 17, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB Side 59

60 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis og tilhørende fond Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap Side 60

61 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap Side 61

62 Fremtiden Utsiktene fremover Stabile inntekter i % Fallende kostnader i % Moderat tapsnivå i % Moderat utlånsvekst God innskuddsdekning God likviditet Høy soliditet Side 62

63 Fondsemisjon Fondsemisjon våren 2010 (Tall i tusen) EKB-kapital 1 nytt bevis pr. 5 gml. - pål Overkursfond Utjevningsfond NOK ' til EKB-kapital Sum kapital Bokført verdi pr. EKB 188,71 157,26 Fremdriftsplan: Styrets innstilling til forstanderskapet i styremøtet Behandling i forstanderskapet i møtet Ex-dato (kursdannelse inklusiv nytt volum EKB) EKB-eierne mottar VPS-melding om nytt volum i eget brev Salg og oppgjør av delbevis (ikke delelig med forholdstallet) asap Ordinære rettigheter for de nye EKB fra det tidspunkt emisjonen er registrert i Foretaksregisteret Side 63

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010 SPAREBANKEN MØRE Regnskap 3. kvartal 21 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Ansvarlig kapital Finansiering

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte Regnskap 2010 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt AS Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2006 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene fremover

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

Regnskap 3. kvartal oktober 2012

Regnskap 3. kvartal oktober 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 25. oktober 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis Fremtiden side

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2013

Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 24. oktober 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Regnskap 2011 Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2014

Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 23. oktober 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør 3. kvartal REGNSKAP Oslo 19. oktober Trond Lars Nydal administrerende direktør God vekst og bedrede økonomiske rammebetingelser - Hovedtrekk fra 3. kvartal 2 Ruster banken for fremtiden - Ny organisasjonsstruktur

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer