SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009"

Transkript

1 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene fremover Side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning

4 Om Sparebanken Møre Virkeområde 31 kontorer i Møre og Romsdal 442 ansatte årsverk 41,0 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet Side 4

5 Stabil utvikling Side 5

6 Resultatutvikling Hovedtall 1. kvartal 2009 og kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 185 1, , ,24-1,6 Andre inntekter 76 0, , , Sum inntekter 261 2, , ,06 14,5 Personalkostnader 68 0, ,67 7 0,00 11,5 Andre kostnader 57 0, ,63 1-0,06 1,8 Sum driftskostnader 125 1, ,30 8-0,06 6,8 Resultat før tap 136 1, , ,13 22,5 Tap på utlån og garantier 32 0,32 4 0, ,27 700,0 Resultat før skattekostnad 104 1, , ,14-2,8 Skattekostnad 31 0, ,33 1-0,03 2,3 Resultat etter skattekostnad 73 0, , ,11-4,8 Balanse Forvaltningskapital ,0 Netto utlån ,7 Innskudd ,2 Ansvarlig kapital ,3 Kapitaldekning 11,00 11,55 Kjernekapital 9,30 9,53 Egenkapital rentabilitet % 12,0 13,7 Kostnader i % av inntekter 47,9 51, Side 6 Fortjeneste pr. grunnfondsbevis 4,88 6,00

7 Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning etter skatt % 25, , ,0 14,0 20,2 17,7 17,1 16,5 16,4 15,0 14,9 19,2 17,3 10,1 11,5 10,2 14,0 13,4 15,6 13,6 12,0 5 5, , kv , Side 7

8 Resultatutvikling Resultatutvikling 1,6 1,54 1,4 1,2 1 0,8 1,44 1,40 1,32 1,32 1,41 1,44 1,27 1,23 1,18 1,35 1,03 Resultat før tap på 136 mill. kroner 1. kv. 2009, 111 mill. kroner 1. kv ,6 0,4 Resultat før skatt på 104 mill. kroner 1. kv. 2009, kv , kv.08 1.kv.09 Res før tap Res. før skatt Side 8

9 Stabil inntjening fokus på kunderettet bankdrift" Side 9

10 Inntekter Utvikling i rentenetto % 2,50 2,38 2,00 2,14 2,09 2,17 2,08 1,84 1,50 1,00 0,50 Rentenettoen er 3 mill. kroner lavere enn 1. kv Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0,24 prosentenheter lavere enn 1. kv , kv.08 1.kv Side 10

11 Inntekter Mill. kr. Rentenetto kvartalsvis I % ,50 2,00 2,38 2,27 2,13 2,18 1,84 2,14 2,16 2,07 2,13 2,09 2,08 2,17 1,97 1, , ,50 0 0,00 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 11

12 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter % 0,80 0,75 0,75 0,70 0,60 0,50 0,66 0,67 0,52 0,45 Andre driftsinntekter er 76 mill. kroner for 1. kv. 2009, 36 mill. kroner høyere enn 1. kv ,40 0,30 0,20 Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter 0,30 prosentenheter høyere enn i fjor 0,10 0, kv.08 1.kv Side 12

13 Inntekter Mill. kr. 0, Andre driftsinntekter kvartalsvis I % ,8 0,6 0,75 0,66 0,67 0,72 0,65 0,66 0,67 0,45 0,53 0,49 0,60 0, , , ,0 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 13

14 Inntekter Andre inntekter 1. kv og 1. kv kv kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte 0,0 0,0 0,0 Inntekter fra kort 11,5 12,4-0,9 Bankgiro/øvrig betalingsformidling 7,8 8,6-0,8 Betalingsformidling utland 2,1 2,1 0,0 Prov.kostnader bet.form. -7,4-7,1-0,3 Garantiprovisjoner 2,7 3,7-1,0 Kursgevinst/tap valuta (agio) 11,6 11,4 0,2 Kursgevinst/tap fin. der. kunder 0,6 2,1-1,5 Kursgevinst/tap fin. der. øvr. 18,5-1,0 19,5 Kursgevinster/tap obligasjoner 12,9-9,5 22,4 Inntekter verdipapirer/fors./livrente 4,8 4,1 0,7 Tinglysing/purregebyr 3,4 3,4 0,0 Eiendomsmegling 3,8 3,9-0,1 Andre inntekter 4,2 6,1-0,9 Sum andre inntekter 76,6 40,2 36,4 p Side 14

15 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,50 3,13 3,00 2,50 2,80 2,76 2,69 2,53 2,59 2,00 1,50 1,00 0,50 0, kv.08 1.kv Side 15

16 Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr ,00 2,50 I % 3,13 2,80 2,64 2,79 2,78 2,82 2,76 2,76 2,78 2,66 2,69 2,53 2, , ,50 1, ,50 0 0,00 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 16

17 Lavt og fallende kostnadsnivå god inntjeningseffektivitet Side 17

18 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,50 1,00 1,59 0,74 1,48 0,68 1,36 0,62 1,25 1,30 0,55 0,63 1,24 0,57 Andre Personal Kostnadene er 8 mill. kroner og 6,8 % høyere enn 1. kv Antall årsverk var 402 ved utgangen av kvartalet, 6 færre enn i ,50 0,85 0,8 0,74 0,7 0,67 0,67 0, kv.08 1.kv Side 18

19 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis I % Mill. kr. 1, ,50 1,25 1,48 1,41 1,39 1,35 1,36 1,30 1,30 1,27 1,25 1,24 1,24 1, , ,75 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 19

20 Kostnader Forvaltning og årsverk ÅRSVERK ,2 5,3 6,3 7, , ,1 8, ,0 8,8 9, ,5 12,2 10, ,0 15, ,2 21,8 21,4 19, , ,6 31,8 26,8 MRDR. KR 45 40, , kv.09 0

21 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter I % ,9 52,8 49,3 46,4 51,3 47, kv.08 1.kv Side 21

22 Side kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv.09 Mill. kr. 1,47 1,58 1,40 1,35 1,44 1,54 1,23 1,39 1,32 1,54 1,23 1,40 1,48 0,00 0,50 1,00 1, kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv.09 % Resultat før tap kvartalsvis Resultatutvikling

23 Lavt mislighold moderat tapsnivå Side 23

24 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis I % Mill. kr 0, , , , , ,10 0,10 0, ,05 0, ,00 0,00-0,01-0,03-0,06-0,1 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 24

25 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kv Mill. kroner Næringsliv Pers.k. Gruppenedskr. Sum tap Aqua Jordbruk Annet Bygg/Anl Industri Fiskeri Utlandet Transp/Tj.yt Inv/Eiendo.dr Hotell/rest. Handel Side 25

26 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kv I % av bto. utlån ,00 5,98 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,18 0,77 0,79 0,75 0,36 0,06 0,22 0,04 0,00 0,00 0,07 0,00 Gruppenedskr. Sum tap Pers.k. Annet Næringsliv Aqua Jordbruk Fiskeri Bygg/Anl Industri Hotell/rest. Handel Utlandet Transp/Tj.yt Inv/Eiendo.dr Side 26

27 Tap og mislighold Misligholdte engasjement - Netto mislighold i % av brutto utlån er økt fra 0,28 til 0, Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Side 27

28 Tap og mislighold Netto mislighold Mill. kroner I % av bto. utlån ,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,70 0,45 0,41 0,38 0,40 0, , , ,10 0 0, kv kv Side 28

29 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr kv Side 29

30 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 2 1,77 0,16 1,5 1 0,89 1,40 0,07 0,77 1,14 0,04 1,15 0,07 1,22 0,08 Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,66 0,67 0,71 0,5 0,72 0,57 0,44 0,41 0, kv Side 30

31 Resultatutvikling Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr , ,0 I % 1,44 1,32 1,48 1,44 1,44 1,43 1,41 1,29 1,29 1,18 1,27 1,16 1, , ,0 1.kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv.07 1.kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv.08 1.kv kv.07 2.kv.07 3.kv.07 4.kv kv.08 2.kv.08 3.kv.08 4.kv kv Side 31

32 Lavere utlånsvekst" Side 32

33 Innskudd, utlån og balanse Utvikling i forvaltningskapital Mill. kroner Vekst siste 12 mnd. Forvaltnings. 13,0 % Utlån (nto.) 7,7 % Innskudd 7,2 % kv Side 33 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd

34 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Fordeling av brutto utlån i kroner Mill. kr Årlig netto utlånsvekst 2005: 10,0 % 2006: 14,9 % 2007: 14,2 % 2008: 12,7 % 2009: 7,7 % Utlånsvekst siste 12 mnd Brutto personmarked 4,4 % Brutto næringsliv 12,0 % Brutto offentlig kv.09 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 34

35 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Fordeling av brutto utlån i % 100 % 90 % 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 80 % 70 % 62,2 61,6 60,8 59,4 58,9 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 37,7 38,4 39,2 40,5 41,1 0 % kv.09 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 35

36 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Utlån etter næring NL pr Eiendomsdrift 27,5 Management/ Priv tj.yt Holdingselskaper 3,6 4,9 Off. tj.yt 3,8 Transport 1,8 Supply 16,8 Utlandet NL 0,4 Jordbruk 2,1 Fiskeri 19,7 Handel 6 Rest/Hotell 0,8 Fiskeind. 3,1 Aqua 0,8 Verftsind 2,7 Bygg/Anl. 2,9 Møbelind 0,6 Ind ellers 3, Side 36

37 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Innskuddsfordeling i kroner Mill. kr Årlig innskuddsvekst 2005: 12,3 % 2006: 17,3 % 2007: 15,1 % 2008: 6,6 % 2009: 7,2 % Innskuddsvekst siste 12 md Personmarked 9,4 % Næringslivsmarked 5,3 % Offentlig -4,5 % kv.09 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 37

38 Innskudd, utlån og forvaltningskapital Innskuddsfordeling i % 100 % 90 % 5,4 6,5 8,3 7,5 6,6 80 % 70 % 60 % 60,3 55,8 54,5 56,5 56,8 50 % 40 % 30 % 20 % 34,3 37,7 37,2 36,0 36,6 10 % 0 % kv.90 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 38

39 Høy andel langsiktig finansiering Side 39

40 Marginalfinansiering pr Obl. i NOK Langsiktig NOK-lån Bytteordninger og langsiktige F-lån Langs. valutaavtaler Ansv. lån Banksert Banker innenl. Banker utl FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 79,7 % LANGSIKTIG TREKKRETTIGHETER REST: MILL. KRONER SYNDIKERTE TREKKFASILTETER <1 ÅR: 899 MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 500 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: MILL. KRONER 96,9 % Side 40

41 Finansiering pr Kundeinnskudd Obl. i NOK Bytteordning og langsiktig F-lån Langsiktig NOK-lån Langs. valutaavtaler Ansv. lån Banksert. Banker innenl. Banker utl KUNDEINNSKUDD ,4 % TOTAL MARGINALFINANSIERING ,6 % SUM FINANSIERING ,0 % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,8 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST ,6 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) ,4 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,8 % SYNDIKERTE TREKKFASILTETER <1 ÅR: 889 2,4 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 500 1,4 % KORTSIKTIG MARGINALFIN. UT OVER TREKKRETTIGHETER 510 1,4 % Side 41

42 Langsiktig finansiering pr Obligasjoner (ISIN) Nom Endelig ff NO NO NO NO NO , NO NO , NO , NO NO NO NO NO NO , NO , NO , NO NO , NO Sum Andre langsiktige låneordninger F-lån Bytteordning Bytteordning Sum NOK mill. Akkumulert (inkl. langsiktig valutainnlåning) Ansvarlig lånekapital ISIN NO , NO Sum 480, Langsiktig valuta Trekkfasilitet Danske Bank/Bayern LB EUR 100 mill DnBNOR/Lloyds/Swedbank EUR 75 mill Termloan mv Lloyds/Intesa SanPaolo USD 70 mill Endelig forfall Nøytral refinansiering NIB EUR 35 mill DnBNOR/Lloyds/Swedbank EUR 75 mill Eksportfinans ASA NOK 350 mill Side 42 LB Rheinland Pfalz EUR 20 mill

43 Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital (Basel II Standardmetode f.o.m. 2007) Mill. kr ANNET TILLEGGSKAP. FONDSOBL. SPB.FOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND GFB I % 14 13, , , , , ,52 3 0,42 2 2, ,68 11,60 1,51 1,44 10,81 11,00 0,91 0,87 1,69 1,72 0,71 0,73 5,12 5,36 4,8 4,9 1,39 1,34 1,13 1,15 0,36 0,35 0,44 0,45 2,50 2,39 2,09 2, kv kv Side 43 Mål ansvarlig kapital: 10,0 % 1.kv. 09: 11,00 % - Mål kjernekapital: 9,0 % 1.kv. 09: 9,30 %

44 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Side 44

45 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Grunnfondsbevis - fordeling Antall GFB-eiere Antall GFB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 20 største ,1 30,7 55, ,1 30,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 60, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, ,0 49,0 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36,0 25, ,8 40,6 30, ,0 42,6 30, ,9 43,8 30,5 1.kv ,5 43,9 30, Side 45

46 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre GFB-eiere nr 1-10 Eier Antall grunnfondsbevis Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Verdipapirfondet Pareto Aktiv Wenaasgruppen AS Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Brown Brothers Harriman & Co Odd Slyngstad Stiftelsen Kjell Holm Sparebanken Møre Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 32,5 31, Side 46

47 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre GFB-eiere nr Eier Antall grunnfondsbevis Sparebankstiftelsen DnBNOR Tonsenhagen Forretningssentrum AS Aandahls U Eftf. AS J.E. Devold AS Leif Arne Langøy Sparebanken Hedmark Grunnfond Invest AS Forsvarets Personellservice Knut Wahl Rådhusets Personellservice BA Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 32,3 33, Side 47

48 Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Historisk årlig kursutvikling og kontantutbytte KURSUTVIKLING Utbytte År Utbytte-% Andel kont.utb. i % (av tot.res.) (av tot.res.) (av tot.res.) Emisjon desember 1988 Emisjon desember 1993 Emisjon desember 1994 Emisjon mai 1996 Emisjon september 1998 Emisjon april 2008 kr 100 mill. kr 100 mill. kr 150 mill. kr 102 mill. kr 101 mill. kr 42 mill.

49 Grunnfondsbevis Kursutvikling på MORG siste 5 år , , , , Jan.-04 Mars Mai Juli Sep Nov. Jan.-05 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-06 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-07 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan,-08 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-09 Mars Side 49

50 Grunnfondsbevis Grunnfondsbevis og tilhørende fond Overkursf. Utjevn.f. GFB-kap Side 50

51 Grunnfondsbevis Verdi bak hvert grunnfondsbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. GFB-kap Side 51

52 Mer usikre fremtidsutsikter Side 52

53 Fremtiden Utsiktene fremover Stabilisering av rentenetto utover året i % Stabilisering av andre driftsinntekter utover året i % Fallende kostnader i % Økende tapsnivå Avtakende utlånsvekst God innskuddsvekst Side 53

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Ansvarlig kapital Finansiering

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010 SPAREBANKEN MØRE Regnskap 3. kvartal 21 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2006 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene fremover

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte Regnskap 2010 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt AS Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal oktober 2012

Regnskap 3. kvartal oktober 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 25. oktober 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis Fremtiden side

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2013

Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 24. oktober 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Regnskap 2011 Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2014

Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 23. oktober 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 3.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 3.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 3.kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 3. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 229 mill kroner før skatt * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige IT-investeringer * Bankens

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 20 165. driftsår Hovedpunkter (konsern) Resultat før f r skatt 240,5 mill. kroner (111,2) Salg av eiendom MNOK 100,7 før skatt i 3. kvartal Rentemargin 1,70% av GFK (1,69%) Totale kostnader

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA TREDJE KVARTAL 24 1 2 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er en forretningsbank som har spesialisert seg på pantelån og innskudd på sparekonti, og datterselskapet BNkreditt er landets største

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer