Regnskap 2. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011"

Transkript

1 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

2 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis Fremtiden side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 403 årsverk 47 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Attraktiv partner for større bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 God soliditet

6 Resultat Resultat etter skatt Mill. kroner side 6

7 Resultat Hovedtall pr. 2. kvartal 2011 og 2010 Pr. 2. kv Pr. 2. kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 443 1, , ,05 5,0 Andre inntekter 123 0, , ,36-35,9 Sum inntekter 566 2, , ,41-7,8 Personalkostnader 156 0, ,70 9 0,00 5,4 Andre kostnader 122 0, ,56 3-0,03 3,4 Sum driftskostnader 278 1, , ,03 4,5 Resultat før tap 288 1, , ,38-17,2 Tap på utlån og garantier -1-0, , ,14 - Resultat før skattekostnad 289 1, , ,23 10,0 Skattekostnad 82 0, ,35 9 0,01 12,3 Resultat etter skattekostnad 207 0, , ,24-16,5 Balanse Forvaltningskapital ,9 Netto utlån ,9 Innskudd ,0 Ansvarlig kapital ,1 Kapitaldekning % 13,15 12,95 Kjernekapital % 11,50 11,15 Egenkapitalrentabilitet % 13,8 17,7 Kostnader i % av inntekter 48,6 43,3 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kr) 14,40 13,45 side 7

8 Resultat Hovedtall i 2. kvartal 2011 og kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 221 1, , ,06 5,2 Andre inntekter 74 0, , ,62-44,8 Sum inntekter 295 2, , ,68-14,2 Personalkostnader 80 0, ,72 6-0,03 8,1 Andre kostnader 59 0, , ,02-1,7 Sum driftskostnader 139 1, ,27 5-0,05 3,7 Resultat før tap 156 1, , ,63-25,7 Tap på utlån og garantier -6-0, , ,19 - Resultat før skattekostnad 162 1, , ,44-16,9 Skattekostnad 45 0, ,35 8 0,05 22,6 Resultat etter skattekostnad 117 1, , ,49-26,2 Egenkapitalrentabilitet 15,7 22,5 Kostnader i % av inntekter 46,2 38,8 side 8

9 Resultat Egenkapitalforrentning % 25, , ,0 14,0 20,2 16,5 17,7 17,1 19,217,3 16,4 14,9 15,0 15,6 16,0 14,0 14,1 13,4 13,8 12,8 11,5 10,1 10,2 5 5,3 0 0, ,5 side 9

10 Resultat Resultatutvikling Mill. kroner 1,8 1,66 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 1,44 1,401,41 1,27 1,35 1,15 1,52 1,45 1,53 1,28 1,29 Resultat før tap 288 mill. kroner i mill. kroner i 2010 Resultat før skatt 289 mill. kroner i mill. kroner i ,2 0 Res før tap Res. før skatt side 10

11 Stabil inntjening - fokus på kunderettet bankdrift

12 Inntekter Utvikling i rentenetto % 2,50 2,00 2,09 2,17 1,97 2,03 2,01 1,96 1,50 1,00 0,50 Rentenettoen er 443 mill. kroner i 2011, 21 mill. kroner høyere enn i Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0,05 prosentenheter lavere enn i ,00 side 12

13 Inntekter Rentenetto kvartalsvis Mill. Kr % ,50 2,00 2,09 2,17 1,98 1,96 2,11 1,97 2,03 2,10 1,99 2,01 2,03 1,99 1, , , ,50 0 0,00 side 13

14 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter % 1,00 0,90 0,91 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,67 0,52 0,63 0,72 0,55 Andre driftsinntekter er 123 mill. kroner i 2011, 69 mill. kroner lavere enn i Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter 0,36 prosentenheter lavere enn i fjor. 0,10 0,00 side 14

15 Inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis Mill. kr % 1,2 1, , ,8 0,6 0,4 0,68 0,67 0,63 0,52 0,55 0,54 0,56 0,72 0,64 0,65 0,44 0, , ,0 side 15

16 Inntekter Andre inntekter 2011 og kv.11 2.kv.10 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap fin. der. FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Andre inntekter Sum andre inntekter side 16

17 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,00 2,50 2,76 2,69 2,60 2,75 2,92 2,51 2,00 1,50 1,00 0,50 0, kv.10 2.kv.11 side 17

18 Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr % 3,50 3, ,00 2,50 2,76 2,69 2,53 2,64 2,65 2,60 2,59 2,65 2,51 2,75 2,43 2, , , , ,50 0 0,00 side 18

19 Lavt kostnadsnivå - god inntjeningseffektivitet

20 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,50 1,36 1,25 1,25 1,23 1,26 1,23 1,00 0,62 0,55 0,57 0,54 0,57 0,54 Kostnadene er 12 mill. kroner og 4,5 % høyere enn pr. 2. kvartal ,50 0,74 0,70 0,68 0,69 0,69 0,69 Antall årsverk var 403 ved utgangen av 2. kvartal 2011, 1 færre enn 2. kvartal Andre 0,00 Personal side 20

21 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr % 1,50 1, ,25 1,25 1,28 1,26 1,25 1,26 1,27 1,23 1,21 1,231,24 1,22 1, , ,75 side 21

22 Kostnader Kostnader 2011 og kv.11 2.kv.10 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader brutto Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Kostnader varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 22

23 Kostnader Forvaltning og årsverk Årsverk Mrd. kr , ,8 41,4 44, ,8 35, ,8 23,2 24,4 19,8 21,421, ,3 17, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 12,2 13,5 10,5 9,4 8,0 8, side 23

24 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter % ,3 46,4 46,7 44,8 43,3 48, side 24

25 Resultat før tap Resultat før tap kvartalsvis Mill. kr. % ,00 1, ,50 1,40 1,44 1,25 1,43 1,391,351,33 1,52 1,42 1,34 1,36 1, , , ,00 side 25

26 Lavt mislighold lavt tapsnivå

27 Tap og mislighold Tapsutvikling Mill. kr ,25 % ,20 0,17 0, ,15 0, ,10 0, , ,00-0,01-0,01-0,05 side 27

28 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr % 39 0, ,21 0,20 0, , ,15 0,09 0,11 0,14 0,08 0, ,05 0, , ,05-0,04-0,05 side 28

29 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Pr Mill. kr side 29

30 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Pr I % av bto. utlån ,00 0,67 1,09 0,00-0,01 0,00-0,01 0,07-0,01 0,00-0,14 0,33-0,26 0,17 0,06-0,49-1,00-1,57-2,00 side 30

31 Tap og mislighold Misligholdte engasjement over 1 mnd Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra 0,94 til 0,57 i perioden. side 31

32 Tap og mislighold Misligholdte engasjement over 3 mnd Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra 0,54 til 0,44 i perioden. side 32

33 Tap og mislighold Netto mislighold over 3 mnd Mill. kroner I % av bto. utlån 203 0, , , ,44 0, ,40 0,38 0,40 0, ,30 0, ,10 0 0,00 side 33

34 Tap og mislighold Brutto mislighold over 3 mnd Næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 0,90 0,80 0,83 0, ,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,53 0,32 0,40 0,41 0,51 0,43 0,67 0,45 0, ,10 0 0,00 NL PM NL PM side 34

35 Tap og mislighold Brutto tapsutsatt (ikke-misligholdt m/tapsnedskrivning) Næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån , ,00 6, ,00 4,00 4,70 4,72 5,33 3, ,38 3, , ,00 0,51 0,45 0,45 0,48 0,39 0,28 0 0,00 NL PM NL PM side 35

36 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>90dg Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0 side 36

37 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 1,5 1,40 0,07 1,23 1 0,77 1,14 1,15 0,04 0,07 0,14 1,10 0,10 0,96 0,10 0,5 0,66 0,67 0,71 0,67 0,54 0,57 0,44 0,41 0,38 0,33 0,32 Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. 0 Gruppenedskr. side 37

38 Resultat før skatt Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr. % ,0 1, ,5 1,41 1,34 1,27 1,20 1,15 1,22 1,04 1,34 1,381,45 1,15 1, , , ,0 side 38

39 God innskuddsvekst

40 Innskudd, utlån og balanse Balanseutvikling Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 6,9 % Utlån (nto.) 5,9 % Innskudd 9,0 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 40

41 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst 2007: 14,2 % 2008: 12,7 % 2009: 1,6 % 2010: 5,1 % 2011: 5,9 % Brutto utlånsvekst siste 12 md Personmarked 6,8 % Næringsliv 3,7 % Offentlig - 0 Offentlig Personkunder Næringsliv side 41

42 Innskudd, utlån og balanse Fordeling av brutto utlån 100 % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 90 % 80 % 70 % 61,1 59,5 61,1 62,1 62,1 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 38,9 40,4 38,9 37,9 37,8 10 % 0 % Offentlig Personkunder Næringsliv side 42

43 Innskudd, utlån og balanse Utlån næringsliv (%-andel) Etter næring Priv/Off.tj.yt/Transp 9,8 Fin.tj.yt 5,1 Utlandet NL 0,1 Annet 0,2 Off. forv 0,1 Jordbruk 3,1 Fiskeri 22,2 Aqua 0,5 Verft 1,7 Fiskeind 4,0 Eiendomsdrift 28,3 Supply 11,3 Rest/Hotell 0,6 Handel 4,7 Møbel 0,4 Annen Industri 2,9 Bygg/Anlegg 5,0 side 43

44 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsutvikling Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2007: 15,1 % 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 9,0 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 6,0 % Næringsliv 20,2 % Offentlig -13,9 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 44

45 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsfordeling 100 % 90 % 8,3 7,5 7,6 6,2 7,1 80 % 70 % 60 % 55,2 57,3 57,9 54,1 55,5 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 36,5 35,2 34,5 39,7 37,4 Offentlig Personkunder 0 % Næringsliv side 45

46 Høy andel langsiktig finansiering

47 Finansiering Marginalfinansiering pr se 47

48 Finansiering Finansiering pr se 48

49 Finansiering Langsiktige finansieringskilder pr Beløp se 49

50 Finansiering Langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler pr se 50

51 Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital Basel II standardmetode f.o.m % Mill. kr ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB ,68 11,60 1,51 1,44 0,91 0,87 5,12 5,36 1,39 1,34 0,36 0,35 10,81 1,69 0,71 4,8 1,13 0,44 13,35 0,16 1,75 13,72 0,26 1,67 13,15 0,27 1,6 1,70 1,68 1,61 5,27 5,45 5,22 1,43 1,27 1,21 0,68 0,65 0,62 2,50 2,39 2,09 2,36 2,74 2,62 Mål ansvarlig kapital: 12,0 % 2.kv.11: 13,15 % - Mål kjernekapital: 11,0 % 2.kv.11: 11,50 %

52 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre

53 Egenkapitalbevis Fordeling Årstall Antall EKB-eiere Antall EKB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 20 største ,1 30,7 55, ,1 30,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 60, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, ,0 49,0 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36,0 25, ,8 40,6 30, ,0 42,6 30, ,9 43,8 30, ,4 47,4 36, ,5 46,8 39, ,0 51,3 39,3 side 53

54 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (10,20 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaasgruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Verdipapirfondet Pareto Verdi Stiftelsen Kjell Holm Odd Slyngstad Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 53,0 35,3 side 54

55 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Fidelity Low-Price Nordisk Finans Invest Tonsenhagen Forretningssentrum AS Leif Arne Langøy U Aandahls Eftf. AS Terra Utbytte VPF Forsvarets Personellservice J.E. Devold Sparebankstiftelsen DnBNOR Sparebanken Møre Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 50,4 36,9 side 55

56 Egenkapitalbevis Utbyttepolitikk Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultat som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling. side 56

57 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26, ,03 21,82 20,21 18,13 18, ,64 23,18 20, ,60 17, , ,42 22, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 57

58 Egenkapitalbevis Historisk utvikling Kursutvikling side 58

59 Egenkapitalbevis Historisk utvikling og kontantutbytte Emisjoner og utbytte Tidspunkt Emisjon Beløp Desember 1988 Emisjon Kr 100 mill. Desember 1993 Emisjon Kr 100 mill. Desember 1994 Emisjon Kr 150 mill. Mai 1996 Emisjon Kr 102 mill. September 1998 Emisjon Kr 101 mill. April 2008 Utbytteemisjon Kr 42 mill. November 2009 Emisjon Kr 59 mill. Mars 2010 Fondsemisjon Kr 131 mill. År Utbytte % Andel kont. utb. i % side 59

60 Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis og tilhørende fond Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. side 60

61 Egenkapitalbevis Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap side 61

62 Fremtiden Utsiktene fremover Stabile inntekter i % Fallende kostnader i % Moderat tapsnivå i % Moderat utlånsvekst God innskuddsdekning God likviditet Høy soliditet side 62

63 Fremtiden Utsiktene fremover side 63

64 Fremtiden Vi hører til her! Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 64

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014

Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 Delå rsregnskåp 3. kvårtål 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.09.2014 30.09.13 2013 Renteinntekter 205.051 4,23 % 177.714 4,28 % 242.867 4,31

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2000

Foreløpig årsregnskap 2000 Foreløpig årsregnskap 2000 19.01.01 Hovedtrekk per 31.12.2000 Godt resultat for 2000, resultat av ordinær drift 344 mill kr Utlånsvekst på 16%, innskuddsvekst på 13% Rentenetto på 785 mill kr etter god

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Generelle utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk Generelle utviklingstrekk Stor internasjonal uro i finansmarkedene har bidratt til svekket likviditet og uro også i det norske finansmarkedet Høykonjunkturen er i ferd med å flate noe ut - men fortsatt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer