Regnskap pr. 1. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013"

Transkript

1 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Utsiktene fremover side 2

3 Om Sparebanken Møre Totalleverandør av finansielle tjenester Finansiering Innskudd Betalingsformidling Risikoavdekking Valuta- og rentehandel Leasingfinansiering Økonomisk rådgivning Aksjehandel Kapitalrådgivning Aktiv Forvaltning Eiendomsmegling Verdivurderinger Engasjert - Nær - Solid side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 397 årsverk 52 milliarder i forvaltningskapital Den største banken i Møre og Romsdal Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 Om Sparebanken Møre Et innholdsrikt første kvartal i 2013 Implementeringen av ny organisasjonsstruktur iverksatt og allerede gjennomført på flere områder Børs og Bacalao en suksess med over 400 deltakere, noe som gjør arrangementet til en av Norges største investorkonferanser Ny BrettBank for ipad lansert helt nytt grensesnitt og tilpasset kundens ønske om enkel tilgang til banktjenester Antall nye mobilbankkunder har økt med 86 % siste 12 måneder, og antall mobiltranser var i mars 2013 nesten det dobbelte av i mars 2012 Teknologien medfører også utfordringer; Sparebanken Møre ble utsatt for phising-angrep i 1. kvartal ingen kunder skadelidende Nytegning av ansvarlig lån på MNOK 500 medfører at Sparebanken Møre vil være godt posisjonert for å håndtere næringslivskundene i fylket Nye myndighetskrav til kapitaldekning offentliggjort men fremdeles noen løpende villsvin i forhold til endelig tilpasning side 5

6 Om Sparebanken Møre Ny organisasjonsstruktur fra 2. kvartal 2013 Adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand Økonomi, Risikostyring og Personal Idar Vattøy Informasjon og Compliance Kjetil Hauge Kreditt og Juridisk Erik Røkke NL Sunnmøre NL Søre Sunnmøre NL Romsdal og Nordmøre Treasury og Markets Forretningsutvikling Divisjon Personmarked Sigrid Gjendem Terje Krøvel Kjell Brudevoll Runar Sandanger Perdy Karin Lunde Fjørtoft Trond Lars Nydal side 6

7 Stabilt 1. kvartal

8 Resultat Historisk utvikling på nettoresultat Mill. kroner side 8

9 Resultat Hovedtall for 1. kv og 1. kv kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 236 1, , ,02 6,3 Netto avkastning fin. inv. 5 0, , ,15-78,3 Andre inntekter 38 0, ,32 0-0,02 0,0 Sum inntekter 279 2, , ,19-1,4 Personalkostnader 80 0, , ,06-2,4 Andre kostnader 75 0, ,56 9 0,02 13,6 Sum driftskostnader 155 1, ,25 7-0,04 4,7 Resultat før tap 124 0, , ,15-8,1 Tap på utlån og garantier 7 0, ,08-3 0,03-30,0 Resultat før skattekostnad 117 0, , ,12-6,4 Skattekostnad 33 0, , ,05-5,7 Resultat etter skattekostnad 84 0, , ,07-6,7 Balanse Forvaltningskapital ,5 Netto utlån ,6 Innskudd ,0 Ansvarlig kapital ,4 Ansvarlig kapital % (inkl. 50 % av res.) 14,80 12,60 2,20 p.e. Kjernekapital (inkl. 50 % av resultatet) 13,30 11,60 1,70 p.e. Ren kjernekapital (inkl. 50 % av resultatet) 10,50 10,02 0,48 p.e. Egenkapitalrentabilitet % 9,6 11,3 Kostnader i % av inntekter 55,5 51,6 Fortjeneste pr. EKB (morbank, kr) 8,30 6,06 side 9

10 Resultat Avkastningen er i henhold til måltallet % 20 15,6 16,0 16, ,1 10,2 11,5 14,0 13,4 12,8 14,1 12,2 12,6 11,3 9,6 5 0 * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 10

11 Inntektene påvirkes av nye krav fra myndighetene

12 Inntekter God rentenetto % av GFK 2,00 1,97 2,03 1,96 1,93 1,87 1,85 1,50 1,00 0,50 0,00 side 12

13 Inntekter Rentenetto kvartalsvis Mill. kr % av GFK , ,00 1,99 1,93 2,02 1,90 1,87 1,98 1,96 1,90 1, , , ,50 0 0,00 side 13

14 Inntekter Andre inntekter påvirkes av engangseffekter % av GFK 0,80 0,70 0,60 0,63 0,72 0,64 0,50 0,47 0,51 0,40 0,34 0,30 0,20 0,10 0,00 side 14

15 Inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis Mill. kr. % ,6 0,4 0,44 0,65 0,32 0,45 0,51 0,64 0,60 0,64 0, , ,0 side 15

16 Inntekter Inntektskilder for andre inntekter Pr. 1. kv Pr. 1. kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Skadeforsikring Aktiv forvaltning Tinglysing/purregebyr Fond/ordrehandel Butikkterminaler Andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Netto avkastning på finansielle inv Sum andre inntekter side 16

17 Inntekter Inntektsutviklingen kvartalsvis Mill. kr. % ,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 2,43 2,58 2,34 2,35 2,38 2,62 2,56 2,54 2, ,8 1, ,4 1, ,0 0,8 50 0,6 0,4 0,2 0 0,0 side 17

18 Sterk fokus gir kontroll på kostnadene

19 Kostnader Stabile og moderate kostnader % av GFK 1,50 1,25 1,23 1,20 1,24 1,25 1,21 1,00 0,57 0,54 0,54 0,56 0,53 0,90 0,58 0,54 0,50 0,00 0,68 0,69 0,67 0,36 0,70 0,69 0,63 *Planendring pensjon utgjør inntektsføring av 166 mill. kroner i 4. kvartal 2012, noe som medfører en reduksjon i personalkostnader på 0,34 %-enheter på årsbasis Andre Personal side 19

20 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr. % ,35 1,25 1,23 1,18 1,19 1,25 1,26 1,21 1,27 1, , , , ,35 0 0, ,15-0,06 side 20

21 Kostnader Endringer i kostnader siste 12 måneder Pr. 1.kv Pr. 1.kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 21

22 Kostnader Forvaltning og årsverk Årsverk Mrd. kr ,3 51, , ,8 41, ,8 35, ,8 21,421,823,2 26,8 24, ,3 17, ,2 7,2 7,8 9,1 8,4 5,3 6,3 12,2 13,5 10,5 9,4 8,0 8, side 22

23 Kostnader i % av inntekter Målet om å ligge under 50 % ligger fast % av inntekter ,7 45,3 49,5 48,8 51,6 55, , * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 23

24 Resultat Resultat før tap kvartalsvis Mill. kr % 2,50 2, , ,50 1,00 1,18 1,35 1,16 1,16 1,13 1,36 1,35 1,28 0, , ,00 * Korrigert for engangseffekt fra endret pensjonsplan side 24

25 Vedvarende lave tap og lavt mislighold

26 Tap og mislighold Lave tap Mill. kr % av forv.kap 0,25 0,20 0, , ,10 0,07 0,09 0,10 0, ,05 0,05 0 0, ,05 side 26

27 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr % av forv.kap , , ,12 0, ,10 0,08 0,08 0, ,04 0,05 2 0, ,05-0,10 side 27

28 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Mill. kr % av utlån , ,50 2, ,50 30 Mill. kroner 24 1,00 Prosent 18 0, ,00-0,50-1, ,50 side 28

29 Tap og mislighold Mislighold over 3 måneder Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold over 3 mnd i % av brutto utlån er redusert fra 0,43 til 0,33 i perioden. side 29

30 Tap og mislighold Sum tapsutsatte engasjement (før tapsnedskr.) (misligholdte over 3 mnd og ikke-misligholdte engasjement m/tapsnedskriving) Mill. kroner I % av bto. utlån 7, ,00 6, ,00 4,00 5,13 4,91 4, ,00 2,66 2,95 2,41 2,91 2, ,00 1,00 0,96 0,91 0,84 1,95 0,63 1,34 1,18 0,41 0,45 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 30

31 Tap og mislighold Totale tapsnedskrivninger - fremdeles betryggende avsetningsstørrelser Mill. kroner I % av bto. utlån 1, ,00 Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,50 1,15 0,07 0,14 0,67 0,71 1,10 0,10 0,67 0,97 0,33 0,32 0,70 0,67 0,16 0,15 0,22 0, ,41 0,38 0,33 0,32 0,32 0,31 0 0,00 side 31

32 Banken vokser jevnt

33 Innskudd, utlån og balanse Stabil og jevn volumvekst Mill. kroner God vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 8,5 % Utlån (netto) 10,6 % Innskudd 8,0 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 33

34 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst ,6 % ,1 % ,0 % ,8 % 1.kv ,6 % Brutto utlånsvekst siste 12 mnd Personmarked 10,2 % Næringsliv 10,4 % Offentlig - Utlånsfordeling mellom PM og NL har vært stabil over tid, og er 62,9 % PM og 37,0 % NL pr Offentlig Personkunder Næringsliv side 34

35 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling Annet 13,3 % Eiendomsdrift 13,2 % Supply 3,6 % Fiskeri 7,0 % Personmarked 62,9 % Annet (13,3 %) inneholder: Privat /Off.tj.yt. 3,5 Handel 1,4 Fiskeindustri 1,0 Restaurant/Hotell 0,2 Bygg/ Anlegg 1,8 Verft 1,2 Ann. industri 0,9 Møbelindustri 0,1 Fin.tj.yt. 1,6 Jordbruk 1,1 Diverse 0,5 side 35

36 Innskudd, utlån og balanse God innskuddsvekst Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 3,2 % 2012: 6,9 % 1. kv. 2013: 8,0 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 7,1 % Næringsliv 8,1 % Offentlig 19,5 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 36

37 Høy andel Høy andel langsiktig finansiering med god kvalitet

38 Finansiering Margininngangen på langsiktig markedsfinansiering fortsetter Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) utstedt av Møre Boligkreditt AS har erstattet seniorobligasjoner som viktigste kilde for langsiktig markedsfinansiering Større tillit i markedet bl.a. som følge av en rekke myndighetstiltak, har ført til at europeiske bankers mulighet til å hente langsiktig markedsfinansiering har blitt markert bedret gjennom fjoråret og inn i 2013, både likviditet og margin har endret seg i positiv retning. Denne utviklingen har vi også sett for norske banker og boligkredittforetak De senere ukers utvikling på Kypros som følge av sammenbruddet i banksektoren og myndighetenes manglede økonomiske styrke til å rydde opp illustrerer likevel at Europa ikke har kommet ut av uføret. Det kan oppstå situasjoner med ny uro, marginøkning og likviditetstørke. Vi må regne med et volatilt finansieringsmarked i årene framover Sparebanken Møre er ratet A3, stable og OmF utstedt av Møre Boligkreditt AS er ratet Aaa (Moody s) side 38

39 Finansiering Innskudd og OmF særdeles viktig fremover Innskudd fra kunder er konsernets viktigste finansieringskilde Banken har høy innskuddsdekning (62,4 % i konsernet) og har vektlagt langsiktighet i markedsfinansieringen Total markedsfinansiering på om lag NOK 18,1 mrd nær 75 % med restløpetid ut over ett år (20-30 % av markedsfinansieringen fornyes årlig) Kundeinnskudd Obligasjoner Ansvarlig obligasjoner Annet Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) Banksertifikater Valutaavtaler Seniorobligasjonene har vektet gjenstående løpetid på om lag 1,76 år OmF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS har vektet gjenstående løpetid på 3,65 år side 39

40 Finansiering God kvalitet på likviditetsporteføljen Rating Markedsverdi Land Markedsverdi AAA Norge AA Sverige AA Finland AA Tyskland A Luxembourg A Danmark A Internasj.Org BBB Storbritannia Østerrike Nederland Totalt Totalt Ingen eksponering mot de mest utsatte europeiske økonomiene Banken har de siste årene bygd opp en stor likviditetsportefølje for å møte nye krav, spesielt LCR, men har redusert porteføljen noe gjennom første kvartal i år. Den økte porteføljen innebærer en vesentlig rentekostnad for banken samtidig som det gjør banken mer utsatt for endringer i kredittspread Modellen for implementering av LCR i Norge, så vel tidsplan som stressmodellen vil, i tillegg til markedspraksis påvirke dimensjoneringen av likviditetsporteføljen i årene framover side 40

41 Kapitaldekning Soliditeten i konsernet er god - og godt tilpasset risikonivået Mill. kr. Prosent ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL GRUNNFOND ,35 0,16 1,75 1,70 13,72 13,57 0,26 0,18 1,67 1,56 1,68 1,60 14,63 14,80 0,3 0,28 0,90 1,48 3,06 2, UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB 8 6 5,27 5,45 5,52 5,60 5, ,43 0,68 2,36 1,27 1,57 1,81 1,76 0,65 0,60 0,57 0,56 2,74 2,54 2,39 2, Mål kjernekapital: 11,0 % 1.kv. 2013: 13,30 % Krav til ren kjernekapital: 9,0 % 1. kv. 2013: 10,50 % side 41

42 Kapitaldekning Kjernekapital Prosent 15,0 13,70 13,30 10,0 11,55 1,71 12,03 12,01 1,65 1,61 3,05 2,80 Ren kjernekapital ligger godt over de regulatoriske kravene 5,0 9,84 10,38 10,40 10,65 10,50 Beregnet i henhold til standardmetoden i Basel II IRB-søknad er til behandling i Finanstilsynet 0,0 Fondsobligasjoner Ren kjernekapital side 42

43 Kapitaldekning Styrking av kapital gir ekstra kostnader Nye krav til kapital og likviditet vil medføre økte kostnader kravene og beregningsmetodene er fremdeles ikke 100 % kjent Sparebanken Møre har siden 3. kvartal 2012 økt volumet av tilleggskapital fra MNOK 777 til MNOK Generell styrking av kapitalgrunnlaget Økt mulighet til å betjene større NL-kunder (både eksisterende og nye) Vil øke de totale finansieringskostnadene for banken Innfasing av nye likviditetskrav skal i utgangspunktet bli foretatt fra 1. januar 2015, men norske myndigheter har lagt opp til en strengere og raskere innfasing I tillegg kommer årlig (og permanent kostnad) gjennom avgift til Sikringsfondet Gitt siste beregning for Sparebanken Møre utgjør denne en årlig kostnad på MNOK 27 side 43

44 Kapitaldekning De nye kapitalkravene som er varslet Nye krav til ren kjernekapital fases inn fra ,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 12,5 % 2,5 % 13,5 % 2,5 % 14,5 % 2,5 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 10,0 % 11,0 % 12,0 % Motsyklisk buffer Ren kjernekapital Hvilke banker som vil anses som systemviktige er enda ikke definert Hvordan beregningsgrunnlaget skal beregnes er heller ikke bestemt Sparebanken Møre har pr utgangen av 1. kvartal 2013 en ren kjernekapital på 10,5 % (beregnet etter standardmetoden) side 44

45 Kapitaldekning De nye kravene effekt på vår kapitaldekning Gitt ulike forslag for nye beregningsmetoder effekt pr ,0 % 14,0 % 12,0 % 14,5 % 12,5 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % SBM SA SBM IRB BOLIG 15 % SBM IRB BOLIG 35 % SBM IRB BOLIG 25 % SBM IRB LGD 20 % SBM IRB VEKTx2 Basel III Ren kjernekap. (CT1) Opptrapping kj.kap Motsyklisk buffer side 45

46 Kapitaldekning Øke ren kjernekapital hvordan? For å nå målene i myndighetskravene må bankene allerede nå bygge tilstrekkelig kapital Kostnadene ved dette må fordeles på flere komponenter, der Sparebanken Møre (på lik linje med andre banker) må vurdere ulike områder: Øke marginer på utlån og innskudd Tilpasning av veksten Tilpasning av beregningsgrunnlaget Størrelse på utbytte til egenkapitalbeviseiere Emisjon av kapital i markedet Størrelse på samfunnsutbytte Interne effektiviseringstiltak Flere av de skisserte tiltakene over er i Sparebanken Møre allerede implementert helt eller delvis Sparebanken Møre vil ytterligere konkretisere aktuelle tiltak for å øke konsernets rene kjernekapital gjennom årets strategiprosess og ICAAP 2013 side 46

47 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre

48 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (10,33 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaas-Gruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Verdipapirfondet Pareto Verdi Stiftelsen Kjell Holm Odd Slyngstad Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 53,1 53,9 side 48

49 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Leif-Arne Langøy Tveteraas Finans AS FLPS Princ All Sec Stock Sub Tonsenhagen Forretningssentrum AS U. Aandahls Eftf. AS Bergen Kommunale Pensjonskasse Terra Utbytte VPF Forsvarets Personellservice AKA AS Brage Invest AS Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 48,2 52,4 side 49

50 Utsiktene fremover Utsiktene for fylket er fortsatt positive Utviklingen vil imidlertid være forskjellig i de ulike sektorer og veksten dempes Stagnasjon innenfor eksportindustrien God vekst i privat tjenesteyting Økt aktivitet i offentlig sektor Høyere produksjon i bygg og anlegg Høy aktivitet innenfor, kraftforsyning, skipsbygging og oljevirksomhet Høy produksjon i primærnæringene Fare for litt stigende arbeidsledighet Mest åpenbare risikofaktorer: Internasjonal økonomi Oljeprisen Kronekursen Gjeld og boligpriser side 50

51 Utsiktene fremover Oppsummering og utsiktene fremover Mål om å opprettholde innskuddsdekningen, men forventer fortsatt sterk konkurranse på innskudd Kostnader lavere enn 50 % av inntekter er fortsatt et sentralt styringsmål

52 Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 52

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

12 å r s r a p p o r t

12 å r s r a p p o r t årsrapport ÅRSRAPPORT 3 Innhold Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør De økonomiske utsiktene for 3 Engasjert bank Organisasjon og ledelsesstruktur 3 Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Årsrapport 2012 2 Innhold Side Året 2012 3 Konsernledelse 5 Hovedtall konsern 6 Styrets beretning 2012 7 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer