Regnskap pr. 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013"

Transkript

1 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Forslag til disponering av overskudd 2013 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Utsiktene fremover side 2

3 Om Sparebanken Møre Totalleverandør av finansielle tjenester Finansiering Innskudd Betalingsformidling Risikoavdekking Valuta- og rentehandel Leasingfinansiering Investeringsrådgivning Aksjehandel Aktiv Forvaltning Eiendomsmegling Verdivurderinger Engasjert - Nær - Solid side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 391 årsverk 54,6 milliarder kroner i forvaltningskapital Den største banken i Møre og Romsdal Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 Om Sparebanken Møre 2013 var effektiviseringens år - god effekt! Godt årsresultat preget av sterk kostnadskontroll og økt effektivisering Vesentlig styrket soliditet gjennom vellykkede emisjoner og tilførsel fra driften Tilpasset banken til nye krav fra myndighetene Vellykket intern omorganisering fokus på god kundeoppfølging Opprettholdt markedsandelene i Møre og Romsdal og forbedret vår merkekjennskap Stort fokus på utøvelse av Sparebanken Møres samfunnsengasjement Satte av 110 million kroner til samfunnsnyttige formål og prosjekter, forslag om å sette av ytterligere 87 million kroner til dette i 2014 Sparebanken Møre vinner av Finansstafetten 2013 «En dag i skolen» side 5

6 2013 godt årsresultat og god avkastning på egenkapitalen

7 Resultat Utvikling i nettoresultat over tid Mill. kroner side 7

8 Resultat Hovedtall for 4. kv og 4. kv kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 281 2, , ,20 18,1 Netto avkastning fin. inv. 13 0, , ,11-48,0 Andre inntekter 43 0, , ,11-21,8 Sum inntekter 337 2, , ,02 6,0 Personalkostnader 71 0, , ,22-24,5 Planendring pensjon , ,32-100,0 Andre kostnader 56 0, , ,09-13,8 Sum driftskostnader 127 0, , , Resultat før tap 210 1, , ,03-35,4 Tap på utlån og garantier 26 0, , ,10 136,4 Resultat før skattekostnad 184 1, , ,13-41,4 Skattekostnad 53 0, , ,32-42,4 Resultat etter skattekostnad 131 0, , ,81-41,0 Egenkapitalrentabilitet % 12,7 27,0 Egenkapitalrent. % ekskl. planendring pensjon 12,7 12,5 Kostnader i % av inntekter 37,7-2,2 Kostnader i % av inntekter ekskl. planendring pensjon 37,7 49,7 side 8

9 Resultat Hovedtall 2013 og Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto , , ,07 11,3 Netto avkastning fin. inv. 28 0, , ,18-74,5 Andre inntekter 174 0, , ,03-3,3 Sum inntekter , , ,14 1,5 Personalkostnader 313 0, , ,10-8,7 Planendring pensjon , ,34-100,0 Andre kostnader 256 0, , ,05-2,3 Sum driftskostnader 569 1, , ,19 29,6 Resultat før tap 675 1, , ,33-14,2 Tap på utlån og garantier 54 0, ,10 7 0,00 14,9 Resultat før skattekostnad 621 1, , ,33-16,1 Skattekostnad 171 0, , ,10-18,7 Resultat etter skattekostnad 450 0, , ,23-15,1 Balanse Forvaltningskapital ,8 Netto utlån ,2 Innskudd ,6 Ansvarlig kapital ,0 Ansvarlig kapital % 17,05 14,63 2,42 p.e. Kjernekapital 15,55 13,68 1,87 p.e. Ren kjernekapital 12,55 10,55 2,00 p.e. Egenkapitalrentabilitet % 11,6 16,3 Egenkapitalrent. Ekskl. planendring pensjon 11,6 12,6 Kostnader i % av inntekter 45,7 35,4 Kostn. i % av innt. ekskl. planend. pensjon 45,7 48,8 Fortjeneste pr. EKB (morbank, kr) 18,45 27,75 side 9

10 Resultat God avkastning også inklusiv ny egenkapital % 20 15,6 16,0 16, ,5 14,0 13,4 12,8 14,1 12,2 12,6 11, ,1 10,2 5 0 * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 10

11 Positiv utvikling i rentenetto gjennom 2013

12 Inntekter Økt rentenetto gjennom 2013 % av GFK 2,00 1,97 2,03 1,96 1,93 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 side 12

13 Inntekter Rentenetto kvartalsvis Mill. kr % av GFK ,00 1,90 1,87 1,98 1,96 1,90 1,85 2,00 2,04 2, , , ,50 0 0,00 side 13

14 Inntekter Andre inntekter påvirkes av kursutvikling på finansielle investeringer % av GFK 0,80 0,70 0,60 0,63 0,72 0,60 0,50 0,47 0,40 0,39 0,30 0,20 0,10 0,00 side 14

15 Inntekter Andre inntekter kvartalsvis Mill. kr. % ,6 0,51 0,64 0,60 0, ,4 0,45 0,34 0,40 0,40 0, , ,0 side 15

16 Inntekter Spesifikasjon av andre inntekter Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Skadeforsikring Aktiv Forvaltning Tinglysing/purregebyr Fond/ordrehandel Andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Netto avkastning på finansielle inv Sum andre inntekter side 16

17 Inntekter Inntektsutviklingen kvartalsvis Mill. kr. % 3, ,8 2,6 2,4 2,2 2,35 2,38 2,62 2,56 2,54 2,19 2,40 2,44 2, ,0 1, ,6 1, ,2 1, ,8 0,6 50 0,4 0,2 0 0,0 side 17

18 1,48 1,36 1,28 1,28 1,23 1,20 1,25 Inntekter Utvikling i inntekter og kostnader 6,00 % AV GFK 5,64 5,46 5,37 5,44 5,45 5,26 5,06 4,77 4,00 4,31 3,81 3,68 3,48 4,58 4,49 4,33 4,31 4,21 4,08 4,08 3,86 3,65 3,67 3,44 Inntekter 3,10 2,56 2,58 2,65 2,64 2,67 2,57 2,57 2,43 3,10 2,81 2,75 2,60 2,62 2,75 2,57 2,43 2,53 2,39 2,00 2,13 2,08 1,97 1,81 1,69 1,73 1,69 1,68 1,62 1,09 Kostnader 0,00 side 18

19 Sterk kostnadskontroll

20 Kostnader Effektivisering og kontroll på kostnadene % av GFK 1,50 1,25 1,23 1,20 1,24 1,09 1,00 0,57 0,54 0,53 0,90 0,54 0,49 0,54 0,50 0,68 0,69 0,67 0,70 0,60 0,36 0,00 *Planendring pensjon utgjorde inntektsføring av 166 mill. kroner i 4. kvartal 2012, noe som medførte en reduksjon i personalkostnader på 0,34 %-enheter på årsbasis Andre Personal side 20

21 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr. % ,35 1,10 1,19 1,25 1,26 1,21 1,27 1,21 1,13 1,09 0, , , ,35 0 0, ,15-0,06 side 21

22 Kostnader Endringer i kostnader siste 12 måneder Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader Planendring pensjon Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto/reise Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 22

23 Kostnader Forvaltning og årsverk Årsverk Mrd. kr ,6 54, , ,8 41, ,8 35, ,8 23,2 24,4 19,8 21,421, ,3 17, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 8,0 8,8 9,4 12,2 13,5 10, side 23

24 Kostnader i % av inntekter Fokus på kostnadsområdet har gitt resultat i arbeider kontinuerlig for ytterligere effektiviseringer % av inntekter ,7 45,3 49,5 48,8 45, , * Korrigert for engangseffekt fra planendring pensjon side 24

25 Resultat Resultat før tap kvartalsvis Mill. kr. % ,50 2, ,00 1,50 1,00 1,16 1,13 1,36 1,35 1,28 0,98 1,27 1,35 1, , ,00 * Korrigert for engangseffekt fra endret pensjonsplan side 25

26 Stabilt lave tap og positiv utvikling i nivå på misligholdet

27 Tap og mislighold Lave tap også i 2013 Mill. kr 90 % av forv.kap 0, ,20 0, , ,10 0,09 0,10 0,10 0, ,05 0 0,00 side 27

28 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr % av forv.kap , ,20 0, ,10 0,08 0,08 0,14 0,09 0, ,05 0, ,00 side 28

29 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Mill. kr % av utlån , , , , ,50 Mill. kroner Prosent , ,50 0, ,50-1,00 side 29

30 Tap og mislighold Mislighold over 3 måneder Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold over 3 mnd i % av brutto utlån er redusert fra 0,43 til 0,25 i perioden. side 30

31 Tap og mislighold Tapsutsatte engasjement (etter tapsnedskr.) (misligholdte over 3 mnd og ikke-misligholdte engasjement m/tapsnedskriving) Mill. kroner I % av bto. utlån 700 5, ,50 4,00 3,89 4, ,50 3, ,00 2,50 2, ,00 2,07 2,25 2,02 1, ,50 1,00 0,50 0,80 0,74 1,69 0,67 1,30 0,56 0,96 0,80 0,33 0,28 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 31

32 Tap og mislighold Totale tapsnedskrivninger - betryggende avsetningsstørrelser Mill. kroner I % av bto. utlån 1, Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 1,00 0,50 0,14 0,71 1,10 0,10 0,67 0,97 0,33 0,32 0,70 0,66 0,16 0,08 0,22 0, ,38 0,33 0,32 0,32 0,30 0 0,00 side 32

33 Resultat etter tap Resultat etter tap kvartalsvis Mill. kr % 2,50 2, , ,50 1,00 0,94 1,05 1,28 1,21 1,18 0,93 1,22 1,24 1, , ,00 * Korrigert for engangseffekt fra endret pensjonsplan side 33

34 Differensiert vekst siste 12 måneder

35 Innskudd, utlån og balanse God total utlånsvekst Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv. kap. 5,8 % Utlån (netto) 6,2 % Innskudd 3,6 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 35

36 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling Mill. kroner Offentlig Personkunder Næringsliv Årlig netto utlånsvekst ,6 % ,1 % ,0 % ,8 % ,2 % Brutto utlånsvekst siste 12 mnd Personmarked 10,1 % Næringsliv -0,8 % Offentlig - Utlånsfordeling mellom PM og NL er henholdsvis 65,6 % PM og 34,4 % NL pr side 36

37 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling Annet 9,1 % Eiendomsdrift 12,0 % Tjenesteyting 3,5 % Supply 3,4 % Personmarked 65,6 % Fiskeri 6,4 % Annet (9,1 %) inneholder: Bygg / Anlegg 1,7 % Verft 1,1 % Ann. industri 0,8 % Møbelindustri 0,1 % Finansiell tj.yting 1,5 % Fiskeindustri 1,0 % Diverse 0,6 % Handel 1,2 % Jordbruk 1,0 % Restaurant / Hotell 0,1 % side 37

38 Innskudd, utlån og balanse Lavere innskuddsvekst siste året Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 3,2 % 2012: 6,9 % 2013: 3,6 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 5,1 % Næringsliv 0,5 % Offentlig 21,0 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 38

39 Høy andel langsiktig finansiering med god kvalitet

40 Finansiering Margininngangen på langsiktig markedsfinansiering flater ut Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) fra Møre Boligkreditt AS har erstattet seniorobligasjoner som viktigste kilde for langsiktig markedsfinansiering og utgjør ved årsskiftet om lag 80 % av obligasjonsfinansieringen i konsernet Innlånsmarginene for norske banker blir i hovedsak styrt av det som skjer i det europeiske markedet Gjennom 2012 og 2013 har vi i hovedsak sett at marginene har blitt reduserte. Generelt har vi sett en relativ bedre marginutvikling for seniorlån enn for obligasjoner utstedt av Møre Boligkreditt AS (OmF) de siste månedene dette har sammenheng med tilbud og mulige regulatoriske endringer 5-års OmF-finansiering ligger ifølge kredittrapportene ved årsskiftet på 0,41-0,43 p.e. over NIBOR, seniorfinansiering på om lag det doble Sparebanken Møre er ratet A3 (stable) og OmF utstedt av Møre Boligkreditt AS er ratet Aaa av Moody s 3Y senior 5Y senior 5Y covered Møre Boligkreditt side 40

41 Finansiering Innskudd og OmF vil fremdeles være fokusområder Innskudd fra kunder er konsernets viktigste finansieringskilde Banken har høy innskuddsdekning (60,8% i konsernet) og har vektlagt langsiktighet i markedsfinansieringen Total markedsfinansiering endte på nær NOK 20,0 mrd. ved årsskiftet om lag 75 % av markedsfinansieringen med restløpetid ut over ett år (20-30 % av markedsfinansieringen fornyes årlig) Kundeinnskudd Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) Obligasjoner Banksertifikater Ansvarlig obligasjoner Valutaavtaler Annet Seniorobligasjonene har vektet gjenstående løpetid på om lag 1,80 år OmF-finansieringen gjennom Møre Boligkreditt AS har vektet gjenstående løpetid på 3,98 år side 41

42 Finansiering God kvalitet på likviditetsporteføljen Rating Land Valuta Markedsverdi Markedsverdi Markedsverdi AAA Norge NOK AA Sverige EUR AA Finland AA Int. org A Tyskland A Luxembourg BBB Danmark Banken har de siste årene bygd opp en likviditetsportefølje for å møte de nye likviditetskravene, spesielt LCR, men reduserte porteføljen noe gjennom 2013 som følge av signaler om senere innfasing av LCR-kravet Generelt innebærer strengere likviditetskrav og en større portefølje en vesentlig rentekostnad for banken samtidig som det gjør banken mer utsatt for endringer i kredittspread BBB Storbritannia Totalt konsern Østerrike Nederland Totalt konsern Totalt konsern Modellen for implementering av LCR i Norge, så vel tidsplan som elementene i stressmodellen vil, i tillegg til markedspraksis, påvirke bankens dimensjonering av likviditetsporteføljen i årene fremover Det er ingen eksponering mot de mest utsatte europeiske økonomiene i porteføljen side 42

43 Kapitaldekning Soliditeten bygget ytterligere opp i tilpasset risikonivået og i henhold til nye kapitalkrav Mill. kr. Prosent ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND GAVEFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB ,65 13,72 0,06 13,35 13,57 0,93 0,26 0,16 0,18 1,75 1,67 1,56 3,11 1,70 1,68 1,60 5,45 5,52 5,70 5,27 1,43 1,27 1,57 1,84 0,68 0,65 0,60 0,58 2,36 2,74 2,54 2,43 17,05 0,31 1,52 2,98 5,80 0,37 2,06 1,06 2,95 side 43

44 Kapitaldekning Vesentlig økning i kjernekapitalen Prosent 20,00 Ren kjernekapital er styrket betraktelig og ligger godt over 15,55 de regulatoriske kravene 15,00 13,70 3,00 Sparebanken Møre ikke vurdert 10,00 11,55 1,71 12,03 12,01 1,65 1,61 3,15 å falle inn i definert gruppe av systemkritiske banker Kapitaldekning beregnet i 5,00 9,84 10,38 10,40 10,55 12,55 henhold til standardmetoden i Basel II 0,00 Fondsobligasjoner Ren kjernekapital side 44

45 Kapitaldekning Langsiktig minimumsmål for ren kjernekapital Nye krav til ren kjernekapital fra gitt SIFI og varslet motsyklisk buffer i 2015 og mulig full motsyklisk buffer i ,0 % 16,0 % 14,5 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 9,0 % 10,0 % 10,0 % 12,0 % 1,0 % 11,0 % 2,5 % 12,0 % Motsyklisk buffer Ren kjernekapital 2,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % Konsernets rene kjernekapital skal følge den varslede regulatoriske kapitalopptrappingsplanen Sparebanken Møre ble ikke foreslått som systemkritisk institusjon side 45

46 Forslag til disponering av overskudd 2013 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre

47 Disponering av overskudd Forslag til resultatdisponering for 2013 Grunnfondets andel av overskuddet 201 mill. (representerer 52,4 % av egenkapitalen) 87 mill. i samfunnsutbytte (ca. 44 % av grunnfondets resultatandel) 114 mill. til grunnfondet - styrker soliditeten Overskudd 383 mill (morbank) Eierne av egenkapitalbevis sin andel av overskuddet 182 mill. 79 mill. i kontantutbytte (ca. 44 % av EKB-eiernes resultatandel kr 8,00 pr EKB) Eierbrøk forblir uendret (representerer 47,6 % av egenkapitalen) 103 mill til utjevningsfondet - styrker soliditeten Forslaget til resultatdisponering innebærer at 63 % av konsernets årsresultat tilbakeholdes for å styrke soliditeten ytterligere side 47

48 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 27,75 24,35 24,42 23, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 48

49 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (9,2%) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaasgruppen AS Pareto AS Verdipapirfond Pareto Aktiv FLPS Princ All Sec Beka Holding AS VPF Fondsfinans Spar Farstad Shipping ASA Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 41,8 53,9 side 49

50 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Bergen Kommunale Pensjonskasse Pareto Verdi Verdipapirfond Lapas AS (Leif-Arne Langøy) Stiftelsen Kjell Holm VPF Nordea Norge Verdi Odd Slyngstad Sparebankstiftelsen Helgeland Forsvarets Personellservice Atlantis Vest AS Awilco Invest AS Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 40,1 52,4 side 50

51 Egenkapitalbevis Bokført verdi pr egenkapitalbevis Egenkapital pr EKB (kr) inkl. periodens resultat 223,- 218,- 219,- 219,- 189,- 188,- Kurs MORG (kr) Oslo Børs 198,- 185,- 185,- 160,- 178,- 207,- Pris/Bokført verdi (P/B) 0,89 0,85 0,84 0,73 0,94 1,10 Egenkapital pr EKB er beregnet basert på konsernet totalt Egenkapitalandel og resultatandel knyttet til eierskap i heleide datterselskaper er tatt hensyn til i tabellen over Beregninger pr og inkluderer nye egenkapitalbevis utstedt gjennom emisjonsprosessen som ble fullført i 3. kvartal 2013 Egenkapital pr EKB pr er ikke redusert med forslag til kontantutbytte på kr 8,- pr bevis side 51

52 Utsiktene fremover Fortsatt høyt aktivitetsnivå i fylket - Utviklingen vil være litt forskjellig i de ulike sektorene God aktivitet innenfor kraftforsyning, skipsbygging og oljevirksomhet Høy produksjon i primærnæringene Økt aktivitet i offentlig sektor Moderat vekst i privat tjenesteyting Tiltakende vekst innenfor eksportindustrien Stabil eller litt stigende arbeidsledighet Mest åpenbare risikofaktorer: Internasjonal økonomi Oljeprisen Kronekursen Gjeld og boligpriser Privat forbruksetterspørsel side 52

53 Utsiktene fremover Oppsummering og utsiktene fremover De grepene banken tok ved inngangen av 2013 har gitt positive bidrag til årets resultat Opprettholder fokus på kontinuerlig effektivisering og kontroll på kostnadsutviklingen Godt soliditetsgrunnlag og tilpasset nye krav vår kapitalstrategi ligger fast Grunnlag for vekst på næringslivsområdet Taps- og misligholdsnivå forventes å vedvare på moderate nivå side 53

54 Olav Arne Fiskerstrand, adm. direktør Telefon: E-post: Runar Sandanger, leder Treasury & Markets Kjetil Hauge, informasjonssjef Telefon: Telefon: E-post: E-post: Disclaimer This presentation has been prepared solely for promotion purposes of Sparebanken Møre. The presentation is intended as general information and should not be construed as an offer to sell or issue financial instruments. The presentation shall not be reproduced, redistributed, in whole or in part, without the consent of Sparebanken Møre. Sparebanken Møre assumes no liability for any direct or indirect losses or expenses arising from an understanding of and / or use of the presentation. side 54

55 side 55

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr 2. kvartal 2015

Regnskap pr 2. kvartal 2015 Regnskap pr 2. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 6. august 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Den 0 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Nøkkeltall konsern 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrøm 12 Egenkapitaloppstilling 13 Noter 14 Risiko og Kapitalstyring 22 Informasjon

Detaljer

12 å r s r a p p o r t

12 å r s r a p p o r t årsrapport ÅRSRAPPORT 3 Innhold Hovedtall konsern 6 Administrerende direktør De økonomiske utsiktene for 3 Engasjert bank Organisasjon og ledelsesstruktur 3 Administrerende direktørs ledergruppe 6 Datterselskap

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

13 å r s r a p p o r t

13 å r s r a p p o r t årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 3 Innhold 4 Hovedtall konsern 8 Administrerende direktør Gode utsikter for Møre og Romsdal Stor tillit i markedet 4 Satser på næringslivet 6 Organisasjon og ledelsesstruktur 7

Detaljer