Regnskap 1. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

2 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt AS Disponering av overskudd Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis Fremtiden side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 400 årsverk 46 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 Økt soliditet

6 Resultat Resultat etter skatt Mill. kroner side 6

7 Resultat Hovedtall 1. kvartal 2011 og kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 222 1, , ,04 4,7 Andre inntekter 49 0, , ,12-15,5 Sum inntekter 271 2, ,59 1-0,16 0,4 Personalkostnader 76 0, ,69 4-0,01 5,6 Andre kostnader 63 0, ,57 3-0,01 5,0 Sum driftskostnader 139 1, ,26 7-0,02 5,3 Resultat før tap 132 1, , ,14-4,3 Tap på utlån og garantier 5 0, , ,07-58,3 Resultat før skattekostnad 127 1, ,22 1-0,07 0,8 Skattekostnad 37 0, ,34 1-0,01 2,9 Resultat etter skattekostnad 90 0, ,88 0-0,06 0,0 Balanse Forvaltningskapital ,0 Netto utlån ,3 Innskudd ,2 Ansvarlig kapital ,3 Kapitaldekning % 13,60 13,52 Kjernekapital % 11,90 11,68 Egenkapitalrentabilitet % 12,0 13,0 Kostnader i % av inntekter 51,3 48,9 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kr) 8,03 4,88 side 7

8 Resultat Egenkapitalforrentning % 25, , ,0 14,0 20,2 16,5 17,7 14,9 15,0 17,1 16,4 19,217,3 11,5 10,1 10,2 14,0 13,4 15,6 14,1 12,8 16,0 12,0 5 5,3 0 0, ,5 side 8

9 Resultat Resultatutvikling Mill. kroner 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 1,44 1,401,41 1,27 1,35 1,15 1,52 1,45 1,33 1,22 1,19 1,15 Resultat før tap 132 mill. kroner i mill. kroner i 2010 Resultat før skatt 127 mill. kroner i mill. kroner i ,2 0 Res før tap Res. før skatt side 9

10 Stabil inntjening - fokus på kunderettet bankdrift

11 Inntekter Utvikling i rentenetto % 2,50 2,00 2,09 2,17 1,97 2,03 2,03 1,99 1,50 1,00 0,50 Rentenettoen er 222 mill. kroner i 2011, 10 mill. kroner høyere enn i Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen 0,04 prosentenheter lavere enn i ,00 side 11

12 Inntekter Rentenetto kvartalsvis Mill. Kr % ,50 2,00 2,09 2,17 1,84 1,98 1,96 2,11 1,97 2,03 1,99 2,01 2,10 2,03 1, , , ,50 0 0,00 side 12

13 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter % 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,67 0,52 0,63 0,72 0,56 0,44 Andre driftsinntekter er 49 mill. kroner i 2011, 9 mill. kroner lavere enn i Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter 0,12 prosentenheter lavere enn i fjor. 0,10 0,00 side 13

14 Mill. kr. Andre driftsinntekter kvartalsvis Inntekter 0,67 0,52 0,75 0,55 0,68 0,54 0,63 0,56 1,27 0,64 0,41 0,72 0,44 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 % side 14

15 Inntekter Andre inntekter 2011 og kv.11 1.kv.10 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap fin. der. IFRS Kursgevinst/tap fin. der. IFRS FVO Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Eiendomsmegling Andre inntekter Sum andre inntekter side 15

16 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,00 2,50 2,76 2,69 2,60 2,75 2,59 2,43 2,00 1,50 1,00 0,50 0, kv.10 1.kv.11 side 16

17 Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr % 3,50 3, ,00 2,50 2,76 2,69 2,59 2,53 2,64 2,65 2,60 2,59 2,65 2,51 2,75 2, , , , ,50 0 0,00 side 17

18 Lavt kostnadsnivå - god inntjeningseffektivitet

19 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,50 1,36 1,25 1,25 1,26 1,24 1,23 1,00 0,62 0,55 0,57 0,54 0,57 0,56 Kostnadene er 7 mill. kroner og 5,3 % høyere enn 1. kvartal ,50 0,74 0,70 0,68 0,69 0,69 0,68 Andre Antall årsverk var 400 ved utgangen av 1. kvartal 2011, 3 færre enn 1. kvartal ,00 Personal side 19

20 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr % 1, , ,25 1,25 1,24 1,28 1,21 1,26 1,25 1,26 1,27 1,23 1,17 1,23 1, , ,75 side 20

21 Kostnader Kostnader 2011 og kv.11 1.kv.10 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader brutto Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Kostnader varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 21

22 Kostnader Forvaltning og årsverk Årsverk Mrd. kr ,4 7,2 7,8 9,1 8,4 8,0 8,8 5,3 6,3 4, ,2 13,5 10,5 15,3 17, ,8 23,2 24,4 19,8 21,421, ,8 35,6 46,0 40,8 41,4 44, side 22

23 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter % ,3 46,4 46,7 44,8 48,9 51, side 23

24 Resultat før tap Resultat før tap kvartalsvis Mill. kr. % ,00 1, ,50 1,40 1,44 1,43 1,391,35 1,35 1,33 1,25 1,52 1,42 1,34 1, , , ,00 side 24

25 Lavt mislighold moderat tapsnivå

26 Tap og mislighold Tapsutvikling Mill. kr ,25 % ,20 0,17 0, , ,10 0,07 0, ,05 0,04 0 0, ,01-0,05 side 26

27 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr 40 0,35 % 0, ,25 0,17 0,21 0,20 0, ,15 0,09 0,11 0,14 0,08 0, ,05 0, ,05-0,01-0,04 side 27

28 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Pr Mill. kr side 28

29 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Pr I % av bto. utlån ,40 1,22 1,34 1,00 0,00 0,06 0,00-0,01 0,20-0,02 0,00 0,00-0,15 0,35 0,08-0,13-1,00-2,00-1,75 side 29

30 Tap og mislighold Misligholdte engasjement over 3 mnd Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra 0,40 til 0,35 i perioden. side 30

31 Tap og mislighold Netto mislighold over 3 mnd Mill. kroner I % av bto. utlån 203 0, ,53 0, , ,40 0,38 0,40 0,34 0, ,30 0, ,10 0 0,00 side 31

32 Tap og mislighold Brutto mislighold over 3 mnd Næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 0,90 0,80 0,83 0, ,70 0, ,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,53 0,32 0,40 0,41 0,51 0,43 0,45 0, ,10 0 0,00 NL PM NL PM side 32

33 Tap og mislighold Misligholdte engasjement over 1 mnd Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra 1,37 til 0,72 i perioden. side 33

34 Tap og mislighold Brutto tapsutsatt (ikke-misligholdte m/tapsnedskrivning) Næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 6,00 6, ,00 4,00 4,70 4,72 5,33 3, ,00 2, , ,00 0,51 0,45 0,45 0,48 0,39 0,32 0 0,00 NL PM NL PM side 34

35 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>90dg Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0 side 35

36 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 1,5 1,40 0,07 1,23 1 0,77 1,14 1,15 0,04 0,07 0,14 1,10 0,10 1,01 0,12 0,66 0,67 0,71 0,67 0,56 0,5 0,57 0,44 0,41 0,38 0,33 0,33 Misligh.>90dg. Øvrige nedskr. 0 Gruppenedskr. side 36

37 Resultat før skatt Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr. % ,0 1, ,5 1,41 1,27 1,34 1,031,04 1,20 1,15 1,22 1,34 1,381,45 1, , , ,0 side 37

38 God innskuddsvekst

39 Innskudd, utlån og balanse Balanseutvikling Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 11,0 % Utlån (nto.) 6,3 % Innskudd 15,2 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 39

40 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst 2007: 14,2 % 2008: 12,7 % 2009: 1,6 % 2010: 5,1 % 2011: 6,3 % Brutto utlånsvekst siste 12 md Personmarked 7,2 % Næringsliv 4,3 % Offentlig - 0 Offentlig Personkunder Næringsliv side 40

41 Innskudd, utlån og balanse Fordeling av brutto utlån 100 % 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 90 % 80 % 70 % 61,1 59,5 61,1 62,1 62,2 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 38,9 40,4 38,9 37,9 37,7 10 % 0 % Offentlig Personkunder Næringsliv side 41

42 Innskudd, utlån og balanse Utlån næringsliv (%-andel) Etter næring Utlandet NL 0,1 Off. forv 0,2 Priv/Off.tj.yt/Transp 9,3 Fin.tj.yt 4,8 Annet 0,1 Jordbruk 3,2 Fiskeri 22,2 Aqua 0,6 Verft 0,3 Fiskeind 3,9 Eiendomsdrift 27,5 Supply 12,8 Rest/Hotell 0,6 Handel 5,2 Møbel 0,4 Annen Industri 3,8 Bygg/Anlegg 5,1 side 42

43 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsutvikling Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2007: 15,1 % 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 15,2 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 5,2 % Næringsliv 29,0 % Offentlig 28,7 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 43

44 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsfordeling 100 % 90 % 8,3 7,5 7,6 6,2 8,5 80 % 70 % 60 % 55,2 57,3 57,9 54,1 52,8 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 36,5 35,2 34,5 39,7 38,7 Offentlig Personkunder 0 % Næringsliv side 44

45 Høy andel langsiktig finansiering

46 Marginalfinansiering pr Obligasjoner (minus egenbeholdning) Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto) Bilateral NOK F-lån Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig (Kfs - Tingvoll) FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 81,7 % EUR 75 MILL TREKKRETTIGHET+REST EKSPORTFINANSAVT: MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 500 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: MILL. KRONER 93,2 % Side 46

47 Finansiering pr Kundeinnskudd Obligasjoner Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) F-lån Bilateral NOK Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig KUNDEINNSKUDD ,6 % TOTAL MARGINALFINANSIERING ,4 % SUM FINANSIERING ,0 % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,4 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST ,2 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) ,6 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,1 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 500 1,2 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING UT OVER TREKKRETTIGHETER ,6 % Side 47

48 Langsiktige finansieringskilder pr beløp og forfallsstruktur (NOK tusen) Obligasjoner Forfall Beløp NOK tusen MORG MORG MORG Tingvoll MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG SUM Låneavtaler Forfall Beløp Trekkfasiliteter DnB/Lloyds/Swed Termloan mv. DnB/Lloyds/Swed Eksportfinans ASA LB Rheinland Pfalz SUM Ansv. Lån Forfall NO NO SUM MBK og F-lån Forfall Beløp F-lån Bytteordning MOBK04 Jun Bytteordning Bytteordning Bytteordning Bytteordning MOBK03 apr Bytteordning MOBK01 feb MOBK07 mar MOBK05 apr MOBK02 mai MOBK06 sep SUM Side 48

49 Langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler pr % 105 % 100 % Langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler (slik det er definert av Finanstilsynet) har siden vært viktigste kvantitative målstørrelse i Sparebanken Møres finansieringsstrategi 95 % Målsetting minimum 100 % 90 % 85 % Siden etablering av denne målstørrelsen har den ligget på nivåer over målsettingen 80 % 75 % 70 % Indikator Minimum Ved kvartalsskiftet ligger indikatoren på 106,17 Side 49

50 Møre Boligkreditt AS (1) Obligasjonsgjeld Pr Ticker Valuta Trukket beløp * Bytteordning Rentetype Forfall ** (NOK 1000) (NOK 1000) MOBK04 NOK FRN MOBK03 NOK FRN MOBK05 NOK FRN MOBK01 NOK FRN MOBK02 NOK FRN MOBK06 NOK FAST MOBK SEK FRN NOK * Ramme på alle utstedelser i NOK er ** Alle utstedelser har 12 måneder Soft-call, eller mulighet for 12 måneder forskjøvet forfall Hittil i 2011 er det utstedt ett nytt obligasjonslån, SEK 750 mill, samt trukket NOK 500 mill på eksisterende ramme i MOBK01 Alle utstedte obligasjoner er ratet Aaa av Moody s Side 50

51 Møre Boligkreditt AS (2) Sikkerhetsmassen pr Sikkerhetsmassen på NOK 6,8 mrd består av lån fra Sparebanken Møre Fyllingsgrad på sikkerhetsmassen i porteføljen er 111,7 % Saldo boliglån fordelt i Norge: 81,3 % Møre og Romsdal Oslo og Akershus Hoveddelen av sikkerhetsmassen er panteobjekter lokalisert i Møre og Romsdal 1,2 % 2,6 % 1,1 % 2,1 % 11,6 % Hordaland Sør Trøndelag Rogaland Andre Oslo og Akershus er det område som etter Møre og Romsdal har høyest andel i sikkerhetsmassen Side 51 Avdeling: Møre Boligkreditt AS

52 Møre Boligkreditt AS (3) Porteføljekvalitet Pr Portefølje MNOK og LTV fordeling < 60% 60% - 70% 70% - 80% 80% - 90% 90% - 100% > 100% God sikkerhetsdekning (LTV saldo) på lån i porteføljen, Loan To Value 52,3 % Portefølje MNOK og risikoklassifisering A B C D E F G H I J Lav risiko på kunder i porteføljen. Ingen lån i sikkerhetsmassen er misligholdt pr side 52

53 Møre Boligkreditt AS (4) Regnskap og balanse pr. 31/ / / Resultat (NOK 1000) Balanse (1000 NOK) Rentenetto og sum inntekter Sum netto utlån Sum driftskostnader Obligasjonslån Resultat før tap og skatt Innskutt egenkapital Skattekostnad Opptjent egenkapital Resultat etter skatt Sum egenkapital Side 53 Avdeling: Møre Boligkreditt AS

54 Disponering av overskudd Overskuddsdeling i konsernet 2010 Utbytte for 2010: Grunnfondets andel av overskuddet 225 mill. (representerer 54,0 % av egenkapitalen) 113 mill. i samfunnsutbytte (ca. 50 % av grunnfondets resultatandel) Overskudd 458 mill (i tillegg får andre fond 42 mill av overskuddet) 112 mill. til grunnfondet - styrker soliditeten Eierbrøk forblir uendret på 46,0 % Eierne av egenkapitalbevis sin andel av overskuddet 191 mill. 94 mill. i kontantutbytte (ca. 50 % av EKB-eiernes resultatandel) (representerer 46,0 % av egenkapitalen) 97 mill til utjevningsfondet - styrker soliditeten side 54

55 Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital Basel II standardmetode f.o.m Mill. kr ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND % ,68 11,60 1,51 1,44 0,91 0,87 5,12 5,36 10,81 1,69 0,71 4,8 13,35 0,16 1,75 13,72 13,60 0,26 0,29 1,67 1,66 1,70 1,68 1,65 5,27 5,45 5, UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB ,39 1,43 1,27 1,25 1,34 1,13 0,65 0,64 0,36 0,35 0,68 0,44 2,50 2,39 2,09 2,36 2,74 2,71 Mål ansvarlig kapital: 12,0 % 1.kv.11: 13,60 % - Mål kjernekapital: 10,0 % 1.kv.11: 11,90 % side 55

56 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre

57 Egenkapitalbevis Fordeling Årstall Antall EKB-eiere Antall EKB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 20 største ,1 30,7 55, ,1 30,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 60, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, ,0 49,0 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36,0 25, ,8 40,6 30, ,0 42,6 30, ,9 43,8 30, ,4 47,4 36, ,5 46,8 39, ,8 51,0 38,4 side 57

58 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (1-10) Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (10,16 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Wenaasgruppen AS Verdipapirfondet Pareto Aktiv Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Verdipapirfondet Pareto Verdi Stiftelsen Kjell Holm Odd Slyngstad Sum 10 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 53,1 35,3 side 58

59 Egenkapitalbevis De største eierne av EK-bevis (11-20) Eier Antall egenkapitalbevis Bank of New York Tonsenhagen Forretningssentrum AS Leif Arne Langøy U Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice Nordisk Finans Invest J. E. Devold Sparebankstiftelsen DnBNOR Verdipapirfondet Terra Utbytte Sparebanken Hedmark Sum 20 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 50,0 36,9 side 59

60 Egenkapitalbevis Utbyttepolitikk Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultat som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling. side 60

61 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26, ,03 21,82 20,21 18,13 18, ,64 23,18 20, ,60 17, , ,42 22, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 61

62 Disponering av overskudd Utbyttefordeling MORG geografisk 2010 Utbytte egenkapitalbevis 94 mill. Oslo 25,7 Oslo 29,2 Møre og Romsdal 44,0 Resten av Norge 17,0 Utlandet 3,8 Ålesund/Sula 13,3 Ålesund/Sula 15,1 Vestre 4,7 Romsdal/Nordmøre 15,9 Nordre 4,5 Indre 3,3 Søre 0,4 side 62

63 Egenkapitalbevis Historisk utvikling Kursutvikling side 63

64 Egenkapitalbevis Historisk utvikling og kontantutbytte Emisjoner og utbytte Tidspunkt Emisjon Beløp Desember 1988 Emisjon Kr 100 mill. Desember 1993 Emisjon Kr 100 mill. Desember 1994 Emisjon Kr 150 mill. Mai 1996 Emisjon Kr 102 mill. September 1998 Emisjon Kr 101 mill. April 2008 Utbytteemisjon Kr 42 mill. November 2009 Emisjon Kr 59 mill. Mars 2010 Fondsemisjon Kr 131 mill. År Utbytte % Andel kont. utb. i % side 64

65 Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis og tilhørende fond Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. side 65

66 Egenkapitalbevis Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap side 66

67 Fremtiden Utsiktene fremover Stabile inntekter i % Fallende kostnader i % Moderat tapsnivå i % Moderat utlånsvekst God innskuddsdekning God likviditet Høy soliditet side 67

68 Fremtiden Utsiktene fremover side 68

69 Fremtiden Vi hører til her! Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 69

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Ansvarlig kapital Finansiering

Detaljer

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte Regnskap 2010 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt AS Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010

SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010 SPAREBANKEN MØRE Regnskap 3. kvartal 21 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

Regnskap 3. kvartal oktober 2012

Regnskap 3. kvartal oktober 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 25. oktober 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis Fremtiden side

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Regnskap 2011 Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2015 10. februar 2016 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 10. februar 2016 Hovedtall, strategi og regnskap: Likviditet: Regional utvikling: Pål Strand,

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2006 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene fremover

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2013

Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 24. oktober 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 11. februar 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 11. februar 2015 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer