Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014"

Transkript

1 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal februar 2015

2 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 11. februar 2015 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling: Pål Strand, adm. direktør Kjell Engen, viseadm. direktør Vegard Kvamme, finanssjef Frode Lindbeck, business controller Andre til stede fra banken: Per Øyvind Mørk, markeds og kommunikasjonsdirektør Hilde Draugsvoll, regnskapssjef 2

3 Kapitalsituasjon Per ,94% Ren kjernekapital 20% 18% 16% 14% 12% 10% 1,68% 1,52% 0,73% 0,77% 0,00% 13,23% 13,26% 13,48% 13,94% 12,62% 8,73% 8,76% 8,98% 9,44% 7,75% Overskudd Tier 1 og Tier 2 kapital Bufferkapital (ren kjerne) Tilleggskapital Hybridkapital Nye kapitalkrav er implementert (CRD IV) Meget godt kapitalisert per i dag Mål om 14 % ren kjerne Overgangsordning for urealiserte gevinster på aksjer tilgjengelig for salg gjelder t.o.m % 6% 4% 2% 0% 0,26% 0,54% 3,24% 2,96% 1,96% 1,53% 1,55% 1,17% 1,97% 1,95% 4,50% 4,50% 4,87% 4,50% 4,50% Q4 13 Q1 14* Q2 14* Q3 14* Q % av resultat hiå er medregnet i kvartalstall Ren kjernekapital Ren kjerne (total) 15% 14% 14% 13% 13% 12% 12% 11% Ren kjerne (total) 13,94% 13,23% 12,76% 12,07%

4 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Egenkapitalrentabilitet Hittil i år og per kvartal 12,46% 14,15% 12,73% 17,01% 16,72% Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q ,53% 14,15% EKR (hiå) 11,26% 30,26% 8,93% Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Kvartalsvis EKR (annualiserte kvartalstall) 16,72% Egenkapitalrentabilitet Salg av aksjer i Nets Holding AS bidrar til en meget høy egenkapitalavkastning i 2014 Langsiktig mål for avkastning på egenkapitalen er 10 % 4

5 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% Rentenetto Hittil i år og per kvartal Hittil i år 1,87% 1,95% 1,87% 1,83% 1,81% 1,81% Rentenetto hittil i år Økt rentenetto i kroner Stabil rentenetto målt i % som forventet 0,50% 0,00% 2,50% 2,00% Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Kvartalsvis 1,94% 1,94% 1,81% 1,73% 1,73% ,50% 149 1,00% 0,50% 150,2 151,7 150,7 151,8 152, ,00% Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q Kilde: FNO 5

6 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,97% 0,96% Kostnader Hittil i år 0,88% Kostnader i % av gj.snitt forvaltningskap. 0,88% 0,87% 0,88% 0,54% 0,54% 0,48% 0,48% 0,48% 0,37% 0,36% 0,35% 0,33% 0,34% Meget god kostnadskontroll 0,2 % 0,0 % Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Personal Andre dr.kostn. Sum dr.kostn. (eks prov. kostn.) Kostnader/Inntekter 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 42,04% 37,57% 38,36% 31,57% 34,72% Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 1,2 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 1,09% 1,02% 0,97% 0,88%

7 Vekst 12 mnd. 11,4% Netto utlån 6,8% Innskudd Netto Utlån 30,0 % 20,0 % 10,0 % 21,2 % 24,1 % 21,6 % 18,2 % 14,9 % Fortsatt god vekst i utlån til privatkunder 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 7,5 % 6,3 % 12,3 % 11,5 % 19,6 % Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q ,0 % 1,6 % Innskudd 8,4 % 7,4 % 7,6 % 7,6 % 9,2 % 2,6 % 2,3 % 1,1 % Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Privatkunder Næringskunder Privatkunder Næringskunder 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Lavere vekst kan forventes fremover 0,0 % 10,0 % 5,0 % Netto Utlån 17,2 % 13,9 % 4,5 % 4,6 % 17,1 % 30,8 % 1,7 % 14,0 % 11,4 % 7,3 % 6,8 % Utlån Innskudd 7

8 Endring resultat (konsern) ,8 42,4 2,3 1,8 1,1 1,9 1,9 3,8 5,7 7,4 14,7 428, ,

9 Utbytte for Resultat etter skatt, morbank (utbyttegrunnlag) 223,5 360,6 Resultat etter skatt, konsern 282,7 428,7 TIL EGENKAPITALBEVISEIERNE 2014 TIL SAMFUNNSKAPITALEN 2014 Eierbrøk 41,44% Eierbrøk 58,56% EKB andel av resultat, morbank 149,4 Andel av resultat, morbank 211,2 Foreslått utbytte per EKB (NOK) 5,00 Totalt utbetalt utbytte (MNOK) 103,7 Foreslått disponert gaver 15,0 Resultat per EKB, konsern 8,57 5 kroner (styrets forslag) Styret foreslår et kontantutbytte på 5 kroner per egenkapitalbevis Utbytte i henhold til vedtatt utbyttepolitikk Regnskapet for 2014 behandles i bankens forstanderskap 26. mars 2015 Utbyttegrad, konsern (50% - 75%) 58,3% Utdelingsgrad, konsern 6,0% 9

10 Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet Utsiktene fremover ❶ Fortsatt press på rentenetto Sterkere konkurranse som følge av gradvis oppfyllelse av kapitalkrav i finanssektoren og/eller tapte markedsandeler Fallende NIBOR ❷ Fortsatt meget god kostnadskontroll ❸ Kapitalplan sikrer kapitalbehov mot 2016 Sikre konkurransekraft Sikre funding og vekstevne Mål 14 % pt. 10

11 Resultatregnskap (tall i MNOK) Netto rente- og kredittprov.inntekter 606,9 564,5 1,81 1,87 Utbytte og andre inntekter av VP 7,3 13,0 0,02 0,04 Prov.innt. og innt. fra banktjenester 81,6 80,4 0,24 0,27 Prov.kostn. og kostn. fra banktjenester 43,7 40,6 0,13 0,13 Nto verdiendr. og gev. av val. og VP 160,2 26,4 0,48 0,09 Andre driftsinntekter 40,5 55,2 0,12 0,18 Lønn og generelle adm.kostnader 217,5 220,9 0,65 0,73 Andre driftskostnader 78,6 72,9 0,23 0,24 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 556,7 405,1 1,66 1,34 Tap på utlån og garantier 23,6 16,2 0,07 0,05 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 533,1 388,9 1,59 1,29 Beregnet skattekostnad 104,4 106,2 0,31 0,35 RESULTAT ETTER SKATT 428,7 282,7 1,28 0,93

12 Underliggende bankdrift (konsern) 4/13 1/14 2/14 3/14 4/14 Rentenetto 150,2 151,7 150,7 151,8 152,7 Andre driftsinnt. (nto) 32,1 17,5 21,0 19,2 20,7 Personalkostnader 43,6 42,1 33,7 43,1 43,0 Andre driftskostnader 34,5 33,0 32,9 30,8 37,5 Res.ord.virksomhet f.tap 104,2 94,1 105,1 97,1 92,9 Overskuddsdeling 0,6 0,0 1,4 0,0 (1,4) Utb.,kursgev./tap VP/val. 4,1 30,7 1,4 143,4 (8,0) Tap på utlån 11,8 8,0 5,3 8,1 2,2 Ordinært driftsresultat 95,9 116,8 99,8 232,4 84,1 12

13 Totalresultat (konsern) 2014 Resultat etter skatt 428,7 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsespensjoner (45,9) Skatteeffekt av aktuarielle gevinster og tap på ytelsespensjoner 12,3 Endringer i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg (90,2) - Hvorav realisasjon Frende Holding AS (11,7) - Hvorav realisasjon Nets Holding AS (78,5) Totalresultat 304,9 13

14 Eiendeler (tall i MNOK) konsern Endr.% Kontanter og fordringer på sentralbanker 481,5 357,5 +34,7% Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 7,5 8,6-12,8% Utlån til og fordringer på kunder , ,0 +11,3% - Individuelle nedskrivninger 93,8 97,0-3,3% - Nedskrivninger på grupper av utlån 43,4 43,4 +0,0% Rentebærende verdipapirer 4.109, ,3 +16,7% Aksjer mv. 457,5 650,9-29,7% Finansielle derivater 604,1 270,2 +123,6% Varige driftsmidler 530,3 529,9 +0,1% Andre eiendeler 108,9 40,0 +172,3% Forskuddsbetalinger og opptj. inntekter 8,7 9,5-8,4% SUM EIENDELER , ,5 +12,3%

15 Brutto utlån og mislighold/tapsutsatt 100 % 90 % 1,89% 1,84% 2,00% 1,80% Andre 80 % 70 % 60 % 50 % 1,76% 1,68% 1,41% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% Eiendom AS Financiering (bil) 40 % 0,80% Boliglån boligkreditt 30 % 20 % 0,60% 0,40% Boliglån 10 % 0 % Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 13 0,20% 0,00% Mislighold/tapsutsatt i % av brutto utlån Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Privatkunder 83,1 % 84,8 % 84,7 % 85,1 % 85,8 % Næringskunder 16,9 % 15,2 % 15,3 % 14,9 % 14,2 % 15

16 Store engasjementer næringskunder (med følgekunder) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antall Engasjement MNOK 100"> 0,2 % 13,5 % 50>100 0,7 % 16,4 % 20>50 1,9 % 19,4 % 10>20 3,4 % 16,6 % 5>10 5,0 % 12,3 % 1>5 21,8 % 17,3 % 0>1 67,0 % 4,5 % 16

17 Store engasjementer personkunder 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Antall Engasjement MNOK 10 > 0,0 % 0,5 % 6>10 0,5 % 3,0 % 4>6 2,4 % 10,3 % 2>4 16,1 % 38,8 % 1>2 26,7 % 34,8 % 0,5>1 14,3 % 9,7 % 0>0,5 40,0 % 2,9 % Snitteng Median eng

18 LTV Lån med pant i bolig (personkunder) 65 Utvikling per portefølje 100% Belåningsgrad - boliglån (Konsern) 60 61,1 60,2 60,0 90% 80% 79,0 % ,3 55,2 55,2 47,6 47,6 46,3 Q2-14 Q3-14 Q % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,7 % 3,3 % Under 70 % % Over 85 % Morbank SpøB Konsern 18

19 Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) konsern Endr.% Gjeld til kredittinstitusjoner 210,5 775,6-72,9% Innskudd fra kunder , ,8 +6,8% Finansielle derivater 56,8 27,2 +108,8% Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,2 +24,0% Andre forpliktelser 200,8 188,7 +6,4% Påløpte kostn. og mott. ikke opptj.innt. 34,7 33,4 +3,9% Avsetninger til pål. kostnader og 87,6 38,6 +126,9% forpliktelser Ansvarlig lånekapital 703,1 864,1-18,6% Sum gjeld , ,6 +12,6% Innskutt egenkapital 595,1 595,1 +0,0% Opptjent egenkapital 2.170, ,8 +12,3% Sum egenkapital 2.765, ,9 +9,4% SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,5 +12,3%

20 Nøkkeltall egenkapitalbevis (konsern) Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 20,73 20,73 20,73 20,73 Eierbrøk 1) 41,44% 43,28% 44,98% 46,04% 49,05% Bokført egenkapital pr. bevis kr 2) 49,81 49,29 43,22 40,49 39,14 Utbytte kr 5,00 3,00 3,00 2,00 5,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 10,46% 21,81% 11,69% 21,6% 45,1% 1) Eierandelskapital+utjevningsfond+overkurs i % av morbankens totale EK ekskl. avsetning for årets utbytte 2) Eierandelskapital (konsern) dividert på antall egenkapitalbevis. Årets avsetning til utbytte er holdt utenfor beregningen. 20

21 Innskudd 100 Innskuddsdekning konsern Innskuddsdekning morbank Innskudd Innskuddsvekst % (12 mnd.) 10,0 prosent ,04 71,67 73,38 71,65 70,68 48,8 46,7 45,8 46,1 46, , ,8 4, ,1 4, ,4 7, , ,0 6,9 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 prosent Q413 Q114 Q214 Q314 Q Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 2,0 1,0 0,0 21

22 Markedsfunding Mrd. kroner 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fondsobligasjonslån Gjeld til kr. Institusjoner OmF Fixed OmF FRN Senior Fixed Senior FRN Ansvarlig lånekapital år 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Gjennomsnittlig løpetid mrd. kroner 1,5 1,0 0,5 0,0 Forfall markedsfunding Gjeld til kr. Inst. OmF Fixed OmF FRN Senior Fixed Senior FRN år 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Volum Løpetid OmF Senior obl Øvrig 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 mrd. kroner 22

23 Likviditetsstyring 120 Likviditetsindikator Likviditetsportefølje 115 1% Norsk stat prosent % 5 % 27 % Statsgar./ offentl. Utst. Ansvarlig lån OmF 59 % 1 % Finans Kraft mrd. kroner 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 0,5 Likviditetsbuffer Obligasjoner Norsk stat 200,5 200,7 Statsgar./ offentl. Utst. 1120,6 771,3 Ansvarlig lån 30,7 47,9 OmF 2.407, ,8 Finans 280,5 365,9 Industri 0,0 Kraft 50,0 50,0 Handel og tjenester 0,0 10,0 Øvrige bransjer 0,0 23

24 Regionalt nettverk 4/14 Markert fall hos oljeleverandører, moderat vekst eksport og varehandel, nullvekst industri Forventes svak vekst for eksport og hjemmeindustri, fortsatt moderat vekst i varehandel og fortsatt markert fall hos oljeleverandører Venter fallende driftsmarginer og lønnsvekst Svekket NOK påvirker eksport og inflasjon Nedsiderisiko for rentemarkedet

25 Utvikling i vår region Boligpriser sterkt opp på Østlandet Årsvekst Drammen +8,2 %, Oslo +10,3 %, Norge +8,5 % Arbeidsledighet Buskerud +2 % siste år, totalt 3,1 %. Oslo 3 % siste år, totalt 3,7 % Norge +3 %, totalt 3,1 % Sterk økning for ingeniører, men lav andel

26 Appendiks 1: De 20 største egenkapitalbeviseierne per NAVN EK-BEVIS % NAVN EK-BEVIS % MP PENSJON ,88 PROFOND AS ,30 SKAGEN VEKST VPF ,42 HUSTADLITT AS ,23 DIRECTMARKETING INVEST AS ,82 FORETAKSKONSULENTER AS ,18 PARETO AS ,27 JAL HOLDING AS ,16 STORETIND AS ,83 DANSKE BANK AS (Nom.) ,01 HANSEN, ASBJØRN RUDOLF ,25 CITIBANK NA NEW YORK (Nom.) ,99 AS ANDERSEN EIENDOMSELSKAP ,71 WENAASGRUPPEN AS ,96 SPAREBANKSTIFTELSEN DNB ,49 DNB MARKETS ,96 VERDIPAPIRFONDET EIKA UTBYTTE ,37 CITIBANK NA NEW YORK (Nom.) ,85 JAG HOLDING AS ,31 ATLAS ABSOLUTT ,84 26

27 Appendiks 2: SPOG Kilde: Oslo Børs Kurs (siste) des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15 Omsatt volum (1000) Volum omsatt (1.000) Kurs (siste)

28 Sparebanken Øst Tlf.: Postboks 67 Fax: Hokksund Adm.dir. Pål Strand Viseadm.dir. Kjell Engen oktober 2014

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2015 10. februar 2016 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 10. februar 2016 Hovedtall, strategi og regnskap: Likviditet: Regional utvikling: Pål Strand,

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2014

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2014 29. oktober 2014 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20 - Oslo, 29. oktober 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015 6. mai 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 6. mai 2015 Regnskap og strategi: Funding og likviditet: Regional utvikling: Kjell Engen, viseadm. direktør

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 2. kvartal 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 2. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2015 14. juli 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 14. juli 2015 Hovedtall og strategi: Regnskap og likviditet: Regional utvikling: Pål Strand, adm.

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2014

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2014 Sparebanken Øst Hotel Continental, Oslo - 7. mai 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell Engen,

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2015 28. oktober 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 28. oktober 2015 Hovedtall og strategi: Regnskap Likviditet: Regional utvikling: Pål Strand, adm.

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2013

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2013 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2013 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 30. oktober 2013 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 216 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 2, Oslo - 14. juli 216 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap og likviditet: Kjell Engen viseadm. direktør

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per. 1. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per. 1. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per. 1. kvartal 216 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 2, Oslo - 11. mai 216 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap: Kjell Engen viseadm. direktør Likviditet:

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2016 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 8. februar 2017 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap: Kjell Engen viseadm. direktør Likviditet:

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2013

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2013 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2013 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 12. februar 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell

Detaljer

1. kvartalsregnskap driftsår

1. kvartalsregnskap driftsår 1. kvartalsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 1. KVARTAL 2010 Nettorente på nivå med før finanskrisen Nedbygging av finansiell risiko fortsetter etter planen Kostnader i tråd med budsjett Redusert

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2016 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 2. november 2016 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap: Kjell Engen viseadm. direktør Likviditet:

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. halvår 2012

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. halvår 2012 Sparebanken Øst Regnskap per 1. halvår 2012 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 13. juli 2012 Hovedtall og strategi: Makrosituasjonen: Regnskapstallene: Pål Strand, adm. direktør Frode Lindbeck,

Detaljer

Halvårsregnskap driftsår

Halvårsregnskap driftsår Halvårsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 2. KVARTAL 2010 Nettorentenivå opprettholdes Igjen vekst i utlån Kostnader under budsjett, og marginalt lavere enn i 2009 Ekstraordinære resultatposter

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår STATUS SPAREBANKEN ØST Økt nettorente Positiv utvikling finansielle investeringer Kostnader i tråd med budsjett Stabile andre inntekter Robust likviditetssituasjon

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011 KAPITALMARKEDSDAG Oslo, 5. September 2011 Pål Strand Adm. dir. Hvem: Sparebanken Øst, stiftet 1843 Hvor: Hovedkontor Drammen, filialer i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold Hvor mange: 254 årsverk

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 31. oktober 2012 Hovedtall og strategi: Makrosituasjonen: Regnskapstallene: Pål Strand, adm. direktør Frode Lindbeck,

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 20 165. driftsår Hovedpunkter (konsern) Resultat før f r skatt 240,5 mill. kroner (111,2) Salg av eiendom MNOK 100,7 før skatt i 3. kvartal Rentemargin 1,70% av GFK (1,69%) Totale kostnader

Detaljer

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår 1. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår Om Sparebanken Øst Historie tilbake til 1843 Fusjon mellom Skoger Sparebank og Eiker Sparebank Hovedkontor i Drammen, samt 22 bankkontorer i det sentrale østlandsområdet

Detaljer

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet Markedsmodell Distribusjonskanaler Markeder Nasjonalt marked Internettkunder på nasjonal

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 2. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 2. kvartal 2011 169. driftsår Agenda Forretningsmodell Rammebetingelser Regnskapstall Likviditet Nøkkeltall Pål Strand, adm.dir. Frode Lindbeck, økonomisjef Kjell Engen, viseadm.dir. Vegard Kvamme,

Detaljer

Halvårsregnskap driftsår

Halvårsregnskap driftsår Halvårsregnskap 2009 167. driftsår Om Sparebanken Øst Historie tilbake til 1843 Fusjon mellom Skoger Sparebank og Eiker Sparebank Hovedkontor i Drammen, samt 22 bankkontorer i det sentrale østlandsområdet

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap for 1. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Regnskap for 1. kvartal 2012 Sparebanken Øst Regnskap for 1. kvartal 2012 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 9. mai 2012 Hovedtall og strategi: Makrosituasjonen: Regnskapstallene: Pål Strand, adm. direktør Frode Lindbeck, økonomisjef

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo - 10. mai 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,39 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent 16,20

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2013

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2013 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2013 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 8. mai 2013 Hovedtall og strategi: Regnskapstallene: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor.

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 14,0 mill., en økning på 1,7 mill. fra 3.kvartal 2013. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 28 612 33 268 86 090 102 106 133 563 Rentekostnader og lignende kostnader 8 510 14 631 26 683 45 706 57 606 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: Web: post@bjugn-sparebank.no www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

4. Kvartalsregnskap 2008. 166. driftsår

4. Kvartalsregnskap 2008. 166. driftsår 4. Kvartalsregnskap 20 166. driftsår STATUS SPAREBANKEN ØST God underliggende bankdrift beste noensinne Meget god likviditet FINANSKRISEN Nedskrivninger på verdipapirer Obligasjonsportefølje Eksportfinans

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer