Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2015"

Transkript

1 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal oktober 2015

2 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo oktober 2015 Hovedtall og strategi: Regnskap Likviditet: Regional utvikling: Pål Strand, adm. direktør Kjell Engen, viseadm. direktør Vegard Kvamme, finanssjef Frode Lindbeck, business controller Andre til stede fra banken: Per Øyvind Mørk, markeds- og kommunikasjonsdirektør Hilde Draugsvoll, regnskapssjef 2

3 Kapitalsituasjon Per ,93 % Ren kjernekapital (inkl. 50 % av resultat hiå) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 0,73% 0,77% 13,48% 13,94% 8,98% 9,44% 0,59% 0,52% 0,48% 15,49% 16,08% 15,93% 10,99% 11,58% 11,43% Overskudd Tier 1 og Tier 2 kapital Bufferkapital (ren kjerne) Tilleggskapital Hybridkapital Meget godt kapitalisert per i dag Mål om 14,5 % ren kjerne som gjelder fra Overgangsordning for urealiserte gevinster på aksjer tilgjengelig for salg fjernet f.o.m iht. forskrift om beregning av ansvarlig kapital ( 20) 8% 6% 4% 2% 0% 1,53% 1,55% 1,51% 1,45% 1,49% 1,97% 1,95% 1,99% 2,05% 2,01% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Q3 14* Q4 14 Q1 15* Q2 15* Q3 15* 50 % av resultat hiå er medregnet i kvartalstall Historikk tilpasset ny kapitalstruktur Ren kjernekapital Ren kjerne (total) 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Ren kjernekapital (totalt) 12,93% 12,07% 12,76% 13,23% 13,94% 15,93% Q3-15 3

4 Egenkapitalrentabilitet Hittil i år og per kvartal 9,66 % Egenkapitalrentabilitet 20,0 % 15,0 % 10,0 % 18,91% 16,72% 13,16% 11,48% 9,66% Betydelige negative verdiendringer knyttet til likviditetsporteføljen reduserer egenkapitalrentabiliteten 5,0 % 0,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 EKR (hiå) 30,26% 13,16% 8,93% 9,84% 6,10% Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Kvartalsvis EKR (annualiserte kvartalstall) Mål om 10 % avkastning på egenkapitalen over tid 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 18,70% Egenkapitalrentabilitet 8,58% 13,38% 12,46% 16,72% 9,66% Q3 15 4

5 1990K1 1991K4 1993K3 1995K2 1997K1 1998K4 2000K3 2002K2 2004K1 2005K4 2007K3 2009K2 2011K1 2012K4 2014K3 151,8 152,7 149,1 142,8 147,5 Prosent 2,0 % 1,5 % Rentenetto Hittil i år og per kvartal Hittil i år 1,83% 1,81% 1,75% 1,72% 1,73% 1,73 % Rentenetto hittil i år Stabil rentenetto som forventet Fortsatt rentenetto på et høyt nivå 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Kvartalsvis 1,73% 1,73% 1,75% 1,70% 1,75% Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 MNOK ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kilde: FNO Bankenes rentemargin Prosent. 1990K1-2015K1 Banker og kredittforetak Banker 5

6 31,57% 42,39% 34,72% 43,21% 39,45% 38,66% 39,34% 38,97% 43,53% 40,73% Kostnader Hittil i år 0,84 % Kostnader i % av gj. snitt forvaltningskap. 1,0 % 0,8 % 0,87% 0,88% 0,89% 0,82% 0,84% Fortsatt meget god kostnadskontroll 0,6 % 0,48% 0,48% 0,52% 0,46% 0,48% 0,4 % 0,33% 0,34% 0,31% 0,31% 0,30% 0,2 % 0,0 % Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Personal Andre dr.kostn. Sum dr.kostn. (eks prov. kostn.) Kostnader/inntekter Kostnader/inntekter ex. Finans 1,4% 1,2% 1,0% 1,19% Sum driftskostnader 1,09% 1,02% 0,97% 0,88% 0,84% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Q3-15 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 6

7 Utlånsutvikling -2,6 % 12 mnd. netto utlånsvekst Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q ,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % Næring AS Financiering Privat Vekst 12 mnd. brutto Lavere vekst som forutsatt og forventet Forventer noe utlånsvekst ut året. Vurderer markedssituasjonen fortløpende 8,0 % 3,0 % Netto utlån (vekst per måned) 100 % -2,0 % 80 % 60 % Øvrige Østfold\Vestfold -7,0 % -12,0 % Næring Privat 40 % 20 % 0 % Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Akershus\Oslo Buskerud Fysisk distribusjon 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % Netto utlån (12 mnd. vekst) 17,2 % 11,4 % 13,9 % 14,0 % 1,7 % -2,6 % Q3-15 7

8 Utbytte og gavepolitikk Sparebanken Øst har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og stabil avkastning på bankens egenkapital og skape verdier for egenkapitalbeviseierne ved konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene. Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og samfunnskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Sparebanken Øst vil sikte mot at prosent av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne utbetales som utbytte. Sparebanken Øst tar videre sikte på å utdele utbytte på samfunnskapitalen i form av gaver til allmennyttige formål med prosent av utbyttet som utdeles til egenkapitalbeviseierne. Ved fastsettelsen av utbytte og gaver vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, markedssituasjon, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital. 8

9 Utsiktene fremover Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet ❶ Press på rentenetto Sterk konkurranse om boliglån og næringslån som følge av gradvis oppfyllelse av kapitalkrav i finans-sektoren og/eller tapte markedsandeler ❷ Fortsatt meget god kostnadskontroll ❸ Kapitalsituasjon som gir konkurransekraft og utbytteevne 9

10 Resultatregnskap (tall i MNOK) Netto rente- og kredittprov.inntekter 439,4 454,2 606,9 1,73 1,83 Utbytte og andre inntekter av VP 1,3 7,3 7,3 0,01 0,03 Prov.innt. og innt. fra banktjenester 58,6 60,9 81,6 0,23 0,24 Prov.kostn. og kostn. fra banktjenester 29,3 32,7 43,7 0,12 0,13 Nto verdiendr. og gev. av val. og VP (34,8) 168,2 160,2 (0,14) 0,68 Andre driftsinntekter 53,0 29,5 40,5 0,21 0,12 Lønn og generelle adm.kostnader 161,1 161,5 217,5 0,63 0,65 Andre driftskostnader 51,4 55,5 78,6 0,20 0,22 RESULTAT FØR TAP/GEVINST 275,7 470,4 556,7 1,09 1,89 Tap på utlån og garantier 13,2 21,4 23,6 0,05 0,09 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 262,5 449,0 533,1 1,03 1,80 Beregnet skattekostnad 63,1 81,1 104,4 0,25 0,33 RESULTAT ETTER SKATT 199,4 367,9 428,7 0,79 1,48

11 Endring resultat fra Q3 14 Q3 15 (konsern) 367,9 23,5 18,0 8,2 3,1 2,9 1,2 1,1 2,7 6,0 14,8 203,0 199,4 11

12 Underliggende bankdrift (konsern) 3/14 4/14 1/15 2/15 3/15 Rentenetto 151,8 152,7 149,1 142,8 147,5 Andre driftsinnt. (nto) 19,2 20,7 15,3 16,3 16,2 Personalkostnader 43,1 43,0 44,5 33,7 44,7 Andre driftskostnader 30,8 37,5 31,2 30,1 28,3 Res.ord.virksomhet f.tap 97,1 92,9 88,7 95,3 90,7 Overskuddsdeling 0,0 (1,4) 0,0 0,0 0,0 Utb.,kursgev./tap VP/val. 143,4 (8,0) (3,9) 0,5 (30,1) Andre inntekter 0,0 0,0 31,4 3,1 0,0 Tap på utlån 8,1 2,2 7,8 5,1 0,3 Ordinært driftsresultat 232,4 84,1 108,4 93,8 60,3 12

13 Eiendeler (tall i MNOK) konsern Endr.% Kontanter og fordringer på sentralbanker 240,2 457,6-47,5 % Utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner 8,1 8,3-2,4 % Utlån til og fordringer på kunder , ,7-2,6 % - Individuelle nedskrivninger 91,1 102,9-11,5 % - Nedskrivninger på grupper av utlån 43,4 43,4 +0,0 % Rentebærende verdipapirer 4.051, ,4-13,7 % Aksjer mv. 457,9 455,7 +0,5 % Finansielle derivater 509,6 432,5 +17,8 % Varige driftsmidler 397,1 530,6-25,2 % Andre eiendeler 25,6 36,9-30,6 % Forskuddsbetalinger og opptj. inntekter 13,9 12,3 +13,0 % SUM EIENDELER , ,7-4,8 %

14 Misligholdte og tapsutsatte lån 600 2,0 % 1,8 % 500 1,6 % AS Financiering 400 1,4 % 1,2 % Næring 300 1,0 % 200 0,8 % 0,6 % Privat Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 0,4 % 0,2 % 0,0 % Mislighold/ tapsutsatt i % av brutto utlån Inkl. beregnede renter. 14

15 Engasjementsstørrelse og LTV 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 30% 20% 10% 0% Næring Privat 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Mill kr. 2,0 1,5 1,0 0,5 Lån med pant i bolig (privatkunder) 60,2 % 60,0 % 61,2 % 61,1 % 62,2 % 55,2 % 55,2 % 55,8 % 56,2 % 56,7 % 47,6 % 46,3 % 45,8 % 46,5 % 47,5 % Morbank SpøB Konsern Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Gj.sn. nedbetalingslån PM Median nedbetalingslån PM 0,0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q

16 Gjeld og egenkapital (tall i MNOK) konsern Endr.% Gjeld til kredittinstitusjoner 182,2 342,9-46,9 % Innskudd fra kunder , ,9 +0,2 % Finansielle derivater 63,2 36,1 +75,1 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , ,7-9,5 % Andre forpliktelser 168,9 212,3-20,4 % Påløpte kostn. og mott. ikke opptj.innt. 36,4 42,0-13,3 % Avsetninger til pål. kostnader og forpliktelser 87,0 38,2 +127,7 % Ansvarlig lånekapital 703,1 703,2-0,0 % Sum gjeld , ,3-5,5 % Innskutt egenkapital 595,1 595,1 +0,0 % Opptjent egenkapital 2.060, ,4 +16,1 % Udisponert resultat 199,4 367,9-45,8 % Sum egenkapital 2.855, ,4 +4,3 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,7-4,8 %

17 Nøkkeltall egenkapitalbevis (konsern) Q Antall egenkapitalbevis (mill.) 20,73 20,73 20,73 20,73 20,73 Eierbrøk (morbank) 38,79% 41,44% 43,28% 44,98% 46,04% Bokført egenkapital pr. bevis kr 1) 53,54 54,81 52,29 46,22 42,49 Utbytte kr - 5,00 3,00 3,00 2,00 Omløpshastighet (omsatt /utstedt) 17,66% 10,46% 21,81% 11,69% 21,6% 1) Eierandelskapital (konsern, inkl. utbytte) dividert på antall egenkapitalbevis, resultat hiå er medregnet 17

18 prosent Innskudd Innskuddsdekning morbank 100 Innskuddsdekning konsern mrd. kroner 14,000 Innskudd 12 mnd. vekst 9% ,7 70,7 72,8 46,1 46,7 47,1 75,8 75,7 49,6 47,7 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 7,9 % 6,8 % 5,0 % 6,4 % 0,2 % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 0,000 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 0% 18

19 mrd. kroner År mrd. kroner År Markedsfunding 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Fondsobl. Gjeld til kr.inst. OmF Fixed OmF FRN Senior Fixed Senior FRN Ansvarlig obl. 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Gjennomsnittlig løpetid Forfall markedsfunding mrd. kroner 1,5 1,0 0,5 Gjeld til kr.inst. OmF Fixed OmF FRN Volum Løpetid ,0 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Senior Fixed Senior FRN 2 0 OmF Senior obl Øvrig

20 Prosent Likviditetsstyring Likviditetsindikator Mill. kr Sektorfordeling Likviditetsportefølje 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Endring spread senior Endring spread OmF Endring spread 0 % vekt Endring Mtm VP Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q Mill. kr Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Stat + Cash NB Statsgaranterte Kommuner Ansvarlig lån OmF Finans Industri Kraft Eiendom Verdipapirbeholdning etter risikovekt 14,0 % 13,5 % 13,0 % 12,5 % 12,0 % 11,5 % 11,0 % 10,5 % 10,0 % Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q % vekt 10 % vekt 20 % vekt 50 % vekt 100 % vekt Portef. I % av forv.kap 20

21 Regionalt nettverk 3/15 (reg. Øst) Svakt økende vekst i regionen for hjemmeindustri, eksportindustri og markert økning bygg/anlegg. Betydelig fall for oljeleverandørene. Avtakende forventninger om vekst for industri, moderat vekst i tjenesteyting og varehandel, markert vekst i bygg og anlegg, fortsatt betydelig fall i oljeleverandørindustrien. Forventer uendret/fallende sysselsetting og lønnsvekst, lavere driftsmarginer og lønnsomhet, men økt prisvekst. Svak planlagt investeringsvekst i industri og varehandel, svak nedgang i tjenesteyting markert nedgang for oljeleverandører og offentlig sektor. 21

22 Utvikling i vår region Boligpriser fortsatt opp på Østlandet Årsvekst Drammen +8,4 %, Oslo +11,1 %, Norge +6,9 % Arbeidsledighet Buskerud uendret siste år, totalt 2,8 % Oslo -3 % siste år, totalt 3,4 % Norge +7 %, totalt 2,9 % 3,4 % inkludert tiltak (3,1 %) Sterk økning for ingeniører og ikt-fag (+33 % i Buskerud, mot +68 % i Norge totalt) 22

23 Appendiks 1: De 20 største egenkapitalbeviseierne per NAVN EK-BEVIS % NAVN EK-BEVIS % MP Pensjon ,83 Wenaasgruppen AS ,32 Directmarketing Invest AS ,82 Hustadlitt AS ,31 Pareto AS ,27 Profond AS ,29 Citibank NA New York (NOM) ,11 JAL Holding AS ,16 Storetind AS ,89 Sparebankstiftelsen DNB ,10 Hansen, Asbjørn Rudolf ,25 Danske Bank (NOM) ,01 Verdipapirfondet Eika Utbytte ,05 Bergen Kom. Pensjonskasse ,96 Jag Holding AS ,93 Atlas Absolutt ,84 Foretakskonsulenter AS ,86 Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse ,75 AS Andersen Eiendomsselskap ,71 RWA Invest AS ,73 23

24 Appendiks 2: SPOG Kilde: Oslo Børs 24

25 Sparebanken Øst Tlf.: Postboks 67 Fax: Hokksund Adm. dir. Pål Strand Viseadm. dir. Kjell Engen oktober 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 2. kvartal 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 2. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2015 14. juli 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 14. juli 2015 Hovedtall og strategi: Regnskap og likviditet: Regional utvikling: Pål Strand, adm.

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2015

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2015 10. februar 2016 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 10. februar 2016 Hovedtall, strategi og regnskap: Likviditet: Regional utvikling: Pål Strand,

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2015 6. mai 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 6. mai 2015 Regnskap og strategi: Funding og likviditet: Regional utvikling: Kjell Engen, viseadm. direktør

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2014 11. februar 2015 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 11. februar 2015 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2014

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2014 29. oktober 2014 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20 - Oslo, 29. oktober 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Funding og likviditet: Regional utvikling:

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2014

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2014 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2014 Sparebanken Øst Hotel Continental, Oslo - 7. mai 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell Engen,

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per 2. kvartal 216 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 2, Oslo - 14. juli 216 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap og likviditet: Kjell Engen viseadm. direktør

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per. 1. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per. 1. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per. 1. kvartal 216 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 2, Oslo - 11. mai 216 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap: Kjell Engen viseadm. direktør Likviditet:

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2013

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2013 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2013 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 30. oktober 2013 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2016 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo - 8. februar 2017 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap: Kjell Engen viseadm. direktør Likviditet:

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2016

Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2016 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2016 Sparebanken Øst Cort Adelers gate 20, Oslo 2. november 2016 Hovedtall og strategi: Pål Strand adm. direktør Regnskap: Kjell Engen viseadm. direktør Likviditet:

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 1. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 1. kvartal 2011 169. driftsår Hovedpunkter 1. kvartal 2011 Rentenetto økt fra siste kvartal 2010,og på linje med samme kvartal 2010 Utlånsvekst 19,5 % siste 12 mnd. Innskuddsvekst 14,2 % siste

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

1. kvartalsregnskap driftsår

1. kvartalsregnskap driftsår 1. kvartalsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 1. KVARTAL 2010 Nettorente på nivå med før finanskrisen Nedbygging av finansiell risiko fortsetter etter planen Kostnader i tråd med budsjett Redusert

Detaljer

Halvårsregnskap driftsår

Halvårsregnskap driftsår Halvårsregnskap 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 2. KVARTAL 2010 Nettorentenivå opprettholdes Igjen vekst i utlån Kostnader under budsjett, og marginalt lavere enn i 2009 Ekstraordinære resultatposter

Detaljer

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017

Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo mai 2017 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2017 Oslo - 10. mai 2017 KAPITALDEKNING Banken er meget solid, ren kjernekapital utgjør 17,39 % Mål for ren kjernekapital er 14,5 % Ren kjernekapital prosent 16,20

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2013

Sparebanken Øst. Regnskap per 4. kvartal 2013 Sparebanken Øst Regnskap per 4. kvartal 2013 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 12. februar 2014 Hovedtall og strategi: Regnskapstall: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår STATUS SPAREBANKEN ØST Økt nettorente Positiv utvikling finansielle investeringer Kostnader i tråd med budsjett Stabile andre inntekter Robust likviditetssituasjon

Detaljer

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet

Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og. vi har en unik geografisk beliggenhet Vi har en solid økonomisk plattform, vi er frittstående og selvstendige og vi har en unik geografisk beliggenhet Markedsmodell Distribusjonskanaler Markeder Nasjonalt marked Internettkunder på nasjonal

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011

KAPITALMARKEDSDAG. Oslo, 5. September 2011 KAPITALMARKEDSDAG Oslo, 5. September 2011 Pål Strand Adm. dir. Hvem: Sparebanken Øst, stiftet 1843 Hvor: Hovedkontor Drammen, filialer i Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold Hvor mange: 254 årsverk

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap for 1. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Regnskap for 1. kvartal 2012 Sparebanken Øst Regnskap for 1. kvartal 2012 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 9. mai 2012 Hovedtall og strategi: Makrosituasjonen: Regnskapstallene: Pål Strand, adm. direktør Frode Lindbeck, økonomisjef

Detaljer

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår

1. kvartalsregnskap 2009. 167. driftsår 1. kvartalsregnskap 2009 167. driftsår Om Sparebanken Øst Historie tilbake til 1843 Fusjon mellom Skoger Sparebank og Eiker Sparebank Hovedkontor i Drammen, samt 22 bankkontorer i det sentrale østlandsområdet

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. halvår 2012

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. halvår 2012 Sparebanken Øst Regnskap per 1. halvår 2012 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 13. juli 2012 Hovedtall og strategi: Makrosituasjonen: Regnskapstallene: Pål Strand, adm. direktør Frode Lindbeck,

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 31. oktober 2012 Hovedtall og strategi: Makrosituasjonen: Regnskapstallene: Pål Strand, adm. direktør Frode Lindbeck,

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 20 165. driftsår Hovedpunkter (konsern) Resultat før f r skatt 240,5 mill. kroner (111,2) Salg av eiendom MNOK 100,7 før skatt i 3. kvartal Rentemargin 1,70% av GFK (1,69%) Totale kostnader

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. 169. driftsår

Regnskap 2. kvartal 2011. 169. driftsår Regnskap 2. kvartal 2011 169. driftsår Agenda Forretningsmodell Rammebetingelser Regnskapstall Likviditet Nøkkeltall Pål Strand, adm.dir. Frode Lindbeck, økonomisjef Kjell Engen, viseadm.dir. Vegard Kvamme,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Halvårsregnskap driftsår

Halvårsregnskap driftsår Halvårsregnskap 2009 167. driftsår Om Sparebanken Øst Historie tilbake til 1843 Fusjon mellom Skoger Sparebank og Eiker Sparebank Hovedkontor i Drammen, samt 22 bankkontorer i det sentrale østlandsområdet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2013

Sparebanken Øst. Regnskap per 1. kvartal 2013 Sparebanken Øst Regnskap per 1. kvartal 2013 Sparebanken Øst Cort Adelers gate, Oslo - 8. mai 2013 Hovedtall og strategi: Regnskapstallene: Likviditet: Makrosituasjonen: Pål Strand, adm. direktør Kjell

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer