SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPAREBANKEN MØRE. Regnskap 3. kvartal 2010"

Transkript

1 SPAREBANKEN MØRE Regnskap 3. kvartal 21

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Fremtiden Side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning

4 Om Sparebanken Møre Virkeområde 32 kontorer i Møre og Romsdal 48 årsverk 43 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet Side 4

5 Økende vekst Side 5

6 Resultatutvikling Resultat etter skatt NOK million Side 6 3.kv.9 3.kv.1

7 Resultatutvikling Hovedtall pr. 3. kvartal 21 og kv kv. 29 Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 634 2, 583 1,93 51,7 8,7 Andre inntekter 259,82 2,66 59,16 29,5 Sum inntekter 893 2, ,59 11,23 14, Personalkostnader 221,7 211,7 1, 4,7 Andre kostnader 175,55 166,54 9,1 5,4 Sum driftskostnader 396 1, ,24 19,1 5, Resultat før tap 497 1, ,35 91,22 22,4 Tap på utlån og garantier 35,11 62,2-27 -,9-43,5 Resultat før skattekostnad 462 1, ,15 118,31 34,3 Skattekostnad 11,35 11,33 9,2 8,9 Resultat etter skattekostnad 352 1,11 243,82 19,29 44,9 Balanse Forvaltningskapital ,3 Netto utlån ,5 Innskudd ,9 Ansvarlig kapital , Kapitaldekning % 12,85 12,1 Kjernekapital % 11,5 1,2 Kjernekapital % (inkl. 5 % av res.) 11,7 1,5 Egenkapitalrentabilitet % 16,5 13,6 Kostnader i % av inntekter 44,3 47, Side 7 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kr) 18,95 18,72

8 Resultatutvikling Hovedtall for 3. kvartal 21 og kv kv.29 Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 212 2, ,96 13,5 6,5 Andre inntekter 67,64 69,68-2 -,4-2,9 Sum inntekter 279 2, ,64 11,1 4,1 Personalkostnader 74,69 73,72 1 -,3 1,4 Andre kostnader 56,54 5,49 6,5 12, Sum ord. driftskostnader 13 1, ,21 7,2 5,7 Resultat før tap 149 1, ,43 4 -,1 2,8 Tap på utlån og garantier 8,8 9,9-1 -,1-11,1 Resultat før skattekostnad 141 1, ,34 5, 3,7 Skattekostnad 37,35 4,39-3 -,4-7,5 Resultat etter skattekostnad 14,99 96,95 8,4 8,3 Egenkapitalrentabilitet % 14,3 16,2 Kostnader i % av inntekter 46,6 44, Side 8

9 Resultatutvikling Egenkapitalforrentning % 25, , , 14, 2,2 17,7 16,5 14,9 15, 17,1 16,4 19,2 17,3 11,5 1,1 1,2 14, 13,4 15,6 14,1 13,6 12,8 16,5 5 5,3, kv.9 3.kv ,5 Side 9

10 Resultatutvikling Resultatutvikling 1,8 1,6 1,4 1,32 1,4 1,32 1,41 1,44 1,35 1,35 1,27 1,57 1,46 1,2 1,15 1,15 Resultat før tap på mill. kroner i 21, 46,8 mill. kroner i 29,6 Resultat før skatt på,4 462 mill. kroner i 21,,2 344 mill. kroner i kv.9 3.kv.1 Res før tap Res. før skatt Side 1

11 Stabil inntjening fokus på kunderettet bankdrift" Side 11

12 Inntekter Utvikling i rentenetto 2,5 % 2, 2,14 2,9 2,17 1,97 1,93 2, 1,5 1,,5, Rentenettoen er 634 mill. kroner i 21, 51 mill. kroner høyere enn i 29 Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen,7 prosentenheter høyere enn i Side 12

13 Inntekter Rentenetto kvartalsvis Mill. kr. I % , , 2,142,9 2,27 2,18 2,17 2,11 1,98 1,96 1,97 2,3 1,992,1 1, ,5 1 1, 5,5, 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 2.kv.1 3.kv kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 2.kv.1 3.kv Side 13

14 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter 1, %,9,8,7,6,5,66,67,52,63,66,82 Andre driftsinntekter er 259 mill. kroner i 21, 59 mill. kroner høyere enn i 29,4,3,2,1, Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter,16 prosentenheter høyere enn i fjor Side 14

15 Inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis Mill. kr. I % 1, ,2 1, ,8,6,4,66,67,49,6,52,75,55,68,54,63,56,64 3 2,2 1 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 2.kv.1 3.kv.1, kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 2.kv.1 3.kv Side 15

16 Inntekter Andre inntekter 21 og KV KV. 29 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap fin. der. IFRS Kursgevinst/tap fin. der. IFRS FVO Kursgevinst./tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Eiendomsmegling Andre inntekter Sum andre inntekter Side 16

17 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3, 2,8 2,76 2,69 2,6 2,59 2,81 2,5 2, 1,5 1,,5, kv.9 3.kv Side 17

18 Inntekter Mill. kr. Sum inntekter kvartalsvis 344 I % 35 3, , 254 2,8 2,76 2,76 2,78 2, ,5 2,59 2,53 2,64 2,65 2,6 2,59 3,26 2,65 2 2, 15 1,5 1 1, 5,5, 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 2.kv.1 3.kv kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 2.kv.1 3.kv Side 18

19 Lavt kostnadsnivå - god inntjeningseffektivitet Side 19

20 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,5 1,48 1,36 1,25 1,25 1,24 1,25 1,,5,68,8,62,55,57,54,55,74,7,68,7,7 Andre Personal Kostnadene er 19 mill. kroner og 5, % høyere enn i 29. Antall årsverk var 48 ved utgangen av kvartalet, 1 flere enn i 29., Side 2

21 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis I % 1,5 1,48 Mill. kr ,25 1,36 1,18 1,28 1,24 1,25 1,24 1,21 1,26 1,25 1,26 1,27 1, , 25 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 2.kv.1 3.kv.1, kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 2.kv.1 3.kv Side 21

22 Kostnader Forvaltning og årsverk ÅRSVERK MRDR. KR 45 4,8 41,4 43, , , ,8 24, ,3 17, 21,4 21,823,2 19, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 8, 8,8 13,5 12,2 9,4 1,

23 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter I % ,8 49,3 46,4 46,7 47,3 44, kv.9 3.kv Side 23

24 Resultatutvikling Resultat før tap kvartalsvis Mill. kr. 2, % 1, ,5 1, 1,4 1,32 1,58 1,54 1,44 1,43 1,39 1,35 1,35 1,33 1,25 1, ,5 4 2, 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 2.kv.1 3.kv kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 2.kv.1 3.kv Side 24

25 Lavt mislighold moderat tapsnivå Side 25

26 Tap og mislighold Tapsutvikling Mill. kroner I % ,25,2,15,1,17,2,2,11 3 2, , -,5, -, Side 26

27 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr 4 38 I %, ,38 3,35, ,25,15,14,17,21,2,2,14,11,9,8 5,5, 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 2.kv.1 3.kv.1 -,5 -, kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 2.kv.1 3.kv Side 27

28 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring pr. 3. kvartal 21 Mill. kroner Side 28

29 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring pr. 3. kvartal 21 I % av bto. utlån , 2,13 2,82 2,35 2, 1,1 1,,,13, -,1,34,,,3, -,3,53-1, -2, -3, -4, -3, Side 29

30 Tap og mislighold Misligholdte engasjement Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra,51 til,49 i perioden Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Side 3

31 Tap og mislighold Netto mislighold Mill. kroner I % av bto. utlån, ,5,4,41,38,34,4,44, ,3,2 5,1, kv kv Side 31

32 Tap og mislighold Brutto mislighold næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån 1, , 1, ,8, ,6,4,2,58,54,3,53,32,4,41,51,43,47, kv. NL PM kv. NL PM Side 32

33 Tap og mislighold Brutto tapsutsatt næringsliv og personmarked Mill. kroner I % av bto. utlån , 6, 5, 4, 3,87 4,7 6,21 4,72 5,33 4, , 2 2, ,,64,51,45,45,48,37, kv. NL PM kv. 1 NL PM Side 33

34 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>9dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr kv Side 34

35 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 2 1,77,16 1,5 1,4,7 Misligh.>9dg. 1,89,77 1,14,4 1,15 1,23,7,14 1,22,18 Øvrige nedskr. Gruppenedskr.,66,67,71,67,5,72,57,44,41,38, kv Side 35

36 Resultatutvikling Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr , I % 1, ,5 1,411,44 1,32 1,34 1,16 1,27 1,2 1,15 1,31,4 1,22 1,34 1 1, 8 6 4,5 2, 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 2.kv.1 3.kv kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 2.kv.1 3.kv Side 36

37 Økende utlånsvekst" Side 37

38 Innskudd, utlån og balanse Balanseutvikling Mill. kroner Vekst siste 12 mnd. 15. Forv.kap. 6,3 % 1. Utlån (nto.) 6,5 % Innskudd 15,9 % kv.1 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Side 38

39 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kr Årlig netto utlånsvekst 26: 14,9 % 27: 14,2 % 28: 12,7 % 29: 1,6 % 21: 6,5 % Brutto utlånsvekst siste 12 mnd. Personmarked 9,7 % Næringsliv 1,8 % Offentlig kv. 1 Offentlig Personkunder Næringsliv Side 39

40 Innskudd, utlån og balanse Fordeling av brutto utlån 1 % 9 %,,,1,,1 8 % 7 % 61,8 61,1 59,5 61,1 62,1 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 38,2 38,9 4,4 38,9 37,8 1 % % Offentlig Personkunder Næringsliv Side 4 3. kv. 1

41 Innskudd, utlån og balanse Utlån næringsliv (%-andel) etter næring pr Priv/Off.tj.yt/Transp 9,2 Utlandet NL,1 Fin.tj.yt 4,2 Annet,4 Off. forv,4 Jordbruk 3,4 Fiskeri 2,4 Aqua,7 Verftsind,9 Fiskeind. 4,5 Eiendomsdrift 27,9 Supply 13,5 Rest/Hotell,6 Handel 4,9 Møbelind,4 Ind ellers 3,2 Bygg/Anl. 5, Side 41

42 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsutvikling Mill. kr Årlig innskuddsvekst 26: 17,3 % 27: 15,1 % 28: 6,6 % 29: 5,4 % 21: 15,9 % Innskuddsvekst siste 12 md. Personmarked 8,4 % Næringslivsmarked 29,1 % Offentlig 17,3 % kv. 1 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 42

43 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsfordeling 1 % 9 % 6,6 8,3 7,5 7,6 6,8 8 % 7 % 6 % 56,6 55,2 57,3 57,9 56,2 5 % 4 % 3 % 2 % 36,8 36,5 35,2 34,5 37, 1 % % Offentlig Personkunder Næringsliv Side kv. 1

44 Høy andel langsiktig finansiering Side 44

45 Marginalfinansiering pr Obligasjoner (minus egenbeholdning) Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto) Bilateral NOK F-lån 4.6 Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig (Kfs - Tingvoll) FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 89,4 % LANGSIKTIG TREKKRETTIGHETER REST: MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 5 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: 15.6 MILL. KRONER 12, % Side 45

46 Finansiering pr Kundeinnskudd Obligasjoner Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) F-lån Bilateral NOK Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig KUNDEINNSKUDD ,2 % TOTAL MARGINALFINANSIERING ,8 % SUM FINANSIERING , % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,7 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST ,6 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) ,2 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,1 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 5 1,3 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING UT OVER TREKKRETTIGHETER ,7 % Side 46

47 Langsiktige finansieringskilder pr beløp og forfallsstruktur (NOK tusen) MBK og F-lån Forfall Beløp F-lån Bytteordning Bytteordning Bytteordning MOBK Jun Bytteordning Bytteordning Bytteordning MOBK apr MOBK1 feb MOBK apr MOBK2 mai MOBK6 sep SUM Låneavtaler Forfall Beløp Trekkfasiliteter DnB/Lloyds/Swed Termloan mv. NIB DnB/Lloyds/Swed Eksportfinans ASA LB Rheinland Pfalz SUM Ansv. Lån Forfall NO NO SUM 48. Obligasjoner Forfall Beløp NOK tusen Tingvoll MORG MORG MORG MORG Tingvoll MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG MORG SUM Side 47

48 Langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler 11 % 15 % 1 % 95 % Langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler (slik det er definert av Finanstilsynet) har siden vært viktigste kvantitative målstørrelse i Sparebanken Møres finansieringsstrategi 9 % Målsetting minimum 1 % 85 % 8 % Siden etablering av denne målstørrelsen har den ligget på nivåer over målsettingen 75 % 7 % Indikator Minimum Pr. kvartalsskiftet ligger indikatoren på 11,7 % Side 48

49 Møre Boligkreditt AS (1) Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre hvis vedtektsfestede formål er; "å yte og/eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlige lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett" Møre Boligkreditt AS mottok konsesjon som kredittforetak fra Finanstilsynet i november 28 Sparebanken Møre har et ønske om at en så stor andel som mulig av bankens langsiktige finansieringsbehov dekkes av Møre Boligkreditt AS. De første lånene ble ervervet i mars 29, og kredittforetaket hadde en låneportefølje på NOK 5,4 milliarder pr. utgangen av tredje kvartal 21 Moody s har tilordnet Aaa-rating på alle obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Møre Boligkreditt AS. Møre Boligkreditt AS har som mål å øke sin låneportefølje til rundt NOK 8 mrd i løpet av de par neste årene Avdeling: Møre Boligkreditt AS Side 49

50 Møre Boligkreditt AS (2) Type eiendom Antall lån/kreditter Gjennomsnitt lånebeløp Gjennomsnitt LTV* Porteføljestatus Sikkerhetsmassen pr % eiendommer for boligformål NOK , % (basert på saldo) 1 % betjente lån pr * LTV står for loan-to-value og er det samme som et låns sikkerhetsdekning Verdipapirgjeld (utstedte OmF) pr ISIN Valuta Trukket beløp Forfall NO NOK NO NOK NO NOK NO NOK NO NOK Regnskap og balanse pr Resultat Mill. kr % Balanse Mill. kr % Rentenetto og sum inntekter 4,8 1,2 Netto utlån Sum driftskostnader 1,3 Verdipapirgjeld (utstedte OmF) Resultat før tap og skatt 3,8,9 Egenkapital 421 Skattekostnad 8,6,25 Resultat etter skattekostnad 22,2,65 Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 123,7 Avdeling: Møre Boligkreditt AS Side 5

51 Møre Boligkreditt AS (3) Portefølje MNOK og LTV fordeling < 2% 2% - 3% 3% - 4% 4% - 6% 6% - 75% > 75% Portefølje MNOK og risikoklassifisering A B C D E F G H I J UTEN 6,7 % 1,1 % 1, % Saldo boliglån fordelt på fylke 1,7 % 2,4 % 5,1 % 81,9 % MØRE OG ROMSDAL OSLO AKERSHUS HORDALAND ROGALAND SØR TRØNDELAG ANDRE Saldo boliglån fordelt på kommuner i M & R 3,2 % 2,3 % 3,9 % Ålesund 4,3 % Molde 4,4 % 4,8 % 4,9 % 5,3 % 8,9 % 11,2 % 35,5 % Avdeling: Møre Boligkreditt AS Side 51 Giske Sykkylven Herøy Haram Sula Vestnes Ulstein Hareid Andre

52 Ansvarlig kapital Mill. kr Utvikling i ansvarlig kapital (Basel II Standardmetode f.o.m. 27) ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL. GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB I % ,35 13,5,3,16 1,74 11,68 11,6 1,75 1,81 1,6 1,51 1,44 1,7,91,87 1,69,71 5,37 5,12 5,36,93 4,8 5, ,52 1,39 1,43 1,34 3,42 1,13,36,35,68,44 2 2,91 2,5 2,39 1 2,9 2,36 12,85,8 1,7 1,64 5,1,66 2, kv kv. 21 Mål ansvarlig kapital: 12, % 3.kv. 21: 12,85 % - Mål kjernekapital: 1, % 3.kv. 21: 11,5 % (11,7% inkl. 5 % av res.) Side 52

53 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Side 53

54 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis - fordeling Antall EKB-eiere Antall EKB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 2 største ,1 3,7 55, ,1 3,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 6, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, , 49, 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36, 25, ,8 4,6 3, , 42,6 3, ,9 43,8 3, ,4 47,4 36, Side ,5 47,5 37,2

55 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr 1-1 Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (1,15 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Verdipapirfondet Pareto Aktiv Nordea Bank Norge AS Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Brown Brothers Harriman & Co Sparebanken Møre Stiftelsen Kjell Holm Sum 1 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 44,8 43, Side 55

56 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr 11-2 Eier Antall egenkapitalbevis Odd Slyngstad Pareto Verdi Verdipapirfond ,288 Nordisk Finans Invest Tonsenhagen Forretningssentrum AS U Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice J.E. Devold AS Sparebankstiftelsen DnBNOR Leif Arne Langøy Sparebanken Hedmark Sum 2 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 44,2 43, Side 56

57 Egenkapitalbevis og grunnfond i Sparebanken Møre Utbyttepolitikk Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling Side 57

58 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 3 28,76 28,27 26,8 21,82 23,3 23,64 23,18 2,21 2, ,13 18,7 16,6 17, , , , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB Side 58

59 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Historisk utvikling og kontantutbytte Kursutvikling Utbytte År Utbytte-% Andel kont.utb. i % (av tot.res.) (av tot.res.) (av tot.res.) Emisjon desember 1988 Emisjon desember 1993 Emisjon desember 1994 Emisjon mai 1996 Emisjon september 1998 Utbytteemisjon april 28 Emisjon november 29 Fondsemisjon mars 21 kr 1 mill. kr 1 mill. kr 15 mill. kr 12 mill. kr 11 mill. kr 42 mill. kr 59 mill. kr 131 mill.

60 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Kursutvikling på MORG siste 5 år , , , , , , Jan.-5 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-6 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-7 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan,-8 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-9 Mars Mai Juli Sept. Nov. Des. korr. feb.1 April Juni Aug Side 6

61 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis og tilhørende fond Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap Side 61

62 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap kv Side 62

63 Fremtiden Utsiktene fremover Stabile inntekter i % Fallende kostnader i % Moderat tapsnivå i % Moderat utlånsvekst God innskuddsdekning God likviditet Høy soliditet Side 63

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011

Regnskap 3. kvartal Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 19. oktober 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Ansvarlig kapital Finansiering

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 1. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Grunnfondsbevis i Sparebanken Møre Utsiktene

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP. 3. kvartal 2009 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 3. kvartal 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Rating Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2009 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte

Organisasjonen. Om Sparebanken Møre. Adm. direktør. Økonomi og styring. Stab. Forretningsutvalg. Forretningsstøtte Regnskap 2010 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt AS Disponering av overskudd Ansvarlig kapital

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Regnskap 3. kvartal oktober 2012

Regnskap 3. kvartal oktober 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 25. oktober 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis Fremtiden side

Detaljer

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen

Det som er bra for Sunnmøre er. Sunnmørskonferansen Det som er bra for Sunnmøre er bra for banken! Sunnmørskonferansen 29. September 2010 Adm. dir. Olav Arne Fiskerstrand Hvem er Sparebanken Møre? En sammenslutning av tidligere 33 selvstendige sparebanker

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP

SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP SPAREBANKEN MØRE FORELØPIG REGNSKAP 2006 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene fremover

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012

Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2013

Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Regnskap pr. 3. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 24. oktober 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012

Regnskap 2011. Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Regnskap 2011 Olav Arne Fiskerstrand 2. februar 2012 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd

Detaljer

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013

Regnskap pr. 1. kvartal 2013. Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Regnskap pr. 1. kvartal 2013 Olav Arne Fiskerstrand 25. april 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Egenkapitalbevis

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap pr. 3. kvartal 2014

Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Regnskap pr. 3. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 23. oktober 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2013. Foreløpig årsregnskap 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. januar 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013

Regnskap pr. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Regnskap pr. 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Olav Arne Fiskerstrand 31. januar 2013 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag 23. november 2012. Regnskap per 3. kvartal 2012 Sparebanken Øst Kapitalmarkedsdag 23. november 2012 Regnskap per 3. kvartal 2012 Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Sterk ordinær bankdrift Reduserte kostnader Redusert utlånsvekst Vekst i innskudd Resultatregnskap

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår

Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår Regnskap 3. kvartal 2010 168. driftsår SPAREBANKEN ØST 3. KVARTAL 2010 Høy EK-rentabilitet Gode resultater fra kjernevirksomhet Vekst i utlån til både privat og bedrift Press på netto renteinntekter Kostnader

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør

Oslo 10. august kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. Administrerende direktør 2. kvartal REGNSKAP Oslo 10. august Trond Lars Nydal Administrerende direktør Den største banken i Møre og Romsdal Sterk lokal tilstedeværelse 30 KONTOR I MØRE OG ROMSDAL 364 ÅRSVERK 66 MILLIARDER KR.

Detaljer

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør

Oslo 19. oktober kvartal 2017 REGNSKAP. Trond Lars Nydal. administrerende direktør 3. kvartal REGNSKAP Oslo 19. oktober Trond Lars Nydal administrerende direktør God vekst og bedrede økonomiske rammebetingelser - Hovedtrekk fra 3. kvartal 2 Ruster banken for fremtiden - Ny organisasjonsstruktur

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Presentasjon 4. Kvartal 2011 og foreløpig årsregnskap 2011 Februar 2012 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer,

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer