Regnskap 1. kvartal april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. kvartal 2012. 26. april 2012"

Transkript

1 Regnskap 1. kvartal april 2012

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Kapitaldekning Disponering av overskudd Egenkapitalbevis Fremtiden side 2

3 Om Sparebanken Møre Totalleverandør av finansielle tjenester Finansiering Økonomisk rådgivning Eiendomsmegling Leasingfinansiering Innskudd Aksjehandel Verdivurderinger Betalingsformidling Kapitalrådgivning Risikoavdekking Aktiv Forvaltning Valuta- og rentehandel Nær Kompetent - Solid side 3

4 Om Sparebanken Møre Her hører vi til! 30 kontor i Møre og Romsdal 410 årsverk 48,2 milliarder i forvaltningskapital Den største banken i Møre og Romsdal Betydelig bidragsyter i lokalsamfunnet side 4

5 Stabilt resultat i 1. kvartal 2012

6 Resultat Stabil og god bankdrift Jevn vekst innenfor alle forretningsområdene Press på rentenettoen som følge av økte finansieringskostnader Stabilt kostnadsnivå 11 traineer ansatt i perioden Lave tap og lavt mislighold God egenkapitalrentabilitet God soliditet og likviditet side 6

7 Resultat etter skatt Stabil resultatutvikling Mill. kroner side 7

8 Resultat Hovedtall for 1. kv og 1. kv kv kv Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 222 1, ,99 0-0,12 0,0 Andre inntekter 61 0, , ,07 24,5 Sum inntekter 283 2, , ,05 4,4 Personalkostnader 82 0, ,68 6 0,01 7,9 Andre kostnader 66 0, ,57 2-0,01 3,1 Sum driftskostnader 148 1, ,25 8 0,00 5,7 Resultat før tap 135 1, ,18 4-0,05 3,1 Tap på utlån og garantier 10 0,08 5 0,04 5 0,04 - Resultat før skattekostnad 125 1, , ,09-0,8 Skattekostnad 35 0, , ,02-2,8 Resultat etter skattekostnad 90 0, ,82 0-0,07 0,0 Balanse Forvaltningskapital ,7 Netto utlån ,4 Innskudd ,4 Ansvarlig kapital ,0 Kapitaldekning % 12,95 13,58 Kjernekapital % 12,00 11,90 Egenkapitalrentabilitet % 11,3 11,9 Kostnader i % av inntekter 51,6 51,7 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis (kr) 6,06 8,03 side 8

9 Egenkapitalavkastning Banken har levert god avkastning over tid % 20 15,6 16, ,1 10,2 11,5 14,0 13,4 12,8 14,1 12,2 11,3 5 0 side 9

10 Stabil inntjening men både marginpress og internasjonal uro merkes

11 Utvikling i rentenetto Generelt lavt rentenivå tærer på rentenettoen % av GFK 2,50 2,17 2,00 1,97 2,03 1,96 1,99 1,87 1,50 1,00 0,50 0,00 side 11

12 Rentenetto kvartalsvis God rentenetto, men marginpresset merkes Mill. kr % av GFK 2, ,00 2,03 1,99 2,01 2,10 1,99 1,93 2,02 1,90 1, , , ,50 0 0,00 side 12

13 Andre inntekter Andre inntekter på normalnivå % av GFK 0,80 0,70 0,63 0,72 0,60 0,50 0,52 0,46 0,44 0,51 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 side 13

14 Andre inntekter Andre driftsinntekter kvartalsvis Mill. kr % 1,2 1, , , ,6 0,4 0,56 0,64 0,41 0,44 0,65 0,32 0,45 0, , ,0 side 14

15 Andre inntekter Inntekter fra obligasjoner i KV KV Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap fin. derivat Kursgevinst/tap renteforr. kunder Kursgevinst/tap FVO gjeld Kursgevinst/tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer Eiendomsmegling Salgsgevinst bygg Andre inntekter Sum andre inntekter side 15

16 Utvikling i inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr % 3,4 3,2 3, ,0 2,8 2,6 2,4 2,59 2,65 2,51 2,43 2,58 2,34 2,35 2,38 2, ,0 1, ,6 1,4 1, ,0 0,8 50 0,6 0,4 0 0,2 0,0 side 16

17 Kontroll på kostnadene

18 Kostnader Stabile og lave kostnader % av GFK 1,50 1,25 1,25 1,23 1,20 1,25 1,25 1,00 0,55 0,57 0,54 0,52 0,57 0,56.som resultat av god og bevisst kostnadskontroll 0,50 0,70 0,68 0,69 0,68 0,68 0,69 0,00 Andre Personal side 18

19 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis Mill. kr. % ,25 1,26 1,27 1,23 1,17 1,25 1,23 1,18 1,19 1, , , ,50 side 19

20 Kostnader Små endringer siste 12 måneder 1.kv kv Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Pensjonskostnader Sum personalkostnader IT-kostnader Kontorrekvisita/telefon/porto Markedsføringskostnader Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Lokalkostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader side 20

21 Kostnader Forvaltning og årsverk Årsverk Mrd. kr ,4 48,4 48, ,8 41, , , ,8 21,4 21,8 23,2 24,4 19, ,3 17, ,2 7,2 7,8 9,1 8,4 5,3 6,3 13,5 12,2 10,5 9,4 8,0 8, side 21

22 Kostnader i % av inntekter Målet på under 50 % utfordres men målsettingen opprettholdes % av inntekter ,4 46,7 45,3 49,8 51,7 51, side 22

23 Resultat Resultat før tap kvartalsvis Mill. kr. % ,00 1, ,50 1,33 1,42 1,34 1,18 1,35 1,16 1,16 1, , , ,00 side 23

24 Vedvarende lave tap og lavt mislighold

25 Tap og mislighold Lave tap i 1.kvartal 2012 Mill. kr % av forv.kap 0, ,20 0,17 0, , ,10 0,07 0,09 0, ,05 0,00 0, ,05 side 25

26 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr ,25 % av forv.kap 0, ,15 0,11 0,14 0,08 0,12 0, ,05 0, ,05-0,04-0,05 side 26

27 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring Mill. kr % av utlån , ,50 Mill. kroner 0,50 Prosent 6 4-0, , ,50 side 27

28 Tap og mislighold Mislighold over 3 måneder Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Netto mislighold over 3 mnd i % av brutto utlån er økt fra 0,34 til 0,41 i perioden. side 28

29 Tap og mislighold Reduksjon i brutto mislighold over 3 mnd. Mill. kroner I % av bto. utlån ,40 1,36 1, ,00 0,80 0,60 0,40 0,40 0,32 0,37 0,51 0,41 0,47 0,93 0,83 0,64 0,59 0,43 0,45 0,87 0,72 0,52 0,33 0,32 0,20 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 29

30 Tap og mislighold Færre tapsutsatte engasjement (Ikke-misligholdte eng. m/tapsnedskrivning) Mill. kroner I % av bto. utlån ,00 6,00 6, ,00 4,72 5, ,00 3, ,00 2,00 2,70 2,19 2,36 1,77 2,68 2, ,00 1,20 1,21 0,45 0,45 0,48 0,39 0,30 0,25 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 30

31 Tap og mislighold Sum brutto misligholdte over 3 mnd og tapsutsatte engasjement Mill. kroner I % av bto. utlån 7,00 6,00 5,00 4,00 6,53 5,13 6,16 4,91 4,04 3, ,00 2,00 1,00 3,08 2,95 2,66 2,41 0,85 0,96 0,91 0,84 1,92 1,73 0,63 0,57 0 0,00 NL PM NL PM SUM side 31

32 Tap og mislighold Reduserte nedskrivninger Mill. kroner I % av bto. utlån 1,14 1,15 0,04 0,07 1,00 1,23 0,14 1,10 0,10 0, Misligh.>90dg. 0,66 0,67 0,71 0,67 0,33 0,78 0, Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 0,50 0,32 0, ,44 0,41 0,38 0,33 0,32 0,32 0 0,00 side 32

33 Banken vokser jevnt

34 Innskudd, utlån og balanse Vekst på alle områder Mill. kroner Vekst siste 12 mnd: Forv.kap. 4,7 % Utlån (netto) 6,4 % Innskudd 2,4 % Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd side 34

35 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling (brutto) Mill. kroner Årlig netto utlånsvekst ,7 % ,6 % ,1 % ,0 % 1. kv ,4 % Brutto utlånsvekst siste 12 md Personmarked 7,3 % Næringsliv 4,0 % Offentlig - Utlånsfordeling mellom PM og NL har vært stabil over tid og er 62,9 % PM og 37,1 % NL pr Offentlig Personkunder Næringsliv side 35

36 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling Annet 13,3 % Eiendomsdrift 12,8 % Supply 3,9 % Fiskeri 7,1 % Personmarked 62,9 % Annet (13,3 %) inneholder: Privat /Off.tj.yt. 3,5 Fin.tj.yt. 1,4 Jordbruk 1,1 Restaurant/ Hotell 0,2 Bygg/ Anlegg 1,8 Fiskeindustri 1,4 Verft 0,4 Møbelindustri 0,1 Annen Handel 1,8 industri 1,2 Diverse 0,4 side 36

37 Innskudd, utlån og balanse Økt fokus på innskudd økende vekst på PM og stabil vekst NL Mill. kroner Årlig innskuddsvekst 2008: 6,6 % 2009: 5,4 % 2010: 12,7 % 2011: 3,2 % 1. kv. 2012: 2,4 % Innskuddsvekst siste 12 mnd Personmarked 8,6 % Næringsliv 7,7 % Offentlig -59,7 % 0 Næringsliv Personkunder Offentlig side 37

38 Høy andel langsiktig finansiering, med god kvalitet

39 Finansiering Dyrere finansiering pga markedsuro Obligasjoner med fortrinnsrett (OmF) gjennom Møre Boligkreditt AS har erstattet seniorobligasjoner som viktigste kilde for langsiktig finansiering Uro i Europa bidro til økte marginer gjennom 2011 (spesielt for seniorobligasjoner), marginene toppet seg ut i januar og har falt noe siden ny usikkerhet tidlig i andre kvartal Sparebanken Møres refinansieringsbehov de nærmeste årene kan i hovedsak dekkes gjennom utstedelse av OmF, volum av utstedte seniorlån vil falle videre Sparebanken Møre er ratet A2 (neg) og OmF utstedt av Møre Boligkreditt AS er ratet Aaa av Moody s banken er under review side 39

40 Finansiering Innskudd og OmF særdeles viktig fremover Høy innskuddsdekning (63,9 % i konsernet) og fokus på langsiktighet i markedsfinansieringen Kundeinnskudd Obligasjoner Ansvarlig obligasjoner Annet Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) Banksertifikater Bilateral NOK Annet Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig Valutaavtaler Total markedsfinansiering på nær NOK 16,5 mrd om lag 75 % med restløpetid ut over ett år (20-25 % av markedsfinansieringen fornyes årlig) Seniorobligasjoner: vektet gjenstående løpetid på 2,04 år OmF-finansiering: vektet gjenstående løpetid på 4,91 år side 40

41 Finansiering Likviditetspress - fremdeles over målsetting 110 % 105 % 100 % Siden har langsiktig finansiering i forhold til illikvide eiendeler vært viktigste målstørrelse i vår finansieringsstrategi 95 % 90 % Siden etableringen har målstørrelsen ligget over målsettingen på 100 % 85 % Indikator Minimum side 41

42 Finansiering God kvalitet på likviditetsporteføljen Rating Markedsverdi Land Markedsverdi AAA AA+ 105 AA 51 AA- 216 A+ 237 A 114 A- 505 BBB+ 131 BBB- 15 Norge Sverige 855 Finland 235 Danmark 225 Tyskland 204 Luxembourg 203 Storbritannia 195 Østerrike 50 USA 50 Nederland 40 Total Total og ingen eksponering mot de mest utsatte europeiske økonomiene side 42

43 Kapitaldekning Solid ansvarlig kapital Mill. kr. % ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL ,81 1,69 13,35 0,16 1,75 1,70 13,72 13,57 0,26 0,18 12,95 1,67 1,56 0,17 0,96 1,68 1,60 1, GRUNNFOND UTJEVNINGSF. OVERK.FOND EKB 8 6 0,71 4,80 5,27 5,45 5,52 5, ,43 1,27 1,57 1,57 1,13 0,65 0,68 0,60 0,6 0,44 2,09 2,36 2,74 2,54 2, Mål kjernekapital: 11,0 % 1.kv. 2012: 12,00 % side 43

44 Kjernekapital Solid kjernekapital og ennå ikke IRB % 11,55 12,03 12,00 12,00 10,00 9,12 0,72 1,71 1,65 1,60 1,60.en ren kjernekapital som ligger godt over kravene pr 30. juni ,00 8,40 9,84 10,38 10,40 10,40 0,00 Fondsobligasjoner Ren kjernekapital side 44

45 Disponering av overskudd og egenkapitalbevis

46 Disponering av overskudd Overskuddsdeling i morbanken 2011 Utbytte for 2011: Overskudd 393 mill Grunnfondets andel av overskuddet 214 mill. (representerer 54,0 % av egenkapitalen) (i tillegg får andre fond -4 mill av overskuddet) 74 mill. i samfunnsutbytte (ca. 35 % av grunnfondets resultatandel) 140 mill. til grunnfondet - styrker soliditeten Eierbrøk forblir uendret på 46,0 % Eierne av egenkapitalbevis sin andel av overskuddet 183 mill. 63 mill. i kontantutbytte (ca. 35 % av EKB-eiernes resultatandel) (representerer 46,0 % av egenkapitalen) 120 mill til utjevningsfondet - styrker soliditeten side 46

47 Egenkapitalbevis Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 30 28,76 28,27 26, ,21 18,13 18,70 23,03 21, ,64 23,18 20, ,60 17, , ,42 22,98 23, , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB side 47

48 Egenkapitalbevis Egenkapitalbevis og tilhørende fond Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. side 48

49 Egenkapitalbevis Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap side 49

50 Fremtiden Oppsummering og utsiktene fremover Kostnader lavere enn 50 % av inntektene er fortsatt et sentralt styringsmål Lave tap og lavt mislighold. Tapsnivået vil være moderat fremover Sterk vekst på alle områder, men utlånsveksten vil bli moderat i tiden som kommer God soliditet og likviditet. Høy fokus på disse områdene også fremover De høye finansieringskostnadene som følge av markedsuro vil vedvare side 50

51 Omgivelsene Lover og regler Bransjen, nåværende og pot. konkurrenter Teknologi Banken påvirkes i stor grad av faktorer i omgivelsene rundt oss, som: Den økonomiske utviklingen Leverandører og partnere Global/ nasjonal økonomi P K H R M Nåsituasjon 2012 Substitutt P K H R M Ønsket situasjon 2015 Tid Marked og kunder Regional/ lokal økonomi Sysselsetting Bransjer Demografi og befolkningsutvikling Markedsandeler Lover og regler Konkurranse Teknologi Eiendomsmarked side 51

52 Innskudd, utlån og balanse Utlånsfordeling Annet 13,3 % Eiendomsdrift 12,8 % Supply 3,9 % Fiskeri 7,1 % Personmarked 62,9 % Annet (13,3 %) inneholder: Privat /Off.tj.yt. 3,5 Fin.tj.yt. 1,4 Jordbruk 1,1 Restaurant/ Hotell 0,2 Bygg/ Anlegg 1,8 Fiskeindustri 1,4 Verft 0,4 Møbelindustri 0,1 Annen Handel 1,8 industri 1,2 Diverse 0,4 side 52

53 Oppsummert Møre og Romsdal (Oppdatert med SSBs prognoser pr. 6. desember) Utsiktene for fylket fortsatt positive Men utviklingen vil være forskjellig i de ulike sektorer og det er nedsiderisiko Svak vekst med nedsiderisiko i industrien og reiselivsbransjen Solid vekst i privat tjenesteyting Økt aktivitet i offentlig sektor Høyere produksjon i bygg og anlegg Høy aktivitet innenfor, kraftforsyning, skipsbygging og oljevirksomhet Stabil produksjon i primærnæringene Litt stigende ledighet Mest åpenbare risikofaktor: Internasjonal økonomi, markedsrenter, oljepris, kronekurs, det norske boligmarkedet og stemningen i husholdningssektoren side 53

54 Vi har kultur for å skape noe og lykkes. Sparebanken Møre er en del av denne kulturen. Akkurat som deg. side 54

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 1. kvartal 2015 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 30. april 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert

delårsrapport 4. k va r ta l urevidert delårsrapport 4. k va r ta l urevidert 4 4. KVARTAL 4 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern Resultat konsern Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling konsern

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

urevidert delårsrapport 1. kvartal

urevidert delårsrapport 1. kvartal urevidert delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall konsern Resultat 1. kv. 2015 1. kv. 2014 2014 Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Mill. kroner I prosent Netto renteinntekter 273 1,93 269 1,98

Detaljer

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert

delårsrapport 2. k va r ta l urevidert delårsrapport 2. k va r ta l urevidert 14 2 2. KVARTAL 2014 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsberetning fra styret Finansregnskapet konsern 7 Resultat konsern 8 Balanse konsern 9 Egenkapitaloppstilling

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer