Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM"

Transkript

1 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

2 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet. Når Vigilo brukes aktivt av både ansatte og foresatte styrkes kommunikasjonen. Her kan vi være sikre på at viktige beskjeder ikke går tapt og vi slipper gule post-it lapper og ferielapper som blir glemt eller forsvinner. Informasjonen om barnet ditt ligger alltid i systemet. Det er viktig at du som foreldre/foresatt setter deg inn systemet til Vigilo og bruker det aktivt. Du må gå inn og sjekke beskjeder, planer og få med deg de gøye rapportene som legges ut her minst 1 gang i uken. Det er og her du melder inn hvis barnet ditt er syk/tar en fridag. Vigilo skal ikke erstatte den daglige kommunikasjonen mellom foreldre og barnehage, men sikre kommunikasjonsfl yten. Din Vigilo Mitt brukernavn: Pedagogisk planlegging Gjennom Vigilo sikrer barnehagen dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten gjennom planlegging, dokumentasjon og evaluering. Mitt passord: Har du ikke fått brukernavn og passord? Gå inn på og klikk på supportknappen nederst på siden. Fyll ut kontaktskjemaet og du vil få det tilsendt innen 24 timer.

3 Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint til i et boligområde sentralt i Spjelkavik, i Ålesund kommune. I barnehagens umiddelbare nærhet finnes både skog, fjell og fjøre, naturens egne sanserom. Kontaktinformasjon Kulur Skogheim barnehage Mogensveien 41, 6010 Ålesund Barnehagen ble først åpnet høsten 1996, og videre overtatt av Kulur 1. januar Barnehagen har to avdelinger, Solsikka som er en 0-3 års avdeling og Blåklokka som er 3-6 års avdeling. Vi har åpent mandag til fredag. Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold og serverer frukt og/eller grønsaker til alle måltid. Barnehagen serverer lunsj og fruktmåltid, og barna får varmlunsj minst en gang i uken. Vårt satsningsområde i Kulur Skogheim barnehage er sosial kompetanse. Vi er ute i all slags vær og barna får oppleve årstidenes egne utfordringer og gleder. Kulur Skogheim barnehage legger vekt på toleranse, lek og latter i våre relasjoner med både barn og voksne. Vi skal ha en enkel og oversiktlig barnehagehverdag for å skape trygge rammer for barna. Gjennom aktiviteter i mindre barnegrupper tilrettelegger vi for en hverdag der barna får utvikle seg i eget tempo. Vi har et tett samarbeid på huset og ser på barnehagen som én enhet. Velkommen til oss! Daglig leder Kontor: Mobil: E-post: Solsikka Telefon: Turtelefon: E-post: Blåklokka Telefon: Turtelefon: E-post: Kulur Årsplan 2014/2015

4 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Rammeplanens syv fagområder Fagområdene opptrer i både formelle og uformelle læringsarenaer i barnehagen. Ofte er flere områder representert i samme aktivitet/tema. Barnehagen har ansvar for å knytte fagområdene opp mot planene sine. Barnehagen skal legge til rette slik at barna får oppleve en variert og innholdsrik hverdag. De ansatte skal legge til rette for at barnet i trygge rammer får mulighet for å utvikle seg som et helt menneske og utforske sin omverden. Det skal være tid og rom for at barna kan reflektere og undres. Barna skal få muligheten til selv å kunne utrykke seg på forskjellig vis. Barna skal få oppleve å være sammen om kulturelle opplevelser. De skal få gjøre - og skape noe felles. I barnehagens progresjonsplan vises det til progresjon innen de forskjellige fagområdene: Kommunikasjon, Språk Og Tekst Kropp, Bevegelse Og Helse Kunst, Kultur Og Kreativitet Natur, Miljø Og Teknikk Etikk, Religion Og Filosofi Nærmiljø Og Samfunn Antall, Rom Og Form I Kulur Skogheim barnehage arbeider vi bevisst med fagområdene, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. For oss er det viktig at arbeidet med fagområdene tilpasses barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Når vi planlegger aktiviteter og tema i barnehagen, bruker vi aktivt fagområdene i Rammeplanen. Vi har i år, som i fjor, et ekstra fokus på fagområdet «Antall, rom og form». Vi vet at hverdagen består av flest rutinesituasjoner, som måltid, stell, på- og avkledning og vi arbeider aktivt med fagområdene inn mot disse hverdagsaktivitetene.

5 August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Kulur Årsplan 2014/2015

6 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Foreldreråd/ foreldrearbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser. Samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skal fremme et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal automatisk få framlagt saker som er viktige for foreldre i forhold til barnehagen. Det er foreldrene selv som velger representanter som skal sitte i Foreldrearbeidsutvalget (FAU). Foreldrearbeidsutvalget har kontakt/ samarbeid med daglig leder. To representanter velges fra FAU til å sitte i SU. Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldre (leder og nestleder) og to representanter fra ansatte. Daglig leder er sekretær i Samarbeidsutvalget. Barnehagen sin eier kan ta del etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Representantene for foreldre og de ansatte blir valgt for 1 år om gangen.

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Foreldremøte Fellessamling FAU-møte BRANNVERNSUKE Fotografering Kulur Årsplan 2014/2015

8 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Årsprosjekt Vi har valgt oss ut et prosjekt som skal strekke seg gjennom hele barnehageåret. Prosjektet skal gjenspeile seg i de daglige rutinene og i de aktivitetene vi har. Årets prosjekt: HØRE Kulur barnehager har satset på sanserom og sansing i sine barnehager. Vi hadde sist barnehageår prosjektet SE, og ønsker nå å videreføre dette med en ny sans. HØRE er et stort og vidt begrep om innbefatter mange elementer og vi vil tilpasse prosjektet ut fra barnas alder, interesser og ideer. Vi har valgt dette prosjektet i år fordi vi mener det er viktig at alle, både små og store får ytre sin mening og bli hørt, jf. FNs barnekonvensjon. Prosjektet vil også innbefatte rytme og lek med musikk, lyder i naturen, øret, lytte som en del av den sosiale kompetansen og orientering. Vi kommer og til å se hvordan musikk og rytme kan uttrykkes gjennom kunst og kreativitet gjennom et kunstprosjekt i samarbeid med Ålesund Kunstfagskole. Ved siden av årsprosjektet vil vi ha spesielt fokus på ett av de syv fagområdene i Rammeplanen: «Antall, rom og form». Nytt Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente, toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassen, fireåringen som trenger telling i prinsessespillet, seksåringen som diskuterer om hundre tusen er mer enn en million, åtteåringen som lager mønster på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilket mobilabonnement som lønner seg og voksne som leser grafer og tall i media er bare et glimt av matematiske utfordringer i hverdagen. Vi i Kulur Skogheim barnehage ønsker å legge til rette for barns matematiske nysgjerrighet og stimulere denne videre. Matematikk er et fag i skolen mange barn sliter med å få taket på. Vi ønsker derfor at barna i Kulur Skogheim barnehage skal ha de beste forutsetningene for matematisk forståelse. Utdrag fra FN s barnekonvensjon Aktiviteter 12 Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt. 13 Få og gi informasjon Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Barnehagen har bursdag! HØSTFERIE Fellessamling 1 2 Kulur Årsplan 2014/2015

10 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Solsikka På Solsikka legger vi vekt på å skape en god og trygg hverdag for barna. De voksne skal være omsorgsfulle, se det enkelte barnet og tilrettelegge slik at hvert barn får dekket sitt behov. I de første leveårene skjer det meste av læringen i de daglige rutinene, ved måltid, stellesituasjoner, i garderoben og i lek. Omsorg og trygghet er derfor fokus både i aktiviteter og i de daglige rutinene. Vi søker å ha en rolig stemning på avdelingen og gi barnet plass til å vokse. På Solsikka skal barn og voksne samarbeide med hverandre, dele felles opplevelser og se gleden av å gjøre noe i fellesskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Vi skal legge til rette for at barnet kan knytte vennskap til andre barn. Når barnet er trygg på avdelingen og uteområdet vil vi utforske det som er på utsiden av gjerdet. Vi går ikke lange turer hvor målet er å komme frem, men har fokus på opplevelsen og gleden av å gå på tur. Hverdagen vår skal være preget av gode opplevelser og erfaringer. På Solsikka har vi et multisanserom, som vi bruker hver dag. Her kan barnet få oppleve og utvikle sine sanser gjennom utforsking, undring og samspill.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

12 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Blåklokka På Blåklokka skal barna få oppleve mestring i hverdagen. Vi ønsker å sette fokus på det barna mestrer og får til, for å kunne oppmuntre til selvstendighet både gjennom praktiske gjøremål, som det å kle på seg selv eller smøre sin egen mat til det å kunne mene og ta egne avgjørelser. Barna på Blåklokka skal få gode opplevelser enten vi er på barnehagens uteområde eller går på tur i nærmiljøet. Barna skal få utforske og oppdage naturen gjennom å bruke de ulike sansene sine. Vi tar ofte med oss mat på tur, enten varm eller kald. På Blåklokka er vi opptatt av at barna skal tilegne seg samspillsferdigheter gjennom etablering av vennskap og at de skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Barna skal få lære å vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. For å få til dette må vi voksne være gode rollemodeller. Vi ønsker å være aktive, tydelige og tilgjengelige voksne som ser hvert enkelt barns behov og interesser.

13 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 49 1 Felles Nissefest 6 7 adventsamling 50 8 Felles Lucia-feiring adventsamling Felles adventsamling Felles adventsamling Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften 1. nyttårsdag Kulur Årsplan 2014/2015

14 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Førskoleklubb Det siste året i barnehagen er preget av forventninger om et mer skolepreget tilbud, både av barn og foresatte. Barna skal forberede seg til en overgang til skolen og det å bli skolebarn. I barnehagen skal vi legge til rette for at overgangen blir god og at barna er klar for skolestart høsten En viktig del av førskolegruppen er å bli selvstendig og å fungere godt sosialt. På førskolegruppa vil vi derfor ha fokus på: Skrive navnet sitt Blyantgrep Selvstendighetstrening i garderoben, på toalettet og ved måltid Motta og følge beskjeder Vente på tur Førstehjelp Trafikkopplæring Brannvern

15 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Fellessamling 31 1 Kulur Årsplan 2014/2015

16 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Det pedagogiske tilbudet Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgsog læringsmiljø som er til barns beste. Barnehageloven 1 Formål Danning Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å refl ektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom de ansatte og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Lek Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom leken bearbeider barn inntrykk fra omverden og skaffer seg kunnskap og innsikt på mange områder. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barns egne interesser og spørsmål skal danne grunnlag for læringsprosesser og temaarbeid i barnehagen.

17 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Karneval Planleggingsdag VINTERFERIE Fellessamling 28 1 Kulur Årsplan 2014/2015

18 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Årsplanen er det styrende dokumentet for hele barnehageåret og danner grunnlaget for det arbeidet som skal gjøres i løpet av et barnehageår. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Gjennomføring av planene skal være så fl eksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Dokumentasjon Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. I Kulur Skogheim barnehage dokumenteres hverdagen gjennom bilder, praksisfortellinger og rapporter. Vurdering Vurderingsarbeidet i barnehagen foregår på fl ere nivå. Daglig leder har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Rammeplanen s. 53 Barns medvirkning FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns mening skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Å ha medvirkning betyr ikke at barnet får gjøre akkurat slik det vil, men barna skal ha innfl ytelse i planleggingsprosesser. Det er barnas interesser og spontane spørsmål som skal danne grunnlaget for små og store prosjekter i barnehagen. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barns skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning

19 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

20 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Samarbeid med andre instanser For at barn og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Rammeplan pkt. 5 Barnehagen er etter Lov om barnehager 21-23, underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt. Kulur Skogheim barnehage har et godt samarbeid med kommunens barnevern, helsestasjon og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ingen barn blir drøftet med andre instanser uten at barnehagen har innhentet samtykke fra foresatte. Instansene brukes som veiledning og rådgivning generelt eller i spesifi kke saker. Barnehagen har også samarbeid med Høgskolen i Volda og vil kunne ta i mot studenter gjennom barnehageåret. Vi tar og imot elever fra ungdomsskole og videregående.

21 April 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag Langfredag påskedag Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

22 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Mat og måltid i barnehagen I Kulur Skogheim barnehage er vi opptatt av at barna skal få et sunt og variert kosthold. Barna skal få medvirke i matlagingsprosesser, sosiale ferdigheter og fagområdene skal integreres i måltidene. Vi arbeider for at måltidet skal være en positiv opplevelse for alle barna i barnehagen, preget av ro og gode samtaler. Frokost Barna har med egen matpakke. Frokosten spiser vi felles på kjøkkenet mellom klokken Vi oppfordrer alle til å ta med brødmat til frokost og gjerne grønnsaker eller frukt. Dette vil gi barna en god start på barnehagedagen. Barnehagen serverer melk og vann. Lunsj Lunsjen består av brødskiver med sunt pålegg og grønnsaker. Vi lager varm mat minimum en gang per uke hvor barna er delaktige i matlagingen. Vi har fokus på å skape et godt og rolig måltid for hvert enkelt barn. Barnehagen servere melk og vann. Fruktmåltid Her serverer vi frukt og brød/knekkebrød til barna. Noen ganger serverer vi også yoghurt med havregryn eller lignende. Barna får vann til dette måltidet.

23 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag Lille 17.-mai Planleggingsdag Kristi Himmelfartsdag Fellessamling Pinsedag Kulur Årsplan 2014/2015

24 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Snikenbussen I Kulur Skogheim barnehage har vi egen minibuss som vi deler med tre andre Kulur-barnehager i området. Vi disponerer bussen ca. hver 6. uke og har da mulighet til å komme oss på litt lengre turer. Bussen vår har plass til 16 passasjerer og vi har egen buss-sjåfør som blir med oss på hele turen. Vi gleder oss til mange nye turer i løpet av barnehageåret! Buster Vi har fått oss egen båt som ligger lokalisert i naustet i Olsvika. Denne står til disposisjon når vi ønsker det. Personalet som følger barna i båt har godkjent båtførerprøve og livbergingskurs i vann.

25 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

26 Kulur Årsplan 2014/2015 Visjon og verdier i Kulur I Kulur har vi fokus på faglig profesjonalitet på alle områder, vi ønsker å gi barn, foresatte og ansatte en god opplevelse i barnehagene våre. Visjonen: Visjonen setter rammer for valg barnehagen og den enkelte ansatte tar i sin pedagogiske virksomhet. Visjonen handler om at vi skal ta hensyn til andre, lære grunnleggende ferdigheter som respekt, samhold og samspill. Se barnet og møte barnet der hvor det er. Gi deg tid og nyte øyeblikket sammen med barna. La deg undres og beundre alle de små miraklene som vi opplever i hverdagen. Vær til stede med og for barna og SE barnet. Vi skal være lekne og bevare humoren. Verdier Verdiene beskriver hva Kulur legger vekt på i vårt daglige arbeid og omgang med hverandre. Verdiene skal være styrende for arbeidet i hverdagen og lede oss mot visjonen. Og ikke minst: De skal gi oss en felles identitet. Kulur sine verdier skal ligge til grunn for det arbeidet vi gjør. De skal være synlig i alle våre handlinger i hverdagen. Verdiene er et resultat av arbeidet med visjonen vår. Verdien toleranse: Toleranse er respekt for retten til at andre kan ha andre meninger og å handle annerledes enn deg selv. Alle mennesker har retten til å være seg selv så lenge man ikke krenker ikke andres menneskeverd og grunnleggende rettigheter. Verdien utvikling: Hele organisasjonen Kulur barnehager skal være utviklingsorientert. Evaluering og utvikling på alle nivå er kimen for kvalitet i barnehagen. Verdien lek: Lek er grunnlaget for barns læring. «Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling». Sitat fra Rammeplan for barnehager s. 6. Verdien latter: Trivsel er viktig uansett hva man gjør i livet. Latter er et uttrykk for glede, forundring og aksept. Vi skal ha det gøy mens vi er i barnehagen. Humoren og det gode humøret skal fylle barnehagen.

27 Juli 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Kulur Årsplan 2014/2015

28 ALT JEG EGENTLIG TRENGER Å VITE LÆRTE JEG I BARNEHAGEN. Del med andre. Opptre realt. Ikke slå. LEGG TINGENE TILBAKE DER DU FANT DEM. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. VASK HENDENE FØR DU SPISER. Skyll ned etter deg på toalettet. LEV DU HAR GODT AV VARME SMÅKAKER OG KALD MELK. et balansert liv. - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. TA EN LITEN LUR HVER ETTERMIDDAG. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen. VÆR OPPMERKSOM PÅ UNDER. Husk det lille BE OM UNNSKYLDNING NÅR DU SÅRER NOEN. RØTTENE VOKSER NEDOVER OG PLANTEN VOKSER OPPOVER OG EGENTLIG ER DET INGEN SOM VET HVORDAN ELLER HVORFOR frøet som plantes. MEN SLIK ER VI ALLE SAMMEN. GULLFISK OG HAMSTERE OG HVITE MUS OG TIL OG MED DET LILLE FRØET I BOKSEN MED SKUMPLAST - ALLE DØR, DET GJØR VI OGSÅ. Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord: SE. Hold deg også oppdatert på våre nettsider

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer