Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM"

Transkript

1 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

2 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet. Når Vigilo brukes aktivt av både ansatte og foresatte styrkes kommunikasjonen. Her kan vi være sikre på at viktige beskjeder ikke går tapt og vi slipper gule post-it lapper og ferielapper som blir glemt eller forsvinner. Informasjonen om barnet ditt ligger alltid i systemet. Det er viktig at du som foreldre/foresatt setter deg inn systemet til Vigilo og bruker det aktivt. Du må gå inn og sjekke beskjeder, planer og få med deg de gøye rapportene som legges ut her minst 1 gang i uken. Det er og her du melder inn hvis barnet ditt er syk/tar en fridag. Vigilo skal ikke erstatte den daglige kommunikasjonen mellom foreldre og barnehage, men sikre kommunikasjonsfl yten. Din Vigilo Mitt brukernavn: Pedagogisk planlegging Gjennom Vigilo sikrer barnehagen dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten gjennom planlegging, dokumentasjon og evaluering. Mitt passord: Har du ikke fått brukernavn og passord? Gå inn på og klikk på supportknappen nederst på siden. Fyll ut kontaktskjemaet og du vil få det tilsendt innen 24 timer.

3 Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint til i et boligområde sentralt i Spjelkavik, i Ålesund kommune. I barnehagens umiddelbare nærhet finnes både skog, fjell og fjøre, naturens egne sanserom. Kontaktinformasjon Kulur Skogheim barnehage Mogensveien 41, 6010 Ålesund Barnehagen ble først åpnet høsten 1996, og videre overtatt av Kulur 1. januar Barnehagen har to avdelinger, Solsikka som er en 0-3 års avdeling og Blåklokka som er 3-6 års avdeling. Vi har åpent mandag til fredag. Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold og serverer frukt og/eller grønsaker til alle måltid. Barnehagen serverer lunsj og fruktmåltid, og barna får varmlunsj minst en gang i uken. Vårt satsningsområde i Kulur Skogheim barnehage er sosial kompetanse. Vi er ute i all slags vær og barna får oppleve årstidenes egne utfordringer og gleder. Kulur Skogheim barnehage legger vekt på toleranse, lek og latter i våre relasjoner med både barn og voksne. Vi skal ha en enkel og oversiktlig barnehagehverdag for å skape trygge rammer for barna. Gjennom aktiviteter i mindre barnegrupper tilrettelegger vi for en hverdag der barna får utvikle seg i eget tempo. Vi har et tett samarbeid på huset og ser på barnehagen som én enhet. Velkommen til oss! Daglig leder Kontor: Mobil: E-post: Solsikka Telefon: Turtelefon: E-post: Blåklokka Telefon: Turtelefon: E-post: Kulur Årsplan 2014/2015

4 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Rammeplanens syv fagområder Fagområdene opptrer i både formelle og uformelle læringsarenaer i barnehagen. Ofte er flere områder representert i samme aktivitet/tema. Barnehagen har ansvar for å knytte fagområdene opp mot planene sine. Barnehagen skal legge til rette slik at barna får oppleve en variert og innholdsrik hverdag. De ansatte skal legge til rette for at barnet i trygge rammer får mulighet for å utvikle seg som et helt menneske og utforske sin omverden. Det skal være tid og rom for at barna kan reflektere og undres. Barna skal få muligheten til selv å kunne utrykke seg på forskjellig vis. Barna skal få oppleve å være sammen om kulturelle opplevelser. De skal få gjøre - og skape noe felles. I barnehagens progresjonsplan vises det til progresjon innen de forskjellige fagområdene: Kommunikasjon, Språk Og Tekst Kropp, Bevegelse Og Helse Kunst, Kultur Og Kreativitet Natur, Miljø Og Teknikk Etikk, Religion Og Filosofi Nærmiljø Og Samfunn Antall, Rom Og Form I Kulur Skogheim barnehage arbeider vi bevisst med fagområdene, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. For oss er det viktig at arbeidet med fagområdene tilpasses barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Når vi planlegger aktiviteter og tema i barnehagen, bruker vi aktivt fagområdene i Rammeplanen. Vi har i år, som i fjor, et ekstra fokus på fagområdet «Antall, rom og form». Vi vet at hverdagen består av flest rutinesituasjoner, som måltid, stell, på- og avkledning og vi arbeider aktivt med fagområdene inn mot disse hverdagsaktivitetene.

5 August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Kulur Årsplan 2014/2015

6 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Foreldreråd/ foreldrearbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser. Samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skal fremme et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal automatisk få framlagt saker som er viktige for foreldre i forhold til barnehagen. Det er foreldrene selv som velger representanter som skal sitte i Foreldrearbeidsutvalget (FAU). Foreldrearbeidsutvalget har kontakt/ samarbeid med daglig leder. To representanter velges fra FAU til å sitte i SU. Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldre (leder og nestleder) og to representanter fra ansatte. Daglig leder er sekretær i Samarbeidsutvalget. Barnehagen sin eier kan ta del etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Representantene for foreldre og de ansatte blir valgt for 1 år om gangen.

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Foreldremøte Fellessamling FAU-møte BRANNVERNSUKE Fotografering Kulur Årsplan 2014/2015

8 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Årsprosjekt Vi har valgt oss ut et prosjekt som skal strekke seg gjennom hele barnehageåret. Prosjektet skal gjenspeile seg i de daglige rutinene og i de aktivitetene vi har. Årets prosjekt: HØRE Kulur barnehager har satset på sanserom og sansing i sine barnehager. Vi hadde sist barnehageår prosjektet SE, og ønsker nå å videreføre dette med en ny sans. HØRE er et stort og vidt begrep om innbefatter mange elementer og vi vil tilpasse prosjektet ut fra barnas alder, interesser og ideer. Vi har valgt dette prosjektet i år fordi vi mener det er viktig at alle, både små og store får ytre sin mening og bli hørt, jf. FNs barnekonvensjon. Prosjektet vil også innbefatte rytme og lek med musikk, lyder i naturen, øret, lytte som en del av den sosiale kompetansen og orientering. Vi kommer og til å se hvordan musikk og rytme kan uttrykkes gjennom kunst og kreativitet gjennom et kunstprosjekt i samarbeid med Ålesund Kunstfagskole. Ved siden av årsprosjektet vil vi ha spesielt fokus på ett av de syv fagområdene i Rammeplanen: «Antall, rom og form». Nytt Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente, toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassen, fireåringen som trenger telling i prinsessespillet, seksåringen som diskuterer om hundre tusen er mer enn en million, åtteåringen som lager mønster på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilket mobilabonnement som lønner seg og voksne som leser grafer og tall i media er bare et glimt av matematiske utfordringer i hverdagen. Vi i Kulur Skogheim barnehage ønsker å legge til rette for barns matematiske nysgjerrighet og stimulere denne videre. Matematikk er et fag i skolen mange barn sliter med å få taket på. Vi ønsker derfor at barna i Kulur Skogheim barnehage skal ha de beste forutsetningene for matematisk forståelse. Utdrag fra FN s barnekonvensjon Aktiviteter 12 Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt. 13 Få og gi informasjon Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Barnehagen har bursdag! HØSTFERIE Fellessamling 1 2 Kulur Årsplan 2014/2015

10 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Solsikka På Solsikka legger vi vekt på å skape en god og trygg hverdag for barna. De voksne skal være omsorgsfulle, se det enkelte barnet og tilrettelegge slik at hvert barn får dekket sitt behov. I de første leveårene skjer det meste av læringen i de daglige rutinene, ved måltid, stellesituasjoner, i garderoben og i lek. Omsorg og trygghet er derfor fokus både i aktiviteter og i de daglige rutinene. Vi søker å ha en rolig stemning på avdelingen og gi barnet plass til å vokse. På Solsikka skal barn og voksne samarbeide med hverandre, dele felles opplevelser og se gleden av å gjøre noe i fellesskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Vi skal legge til rette for at barnet kan knytte vennskap til andre barn. Når barnet er trygg på avdelingen og uteområdet vil vi utforske det som er på utsiden av gjerdet. Vi går ikke lange turer hvor målet er å komme frem, men har fokus på opplevelsen og gleden av å gå på tur. Hverdagen vår skal være preget av gode opplevelser og erfaringer. På Solsikka har vi et multisanserom, som vi bruker hver dag. Her kan barnet få oppleve og utvikle sine sanser gjennom utforsking, undring og samspill.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

12 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Blåklokka På Blåklokka skal barna få oppleve mestring i hverdagen. Vi ønsker å sette fokus på det barna mestrer og får til, for å kunne oppmuntre til selvstendighet både gjennom praktiske gjøremål, som det å kle på seg selv eller smøre sin egen mat til det å kunne mene og ta egne avgjørelser. Barna på Blåklokka skal få gode opplevelser enten vi er på barnehagens uteområde eller går på tur i nærmiljøet. Barna skal få utforske og oppdage naturen gjennom å bruke de ulike sansene sine. Vi tar ofte med oss mat på tur, enten varm eller kald. På Blåklokka er vi opptatt av at barna skal tilegne seg samspillsferdigheter gjennom etablering av vennskap og at de skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Barna skal få lære å vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. For å få til dette må vi voksne være gode rollemodeller. Vi ønsker å være aktive, tydelige og tilgjengelige voksne som ser hvert enkelt barns behov og interesser.

13 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 49 1 Felles Nissefest 6 7 adventsamling 50 8 Felles Lucia-feiring adventsamling Felles adventsamling Felles adventsamling Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften 1. nyttårsdag Kulur Årsplan 2014/2015

14 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Førskoleklubb Det siste året i barnehagen er preget av forventninger om et mer skolepreget tilbud, både av barn og foresatte. Barna skal forberede seg til en overgang til skolen og det å bli skolebarn. I barnehagen skal vi legge til rette for at overgangen blir god og at barna er klar for skolestart høsten En viktig del av førskolegruppen er å bli selvstendig og å fungere godt sosialt. På førskolegruppa vil vi derfor ha fokus på: Skrive navnet sitt Blyantgrep Selvstendighetstrening i garderoben, på toalettet og ved måltid Motta og følge beskjeder Vente på tur Førstehjelp Trafikkopplæring Brannvern

15 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Fellessamling 31 1 Kulur Årsplan 2014/2015

16 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Det pedagogiske tilbudet Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgsog læringsmiljø som er til barns beste. Barnehageloven 1 Formål Danning Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å refl ektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom de ansatte og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Lek Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom leken bearbeider barn inntrykk fra omverden og skaffer seg kunnskap og innsikt på mange områder. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barns egne interesser og spørsmål skal danne grunnlag for læringsprosesser og temaarbeid i barnehagen.

17 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Karneval Planleggingsdag VINTERFERIE Fellessamling 28 1 Kulur Årsplan 2014/2015

18 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Årsplanen er det styrende dokumentet for hele barnehageåret og danner grunnlaget for det arbeidet som skal gjøres i løpet av et barnehageår. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Gjennomføring av planene skal være så fl eksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Dokumentasjon Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. I Kulur Skogheim barnehage dokumenteres hverdagen gjennom bilder, praksisfortellinger og rapporter. Vurdering Vurderingsarbeidet i barnehagen foregår på fl ere nivå. Daglig leder har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Rammeplanen s. 53 Barns medvirkning FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns mening skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Å ha medvirkning betyr ikke at barnet får gjøre akkurat slik det vil, men barna skal ha innfl ytelse i planleggingsprosesser. Det er barnas interesser og spontane spørsmål som skal danne grunnlaget for små og store prosjekter i barnehagen. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barns skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning

19 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

20 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Samarbeid med andre instanser For at barn og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Rammeplan pkt. 5 Barnehagen er etter Lov om barnehager 21-23, underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt. Kulur Skogheim barnehage har et godt samarbeid med kommunens barnevern, helsestasjon og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ingen barn blir drøftet med andre instanser uten at barnehagen har innhentet samtykke fra foresatte. Instansene brukes som veiledning og rådgivning generelt eller i spesifi kke saker. Barnehagen har også samarbeid med Høgskolen i Volda og vil kunne ta i mot studenter gjennom barnehageåret. Vi tar og imot elever fra ungdomsskole og videregående.

21 April 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag Langfredag påskedag Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

22 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Mat og måltid i barnehagen I Kulur Skogheim barnehage er vi opptatt av at barna skal få et sunt og variert kosthold. Barna skal få medvirke i matlagingsprosesser, sosiale ferdigheter og fagområdene skal integreres i måltidene. Vi arbeider for at måltidet skal være en positiv opplevelse for alle barna i barnehagen, preget av ro og gode samtaler. Frokost Barna har med egen matpakke. Frokosten spiser vi felles på kjøkkenet mellom klokken Vi oppfordrer alle til å ta med brødmat til frokost og gjerne grønnsaker eller frukt. Dette vil gi barna en god start på barnehagedagen. Barnehagen serverer melk og vann. Lunsj Lunsjen består av brødskiver med sunt pålegg og grønnsaker. Vi lager varm mat minimum en gang per uke hvor barna er delaktige i matlagingen. Vi har fokus på å skape et godt og rolig måltid for hvert enkelt barn. Barnehagen servere melk og vann. Fruktmåltid Her serverer vi frukt og brød/knekkebrød til barna. Noen ganger serverer vi også yoghurt med havregryn eller lignende. Barna får vann til dette måltidet.

23 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag Lille 17.-mai Planleggingsdag Kristi Himmelfartsdag Fellessamling Pinsedag Kulur Årsplan 2014/2015

24 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Snikenbussen I Kulur Skogheim barnehage har vi egen minibuss som vi deler med tre andre Kulur-barnehager i området. Vi disponerer bussen ca. hver 6. uke og har da mulighet til å komme oss på litt lengre turer. Bussen vår har plass til 16 passasjerer og vi har egen buss-sjåfør som blir med oss på hele turen. Vi gleder oss til mange nye turer i løpet av barnehageåret! Buster Vi har fått oss egen båt som ligger lokalisert i naustet i Olsvika. Denne står til disposisjon når vi ønsker det. Personalet som følger barna i båt har godkjent båtførerprøve og livbergingskurs i vann.

25 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

26 Kulur Årsplan 2014/2015 Visjon og verdier i Kulur I Kulur har vi fokus på faglig profesjonalitet på alle områder, vi ønsker å gi barn, foresatte og ansatte en god opplevelse i barnehagene våre. Visjonen: Visjonen setter rammer for valg barnehagen og den enkelte ansatte tar i sin pedagogiske virksomhet. Visjonen handler om at vi skal ta hensyn til andre, lære grunnleggende ferdigheter som respekt, samhold og samspill. Se barnet og møte barnet der hvor det er. Gi deg tid og nyte øyeblikket sammen med barna. La deg undres og beundre alle de små miraklene som vi opplever i hverdagen. Vær til stede med og for barna og SE barnet. Vi skal være lekne og bevare humoren. Verdier Verdiene beskriver hva Kulur legger vekt på i vårt daglige arbeid og omgang med hverandre. Verdiene skal være styrende for arbeidet i hverdagen og lede oss mot visjonen. Og ikke minst: De skal gi oss en felles identitet. Kulur sine verdier skal ligge til grunn for det arbeidet vi gjør. De skal være synlig i alle våre handlinger i hverdagen. Verdiene er et resultat av arbeidet med visjonen vår. Verdien toleranse: Toleranse er respekt for retten til at andre kan ha andre meninger og å handle annerledes enn deg selv. Alle mennesker har retten til å være seg selv så lenge man ikke krenker ikke andres menneskeverd og grunnleggende rettigheter. Verdien utvikling: Hele organisasjonen Kulur barnehager skal være utviklingsorientert. Evaluering og utvikling på alle nivå er kimen for kvalitet i barnehagen. Verdien lek: Lek er grunnlaget for barns læring. «Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling». Sitat fra Rammeplan for barnehager s. 6. Verdien latter: Trivsel er viktig uansett hva man gjør i livet. Latter er et uttrykk for glede, forundring og aksept. Vi skal ha det gøy mens vi er i barnehagen. Humoren og det gode humøret skal fylle barnehagen.

27 Juli 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Kulur Årsplan 2014/2015

28 ALT JEG EGENTLIG TRENGER Å VITE LÆRTE JEG I BARNEHAGEN. Del med andre. Opptre realt. Ikke slå. LEGG TINGENE TILBAKE DER DU FANT DEM. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. VASK HENDENE FØR DU SPISER. Skyll ned etter deg på toalettet. LEV DU HAR GODT AV VARME SMÅKAKER OG KALD MELK. et balansert liv. - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. TA EN LITEN LUR HVER ETTERMIDDAG. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen. VÆR OPPMERKSOM PÅ UNDER. Husk det lille BE OM UNNSKYLDNING NÅR DU SÅRER NOEN. RØTTENE VOKSER NEDOVER OG PLANTEN VOKSER OPPOVER OG EGENTLIG ER DET INGEN SOM VET HVORDAN ELLER HVORFOR frøet som plantes. MEN SLIK ER VI ALLE SAMMEN. GULLFISK OG HAMSTERE OG HVITE MUS OG TIL OG MED DET LILLE FRØET I BOKSEN MED SKUMPLAST - ALLE DØR, DET GJØR VI OGSÅ. Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord: SE. Hold deg også oppdatert på våre nettsider

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM Barnehagens samfunnsmandat Kontaktinformasjon Kulur Skogheim barnehage Mogensveien 41, 6010 Ålesund «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN

Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA

Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA

Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA Kontaktinformasjon Tlf. 70 14 81 00 Kulur Olsvika barnehage Nyelvmyrvegen 11, 6019 Ålesund www.kulur.no Daglig leder Tlf. 940 24 618 Epost:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA

Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA Kontaktinformasjon Tlf. 78 59 01 00 Kulur Åsemyra barnehage Øvre Geilegrend 3, 6017 Ålesund Daglig leder Nina Alexandra Skytterholm, tlf.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 STEINSVIKKROKEN

Kulur Årsplan 2015/2016 STEINSVIKKROKEN Kulur Årsplan 2015/2016 STEINSVIKKROKEN Kulur Årsplan 2015/2016 STEINSVIKKROKEN Velkommen til et nytt barnehageår! Kulur Steinsvikkroken bygger sin virksomhet på lov om barnehager, rammeplanen for barnehager

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 ÅSEMYRA

Kulur Årsplan 2014/2015 ÅSEMYRA Kulur Årsplan 2014/2015 ÅSEMYRA Kulur Årsplan 2014/2015 ÅSEMYRA Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

HARENS PEDAGOGISKE PLAN

HARENS PEDAGOGISKE PLAN HARENS PEDAGOGISKE PLAN HØSTEN 2014 På Haren har vi 9 plasser for barn fra 0 til 3 år. Enhet barnehager Sarpsborgs visjon: Barnets tid ditt og mitt ansvar Vi som jobber på Haren er: Mona Heidenberg, pedagogisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 Med hjerte for barnet og dets hundre språk Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 3 Side: OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 4 SOSIAL KOMPETANSE 4 SPRÅKLIG KOMPETANSE 5 BARNS MEDVIRKNING 5

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN ORG - K 2013/2014 ÅSEMYRA BARNEHAGE ET - SIKK SPILL - O ÅRSPLAN 2013/2014 ÅSEMYRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN ORG - K 2013/2014 ÅSEMYRA BARNEHAGE ET - SIKK SPILL - O ÅRSPLAN 2013/2014 ÅSEMYRA BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A ET - SIKK LIT VA MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen VELKOMMEN KULUR til Åsemyra! Barnehage! Åsemyra barnehage startet

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Solahagen barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 WALDEMARS

Kulur Årsplan 2014/2015 WALDEMARS Kulur Årsplan 2014/2015 WALDEMARS Kulur Årsplan 2014/2015 WALDEMARS Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 KUVÅGEN

Kulur Årsplan 2014/2015 KUVÅGEN Kulur Årsplan 2014/2015 KUVÅGEN Kulur Årsplan 2014/2015 KUVÅGEN Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016

Årsplan. Nustad barnehage 2015-2016 Årsplan Nustad barnehage 2015-2016 1.Innledning Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN INNHOLD Forord 3 Om barnehagen 4 Vår visjon - naturligvis 6 Barnehagens innhold 7 Satsningsområder og mål 10 Dagsrytmen 12 Bitehagen barnehage ønsker å være et naturlig

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 KVERNABEKKEN

Kulur Årsplan 2014/2015 KVERNABEKKEN Kulur Årsplan 2014/2015 KVERNABEKKEN Kulur Årsplan 2014/2015 BARNEHAGER Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer