Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM"

Transkript

1 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

2 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet. Når Vigilo brukes aktivt av både ansatte og foresatte styrkes kommunikasjonen. Her kan vi være sikre på at viktige beskjeder ikke går tapt og vi slipper gule post-it lapper og ferielapper som blir glemt eller forsvinner. Informasjonen om barnet ditt ligger alltid i systemet. Det er viktig at du som foreldre/foresatt setter deg inn systemet til Vigilo og bruker det aktivt. Du må gå inn og sjekke beskjeder, planer og få med deg de gøye rapportene som legges ut her minst 1 gang i uken. Det er og her du melder inn hvis barnet ditt er syk/tar en fridag. Vigilo skal ikke erstatte den daglige kommunikasjonen mellom foreldre og barnehage, men sikre kommunikasjonsfl yten. Din Vigilo Mitt brukernavn: Pedagogisk planlegging Gjennom Vigilo sikrer barnehagen dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten gjennom planlegging, dokumentasjon og evaluering. Mitt passord: Har du ikke fått brukernavn og passord? Gå inn på og klikk på supportknappen nederst på siden. Fyll ut kontaktskjemaet og du vil få det tilsendt innen 24 timer.

3 Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint til i et boligområde sentralt i Spjelkavik, i Ålesund kommune. I barnehagens umiddelbare nærhet finnes både skog, fjell og fjøre, naturens egne sanserom. Kontaktinformasjon Kulur Skogheim barnehage Mogensveien 41, 6010 Ålesund Barnehagen ble først åpnet høsten 1996, og videre overtatt av Kulur 1. januar Barnehagen har to avdelinger, Solsikka som er en 0-3 års avdeling og Blåklokka som er 3-6 års avdeling. Vi har åpent mandag til fredag. Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold og serverer frukt og/eller grønsaker til alle måltid. Barnehagen serverer lunsj og fruktmåltid, og barna får varmlunsj minst en gang i uken. Vårt satsningsområde i Kulur Skogheim barnehage er sosial kompetanse. Vi er ute i all slags vær og barna får oppleve årstidenes egne utfordringer og gleder. Kulur Skogheim barnehage legger vekt på toleranse, lek og latter i våre relasjoner med både barn og voksne. Vi skal ha en enkel og oversiktlig barnehagehverdag for å skape trygge rammer for barna. Gjennom aktiviteter i mindre barnegrupper tilrettelegger vi for en hverdag der barna får utvikle seg i eget tempo. Vi har et tett samarbeid på huset og ser på barnehagen som én enhet. Velkommen til oss! Daglig leder Kontor: Mobil: E-post: Solsikka Telefon: Turtelefon: E-post: Blåklokka Telefon: Turtelefon: E-post: Kulur Årsplan 2014/2015

4 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Rammeplanens syv fagområder Fagområdene opptrer i både formelle og uformelle læringsarenaer i barnehagen. Ofte er flere områder representert i samme aktivitet/tema. Barnehagen har ansvar for å knytte fagområdene opp mot planene sine. Barnehagen skal legge til rette slik at barna får oppleve en variert og innholdsrik hverdag. De ansatte skal legge til rette for at barnet i trygge rammer får mulighet for å utvikle seg som et helt menneske og utforske sin omverden. Det skal være tid og rom for at barna kan reflektere og undres. Barna skal få muligheten til selv å kunne utrykke seg på forskjellig vis. Barna skal få oppleve å være sammen om kulturelle opplevelser. De skal få gjøre - og skape noe felles. I barnehagens progresjonsplan vises det til progresjon innen de forskjellige fagområdene: Kommunikasjon, Språk Og Tekst Kropp, Bevegelse Og Helse Kunst, Kultur Og Kreativitet Natur, Miljø Og Teknikk Etikk, Religion Og Filosofi Nærmiljø Og Samfunn Antall, Rom Og Form I Kulur Skogheim barnehage arbeider vi bevisst med fagområdene, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. For oss er det viktig at arbeidet med fagområdene tilpasses barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Når vi planlegger aktiviteter og tema i barnehagen, bruker vi aktivt fagområdene i Rammeplanen. Vi har i år, som i fjor, et ekstra fokus på fagområdet «Antall, rom og form». Vi vet at hverdagen består av flest rutinesituasjoner, som måltid, stell, på- og avkledning og vi arbeider aktivt med fagområdene inn mot disse hverdagsaktivitetene.

5 August 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Kulur Årsplan 2014/2015

6 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Foreldreråd/ foreldrearbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser. Samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skal fremme et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal automatisk få framlagt saker som er viktige for foreldre i forhold til barnehagen. Det er foreldrene selv som velger representanter som skal sitte i Foreldrearbeidsutvalget (FAU). Foreldrearbeidsutvalget har kontakt/ samarbeid med daglig leder. To representanter velges fra FAU til å sitte i SU. Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget består av to representanter fra foreldre (leder og nestleder) og to representanter fra ansatte. Daglig leder er sekretær i Samarbeidsutvalget. Barnehagen sin eier kan ta del etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Representantene for foreldre og de ansatte blir valgt for 1 år om gangen.

7 September 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Foreldremøte Fellessamling FAU-møte BRANNVERNSUKE Fotografering Kulur Årsplan 2014/2015

8 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Årsprosjekt Vi har valgt oss ut et prosjekt som skal strekke seg gjennom hele barnehageåret. Prosjektet skal gjenspeile seg i de daglige rutinene og i de aktivitetene vi har. Årets prosjekt: HØRE Kulur barnehager har satset på sanserom og sansing i sine barnehager. Vi hadde sist barnehageår prosjektet SE, og ønsker nå å videreføre dette med en ny sans. HØRE er et stort og vidt begrep om innbefatter mange elementer og vi vil tilpasse prosjektet ut fra barnas alder, interesser og ideer. Vi har valgt dette prosjektet i år fordi vi mener det er viktig at alle, både små og store får ytre sin mening og bli hørt, jf. FNs barnekonvensjon. Prosjektet vil også innbefatte rytme og lek med musikk, lyder i naturen, øret, lytte som en del av den sosiale kompetansen og orientering. Vi kommer og til å se hvordan musikk og rytme kan uttrykkes gjennom kunst og kreativitet gjennom et kunstprosjekt i samarbeid med Ålesund Kunstfagskole. Ved siden av årsprosjektet vil vi ha spesielt fokus på ett av de syv fagområdene i Rammeplanen: «Antall, rom og form». Nytt Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente, toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassen, fireåringen som trenger telling i prinsessespillet, seksåringen som diskuterer om hundre tusen er mer enn en million, åtteåringen som lager mønster på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilket mobilabonnement som lønner seg og voksne som leser grafer og tall i media er bare et glimt av matematiske utfordringer i hverdagen. Vi i Kulur Skogheim barnehage ønsker å legge til rette for barns matematiske nysgjerrighet og stimulere denne videre. Matematikk er et fag i skolen mange barn sliter med å få taket på. Vi ønsker derfor at barna i Kulur Skogheim barnehage skal ha de beste forutsetningene for matematisk forståelse. Utdrag fra FN s barnekonvensjon Aktiviteter 12 Å si sin mening og bli hørt Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt. 13 Få og gi informasjon Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter

9 Oktober 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Barnehagen har bursdag! HØSTFERIE Fellessamling 1 2 Kulur Årsplan 2014/2015

10 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Solsikka På Solsikka legger vi vekt på å skape en god og trygg hverdag for barna. De voksne skal være omsorgsfulle, se det enkelte barnet og tilrettelegge slik at hvert barn får dekket sitt behov. I de første leveårene skjer det meste av læringen i de daglige rutinene, ved måltid, stellesituasjoner, i garderoben og i lek. Omsorg og trygghet er derfor fokus både i aktiviteter og i de daglige rutinene. Vi søker å ha en rolig stemning på avdelingen og gi barnet plass til å vokse. På Solsikka skal barn og voksne samarbeide med hverandre, dele felles opplevelser og se gleden av å gjøre noe i fellesskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Vi skal legge til rette for at barnet kan knytte vennskap til andre barn. Når barnet er trygg på avdelingen og uteområdet vil vi utforske det som er på utsiden av gjerdet. Vi går ikke lange turer hvor målet er å komme frem, men har fokus på opplevelsen og gleden av å gå på tur. Hverdagen vår skal være preget av gode opplevelser og erfaringer. På Solsikka har vi et multisanserom, som vi bruker hver dag. Her kan barnet få oppleve og utvikle sine sanser gjennom utforsking, undring og samspill.

11 November 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

12 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Blåklokka På Blåklokka skal barna få oppleve mestring i hverdagen. Vi ønsker å sette fokus på det barna mestrer og får til, for å kunne oppmuntre til selvstendighet både gjennom praktiske gjøremål, som det å kle på seg selv eller smøre sin egen mat til det å kunne mene og ta egne avgjørelser. Barna på Blåklokka skal få gode opplevelser enten vi er på barnehagens uteområde eller går på tur i nærmiljøet. Barna skal få utforske og oppdage naturen gjennom å bruke de ulike sansene sine. Vi tar ofte med oss mat på tur, enten varm eller kald. På Blåklokka er vi opptatt av at barna skal tilegne seg samspillsferdigheter gjennom etablering av vennskap og at de skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Barna skal få lære å vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. For å få til dette må vi voksne være gode rollemodeller. Vi ønsker å være aktive, tydelige og tilgjengelige voksne som ser hvert enkelt barns behov og interesser.

13 Desember 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 49 1 Felles Nissefest 6 7 adventsamling 50 8 Felles Lucia-feiring adventsamling Felles adventsamling Felles adventsamling Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften 1. nyttårsdag Kulur Årsplan 2014/2015

14 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Førskoleklubb Det siste året i barnehagen er preget av forventninger om et mer skolepreget tilbud, både av barn og foresatte. Barna skal forberede seg til en overgang til skolen og det å bli skolebarn. I barnehagen skal vi legge til rette for at overgangen blir god og at barna er klar for skolestart høsten En viktig del av førskolegruppen er å bli selvstendig og å fungere godt sosialt. På førskolegruppa vil vi derfor ha fokus på: Skrive navnet sitt Blyantgrep Selvstendighetstrening i garderoben, på toalettet og ved måltid Motta og følge beskjeder Vente på tur Førstehjelp Trafikkopplæring Brannvern

15 Januar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Planleggingsdag Fellessamling 31 1 Kulur Årsplan 2014/2015

16 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Det pedagogiske tilbudet Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgsog læringsmiljø som er til barns beste. Barnehageloven 1 Formål Danning Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å refl ektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom de ansatte og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Lek Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom leken bearbeider barn inntrykk fra omverden og skaffer seg kunnskap og innsikt på mange områder. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barns egne interesser og spørsmål skal danne grunnlag for læringsprosesser og temaarbeid i barnehagen.

17 Februar 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Karneval Planleggingsdag VINTERFERIE Fellessamling 28 1 Kulur Årsplan 2014/2015

18 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Årsplanen er det styrende dokumentet for hele barnehageåret og danner grunnlaget for det arbeidet som skal gjøres i løpet av et barnehageår. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Gjennomføring av planene skal være så fl eksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Dokumentasjon Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. I Kulur Skogheim barnehage dokumenteres hverdagen gjennom bilder, praksisfortellinger og rapporter. Vurdering Vurderingsarbeidet i barnehagen foregår på fl ere nivå. Daglig leder har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Rammeplanen s. 53 Barns medvirkning FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns mening skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Å ha medvirkning betyr ikke at barnet får gjøre akkurat slik det vil, men barna skal ha innfl ytelse i planleggingsprosesser. Det er barnas interesser og spontane spørsmål som skal danne grunnlaget for små og store prosjekter i barnehagen. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barns skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning

19 Mars 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

20 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Samarbeid med andre instanser For at barn og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Rammeplan pkt. 5 Barnehagen er etter Lov om barnehager 21-23, underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt. Kulur Skogheim barnehage har et godt samarbeid med kommunens barnevern, helsestasjon og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ingen barn blir drøftet med andre instanser uten at barnehagen har innhentet samtykke fra foresatte. Instansene brukes som veiledning og rådgivning generelt eller i spesifi kke saker. Barnehagen har også samarbeid med Høgskolen i Volda og vil kunne ta i mot studenter gjennom barnehageåret. Vi tar og imot elever fra ungdomsskole og videregående.

21 April 2014 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Skjærtorsdag Langfredag påskedag Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

22 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Mat og måltid i barnehagen I Kulur Skogheim barnehage er vi opptatt av at barna skal få et sunt og variert kosthold. Barna skal få medvirke i matlagingsprosesser, sosiale ferdigheter og fagområdene skal integreres i måltidene. Vi arbeider for at måltidet skal være en positiv opplevelse for alle barna i barnehagen, preget av ro og gode samtaler. Frokost Barna har med egen matpakke. Frokosten spiser vi felles på kjøkkenet mellom klokken Vi oppfordrer alle til å ta med brødmat til frokost og gjerne grønnsaker eller frukt. Dette vil gi barna en god start på barnehagedagen. Barnehagen serverer melk og vann. Lunsj Lunsjen består av brødskiver med sunt pålegg og grønnsaker. Vi lager varm mat minimum en gang per uke hvor barna er delaktige i matlagingen. Vi har fokus på å skape et godt og rolig måltid for hvert enkelt barn. Barnehagen servere melk og vann. Fruktmåltid Her serverer vi frukt og brød/knekkebrød til barna. Noen ganger serverer vi også yoghurt med havregryn eller lignende. Barna får vann til dette måltidet.

23 Mai 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Offentlig høytidsdag Lille 17.-mai Planleggingsdag Kristi Himmelfartsdag Fellessamling Pinsedag Kulur Årsplan 2014/2015

24 Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Snikenbussen I Kulur Skogheim barnehage har vi egen minibuss som vi deler med tre andre Kulur-barnehager i området. Vi disponerer bussen ca. hver 6. uke og har da mulighet til å komme oss på litt lengre turer. Bussen vår har plass til 16 passasjerer og vi har egen buss-sjåfør som blir med oss på hele turen. Vi gleder oss til mange nye turer i løpet av barnehageåret! Buster Vi har fått oss egen båt som ligger lokalisert i naustet i Olsvika. Denne står til disposisjon når vi ønsker det. Personalet som følger barna i båt har godkjent båtførerprøve og livbergingskurs i vann.

25 Juni 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Fellessamling Kulur Årsplan 2014/2015

26 Kulur Årsplan 2014/2015 Visjon og verdier i Kulur I Kulur har vi fokus på faglig profesjonalitet på alle områder, vi ønsker å gi barn, foresatte og ansatte en god opplevelse i barnehagene våre. Visjonen: Visjonen setter rammer for valg barnehagen og den enkelte ansatte tar i sin pedagogiske virksomhet. Visjonen handler om at vi skal ta hensyn til andre, lære grunnleggende ferdigheter som respekt, samhold og samspill. Se barnet og møte barnet der hvor det er. Gi deg tid og nyte øyeblikket sammen med barna. La deg undres og beundre alle de små miraklene som vi opplever i hverdagen. Vær til stede med og for barna og SE barnet. Vi skal være lekne og bevare humoren. Verdier Verdiene beskriver hva Kulur legger vekt på i vårt daglige arbeid og omgang med hverandre. Verdiene skal være styrende for arbeidet i hverdagen og lede oss mot visjonen. Og ikke minst: De skal gi oss en felles identitet. Kulur sine verdier skal ligge til grunn for det arbeidet vi gjør. De skal være synlig i alle våre handlinger i hverdagen. Verdiene er et resultat av arbeidet med visjonen vår. Verdien toleranse: Toleranse er respekt for retten til at andre kan ha andre meninger og å handle annerledes enn deg selv. Alle mennesker har retten til å være seg selv så lenge man ikke krenker ikke andres menneskeverd og grunnleggende rettigheter. Verdien utvikling: Hele organisasjonen Kulur barnehager skal være utviklingsorientert. Evaluering og utvikling på alle nivå er kimen for kvalitet i barnehagen. Verdien lek: Lek er grunnlaget for barns læring. «Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling». Sitat fra Rammeplan for barnehager s. 6. Verdien latter: Trivsel er viktig uansett hva man gjør i livet. Latter er et uttrykk for glede, forundring og aksept. Vi skal ha det gøy mens vi er i barnehagen. Humoren og det gode humøret skal fylle barnehagen.

27 Juli 2015 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn Kulur Årsplan 2014/2015

28 ALT JEG EGENTLIG TRENGER Å VITE LÆRTE JEG I BARNEHAGEN. Del med andre. Opptre realt. Ikke slå. LEGG TINGENE TILBAKE DER DU FANT DEM. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. VASK HENDENE FØR DU SPISER. Skyll ned etter deg på toalettet. LEV DU HAR GODT AV VARME SMÅKAKER OG KALD MELK. et balansert liv. - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. TA EN LITEN LUR HVER ETTERMIDDAG. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen. VÆR OPPMERKSOM PÅ UNDER. Husk det lille BE OM UNNSKYLDNING NÅR DU SÅRER NOEN. RØTTENE VOKSER NEDOVER OG PLANTEN VOKSER OPPOVER OG EGENTLIG ER DET INGEN SOM VET HVORDAN ELLER HVORFOR frøet som plantes. MEN SLIK ER VI ALLE SAMMEN. GULLFISK OG HAMSTERE OG HVITE MUS OG TIL OG MED DET LILLE FRØET I BOKSEN MED SKUMPLAST - ALLE DØR, DET GJØR VI OGSÅ. Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord: SE. Hold deg også oppdatert på våre nettsider

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2015/2016 SKOGHEIM Barnehagens samfunnsmandat Kontaktinformasjon Kulur Skogheim barnehage Mogensveien 41, 6010 Ålesund «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Kulur Årsplan 2016/2017 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2016/2017 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2016/2017 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2016/2017 Barnehagens samfunnsmandat Kontaktinformasjon Kulur Skogheim barnehage Mogensveien 41, 6010 Ålesund «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for 2016\2017

Årsplan for 2016\2017 Årsplan for 2016\2017 BIRKELAND BARNEHAGE EN GOD BARNEDOM VARER HELE LIVET Forord Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det kommer klart og tydelig

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA

Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA Kulur Årsplan 2014/2015 OLSVIKA Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017

Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 Halvårsplan for Steinrøysa Vår 2017 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Katrine Hanne 1 «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Årsplan 2016/2017 Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Vi i Bogafjellbakken Naturbarnehage ønsker å stå frem som en barnehage som virkelig satser på naturen og opplevelsene den byr på. Vi har i

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN

Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN Kulur Årsplan 2014/2015 STEINSVIKKROKEN Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA

Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA Kulur Årsplan 2015/2016 OLSVIKA Kontaktinformasjon Tlf. 70 14 81 00 Kulur Olsvika barnehage Nyelvmyrvegen 11, 6019 Ålesund www.kulur.no Daglig leder Tlf. 940 24 618 Epost:

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE

Årsplan VESTMARKA BARNEHAGE Del 2 Årsplan 2016-2017 VESTMARKA BARNEHAGE Vestmarka barnehage Idrettsveien 9 8402 Sortland Telefon: 76108350 E- post: vestmarka.barnehage@sortland.kommune.no Hjemmeside: www.vestmarkabarnehage.com 2

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA

Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA Kulur Årsplan 2015/2016 ÅSEMYRA Kontaktinformasjon Tlf. 78 59 01 00 Kulur Åsemyra barnehage Øvre Geilegrend 3, 6017 Ålesund Daglig leder Nina Alexandra Skytterholm, tlf.

Detaljer