Fusjon Fusjon. DnB. Gjensidige Bank /Elcon Finans. Oppkjøp. Omdanning til aksjeselskap. Gjensidige NOR Sparebank. Gjensidige NOR Spareforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fusjon 2003. Fusjon. DnB. Gjensidige Bank /Elcon Finans. Oppkjøp. Omdanning til aksjeselskap. Gjensidige NOR Sparebank. Gjensidige NOR Spareforsikring"

Transkript

1 2 I KORTE TREKK Virksomhetsrapport 2010 HISTORIKK Realkreditt Vital DnC Skandia AM Nordlandsbanken Bergen Bank 1999 Postbanken D 2005 (51 %) og 2010 (49 %) Den norske Hypotekforening Gjensidige Bank /Elcon Finans 2003 Fire store sparebanker Sparebanken Oslo/Akershus 1990 Sparebanken NOR Sparebanken NOR Gjensidige NOR Sparebank Omdanning til aksjeselskap Monchebank 1985 Sparebanken ABC 2002 Gjensidige NOR ASA Fellesbanken Gjensidige Liv Gjensidige NOR Spareforsikring Omdanning til aksjeselskap 1992 Forenede Forsikring Norges eldste private bank, etablert i 1822 Økonomiske, teknologiske og markedsmessige endringer har bidratt til fusjoner og oppkjøp av mange banker som nå utgjør JURIDISK STRUKTUR ASA Bank ASA 1) Kapitalforvaltning Holding AS Vital Forsikring ASA Skadeforsikring AS Finans AS Næringsmegling AS Eiendom AS Boligkreditt AS Luxembourg S.A. Svensk Fastighetsförmedling AB Bank D AS Nordlandsbanken ASA Postbanken Eiendom AS Meglerservice AS Næringskreditt AS OAO Monchebank SalusAnsvar AB (For operasjonell organisering, se side 8) 1) Inkluderer kun vesentlige datterselskaper.

2 Virksomhetsrapport 2010 I KORTE TREKK 3 NORGES LEDENDE FINANSKONSERN er Norges største og Nordens nest største finanskonsern målt etter markedsverdi. Konsernet har et komplett tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Det siste året har banken lansert en rekke nye produkter, blant annet rimelige indeksfond, et av markedets beste boliglån for ungdom, investeringskonto og 24-timers åpningstid for kundeservice. er blant verdens ledende banker innenfor sine internasjonale satsingsområder, spesielt energi, shipping, fi skeri og havbruk. Banken er representert i 19 land over hele verden og har 220 bankkontorer i Norge. Konsernet hadde en forvaltningskapital på milliarder kroner per 31. desember er rangert som en av de mest solide bankene i verden av Standard & Poor s. Personkunder i Norge Bedriftskunder i Norge Nettbankbrukere i Norge Kunder i livs- og pensjonsforsikringsselskap i Norge Skadeforsikringskunder i Norge personkunder Fondskunder i Norge personkunder Kunder i D Bankkontorer i Norge 220 Bankkontorer i D 1) 166 Internasjonale bank- og representasjonskontorer 2) 26 Årsverk ) Kontorer i Polen, Estland, Latvia og Litauen. 2) -konsernet er representert i København, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Helsingfors, London, Russland (8), Luxembourg, Hamburg, Athen, New York, Houston, Santiago, Rio de Janeiro, Shanghai, Singapore, Hong Kong, Chennai og Mumbai.

3 4 I KORTE TREKK Virksomhetsrapport 2010 HOVEDTALL RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Ordinære driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Netto gevinster varige og immaterielle eiendeler Nedskrivninger på utlån og garantier (258) Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat virksomhet og anleggsmidler holdt for salg, etter skatt Resultat for regnskapsåret Majoritetsandel av periodens resultat Minoritetsandel av periodens resultat (752) (1 559) (293) BALANSER Beløp i millioner kroner Sum eiendeler Utlån til kunder fra kunder Gjennomsnittlig forvaltningskapital for året Forvaltet kapital ved utgangen av året NØKKELTALL 1) Sum rentemarginer (%) 1,15 1,15 1,04 1,00 1,08 Kostnadsdgrad (%) 47,6 48,1 51,4 50,6 50,1 Periodens nedskrivninger i prosent av netto utlån til kunder 0,26 0,67 0,33 0,02 (0,03) Egenkapitalavkastning (%) 13,6 10,6 12,4 22,0 19,5 Resultat per aksje (kroner) 8,66 6,43 6,91 11,08 8,74 Utbytte per aksje (kroner) 2) 4,00 1,75 0,00 4,50 4,00 Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 10,1 9,3 6,7 7,2 6,7 Kapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 12,4 12,1 9,5 9,6 10,0 Sluttkurs ved utgangen av perioden (kroner) 81,90 62,75 27,00 83,00 88,50 Pris/bokført verdi (P/B) 1,20 1,04 0,47 1,51 1,84 1) For detaljert nøkkeltalloppstilling, se årsrapport 2010, side ) Utbytteforslag for 2010.

4 Virksomhetsrapport 2010 I KORTE TREKK 5 RESULTATER 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Millioner kroner Resultat per aksje Prosent , ,91 6, NØKKELTALL -AKSJEN 2010 BLE ET MEGET GODT ÅR for -aksjen. Aksjekursen steg med 33 prosent, og det var vesentlig bedre enn et uvektet gjennomsnitt av aksjekursene til nordiske konkurrenter, som økte med 19 prosent. Over de siste to- og treårsperiodene har -aksjen også gjort det bedre enn sine nordiske konkurrenter. hadde en markedsverdi på 133 milliarder kroner ved utgangen av 2010 og er tredje største selskap notert på Oslo Børs. Totalavkastning per 31. desember 2010 Totalavkastning p.a. (%) Siste år Siste to år Siste tre år 33,3 80,6 3,7 Nordisk gjennomsnitt 1) 19,0 45,9 (5,7) 1) Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta av Danske Bank, Swedbank, Nordea, SEB og Handelsbanken. Utbytte for regnskapsåret 2010 (forslag) 4,00 kroner ,75 kroner ,00 kroner ,50 kroner ,00 kroner Kursutvikling 2010 sammenlignet med nordiske finanskonsern ¹ ) Lokal valuta. 31. desember 2009 = 100 Utvikling i -konsernets markedsverdi Milliarder kroner Nordiske finanskonsern 1) Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta av Danske Bank, Swedbank, Nordea, SEB og Handelsbanken.

5 6 I KORTE TREKK Virksomhetsrapport 2010 S TILSTEDEVÆRELSE 220 bankkontorer i Norge ADRESSER 1 NORGE Postadr.: 0021 Oslo Besøksadr.: Stranden 21, Oslo dnbnor.no facebook.no/dnbnor Tlf. sentralbord: (fra utlandet ) Tlf. kundeservice privat: (fra utlandet ) Tlf. kundeservice bedrift: (fra utlandet ) For informasjon om bankkontorer i Norge, se dnbnor.no 2 SVERIGE Postadr.: SE Stockholm, Sverige Besøksadr.: Kungsgatan 18, Stockholm dnbnor.se Tlf: Lilla Bommen 1, SE Göteborg, Sverige Tlf: Jungmansgatan 12, SE Malmö, Sverige Tlf: DANMARK Postadr.: Postboks 879, DK-2100 København Ø, Danmark Besøksadr.: Dampfærgevej 28, 4. sal, København dnbnor.dk Tlf: FINLAND Urho Kekkosen katu 7B, 5 krs, FI Helsingfors, Finland Tlf: ESTLAND Tartu mnt. 10, Tallinn, Estland dnbnord.ee Tlf: LATVIA Skanstes iela 12, Riga, LV-1013, Latvia dnbnord.lv/en Tlf: LITAUEN J. Basanavičiaus str. 26, Vilnius-6, Litauen dnbnord.lt/en Tlf: ENGLAND 20, St. Dunstan s Hill, GB-London EC3R 8HY, England Tlf: TYSKLAND Postadr.: Postfach , DE Hamburg, Tyskland Besøksadr.: Neuer Wall 72, Hamburg Tlf: POLEN ul. Postepu 15C Warsawa, Polen dnbnord.pl/en Tlf: HELLAS 38, Patriarchou Ioakim Street, Athen, Hellas Tlf: LUXEMBOURG Postadr.: P.O. Box 867, L-2018 Luxembourg Besøksadr.: 13, rue Goethe, Luxembourg dnbnor.lu Tlf: RUSSLAND Lenina Av., 14, Murmansk , Russland monb.com/en Tlf: USA, NEW YORK 200 Park Avenue, 31st fl oor, New York, N.Y , USA Tlf: USA, TEXAS Three Allan Center, 333 Clay Street, Suite 3950, Houston, Texas 77002, USA Tlf: CHILE Magdalena 140, 19th floor, Las Condes, Santiago, Chile Tlf: BRASIL Postadr.: Caixa Postal 1620, CEP , Rio de Janeiro, RJ Brasil Besøksadr.: Praia do Flamengo 66, Bloco, B/Sala 1014, Rio de Janeiro Tlf: INDIA, MUMBAI Office no 35, 3rd fl oor, Maker Chambers VI, Nariman Point, Mumbai , India Tlf: INDIA, CHENNAI No. 2 Leith Castle Center Street Santhome High Road Chennai , India Tlf: SINGAPORE 8 Shenton Way, #48-02, Temasek Tower Singapore Tlf: KINA, HONG KONG , The Center, 99 Queen s Road Central, Hong Kong Tlf: KINA, SHANGHAI 901, Shanghai Central Plaza, 381 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai, , Kina Tlf:

6 Virksomhetsrapport 2010 I KORTE TREKK 7 S MARKEDSANDELER I NORGE Personmarkedet Utlån Forsikringsfond Midler forvaltet i fond 28 % 32 % 51 % 29 % Næringslivet Utlån¹ ) Forsikringsfond ² ) Midler forvaltet i fond 24 % 35 % 26 % 22 % 1) Andel av utlån fra kredittinstitusjoner 2) Inkluderer offentlig marked s markedsandeler INTERNASJONALT Inntekter i s internasjonale enheter Millioner kroner Andel inntekter i internasjonale enheter 2010 Utlån i s internasjonale enheter Milliarder kroner Andel utlån i internasjonale enheter % 12 % % 14 % % 81 % D Øvrige internasjonale enheter Norske enheter

7 8 I KORTE TREKK Virksomhetsrapport 2010 FORRETNINGSOMRÅDER Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Milliarder kroner Retail Norge Storkunder og internasjonal Markets Forsikring og kapitalforvaltning 9,0 7,5 6,0 4,5 8,8 7,9 6,8 6,7 5,3 3,6 D 3,0 1,5 0 1,2 1,9 (0,3) 0,3 (1,5) Retail Norge Storkunder og internasjonal Markets Forsikring og kapitalforvaltning D (For juridisk struktur, se side 2) RETAIL NORGE Nøkkeltall Retail Norge betjener konsernets 2,2 millioner personkunder og bedriftskunder i kontornettet i Norge. En samordnet betjening av de ulike kundesegmentene i lokalmarkedet, konkurransedyktige produkter og god rådgivning skal bidra til å bedre kundetilfredsheten. har Norges største distribusjonsnett for fi nansielle tjenester og skal være hele Norges lokalbank med storbankens kompetanse. Banktjenester på mobiltelefon er i kraftig vekst, og er ledende når det gjelder utvikling av slike tjenester til både person- og bedriftskunder. Utlån mill. kr 759 mrd. kr 384 mrd. kr Avkastning på risikojustert kapital 24,1 % Kostnadsgrad 57,0 % Årsverk STORKUNDER OG INTERNASJONAL Nøkkeltall Storkunder og internasjonal betjener konsernets største norske bedriftskunder og har ansvar for s internasjonale bankvirksomhet. Forretningsområdet bygger sin virksomhet på gode og langsiktige kunderelasjoner, et bredt produktspekter og evne til å bistå kundene med fi nansielle tjenester tilpasset markedssituasjonen. er anerkjent for god kompetanse på komplekse internasjonale transaksjoner og er en av verdens ledende shippingbanker. Den internasjonale virksomheten er konsentrert om konsernets strategiske satsingsområder, som er shipping, energi, fi skeri og havbruk. Utlån mill. kr 354 mrd. kr 235 mrd. kr Avkastning på risikojustert kapital 18,0 % Kostnadsgrad 30,4 % Årsverk 1 103

8 Virksomhetsrapport 2010 I KORTE TREKK 9 MARKETS Nøkkeltall Markets er konsernets verdipapirforetak og betjener kunder i Norge, ved internasjonale kontorer og gjennom elektroniske kanaler. Forretningsområdets hovedvirksomhet er valuta, rente- og råvareprodukter, verdipapirer og andre investeringsprodukter, fremmed- og egenkapitalfi nansiering i kapitalmarkedene, analyse- og rådgivningstjenester samt verdi papiradministrative tjenester. Samarbeid med øvrige forretningsområder er viktig for å avdekke og ivareta kundenes nåværende og frem tidige behov, og produkter selges i samarbeid med andre forretningsområder i konsernet. Kundeaktiviteter skal være hovedvirksomheten, mens egenhandelsvirksomheten skal støtte opp om kundebetjeningen. Sum inntekter Kundeinntekter Egenhandel mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Avkastning på risikojustert kapital 44,8 % Kostnadsgrad 33,5 % Årsverk 668 FORSIKRING OG KAPITALFORVALTNING Nøkkeltall Forsikring og kapitalforvaltning består av Vital, Kapitalforvaltning og Skadeforsikring og har ansvar for livsforsikring, pensjonssparing, kapitalforvaltning og skadeforsikring i konsernet. Vital leverte livsog pensjonsforsikringsprodukter til ca. én million personer og hadde kollektive avtaler med om lag bedrifter ved utgangen av Kapitalforvaltning hadde i underkant av personkunder og hadde en ledende posisjon i det institusjonelle markedet i Norge og Sverige. Skadeforsikring er under oppbygging og leverte skadeforsikring til ca personkunder ved utgangen av Vital Kapitalforvaltning mill. kr mill. kr 276 mill. kr Avkastning på risikojustert kapital 13,7 % Kostnadsgrad 54,5 % Forvaltet kapital 527 mrd. kr Årsverk D Nøkkeltall D ble heleid av fra utgangen av Virksom heten i kjernemarkedene Estland, Latvia, Litauen og Polen vil bli videreført som et eget resultatområde, Baltikum og Polen, organisatorisk underlagt Storkunder og internasjonal. Banken tilbyr et bredt produktspekter til både bedrifter og personkunder. Arbeidet med å få til en god integrasjon med er godt i gang og vil konsentrere seg om å konsolidere og integrere virksomheten i Baltikum og Polen, redusere tapene, bedre kostnads effektiviteten og utvikle nye produkter og tjenester for personkunder. Etter hvert som den økonomiske situasjonen i regionen bedres ønsker å ta del i ny vekst innenfor en forsvarlig risikoprofi l. Utlån (1 481) mill. kr 59 mrd. kr 25 mrd. kr Avkastning på risikojustert kapital (19,1) % Kostnadsgrad 66,2 % Årsverk 3 159

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET

Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET Årsrapport 2013 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2013 1. KVARTAL 2. KVARTAL Det ble oppnådd politisk enighet i EU om nytt regelverk for kapitaldekning i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRR

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003

DnB og Gjensidige NOR. 6. mai 2003 DnB og Gjensidige NOR 6. mai 2003 Agenda Olav Hytta Hva har hendt siden sist? Tom Grøndahl DnB 1. kvartal 2003 Geir Bergvoll Gjensidige NOR 1. kvartal 2003 DE N L E D E N D E N O R S Ke F I N A N S I N

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 %

Årsrapport 2009. Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2010 Årsrapport Sterkt år - risikojustert resultat opp 22 % Inntekter opp 11 % og risikojustert resultat opp 22 % i. Netto renteinntekter og netto gevinst

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary 09 årsrapport 2009 2 Innhold Viktige hendelser side 3 Dette er Terra-Gruppen side 4 Nøkkeltall side 6 Konsernsjefen har ordet side 9 Visjon og verdier side 10 Virksomhetsområder Terra Markets side 12 Terra

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer